Realregister i Otting

Krejbjerg realregister

Udarbejde af Erik Trudsø. (Søgefeltet fremkommer ved tryk på tasten F3)

NB: Efter 1953 kan man ikke se om det er ejer eller lejer der bor på adressen.

Andrupvej

Nr.  15  matr. nr.  6f   (Nr.Andrup)

1956  fra statens jordlovsudvalg til Chresten Kirk Jensen

(1980)  Hartvig Munck

Nr.  17  matr. nr.  6e (Nr.Andrup)

1956  fra statens jordlovsudvalg   til Alfred Marinus Jensen

2005  Randi Kjærgaard

Nr.  19  matr. nr. 2b 1f  (Nr.Andrup)

1903  fra Niels Gudiksen til Søren Kr. Bak Sørensen Storgaard,

1918  Jens Peder Jensen,    1921 Søren Sørensen Overgaard,

1935  fogedudlæg Henry Vilhelm Laursen,    1943 Godtfred Jensen

(1980)  Johannes Stensvig,    1987 John Christensen,    1989 Carsten Vihøj Christensen

Nr.  28  matr. nr. 2f  7d  9d    (Nr.Andrup)

1920  fra udstykningsforeningen for Skive og omegn til Jacob Jakobsen

1930  fra arvingerne til Kr. Laursen,    1944 Jacob Peder Pedersen,   

1944  Gustav Vestergaard,    1948 Jens Hedegaard,    1951 Anders Kristian Madsen,

(1980)  Johannes Skov

Nr.  30  matr. nr. 2d 6k   (Nr.Andrup)

1918  fra skiveegnens udstykningsforening til Jens Christian Christensen Skov,

1954  skifteretten som adkomst for enken Else Marie Skov,    1954 Viggo Skov,

1986  Hans Bajlum

Nr.  32  matr. nr. 2g  (Nr.Andrup)

1919  fra J.P.Møller m.fl. til Karl J Gedde,    1933  arvingerne,   

1933  Anna Kirstine Gedde,    1943 Viggo Bruun Pedersen

(1980)  Børge Bruun Pedersen,

Matr. nr. 2e 7e 9e (Nr. Andrup)

1917  Fra J.P.Møller m.fl. til Ingvard Andersen

Buksager

Nr.  2  matr. nr. 1a 2a (Grundvad)   ”Grundvadgaard”

til 1832   Søren Jensen,    1832 Jens Sørensen,    1872 Jeppe og Søren Jensen,

1877  Søren Jensen,   1904 Jens Nielsen,   1951 Ingrid, Anders og Tage Nielsen Grundvad,

1981 Valdemar Knudsen        1984 Finn Grundvad Nielsen

Nr.  3  matr. nr. 1b (Grundvad)

(1980) Johannes Hedegaard Jensen

1991   H Zweidorff, 1992 Rolf Børner, 1994 Jørgen Kaas, 1997 Peter Høgh

Nr.  4  matr. nr. 20a 17c 30a 20b 30b 8g (Krejbjerg)   2b (Grundvad)

1829  Peder Berthelsen,    1881 Lars Christian Villadsen,    1888 Johanne Christensen,

1905  Christen Pedersen (Nautrup),    1932 fra 4 personer iflg fulfmagt fra Chr Pedersen

           til Hans Hessellund.

1935   Marinus Bach,      1988 Arne Johansen,        1990 Rolf Børner,    ” P.S.G. Mink”

1994 Kim Madsen,          1997 Torben Alsbjerg,             1998 Jens B Ibsen

Nr.  5  matr. nr. 18a 8f (Krejbjerg)   ”Buksager”

1836  Niels Nielsen,    1888 Christian Berthelsen Hedegård    

1895 skifteretten som  adkomst for enken,  Bodil Nielsen,    1895 Jens Peder Nielsen

1932  Peder Kristian Skorstensgaard,    1934 Bodil Vestergaard  (som særeje)

1942  Gunnar Nielsen,    1946 Kristian Jørgensen,       1986 Gert S Jørgensen

Nr.  6  matr. nr. 19a  8m 19d 22h (Krejbjerg)

1850  Jesper Christensen,    1874 Peder Nielsen,   

1892  fra Peder Nielsens bo til Anders Pedersen,   

1912 skifteretten som  adkomst  for enken Ane Marie f. Nielsen

1912  Anders Mouritsen,    1916 Johannes Nielsen ,    1919 Kristian Nielsen,

1923  Carl Christensen,    1930 Osvald Knudsen,    1946 Jens Holm Nielsen,

1948  Niels Eriksen Mølvadgaard,    (1980) Knud E. Nielsen

Nr.  7  matr. nr. 24a 51b 5e 30d 30c 27b 17c 38a  (Krejbjerg)

(1840) Søren Olesen (fra Rødding)

1859  Jens Pedersen,    1889 Søren Nielsen,    1918 Kristian Nielsen,   

1928  Magnus Svenningsen,  1951  matr. 17c  (1980) Poul Bjerre,       1998 Tove Bjerre

Matr. nr. 17c (Krejbjerg) 

1854  vielsesattest Christopher Sørensen,   1867 smed Peder Berthelsen

1881  Lars Christian Villadsen,   1888 mageskifte Johanne Pedersen f. Christensen

1896  Niels Andersen Knudsen

Nr.  8  matr. nr. 22a  7k 22h 9d (Krejbjerg)   “Storgaard”

(1834) Christen Christensen Degn

1854  Laurs Henriksen fra Dølby,    1869 Mogens Jensen,  

1894  skifteretten som  adkomst for enken Maren Hansen,

1894  Niels Christian Mogensen,    1918 Søren Storgaard,

1940  fogedskifte Jens Nielsen,   1943 Vilhelm Nielsen,    1982 Ingeborg Nielsen,

1986 Jens A. Larsen

Matr. nr. 7k (Krejbjerg)

1911  fra Laust L.K.Kristensen til Niels Dath, Jørgen Thorgaard , Markus J. Jadefoged,

1929  Søren Storgaard  (se Buksager 8),   1935 Valdemar Larsen.

Om matr. nr. 9d (Krejbjerg)

1937  skifteretsattest som adkomst for Thora Iversen,  1937 Eugenius Eskildsen.

Nr.  9  matr. nr. 12a 10a 10b 17b 16b 23 8y 11f 8l 31 (Krejbjerg)  ”Baadsgaard”

(Gården lå før udflytningen af Krejbjerggaardene nord for Kirken) blev udstykket i 1937

Jens Hedegaard  -    Jens Hansen,

1823  Jeppe Madsen der var Møller i Nymølle i Rødding,   

1855  jomfruerne Ane Elisabeth Madsen og Christiane Dorthea Madsen

1860 Vielsesattest  som  adkomst for proprietær Søren Christian Christensen Kjær,

1895  skifteretten som  adkomst for enken,  Christiane Dorthea f. Madsen,

1899  arveskifte som adkomst for Anna, Christine, Jenny og Elisabeth Kjær,

1906  Jens Gudiksen,    1933  fogedudlæg Anton Nielsen,    1936  Niels Dalgaard  Gudiksen,

1982 Peter Djernes,         1986 Henning Frostholm

Matr nr. 31 (Krejbjerg)

1874  Niels Peder Laursen,    1914 Mads Skau,   1917 Jens Gudiksen  (Nr. 9)

Nr.  10  matr. nr. 11a 16o 16p 23b 23c (Krejbjerg)   Abildgaard”

Peder Jensen,    1811 Jens Pedersen  

1836  Laust Jensen,    1868 Johanne Laustdatter,    1883 Christian Christensen halvdelen,

1894  Andreas Andersen,    1908 Peder Jensen Hegelund,   

1926  skifteretten som adkomst for enken, sælger videre til Mogens Espersen,

1949  Anders Peder Larsen       (1980) Kresten L. Maigaard

Nr.  11  matr. nr. 8k 8i 12o (Krejbjerg)

1910  fra M.M. Refsgaard til Søren Andersen Damgård  

1911 fra Henrikmine Juulsgaard efter fuldmagt til  Andreas Laursen,

1928  Peder Jørgensen,    1929 Peder Nielsen,     1929     Lars Andreas Larsen      

1931 Knud Nautrup          1931  Sigrid K. Karlsen,            1995 Ivan J. Karlsen

Nr.  12  matr. nr. 12p 8o (Krejbjerg)

1923  Jens Peder Hegelund til Vibeke Gudiksen,    1931 Jesper Gudiksen

1932  A/S Rødding Købmandshandel,    1934 Anton Nielsen

1939  fra staten til Anton Kristensen,    1957 Erik Timm    (1980) Thorkild Rossen

Nr.  13  matr. nr. 12u 12t 12x (Krejbjerg)

1938  fra staten til Niels Dahlgaard Gudiksen,    (1980) Carsten Luk,    1986 Erik Olsen

Nr.  14  matr. nr. 12r (Krejbjerg)

1939  fra staten til Viggo Marius Jacobsen,      (1980) Børge B. Kristiansen,  

1981  Egon Karlsen

Nr.  15  matr. nr. 9e   (Krejbjerg)  " her lå Krejbjerg Mølle"

1895  fra Niels Jensen Skov til Klavs Jensen Skov,  1898 mageskifte Christian Christensen

1901  auktionsskøde Andreas Nielsen,    1915 auktionsskøde Hans Kristian Hansen

1957  skifteretten som  adkomst for Karen Hansen,    1957 cykelhandler Anker Hansen,

(1980) Birgitte S. Hansen, 1989 Johannes Skov, 2001 Svend A. Nielsen

Nr.  16  matr. nr. 12s (Krejbjerg)

1939  fra staten til Harald Gunnar Laustsen,    1946 Osvald J. Knudsen,

1953  Aksel Kristensen,    (1980) Vagn T. Nielsen

Nr.  17  matr. nr. 9s (Krejbjerg)

(1980) Jan Magne Mortensen, 1986 Niels P. Kaastrup, 1997 Preben Frydkær

Nr.  18  matr. nr.  12q (Krejbjerg)

1939  fra staten til Kristian Søndergaard,    (1980) Reinholt Kallestrup

Nr.  19  matr. nr. 9r (Krejbjerg)

1986 Kirsten Vestergaard, 2000 Jan P. Viborg , 2001 Per Toft

Nr.  20  matr. nr. 14a 7h 7s 14e 7q 7b 2 7i 21b  (Krejbjerg)   ”Engsgaard”

Peder Laursen Rønbjerg,     1829 Laurits Pedersen Rønbjerg,

1843  Mette Marie Skade f. Vestergaard,    1863 møllebygger Jens Pedersen Breum,

1865  Gudike Pedersen Primdahl,    1867 ungkarl Simon Jensen af Vrå,

1868  Peder Christian Christensen af Harre,    1883 Jens Christian Sørensen Møller,

1907  Kristen Sørensen Møller,    1915 enken Katrine Sørensen Møller,

1915  vielsesattest som adk. for P. Sørensen Møller,   

1924 Johannes Godtfred Hagbard Clausen,    1970 Erik Timm     (1980) Richard Staun,        

(blev udstykket efter at udlængerne brændte)    1987 Svend Horup

Nr.  21   matr. nr. 9q (Krejbjerg)

1986 Magda Jørgensen, 1994 Anette Hammer, 1995 Jørgen P. Pedersen,

1997 Peder Bilstrup

Nr.  22  matr. nr. 8au (Krejbjerg)

1948  landpost Hans Hansen,    1957 Karen Hansen       1957  Henning Kirk Jensen

Nr.  23  matr. nr. 9p (Krejbjerg)

1986 Lilly Thorsen, 1989 Peter Rønby, 1991 Anders Kristiansen

1997 Agnes Kristiansen

Nr.  24 matr. nr. 7n  7f 7m 8x 8z 8at (Krejbjerg)

1900  fra  Laust Christensen til Sejer A Dissing,    1905 smed Niels Larsen,

1953  Henri Richard Østerballe,    1956 smed  Ejnar Christensen,

1993 Elly M. Christensen

Nr.  25  matr. nr. 9k 9i (Krejbjerg)   ”Krejbjerg Station”

1931  fra Anders Andersen Smedegaard til Skive Vestsalling Jernbaneanlægget   1968  Chresten Hedegaard

1978  Ib Mortensen

Ginnerupvej

Nr. 1  matr. nr. 8af 16s  (Krejbjerg)

1927  fra Krejbjerg brugsforening til Kr. Dahlgaard Mikkelsen,   1942 Morten Mortensen

(1980) Frits Krejbjerg, 1986 Margrethe Krejbjerg, 1995 Lars A. Sørensen,

1999 Holger Zetterquist

Nr. 2  matr. nr. 8av (Krejbjerg)

1949  uddeler Magnus Madsen,   1957 skifteretten som  adkomst for Dorthea Madsen,

1957  Krejbjerg Kommune,    (1980) Elisabeth Juulsgaard Jeppesen,        Tage Pedersen,

1997  Johnny Olsen

Nr. 3  matr. nr. 8bc (Krejbjerg)

(1980) Anthon Kristensen, 1989 Tove E. Kristensen, 1993 Johannes Moustsen,

2002 Kirsten Hundahl

Nr. 4  matr. nr.  8as (udstykket i 1949) (Krejbjerg)   ” Krejbjerg Forsamlingshus”

1955  fra Frederik Drejer og Ivar Eriksen til Hans Chr. Wolf,  1955 Krejbjerg Kommune,

Nr. 5  matr. nr. 8c 8ap 16t   (Krejbjerg)   Krejbjerg brugsforening,/købmandshandel

1893  Søren Christian Nielsen til Søren Jørgensen,    1894 Christian Nielsen,

1907  ” Krejbjerg Forbrugsforening”    1936  matr 8ap fra N.K.Præst

(1980) Jens Christensen       1986   Jens E. Nielsen  ,   ”Krejbjerg Købmandshandel”

Nr. 6  matr. nr. 8ay (Krejbjerg)

1954  fra Ivar Eriksen til Emil Hansen,      (1980) Harry Eskildsen

Matr. nr. 3 (Krejbjerg)    ”Krejbjerg Kirke”

Nr. 7  matr. nr. 4a 2a 16a 4a 4b 4k 4o  (Krejbjerg)

1810  Jens Erik  1829 Enevold Pedersen, Balling Nedermølle,   1848 Jacob Jensen,   

1856  Jens Peter Enevoldsen af Balling Nedermølle,

1865  skifteretten som adkomst for enken Johanne Pedersdatter,

1865  vielsesattest som adkomst for Søren Hald Gudiksen,    1869 Søren Gudiksen,

1910  Esper Gudiksen,    1926 Kristen Dalgaard Mikkelsen,  

1968  Svend Dalgaard Mikkelsen, 1987 Karsten H Andersen

På matr 4b har der ligget et ”jordløst hus”. der i 1907 beboedes af en Jens Chr. Sørensen, han udsteder det år en panteobligation på 300 kr.

matr 4o 12n 16v 4y 16q 13h 24d 9m (Krejbjerg)

1937  Fra Simon P. Jørgensen til Niels Larsen  1941 J.P.Rusbjerg, 

matr. 2k 4aa 16y (Krejbjerg)

1954 fra K. Dahlgaard Mikkelsen til Krejbjerg Kommune

Nr. 8  matr. nr. 1d (Krejbjerg)

(1980) Martha Nikoline Andersen, 1997 Teddy R. Poulsen

Nr. 9  matr. nr. 1b (Krejbjerg)

(1980) Verner Laursen Dahl, 1981 Ernst Eskildsen, 1988 Carsten Nielsen

Nr. 10 matr. nr.  1b 8am (Krejbjerg)

1844  Niels Laursen Møller,    1863 Bodil Nielsen,   

1863  vielsesattest som adkomst for snedker Christen Nielsen,

1911  fra Bodil Nielsen til Frederik Frederiksen,,

          skifteretten som adkomst for Mette Marie Frederiksen,

1925  Jens Damgaard,    køber 8am ved auktion i 1934     (1980) John Arne Madsen,        1983 Bruno Jensen,             1989  Ole R.Jensen,     1991 Jens Peder Jensen

Nr. 11 matr. nr. 4e (Krejbjerg)

1883  Peder Christian Nielsen,    1926 Jens Peder Nielsen,    1936 Christian Bønding,

1941  vognmand  Einar Laursen Dahl,    (1980) Nathalie Dahl,     1981 Verner Dahl

Nr. 12 matr. nr.  1a (Krejbjerg)

1925  Mette Marie Frederiksen,    1943 skifteretten som adkomst for arvingerne

           Christian Frederiksen og Karen Jørgensen til Peder Bundgaard,

(1980) Tove Kjeldbjerg, 1983 Per Balleby, 1987 Claus D. Jensen,

1993 Claus D. Hallum, 1995 Lars Andersen, 1997 Kirsten Hundahl,

2002 Poul E. Bech

Nr. 13 matr. nr. 5a 27a 48 33b 42g (Krejbjerg)   “Juulsgaard”

Gården var 1606 under Spøttrup, igen I 1684 ,1722 købte præsten I Lihme (Haverslev) gården, 1755 købte Spøttrup den igen tilbage,

1774  Bertil Jensen,   1825 skifteretten fra Niels Jepsen og hustru til Bertel Nielsen,

1870  Niels Bertelsen,    1900 Bertel Nielsen Juulsgaard,   

1913  skifteretten som adkomst for enken Henrikmine Elisabeth f. Henriksen,

1935  skifteretten som adkomst for arvingerne,

1935  Johannes B Juulsgaard,        1988 Bent Frostholm

Man anskaffede i 1907 en petroleumsmotor, der drev et lille elværk, der forsynede gården med lys.

I Krejbjerg Kirke hang der i sin tid en sabel bag prædikestolen i koret. Sagnet fortæller, at denne sabel havde tilhørt en adelsmand der hed Juul, og efter hvem ”Juulsgaard” skal have fået sit navn.  Sabelen forsvandt fra kirken i 1950

Matr nr. 27a,  

1834.  Chr. Andersen,   1875   Møller Jens Chr. Sørensen,   1883  Niels Berthelsen  (Nr. 13)

Nr. 14 matr. nr. 9b 2b 2g 2d 5d 29 (Krejbjerg)

1829  Niels Laursen,    1863 Bodil Nielsen,   

1869 vielsesattest som adkomst for,  snedker Chresten Nielsen,  

1911 skifteretten som adkomst for enken Bodil Nielsen,   1911 Snedker Chresten Nielsen,

1922  Kresten Mikkelsen,    1931 skifteretten som adkomst for arvingerne

1931  Kresten Kirk,    1945 Lars Andreas Larsen,    1948 Magnus Espersen,

(1980) Svend Åge Sørensen

Nr. 15  matr. nr. 42i (Krejbjerg)

1918  fra Niels Kristiansen til Søren Bertelsen Primdahl,   

1941  universalarving enkefru Nielsine Primdahl,    1941 Holger Jacobsen,

1957  skifteretten som adkomst for enken Karen Marie Jakobsen,

1957  Petrus Olsen,         1994 Finn E. S. Andersen

Nr. 16 matr. nr. 9o (Krejbjerg)

(1980)  Sigfred Marius Pedersen

Nr. 17 matr. nr. 42n (Krejbjerg)

1955  fra Arne Jepsen til Orla Dahl

Nr. 18  matr. nr. 5g (Krejbjerg)

1908  fra Bertel Juulsgaard til Ane Johanne Kristensen,    1918 Kresten Kristensen,

1908  vielsesattest som adkomst for Hans Jeppesen,   

1931  fra Kresten Kristensen til Peder Kjeldgaard,    1934 Chresten Hedegaard,

1948  Mikael Mikkelsen      1985 skifteretten  Inger Marie Mikkelsen,     1986 Anders Eskildsen,

1991  Søren Nielsen

Nr. 19 matr. nr. 35a 42a 35h 35i 36l 42n (Krejbjerg) (gården hørte I sin tid under Bustrup)

(1787) Peder Primdahl,     Jens Pedersen Primdahl,

1820  Bertel Jensen Primdahl,    1834 skifteudlæg til arvingerne,

1834  Søren Christensen Ladefoged,    1865 Bertel Sørensen,   

1901 Søren Bertelsen Primdahl,    1937 Arne Hessellund Jeppesen,

(1980) Svend Juulsgaard Jeppesen, 1997 Bjarne K. Jeppesen

Matr 42a

(1842)  Laust Jensen,    1849 Jens Laursen,    1876 Claus Jensen,

1904 skifteretten, enken Johanne Laustsen,    1904 Niels Sørensen,

1908  Niels Kristiansen,    1918 Søren  Primdahl  ( nr 19)

Nr. 20 matr. nr. 5q (Krejbjerg)

1953   Valdemar Stensgaard Larsen, 1989 Elna M Larsen, 1990 Birgitte Larsen

Nr. 21 matr. nr. 33a  35e 48  (Krejbjerg)    ”Bakgaard”

1855  vielsesattest som adkomst for Jens Christensen Toft,    1856 Jacob Jensen,

1879  testamente som adkomst for Inger Bertelsen,    1897 Bertel Jacobsen,

1926  Jens Christian Rasmussen Dahlgaard,    Anders Dalgaard     (1980) Harry Andersen,    1998 Leo Andersen

Nr. 22 matr. nr. 42c 42 k (Krejbjerg)

1904  Niels Sørensen til Andreas Pedersen,    1906 Johannes Johnsen,    1943 Knud Johnsen,

1943  fra Elvira Olsen  matr nr. 42 c

(1980) Jørgen Johnsen      ”Krejbjerg Tømrerforretning”

Nr. 23 matr. nr. 34a 34b 47e 47b 34c (Krejbjerg)   „Ginnerup Nygaard“

Søren Kold      - 1795 Mikkel Pedersen Søndergaard,   gården blev udflyttet i 1802,  

1816 Mikkel Pedersens enke Else Jeppesdatter,       1830 Mikkel Nielsen Hesselbjerg

1848  amtsbevilling for Mikkel Nielsens enke Mariane Mikkelsen,

1870  Anders Andersen,    1877 Marthinus Thomsen,    1904 Jens Peder Jensen Ladefoged,

1907  Jens Peder Kjærsgaard,    1933 fogedudlægsskøde Helge Kåstrup Bengaard,

1947  Aksel Pedersen,    (1980) Berthel Juulsgaard Jeppesen,      1998 Vagn W. Jensen

Nr. 24 matr. nr. 35k 35l 44a 44d 44e (Krejbjerg)

1925  fra Marinus Jørgensen til Peter Jørgensen,       1926 fru Bothilde Bak som særeje,

1930  fra Bothilde Inger Elise Baks dødsbo til Anton Rasmussen,   1937  matr 37k

1948 Lars Andreas Larsen,      (1980) Kjeld Andersen,      2000 Rigmor Andersen

Nr. 25 matr. nr. 46a  33e 34d  (Krejbjerg)   ”Søholm”

1848  Søren Andersen fra Johanne Sørensdatter,   

1863 skifteretten som adkomst for de 5 umyndige arvinger,

1863  Christian Christensen Stampe,    1868 Christian Laursen,    1884 Carl Christensen,

1888  Søren Nielsen Lykke,    1906 Svenning Christensen,    1905 Thomas Foged Thomsen,

1910  Kristine Th. Damgaard,    1924  Laust Bak,    1929 fogedudlæg Niels Madsen

1929  Jeppe Christensen Jeppesen,    1933 Niels Larsen,    1933 Peder Lave Pedersen    

1948  Åge Stagstrup Christensen,    1980  Magne Karlsen    ”Søholm Gartneri”,

1997  Rita Karlsen

Nr. 26 matr. nr. 41b (Krejbjerg)

1891  fra Niels Andreas Larsen til Eskild Larsen,   1896 Mathinus Jensen,   

1947  skifteretten som adkomst for Marie Jensen,    1947 Uddeler Magnus Madsen,

1950  Niels Christian Jensen,    1952 skifteretten som adkomst for enken Rosa Jensen,

1952  husmand Andreas Jørgensen,      (1980) Erik Kristensen,     1987 Hans A. N. Munck, 1991 Sven E. Fiskers

Nr. 27 matr. nr. 45a 4o 42h 35c 37d 39d 40b 36f 47b (Krejbjerg)

1844  Lars Peder Olsen,    1863 Jens Larsen, (”eller Laursen”)   1905 Jørgen Peder Jørgensen,

1948  Johannes Jørgensen, 1983 Bjarne Kristensen, 1992 Henning Lauritsen

Matr 36k 57b (Krejbjerg)

1930  fra Jens Sørensen til Anton Nielsen,

Nr. 28 matr. nr. 36b 35b 36c 29b 57a 34f 37c (Krejbjerg)

1891  fra Karen Jeppesen til Peder Jørgensen,  

1930 skifteretten som adkomst for  Jens Sørensen,    1994 Peder Christian Sørensen,

1941  Anders Pedersen,    1944 vejmand Simon Peder Jørgensen,

(1980) Preben Laurits Ettrup

Nr. 29 matr. nr. 40c (Krejbjerg)

(1980) Karl Emil Nygaard Lauritsen, 1992  Mogens Rusbjerg

Nr. 30 matr. nr. 37b (Krejbjerg)

1904  Jens Pedersen Dath,    (1980) Niels Kristian Jensen,        1995 Mikael Knudsen

Nr. 31 matr. nr. 39a 37c 38b 36d 3b 40a (Krejbjerg)

1839  Christian Larsen,    1853 Peder Christensen    1863 Gudike Laursen Kjærsgaard,

1892  skifteretten som adkomst for enken Maren Nielsen,   

1892  Laurits Søren Christian Gudiksen Kjærsgaard,    1932 Frits Krejbjerg,

(1980) Svend Krejbjerg

Matr 30 (Krejbjerg)

1843 Gudike Laursen Kjærsgård,   

1863 mageskifte Maren Nielsdatter, enke efter Jens PederChrisensen af Ginnerup (Nr. 31),

1866  testamente Jens Christian Jensen,  1905 skifteudskrift efter arvingerne Jens Laursen

Niels Harbo Jensen og Jacob Christensen.

Nr. 32 matr. nr. 41a (41b) (Krejbjerg)

1835  Niels Madsen,    1885 Niels Andreas Larsen,      1935  Ludvig Moog,

1986 Børge P. Jensen

Nr. 33 matr. nr. 36a 34b 35d 22g 13e 24f 24b  (Krejbjerg)

Niels Jeppesen       Jeppe Nielsen,

før 1859, selvejer Ane Jensdatter, ( da hun sælger i 1859, kommer hun på aftægt i gården)

1859  Anders Nielsen Ladefoged,    1885 enken Karen Jeppesen,  

1897 Niels Christian Andersen Ladefoged ,    1902 Jens Peder Holger Jacobsen,   

1936  fogedskøde Alfred Jacobsen,        1993 John Jacobsen

Matr 24b (Krejbjerg)

1884  Mikkel Sørensen,    1908 Else Sørensen f. Madsen,

1920  Marie Sørensen og Ane Kathrine Mollerup f. Sørensen   1929 Holger Jacobsen,

1931  Ejnar Laursen Dahl,    1936  fogedudlæg,  Holger Jacobsen

Nr. 34 matr. nr. 36n (Krejbjerg)

(1980) Kaj Ove Nielsen

Nr. 35 matr. nr. 37a  39c 40b 4z 16r 37d (Krejbjerg)

Thomas  Nielsen,    1820 Niels Thomsen,    1846 Jens Nielsen,

1883  Lars Christian Jensen,   1912 Carl Jensen,    1914 Jens Primdahl Jensen,

1919  Kristian Kirk,    1929 Valdemar Knudsen,   

1936   skifteretten som adkomst for enken Mette Marie Knudsen,

1957   Ivar Knudsen, 1995 Anders P. Hjelmager, 1997 Niels Stilling

Nr. 36 matr. nr. 22d 22b 22e 36l (Krejbjerg)

1860  Jens Lydersen,     1891 skifteretten som adkomst for enken  Maren Kathrine Jensdatter,

1891  Lyder Jensen,    1903 skifteretten, enken Johanne Kathrine Jensen,

1910  Peder Christensen,    1923 skifteretten som adkomst for Ane Marie Christensen,

1929  skifteretten som adkomst for arvingerne,    1934 Alma Kathrine Nielsen

1940  matr 22e til arbejdsmand Niels  Nielsen,    1947  Poul Rasmussen,   

1948 Harald Rasmussen,    1950 Karen Rasmussen,

(1980) Anna Kristiansen Nielsen, 1984 Villy A. Dahl

matr. 22d 22f

1910  fra Johanne Kathrine Jensen til Jens Jensen,    1911 Karl Jensen Gjedde,

1919  fra Peder Christensen 22f.,    1919 Anders K. Nielsen,   

1926  skifteretten, enken Maren Kirstine  Nielsen,

1940  arveudlægsskøde,  Arbejdsmand Niels Nielsen,

Nr. 37 matr. nr. 38a 58 46b 34c (Krejbjerg)

1820  Anders Madsen,    1857 Mads Nielsen Bak (kaldet Kjærsgaard)

              (Anders Madsen er Mads Nielsen Baks morbroder)

1892  skifteretten som adkomst for enken Kirsten Marie Jensen,   

1892  Niels Andersen Ladefoged    1894 Søren Jørgensen    1924  Aage Bengaard

Nr. 38 matr. nr.  22c (Krejbjerg)

1884  Jens Lydersen til Jørgen Eskildsen,   

1927  skifteretten som adkomst for enken  Dorthe Kirstine Eskildsen,

1927  Marinus Iversen,        (1980) Oluf Skov,         1991 H Graversen,

1994 Keld H. Sørensen,       1995 Jens Ole Lüdemann,       1999 Ronni K. Jacobsen

Nr. 40 matr. nr. 12h 4f 4v 12i 13i 16d 16m 24c 4y 4o  (Krejbjerg)

1921  Søren Christian Sørensen til Simon P. Jørgensen,    1936 Søren Villadsen,

(1980) Jens Villadsen

Nr. 42 matr. nr. 8u 8ae 44c 44a 44b 43c (Krejbjerg)

1850  fra Søren Christensen til Christen Christensen Bæk,   

1869  skifteretten som adkomst for enken Mariane Jørgensen,

1869  smed Niels Christensen Bek,    1878 Peder Andersen,    1884 Chresten Jepsen,

1901  Søren Hebsgaard Nielsen Riis,    1903 Søren Sørensen Lindberg,

1916  Marinus Jørgensen,    1927 og 1928 tvangsauktion,  

1935  Jens Peder Lønnerup Rusbjerg,     (1980) Karlo Peder Rusbjerg,

1997 Marianne Rusbjerg,     1998 Peder H. Aggerholm,       2000 Lars T. Rasmussen

matr 8ae og 44c:

1929  Gudike Gudiksen,    1936 Chresten Clausen,    1942 Rødding Kommune,

Granly

Nr. 1 matr. nr. 4p 5l 42d 16g (Krejbjerg)

1907  fra Herman Gudiksen Møller til Jens Christian Sørensen,

Jens Christian Sørensen lejede i 1889 5 td land uopdyrket hede af Herman Gudiksen for en årlig leje af 2 kr. pr td land. Han fik det opdyrket og købte det i 1907 for 500 kr. (fra Landboforeningens oplysninger om belønnede hedeopdyrkere)     

1919 Magnus Sørensen,     1957  fra arvingerne til Aksel Madsen,,      (1980) Erik Mejdahl,     1983 Bo H. Jensen,        1987 Thorkild S. Pedersen,      1991 Bjarne Kristensen,

1997 Frits Ø. Thomasen,            1999 Leif H. Nielsen

Nr. 2 matr. nr.  17e 10f 15c 36e (Krejbjerg)

1893  fra Christen Christensen til Niels Christensen,    1893 Søren Hebsgaard Nielsen Riis,

1903  Søren Sørensen Lindberg,   

1903  mageskifte fra Søren Sørensen Lindberg til Hans Jensen,    1930 Andreas Nielsen,

1934  fogedudlægsskøde Anton Marinus Iversen,    1934 Andreas Viftrup,

1937  Harry Kristiansen,    1944 Andreas Knudsen Nielsen,   

1946  bmd. fru Margit K. Pedersen, Otting,      1950 repræsentant Åge Christensen,

1950  Niels Mikkelsen,    1950 Ernst Sørensen,    1957 Andreas Sørensen     

(1980) Jens Møller, 1983 Anette B Nielsen, 1986 Peter Djernes,

1989 Niels Frederiksen

Nr. 4 matr. nr. 14b 5b 5o 14b 18c 30d 18e 8ac (Krejbjerg)

1853  Jens Christian Jensen,    1892 skifteretten som adkomst for Johanne Madsdatter,

1892  Niels Poulsen,    1909 Christian Nielsen ,    1916 Magnus Sørensen,  

1919 Jens Sørensen      1953 Tage Pedersen,    1982 John Kristensen,

1987 Erling Eskildsen       1991 Palle Eskildsen

Nr. 6 matr. nr. 14d  (Krejbjerg)

1897  fra Niels Poulsen til Frederik Frederiksen,    1910 Peder Christian Andersen,

1935  arvingerne,   1935 Ane Dorthe Andersen,    1937 Karen Marie Pedersen,

1944  Anna Marie Mouritsen,    (1980) Leo Gødsbøl Madsen,     1982 Thomas Møller,

1989 Michael Barritshøj,       1997 Jesper Skipper

Nr. 8 matr. nr. 2c 52d 26b 19c 25c 4k 4l (Krejbjerg)

1845  boelsmand Niels Laursen Møller,     1862  Jesper Sørensen,    1870 Jens Thorsen,    1888 Laust Laustsen Dahl,   1923  Magnus Madsen,    1956 Tage og Anders Nielsen,  

1957 Jens Dueholm Nørgaard,        (1980) Frede Holm Møller,     1983 Kaj Ole Madsen,

1990 Gitte Vernø,      1991 Kim Østergaard

Matr 26b 19c 25e (Krejbjerg)

1851  Jens Chr. Laursen Vejle,    1867 Jesper Christensen,   1865 Søren Chr. Sørensen,

1895  Laust Laursen Dahl,   1896 25d


Humlegaardsvej

Nr. 1 matr. nr. 22i (Krejbjerg)

(1980) Dagmar Iversen Villadsen, 1986 Karen M. Pedersen, 1999 Palle Brunsgaard

Nr. 2 matr. nr. 9f 3f 35i 12v  (Krejbjerg)

1898  fra Niels Jensen Skov  til Marinus Iversen Skov,    1925 Niels Nielsen,   

1957  skifteretten som adkomst for Dagmar Johanne  Nielsen,      1957 Eigil Knudsen

Nr. 3  matr. nr. 12c 8ac 11e 20d 30g 4q 8e 16h (Krejbjerg)

1880  Anders Christian Sørensen,    1897 Søren Christian Nielsen,

1900  skifteretten som adkomst for enken Kristiane Nielsen,

1900  Søren Christian Sørensen,    1931 Andreas Sørensen,

1947  landbrugsministeriet    1951 Åge Nielsen,

1981 Kristian Pedersen, 1987 Hans I. Andersen

Matr 4f 16d 4g 8v 12e 16e 4h 16f (Krejbjerg)

1896  Esper Laursen til Kresten Kristensen Graugaard  6g

1907 fra Søren Gudiksen til Krestenm Krestensen Graugaard, (samtlige matrikelnumre)

1912  Søren Sund Pedersen ,    1920 Holger Jacobsen.

Nr. 4   matr. nr. 2f 5f 26e 18e (Krejbjerg)

1897  fra Søren Gudiksen til Mads Christian Mikkelsen,    1906 Peder Jensen Bundgaard,

1945  Holger Frederik Jensen,    1981 Jens Henrik Søgaard Henriksen,

1987 Yvonne Damsgaard          1988 Kaj Damsgaard,         1990 Finn Bach

Nr. 5 matr. nr. 11d 4x 12k 16n 21c 30f 8ab  (Krejbjerg)

1924  fra Mads Refsgaard til Niels Kristian Møller Frederiksen,    1926 Carl Christensen,

1927  Gravers Nordestgaard Jensen,    1928 Ernst Filbhritz,   

1929  fogedudlægsskøde Marinus Jensen,    1929 Jens Madsen,   

1932  fogedudlægsskøde Ane Kathrine Madsen,    1934 Hakon Knudsen

(1980) Bent Søndergaard, 1986 Søren Andersen

Nr. 6 matr. nr. 6f 6h m fl. (Krejbjerg)

1859  Hans Christian Pedersen,    1880 Niels Christian Sørensen,    1886 Jens Mogensen

1907  skifteretten som adkomst for enken Mariane Mogensen    1907 Peder Jensen,

1930  Arne Jensen,    1933 fogedudlægsskøde Johanne Jensen    

1943 fodermester Svend Åge  Sørensen,     (1980) Egon Jeppesen,    1983 Per Søndergaard

Nr. 7 matr. nr. 15b 2g 15d 5k 5p 18d (Krejbjerg)

1896  fra Erik Hansen til Eskild Larsen,    1930 Bertel Andreas Larsen, 

 (1951  frra Landbrugsministeriet matr nr 5p og 18d)

(1980) Gunnar Larsen, 1984 Mette M. Larsen

Nr. 8 matr. nr. 7g (Krejbjerg)

1905  fra L.K.Moustsen til Jens Andersen,   

1935 skifteretten som adkomst for   Petrine Andersen,     1946   Kristian Pedersen, 

1997  Lili B Jørgensen           2001 Per Jørgensen

Nr. 9 matr. nr. 6e 7d (Krejbjerg)

1862  Murermester Søren Christian Nielsen,    1892 Jens Pedersen,   

1901 Søren Christian Jensen Vejle,       1903  Ingvard Eskildsen,    1938 Hafner Eskildsen,     1950  Søren Eskildsen,         1988 Mette M. Eskildsen,        1995 Hugo Eskildsen           

1997 Bjarne Støjberg

Nr. 10 matr. nr. 1 (Humlegaard) 52e 56a (Krejbjerg)

Søren Madsen ( død omk 1690)    1710 Mads Sørensen,   1750 Gudike Madsen,

1783  Mads Gudiksen,    1830  Jens Jespersen,    1870 Inger Jensdatter,   

1883 Niels Larsen Jensen Møgelvang,   

1908  Viggo Marinus Frederiksen,   (kom til gården som ”københavnerdreng”)   

1940 skifteretten som adkomst for enken Nielsine Frederiksen

1947  Harald Bækhøj Sørensen, 1999 Gudrun Sørensen

Gården lå oprindelig nærmere fjorden, men under stormfloden i 1839 sank gården i grus, og blev flyttet til den nuværende plads.  Der har hørt en vandmølle til gården, ( endnu i 1950 kunne man se rester af dæmningen der hørte til vandmøllen)

I strandkanten nord for gården har der ligget en havn, der blev meget benyttet af gårde og byer i midtsalling. (omkr. 1950 kunne man tydeligt se resterne af havnen.)

Nr. 11 matr. nr. 6l (Krejbjerg)   udstykket fra 6a,

1956  fra statens jordlovsudvalg til Jens Peder Sørensen,  

(1980) Tage Henning Laursen, 1986 Sv. E. Poulsen (E.Fjeldstad)

1988 Elisabeth Fjeldstad ”  Akupunkturklinikken”

Nr. 13 matr. nr. 10d 10e 55i (Krejbjerg)

1857  Niels Espersen,    1870 Jens Peder Frederiksen,    1909 Jens Kristian Pedersen,

1934  Harry Bruun Pedersen  Notat i 1951:  matr 55i 8d 10d 10e er sammenlagt til én landbrugsejendom ,(der må således have ligget 2 ejendomme)??

1986 Poul H Bøgh, 1993 Jan S Marquart,

1999 Elona N Marquart

Matr 56 og 52e (Krejbjerg)

1833  Niels Espersen   1857 10d 10e   1870 Anders Christian Sørensen,

1878 Peder Christensen   1880 52a     1910  Søren Peder Jensen,    1918 Viggo Frederiksen

Nr. 15 matr. nr. 56b (Krejbjerg)

provst N.E.Sørensen  (sommerhus)

Jens Væversvej

Nr. 1  matr. nr  4ae (Krejbjerg)

1986 Niels D. Olesen

Nr.  2 matr. nr 4ac (Krejbjerg)

1986 Palle Dahl

Nr.  3 matr. nr 4af (Krejbjerg)

1987 Svend D. Mikkelsen

Nr.  8 matr. nr 4ag (Krejbjerg)

1988 Knud Bengaard

Nr. 10 matr. nr 4ai (Krejbjerg)

1990 Laurits Møller         1992 Karen Møller         1997 Poul Pedersen

1999 Henrik Aggerholm            2001 Jørgen Aggerholm

Lykken

Nr. 1 matr. nr 5h 43a 42d  4r 42l 36e 42c 42f 15e (Krejbjerg)

1907  Berthel Juulsgaard til Chresten Nielsen,  5h   

1932  arvingerne efter Petrine Nielsen til Christian Madsen,

1945  fra Ludv Emil Nielsen (eft fuldm) til Jacobine Elvira Olsen,

1949  arvingerne til Petrus Elisa Olsen,    1957  Ove S Mogensen,     1986 Anna Mogensen, 1997 Frands Frydendal

Nr. 2 matr. nr 26a 28b 24a 25e 25d 26e(Krejbjerg)

1840  Søren Andersen,    1869 Niels Peder Sørensen,    1888 Jens Kristian Kristiansen,

1913  skifteretten som adkomst for enken Johanne Christiansen,    1918 Chr. Ludvigsen,

1928  fogedudlægsskøde Carl Andersen,   

1941  universalarving enkefru Nielsine Petrine Primdahl,    1947 landbrugsministeriet,   

1950 Karl Andersen,    1950 slagtermester  A. J Nielsen    1951 Marius Laursen,

1953  Valdemar Leo Christian Hansen,     (1980) Ole Holbæk,      1997 Paul Brakl

Nr. 3 matr. nr 15a  8b 10f 12b 16c 32e 2e  (Krejbjerg)

Maren Pedersdatter,    1859 Christian Nielsen Ladefoged,   

1892  Erik Hansen Kirk,    1896 2e fra Søren Gudiksen  1924 Niels Christian Eriksen Kirk,

(1980) Hans Christian Jespersen, 2002 Poul Erik Jespersen

Matr. 12b og 16c (Krejbjerg)

1865 Christen Christensen ,    1866  Peder Christian Christensen,  

1868 Anders Jensen Nørby

1895  skifteattest for 8 myndige arvinger, Søren Andersen m.fl.

1895  Erik Hansen  (  Lykken 3)             

Nr. 4 matr. nr 59  6o (Krejbjerg)

Fra gammel tid står matr. nr.59 opført som ”en lergrav tilhørende lodsejere og byens beboere”

1923  fra Krejbjerg sogneraad til ” Friskoleforeningen i Krejbjerg”

1933  Jacob Jacobsen,    1934 Simon P. Jørgensen,    1944 Frederik Jørgensen,

1946  Frode Eskildsen, 1984 Finn Andersen, 1989 Hans Dons

1999 Villy E.H. Nielsen, 2001 Allan Mølgaard

Nr. 5 matr. nr 43d 5h 11c 42d 42e 42f 43a  42m 4r 42l 36e (Krejbjerg)

1849  Bertel Christensen,    1887 Niels Peder Jensen ,    1916  Chresten Nielsen

1927  skifteretten som adkomst for enken Petrine Nielsen,

1932  fra arvingerne Elvira Nielsen,    1949 Petrus Elisa Olsen  1957 Severin Mogensen  

(1980) Knud Jensen,              1988 Vagn Toft,          1992 Tapio Juhl

Nr. 6 matr. nr 62 (Krejbjerg)

Ejendommen er fra gammel tid matrikuleret som ”en lergrav tilhørende lodsejerne og byens beboere (matr 59), i 1951 bliver en del af lergraven matrikuleret som matr nr. 62 og solgt fra Krejbjerg Kommune ” med tiltrædelse af bymændene i Krejbjerg” til frk Henny Henriksen.

1992 P. Hede,  1993 Frode B Nielsen

Nr. 7 matr. nr 4n 43b (Krejbjerg)

1889  fra Niels P. Jensen til Christen Christensen Lundsgaard,

1908  skifteretten som adkomst for enken Gjertrud Andersen,

1908  Laust Peder Jensen Vejle,    1909 Anders Kristian Jensen Vejle,

1917  Niels Poulsen og hustru,  

1950  skifteretten som adkomst for  enken Ane Magdalene Poulsen,

1957  Markus og Margrethe Nørgaard,    (1980) Ernst Eskildsen,     1984 Finn Andersen,

1994 Svend A. Pedersen       2002 Peter Rønby

Nr. 8 matr. nr 9d (Krejbjerg)     ”landarbejderbolig”

1882  Poul Jensen Frøstrup,    1883 Peder Jensen,   

1928 skifteudskrift for Ane Sine Petrine Jensen,         1928 Ingvard Iversen,

1937  skifteretten som adkomst for Thora Iversen,   1937 Eugenius Eskildsen

(1980)  Knud V Hansen,

Nr. 9 matr. nr 42b 42l 7r  (Krejbjerg)

1860  Mathias Pedersen,    1899 skifteretten som adkomst for enken Mette Nielsdatter,

1895  Søren Eskildsen,    1944 Ludvig Emil Nielsen,

1946  Jensenius Larsen Dahl, 1986 Preben E. Mortensen, 1989 Kenneth Andersen,

1991 P. Mortensen, 1992 J. Lüdemann, 1995 Hjalmar N. Jacobsen,

1997 Katrin P. Hansen, 1999 Harry Andersen

Nr. 10 matr. nr 26c 23b 17d 19b 4m 9c 14c 42m 25e 26d 28e (Krejbjerg)

1858  Jens Hansen,    1863 Jens Nielsen,    1895 skifteretten enken Ane Hansdatter,

1895  Niels Jensen Nielsen,    1029 Jens Peder Pedersen,