Realregister i Otting

Brøndum realregister

Udarbejdet af Erik Trudsø.(Søgefeltet fremkommer ved tryk på tasten F3)

  Efter 1953 kan man ikke se om det er lejer eller ejer der bor på adressen.

Brøndum

Banen 

Nr. 1 matr. nr. 16(Grove By) 

1924 Skive Vestsalling Jernbane, Brøndum Station
ekspeditricer:  Dorthea Rasmussen,  Agnethe Nielsen, Martha Lundg.

(1980) Martha Lundgaard, 1989   Bjørn M. Therkildsen

Nr. 2 matr. nr. 3h (Grove By)

1933  fra Jens Lundberg Svansø til Ane Elisabeth Nielsen,

(1980) Villy Sørensen, 1983   Poul E. Primdahl, 1989   Brian Jensen,

1992   T. Laursen,  1997    Jesper  Møller

Nr. 4 matr. nr. 3c (Grove By)

1927  fra Jens Svansø til Laurids Pedersen,  
1930  auktionsskøde Ane Christensen

1936  Magnus Kristian Madsen, 1986 Else M. Madsen,
1994  Jørgen V. Jacobsen,

1996  Marinus Hougaard, 1998 Peder Olsen

Nr. 6 matr. nr. 3i 3k(Grove By)

19??  fra Jens Lønborg Christensen Svansø til murer Jens Chr. Jørgensen,

1946  banearbejder Peder Rasmussen,   
 1975 Knud  H.Vendelbo,    1993 Erna K. Vendelbo

Nr. 8 matr. nr. 3l 3k  3o (Grove By)

1946  fra Jens Lønborg Christensen til murer Jens Chr. Jørgensen,

1948  Chr. Thorsen Laursen,    1972 Holger Sørensen

Brøndum Kirkevej

Nr. 11  matr. nr. 6a 14j 14o 3d (Brøndum By) 11m 23c 3o 1c (Hvidbjerg)

1839  vielsesattest Jens Kjersgaard,    1875 Lyder Jensen,   
1900 Jens Møller Pedersen, 
1908  Jens Møller Lidegaard,  
1954 Carl Gustav Møller     (1980) Niels Verner Berthel,         
1981 Keld Mouritsen,    1998 Carl E. Bonnerup,   2001 Hans Kolding.

Nr. 13  matr. nr. 15 3b 3h 9c 14k 14p 14q 14v (Brøndum By)

1903  fra Kresten Jensen til Henrik Jensen,    1909 Jens Jensen,   
1910  Laust Andersen   
1927  Louise Andersen arvinger,    
1927  Carl Nielsen,    1927 Jens Christian Pedersen,

1945  smedemester Aksel Marthinus Thomsen,   
1946  Børge Nygaard Pedersen,

1947  Chresten Bundgaard Sørensen,        (1980) Helga Astrid Sørensen

Nr. 13A  matr nr. 21 ,   Brøndum Kirke og kirkegård

Nr. 15  matr. nr. 3a  9a 6b 10b (Brøndum By)   (ialt 10 matr nr.)

1836  Jens Lydersen,    1861 Henrik Jensen halvparten,   
1872 Henrik Jensen  eneejer,   
1900  Knud Jensen Ejskjær,   
1918 Jens Sørensen Goul,   

1941  exportør Anders Priess og instalatør Alfred Karl Priess

1954  skifteretten, fru Elna Priess på Anders Priess halvpart

(1980) Otto Henning Stilling Jensen, 1984 Nørgaard, 1991 Jan Axelsen,

1995  June Søndergaard, 1997 Bjørn Jensen, 1999 Aksel Pedersen

Nr. 16  matr. nr. 14d 14m (Brøndum By)

1895  Lars Kjær til Niels Josephsen Møller,   1897 Chresten Jensen,

1897  Johan Ingvard Johansen, konen: fransk vask og strygning  
1903 Knud Jensen,    1904  Christian Pedersen Møller,   
1909  Niels Christensen Møller,    1909  Niels Christian Jørgensen,  

1914  skifteretten, enken  Kristine Marie Elisabeth, f. Andersen,

1924  fra Anders Hansen Andersen til Marius Vilhelm Jensen,   

1927  enken Kristine Nielsen,   1942  Johannes Nielsen,   
1998 Jørgen A Johnsen,

Nr. 17  matr. nr. 3g 3r (Grove By)     ”Brøndum Købmandshandel” ”Bilforretning”

1931  fra Jens Lønborg Christensen Svansø til Ane Møller

1936  Vagn Andreas Villadsen,    1940 købmand Aksel Sinding,

1941  Alfred Bisgaard,  1956 (også matr, 3r)

Der har fra gammel tid ligget en ”Fælles Lod”, som tilhørte lodsejerne og byens beboere.

Denne lod blev i 1878 til 1880 udstykket i 15 parceller matrikuleret fra 14b til 14q (- 14j)

Nr. 18  matr. nr. 14b 4g 2 14e  (Brøndum By)

1881  Niels Josephsen Møller,    1896 Niels Jespersen,   
1933 Bernhard Marius Laursen,

1936  fogedskøde til Kresten Brorson og K Skov, 
1939 fogedskøde til Søren J Sørensen,

1947  Karen Johanne Christensen,   
1948 fhv. vognmand Oscar Sørensen,

1948  forpagter Harald Andersen,    1954 fru Elna Pedersen

1973 Martin Jensen, kirkebetjent       1998 Villy Poulsen,    

2001 Kirsten M. Poulsen

Nr. 19  matr. nr. 3m (Grove By)

1935  fra Jens Lønborg Goul Svansø til Arne Laursen,   
1954  Ove Sørensen

Nr. 20   matr. nr. 14h 2 (Brøndum By)

1902  fra Brøndum Hvidbjerg Sogneråd til Laurids Nielsen,
1904  Anders Skifter Andersen,

1907  Christian Pedersen Sommer,   1911 Just Sørensen Bregner,  
1919  Rasmus Rasmussen    
1928  Brøndum Hvidbjerg Kommune,    1931  Johan Ingvard Jørgensen,   

1944  skifteretten som adkomst for fru Laura Jørgensen f. Würtz,

1944  fodermester Jens Jensen,    1945 slagter Th Davidsen,    
1985   Erna Davidsen

Nr. 21  matr. nr. 3p (Grove By)

1948   fra Jens Svansø til landpost Niels Sigvald Kristensen,

1964   Marinus  B. Nielsen

Nr. 22  matr. nr. 7a 7f 7g 7h 7i 8a 10c 11c 8d 14i 16 14l(Brøndum By)  “Brøndum Hovgaard”

1841  Peder Jepsen   ( Ved overtagelsen I 1841 forpligter Peder Jepsen sig i skødet til at levere 6 sk byg til præsten for ”Win og Brød”)

1853  Jens Espersen Lønborg,   
1885 uskiftet bo enken Ane Vibekke Pedersen

1884  Jens Pedersen Goul,    1922 skifteretten som adkomst for enken Petrine Goul,

1930  Esper Boel Goul,    1952 fra bymændene i Brøndum, matr nr. 17,

1962 Jens Goul    1995   Esper Goul

Nr. 23  matr. nr. 3y (Grove By)

1958 Henry Laursen

Nr. 24  matr. nr.

(1980) Chresten Møller Espersen. 1983 Erik Møller Espersen,
2001 Lars N. Uth

Nr. 24A  matr. nr. 8i   (Brøndum By)

Nr. 25  matr. nr. 3z (Grove By)

(1980) Send V Berthelsen

Nr. 26A  matr. nr. 3ø 3q 3b  (Grove By) Brøndum Skole

Da skolen blev nedlagt, blev Spøttrup Kommunes Musæum oprettet I klasselokalerne og gymnastiksalen. Ved kommunesammenlægningen i 2007 blev musæet nedlagt, og samlingen blev fordelt til Skive Musæum, Hjerl Hede, og en del ”lagt på magasin ” i Oddense Træmusæum.

1901  fra Peder Kristensen til Brøndum Hvidbjerg Kommune,
(1901) Jens Nicolai Himmelstrup, lærer, (1916) Mads Madsen, lærer

(1980) Anders K. Sørensen,    2001 Allan P. Laursen, Dagny Sørensen, Dennis Laursen

Nr. 26B

matr. nr. 3ø

1956   Chr. Thomsen Laursen

(1980) Agnes Laursen, 1986 Niels Blaabjerg,
1987 Torben C. Jochumsen

Nr. 26C  matr. nr.   3q (Grove By)

1952  fra Jens Svansø til Brøndum Hvidbjerg Kommune

Nr. 27  matr. nr. 3aa (Grove By)

1980 Verner Kristensen

Nr. 28  matr. nr. 3a 3d 10b 3i 3k 3l (Grove By)   “Smedegaard”

1822  Niels Laursen,    1860 Niels Nielsen,    1873 Jørgen Christensen,

1889  Peder Christensen,    1918 enken Elisabeth Christensen Svansø,

1923  Jens Lønborg Svansø,    1955 skifteretten som adkomst for enken Mariane Svansø

1955  til landbrugsministeriet  (matr 3a sd 10b)

1968 Anders Bjerre Sejbjerg, 1982 Edith Sejbjerg,

Nr. 29  matr. nr. 8c 3f 8d 8e (Brøndum By)

1897  fra Jens Pedersen Guust, til Mads Peder Jensen Gjedde,   

1899  Sven Magne Haakonsen,    1900  Mads Peder Jensen Gjedde,

1905  Peder Christian Nielsen,   
1913  Christian Marinus Jensen Østergaard,

1921  Peder Christian Nielsen,    1927 Kristian Sørensen,   
1929  Martin Nielsen,

1934  Peder Rasmussen,    1945 Anton Jensen Glud,   
1946  Harald Refsgaard,

1946  Arbmd.Peter Olesen, 2000 Kjeld B. Jepsen

Matr.nr. 10d, 11d, 8b (Brøndum)

1841  Esper Jensen,    1874 Jeppe Espersen,   
1915, arveudlæg  Niels Møller Espersen

         (10d og 11d fra Christen Christensen)

1932  140 m2 af 8c tillagt matr 8b.     
1908 skifteattest Tandtekniker Else Espersen,

landmand Erik Espersen og landmand Esper Espersen.   
1948  Erik Espersen.

Dalgaardvej 

Nr.  8  matr. nr. 5a 14c (Brøndum By)  “ Nedergaard”

1832   Peder Nielsen,  (også kaldet Peder Thorsen),   

1875   skifteretten som adkomst for enken  Maren Christensen,   

1886   Søren Peder Pedersen,    1930 Niels Christian Pedersen

1967   Aksel Pedersen

Nr.  10 matr. nr. 6c 3d 14o 14r 8h 8i 32h  (Brøndum By)

1912  fra Jens Møller Lidegaard til Chresten Pedersen Møller,

1947  skifteretten som adkomst for enken Ane Møller,   
1947  grd Mehlsen Jensen,

1948  Brøndum Hvidbjerg Kommune matr nr. 6c sd 14o 14r  
1950 matr 8h 8i 32h   
(1980) Herman Ewert,       
1989 Agge Slej,   ”A.B.S. Design”     
1994  Allan Bisgaard.

Nr.  11 matr. nr. 4a 3c 3g 4c 4d 14d  (Brøndum By)

1848  Jens Christiansen Lønborg,   1863 Alfred H. Selchau,  
1876  Laurits Sørensen Kjær,

1900  Mads Pedersen Vinggaard,    1906 Anders Hansen Andersen,   

1947  skifteretten som adkomst for enken fru Kirsten Hansen Andersen,

1951  Harald Andersen,    1972  Magnus Stærdahl Nielsen,     
1998  Per V. Riisager,       
1998  Esper Jensen

Nr.  13 matr. nr. 4g 3c 14n 14t (Brøndum By)

1905  fra Henrik Jensen til Mads Pedersen Lynggaard,

1914  fra Anders Harald Andersen til “Brøndum Efterskole”  1919 Marinus Rasmussen,

1922 Chr. M. Østergaard Jensen,  1948 enken Eline Jacobine Østerg. Jensen  i uskiftet bo

1973   Arne Mathiesen

Grovevej

Nr. 1 matr. nr.  7b 8p 8i 8n 8e 8o 8a  (Grove By)

1838  Chresten Villadsen,    1861 amtsbevilling for enken Johanne Jensdatter,

1862  møllebygger Jens Pedersen Breum,    1868 Ole Jensen,

1895  arveudlægsskøde for Jens Peder Jensen,    1935 Ole Ejnar Jensen,

1980 S. Vestergaard, 1986 Hans Jørgen Thyrring, .

1988 Anette Villadsen,

Matr 8e 8o, (Grove)

1865  Niels Nielsen,   1869 Christen Mortensen,  
1877  skifteretten Johanne Marie Andersen

1878  Christen Poulsen,    1880  Ole Jensen

Nr. 2 matr. nr. 8d 8f 8g (Grove By)

1865  Niels Nielsen,   1870 Chresten Mortensen,   

1877  skifteretten som adkomst for enken Johanne Marie Andersen,

1887  Anders Nielsen,    1901 Jens Johan Nielsen.,   
1916  Peder Laursen

1951  Chresten Peder Laursen,     (1980) Fin Preben Nielsen,

1981  Kresten M. Kristensen,        1987 Donald S. Jensen

Matr 8h (Grove)

1865   Husmand og tømrermand Chresten Poulsen,  
1880   Niels Sørensen

Nr. 3 matr. nr. 7c (Grove By)

1856  Søren Pedersen    1883 arveanmeldelse Carl Peder Pedersen,   

1888  Peder Jensen Bak,    1903 Kristian Frederiksen,   

1905 Hans Peder Jacobsen Østergaard,    1909 Melchior Nielsen

1969  skifteretten Elisabeth Nielsen

1974  Uffe Nielsen, (  1989 eneejer)

Nr. 5 matr. nr. 7d 11b  (Grove By) 6c 6e (Hindborg)

1881  Melchior Christensen,   1900  enken Ane Nielsen,   
1901  Kresten Krestensen    
1935  Hans Peder Jørgensen,   
(1980) Svend Alstrup,     1993 Hans H. Thorstensen,

1994  H.U. Norbert Voss

Hemvej 

Nr. 1 matr. nr. 7b (Brøndum By)

1906  fra Jens Pedersen Goul til Mads Christian Olesen,  

1934  Jacob Kristian Søndergaard  Jørgensen,     
(1980) Sigfred Juhl Jensen

Nr. 2 matr. nr. 10a 11a 14f 7d (Brøndum By)

1854  Henrik Jensen Møller,    1889 Chresten Bak Laustsen,   

1900  Lyder Jensen Kjærsgaard,    1908 Christian Christensen,   

1917  skifteretten Petrine Goul,    1917 Christen Christensen,   
1946  Aksel Nørgaard,      
1986 Erik Bech

Nr. 3 matr. nr. 7b (Brøndum By)

(1916) Kresten Olsen

(1980) Kurt Lykke Poulsen

Holstebrovej

Nr. 449 matr. nr. 27e  (Rettrup By Hvid)   

(1980) Niels Viggo Ebbesen Pedersen,  1986 Kurt Christiansen,

1988 Charlotte C. Worm, 1999 Hanne W. Knudsen,

Nr. 451 matr. nr. 27u (Rettrup By Hvid)

(1980) Arne Hede,  1982 Regnar Madsen,   1992 P. Nielsen,
1998   Kurt Kristiansen

Nr. 453 matr. nr. 4a 4b 4e 9b 28   (Rettrup) 15b (Brøndum)

1829 Peder Pedersen Vestergaard,    1858 testamente enken Johanne Margrete Lykke,

1861  Peder Christian Hansen,    1893 skifteretten enken Else Nielsen,

1893 Jens Kr. Olsen    1933 Jens Hangaard Jørgensen,  

1936 Kristen Marinus Adolf Andersen  
(1980) Knud Erik Andersen,  1984 Egon Andersen,

Matr 41a 44 2i 11e (Rettrup)

1862  selvejer Christian Lykke,   1894 skifte, enken Dorthe Kathrine Nielsen,

1894 Peder Jensen Ligaard,   1919 Jens Peder Jensen , 
1920 Laurits Christensen Westergaard

1920  Søren Madsen,   1921 Niels Nygaard ,   1922  Viggo Laursen

1933 fogedretten Knud Theodor Knudsen.


Nr. 453A matr. nr. 17a 17b 17e (Rettrup) 

1858  Ane Nielsdatter,    1864 Ivar Christian Christensen   
1870  Christian Nielsen,    
1875  Niels Frandsen,   
1875  Niels Christian Jensen,   
1980) Kurt Christensen,

1990  Asger Thomsen,

Matr 17b. (Rettrup)

1862 Niels Christensen ,   1904 Brøndum Hvidbjerg Kommune,  
1913 Kr. Jepsen

Nr. 455 matr. nr. 4k (Rettrup) 

1965 Tage Jensen, 2000 Kristen Søndergaard, 2001 Erik Søndergaard,

Nr. 457 matr. nr. 8a 11h 33b 5e 32a 1f 1g (Rettrup)

1850  Frands Pedersen,    1884  Laust P. Davidsen  ,     
1925 Christian Davidsen,

1982 Martin Hallum Andersen    ” Martin Andersen Møbler ”

Matr. nr. 1f 1g (Rettrup)

1874  Peder Nielsen,    1906 enken Mariane Jensen ,  
1906  Jens Møller Lidegaard

          Christian Møller,    1940  Christian Davidsen

Nr. 459 matr. nr. 10d 34 (Rettrup) 

1874  Søren Laursen,    1876 Christian Andersen,   
1880  Jens Christian Engstrup,

1907  skifteretten som adkomst for Jens Madsen,    1907 Erik Holgersen, 

1917  Anders Kristian Madsen,    1938 Vognmand Einar Jacobsen,
1988  Jørn H. Sørensen,

1993  Steen Jensen,       1995 Bjarne Christiansen,

Nr. 461 matr. nr. 2a 35 2l 1d 3b 4d

(1815) Jens Laursen

(Rettrup)

1840   Selvejertestamente for Laust Jensen Torregaard,  
1874   Laust J. Torregaard

1908   enken, Karen Marie f. Pedersen,      1908 Laust Kr. Laustsen     

1921   Kristian Kristensen Lysdahl,   
1933   Anmodning om bistand til Akkord
1973   Søren Ruby Johnsen,

Matr ld (Rettrup)

1871   Morten Jensen,    1874 Niels Christian Mogensen,  
1878   Niels Sørensen Henrik Jensen  
og Jens Madsen,  
1879   Jacob Hansen

Matr. 4d (Rettrup)

1893  fra Else Nielsen til Johanne Pedersen,    1904 Jørgen Christensen ,

1908  Ole Kristian Nielsen Kristensen , 1917 auktionssk. Kristian Lysdahl

Nr. 463 matr. nr. 1n (Rettrup)     ” gartneriet Lundly”

1936  fra Søren Christensen Vendelbo til Bengt Poulsen,   
1941 gartner Charles Jepsen,

1944  gartner Niels Eilskov Jeppesen,    1949 Rutebilejer Poul Olsen

(1980) Poul Lynggaard Olesen  ”Gartneriet Lundly”

1988 Lars og Per Lynggaard Olesen

Nr. 464 mat

r. nr. 27a 29i 10e 11g 13f 14e 26a (Rettrup by)

1857 Niels Christensen,    1873 Peder N. Mølgaard,   1899 C. Dalsgaard

1913 enken Susanne Dalsgaard, f. Eriksen,

1916 vielsesattest, Carl Peder Davidsen,   1924 Peder Jensen Hedegaard

1950 Morten Sørensen,    1952, Johannes Pedersen Raiis,

(1980) Svenning Pallesen

Nr. 465 matr. nr.12 b (Kjærgårdsholm)

(1980) Peder Jensen, Jacob Grydgaard,    1992 C. Jacobsen,
1993   Jesper S Nielsen,

Nr. 466 matr. nr.  28b(Rettrup by)

(1980) Kristian Nielsen, 1994 Nielsine Nielsen,   1999 Mette K. Bonde,

2000    Klaus Ø. Pedersen,

Nr. 468 matr. nr.5p (Rettrup)    Udstykket fra Rettrup Kærvej nr 1 i 1947

1947  Poul Kajser Andersen,     1947 malermester Toril Andersen  
1997  Ole Andersen

Nr. 470 matr. nr. 8i  (Rettrup) udstykket 1949 fra 8a

1950  fra Kr. Davidsen til Brøndum Hvidbjerg Kommune,

1975   Poul Andreas Mortensen,  1995 Henning B. Andersen,

Nr. 472 matr. nr. 8e 8d 32b  (Rettrup)     Rettrup Købmandshandel” 

1885  fra Laust P. Davidsen til Clemmen Christensen,
Chresten Jensen  og Just Knudsen,

1887    Clemmen Christensen,    1887 Niels Jespersen,   

1896   ”vareindkøbsforeningen” i Rettrup,   
1919    brugsforeningen i Rettrup, 

(1980) Svend Aage Sørensen, 1987 Kjeld Klokmose,
2001   Poul-Heinrich V. Jørgensen,

Nr. 474 matr. nr.  36g  (Rettrup)

1927  fra Mads Chr. Madsen til Oluf Hangaard,   
1930 Peder Olesen Dahl,  
1931 Karl Villadsen,   
(1980) Niels Peder Villadsen,     1997 Viggo Mortensen,

Nr. 476 matr. nr. 1m  2o 3t 3s 36h 1q 1l 5i 3z (Rettrup)   

1928  N. C. Berg til Aksel Lysdahl,    1969  Erik D. Lysdahl,

Lundgaardsvej

Nr. 2 matr. nr. 27f (Rettrup by)

1946  Åge Sørensen til landbrugsministeriet,

1950  Svend Åge Christensen,       1986 Torben Jensen,         
2000  Lars Garsdal

Nr. 4 matr. nr. 3v  (Rettrup)

1946  Åge Sørensen til landbrugsministeriet,

1950   Karl Andreas Olsen,  1986  Jens K. D. Pedersen

Nr. 4B matr. nr. 8m 002  (Rettrup)

(1980) Elias Davidsen, 1995 Bjarne Larsen,

Nr. 6 matr. nr. 5z  (Rettrup)

(1980) Svend Emil Mortensen, 1999 Johnny L. Sørensen,

2001 Hans H Mortensen,

Nr. 8 matr. nr. 5c 5f 10a  (Rettrup)

1862  møller Laust Sørensen Mølgaard,   

1873  Mikkel Laursen og Søren Laursen Godsk af Vadum,   
1908  Lars Jensen,    
1919  Niels Peder Christensen,     
1927  Peder Pedersen,        1943 Niels Jensen   

1979  Robert Løgstrup Sørensen

Nr. 10 matr. nr. 5l  (Rettrup)

1877   Eskild Madsen, Ole Mølgaard og Jens Madsen,   

1882   Niels Kristian Jensen Kjærsgaard,    1884 Clemmen Christensen,

1892   skifteretten, enken Dorte Marie Jensen,   
1893   Anders Mikael Andersen,

1896   Anders Christensen,    1920 Augustinus Nielsen,   
1926   Anton Martinussen,    
1936  Dagmar Mortensen,   
(1980) David William Chilvers,     1999 Jette Chilvers,

2001 Johan Chilvers

Nr. 11 matr. nr. 7a  7d 12a 7g (Rettrup) 15b (Volling)

1854  Niels Sørensen,    1867 samme “et 5 fag hus”  
1890 Jens Ivar Nielsen Thorgaard,

1927  skifteretten, enken Inger Kirstine,     1930 Ejnar Thorgaard,

 1968  August Sørensen, 1992 Johannes Juul, Johannes H. Nielsen,

Nr. 12 matr. nr. 3r  (Rettrup)

1928  fra Ane Kathrine Jensen til Andrea Petrine Jensen Vester, (g.m. Peder Jensen Vester)

1932  Alfred Berthelsen,    1932 Aksel Thorvald Andersen,

(1980) Kristian Nielsen Præst, 1997 Jeppe S. Andersen,
2000 Preben B Nielsen,

Nr. 13 matr. nr. 6a  12e 3c 6f 6e (Rettrup)   „Bredlandsgaard“

1831  Mads Jensen,    1871 Christian Madsen,   
1910  Niels Halborg Madsen

1934  skifteretten,  Kirstine Madsen,    1940  arvingerne,

1940  Harald Halborg Madsen, 1999 Søren Goul Pdersen

Nr.  13A 6g  (Rettrup)

Nr. 14 matr. nr. 3n  (Rettrup)

1926  fra Lars Nielsen, til Ane Kathrine Jensen,   
1930  Andrea Petrea Jensen Vester,

1931  Andreas Espersen Vendelbo,    1939 fra Dorte Marie Christensen  til Karl Pedersen,

1953  skifteretten, enken Anna Pedersen,    1978  Erling Jensen,

Nr. 15 matr. nr. 5a  30b 5d 5k 5r 5i 12b (Rettrup)

1853  Hans Andersen,    1877  Svenning Thomsen,   

1900 mageskifteskøde Christine Gramstrup,    
1901  Peder Nørgaard Sørensen,   

1926 Søren Sørensen Nørgaard,       1949  Peder Just Lundgaard,   
1991 Torben Olsen,

Matr 5k 11c 5d 5h 30a 18 (Rettrup)

1875  Husmand Christian Nielsen,    1902 Christen Nielsen,   
1906 skifte Christen Jepsen    
1942  Harald Chr. Jepsen.

Matr 5a 12b (Rettrup)

1828  Søren og Niels Christensen Torregaard,  
1854 Niels Sørensen (halvparten)  
1905 Svenning Thomsen  
1909 Andreas Lyby Thomsen     1911  Christian Sørensen

Nr. 16 matr. nr. 3g  36c 3l 36e 3x 3y (Rettrup)

1911  fra Mads Christensen til Kresten Madsen   
1920  møller Andreas Christensen,

1921  Lars Nielsen,    1928 Aksel Lysdahl,    1929 Vagn Hammer,    1944  Mathias Jensen,   (1980) Ingeborg Johanne Sørensen,
1984  Verner Søndergaard

Nr. 17 matr. nr.  15d 39b 3e  (Rettrup)  27b (Rettrup Hvidbjerg)

1862  Chresten Christensen,    1871 Peder Christian Christensen,   

1905  skifteretten Dorthea Andersen,    1905 Andreas Pedersen,   
1907  Carl Johan Pedersen   
1905  Anders Espersen Vendelbo,   
1920  Kristian Madsen,    1921 Anders Christensen

1928  Marius Christensen,      1948 Svenning Christensen,   

1949  Peder Lynderup, 1993 John Nielsen,

Nr. 18 matr. nr. 3h  3s 36h 36d (Rettrup)

1921  fra Mads Christian Madsen til Aksel Lysdahl,   
1929 Jens Sørensen,   
(1980) Einar Marius Pedersen,
1998 Erik J. Nielsen,     2001 Lars S. Jensen,

Nr. 19 matr. nr. 2d  7d (Rettrup)

1875  husejer Anders Peder Jacobsen,    1901 Chresten Pedersen,   

1927  Magnus og Marinus Christian Pedersen,   
1932 Magnus Pedersen eneejer,

1935  skifteretten Else Johanne Sørensen,    1954 Niels Peder Madsen,

(1980) Thomas Christian Jespersen

Nr. 21 matr. nr. 33a  32f (Rettrup)

1873  Mikkel Laursen af Håsum og Søren Laursen Godsk af Vadum,

1908  Lars Andersen Jensen,    1916 Søren Ravn,   
1918 Peder Pedersen,    
1920  Johannes Andersen,   
1942 Ejnar Poulsen,    1944 Svend Åge Jensen,

1946  Chresten Jacobsen,    (1980) Kaj Mygind,          
1992 Boye Nielsen

21A  8h  (Rettrup), 21B 8k  (Rettrup), 21C 8h  (Rettrup)

Nr. 23 matr. nr. 32e   3n (Rettrup)

1900  fra Caroline Mehlsen til Else Nielsen,   
1915  skifteretten Jens Christian Olesen m.fl.

1918  Ferdinand Christensen,    1918 Christian Laursen,  
1919  Cenius Pedersen,     
1924  Andreas Espersen Vendelbo,   
1936  Ejnar Jacobsen,    1938 Dorthe Marie Christensen,

1974   Kjeld Pedersen,

Nr. 25 matr. nr. 32c 8q 32g  (Rettrup)

1885  fra Laust Davidsen til Clemmen Christensen, Chresten Jensen og Just Lauritsen,

1897  Clemmen Christensen,    1887  Chresen Laursen,  
1889  Jens Sørensen   
1917  Niels Christian Jensen,   
1921 fru Cathrine Jensen som særeje,

1929  fogeden til Nielsine Amalie Christensen,   

 1936 Ejnar Andreasen,   1981  Magda Andreasen,

Nørregaardsvej

Nr. 1 matr. nr. 11d 11c 11e 8r 5d  (Grove By)

Jens Olesen ,   1863 Dorthe Jensen,    1865 vielsesattest Peder Christensen,

1869  smed Jacob Christensen,    1879 Chresten Andersen,   
1913 Laust Pedersen Goul,

 1951  boelsmand Hans Peder Jørgensen

1944  Johannes Nielsen,   

Matr. 12b 11c (Grove)

1872  grd. Peder Christensen Goul,   1874 Jens Mehlsen,  

1928,  arvingerne til Alfred Pedersen    1951 skifteretten enken, Mette Kirstine Pedersen

1973 Svend Villy Hansen,

Nr. 2 matr. nr. 5a 8b 9a 15  (Grove By)

1858  Willads og Lars Jacobsen,    1871 Willads Jacobsen ene ejer,    1891 Andreas Johnsen,

1916  Gert Johnsen,    1953   skifteretten Maria Johnsen

1958 Jørgen Johnsen, 1999  Gert Johnsen,

Nr. 2A matr. nr. 5f (Grove By)

(1980) Jens Kristian Jensen Skytte, 1987 Johnny Berghøfer,
1991 Renè Andersen,

1993 Ole A. Laursen, 1994 Allan Vestenfeldt,

Nr. 3 matr. nr. 1a (Grove By)

1773  Mathias Brunow,   1855 Christian Christensen,  
1892 Anthon Jensen

(1916) Johanne Jensen    1919 Jens Peder og Else Marie Glud

1967 Anton Jensen Glud,     1994 Else Marie Glud,

Nr. 4 matr. nr. 7a 8k 5b 6e 8i 7ø 8g (Grove By)

1856  Peder Jensen,    1861 enken Ane Christensen,   
1862 Peder Jensen (sen.) af Rybjerg,

1899   Peder Jensen Bach jun,    1925 Alfred Brunsgaard Pedersen,   

1945  Asger Storgaard Jacobsen,     1971 Knud Laustsen,

Nr. 6 matr. nr. 2a 2d (Grove By) 7n 8c 9g 16e 23b (Guust)   “Sofiesminde”

Søren Goul    1832  Jens Sørensen,    1880 Enevold Nielsen,   
1914  Jens Goul Nielsen

1931  skifteretten Dirthea Kathrine Goul Nielsen,   
1938 Michael Justesen      
1970 Laust Stærdahl Nielsen

Nr. 8  matr. nr.1 c  2f  1b (Grove By)

1955   Valdemar Glud,  1991 Hans J. Glud

Rettrupvej

Nr. 2 matr. nr. 7f  (Rettrup)

1931  fra Johan Ingvard Johansen til Ejler Madsen,   
1938 Andreas Christian Andersen,

1939  Johanne Lauritsen,    1939 Brøndum Hvidbjerg Kommune,

1950  Jens Therkildsen Bak Jensen,      1981 Vagn Brokholm,       
1984 Morten L. Sørensen,   
1986 Kurt Christiansen,         
1988 Knud H. Laustsen,         1997 Torben Pedersen,

1998 Mads Primdahl

Nr. 4 matr. nr. 7b  (Rettrup)

1876  Jens Christensen Engstrup,    1908 Jens Pedersen Mejrup,   

1923 Johannes Ingvard Johnsen,    1931 Ejler Madsen,   
1936 Jens Christian Madsen,        
1942 Alfred Lund,   
1945 Henry Laustsen,    1977  Kurt Frydendal

Nr. 6 matr. nr. 1e  (Brøndum By)

1923  fra pastor Brandt ( for sognet) til Peder Jensen Vester,   
1926 Ove Larsen,  
1948  Arne Thorsen,  
1953 Magnus Lynderup,    1997 Per B. Pedersen

Nr. 8 matr. nr. 1d  (Brøndum By)

1923   fra pastor Brandt ( for sognet)  til Jens Christian Pedersen,

1939  skifteretten Frederikke Pedersen,    1929 Svend Åge Pedersen,

1948  Harald Refsgaard,    1951 Anders Bjørk Jensen,   
1954  Osvald Knudsen,  
1956  Svend Eigil Nielsen,
?    Hans Madsen   
(1980) Per Søndergaard,         1986 Jens A. Jørgensen,

Nr. 10 matr. nr. 1c (Brøndum By)

1923  fra pastor Brandt ( for sognet) til Lautits Pedersen,   
1926 Einar Laursen Dahl,   
1929  Niels Christian Sevelsted,   
1945 Jens Peder Sørensen,    1947 Kristian Erik Sørensen,

1950  Ernst Laursen,      1999 Kaj Meldgaard,

Nr. 12 matr. nr. 1b (Brøndum By)

1923  fra pastor Brandt (for sognet) til  Marinus Rasmussen,   
1934 Christian Nielsen Præst,

(1980) Robert Bilstrup Andersen, 1993 Jens Møller Lidegaard,

1998 Klaus – Jørgen Nielsen,

Nr. 14 matr. nr. 1a (Brøndum By)   Præstegaarden,

(1980) Kaj Meldgaard,

forpagtere:

(1904)  Jens Pedersen Goul

(1913)  Jens Lønborg Goul,

(1923)  Hans Olsen 

Nr. 16 matr. nr. 1a (Brøndum By)

(1851)  J.C.V.Funch

(1863)  Johan Emil David Hornsyld Boeck

(1913)  Chr. P.L. Hasselbalch

(1916) Michael Brandt

(1980) Bo Andersen Krag,  sognepræst

1987   Hans J. Mikkelsen/ Marit Kjærbo,   sognepræst

1995   Mikael Hvorslev/ Sanne Hvorslev,  sognepræst

Rettrup Kærvej 

Nr.1 matr. nr. 5d  5k 11c 16 17b 18 30 4b (Rettrup)

1870  Kresten Nielsen,    1902 Chresten Nielsen,   
1906 skifteretten Chresten Jepsen,

1942  Harald Chresten Jepsen,    1947 Alfred Marinus Jepsen,

(1980) Bent Kristensen, 1988 Astrid Kristensen, 1994 Jess Rasmussen,

Nr. 3 matr. nr. 36b  39b (Rettrup)

1841  Mette og Helene Christensdatter,    1861 testamente Helene (Helle) Christensdatter,

1876  pigen Christine Christiansen,    1877 Chresten Pedersen,   
1903 Kresten P. Jensen,   
1906  Jens Sørensen Brejner,   
1934 enken Maren Brejner,  
1938 Åge Jensen Sigaard,        
1992 Frida Sigaard,          1997 Per Jacobsen,

1998 Søren V Jeppesen,

Nr. 4 matr. nr. 3a  36a 13a m fl (Rettrup)

1836  Søren Thomsen,    1868 Thomas Sørensen,   1872 Jens Madsen,

1906  Mads Christian Madsen ,    1936 fogeden til Åge Sørensen,

1949  Ansgar Albertsen,    1982 Ole Glerup Tegner

Nr. 5 matr. nr. 15a  9a 15b 13c 17a 38 39a 13a (Rettrup)

C.P.Martinus Poulsen,    1863 Anders Jensen Balling,   
1868 Ivar Christian Christensen,        
1870  Christian Nielsen,   
1873 Niels Frandsen,   1875 Niels Christian Jensen,

1905  Jens Kristian Jensen Mølgaard,   
1907 Thomas Lauritsen Baunsgaard,

1908  Niels Chr. Laustsen Baunsgaard,    1910  N. J Laustsen Haastrup,

1912  Mads Christian Laursen,    1935 fogedudlæg Ivar Jensen,

 1941 Adolf Grønning,     1990 Carsten Berthelsen,     
1994 Tonny Kirkebak,

1995 Gunnar Pedersen,          1998 Alex Pedersen,

Nr. 6 matr. nr. 1v  (Rettrup)

1948  fra Åge Sørensen til Magnus Jakobsen,   
1950 ejendomsmægler Axel Houmøller,

1950  Mads Pedersen,    1953 Mary Bagger,    (1980)Martin Hallum,

1982 Carl E. Witte,           1986 Ib Klausen,     1992 M. Christensen,

1993 Erik Frødstrup,         1997 Vagn Skriver,        

Nr. 7 matr. nr. 43a 6f 41b 4e 2e 7c 42  (Rettrup)      Rettrup Entreprenørforretning”

1927  fra Mads Christian Madsen til Peder Christensen,    '
1933 Esbern Christensen, 
1941  Carl Jørgensen,   
1948 Bruno Nielsen,    1949 skomagermester Johannes Møller,

1950  Harry J. Konradsen,   

1955 ejendomshandler Anders Kirkegaard og  smedemester Johannes Hoffmann,

 (1980) Peder Hejgaard Sørensen,            1995 Jan H Sørensen

Nr. 8 matr. nr. 1k  (Rettrup)

1921  fra K. Lysdahl til Laurits Vestergaard,   
1922 Laust Andersen,   1922 Laust Pedersen,

1933  Harald Østergaard Nielsen,    1950 Steen Christensen,   
1950 rentier Einar Nielsen,   
1952  Søren Gustav Jørgensen,

Nr. 9 matr. nr. 24e  (Rettrup)

(1980) Karl Ejnar Kristiansen,

Nr. 10 matr. nr. 1c  5g 10c 13d 22 6e 2h 7e (Rettrup)

1862  Just Laursen,    1876 forpagter Korsgaard,    1883 Niels Hansen,

1912  Peder K. Graugaard,    1914 Andreas Kristian Jensen,   

1916 Maren Mortensen f. Thorsen    1929 fogedudlægsskøde Søren Dahl Andersen,

1997   Henry Hejgaard Sørensen,

Nr. 11 matr. nr. 24d  (Rettrup)

(1980) Aksel Valdemar Kristiansen,

Nr. 12 matr. nr.  11e 2i 41a 44 11e 13e 5y 5v 5b (Rettrup)

1862  Christian Lykke,    1894 enken Dorthe Kathrine Nielsen,   

1894 Peder Jensen Lidegaard,    1919 Jens Peder Jensen,   

1920 Laurits Christian Westergaard,    1920  Søren Madsen ,   
1920 Laust C. Westergaard,  
1921  Niels Nygaard,   
1922 Viggo Lauritsen,    1935 fogedudlæg, Knud Th. Knudsen,

Johannes Møller Ravn,    1948   Peder Jensenius Jørgensen,    
1992 Else M. Jørgensen,      
1997 Kim Hougaard,          
1998 Peder H. Sørensen,

Nr. 14 matr. nr. 24a  m fl (Rettrup)

1832  Søren Andersen Storgaard  i Grove,    1875 Niels Sørensen ( fra Hvidbjerg Holmgaard)

1889  Mads Christensen,    1890 Chresten Jespersen,   
1891 Jørgen Christensen,

1897  Søren Christensen,    1901  Niels Sørensen,   
1934 fogedudlæg Karl Kikkenborg,

1956  Kresten Søndergaard,           2000 Anders H Andersen,

Nr. 16 matr. nr. 1e  3f 5h 8f 15c 20b 20c (Rettrup)

1927  Martin Kristiansen fra Karen Kristiansen         
1958   Evald M. Kristiansen (1964 4e 7c og 43b)

Nr. 18 matr. nr. 2b  (Rettrup)  3h 3g (Rønbjerg)

1943  fra Marie Andersen til Åge Gudiksen         
1947 Albert Lund Nielsen

Skivevej

Nr. 53 matr. nr. 14b 14a (Grove By)

Det var formentlig her “Grove Privatskole” havde til huse, den blev oprettet 1886 som en protestskole, og blev nedlagt I 1901, da Brøndum ny skole byggedes. Skolen og dens lærere omtales indgående i ”Viborg Amts Degne- og Skolehistorie”

“ 1881 fra Søren A. Storgaard med fuldmagt til Jens Chr Madsen på et hus med grund, tillige indeholdende lejekontrakt til samme på et stykke indhegnet havejord”

1875  mageskifte Niels Laursen,    1897 mageskifte Ane Elisabeth Jensen,

1918  Laust Goul,    1944 Johannes Nielsen,    1946 Severin Kristensen,

1946  Jens Storgaard,        1947  Laurits Sørensen,          
1984 Petra K. Sørensen,  
1986 Henning Sørensen,         
1989 Kaj-Ole (Madsen) Liljendal,

Nr. 55 matr. nr. 4i 4a  6a 8c 12a (Grove By)

“Goulsminde”

1688  fæster Andreas Pedersen, 1706 fæster Chr. Andersen

(1787)  Søren P. Storgaard,  1810 ejer Anders Sørensen Storgaard

1832  Søren Andersen Storgaard,    1869 Peder Christensen Goul,

1907  skifteretten  Maren , f. Goul,    1907 Laust Pedersen Goul

1944  Johannes Nielsen,      1990 Bo Poulsen,      1991 Lars Metner

Nr. 57 matr. nr. 4m4b 4l 4k 4n 11a  (Grove By)

1863  Dorthe Jensen,    1865 vielsesattest Peder Christensen,

1869 sned Jacob Christensen,  1878 Jacob Andersen  
1913 Laust Pedersen Goul,  
1944  Johannes Nielsen        
(1980) Kristian Storgaard Sørensen,

Nr. 59  matr. nr.  6b 4d 13b 10c 4p (grove By) "Koldkjærgård"
1858  Peder Christensen Goul

1867  Søren Christensen Goul,    1905 Jens Sørensen Goul,   
1918 Niels Sørensen,  
1920  Jens Christian Eskildsen,   
1946 Anton Jensen Goul,

matr. 4d (Grove) 1993  Else Marie Goul

Nr. 61 matr. nr. 10a 4e 13a (Grove By)

1834  Chresten Nielsen,    1866 Vielsesattest Niels Christian Pedersen,   

1890  mageskrifet Søren Nielsen Degn,   
1892 Chresten Frederik Kjærulf,  
1898  Anders Opstrup,