Realregister i Otting

Volling realregister

Udarbejdet af Erik Trudsø. (Søgefeltet fremkommer ved tryk på tasten F3)

NB: Efter 1953 kan man ikke se om det er lejer eller ejer der bor på adressen.

Volling 

Dalgaardvej 

Nr. 1 A,  matr. nr.  2n (Volling) tidligere Volling Central

Ejendommen lå før regulering af Nyholmvej som nr. 10 på denne vej. Telefoncentralen blev oprettet i 1916, i tingbogen , som hæftelse på ejendommen er optaget forpligtelse til overfor Jydsk Telefon at ”tåle telefoninstallation i 5 år” , optaget med prioritet i Kreditforeningen.

Ved ny ejers overtagelse i 1920 er optaget en ”declaration med Jydsk Telefon” at den nye ejer Jens Kr. Jensen påtager sig pasning af telefoncentralen.

1916  fra Anders Laursen Kaastrup til Søren Christian Christensen

1920  Jens Christian Jensen,          1997  Preben Pedersen

Nr. 1B, matr.nr. 17a 16a 1e 3b 7d 7g 4d  (Volling)

1837 Søren Andersen Ginnerup (Breum),    1863 enken Else Madsdatter

1868 Jacob Pedersen Søndergaard,    1901 enken Severine Villadsen,

1901 Jacob Peder Villadsen,    1937 Jacob Villadsen,

(1980) Svend Aage Jochumsen

Matr. nr. 16a :

1805  Christian Nielsen,    1840  Erik Christensen,    1866 Niels Jensen,   1874 Jens Madsen

1897  Jacob P. Villadsen ( se nr 1.B)

Nr  2  matr.nr. 17b 4c (Volling)

1886 fra Jacob P. Søndergaard til boelsmand og vejmand Mikkel Pedersen,

1942 skifteretten, adkomst for: Jens Christian Pedersen,  Ane Marie Rohde, Anton Pedersen,  Andreas Pedersen,  Kirstine Nielsen,

1942 Jens Christian Rusbjerg,    1946 Viggo Sønderup,  
1947 Frede Jensen,   
1953 grd. Jacob Villadsen,   
(1980)  Flemming Hansen      1986 Jørgen Kaas 

1993 Flemming Tang        2005  Axel Løvstrøm

Nr  3  matr.nr. 21a 21b 21c 2i 5b 6b 8b 8e 8f 8g 8u.(Volling)

Jens Geertsen ,    1896 Niels Jensen,    1894 Jens Villadsen,   

1926    Christian Kjær Viggo Sønderup,    1947 Ejnar Jensen,       
(1980)  Aksel Sti Pedersen  
1991    Peder Jensen ,  
1997    Steffen Jensen

Nr  4  matr.nr.   14a 9c 9k (Volling), 5b (Brøndum)

1807  Niels Jensen    1851 Willads Jacobsen,   
1888 Just og Jens Villadsen,    1888  Just bliver eneejer,

1915 skifteretten, enken Bodil Marie f. Pedersen,    1917 Peder Villadsen,

1924 Ingvard Pedersen,    1930 fra arvingerne til Erik Pedersen,

(1980)  Laust Boel Nielsen      1987    Kristian Pedersen  “ Elite Hegn og Fliser”

Nr  5  matr.nr.  11b 11d 10c 10d 10h  (Volling)

1854 Christen Pedersen Astrup,    1872 Niels Peder Christensen Astrup,

1894 Niels Christian Nielsen,    1903 Esper Espersen,   
1915 Jens Pedersen Lundgaard  
1953 Peder Lundgaard      
2000 Carsten V Holm,   2004  Karina Bach

Nr  6 ?

Nr  7  matr.nr. 12g  11c 12a 12f 12b 20a  (Volling)

1957 matr. nr. 12g og 11c  udstykket fra matr, 12a fra Jens Christian Jensen Brunsgaard til lensgreve Julius Wedell      
1957   Landbrugsministeriets jordlovsudvalg,     

(1980)  Robert Nielsen     1996 Lars Astrup

Nr  9  matr.nr.  20c 20a 12b (Volling)

1854 Chresten Justesen,   1886  Christen Christensen,    
1887 Jeppe Hansen,     
1922 enken Ane Kathrine Hansen,   
1928 fra arvingerne til Johannes Hansen,   

1929 Jens Peder Nielsen,       1936 skifteretten Elise Christine Nielsen,    1936 Ejnar Jensen,    1947 Ejner Vestergård   
(1980)  Svend Juel Jensen      1981 Jan Heigaard Sørensen,      

1994 Ina D. Rysgaard

Lundgaardvej 

Nr.  1  matr.nr.  4a  4d 17c (Volling)  “ Damgaard”

1832 Laust Justesen,    1868 Søren Laursen,   
1917 enken Ane Marie f. Jørgensen

1917 Laust Just,  Søren Kristian og Jakob P. Laursen

1943 kun Søren Kristian og Jakob P. Laursen,  
1945 Arne Magne Hansen   
1984 Jørgen Tuxen

Nr.  3  matr.nr.  5a   (Volling) “Toftgaard”

Villads Madsen,    1852 Mads Villadsen,    1874 skifteretten Kirsten Nielsdatter,

1876 Anders Peder Larsen,    1881 Jens Larsen,    
1914 Jens Peder Dahlgaard,  
1949 Jens Grundvad Nielsen         
2006 Rasmus Mortensen

Nr.  5  matr.nr.  15a 3f 6d  (Volling)

1845 Jens Jensen,    1875 Inger Marie Jensen,   
1895 vielsesattest, Niels Kristian Nielsen,

1924 skifteretten, Dorthea og Nielsine Marie Nielsen, og Kristian Marinus Nielsen

1924 Nielsine Marie Nielsen og Kristian Marinus Nielsen,

1924 Kristian Marinus Nielsen eneejer      1929 Erik Østergaard,   

1929 Niels Christian Andersen,       1932 skifteretten Maren Andersen,

1934 fogedudlægsskøde Magnus Hansen,    1942 Villads Kristensen,   

1942 Åge Gerhard Jensen,     1945 grd. Thomas Olesen,  
1948 Villy Thomsen,   
1956  matr 6d fra statens jordlovsudvalg     
(1980)  Jens Villy Ditlev Mortensen    
1989    Johan H Nielsen

Nr.  7  matr.nr.  15c  (Volling)

1863 Anders Christian Jensen Lauring,    1894 skifteretten Laust Nielsen,

1894 Peder Pedersen,    1915 Anders Christian Jensen,   
1915 Jens Peder Dahlgaard,   
1918 Birthe Marie Christensen,   
1920 Andreas Espersen Vendelbo,

1924 Berthel Kolding,    1941 Kristen Balling Kristensen Moesgaard,

1951 arbmd. Svend Åge Jensen,      (1980) Kurt Andersen     
2000 Jesper M. Nielsen

Nr.  9  matr.nr.  23a  3e (Volling)

1838 Niels Andersen,    1888 Petrine Nielsen,    1889 vielsesattest, Kristen Pedersen,

1905 skifteretten, enken Petrine Pedersen f. Nielsen,    1905 mageskifte med ejendom på Vollingvej, (matr 24a 24b og 24c) Andreas Olesen

1953 skifteretten, som adkomst for Sigurd Christian Olesen,   

1956  matr 6c fra statens jordlovsudvalg       (1980)  Robert L. Sørensen

1981 Jørgen Odgård,       1992 P. Jørgensen,     2004 Thomas Brødsted

Nyholmvej 

Nr. 3    matr 26a 26b  (Volling)   11b (Kjærgårdsholm)

1844 Thomas Sørensen,    1862 Christen Christensen Sevelsted, 

1884 Ivar Chr. Christensen Uglsø,    1906 Peder Pedersen,

1933 fra Alfred Bundgaard og hustru til Peder Nymann Pedersen,

1952 grd. Gunnar Christensen  (1980) Find Bundgaard Germansen

1983   Ingrid Marie Nielsen,  1984  Leo K B Nielsen, 
1986 Lars V Blayking  
1987   Ernst J Hansen,  1989  Fin Thøgersen , 1990  H Gregersen     1992   Bo Eriksen,   1998  Karin K Kristensen,  1999, Martin Green-Andersen

2000   Dorthe Jensen,   2004   Karina Bach,   2006   John Pedersen

Nr.   4  matr.nr. ?   (Volling)

(1980)   Palle John Frederiksen     1984 Erik Bech,   2004   Jan Larsen

Nr.  5   matr.nr. 26c  (Volling)

1910 fra Christen Odgaard Breiner til Laurits Pedersen,   
1923 Peder Pedersen   
1935 fra arvingerne til Frida Johanne Pedersen,    1946 Anders Jensen,      1951 Frederik Refsgaard

Nr.  6   matr.nr. 6a 6b 6c 6d (Volling)

1843 Thomas Jensen,    1892 Enken Mette Kirstine Nielsdatter,

1892 Berthel Christensen,    1938 Enken Mathilde Thorgaard,

1943 Skifteretten, adk.for Thomas Pedersen Thorgaard, Christen Berthelsen Thorgaard,   og Signe Berthelsen Thorgaard

1943 Chresten Berthelsen Thorgaard og husbestyrerinde Signe Berthelsen Thorgaard

1951 Gunnar Christensen          2004 Andrew Abercomby-Groves

Nr.  7   matr.nr. 2m  8f 8h 12e 21b 22d (Volling)

1894 fra Christen Christensen til Peder Madsen ( 12e)

1912 fra Anders Fr. Refsgaard efter Fuldmagt til Niels Rohde

1944 Peder Pedersen (2m 12e 22d),   1945 fra C.Kjær V.Sønderup, 8f 21b 8h

(1980) Ejnar Bønding Christensen       1989 John B. Christensen

Nr.  8   matr.nr. 3a 3e 7f 10l 9g 22a 21c 8e  8q 5b 2b (Volling)   “Lundgaard”

1805  Amtsbevis Chresten Villadsen,    1860 Vielsesattest adkomst for Jens Knudsen,

1865 Enken Karen Jensen,    1873 Jens Christian Knudsen,

1899 Anders Frederik Refsgaard,    1927 Søren Gudiksen Andersen

(1945 matr 8q 21c 8e 5b fra Viggo Sønderup)

(1980) Knud H Jeppesen Drejer

Nr.  9   matr.nr. 1c  2p  (Volling)   (speciel udnyttelse)

1886 fra A.L.Kåstrup til dr. I. Rendtorff,  

1901 Niels Chr. Nielsen, (navnet forandret til Refsgaard) 1917 (2p)     1926 Albert Refsgaard,   

1930 fra Albert Refsgaards arvinger til Niels Chr. Nielsen Refsgaard

1933 fogedudlægsskifte,  D. Grønbæk,   
1942 skifteretten Margrethe Grønbæk, f. Pedersen

1943 grd. Christian Refsgaard,    
1954 skifteretten enken Mariane Refsgaard,

1954 boelsmand Christian Lundø Jacobsen.

Nr. 10  (Dalgårdvej 1A)

Nr. 11  matr.nr. 16b 16c (Volling)

1901 fra Jacob P. Villadsen til Søren Christian Jensen Gade ,   

1934 skifteretten, Jensine Gade,      1945 Jens Kristian Gade,    
(1980) Niels Bang Espersen

Nr. 12  matr.nr. 2h  10m 2i 2o 2d 2q 2r  (Volling)

1871 Ivar Christian Christensen Uglsøe,    1884 Christian Frederik Christensen,

1893 Peder Nørgaard Sørensen,    1902 Jens Christian Knudsen,   

1902 mageskifte  Peder Madsen,    1908 skifter., enken Ane Kirstine , f Andersen,

1908 Anders Laursen Kaastrup,    1931 fra arvingerne til Kirsten Marie Kaastrup,

1945 Søren Nielsen,     (1980) Ernst Jørgensen,      
1988 Knud R Pedersen

1989 Bjarne K Carlsen

Nr. 14  matr. nr. 2f 2d 2g 2r  (Volling) „Volling Skole“

1871 skolelærer C. Nielsen, 1876 Balling Volling Sognekommune,

1952 fra Balling Volling Kommune til ” den selvejende institution Volling Friskole”

(1980) Henry Nielsen  “ Salling Traktorservice”       1996   Inger Nielsen

1997   Peter Foged  Nielsen

Nr.  16 matr.nr.  7a  7k 7b 8c 19a (Volling) 3b (Sønder Balling)     “Kirkegaard”

1814 Niels Juulsen,    1867 Geert Nielsen,     1889 Niels Christian Nielsen,

1892 Villads P. Henriksen,    1899 Jens Sørensen Hansen Foged

1903 Jeppe Markus Espersen,    1934 Anders Hede Espersen,

(1980) Erik Bengaard Espersen

Matr 19a (Volling) og 3b (Sdr. Balling) , 1850 Christian Jensen Tannerup,

1866  Laust Christensen,  1892 Hans Christian Tannerup.

Refsgaardvej

Nr. 2  matr. nr. 2a  (Refsgaard)

1855 Niels Pedersen Revsgaard og Andreas Pedersen Revsgaard,

1863 N.P.R eneejer    1871 skifter. Kirsten Marie Pedersen Refsgaard

1871 vielsesattest, Niels Kristian Nielsen ( navnebevis til Refsgaard)

1912 Niels Damsgaard Refsgaard og Johanne Nielsen Refsgaard

1926 Christen Thorgaard,    1927 Thomas Christian Hansen Thomsen og J. Thomsen

1928 Anthon Nielsen.     1929 Ejnar Pedersen og Jenny Pedersen 

1938  Ejnar Pedersen eneejer. 

Nr. 4  matr. nr. 1a 2b (Refsgaard)

1831 Niels Peder Andersen,    1871 Anders Frederik Pedersen Refsgaard,

1915 Jens Christian Refsgaard,    1943 Frederik K. Refsgaard

Nr. 6  matr. nr. 

Skivevej  

Nr.  51  matr.nr.  14b 20d 20e 20f (Volling)

1872 Poul Andersen,    1874 Jens Christian Pedersen,    1880 Jens Christensen Holmgaard,

1885 enken Kirsten Hansdatter,   1885 vielsesattest, Peder Kristensen,   1893 Jens Christensen

1901 Christen Andersen,     1901 boelsmand og vejmand Christen Olesen Dahl,  

1910 Peder Andreas Møller,  1933 Senius Peder Madsen,    
1939 Ferdinand Kristensen,    1942 Alfred Christensen, 
1943 Einar Simonsen,    1945 enken Ingrid Anne Marie Simonsen,

1945 Erik Klubien ,    1946 Severin Kristensen,   
(1980) Hans Jørgen Sørensen   
1982 Karen Andersen        
1985   Leo Nielsen

Nr.  70  matr 3c (Volling)

1899  Fra Jens Chr. Knudsen til Jens Christensen Fårkrog,  
1900 Jens Christian Andersen  
1900  Jens Peder Balling,   
1901  Andreas Larsen,   
1910  fogedudlægsskøde Niels Poul Nielsen,  
1912   Jens Peder Rasmussen  
1927  enken Ane Marie Rasmussen    1942 Fru Thyra Jørgensen

(? )     Valdemar Jørgensen

Vollingvej 

Nr.  1  matr.nr.  11e 11k (Volling)

1871 Niels Jensen,    1875 Christian Nielsen,    1894 enken Maren Svenningsen,

1894 Anders Nielsen,    1925 Anton Nielsen,    1943 Kristian Børsting,   1944 Anton Nielsen,    1946 Arne Jensen,     (1980) Bent Jensen           2004 Ole Dalsgaard

Nr.  2 matr.nr.  25b 9c (Volling)

1882 Mads Peder Mathiasen,    1883 Poul Nielsen,  

1885, i uskiftet bo Ane Kirstine Pedersen,   
1917 skifter. Andreas Nielsen,

1917 Edvard Christian Sørensen,    1943 enken Marie Sørensen f. Hansen,

1943 Johan Jensen,     1952 arbmd  Andreas Nielsen,   
(1980) Ingeborg Nielsen

Nr.  3 matr.nr.  10e 10d 10f 10g 10h 10s 10r 10i 10q  (Volling)

1852  Ole Christensen,    1876 enken Ane Christensdatter,     
1876 Christen Olesen

1888  enken Mette Kirstine Nielsen,    
1894 vielsesattest Mads Kristensen,

1894  Mads Nielsen,    1898 enken Sørine Nielsen,    
1898 Søren Peder Olesen,   

1906 Laust Laursen,    1907 Jens Christian Christensen

1908 Niels Jensen Nielsen,    1931 enken Ane Kirstine Nielsen,  f.  Jacobsen  

1937 Niels Ingstrup        1983 K. E. Jørgensen

Nr.  4 matr.nr.  7c 17d 11h 11i 9b 9c 9l  (Volling)

1883  Mads Peder Mathiasen    1927  fra enken til Marinus Chr. Pedersen

1946  Verner Jensen           1995 Carsten B Høgh

Nr.  5 matr.nr.  11a 10a 11d 11f 11g (Volling)

1855 Niels Nielsen,    1866 Niels Jensen,   
1888 Søren Christensen, (Ebbesen)

1923 Peder Pedersen,     1940 Ane Hansen Boel

1947 Frank Dalby         1984 Per Dalby

Nr.  6 matr.nr.  3d (Volling)

 (1980) Ernst Andersen,  1994  Elly Andersen,  1995 Mogens S.Dahl

1998   Peder Madsen,  2006 Arne Madsen

Nr.  8 matr.nr.  22c 22b (Volling)

1862 Jens Christian Laursen,    1866 Inger Marie Jensen,

1867 Peder Therkildsen,    1870 Niels Jensen,   
1880 Balling Volling Kommune,

1907 Kristian Jensen,    1931 skifteretten Hansine Jørgine Jensen

1986 Ivan Pedersen

På matr 22b lå der et ” jordløst hus”,   det tilhørte: 1877 Peder Christian Hald,

1878  Mads og Niels Jensen,   1879  Lise Pedersen,  
1884  Balling Volling Kommune

1907  Kristian Jensen ,  (se Vollingvej nr. 8)

Nr.  10 matr.nr.  2c 2b 12e (Volling)

1858 Mads Christensen,     1887 enken Else Nielsen,   
1892 Peder Madsen,    
1902 mageskifte Jens Christian Knudsen,   
1912 Frederik Pedersen Refsgaard,

1927 Søren Gudiksen Andersen,    1937 Arne Jensen,   
1946 Anton Nielsen   
1946 Viggo Nielsen,  1948 Johannes Christensen,    1954 Berthel Berthelsen,   1955 Eiler Skov,    (1980) Viggo Pedersen

Matr nr. 10b og 2c (Volling), har haft følgende ejere:  1853 Peder Laursen,  

1881, arveanmeldelse, Dorthe Marie Pedersen,  1897  skifteretten  Peder Laursens enke, Mette Cathrine Madsdatter,   1897  vielsesattest for Dorthe Marie Pedersens ægtefælle,

Jens Peder Iversen,  1931 Jens Jensen,  1937 Arne Jensen  (se Vollingvej nr. 10)

Nr.  11 matr.nr.  1a 3h 3g 17f  1c 7e (Volling)  “Søndergaard”

Lars Nielsen,     1844 Niels Larsen,    1864 enken Bodil Nielsdatter,

1865  vielsesattest Chresten Mikkelsen,     1880 Anders Laursen Kaastrup  (1901 3g 7e)

1905 Jacob Møller Østergaard,     1908 Peder Kristian Sørensen Østergaard,

1911 Jens Kristensen Præst,    (1915 3h 17f),       1938 Viggo Præst,      2004 Erik Præst

Nr.  12  matr. nr.  9d (Volling)

1909 fra Niels Chr. Nielsen til Sidsel Jensen,   

1926 skifteretserklæring som adkomst for Jensine Petersen i ægteskab med Martin Petersen

(1980) Niels Jørn Nielsen Kusk

Nr.  13  matr. nr.  1b 2l (Volling)

1857 Peder Pedersen Grundvad,    1901 Jens Andersen,    1902 Svenning Svenningsen,

1944 skifteretten adkomst for Kathrine Svenningsen f. Hald.

1947  Vagn Svenningsen,  1984  Preben Sørensen,
 1993 Erik H Christensen

1989  Michael Halle,  2006 Martin Nielsen

Nr.  14  matr. nr.  9f  27a 28a (Volling)

1855 Jens Christian Christensen,    1862 Christen Nielsen,  
1865 Mads Christensen,

1882 snedkermester Mads Peder Mathiasen,   
1906 Mads Peder Christensen,   

1926 enken Johanne Christensen,    1926 Chresten Thøger Mortensen,

1928 Anders Andersen,    1933 Ane Kathrine Jensen,

1935 fogedudlægsskøde Anton Norup Sørensen,   
1930 Nielsine Amalie Christensen  
1937 Emil Balle,   
1937 Andreas Viftrup,       
(1980) Eli Guldberg Laursen, 

1986 Claus Schøning,        1999   Roald N Davidsen, “ Vestsalling Tegneservice”

Nr.  15   matr. nr. 1d (Volling)

1899 fra Peder Pedersen Grundvad til Peder Pedersen,

1914 fogedudlægsskøde Niels Poul Nielsen,   
1922 Hans Jensen Kristensen,

(1980) Henning Kokholm

Nr.  16  matr. nr.  9a 8a 9b 10e 17e 7h 9c 9h 9i (Volling)

1824 skifteudskrift adk.for. Niels Nielsen,    1869 Mads Nielsen,

1898 skifteretten, enken Sørine Nielsen,    1904 Niels Kristian Nielsen

1936 Ejnar Pedersen,     (1980) Jakob Peder Villadsen Pedersen

1993   Leo Andersen ,   2006  Karsten Pedersen

Nr.  17  matr. nr.

Nr.  18  matr. nr.  2a 18a 24a 2e 2h 18b 7i 19f 2d 2f 2g 2i 24c (Volling)

1858 Mathias Christensen (Vestergaard),    1900 Niels Peder Christensen,  1936 7i 19f     1941 Marius Vestergaard,       
(1980) Peder Hald Vestergaard,      1997 Peder Jensen,  
2001  Magnus Kristensen

Matr nr. 18a (Volling) har haft flg ejere:  (før 1832) Jens Christensen,  1864  Niels Jensen,   1866 Mathias Christensen (  se Vollingvej nr 18)

Nr.  19  matr. nr. 

Nr.  20  matr. nr. 18c (Volling) 17h (Ramsing) 1g (Visholm)

1866 Jens Christian Laursen,    1884 Søren Christian Christensen,   

1888 Niels Christian Nielsen,    1897 Niels Christensen,   
1914 Laurits Tønning,  
1944 Vagn Tønning,   1947 Arne Svenningsen,       (1980) Niels Elle Rolin

matr nr. 10n

1916 Peder Nielsen Skov,    1917 Jeppe Nielsen,   
1923 skifteretten Bodil Marie Nielsen,

1933 Poul Linnet Hjorth,    1934 Andreas Henriksen

matr. 13 20b 12c 12d 10g (Volling)

1859 Jeppe Nielsen og Christen Nielsen,   

1860 testamente som adkomst for Christen Nielsen,

1888 arvingerne efter Christen Nielsen til Jens Iver Nielsen Thorgaard,

1890 Peder Nielsen Skov,    1907 Niels Nielsen,    1947 Viktor Godsk

matr 19b 19c 3d 19d 19e (Volling)  1h 11f (Guust)

1844 Chresten Laursen Dahl,    1851 Chresten Pedersen,   
1860 Peder Poulsen,
1911 skifter. enken Ane Sofie Elisabeth Christensen,

1911 vielsesattest Niels Jacobsen,   1911 Ane Christensen,   
1913 Jens Christian Pedersen

1929 Martin Andersen,    1950 Ernst Andersen

matr 24b  24a 24c (Volling) Huset blev kaldt “Trines Hus”, der findes et billede på Lokalhistorisk Arkiv i Balling, taget på glasplade af Niels Sørensen Lem af huset.

Huset på 24b var meget gammelt og forfaldent, det blev ragt ned, men blev overført til Hjerl Hede Frilandsmusæum, hvor det endnu ikke er genopført, men lagt i magasin.

1825 Mikkel Christensen,    1863 Mariane Mikkelsdatter,

1893 vielsesattest som adk. for  Hans Nielsen,    1893 enken Mariane Møller,

1894 Kirsten Christensen,    1898 vielsesattest Andreas Olesen,

1905 mageskifte med Lundgårdvej 9,Petrine Nielsen,  1917 sælges 24a og 24c, 

1955 arvingerne til Inger Pedersen (Petrine Nielsens datter)