Realregister i Otting

Register

Persongalleri fra Spøttrup kommune omtalt i Skiveegnens Jul

Harald Hansen   Nautrup   1978   2

Fattiggaarden   Nautrup   1978   2

Ejnar Nielsen  Thise

Thise     1978   5

Kresten   H  Krestensen  Toustrup   1978   12

Vejbyggeri    skærveslåning    1978   12

Elsa Steen Sørensen   1978  15

Selde   mølle     1978    18

Møller   fra   Salling    1978    22

K. E. Nielsen  Selde   1978   26

Boplads   Selde    1978    26

Knud Erik Jacobsen   Risum   1978   28

Salling   Nørreherred    1978   28

Pastor  V   Tranberg   1978   37

Kartoffeltyskere   Sdr.   Resen    1978    37

Vedtægt  for  Hem  Hindborg  Dølby   fattiggaard   1978    45

Ingv   Mølbjerg   Breum   1978    46

Pastor   Selchau   Lem    1978    46

Han Chr. Jensen,  Thorsø,   1980  0

Joh. P. Harritz ” En fjandbodrengs jul”   1980  1

Oda Have Skive  ” Skive Nørregade omkr. 1910”  1980   3

Bryggeriet Rhordal,   Skive Maskinfabrik   , hestevogne   1980   4

Elsa Steen Sørensen,  ” genfandt sin barndoms Salling ”   1980   6

Emilie Demant Hatt    Købmand Frederik Hansen   Selde,  1980   7

Vagn Raahede,   ”Pastor  Glud   Jebjerg”   1980   10

Kresten H Kristensen Toustrup  ”  arbejde  nok ”    1980   13

Kirstine  Hedegaard ,    Durup  Mejeri     Durup  Tømmerhandel   1980   13  14

Finn Yde Thomasen   Skive ” fra de gamle kalkgruber i Daugbjerg”   1980   17

Johanne Hildsgaard  ,   1980   18

Mønsted Kalkværk   1875   1980  20

”Arbejde i Skive og Fjends, først i århundredet”   1980   21

Anlægsarbejde ved  vestsallingbanen   1980   21

Postvogn i Jebjerg,  dagvogn Roslev Branden  Skive Lihme rutebil 1980  22

Klokkestøber August Nielsen, Dybbækdal Mejeri  Thise  1980  22

Skive Telefoncentral,   Vestjyllands Papirposefabrik  1980   23

Tørvearbejde i Bredmose,  kridtgrav i Thorum,  Hinnerup  Å   1980  24

Teglværksarbejdere Lundgaard Teglværk   Systue i Skive ,  Kontor   1980  25

Fur  færge,   fiskere ved Sallingsund,  Vejarbejde ved Mogenstrup,  1980   26

Jebejerg Mejeri    Mælkevogn i Roslev  1980   26

Anlæggelse af Branden Brohovede,   Grisevogn   Junget   1980   27

Niels Klode  Fur,   ”  et  furbo - sagn”    1980   28

Niels Poulsen  Skive   ”   Hverdag i Sønderbyen”   1980   30

Sygehuset  i  Sønderbyen,   smøge  i Sønderbyen   1980   31  -  32

Ejnar Nielsen  Thise   ”   Østergaard i Nordsalling,  hønseindustri”   1980   33

Skanser  ved  Sallingholm,   Grev  Knuts  dagligstue   1980   35

Knud  E  Jakobsen, Risum,  ”  Om Junget Sogns konge-korn-tiende  1980   36

Christian Nicolai Krogh,   1980   36

Junget Kirke    Jungetgaard ,  1980   38

Søren Dath,  Oddense,  ”Kirkestævne og offergang i Oddense Kirke ”  1980  41

Ole Mathiasen, Skive   ”Løjtnant Rosen, fra  Krabbesholm”   1980   44

Magnus Clausen, Vinde  ” Rensdyr og hestefisko i hedelandet ”  1980   47

Høstvogn i Sdr. Resen   1980    48

Manufakturforretning  Degn  Selde  1981 0

Lærer Bliksted,  Dølby   1981   1

Jydsk    julegris    1981 1

Søren August Paaske Pedersen   1981  2

Brandvæsen   Skive  1981  2

Trommeslager  Skive  1981  2

Trouelsen  Jacobsen  Klock  Skive  1981  2

Geit Bjerre ” Da præstens yngste datter ofrede sig for kirken” 1981  6

Geit Bjerre    1981   6

Bjerre  Solbakken  Rødding  Spøttrup  1981  6

Hans Ulrik Risgård ”Sallings sidste vindmølle”   1981   8

Roslev  Mølle  1981  8

Magnus Clausen  Vinde   ”Englebørn og Maren på Kommuneslottet”   1981   11

Vestergaard  Maren  Vroue  1981  12

J. C. Krogh   ”Smeden i Dommerby også rimsmed”   1981   13

Lindberg  Smed  Dommerby  1981  13

Jydsk  gris  1981  14

Jens V. Olsen,  Risø  ”Første færge på Fursund”    1981  16

Færge  Fur , Martin Ravn,  hestevogn har efleveret rejsende  ,  1981  16

Kollektiv  trafik   1981   21

Studekørsel   (billede)  1981  21

Hestekøretøjer   (billede)  1981  22

cykler   (billede)  1981  23

Ølbil  Thordal  (billede)  1981 23

Rutebil  Roslev  Thise  (billede)  1981  24

Bil  Balling  Skive  (billede)  1981  24

Bane  Durup  Glyngøre  Roslev  (billede)  1981  25

Bane  Spøttrup   (billede)  1981  25

Bane   Skive Nord   Skive H  (billede)  1981  26

Bane  Skive H   (billede)  1981 27

Dagvogn    Skive  Lem   Rutebilen  Junget-Thise-Skive   1981  28

Færge  Glyngøre  (billede)  1981  30

Niels Klode   Fur  ” Nykøbing , furboernes handelsby”   1981   31

Fur   1981  31

Kresten H. Kristensen,   Durup  ” Vandmøllerne”   1981   32  

Vandmølle   Dal mølle    1981  32

Vandmølle  Hegnet mølle   1981  33

Vandmølle  Bysted mølle   Nissum mølle   1981  34

Anton Børsting   Ikast   ” Børsting navnets betydning”   1981   35

Børstinggaard   Thise    1981  35

Thomas  Lange   ” Forbi Hagebro  Kro”    1981   38

Hagebro  Kro   Kræn Haabro   1981  38

Vilh. P. Beck  ” Sæby Degn hos provsten i Selde”  1981    41

Provst  Møller  Selde   1981  41

Peder   Pedersen  friskolelærer  Selde  Skole  1981  41

Thyra Juul    ”  I lære på Skive Apotek”    1981   43

Skive Apotek  1981  43

Løve  apoteket,   skive  1981  44

Poul Refsgaard   Selde  ”  Seldes farvel til petroleumslamperne”    1981   45

Elektricitetsværk  Selde  1981  45

Juleovertro   1981   47

Laurits  Gamel,  Thise  “  Hvordan en snu sallingbo fik et hus”   1981   48

Jacob   Zar   Mogenstrup  1981  48

Jens   Nielsen  Ronges  Gammelstrup   1982  0

”Jul   i  Skive”  pastor  Bang  Roslev  1982  1

Vagn Raahede   Grættrup  ” Forrest i Idræt”    1982   3

 Esper   Andersen   Jebjerg   1982  3

Jebjer g  Højskole  1982  4

Jebjerg  Mejeri  1982  6

Finn Yde Thomassen   Skive   ”Flere generationer ved Skive Å”   1982   7

Skive å   Karup å  1982  7

Skive  1800   Skive  1920   1982  9

Søren Boutrup   Feldingbjerg   ” 2 fjandbodrenge i Skive”    1982   11

Jydsk  handel  Skive  1982  11

Selchaus  gård   1982  12

Ejnar Nielsen   Thise   ”  Småkårsfolk i Salling”    1982   13

Karl   Frederiksen     Martin  This  1982  13

Peder Bøjker   1982  14

Durup  Kro  1982  15

Jakob  Fik  1982  16

Thorolf  Christensen  Rødding   “ Da folk I Sydsalling fik søndagen tilbage “   1982  17

Pastor  Brix   pastor Glud  1982  17

Rødding Valgmenighed  1982  19

Ingerslev   Håsum  Ramsing   1982   19

Lem  Kirke   1982  18

Elsa Steen Sørensen     Thise  ”Skoleliv i Salling ,Skive og Fjends”    1982   20

Skoleliv  Salling  Skive  Fjends   1982   20

Lyby  Skole  1982  21-29

Skive  Kommuneskole  1982  23 - 24 

Maren  Winthers  pogeskole  1982  22

Salling Ungdomsskole  1982  25 Jebjerg  Højskole  1982  25

Lærere fra  Nordsalling   1982   26 Krogh   Tøndering   1982   26

Hvidbjerg  skole   1982  27 Åsted  skole  1982  27

Rybjerg  skole   1982  28 Lærer Ejnar Poulsen   Hem   1982  28

Selde skole   1982  29 Grættrup skole  1982  29

Jens V. Olsen   Roskilde    ” Fur første skolehus”  1982   30

Ryttergods   Fur skole   1982  30 Debel  skole   1982  33

Johan Hartmann   “ Kendt mands mode med Skive”    1982   34

Urmager  Hartmann   Skive  1982  34

K.  H.  Kristensen    Durup  ” Fra forskudsforening til sparekasse”   1982    37

Durup  Sparekasse   1982   37

”Da Tastum  sø  krævede  menneskeliv”    1982   40

Niels   Kristensen   Breum   ”  Salling  herregårdsmejerier og andelstanlen”    1982   41

Jebjerg  andelsmejeri    1982  41 Andelsmejerier  Salling   1982  42

Fur  andelsmejeri   1982  43

Rud   Kjems   Balling     ”Helligkilder i Salling”   1982    45

Smed  Odgaard   Stoholm   1983   0   

”Jeppe  Åkjærs første jul”   1983   1

Vagn Raahede,  Grættrup  ” Søren Olesen , højskolelærer”   1983   2

Søren  Olesen   Jebjerg  højskole    1983   2

Jens Kr. Larsen   Skive     ” Fattiggården i Skive”  1983   6

Fattiggården   Skive    1983    6

Geit  Bjerre  Rødding   ” Fulgt til bal af professoren”   1983   9

Professor  Vilhelm  Andersen  1983   10

Pastor  Bjerre   Rødding   1983   11

Mogens Haugaard    Skive  ” Tiggere og brændevin i Nordfjends”  1983   13

Tiggere  Brændevin  Fjends  1983  13

Ørslevkloster   1983  13

Lund  mølle    1983   15

Lund  skole   1983   16

Jens  V  Olesen   Roskilde  ” Bette  Jens Ladegaard og det røde hus”    1983   18

Røde  hus  Fur   1983  18

Jens  Ladegaard  Fur  1983  19

” Foreningsliv i Skive Salling og Fjends da århundredet var ungt”  1983  22

Landpostenes  Centralforening    1983  22

Gymnastikhold   Højslev   Hem   1983  23

Biavlerforening   1983  24

Afholdsforening   Skive   1983  24

Arbejder  Idrætsforening  Skive  1983  25

Socialdemokratisk  Ungdom  1983   26

Vroue  gymnaster  1983  27

DUI  orkester  Stoholm   1983  27

KFUM  Spejdere  Stoholm   1983  27

Ringriddere  ved  Rødding  Brugsforening   1983  27

Folkedansere  Lem   1983  28

Dilettant   Vejby   1983  28

Rødding  elværk   og  dens  bestyrelse   1983  28

Jebjerg  borgerforening  1983  29

Selde  borgerforening  1983  30 Sangkor  Selde    1983  30

Thise  de  gamles  udflugt  1983  30 Åsted  missionshus   1983  30

Roslev  idrætsforening  1983  31 Roslev  tennisklub   1983  31

Durup  forsamlingshus  1983  31

K.  E.  Jakobsen   Risum   ” Fremad og opad”   1983    32

Gymnastik  i  Salling   1983  33

Kresten H. Kristensen   Durup     ”Durup  stationsby”    1983   36

Durup Kro    Bageri og købmandshandel i Durup   1983   37 og 40

Niels Kristensen    Breum   ”  En engageret bondes dagbog”   1983   44

Dagbog   Jens  Chr.  Hansen  Yttrup   1983  44

Søren  Vestergaard  Sparkjær  1984  0

Signe   Becker  Skive  ” en ”Skivejul” ”    1984  1

Elsa Steen Sørensen   Thise    ”  En præstedatter ”   1984   3

Astrid  Miller  Junget   1984  3

Junget  præstegaard  1984  3

Jens Lampe   Brabrand     ”  Naver  og  urmager i Skive ”1984   7

Urmager   Sophus  Pedersen  Skive  1984  7

Mogens Haugaard    Skive  ”  Julesalmer  på Kragelund”  1984   10

Lærer  Niels  Chr.  Pedersen  Hald  1984  10

Kragelund  Hald    1984  12

Vagn  Raahede  Grættrup   ” Højskole – ungdomsskole i 100 år ”  1984   16

Jebjerg  højskole  1984  16

Salling  ungdomsskole  1984  16

Elsa  Steen Sørensen  Thise   ” Sallingbanen skabte stationsbyerne”   1984   21

Nordsallingbanen  1984  21

Stoholm   og  Sparkjær  stationer   1984   26

Vestsallingbanen    1984   28

Anna  Raahede   Grættrup   ” Musik til mandsgymnastik”1984   29

Salling  gymnastikforening  1984  29

Johannes  Eising      Anna  Raahede     1984  29

Peter   Frank   ” Husmænd i Vestsalling rejste et teglværk”   1984   33

Gyldendal  teglværk    Vester  Hærup  teglværk  1984  33

Mikkel  Frank   1984   33

Åse   Nejsum  ” Min barndom i Strømhuset”     Sæby    1984    39

Strømhuset   ved   Glyngøre    1984  39

Jens V.  Olesen   Roskilde  ”  Furs   Trøjborg”     1984   42

Marknavne  på   Fur     1984  42

Ejnar Nielsen  Sdr. Thise  ”Sognefogeder”   1984   46

Folkehold  på  gl. hede  ny  Spøttrup   Kusk   Mikkelsen   1985  0

Solveig   Bjerre   ”  Jul på Jenle”     1985    1

Jul  På  Jenle   Jeppe  Åkjær   1985  1

Aksel   Nielsen   Skive  ” Barn i Frederiksdal”     1985    2

Barn i Frederiksdal   Skive   1985  2

Niels   Chr. Nielsen    Skive   1985  2

Lystfiskeri        1985  3

Estvad   Flyndersø   1985   3

Skive  mølle   1985  5

Harders  teglværk  Skive   1985  5

Soldater  under  1  verdenskrig  i  Skive   1985  6

Mogens Haugaard  Skive   ”De sidste herremænd på Ørslevkloster”   1985   8

Ørslevkloster   1985   8

Grotrian   Herskind   1985  9

Jørgen   Elgaard  Pedersen     Sponneck   1985  11

“Aftægt  Ramsing”   Thor  Thorsen   Ramsing   1985  12

John Laugesen    1985    15

Fårepasserhus   Vestsalling   1985   13

Hjorddreng   Anders Madsen  Lyby   1985  15

Frode  Hansen   Hanghøj   1985  17

Heste   Niels  Peder  Jensen   Breum   1985  18

Elsa  Steen  Sørensen   Thise  ”Landboliv da århundredet var ungt”    1985   20

Landboliv   Marie  Handberg  Rødding     1985  20

Peder  Gudiksen   Rødding   1985  21

Væver  Johanne  Jørgensenn   Vadum   1985  21

Bjerre   Mølle    ved   Roslev    1985  22

Brydeboel  Tøndering   1985  22

Niels  Kristensen   Glynge   1985  22

Graversen  Møgelthorum   1985  23

Høstvogn  Sindinggård   Nannerup   1985  23

Hjulplov  Volle  Færk  Fur   1985   24

Sjægt  Fur    1985   24

Moler   Fur    1985   24

Tørveskruer   Sparkjær    1985  25

Træskomand   Stoholm   1985   25

Elsa   Steen   Sørensen  Thise   ”  Befrielsen  i Skive ”   1985    26

Befrielsen   Skive   1985  26

Jens Bligaard   Brask   Nielsen   Tejsner    1985  26

Torvet   Skive   5 maj  1945    1985   27

Befrielsen   engelske  soldater  i Skive    1985  28

Hestetrukken  Bil   Skive    1985   29

Tyske  Soldater   skive   1985   29

Karl på landet   Harry  Norup     Kristian Thordahl   Grønning   1985   30

Jens V Olesen   Roskilde   1985   33

Jordemoderen  på  Fur   hekseanklage     1985   31

Birte  Bak  Mikkelsenn   Yttrup ” Her samledes de unge”     1985    37          

Rybjerg  dilettanter    1985  37

Magnus   Clausen   Vinde  ” Da smedien var samlingsstedet” 1985    40

Smed   Vittrup  Vroue   1985   40

Skolebilleder  fra  Vroue  1910    1985   44

J.  Jeppesen  Jensen    Ålborg    1985    45

Præstestrid   i   Nautrup  Sæby   Vile    1985   45

Nautrup  kirke   1709  billede    1985   45

Vile   før   1900   billede   1985   46

Jul   i   Fjends    1986   0

Niels Mortensen   Skive   ” Revolverdrama i Salling”  1986   3

Peder  Sabroe  i Skive    1986   3

Roslev  gæstgivergård   omkring   1900    1986  5

Flemming  Vive  Larsen   Stoholm  ” Hilsen til Franklin ” 1986   8

Modstandsbevægelsen  på  Fur    1986   8

Kristian  Jensen   galeasen    ”Rigmor”    1986    8

Kristian  Tarri   Fur    1986   10

Otto   Laursen   Jebjerg   1986   15

Indre  Missions  Skole  i Rødding    1986    15

Konfirmandhold   Rødding   1929     1986    18

Vilhelm  P.  Beck   ” mellemmad med smør fra Salling”    1986   19

Købmandshandel  på   landet    i   Toustrup   1986   19

Elsa  Steen  Sørensen   Thise   ”Landhandel og  håndværk”   1986   21

Handel  og   håndværk    1986    21

Fotograf  og   tækkemand  i   nordsalling    1986   21

Skrædder  Nedergård   Jebjerg    1986   22

Børstenbinder  i  lastvogn  fra 1923     1986   22

Slagter   frisør   apotek    Skive    1986   23

Murer   Christiansen   Rødding   1986   24

Håndværkere   ved   borgergade  13  i  Rødding   1986   24

Krabbesholm  Sanatorium    byggeri    1986   24

Lihme  Brugsforening    1986   25

Brolægger   Lem   1986   25

Skorstensfejer   Breum   1986   25

Købmandsforretninger  i  Salling   1986   26

Systue  og  brøndgravere   1986   27

Jeppe Åkjær  ” i sangens verden”  1986    28

Niels  Jakobsen  fly    kirke  og   skole    1986    28

Mogens   Haugaard   Skive  ”  afsat  degn”   1986    31

fra   Lund   skole    1986   31

Jens  V.  Olesen  Roskilde   1986   35

Småkårsfolk   på   Fur    1986    35

Knud  Erik  Jacobsen   Risum   1986   39

Hinnerup   å     1986   39

Aksel  Nielsen   Skive    1986   43

Gartneren  på   galgebakken  i  Skive    1986    43

Lærer   Daugbjerg    Vroue     1987    0

Juelaften    Jeppe   Åkjær      1987    1

Henrik  Fibæk  Jensen   Skive    2

Helmuth   Strøm       1987      omkr 2

Elsa  Steen  Sørensen   1987    9

Dukker    Bostrup      1987      9

Signe  og   Karl  Knudsen    Bostrup   1987   9

Mogens   Haugaard   Skive    1987   13   

Ørslevkloster    Drakenberg    1987    13

Lærer   Bent   Gammelgård    1987    16

Sæby   skole   1987    16

Elsa   Steen   Sørensen  Thise   1987   19

Landsbygader    1987    19

Ørum      1987   19

Thise   Åsted    Jebjerg      1987    20

Selde   Grønning   Breum   1987     21

Ramsing   Balling    1987    22

Lem   Krejbjerg    1987   23

Højslev   Hem    1987   24

Roslev   Harre   Durup    1987    25

Glyngøre   Roslev   Tøndering     1987   26

Stoholm   Kjeldbjerg   Sjørup    1987   27

Fur     1987    28

Jens V. Olesen   Roskilde    1987   29

Tyve     Fur    1987    29

Benth  Gammelgaard Andersen   Egå    1987   35

Skive   å     Gammelgaard    1987    35

Otto   Laursen   Jebjerg    1987   39

Rødding    Otto   Laursen     1987    39

Rødding   Mejeri   1987    41

Rødding  Brugsforening    1987   43

Tastum   sø    Arne  Madsen    1987    45

Kjeldbjerggaard    1988   0

H.  K.  Hansen  Feldborg   1988   1

Juletiggere    1988    1

Haugaard     Krabbesholm  mark    1988   2

Resen    skole     Lærere   Krabbesholm    1988    4

Resen   Sogneråd    1988    5

Bodil Hansen   Lund    1988   7

Bøstrup    vådeskud     1988    7

Flemming  Vive  Larsen   Stoholm   1988  11

Fur   gamle   havn    1988    11

Kjeld  Gjørup   Glynge    1988   15

Smedegaard   Nautrup    1988    15

Niels  Gjørup    1988   17

Elsa   Steen  Sørensen    Thise     1988    19

Landbrugsarbejde    1988    19

Høst   Østergaard   Åsted    1988   19

Hjerk   Vejby   høst    1988    20

Grinderslevkloster   Hegnet    høst    1988    21

Handberg   Rødding   høst    1988    22

Hjerk   Vium   høst    1988    22

Grættrup  Mogenstrup   Lyby   høst    1988   23

Mælkekusk   Vinkel    1988    24

Smørkerne    Såmaskine    Risum    1988    24

Tørvegravning   Rønbjerg    Eising    1988    25

Kartoffeloptagning   Kaastrup    1988    26

Fåreklipning   Selde    1988    26

Høle     Husbestyrerinde    1988   27

Træskomand   Kresten  Vestergaard   Ramsing    1988   27

Ronge   Gammelstrup     1988    28

Fly   huse    1988    28

Ingvard   Mølbjerg   Telling    1988   29

Kortspil   Laust  Østergaard    1988   29

Jeppe  Åkjær    1988   32

Otto   Laursen   Jebjerg   1988   35

Badetog   Knud  Strand    1988   35

Esper   Sørensen   Vinde    1988   38

Vinde   landsbyliv    1988    38

Jens   V  Olesen  Roskilde   1988  41

Bjerregaard    Fur    1988    41

Arne  P.  Madsen   Dianalund   1988   44

Degne   i   Fjends    1988    44

Iglsø  Kirke    Iglsø  Skole    1988    46

Skorstensfejer   Jens  Bæk   Stoholm    1989   0

Otto  Laursen   Rødding    julegaver    juleforberedelser  1989    1

Jens  Sigh   smed   Rødding   1989   1   

Julegudstjeneste   julefest  i  missionshus  1989  2

Rødding  Brugsforening   1989   3

Svend  Mortensen   Skive    1989   4

Læge   C  M  Schou   Skive   1989   4

Olsens  gård   madam  Halds  hus     Skive  Rådhus    vandpumpen   1989   6

Elsa  Steen  Sørensen   Thise    1989   9

Johan  børstenbinder    fotograf    Stouby   1989   9

Edith  Højris   Sjørup    1989   13

Grundlovsfest  i  Sjørup     1989   13

Otto    Veile    Durup   1989   15

Fugleskydning  i  Durup    1989    15

Mogens Haugaard   Skive    1989    17

Jens  Chr  Tvergård   Strandet  hovedgaard  ” Fadervor på fransk”   1989   17

Elsa   Steen  Sørensen   1989   21

Herregårdsliv    Hegnet    1989   21

Herregårdsliv    Eskjær    1989    22

Herregårdsliv   Astrup    1989   23

Herregårdsliv   Grinderslevkloster    1989   24

Herregårdsliv    Jungetgaard    Østergaard   Kjeldgaard    1989   25

Herregårdsliv    Hostrup    1989    26

Herregårdsliv    Spøttrup    1989    27

Herregårdsliv    Spøttrup    Kaas    1989   28

Herregårdsliv   Krabbesholm    1989    29

Herregårdsliv   Ørslevkloster    1989    30

Niels   Mortensenn   Skive    1989   31

Folkekøkken    i    Skive   under  1  verdenskrig    1989   31

Jens   V   Olesen   Roskilde    1989    37

Tingsted   på   Fur    seglmærker       1989    37

Jesper   Hjermind   Viborg    1989   41

Kapsejlads   Skive   sjægter     1989   44

Kapsejlads   Skive   lystsejlere    1989   45

Skibet   Kirstine   af  Skive    1989    43

Fiskeriinspektionsskibet   Havørnen    1989    43

Peder   Frank     1989    46

Mikkel   Frank    Kr.  Jensen    Hostrup  teglværk   1989   46 

Frelsens    hær    Fur    1990   0

Inger   Nellemann  Sørensen    Svenstrup    1990   1

Skipper   Hans  Hansen   Ærø      1990    1

Bådsgård    kirkeskib   Højslev    1990    1

Niels  Mortensen   Skive     1990   5

Gammel  Bil   Skive    Kielgast    1990    5

Rutebil   Skive   Lihme   1990   10

Elsa   Steen   Sørensen     Thise    1990   11

Skomager   Toft   Thorum    1990   11

Vile   Møllegård   tjenestekarl    1990   14

Anna Pedersen   Sæby   1990   15

Pinen  Kro   fiskeri    1990   15

Niels   Mortensen   Skive     1990   18

Fiskeri    Skive      1990     18

Jens   Væver    1990    20

Elsa   Steen  Sørensen   Thise    1990   21

Fiskerbåde   Skive    1990   21

Udflugt   med   båd   1990   22

Sjægter    Nøreng    Rødding    1990    25

Fiskerbåde    Fur    1990   25

Nymølle   bro   både    færge    1990    27

Glyngøre   Sallingsund    færge     1990   28

Fiskere   Fur   1990   29

Bodil  Hansen  Lund    1990    30

Landbrug   Bostrup    1990    30

Jens   V.  Olesen  Roskilde    1990   34  

Møller   på   Fur    1990    34

Niels   Mortensen   Skive     1990    39

Tørv    Rønbjerg    Stårupgård    Hvidemose    1990   39

Otto Laursen   Jebjerg    Tørv   1990    48

Fur    fisker    sjægt     1991    0

Niels  Hauge   Hald   Ege    1991   1

Åkjær    Rambusch    1991   1

Svend   Mortensen   Skive    1991   5

Bomhus    toldere   Skive    1991    5

Kirsten Christensen   Karlslunde    1991   12

Rødding   Friskole   1991   12

Lærer   Hansen   Rødding    1991   14

Niels   Kristensen   Breum    1991   19

Brøndgraver   Grinderslev   1991   19

Elsa  Steen Sørensen    Thise    1991    22

Kulturliv   musik   teater    1991   22

Sølvbryllup   Balling   Roslev    1991   26

Forsamlingshus   valg   Rødding   1991  27

Forsamlingshus   Lihme   Åsted   Selde   1991    28

Forsamlingshus   Jebjerg  Grønning    1991  29

Spillemænd   Sangkor   1991   30

Niels  Mortensen   Skive    1991   31

Ulykke  Thise   Skive  Maskinfabrik   1991   31

Åse   Nejsum   Sæby    1991    37

Strømhuset   Glyngøre   Kybe   1991    37

Jens   V.  Olesen   Roskilde    1991    40

Fogedgaard   Fur   1991   40

Rud   Kjems   Balling    1991    45

Stenkiste   Kobberup    1991   46

Skøjtecykel   1993  0

Niels  P.   Stensvig   Øsløs    1993   1

Juletræ  Stensgaard   Højslev   1993 1

Niels   Mortensen    Skive     1993   5

Møller  Hansen   Skive   Cykle   Spejder    1993   5

Aksel   Pedersen   Oddense    1993   10

Grundlovsfest   Hjerk  Nor   1993   10

Knud  E.   Jakobsen   Risum    1993   17

Fattighus   alderdomshjem   Selde    1993  17

Elsa   Steen  Sørensen     Feldborg    1993   22

Ældre   Skive   Fly   Ilbjerg   Lihme  Håsum  Tøndering   Bajlum     1993   17

Svend   Mortensen   Skive    1993   29

Hartmanns   gård   Skive   1993    29

Adelgade   Skive   1993    33

Henrik  Gjøde   Nielsen   Viborg    1993    38

Jeppe   Åkjærs  bil   1993   38

Jens    V.   Olesen   Roskilde    1993   40

Peder    Toustrup   Fur   1993    40

Niels   Hauge   Hald   Ege    1993    45

Mosegård   Trevad    1993   45

Åse    Nejsum    sæby    1993    47

Strømhuset    Glyngøre    1993   47

Fodboldkamp    Salling   -   Skive    1994    0

Niels   Mortensen   Skive    1994    1

Krigsjul   Skive    1994   4

Otto Veille   Durup    1994   6

Kartofler   Durup anlæg   1994    6

4   maj    Aksel Pedersen  Oddense     1994    8

N.  Bierring   Laursen    1994   13

Vroue degn    præst    1994    13

Johan Brinch Berthelsen   Fur    1994    18

Møller på Fur     1994    18

Niels Mortensen   Skive     1994    22

Fest    Rødding   Jenle   Fur   Glyngøre    1994    25

Svend Mortensen   Skive    1994   27

Byfoged    Skive    1994    27

Bodil   Hansen    Lund    1994   32

Ørslevkloster     Eskjær    1994   32

Knud Erik Jakobsen    Risum    1994   36      

Hagens  mølle   Jenle   Astrup    1994    39

Eskjær Grinderslevkloster    Breum    1994    42

Søren Winther  Nielsen   Selde   1994   45

Hostrup   Vejby     Søren   Winther     1994    46

Færge   Fur    1995    0

Olav Jensen   Skive    1995   1

Vinter    1930/31    Skive    1995    1

Grethe Jensen  Breum    1995   5

Oddense skole    2   verdenskrig    1995   5

Gudrun Gormsen   Skive   1995   7

Bryllupper    1880  -  1930   Lem   7   1995   

Lihme   Thorum  Lyby   Vinde   Jebjerg   8   1995

Skive  Junget   Fur  Fly    Durup   10   1995

Jens   V.  Olesen   Roskilde    1995   12

Fur    1995    12

Niels   Hauge   Hald   Ege    1995    15

Sprog   og  hjemstavn    Berntsen   Åkjær    1995   

Ib   Svenningsen    Lihme    1995    21

Spøttrup sø    1995    21

Niels Mortensen   Skive    1995   24

Billeder   fra    Skiveegnen    1995    24

Flyndersø    Rønbjerg   Fur    1995    27

Mønsted   Spøttrup    Kås    1995    28

Poul Tolstrup    Resen   1995   29

Tyske soldater    Resen    1995    29

Knud Erik Jakobsen   Risum   1995   31

Breum kilde    1995    31

Færgested    ved   Sundsøre     1995    36

Mikkel Sandahl Thisted   1995   39

Jul   i  Bysted    1995    39

Børge Tang Jørgensen   Harre   1995   41

Fra   2    verdenskrig    Harre     1995    41

Oda Lauritsen  Rødding    1995   45

Ejstrup Skole   Rødding    1995    45

Helle Bjerrum Pedersen   Stoholm    1995   48

Teglværker    Fjends     1995    48

Afholdsbevægelsen    1995    56

Beværtning    Skive    1996    0

Svend  Mortensen   Skive    1996   1

Bankdirektør    Aksel Møller    1996   1

Niels Mortensen   Skive   1996   6

Gammelgård Teglværk    Gammelgård   Mølle    Skive     1996    6

John Brinch Berthelsen   Fur    1996   12

Fur    færge    1996    12

Henning   Just    1996   22

Brunkul    Sdr. Resen    1996    22

Niels Mortensen  Skive     1996   27

Færgefart   Nymølle     Færgefart    Sallingsund    1996    28

Færge   Glyngøre    Sundsøre     1996     30

Færge    Virksund    1996    31

Knud Erik Jakobsen  Risum    1996    32

Junget   Selde   Åsted    Hinnerup    1996    32

Børge Tang Jørgensen   Harre   1996   40

Harre   by    1996    40

Otto   Veile   Durup    1996   45

Durup elværk   1996    45

Ib Svenningsen   Lihme    1996   51

Mads   møllers    erindringer    lihme    1996    51

Carl   Brøns   Stårup   1996    55

konfirmation   oddense    1996   55

rødding    sognerådsvalg     1997   0

Anna Lise   Børsting   Ålborg   1997   1

købmand    jebjerg    jul     1997    1

A   Mølgård   Durup    1997   4

durup   eksportslagteri    plejdrup    1997   4

Poul  Erik  Knudsen   Allinge    1997   10

Skive   i   korsbæktiden     1997    10

Damplokomotiv    ved    Skive   Nord    1997    13

Knud   Erik  Jakobsen  Risum    1997    17

Åsted    1997    17

Niels   Mortensen   Skive   1997   23

Det   nedrevne    Skive     1997    23

Niels   Mortensen   Skive    1997   27

Sogneråd    Thise    Roslev     Fjends    1997   27

Skive   Kommune     1997    28

Lem   fattiggård    skoler    vejtromle    1997    29

Krabbesholm   Sanatorium   Oda   Lauritsen,  Rødding     1997   31

Peter  Høi    1997    33

Fur    skibsværft    1997    33

Jens  Peter  Hansen   Ramsing    1997   37  

Ramsing    Bustrup     1997    37

Kirsten  Christensen      1997    41

Læge   Andersen   Rødding     1997    41

Ib   Svenningsenn   Lihme    1997   49

Brunkul    Sdr.    Resen    1997    49

Kristian Pedersen   Glyngøre    1997   53

Halk    Glyngøre      1997     53

Carl   Brøns   Stårup    1998    1

Kræn   Smed   Frammerslev    1998    1

Knud   Erik  Jakobsen  Risum   1998   5

Frysehuse    Nordsalling     1998    5

Gerda   Jeppesen   Fur    1998    11

Fur    missionshus    1998   11

Niels   Mortensen    Skive    1998   13

Gammelt   og    nyt   i    Skive     1998     13

Olsens  Gård   Banegaarden    Egeris  Kirke   andelsboliger   1998   14  - 15

Resen  Strand     Hancok   1998   16

Søren  Gade  Krejbjerg    1998    17

Jens   Væver     1998     17

Poul   Erik   Knudsen   Alinge    1998    22

Skive   i   korsbæktiden     1998    22

Knud   Erik  Jakobsen  Risum     1998   28

Klæder    omkring   1900    1998    28

Lilli   Lund   Stoholm    1998   34

Stoholm     1998    34

Karoline   Degn    1998   41

Købmandsgården   Nederby   Fur

Kristian  Pedersen   Glyngøre   1998   47

Redningsdåd    Sallingsund     1998    47

Poul   Poulsen   Skive    1998  52

Tøndering     1998    52

Niels   Mortensen    Skive    1998   55

Skive    Sygehus     1998    55

Virksundoverfarten   1999  0

Anders Børsting Nielsen   ildløs  på  landet   1999   1

Cathrineborg   Selde   1999  1

Niels   Mortensen   Skive  tur  med  Vestsalingbanen   199   3

Skinnebus   1999   3

Bane   Skive   Balling    1999    4

Bane   Brøndum   Volling   Ramsing   Vejby  1999  5

Bane   Brodal  Betryk  Nørhede   Spøttrup    1999   7

Johannes   Sørensen   erindringer    1999    8

Nymøllevej   andelsbageri    posthus   strandvej   postvogn   Skive  - Rødding   1999   11

Rødding  mejeri   borgergade  1999  12

Brugs   mejeri   elværk    1999   14

Johannes  Sørensen    1999   16

John  Brinch  Berthelsen    ”Klædt  på”      Fur     1999   18

John  Brinch  Berthelsen    Møllehøj   Fur    1999    20

Knud   Erik  Jakobsen   Risum    Jebjerg  Kirke    1999    22

Knud  Erik  Jakobsen    Kirkeligt liv på Skiveegnen  1999  27

Schjøth Rødding   Frelsens  hær  Fur  1999  27

Præsteg. Sparkjær, Kobberup    søndagsskoler  Feldingbjerg,  Rødding ,    Rødding kvindekreds 1999  28

Skive Missionshus,  Frelsenshær  KFUM  Vinterlejr  Nautrup   konfirmander  1999    30

Breum præsteg.  FDF    rustvogn    flygtninge     søndagsskole   Fur   1999   32

Kristian Pedersen  Glyngøre   1999    36

Købmand   Christensen    Glyngøre    ,   skib   losser i Glyngøre   1999   36   39

Niels  Mortensen   Skive  for 100 år  siden    1999   40

Gl. Skive H,  Østertorv   slotsgade,  Vestergade    1999   40

Frederiksgade   Nordbanevej    Anlæget   Skive  Nord   Nordstjernen   1999    42

Skive   havn   Krabbesholm   1999    44

Anton Blaabjerg   Viborg   Tordenskjolds  kammertjener  1999   45

Herredsfoged  Cold   Mønsted     1999  47

Niels   Mortensen    Skive    Valg  i Skive   1913   1999   49

Valgtalere    på torvet     1999    50 -  55

Find  Mølgaard  Andersen   Skive  om  maler  Mølgaard  Andersen  Skive   1999   56

Skive  Tømmerhandel    2000   1

Jens Møller  Riis   Glamsbjerg   om  Over  Møjbæk i Thorum   2000   1

Karen Margrethe  Hess   Stoholm   Erindringer  fra  Stoholm   2000   4

Troelstru  Skole     ”Justenborg ”      2000    4-8

Niels  Mortensen   Skive   Tur  med  Glyngørebanen   2000   9

MO  på Skive H   2000   9

Skive  Nord   Lyby    Jebjerg    2000    10

Roslev   Jebjerg   Durup  Glyngøre    2000    12

Gerda   Jeppesen   Fur  ” mit  møde  med  Danmarks  Radio”   2000  13

FDF  er  på  lejr    fur   forsamlingshus    2000   14

Niels  Mortensen  Skive       ”Nørregade   14”    Urmager Østergaard  2000   16

Poul  Geertz  Andersen  Brabrand    2000    22

Missionshotellet   Gl   Skivehus ,   2000    24

Skive  Resen  Menighedsråd  på  Skivehus   2000   26

Knud   Erik   Jakobsen    ”Træ”    2000    27

Tønderingvej 14  Durup,   Bødkere    2000   27

Tømrer   Lem  Borgergade 1  Skive    Brodal  snedkerforr.   Rødding  Andelsbageri, sjægt  2000   28

Lihme husflidsforening,  Toustrupvej 2   Durup  ,  sommerhus  af træ   2000   31

A  Mølgaard   Durup  ”   æ  smørhul ”   2000  32

Hans  Villadsens   gård   2000    32

Kristian Pedersen  Glyngøre   2000   35

Musiker  Damgaard  fra  Tøndering   2000   35

Gården i Tøndering   , 2000    37

Otto   Veile   Durup   2000   41

Tøndering   Brugsforening,    og   Tøndering   Mølle   2000  45 -  46

Lærer   Mads  Møller   2000    47

Herremanden  Andreas  Colding  på  Kås  og  billeder   af  Kås   2000 47

Henrik Fibæk Jensen   Skive   om  Erik  Pontoppidan   2000   51

Bruddal  Bakker    Ørslevkloster    plovspand   2000   51 – 56

Kirsten  Christensen    Karlslunde   2000   57

Helene   Vedel   optrin  i   Spøttrup   borggård,    2000   59    

Fra    Skive  børnehjælpsdag    2001  0

Find Mølgaard Andersen,   portræt af en tegner   2001   1

Filip Mølgaard Andersen   tegninger   2001 2-5

Kristian Pedersen  Glyngøre,  nybyggerpar    2001   7

Jens Kristensen   Karen Josefsen  (Jens og Ka Dam)   2001   7

Karen Margrethe Hess    Stoholm   ”Erindringer fra Stoholm”   2001  10

Knud Hendriksen   Skive    ”Steder”   erindringer   2001  18

Holstebrovej   Alpedalen  Lundbro  med  tog   havnen  2001  19

Skive  H,   rangering  med  hest,   Leth  Espersen   2001   21

Åge Jespersen   ”Da  Balling  Kirke  fik  tårn”   2001   23

Jens Ilbjerg    Kristian  Bårstrøm   Jens Nielsen   Karl  Nielsen   2001  28

Henrik  Fibæk Jensen  ”Musik skal der  til”   2001   30

Frelsens  Hær   folkedansere    orkestre    2001   30 -34

Jens Møller  Riis  (Over Møjbæk)    ”Huller i jorden ”    2001  35       

Ågårdsholm    kalkgrav    hestekøretøj    2001   36 – 38

Karin  Jespersen   ( Hotel  Skandinavien)   2001   39

Martin og Olga Haugaard    2001   39

Martin Mørck   Grættrup   ” Durup Andelsmejeri”    2001  47

Ostefremstilling    2001    48

Jens  V.  Olesen  Roskilde   ”  Lundgård  på  Fur”   2001   50

Thorkild  Haugaard   Holbæk   ”Studedrift  gennem  Skive”   2001  56

Jernbanebommene   på  Østerbro   2001   59

Kristian Pedersen  Knud Erik Jakobsen   Henrik Fibæk Jensen  ”   Herregårde”   2001  61

Astrup     Hegnet      Kjeldgaard    2001   61

Østergaard     Jungetgaard    Grinderslevkloster    Astrup   Eskjær   2001   63 – 64

Brændesavning  ved  Thise  Brugsforening    2002  0

Elsa  Steen  Sørensen     ”fortidens   fortæller”   2002   1

Om   ”Skiveegnens  Jul”  2002  1

Holger  Såby Thomsen ,  Lyby  ”  En landsby i forvandling”   2002  3

Lyby forsamlingshus    Lyby Skole    Lyby  Kirke    2002   4

Lyby Station     Lyby   Møbelfabrik    2002   6

Ernst Jensen   Frederikssund  ”Erindringer fra Ørslevkloster”    2002   9

Huse  og  nybyggeri  i  Hald   2002   12

Carl  Brøns   Staarup   ” Udstykning  af Staarupgaard”   2002   15

2  Husmandssteder   nedrivning af Staarupgaards  lade   2002   17

Karen Margrethe   Hess   Stoholm   ”Stoholm  Apotek ”    2002   19

John  Brinch Berthelsen ,  Fur  ”Forretningsliv  (og død)   på   Fur”   2002   23

Købmandsgården  Fur     Købmand   Dahl  Hvirp    H K Poulsen Bro`s  butik i Debel   2002   23

Brugsen   Fur    Ellen Tarris   butik    2002    25

Thorkild  Haugaard   ,  Holbæk    ”  Heste i Skive”   2002   27

Bybud    Hestemarked     2002   28

Henrik   Fibæk  Jensen   Skive    ”Andelsbevægelsen”   2002   30

Jebjerg   Brugsforening    Rødding  Brugsforening    Breum   Brugsforening   2002   30

Bestyrelsesmøde   Thise  og   Breum Andelsmejerier    Lindum  Mejeri   Skive Andelsslagteri   2002 32

Andelsslagteriets  udsalg   Adelgade   9   Skive

Alfred Mølgaard  Durup   ”  Kolding slægten på Duruplundgård”   2002   35

Peder Sevelsted Bertelsen   Skive   ”  Da  Spøttrup  brændte”   2002   40

Ingrid  Villadsen   Herning    ”Maren og  Peder Grundvads  døtre”   2002  43

Vadumvej   14   Lihme   2002   45

Kristian Pedersen  Glyngøre   ”   Katastrofen i Glyngøre  Havn”   2002  46

Billeder  af  sunkne   både    2002    47

Henrik   Fibæk  Jensen  Skive    ”  Jens  Christensen   journalist og forfatter”  2002   49

Socialdemokratisk Ungdom   DSU   2002    49

Ib   Svenningsen   Lihme    ”Skiveegnens  Herregårde” II    2002   57

Spøttrup    Bustrup   Kaas   Vellumgård   Kjærgårdsholm   57-59

Nyholm    Lundholm    Hesthave    2002   60

Carlo  Jacobsen   Skive    ” Mit sportsliv i AIF  og  SIK”   2002   61

Rutebilen Rødding – Balling-  Skive  1920   2003   0

John Brinch Berthelsen,  Fur  ”  Eel på Fur”   2003   1

Maleren Knud Eel,  hedebakker, Mikkel Andersen, 2003   3

Knud Erik Jakobsen, Risum,   ”Politiske foreninger efterlyses”  2003   5

Leif Hermann, Hedelund,  Glyngøre,  Selde Sogneråd  2003  5

Åsted Socialdem. Forening,  Radikal ungdom på Spøttrup   2003   7

Selde og Breum sogneråd  Erik Eriksen   2003   9

Otto  Veile ,  Durup   ”Durup Brugsforening,  ”   2003   10

Jørgen Raun,  Højslev    ” To originaler i Staarup”   2003   16

Kirstine Dommerby,   Adolf  Adolfsen    Vognstrup    2003   16

Alfred Mølgaard , Durup   ” pastor Fridberg i Durup”  2003   19

Konfirmatinsb fra 1945  2003  19

Rud Kjems,  Balling  ” Skivedreng i    50`  erne”    2003   21

Brugsen  i  torvegade   FDF orkester   2003   27 -   28

Dagvogn   Skive - Over Feldborg   1912    2003   29

Gamle  Busruter    Skive – Lihme,  Roslev  -  Branden , Skive – Selde, Silkeborg  2003   31

Junget  - Thise – Skive,  Branden – Skive ,   2003   32

Roslev  -  Fursund   , Fur  færge,   Skive Rutebilstation   2003   34

Ib   Svenningsen,  ”  Da man havde  tid nok i Vestsalling”   2003   36

Studetrækker,   Kjærgårdsholm Kro,  Lem By   Oddense  -  Skive   Bussen  2003   36

Vejby – Skive  dagvogn   bussen  Lihme – Skive  2003  38

Damptromle   Oddense,   Spøttrup Station   2003   40

Eyvind Kristensen , Vium   ”  Salling – Venezuela, tur-retur”   2003   41

Kristian  Jensen,  Grethe Søgård   2003   47

Henrik Fibæk Jensen,  ”Børnenes  paradis”,  Skive   2003   48

Henrik Fibæk Jensen, Skive   ”  Jung i Junglen”   2003   50

Wilhelm  Jung   2003   50

Inge Kjær Kristensen   ”Sjælden økse”   2003  58

Niels Mortensen ,  Skive  ” Skiveegnens Herregårde   III”   2003   61

Gammel   Skivehus ,   Ny  Skivehus,   Krabbesholm   2003  61 – 62  

Estvadgård ,  Stårupgård,  Ørslevkloster   ,  Strandet   2003   63 – 64

Ørslevkloster Sogneråd    2004   0

Niels Mortensen ”   Flyvetur over Skive med Børge Panduro”   2004   1

Kurt Glintborg Overgård,  Skive,   ”en dragtnål fra Estvad”   2004 6

Brian Wiborg   ”Stoholm Kirke”   2004   9

Flemming Gjedde,   ”Karl  på Spøttrup”  2004   15

Gæs,  tjenestepiger,  mælk,    personalet   2004   16

Ib Svenningsen, Lihme      ” hjemmegående husmor”   2004   21

Marie og Jens Handberg,  Rødding  ,   Brunsgård  Krejbjerg  2004  22

Digt ”æ husmandskuen ” af Søren Husted, Kortspil i Baunsgård i Lihme  2004 23

Kristian Pedersen Glyngøre ” En kvik pige fra Skive i Glyngøre”   2004   25

Jesper og Mathilde Nielsen,   Jens Knudsen  Grynderup   2004   27

Otto Veile,   Durup    ”Familien Hollesen i Durup”   2004    28

Henrik Fibæk Jensen , Skive  ” De små sognekommuners  sidste år”    2004   31

Skive,Resen,   Fur,   Selde  Åsted,   Lem,  Jebjerg   2004   32

Nr. Søby,   Estvad Rønbjerg,   Højslev     2004   34

Jebjerg,   Durup,  Roslev,   Gammelstrup    2004   35

Karen  Hall      ”   Erindring fra julen 1905  i Åsted”   2004   36

Østergårdsvej 12,    Åsted  by  og  kirke   2004   36

Arne  Loft  ,   ”De Gamles Hjem  Jebjerg”   2004   38

Rud Kjems   , Balling,   ”  Mennesker langs skolevejen”    2004   43

Tog  ved Skive Nord,   Havnevej Skive,  klasse fra Nordre Skole   2004  44

Alfred  Mølgård   Durup,   ” Ved juletid  i Duruplund”   2004  48

Gårdslagter,  Valdemar Sevelsted, Hvidbjerg,  Martinus Nielsen,  Grynderup  2004   48

Niels Mortensen   Skive,     ”Skive Kommunekontor”   2004    49

Karolinegade,   Postgården,   Børsen,   2004    50

Kommunekontoret   1925   og   1946    2004   52

Kommunekontoret   1955   ”Emalienborg”   kassererkontoret   2004  55

Borgmesterkontor,  Woldhard Madsen,   Barakker   2004   56

Jens V. Olesen   ”Bryggerierne  på  Fur   I ”     2004   59

”Godthåb”   på  Fur    2004   63

Sommerhusområde   ved  Lyby Strand   2005   0

Niels Mortensen  Skive  ” Banegårdsprojekt i Skive”  2005   1

Frederiksdal   tog mod  Struer   Skive Nord   Nordsallingtoget   2005   4

Sdr. Boulevard    Skive Station   Vestsallingbanens skinnebus    2005    6

Erik  Trudsø   Rødding      ”  Mælkekusken”    2005   8

Rødding   Andelsmejeri    mælkekusk  fra  Otting   2005   8

Ib  Svenningsen  Lihme  ” Da Hollywood kom   til   Bønding”   2005   11

Optagelse  til filmen  ”Livet på Hegnsgård”   Vester Bønding   2005   11

Lilli  Lund  Stoholm  ”  Fotograf  Maren Thomsen (Maren i æ hyt)”  2005   16

Fra  Østergade  Stoholm  (atelier)  2005   17 - 18

Knud  Erik  Jakobsen    ” Grev Knut, modstandsbevægelsen på Østergaard”  2005   22

Tolstrup   Anton  Rask , Selde   Venøborg     Galeasen  ”Rigmor”    2005   23-25

Niels  Mortensen    ”Ud i sommerlandet”   2005    28

Lyby   Strand   Ålbæk  Strand   Kildeborg    2005   29

Campingpladser  på skiveegnen    2005   30 – 31

Niels  Mortensen   ”   I  sommerhus   i 50`erne”   2005   32

Sikavej  7   Øster Hærup   2005   32

Kristian Pedersen   ”Glyngøres  Canada”   2005    36

Andelsboliger på  strandvej    2005    36 -  39

Ejnar  Nielsen   ”  Jens  Vejmand”    2005   40

Niels Mortensen    ”Da skibonitterne blev kiggelyttere”   2005   45

Poul  Gertz Andersen   ”   Brøndumsgade”    2005   50

Billede af  realklasse  A   Skive  realskole  1948   2005   52

Rud  Kjems    ”  Vikingedrømme”    2005   53

Projekt om vikingeskibsmusæum, finansieret delvis af ”Tuborg” 2005   53 – 57

John Brinch Bertelsen     ”Bryggerier  på  Fur”    2005   58

Åsted auto og traktorservice   2006   0

Niels Mortensen    ”Gammelt og nyt i tressernes  Skive   2006   1

Frederiksgade  EBM   2006   1

Sdr. Boulevard   Vikan   Kirkegade   Reberbanen   2006   2

Sønderport   Det Gamle Sygehus  søndergade 2006   4

Sønderport  Katolsk apostolsk kirke jyllandsgade   2006   5

John Brinch Bertelsen  Fur   ”Hjortevildt”   2006   7 – 9

Chresten Strandgaard   Stubbekøbing   ”Lærerhjem  i Selde”   2006  10

Selde   skole     lærer  Strandgaard    gl. cykle   Selde Kirke    kalkbrænderi   2006   12-13

Fru Strandgaard  ved  spinderokken    2006   14

Alfred Mølgaard    Durup    ”  Hus  i Duruplund ”         2006   16

Ingrid Villadsen   Herning   ”  fodtur i Skive i fyrrerne”  2006   21

Vestergade    Cykelkompagniet,   stork i adelgade    2006   22

Sønderbyen   Frederiksgade     2006  24

Nørregade   Østerbro  ostegr. Børge Hansen     2006    26

Børge Hansens ostelager på holstebrovej    2006   28

Biler   og  Benzin    2006    29

Hvalpsund færgeoverfart  m   gammel  ford   2006   29

Siliam Bjerre tanker,   vognmand Espersens lastvogn    BP  ved  Jebjerg Brugs   2006 30

Risgårds autoværksted  Kjeldbjerg     Anders  Sørensen autoværksted  Sjørup    2006   31

DDPA   tank   på  Fur,    Fur   autoservice     Uno x   Fur    2006   31   32

Jens Fogh  Skive    Shelll Glyngøre     Shell posthustorvet   Hunnerup  Roslev   2006   33

K K Jensen   Spøttrup Karosseri   2006   34

Asbjørn Møller  Andersen   ”  om   Fjends ”    2006   35

Kalkgruberne i Mønsted  og  Daugbjerg   2006   35

Niels Mortensen    ”   Vulkan   Skive ”   2006   38

Nørregade   13       ”  Svømmebad”       Vulkanbygningen   2006   38

Ib Svenningsen  Lihme   ”Spøttrup Bordfabrik”   2006   43

Borgergade   14      Kristian  Uffe og  Bent Jakobsen   2006    44

Kristian Pedersen  Glyngøre   ” Da kroen blev til skibsværft”   2006   47

Morsø Skibsværft, Glyngøre   båndsav    båden ”Morsø” klar til søsætning   2006   48

 

Ruth  Møller Sørensen  ” en uhyggelig oplevelse i Mønsted Kalkgrube ”   2006   51

Knud Erik Jakobsen   Risum   ” Soldaterhuset på Bostrup Hede”   2006   53

Thuri  Thomsen ,  Tjele        ”Pottemageri  i Skive”     2006   59

Billeder af udgravninger,  Korn og foderstofforretning på  reberbanen   2006   61

Fodbold   Salling  -   Skive   2007   0

Niels Mortensen     ”  Olsens Gård   i Skive  ”   2007   1

Hanne Marchmann Thorngreen ” ”Olsens Gård i 50`erne”   2007   6

Ole Edvard Magnusen   “   Nu går den vilde jagt”    2007   12

Jagt på  tog mellem Skive og Højslev,   billeder af lokomotiver   2007   12

Skive  og  Højslev  stattioner    2007    15

Ruth Møller Sørensen   ”  førstelærer Møller  Sparkjær”   2007   17

Otto Veile   Durup   ” Durup  Vandværk”     2007   20

Kristian Pedersen ,  Glyngøre   ”Glyngøres to eneboere”   2007   24

Æ Skagen   Degn   og    Kristian  Murer     2007   24

” Til fordel for ”    2007   27

Ringridning  i Thorum     Skive teatersal   2007   27

Andespil   Frelsens hær    Dilettant  udflugt    kaproning    2007   28

Byrådssalen  Skive,  Børnehjælpsdag    DMS Kvindekreds , Rødding   2007  30

Børnedyrskue    FDF FPF    Vridsted     2007    31

Fur Rundt     Røde Kors   2007   32

Niels Mortensen    ”Fest for Skive Hallen ”    2007   33

Bodil Hansen  Lund  ” 3 søskende porskjær og ders gaver til Ørslevkloster ”   2007   38

Familien Porskjærs  ejendom,   kirkeskib til Ørslevkloster Kirke   2007   38

Ruth Meller Sørensen  ”Stohol m Missionshus”    2007   42

Ib Svenningsen   Lihme,   ”Fester i Balling”   2007   44

Dilettant , ringridning sølvbryllup   festpladsen  2007   44

Ringridning   Krydset i Balling    2007   46

Erik Trudsø,   ”Vestsallingbanens personel”   2007   47

Skive H    M5    Hem   Krejbjerg   Nørhede   Balling   2007   48

Lone Marx   Silkeborg    ”Søndagsbørn”   2007  53

Fattiggården i Breum    personalet på ”Astrup”  J Marx  ejendom i Mogenstrup  2007 54

Anne Björkmann Søbjørn    ”Pragtfibulaen fra Kobberup”   2007   57

John Brinch Bertelsen , Fur   ”Brygger Bodilsen  Fur”   2007   61

Otto Veile   Durup   ”Durup  butikker for 40 år siden”    2007   63

Hovedgaden 8 ,  11,  21,  24   og  26   Bystedvej  6    2007   63

Hovedgaden  1,   2,   22,   27   Bystedvej   1  og   2   2007   64

Tørveskruer i Sparkjær     2008   0

Niels Andersen Bo   ”  Andenlærer i Grinderslev Skole”    2008   1

Grinderslev Kro   Jebjerg Gymnaster,   elevbillede fra Grinderslev skole   2008   3

Niels Mortensen Skive    Teglstensproduktion ”genopdaget”    2008  8

Svend Laustsen Rønbjerg    ”Udvandrerfamilie fra Rønbjerg”   2008   13

Niels Mortensen  Skive   ”  Vi spiser og drikker”    2008   18

Bærplukning på heden,   kolonihaver   2008   18

Ramsing andelsmejeri,    Skive andelskreatureksport  slagter Pedersen , Skive   2008   20

Skive andelsslagteri,    Bryggeriet Thordals  hestevogn   2008  22

Ålefiskere på havnen,  muslingefiskeri  ,  Glyngøre fiskeindustri   2008  25

John Brinch Bertelsen  Fur ”   Fisk  ,muslinger  forvaltning  2008   27

Fiskerbåde   og  Fur  Havn    2008   28

Muslingebåde   Fur,   muslingefestival  Fur   2008   30

Ib Svenningsen   ” Der skal kul på”   2008   32

Brændesavning,  tørveskruer, skorstensfejer    2008   32

Olieboring, Rødding,   fur færge  tørveskæring,  åbent ildsted  2008   33

Brunkul Sdr. Resen   benzintank i Hjerk  BP lager i Skive   2008   35

Skive Havn og Skive Kulkompagni   2008   36

Ib Svenningsen ,  Lihme   ”Tørvedrift i Vestsalling”   2008   37

Åge Gudiksen tørvefabrik        2008    38

Per Harritz   Nr. Søby   ” Stoholmgruppen”    2008   40

Kristian Pedersen , Glyngøre   ”  Fra togvogn til villa ”        2008   43

Alfred Mølgaard     Durup   ” Durup under  2 verdenskrig”   2008   46

Rationeringsmærker   Toustrup vestergaard     2008   47- 49

Birte Bak Mikkelsen   Roslev     ”Ilbjerg Mølle”      2008   50

Ole Edvard Mogensen   Ry   ”Skive B  (postkontoret på banegaarden”   2008   54

Omlæsning af post  på banegården  nordsallingbanen  og  vestsallingbanen   2008   56

Kaj Ove Milthersen,  Skive   ” Knud Strand Stævnerne”    2008   59

Niels  Mortensen    ”  Det nye  Skive ”    2008   65

Egeris,   Metallic    Skive Markfrøkontor     EBM   Frederiksgade   2008    67

Skive   Folkeblad     Sønderport    2008    68

Thise   Andelsmejeri     2009   0

Niels Mortensen    Skiveegnen   for   40 år siden    2009    1

Olsens Gård,    Skive Seminarium    Fyrrevænget    2009   1

Gågade    Skive  Kirke    Skive  Sygehus     2009   2

Skivevej  Selde,  Thorum Central,   Skive Havn   2009  3

Sommerhus       løgpark    fur musæum    2008    4

Niels Mortensen  ” SOCK  et forsvundet ungdomsblad”   2009   6

Ingrid Villadsen   Herning    ” Fra møllehuset til ”Elshavehøj” ”   2009   11

Brodal  Mejeri   klassebillede  Nørrelem Skole,  Elshavehøj   2009   12

Ole Edvard Mogensen   Ry  ”Stoholm Station ”    2009   17

Per Toft Mouritsen,  Roslev   ”  Købmandsgården i Roslev”   2009   25

Martin Brinch   Fur   ”Æ  feskdam”        2009   29

Fiskerihavn ved Koldkilde på Fur   Fiskekvase I havnen     2009   30

John Jensen   ” Brårup væddeløbsbane”   2009   33

” Uden mad og  drikke”   2009   36

Kiosker, pølsevogn, fiskehandler, hjemmeslagter,  kødhandler  2009   37

Slagterforretning  , ølbiler,   mælkevogne,  bagere,  torvehandel   2009   39

Kristian Pedersen Glyngøre,  ”Amor i iskiosken ”   2009   40

Jytte og Niels Mose Thorsted,   ”Skive Andelsslagteris udsalg i Olsens Gård” 2009 43

Udsalget  ,  baggården   , udsalget i adelgade   2009   46 – 49

Knud Erik Jakobsen , Risum  ” Gårdmalerier”   2009   50

Vejsmarksvej 7,  Sønder Thisevej 8 , Søgård i Åsted   Øster Hegnet   2009  51-52

Ib Svenningsen    ”Afholdsfonden  i Skive ”      2009    57

Niels Mortensen   Skive   ”Afholdsbevægelsen på Skiveegnen”   2009   59

Knud Toft Mouritsen,  Brøndum    ”Hedehaven i Brøndum”   2009   62

Inge Kjær Kristensen , Skive  ” Om lerkar og gravanlæg  i Volling”   2009   67

Træhandler  Niels  Sørensen   Lem   2009

Ålestangning på Skive Fjord i 1960´erne 2010  0

Niels Mortensen "Annine Michelsen, Topps Konditori" 2010  1 - 14

Martin Brinch, Fur " Skove, kålgårde og haver på Fur" 2010  15 - 22

Ella Borup Svendsen, Skive " Erindringer fra Anden Verdenskrig" 2010 23 - 25

Skive - Vestsallingbanens lokomotiv - blikkenslager værksted Balling 2010 23 - 25

Inge Kjær Kristensen, Skive " Stendyngegrave ved Tinghøj i Stoholm" 2010  27 - 30

Ib Svenningsen " Fra bådebyggeri til møbelproduktion" 2010 31 -34

Viggo Kristensens møbelsnedkeri  Spøttrup Møbelfabrik 2010 31 - 34

Da fisk var hverdagskost 2010   36

Billeder af fiskere  havne  fiskehandler 2010   36 - 40

Inger Petersen og Vivi Erhardsen " Gården i Adelgade 16 i Skive" 2010  41 - 46

Niels Frederik Kristensen, Grynderup " Grynderup Sø" 2010  47 - 48

Rud Kjems " Minder om Skive Museum m.m. " 2010  49 - 54

Knud Erik Jacobsen " Sallingholm - og  kongerne af Salling" 2010  55 - 63

Alfred Mølgaard, Durup " Jernbanens betydning for Durup" 2010 64 - 69

Ruth Møller Sørensen, Fjends " Hvad moserne gemmer" 2010 70 - 72

Nordbanestationen ca 1910  2011  0

 Bjarne Nørgaard, Stoholm " Peder Kirkegaard, der sank i jorden"  2011  1 - 4

Jesper Hjermind, Viborg " Skt. Mikkels kilde i Kobberup og lidt om Skt. Hans" 2011  5 - 9

Dorte Smedegaard  " Emilie Demant Hatt - købmandsdatteren fra Selde"  2011  10 - 15

Martin Brinch, Fur " Bi lidt på lidt - om bier på Fur" 2011 16 - 24

Søren Winther Nielsen, Roslev " Gården Nymølle med mølle, færgedrift og teglværk i Rødding sogn"  2011  25 - 27

Nymølle færge  Nymølle teglværk  2011 26 - 27

Birthe Nielsen, Rødding " Erindringer fra tiden som lærer ved Rødding Forskole"  2011  28 -29

Ved vintertide billeder 2011  30 - 33

Kristian Pedersen  " C. J. Kjøllers dåsefabrik i Glyngøre"  2011  34 - 36

Niels Åge Klausen, Virklund " Elev på Skive Søndre Skole 1935 - 1943"  2011 37 - 43

Niels Åge Klausen, Virklund " Ung i Skive under Anden Verdenskrig"  2011  44 - 50

John Jensen, Skive  " Tarok og alle de andre oplevleser og erindringer fra Skive Travbane"  2011  51 - 60

Niels Mortensen, Skive " Havnen midt i Jylland - i farver"  2011  61 - 64

Felix Riede og Anders Bonde Mørk, " Danmarkspionerer Brommekulturen på Skive - egnen" 2011  65 - 68

Kloakarbejde i Ramsing by 1935   2012  0

Henning Mølgaard Olesen, Lyby  "Erindringer fra 30´ernes og 40´ernes Skive" 2012  1 - 5

Niels Mortensen, Skive " Skive Anlæg - Skives grønne samlingssted"  2012  6 - 9

Kristian Gregersen " En frugtplantage og et opbevaringsdepot på Kjeldbjerg Mark"  2012  10 - 14

John Brink Bertelsen, Fur " Filmøen Fur"  2012  15 - 17

Inge Kristensen, Balling " Husmandsliv i Grove 1956"  2012  18 - 22

Henning Colding  " Laura - et liv for Jydsk Telefon - Aktieselskab"  2012  23 - 27

Skiveegnens veje - og vildveje, billeder af diverse veje gennem tiden 2012  28 - 33

Hans Erik Christensen og Inge Kjær Kristensen " Ovne af ler - kakkelpotteovne" 2012  34 - 37

Kristian Pedersen, Glyngøre " Salling Brød, Glyngøre" 2012  38 - 40

Hans Ulrik Riisgård " Sognefogedens ridderkors"  2012  41 - 44

Karen Purup Krog, Svend Purup Knudsen og Jørgen Purup Knudsen " Tidsbilleder fra Tøndering Brugsforening i 1940´erne og 1950´erne"  2012  45 - 52

Ukendt forfatter " Originaler"  2012  53

Niels Mortensen, Skive " to 100 års jubilæer på Viborgvej"  2012  54 - 60

Ivar Kristoffersen " Thorum Fattighus eller Junget Pastorats Fattighus"  2013  1 - 5

Niels Mortensen " Skive Bank - et 100 års jubilæum, der aldrig blev" 2013 6 - 9

Jacob Larsen " Hvad chatollet gemte" 2013  10 - 12

Willy Vestergaard Christensen, Læsø " Flyndersø - en perle lige uden for døren"  2013 13 -16

Flemming Larsen, Stoholm " Vridsted præliminærkursus 1946 - 1964" 2013  17 - 21

Ib Svenningsen " Lihme skole - et skridt ind i fremtiden"  2013  22 - 24

"Centralskolerne på Skiveegnen" billeder fra centralskolerne i området 2013  25 - 29

Birgit Bjørnholt Kristensen, Estvad " Det sidste farvel til Estvad nordre Skole" 2013  30 - 33

John Jensen, Skive " Cromand Sirum - min første travhest"  2013  34 - 37

Erik Trudsø, Rødding og Ib Svenningsen, Lihme " Da Rødding blev elektrificeret"  2013  38 - 39

Kjeld Kristensen " Et julekort og to malerier"  2013  40 - 41

Niels Mortensen " Ulven ved Estvadgård"  2013 42 - 44

Niels Mose Thorsted, Skive  " Da guirlanderne duftede af gran"  2013  45 - 48

Terkel Svane Hansen Brannet " Endelig nyt fra vikingetiden i Hald"  2013  49 - 53

Niels Mortensen " Skive Postkontor i 1960´erne - i farver" tekst og billeder 2013  54 - 56