Realregister i Otting

Register til Skivebogen

Brug F3 hvis du skal søge på registret.

Skivebogen

Forfatterregister af skoleinspektør Eriksen - Resen skole

1909-2008

 

 

Andersen, Esper:

Helligkilden. ("Æ hellekjell").

1925, 82-85.

 

Andersen, Otto:

Vandring i Skive omkring år 1900.

1980, 16-48.

 

Andersen, Søren:

Nørrejyske Artilleriregiments ankomst til Skive. En øjenvidneskildring.

2002, 86-91.

 

Balling, Kr.:

Ane Gjedde og Per Svensk. Småtræk fra en sallingsk landsby. [Lyby]

1911, 3-23.

En gammel landbrugsberetning fra Salling.

1916, 131-135.

 

Balling, Laust:

Skatteligning på landet i slutningen af 50'erne.

1990, 91-103.

 

Bang, Johannes:

Limfjorden i litteraturen.

1972, 5-35.

 

Bang, Thomas B.:

Helligkilder i Salling og Fjends herred.

1917, 103-113.

 

Beck, Vilh.P.:

Durup kirke i Salling.

1963, 98-107.

Min saga om Durup og nabosogne.

1965, 56-76.

Om præstens andedam og de gådefulde Mølkjærhuse i Durup.

1972, 98-106.

Sallingrakkere og andre skøjere.

1968, 94-105.

Som jeg husker Durup og befolkningen derude.

1967, 58-74.

Spillemand - musiker. Hvad vil du i Salling?

1970, 23-50.

Således opstod de fem sallingske stationsbyer.

1966, 64-76.

En ung sallingbo rejste fra Durup til hovedstaden.

1971, 22-35.

 

Bjerre, Geit:

"Solbakken" i Rødding var mit barndomshjem. Valmenighed, Præstebolig,

1980, 5-15.

 

Bjerre, Hans:

Jeppe Aakjærs sultekur i 1910.

1978, 98-109.

 

Bjerre, Solveig:

Jenlefesterne. Jenle fra barndom til nutid.

1966, 77-87.

 

Bjerre Tybjerg, Signe:

(Se Tybjerg, Signe).

Bjerregaard, Niels P.:

Af Skives historie.

1947, 5-124.

Aktieselskabet Landbobanken i Skive, Salling bank.

1951, bilag pag.

A.P.Nielsen. Af Røddings historie.

1950, bilag pag.1-131.

A.P.Pedersen. Liv og virke.

1949, 7-148.

Embedslæger i Skive.

1950, 5-30.         

Fra kirkeinspektionens skuffe.

1940, 115-118; 1945, 89-105; 1948, 54-60, 98-116.

Gudmund Schütte.

1943, 9-13.

Gudmund Schütte.

1951, 5-10.

Indholdsfortegnelse til Skivebogen 1. - 25.bind.

1933, 172-186.

Indholdsfortegnelse til Skivebogen 1. - 40.bind

1948, 117-127.

Jeppe Aakjær.

1930, 37-53.

Karup å.

1954, 101-127.

Lidt om samfundets virke 1908-1933.

1933, 166-171.

Marie Bregendahl.

1941, 3-35.

Navne og kendingsnavne.

1940, 53-66.

O æ kjærk'bak.

1942, 3-8.

Skive gamle kirke.

1928, 86-106; 1937, 56-83.

Spændvidde og sammenspil. [Jeppe Aakjær - Marie Bregendahl]

1945, 5-24.

Stævne til slagsmål.

1943, 81-90.

Ting og torv. Olesens gård i Skive.

1954, 5-32.

 

Bjerregaard, Niels P. & Gudmund Schütte:

Ommerboer.

1930, 92-137.

 

Brandt, M.:

Egns-skikkelser fra reformationsårene. Jens Hvas

1936, 1-69.

Fire gamle billeder fra Lundø.

1943, 49-61.

Fruen på Bjeresjöholm. [Kristence Kås, Stårupgård]

1935, 36-70.

Hr. Tyge Krabbe til Bustrup og Vegholm. Rigsråd, ridder, Danmarks riges marsk, 1474-1541.

1937, 84-138; 1938, 45-112; 1939, 122-164; 1941, 107-128.

Stårupgårds tilblivelse.

1980, 82-93.

 

Bregendahl, Marie:

Decemberbilleder. Dansk Folkeoplysning III årgang 1929-1930.

1983, 33-38.

Elve spørgsmål til Marie Bregendahl og hendes svar.

1983, 39-44.

En fremragende dansk bonde P.Odgaard. Trykt i Månedsmagasinet april 1910.

1983, 17-24.

Gamle minder fra Iglsø skole. Trykt i Skive Folkeblad 5.april 1939.

1983, 9-15.

Sidelys over et dansk forfatterskab. Politiken, 11.marts 1939.

1983, 25-32.

 

Brinch, Benny:

Niels Brink og hans samtid. Fur omkring 1800.

1973, 23-47.

 

Brinch Bertelsen, John & Inge Kjær Kristensen:

Sten med skålgruber og andre tegn fundet i Salling, Fjends og på Fur.

2002, 92-102.

Brogaard, Esper:

Barselvarsler og regler for handlingers tilladelighed.

1938, 113-121.

 

Bruun, Christian Anton Reinhard:

Erindringer fra tiden som sognepræst i Estvad-Rønbjerg 1901-1914.

2004, 134-155.

 

Bysted, Niels S.:

Kvasesejlads på Limfjorden i sidste halvdel af 1800-tallet.

1992, 48-54.

 

Bøgelev, N.C.:

Egnens oldtidsminder.

1939, 63-121.

Gadejordens udskiftning i Tastum.

1943, 62-69.

 

Bøgelev, N.C. & Gudmund Schütte:

Vor hjemmind. Træk av Salling syssels folkeminder og historie.

1942, 49-128.

 

Christensen, Chr.:

Andreas Wøldikes visitatsrejse i Salling 1740.

1918, 17-42.

 

Christensen, Eigil:

De Unges Idræt 1932. DUI-Leg og Virke 1995.

1995, 41-61.

 

Christensen, Else:

Den gamle doktor. [C.M.Schou, Skive]

1943, 21-24.

Skive i billeder.

1923, 126-133.

 

Christensen, I.C.:

Ramsing by og dens beboere for godt 50 år siden.

1941, 60-106.

 

Clausen, Jens:

Landbrug i Daugbjærg sogn i 1830'erne.

1922, 40-57.

En skrap foged. [Carl Tobias Horn, Skive]

1929, 49-56.

Tyskertid i Skiveegnen i 1864.

1931, 1-33.

Vroue by omkring 1840.

1921, 68-102.

 

Colding, Ole P.:

Grove gårdhistorie.

1975, 21-59.

 

Dahlgaard, Peter:

Erindringer fra min drengetid. [Hesthave, Rødding sogn]

1969, 73-83.

 

Dalsgaard, A.D.:

Christen Dalsgaard. Spredte træk og minder.

1929, 77-99.

 

Damsgaard, Nina:

Christen Dalsgaards altermalerier.

1983, 69-88.

 

Dath, Søren S.:

Fra Oddense degnekald.

1917, 93-102.

 

Dragheim, Ib:

”Aldrig mere en 9.april!” Erindringer om modstandsbevægelsen i Skive,

2000, 141-158.

 

Ejsing, Jens:

Oddense-Otting ungdomsforening 1915-65.

1995, 69-104.

 

Elle Jensen, F.:

Af en gammel Røddinglærers optegnelser.

1925, 10-36.

Kirke- og kulturhistoriske småting fra ældre tid.

1960, 67-88.

Proprietær Nissen, Spøttrup, pastor Rosendahl, Rødding, og provst Møller, Breum.

1962, 98-111.

 

Enna Jensen, K.:

Lihme kirke.

1975, 5-20.

På Tastum søbund.

1969, 105-108.

 

Foss, Gunnar:

Carl Bahnson. Sognepræst til Skive og Resen 1895-1915. Spredte

personlige mindeoptegnelser.

1951, 17-28.

 

Fibiger, Thomas:

Blikket for sundheden. Om etableringen af et nyt sygehus i 1880’ernes Skive.

2003, 37-52.

 

Fibæk Jensen, Henrik:

Bostrup Tinghøj.

1988, 86-110.

Jeppe Kjær. Spillemand og stridsmand.

1999, 3-336.

Johannes Bang. Digter - præst - lokalhistoriker.

1986, 53-99.

"Ny tid" og "Baunen". En karakteristik af besættelsestidens illegale blade på Skiveegnen.

1985, 48-73.

Vær beredt. Træk af KFUM-spejdernes historie i Skive 1922-47.

1987, 33-83.

 

Frederiksen, Ritta:
Mine læreår som murer,

2006, 5-44.

 

Friis, Christian P.:

Familien Friis fra Lundgård mødtes i Fly for at mindes deres forfædre.

1964, 79-87.

In memoriam historikeren, overgartner, landbrugskandidat Jens Østergaard, * 22/1 1884 † 20/11 1962.

1963, 118-121.

Lundgård. Et besøg på den gamle herregård samt i fem af Fjends herreds kirker 1960.

1961, 106-121.

 

Friis, G.:

Skivelæreren Anders Kier Gregersens levned og tragiske død på en andejagt ved Flyndersø 1839.

1963, 108-112.

 

Friis, Aage:

Hans Henrik Lefolii. [Rektor ved Viborg Katedralskole]

1923, 1-16.

 

Friis-Jensen, Kr.:

Af en hedeegns litteraturhistorie.

1984, 45-56.

 

Fruergaard, J.S.:

Abildgård i Øster Lyby. Et bidrag til gårdens og dens brugeres historie gennem 500 år.

1963, 48-74.

 

Fuglsang, Anthon:

Sandflugten i Sæby og Nautrup.

1948, 61-97.

Sandflugtens dæmpning i Ginding herred 1792-1819.

1940, 5-52.

Sandflugtens dæmpning i Ginding herred 1821-27.

1942, 45-48.

 

Gammelgaard Andersen, Jens Chr.:

Skive-stenen eller Lundbro-stenen.

2000, 135-140.

 

Gertz Andersson, Poul:

Erindringer omkring en poesibog og min barndom i Olesens gård.

1997, 16-25.

 

Gertz Andersson, Aase & Poul:

Gammel Skivehus - hotel i 50 år.

1980, 94-105.

 

Glad, Ingvar:

Romanske stenbilleder i Salling og Fjends.

1998, 45-66.

 

Glintborg Overgaard, Kurt:

Fund af keramik fra sentragtbærerkultur og en boplads fra grubekeramisk kultur i Hejlskov.

2007, 117-121

Lundbro – boplads gennem 10.000 år.

2003, 123-130.

Tre grave fra yngre romersk jernalder i Ørum sogn.

2006, 119-124.

 

Graversen, Søren:

Erindringer fra Fur.

1991, 28-45.

 

Hamann Hansen, Klaus Erik:

Fra tegl til brød. [Teglværksdrift]

1996, 106-123.

 

Hansen, Bodil:

Dalsgaard fra middelalder til nutid.

1998, 5-44.

De kloge mænd i Hejlskov.

1992, 5-28.

Jens Wollesen, Æ klog Mand i Hald.

2006, 92-111.

Kudahl - en slægt og dens gård. [Lund]

1989, 69-87.

Lærkenborg. Borgmester Lerches gård i Nordfjends.

1996, 65-105.

 

Hansen, Carl:

En brevveksling mellem Søren Lybye i Hem og en ungdomsven.

1910, 3-36.

 

Hansen, H.P.:

En signekvind i Salling. [Else Marie Nielsen, Torum]

1943, 14-20.

 

Hansen, J.C.:

Andre tider. [Eskjær]

1943, 70-80.

Borgmester Dorchæus. [Skive]

1940, 67-82.

Fra Skive bys retsprotokoller.

1939, 40-62.

Jeberg og Tustrup Bye i Salling Vedtægt og Viide Anno 1769.

1927, 90-103.

Mere om degnen Feld i Oddense.

1918, 173-180.

Skive mølles historie.

1920, 149-208.

 

Hansen, Jens Peter:

Breve fra 1864. [Niels Sørensen Brand, Ramsing]

1977, 86-96.

 

Hedegaard Eriksen, Frits:

Den nye bonde og skolen i Rødding-Krejbjerg 1814-51.

1989, 18-42.

 

Heilskov, Chr.:

Den gamle Holstebro landevej fra Viborg til Hagebro.

1934, 66-91.

Indskrifter fra kirkerne i Harre herred.

1911, 24-34.

"Margrethevolden" ved Rosgårde i Mønsted sogn.

1929, 33-39.

 

Helboe, A.:

Holmgård slot. [Balling]

1958, 67-71.

 

Hendriksen, Jacob & Knud:

Bogbinderiet i Vestergade, som vi oplevede det.

2002, 134-147.

Hendriksen, Knud:

Blade fra mine erindringer.

1998, 119-138.

Meldensohns violinkoncert – eller da Jegstrup var en del af luftkrigen.

2004, 124-133.

To familier i Skive [Hendriksen & Tetzschner]

2000, 23-39.

 

Hildebrandt-Nielsen, Heinrich:

45 år ved musikken.

2001, 138-148.

 

Hoffmansen, P.K.:

Estvadgård og Flyndersø mølle.

1969, 5-72; 1970, 65-118; 1972, 36-83; 1973, 48-95; 1974, 5-33;

1976, 97-124.

En provstedatters erindringer fra Sevel præstegård. [Amalia Lange]

1967, 86-116; 1968, 5-50.

 

Hvidtfeldt, Erik:

Præsteindberetninger fra Viborg stift.

1961, 43-83; 1962, 44-71; 1963, 12-41; 1964, 27-55.

 

Høy Jørgensen, Uffe:

Et hus ved Harre Vig og dets ejere.

2000, 74-84.

 

Ibsen, Tage:

Brolægning, bespisning og baller. Rids af borger- og  håndværkerforeningerne i Jebjereg og Roslevs første år.

2007, 74-99.

Da husmændene rankede ryggen.

2005, 39-54.

Ingversen, Bodil:

Håndværk og industri i Skive 1787-1801.

1979, 121-129.

 

Jensen, Christen:

Præsterne i Lem-Vejby siden reformationen.

1912, 89-109.

 

Jensen, Emil:

En håndværker fortæller om svundne tider og typer.

1952, 7-128.

 

Jensen, Grethe:

Husmandskone i 50 år.

2006, 45-61.

Min barndom på landet i trediverne og fyrrerne.

1997, 26-59.

Om at være ung pige omkring 1950.

2001, 110-121.

 

Jensen, H. Frank:

97 år med film i Skive.

2003, 5-36.

Dengang i 60’erne.

2001, 122-137.

Op og ned med Skive Theater. Tilbageblik på de 35 sæsoner, Teaterkredsen har haft ansvar for.

2002, 115-123.

 

Jensen, Isak:

Fra gamle dage. Om landsbyers og gårdes beliggenhed, bygningers opførelse, indretning og vedligeholdelse, kreaturernes røgt, avlsredskaber, jordens drift og behandling m.m i gamle dage.

1910, 93-116.

Gamle Mønsted med dets beboere.

1909, 57-68.

 

Jensen, Jens:

Christen Pedersen Lyngbyes sindbilledlige udsmykning i Vroue kirke.

1985, 102-123.

 

Jensen, Olav:

Sagaen om Skive Jernstøberi. De første 50 år.

1993, 78-108; 1994, 23-60.

Skivedreng i tyverne og trediverne.

1990, 39-64.

 

Jensen, Peder:

De gamle møller i Salling. Gamle beretninger fortæller om tilstande og forhold på møllerne i året 1761.

1959, 51-61.

 

Jensen, Sigv.:

Da evangelisk kristelig salmebog skulle indføres i Oddense-Otting til afløsning af Kingos salmebog.

1964, 71-78.

Da Skive kirke skulle ofre sit blytag til fordel for byens skole.

1964, 56-60.

Fra Skive kirkeinspektions stolestadebog 1778-91.

1965, 77-81.

 

Jeppesen Jensen, J.:

Bajlumgård. Bidrag til dens historie.

1978, 52-92.

 

Jespersen, Esbern:

Anders Skrædder i Lem, hans fine kone og slægten Geertsen.

1961, 25-42.

 

Jespersen, Knud:

Mine 50 år som handelsmand i Skive 1949-1999.

2002, 148-158; 2003, 82.-122.

 

Jespersen. Marie:

Ajes bejler. Et levnedsløb. [Hjerk]

1916, 117-130.

Almueliv i Sallingland.

1946, 34-78.

Erindringer fra min skolegang i Jebjerg.

1956, 68-75.

Fra heden. [Bostrup]

1945, 25-31.

Fra rakkerens tid.

1915, 137-141.

En gammel hwell' degn. [Per Lykke, Brøndum]

1914, 82-86.

Hjemstavnsminder fra Møgelkjær i Jebjerg omkring 1860.

1937, 139-156.

En offerdag 1875 i Jebjerg kirke.

1960, 116-117.

På Krabbesholm i ingeniør Fugls tid.

1964, 88-113.

Rødding kirke. Da Laust Møller satte det nye tårn.

1940, 1-4.

 

Jespersen, Aage:

Balling kirkes alter. Hvordan Balling kirkes alter opbyggedes gennem 6 århundreder.

1945, 106-124.

 

Johannesen, Inger:

De Grundtvigianismen kom til Salling.

1993, 48-77.

 

Juvre, Poul Emil:

En Sallingdrengs erindringer ca.1870-1886. Gæstgiver Andreas Christensen, født 15/2 i Grønnerup, Sæby sogn, død 22/4 1924 i Roslev sogn.

1979, 66-102.

 

Jørgensen, Aksel:

Fattiggården i Daugbjerg.

1997, 5-15.

 

Jørgensen, Erik:

Fjendsprojektet. Et arkæologisk udgravningsprojekt.

1977, 75-85.

 

Jørgensen, Gundorph:

Aa hvem, der haar den Løkke. [Vise]

1920, 148.

 

Jørgensen, Hans Otto:

Gammeltid - nutid. Vile by & sogn 1935-85.

1989, 88-111.

 

Jørgensen, Johs.:

Hedevard og Kirstine Jørgensens liv og virke i Vinkel.

1984, 62-117; 1985, 74-101.

 

Jørgensen, Aage:

Johannes V. Jensen og Jeppe Aakjær – af et venskabs historie.

2005, 55-104.

 

Kjeldbjerg, Niels Andersen:

Erindringer og oplevelser. [Kjeldbjerg]

1944, 84-110.

 

Kjellerup, Anders:

Fra det gamle Kærgårdsholm. Håsum

1955, 90-102.

 

Kjems, Hjalmar:

Af stadsskoleinspektør Hj.Kjems erindringer.

1974, 83-114; 1976, 68-119.

 

Kjems, Rud:

"Borgmestermordet" i Skive. [Hjalmar Kjems]

1990, 5-38.

Hansen contra Hansen. [Carl Hansen - H.P.Hansen]

1993, 5-47.

En kilde til morskab [restaurant ”Kilden”].

2005, 118-144.

Lokalhistorie er også levende billeder.

1984, 57-61.

Om Jens Væver og snurrevoddet. Krejbjerg

2007, 5-20.

Sære lyde i vinternatten. Skives jazzklubber i revivalperioden.

1997, 60-99.

 

Kjær, Hans:

En bronzealderhøj i Salling. [Bustrup]

1929, 57-76.

 

Kjær Kristensen, Inge:

Hvidbjerg og Mønsted – landsbyer med rødder i vikingetid og tidlig middelalder.

2005, 105-117.

 

Kjær Kristensen, Inge & John Brinch Bertelsen:

Sten med skålgruber og andre tegn fundet i Salling, Fjends og på Fur.

2002, 92-102.

 

Klastrup, Kristen:

Kvægpesten i Salling i folkemunde.

1931, 148-154.

Kvægpesten i Salling 1747-1749.

1931, 65-147.

 

Klitgaard, C.:

Et gravøl i Salling. [Øster Grønning]

1955, 122-124.

Hexeri på Fur (Landstings dombog A.1626 fol.143)

1915, 60-65.

 

Knudsen, Hans:

Hr. Laurits Aastrups genvordigheder. [Dollerup-Finderup-Ravnstrup]

1918, 43-67.

Orgelmestrene i Skive 1696-1816.

1917, 68-92.

 

Knudsen, Karl:

Vor hjemstavn omkring år 1300. [Digt]

1968, 106-111.

 

Knudsen, Poula:

Af gamle Niels Graversens erindringer.

1956, 114-120.

Småstykker af Furs krønike.

1964, 121-123.

 

Kolstrup, Jens:

Hvad skal bondekarlene lære? Kampen om Oddense højskoles læseplaner 1851-57.

1989, 43-56.

 

Konradsen, O.G.:

Om "jubellæreren" præsten Kr.Glud i Jebjerg.

1975, 89-95.

Sallings første grundtvigske forkynder 1858-1873, pastor Kr.D.Konradsen.

1975, 96-100.

 

Kristensen, Fr.:

Fr.Kristensens erindringer fra Roslev for 70 år siden.

1977, 5-74.

 

Kristensen, H.P.:

Sallings tilstand efter Svenskekrigen 1657-60.

1909, 98-106.

 

Kristensen, Marius:

Af Salling ældste kirkehistorie. Bo Ketilssøn, Lihme kirke, Biskop Niels, Overdragelsesbrev.

1926, 1-9.

 

Kristensen, P.:

Proceslystne præster i Vroue.

1914, 87-92.

 

Kristiansen, Annelise:

Revideret register for Skivebogen fra 1909 til 1982.

1983, 93-117.

 

Krogh, Chr.N.:

Albert Andersen Skeels gavebrev. [Hegnet]

1928, 121-128.

Fra vor folkeskoles barndom. Optegnelser fra præstearkivet i Durup.

1935, 71-113.

Hegnet.

1928, 107-120.

Hegnet.

1930, 60-91.

Lærer i Selde og Tøndering for 100 år siden.

1991, 5-27.

Tøndering by.

1933, 71-163.

Tøndering kirke. Sysselprovster og sognepræster.

1934, 92-123.

 

Krogh, J.C.:

Gamle Salling-danse.

1938, 125-147.

Et tilbageblik over de svundne 50 år for "Samfundet".

1958, 17-25.

 

Larsen, Henrik:

Sallings landsbyer før udskiftningen.

1935, 1-27.

 

Lauritzen, Sigfred & Otto L.Sørensen.

Hedemaleren Hans Smidth.

1931, 155-171.

 

Laursen, Laurs:

En kærlighedshistorie fra Vestsalling. Erindringer af Laurs Laursen.

1995, 62-68.

 

Laustsen, Svend:

En pind fra Estvad til Brorsons ligkiste. Træk af Estvad-Rønbjerg præste- og degnehistorie, når den er værst!

1997, 100-109.

Vejlgård i Rønbjerg sogn 1545-1900.

1995, 105-125.

 

Lavrsen, Lavrs:

Spøttrup gods 1848. Nis Nissen, Nymølle.

1945, 34-88.

 

Lefevre, Jens Ole:

En 84-årig fejrer sit 50 års jubilæum. [Skive museum]

1992, 55-83.

 

Lind, J.:

Levende planter som fortidsminder.

1915, 131-136.

 

Linderoth, Henning:

Kystbønderne på Salling 1800-60.

1989, 6-17.

 

Lohmann, J.J.:

J.J.Lohmann - præst i Skive skrev historie. Kalkmalerierne i Skive kirke.

1982, 60-133.

 

Lundøe, J.P.:

Den gamle hovedgård Majgård i Højslev sogn.

1954, 51-83.

En lærersøn fra Højslev, der blev storkøbmand i Århus. [Anton Martin Wistoft]

1959, 106-116.

Nogle æmter fra min fødehalvø.

1948, 21-48.

Præstedynastiet Paaske i Vridsted-Fly 1618-1748.

1946, 16-33.

Valdemar Sejrs jordebog af 1231.

1954, 84-100.

 

Lunn, Niels:

Borgen Spøttrup.

1971, 101-115.

Slaget ved Rønbjerg 1132.

1975, 101-117.

 

Lybye, Søren:

Gamle breve.

1910, 3-36.

 

Lykke, Jakob:

Af samlemappen. [Rødding - Oddense]

1912, 118-119.

Degnekår i stavnsbåndstiden.

1913, 165-185.

Fra det 16.århundrede. [Magdalene Banner, Krabbesholm - Dorthe Lykke, Eskjær]

1912, 75-87.

Fra tinghøjen. [Bostrup]

1909, 78-97

Lidt om Sallingbomålet i Stavnsbåndstiden.

1912, 113-118.

Under kvindevælde. Bidrag til Skiveegnens historie i slutningen af det 16.årh.

1910, 50-92.

 

Løvig, Jens P.:

Salling!

1937, 2-3.

 

Madsen, Henry:

Skivemusæet.

1910, 37-49.

 

Madsen Vorgod, N.:

Lidt mere om Peder Lydersen. [Hvidbjerg]

1930, 54-59.

 

Mehlsen, Jens:

Erindringer og oplevelser. [Lyby]

1944, 67-83.

 

Mikkelsen, Kristian:

Skammergård. [Junget]

1990, 65-90.

 

Miltersen, Kaj Ove:

Brårup – Fra hedemark til moderne bykvarter.

2000, 159-178.

 

Mortensen, Karen Elna:

Johanne Buchardt - en forfatterstemme fra provinsen.

1992, 84-117.

 

Mortensen, Niels:

Anders Ramdolf – den verdensberømte filmskuespiller fra Rybjerg.

2006, 112-

Da sporten kom til Skive. Skives idrætshistorie indtil 1914.

1997, 110-162.

Den gamle købmandsgård – Frederiksgade 7.

2000, 5-22.

Et industrieventyr i Skive. Om bonden og industrifyrsten Per Odgaard.

1991, 70-109.

Otto. [Otto Sørensen]

2008, 329-141.

Skive bli'r en rød by.

1995, 5-40.

"En sund sjæl i et sundt legeme". Idræt på landet 1861-1914.

1987, 84-115; 1988, 37-61.

 

Mortensen, Niels & John Simonsen:

Skive by fra oldtid til nutid.

1996, 5-64.

 

Mortensen, Svend:

Den historiske vandring 1955-1992.

2000, 85-117.

 

Mousten, Kristen:

Krejbjerg.

1944, 12-44.

 

Munk, N.P.:

Kend din slægt. Hvordan finder jeg ud af min slægts historie?

1967, 75-85.

 

Munk, N.P.J.:

Gården Rosborg og dens beboere. [Mønsted sogn]

1965, 82-114.

 

Mygdal, Elna:

Himmerboer. Folkedragt.

1929, 159-163.

Revideret register over Skivebogen fra 1909 til 1982.

Udarbejdet af Annelise Kristensen.

1983, 93-117.

 

Møller, Agnes:

Skolevæsenets reform i Skive og Resen sogne. Af pastor Leth, Skive i Egeria, Fjerdingårsskirft for opdragelse og undervisning i Danmark og Norge, 1804.

1936, 127-140.

 

Møller, Kristian:

Far var førstelærer i Grønning skole i 38 år.

1982, 5-47.

 

Møller Sørensen, Niels:

Erindringer fra Lund skole 1933-1940.

2002, 124-133

Lærling hos smedemester Sigurd Christensen, maskinfabrikken Trio, 1942.1946.

2004, 5-19.

 

Nielsen, A.P.:

Af Røddings historie. Ved Niels P.Bjerregaard.

1950, bilag pag.1-131.

 

Nielsen, Bertel:

Da jeg var tjenestedreng på landet i århundredets begyndelse.

1962, 112-117.

Mine bedsteforældre i Balling. [Birthe og Anders Hove Christensen].

1958, 77-80.

 

Nielsen, Einar:

Jeppe Aakjær og Henrik Pontoppidan.

2004, 20-49.

 

Nielsen, Johannes & Henning Skov:

En præsteskæbne fra Salling. [Carl Kratzenstein Stub Jørgensen -

Durup-Tøndering]

1984, 5-27.

 

Nielsen, Poul Ebbe:

Om herredssegl fra Salling og Fjends - men især om Harre herreds.

1984, 28-44.

Sallingsyssels bronze- og jernalderhøje - bliver de bevaret godt nok?

1994, 61-68.

 

Nielsen, Roald & Peter Tønnesen:

Sallingboen, der blev overlæge i Fåborg i 27 år. [Hans Bjerre]

1978, 93-97.

 

Noer, Viggo E.:

Degnen Michel Ingstrups hemmelighed.

1972, 107-111.

 

Nyholm, Søren B.:

Det spøger på Østergaard.

1933, 67-70.

 

Nysted, Kaj:

Befolknings- og erhvervsforhold i Skive.

1963, 113-117.

 

Næsted, Marie:

Der var engang! [Roslev]

1973, 130-138.

 

Nørgaard, Carl:

Barndomsminder. [Nordsalling]

1946, 109-114.

 

Nørgaard Pedersen, Harald:

Jens Væver og snurrevoddet. Krejbjerg, fiskeri.

1978, 5-36.

 

Olesen-Husted, N.:

Fattigvæsenet på Fur i det attende århundrede.

1912, 59-74.

Fra amtsrådenes første dage.

1911, 49-60.

Den højere bondeskole i Krejbjerg.

1909, 30-56; 1913, 43-84.

P.Lydersen og "Cosaren". [Hvidbjerg]

1912, 120-123.

Peder Lydersen af Hvidbjerg Holmgård.

1983, 45-68.

 

Olsen, Jens V.:

Henrichsens butik – et købmandsdynasti på Fuur.

1998, 139-155.

 

Pape, C.H.V.:

Har metan været medvirkende ved dannelsen af Hellesø og Furesøen?

1964, 61-66.

Jordfaldshullers opståen kan forklares ad biologisk vej.

1963, 75-80.

Limfjorden, den store fiskeflod.

1966, 33-38.

Om vækstbetingelserne for østers i den vestlige del af Limfjorden og i Roskilde fjord.

1965, 47-55.

 

Pedersen, A.P.:

Liv og virke. Ved Niels P.Bjerregaard.

1949, 7-148.

 

Pedersen, Aksel:

Sognekommunernes sidste ti år.

1993, 109-139.

 

Pedersen, Bertel:

Erindringer fra Grinderslev og Thise 1913-36.

2001, 44-90.

 

Pedersen, Christian:

Fjends herreds ældste. [Karen Thomsen, Hald]

1922, 118-126.

Folkeminder fra det nordøstlige Fjends herred.

1927, 141-150; 1928, 137-145; 1930, 138-143.

De sidste ofre til Tastum sø. Nogle minder i anledning af aktieselskabet Søvangs 50 års jubilæum.

1922, 127-130.

 

Pedersen, Gert & Henrik Teisen:

Det første sygehus i Skive.

1985, 5-20.

 

Pedersen, Niels:

Et kig i Balling-Volling sognerådsprotokol.

1962, 29-43.

 

Poulsen. Ejnar:

Hem jorders udstykning 1783.

1916, 136-140.

Lidt degnehistorie fra Hjerk-Harre.

1955, 33-50.

Lidt degnehistorie fra Oddense-Otting.

1929, 40-48.

Rødding sogns skolevæsen. Nis Nissen,

1950, 111-131.

 

Poulsen, Henry:

Ane sypige og Poul - og det liv, der blev deres.

[Ane & Poul Poulsen, Skive]

1986, 100-130; 1987, 5-32.

 

Poulsen, Poul:

Sadelmagere, tapetsermestre og møbelpolstre i Skive og opland i 1900-tallet.

2007, 100-116.

 

Paaske Pedersen, Søren August:

Min barndom i Skive.

1977, 97-151; 1978, 110-128.

Qvistgaard, Erik:

Thomas Kingo Nielsen Steenberg. [Oddense-Otting]

1946, 97-99.

 

Rasmussen, S.:

Kromanden i Hagebro, examinatus juris Waldemar Neess og lidt af kroens samtidige historie.

1950, 35-55.

 

Reffsgaard, M.M.:

Pioneren Johan Schønning. [Hindborg]

1946, 115-123.

 

Riisgaard, Hans Ulrik:

Grinderslev kloster og kirke.

1980, 49-81.

 

Riiskjær, A.H.:

Var Jeppe Aakjær irreligiøs eller Den religiøse Jeppe Aakjær.

1963, 42-47.

 

Rink. J.J.:

Fra Mønsted til Spøttrup. Af J.J.Rinks dagbog 1838.

1915, 101-116.

 

Rolighed, Jens:

Fra modersmålet og hjemstavnen i Fjends herred.

1966, 25-32.

Om modeller i Jeppe Aakjærs digtning.

1944, 5-11.

 

Romvig Thomsen, Asbjørn:

Ulykkelige skæbner – to historier om fødsel i dølgsmål og barnedrab fra 1770’ernes Salling.

2001, 5-24.

 

Raaschou. Carl:

Bonde- og almuesindet hos Marie Bregendahl.

1967, 25-57.

Minder om mit barndomshjem og min slægt i Ørslevkloster sogn.

1966, 52-63.

 

Saxild, Georg:

To Viborgansigter. Når byen er glad.

1925, 42-52.

 

Schmidt, August F.:

Bemærkninger om Salling Nørre herred.

1960, 105-115.

Bidrag til Dølby sogns historie.

1958, 37-55.

Fra det gamle Salling. Enkeltgårde og kirker.

1966, 88-97.

Fra Fjends herred.

1965, 25-46.

Fra Hagebro kro og Trevad bro.

1940, 106-114.

Fra Hindborg herred.

1964, 15-26.

Fra Lundø.

1933, 1-26.

Fra Rødding herred.

1962, 17-28.

Helligkilder i Viborg amt.

1923, 17-41.

I Harre herred.

1963, 81-97.

Jenlefesterne. Fra "Jenle og Jenlefesterne", 1935.

1981, 113-125.

Lokalhistorikeren H.C.Strandgaard. [Selde]

1940, 100-105.

Randbemærkninger til digte af Jeppe Aakjær.

1959, 117-121.

Sagn og tro knyttet til stene i Viborg amt.

1924, 49-73.

Sagn om Davbjærg Dås.

1929, 1-32.

Sagn om Højslev kirke.

1928, 1-13.

Skive marklov fra 1769.

1934, 51-65.

Aakjær-bidrag.

1948, 49-53.

 

Schou, Peter:

Bladkamp over Sallingsund.

1972, 84-97.

Et byrådsvalg i Skive før århundredskiftet. (1896)

1955, 103-113.

Fra "upolitiske" byrådsvalg i Skive til politiske. (1900)

1957, 108-122.

Indledning til en ny tid. Skiveegnen i 1870'erne.

1974, 34-82.

Julius Schou. 29.juli 1858 - 4.august 1911. Skive bys offentlige liv omkring århundredskiftet.

1971, 36-100.

Min barndoms Vestergade i Skive.

1979, 103-120.

Skive havns forhistorie. Fra 50'ernes og 60'ernes Skive.

1941, 36-59; 1942, 129-149; 1944, 45-56.

Skiveegnens udvikling 1834-1870.

1973, 96-129.

 

Schütte, Gudmund:

En bette sproglære for sallingbomål.

1939, 1-39.

Dansk forhistorie.

1955, 51-61

Et dansk historiesyn.

1946, 79-96.

Dåbsbækkenet i Lime Kirke.

1927, 123.

Eddaens gudelære og dens genklang i Salling.

1934, 1-32.

En Eskjær-dans.

1931, 60-64.

Eskjær hovedbygning gennem tiderne og dens planlagde ødelæggelse i 1873.

1931, 34-48.

Eskjærs mytologi.

1924, 1-16.

Folkelige egns-indbyggernavne.

1956, 76-80.

Fornminder - Eskjær oldsager og stednavne.

1957, 82-96.

Færdselsskel på langs af Jylland.

1928, 43-85.

Fødselsdagsbarn eller fødselar?

1945, 32-33.

Gottjods ældste guder.

1956, 61-67.

Himmerboer.

1929, 110-178.

Indbyggernavne i Salling-Fjends herred og andre Limfjordsegne.

1921, 1-28.

Jeppe Aakjærs gravsten.

1933, 164-165.

Jydens arter.

1950, 56-59.

Jydske og østdanske helligdomme for dyredyrkelse.

1955, 114-121.

Det jyske røre.

1946, 5-15.

Jysken som nordisk skatkammer.

1942, 9-19.

Jyskens pris.

1937, 1.

Korthornsracens aldersrang i vore stednavne.

1954, 33-50.

En minderune. [Søren Peter Øgård, Mogenstrup].

1927, 118-122.

Niels P.Bjerregaard. 1880-1955.

1955, 5-12.

No smo blå å den dansk histår'ri. Fotå'l på Jysk å Palle.

1937, 4-55; 1938, 1-44.

Nordjyllands oldtidsgeografi.

1935, 28-35.

Om sproglig-national avgrænsning mellem Norden og Tyskland.

1958, 120-125.

Onkel Munter fortæller om vor urtid. For kloge seminarister og overkloge seminarielærere.

1951, 29-62.

Det ptolemæiske Danmarkskorts oprindelse. Et spørgsmål til professor Lauritz Weibull.

1950, 31-34.

Røverne i Eskjær skov.

1931, 49-59.

Salling syssels oldsaga. Af skrevne og uskrevne årbøger siden Arilds tid.

1915, 1-59.

Salling-Fjends herreder og vor grænsekamp.

1936, 70-126.

Sallingboer og Hardsysselboer.

1927, 5-75.

Et sallingsk bidrag til jydsk sproglære.

1964, 67-70.

Et sallingsk eddasagn.

1944, 45-63.

Sallingsk og furlandsk hedenskab.

1925, 53-81.

Sallingske helligdomme.

1933, 27-66.

Den sallingske ånd hackenmay eller hakkelsmanden.

1927, 104-117.

Sande danske indbyggernavne.

1958, 72-76.

Den skotske hjærtenstone "Auld lang syne" gengiven på jysk.

1950, 60-64.

Spøgeri på Tårupgård og i Tårup Kirke.

1924, 28-33.

Vætter og spøgelser fra Astrup og omegn.

1924, 17-27.

Aakjær som det gamle testamentes fortolker.

1951, 11-16.

Aakjærs religiøse tone.

1940, 83-99.

 

Schütte, Gudmund & N.C.Bøgelev:

Vor hjemmind. Træk av Salling syssels folkeminder og historie.

1942, 49-128.

 

Schütte, Gudmund & Niels P.Bjerregaard:

Ommerboer.

1930, 92-137.

 

Severinsen, P.:

Salling præsters overgang til reformationen.

1927, 76-89.

 

Sidelmann, Andreas:

Fra gamle dokumenter om Sønder-Andrup, Ramsing.

1956, 28-33.

På spor efter mestertyven fra Ramsing.

1966, 98-105.

Ramsing skole gennem tiderne.

1957, 46-79; 1958, 81-116.

Sieg, Signe:

Om at få foden under eget bord

2005, 5-38; 2006, 62-91.

 

Simonsen; John og Niels Mortensen:

Skive by fra oldtid til nutid.

1996, 5-64.

 

Skautrup, Peter:

Hvor sproget gror.

1943, 43-48.

 

Skov, Henning & Johannes Nielsen:

En præsteskæbne fra Salling. [Carl Kratzenstein Stub Jørgensen -

Durup-Tøndering]

1984, 5-27.

 

Skytte Andersen, J.:

Amstrup.

1934, 138-144.

 

Stavnsbjerg, Helge:

Arbejderkvinderne blev først organiseret i 1937.

1976, 35-58.

Socialdemokratiske borgmestre i Skive gennem 50 år.

1979, 49-65.

Et tragisk liv for en forældreløs dreng. Kurt Ferdinand Larsens erindringer.

2007, 21-73. Håsum.

Understøttelsesforening bliver til fagforening.

1976, 5-34.

 

Steen Sørensen, Elsa:

Øget interesse for en 75-årig. [Historisk samfund for Skive og omegn]

1983, 89-92.

 

Strandgaard, H.C.:                                           

Et minde fra stormen den 31.august 1854. [Fur - Åsted].

1969, 84-91.

 

Strandgaard, H.O.:

Oldgranskeren lærer H:C.Strandgaard i Selde og hans antikvariske undersøgelser.

1970, 51-64.

 

Strange Nielsen, A.:

En islændings dagbog fra et ophold i Salling i vinterem 1795-96.

1959, 62-105; 1960, 33-66.

 

Strøm Hansen, Karen:

Anonyme læserbreve understøttede byggeri af havnen i Skive.

1980, 106-115.

Folkefesten i Skive på Jubilæumsdagen søndag den 15.august 1976.

1976, 130-133.

Gaver til Skive by. [Byjubilæet]

1976, 144-146.

Omkring 3000 så 200 demonstrere mod fest. [Byjubilæet]

1976, 124-129.

Sallingsund fik bro.

1978, 37-51.

Skive fik nyt byvåben.

1976, 142-43.

Velkommen til Skive - 650 år. [Tale af  borgmester Peter Kjærgaard].

1976, 120-123.

Woldhardt Madsen æresborger i Skive. [Byjubilæet - Tale af  borgmester Peter Kjærgaard]

1976, 134-141.

 

Støttrup Jensen, Hugo:

Grinderslev kirke,

2003, 131-154.

 

Svansø, Verner:

Svansøgaards historie.

2003, 53-81.

 

Svendsen, Jens:

Læger i Skives opland.

1957, 5-20.

Udpluk af erindringer fra Salling og Skive.

1975, 60-88.

 

Søgaard, Helge:

Erik Pontoppidans beretninger om Skive. Genoptrykt i 300-året for skildringen i Danske Atlas.

1968, 51-93.

 

Sørensen, Bruno:

Erindringer om barndommen i Sønderbyen.

2002, 103-114.

 

Sørensen, Niels:

Da de Opperby bønder blev selvejere. Lem

1909, 69-77.

Veteraner fra 64.

1989, 57-68.

 

Sørensen, Otto L.:

Arkæologiske samlere på Skiveegnen.

1970, 5-22.

De berømte sorte Skive-gryder.

1946, 100-108.

De svor med oprakte fingre mod himmelen.

1964, 5-14.

Drakenberg på Skive-egnen.

1944, 111-125.

Fra provisorietiden og gendarmernes dage på Skive-egnen.

1955, 19-32.

Fra de ældste Skivetider. Om beboerne på et gammelt gadehjørne, der blev nyt for 40 år siden.

1967, 5-24.

Den gådefulde kapelruin ved Lundbro.

1957, 21-45.

Et gådefuldt fund i Rønbjerg mose.

1963, 5-11.

Den hesselbergske købmandsgård i Skive gennem 225 år.

1927, 124-140.

Hvad Skive gamle kirke gemte.

1958, 5-16.

Indholdfortegnelse til "Skivebogen" 1909-57.

1958, 26-36.

Jens Glob den Haarde og Ove Hase til Vellumgård.

1971, 5-21.

Købmand Husteds gravsten på Skive kirkegård.

1943, 25-32.

Køkkenmøddingerne i Krabbesholm Skov.

1962, 5-16.

Malerigaven fra Selde til Skive museum. [Emilie Demant Hatt]

1966, 106-108.

Det middelalderlige Næsum og Østergård.

1965, 5-24.

Niels P.Bjerregaards forfatterskab.

1955, 13-18.

Næssekongeslægten Krabbe fra Næsum. [Aasted sogn]

1960, 5-32.

Præstegårdens forgængere i Adelgade.

1961, 5-24.

Skive kirkebakke som folkeborg.

1956, 5-27.

Skive og Skivehus i lenstiden.

1959, 5-27.

Skive-generalen. [Christian Fursman]

1929, 100-109.

Var Skives jydepotte-industri en fabel?

1948, 5-20.

Viborg landstings dombøger 1616.

1965, 115-117.

Vide og vedtægt for Skive bymark indrettet 1769.

1969, 92-104.

Voldstedet Klodeborg i Bilstrup enge ved Skive.

1966, 5-24.

 

Ottos billedbog. Skiveegnene i billeder 1870-1970-

2008-udgaven af Skivebogen,

 

Sørensen, Otto L. & Sigfred Lauritsen:

Hedemaleren Hans Smidth.

1931, 155-171.

 

Tang Kristensen, Evald:

Lidt om det kirkelige liv i Sydsalling, som det førtes for et par menneskealdre siden.

1919, 1-16.

Småtræk om nogle præster i Syd-Salling i ældre tid.

1918, 1-16.

Træk af pastor N.P.Gjølbyes liv. [Estvad-Rønbjerg]

1920, 42-70.

 

Teisen, Henrik & Gert Pedersen:

Det første sygehus i Skive.

1985, 5-20.

 

Thomsen, Asbjørn:

Kildernes larmende tavshed – historien om et mystisk dødsfald i Lille Torum i det Herrens år 1778.

2004, 50-58.

 

Thomsen, Emil:

Skive og omegn i 1850erne og 1860erne.

1990, 104-110; 1991, 46-69.

 

Thomsen, Vilh.:

Fortidsfund fra Skive.

1919, 17-23.

Om slaget ved Rønbjerg år 1132.

1919, 24-27.

Overtro.

1909, 4-29.

Uddrag af en husbog fra Salling. [Krejbjerg]

1914, 136-144.

Vor tyske indkvartering. En skoledrengs erindringer fra invasionens tid. [Viborg, 1864]

1913, 135-164.

 

Thygesen, Oluf:

Landlægens liv og virke i Salling ved århundredeskiftet.

[Frederik Thygesen, Durup]

1985, 21-47.

 

Thøgersen, Knud:

Fra Grinderslev sogn.

1928, 129-136.

 

Toft Mouritsen, Per:

En kommune-skilsmisse. [Roslev & Rybjerg]

1998, 67-80.

Skippergård i Hvidbjerg.

2004, 74-123

 

Tolstrup, Poul:

Hagens Mølle gennem 500 år.

2002, 70-85

Hvad fortæller 1700-tallets retsprotokoller om lokalsamfundet?

2001, 25-43.

Rokoko-inventaret i Resen Kirke.

2004, 59-73.

 

Tybirk, H.G.:

Limfjordssysler. Et stednavne-kompositum.

2000, 118-122.

 

Tybjerg, Signe:

Fra landsbykirkegård til bykirkegård. Af Skive kirkegårds historie fra 1855-1969.

1979, 5-48.

Små glimt fra Skives kirkeliv.

1994, 5-22.

 

Tønnesen, Peter & Roald Nielsen:

Sallingboen, der blev overlæge i Fåborg i 27 år. [Hans Bjerre]

1978, 93-97.

 

Uldall, Kai:

Granitkorset ved Astrup.

1928, 146-156; 1929, 178.

 

Ussing Olsen, Peter:

Fra Christines poesibog. [Grinderslev kloster]

1994, 69-73.

 

Vejlager, Johannes:

Genforenings-mindesmærkerne i Salling og Fjends herreder. Storstenen, Otting stenen,

1934, 124-137.

 

Vesten, L.:

Præsten i Højslev. [Nicolai Jacobsen]

1938, 122-124.

 

Villadsen, Ingrid:

Min barndom i Vestergade i 1940’erne.

2001, 91-109.

Vistisen, Magnus:

Andelsmejeriet Trevad 1888-1970.

2002, 5-69.

Brugsforeningsbevægelsen i Sydvestfjends.

1994, 74-144.

Som jeg husker det! Om livet på landet under besættelsen.

1998, 81-118; 2000, 40-73.

 

Wammen, Chr.:

Ekko fra den gamle Bostrup hede.

1956, 81-113.

Genboerne. En skildring fra Bostrup hede.

1955, 62-89.

Den kongelige priviligerede kro i Bostrup.

1957, 97-107.

 

Wammen, J.P.:

Tinghøj og An' Dyndbo's tragedie.

1934, 33-50.

 

Zangenberg, H.:

Gammel byggeskik.

1930, 1-36.

 

Østergaard, Jens:

Daugbjerggård, Daugbjerg sogn, Fjends herred.

1961, 84-105.

Gregers Olufsen Uf i Gammelstrup og hans efterslægt, især i tiden 1716-1860.

1958, 56-66; 1959, 28-50.

Lundgård hovedgård under Morten Jensen 1836-1870. Gammelstrup sogn, Fjends herred.

1962, 72-97.

Smollerupgård.

1960, 89-104.

Træk af svingplovens historie fra det vestlige Fjends herred.

1956, 34-60.

 

Aakjær, Jeppe:

En adelig bandit. Drama i Skive. [Jørgen Høg]

1918, 68-75.

Af Skives annaler.

1916, 141-158.

En blodig regning. Af borgmester Niels Christensen Brøndums optegnelser. [Skive]

1916, 145-146.

Blusjord.

1925, 1-9.

Bondeliv i 18.århundrede.

1922, 58-71.

Bondens tyende. Trykt i "Artikler og taler" 1919.

1981, 39-47.

En bondeprokurator. [Henrik Møller, Halskov]

1925, 105-131.

Brændevin

1928, 14-42.

Chr.Rasmussen og hans tyvebande.

1926, 123-134.

Da Daugbjærg brændte.

1911, 39-48.

Den dovne præst i Estvad. En dokumentation. [N.P.Gjølbye]

1920, 71-86.

Egnens gamle tingsteder.

1925, 144-146.

Fjends herred omkring det 18.århundredes midte.

1918, 117-129.

En forfulgt degn. [Christen Nicolaj Hjardemål, Hjerk-Harre]

1926, 78-86.

En forsvunden landsby. [Vellum, Håsum sogn]

1917, 150-155.

Fra bondens trældomstid. Et stykke vejhistorie eller Oprør i Fjends.

1913, 20-39

Fra bondens trældomstid. I Estvadgårds halsjærn.

1913, 3-20.

Fra det gamle Bustrup.

1916, 1-31.

Fra det gamle Skivehus.

1926, 10-38.

Fra det gamle Stubbergaard.

1926, 87-106.

Fra Grættrup gamle kirkebakke.

1926, 57-70.

Fra kjæltringtiden.

1925, 147-153.

Fra Krabbesholm.

1926, 39-56.

Fra Skive Rådhus.

1915, 124-130.

Fra Skives gamle latinskole.

1915, 66-100.

Fra Tårupgård.

1924, 74-102.

Fra vor landsbyskoles barndom.

1919, 124-132.

Den gamle præst i Jebjærg. [Niels Kr.Glud]

1925, 137-143.

Gamle Skivehus i det 17.århundrede.

1913, 85-133.

Hans Rosborg fortæller. [Rosborg i Mønsted]

1917, 114-139.

En henrettelsesvise. [Klode Mølle]

1923, 42-47.

Herredsfoged Dorchæus' bidrag til sin bys historie, 1735.

[Skive]

1916, 146-150.

En herremand, der spytter. [Hans Quistgård, Østergård, Åsted]

1919, 107-113.

Herren til Eskjær og Skivehus. [Christian Lange]

1923, 48-108.

Hex i forhør.

1915, 146-155.

"Den hængte tyv".

1915, 142-145.

I Estvadsgaards halsjærn.

1913, 3-20.

I søndagsbil - eller: fra Brøndum Præstegård.

1926, 143-153.

Ingen svin eller andet kvæg på kirkegården. [Skive]

1916, 141-145.

Jebjærg præster.

1924, 34-48.

Kalkede grave. [Daugbjerg - Mønsted]

1926, 71-77.

Kirke og herremand.

1911, 98-102.

Kjeltringer og landløbere.

1918, 130-172.

En klagesang. [Morderen Jacob Viftrup]

1917, 155-158.

Lidt brev-potpourri.

1914, 145-154.

Lidt degnehistorie fra Nordsalling.

1916, 32-60.

Et lille trav ud ad de gamle landeveje.

1921, 105-156.

Limfjordsrotter.

1926, 135-142.

Et mad-digt fra år 1700.

1923, 109-125.

Mors arbejdsdag. Trykt i "Fra min Bitte-tid" 1928.

1981, 11-35.

Møllerkongen Jens Feldingbjærg og hans slægt.

1925, 86-104.

Niels Sørensen, Lem.

1919, 114-123.

Nis Nissen, Spøttrup.

1915, 117-123.

Når kongen kommer. [Skive]

1920, 87-111.

En oldtidsgåde og dens tydning.

1917, 140-146.

Om Brårup.

1925, 132-136.

Omkring Astrup Vig.

1914, 93-135.

En ordentlig lining. [Pastor Oluf Knudsen, Vroue].

1911, 35-38.

Et par gamle bondeviser.

1922, 144-151.

Prokurator Peder Lund på Skivehus.

1919, 62-106.

Provst Hasse om Hindborg herred, 1743.

1916, 150-158.

En præst, som stikker med kniv. [Styge Andersen, Højslev]

1917, 147-150.

På aftægt. [Fly]

1922, 131-135.

Rakkerhuset i Vroue.

1921, 103-104.

Rakkerliv.

1919, 133-151.

En redningsdåd. [Kr.Kristensen og Søren Poulsen, Ø.Grønning]

1919, 152-158.

Rejserids af Viborg amt.

1982, 48-61.

Ret og skjel - før vi blev til.

1917, 1-67.

Sallings marknavne.

1922, 136-143.

Skive marked.

1924, 120-150.

Skive-mosaik.

1922, 72-117.

Skives ildebrande i 18.århundrede.

1914, 41-81. Genoptrykt 1981, 69-102.

Skoler og degne i det gamle Fjends herred. Dokumenter til landsbyskolens historie.

1912, 1-58

Skov og have i Salling og Fjends herred.

1920, 125-147.

En skummel gåde fra den mørke hede. [Høgild]

1925, 154-160.

St.St.Blicher og Skive apotek.

1911, 110-114.

Et stykke vejhistorie eller oprør i Fjends herred.

1913, 20-39.

Et "søslag". [Lundø]

1912, 124-126.

Søvelbo-visen.

1920, 112-124.

To grusselige gjærninger. [Niels Hummelgaard, Otting - Ane Marie Mortensdatter, Volders Gård]

1926, 107-122.

To høje. [Bojes Høj, Fly - Vium Tinghøj]

1911, 103-109.

To Viborgansigter. Når byen er bøs. [Jens Kjerulff]

1925, 37-41.

En ulvehistorie. [Grønhøj]

1912, 126-128.

Vridsted Kirkes brand.

1924, 151-155.

En værre præst. [Peiter Lorenz Jensøn Nørholm, Tårup-Kvols]

1911, 61-97.

Den økonomiske tilstand i Salling omkring år 1700.

1918, 76-116.

Aakjær, Jeppe. Skivebogen 1981 er en speciel Jeppe Aakjær-udgave, der indeholder en række bidrag af og om Jeppe Aakjær. Sange, digte og andre skønlitterære tekster i udgaven er ikke katalogiseret i dette forfatterregister.

 

Aakjær, Kamma:

Min faster, Margrethe Laursen i Aakjær.

2000, 123-134.

Om Jeppe Aakjærs far og mor. [Katrine Margrethe og Jens Peder Jensen]

1988, 62-85.

 

Aakjær, Kirsten:

Familieportrætter og Flybo-snak.

1992, 29-47.

Jeppe Aakjær 1866-1930.

1981, 126-127.

Landsbybørn og markedsdag.

1976, 59-67.

Marie Bregendahl, 1867-1940.

1983, 5-8.

Mellem kirkebøger og lirekasser. [Svend Aakjær]

1986, 5-52.

Min far, Svend Aakjær.

1973, 5-22.

Stedet, man vender tilbage til. [Fly]

1966, 39-51.

Træet og fuglen.

1988, 5-36.

 

Aakjær, Svend:

Bidrag til en undersøgelse af stednavnene i Fjends herred.

1914, 1-39.

Fly gårde, Fjends herred.

1919, 28-61; 1920, 1-41; 1921, 29-67; 1922, 1-39.

Det hedenske Alsbjærg i Børsting.

1923, 134-143.

Odins vi i Salling. [Oddense]

1943, 33-42.

Om ordene smør og vogn i danske stednavne.

1924, 103-119.

Skive-egnens bebyggelse og stednavne.

1942, 20-44.

Spredte træk af Fjends herreds saga.

1916, 61-116.