Biblioteket

Man kan søge i søgefeltet der kommer frem ved tryk på tasten F3.

Biblioteket

0.1                  Det danske sprog og                  1.Ordbog over det Danske Sprog

                  Litteraturselskab                        Bd. 1 til 28             (L)

0.1            Peter Skautrup                             2.Jysk Ordbog bd. 5 stk.  (L)

0.1            Et almindelig hjem-bare størrere  3.Peter Sabroe

0.1            Et trykkeri i Nørregade                4.Skive Folkeblad

0.1            Abbestee Bergsøe                        5.Dansk Biografisk Leksikon

                                                                         Bd  1 til 16                    (L)

0.1            Elisabeth Malling                         6.Tibirke sogn  1900 – 1970 (L)

0.1            Erling Kolding Nielsen                7.Dansk historisk bibliografi

1974-1976                                          

1.69          Henry Bruun                               8.Dansk historisk bibliografi

                                                                           1913-                                                                                          

01.7 ,        Erik Nørr                                     9.Præste og sognearkiver,

01.764            Peter Ludviksen                      10.Nordjysk Kystkultur,

01.69        Bente Pedersen                         11.Dansk historisk Årsbibliografi 1968

02.4          Kirsten Havelund Strøm              12.Møller i Danmark(L)

                 Helene Sørensen

02.4          Folkebibliotekerne i Spøttrup      13.? 

02.6         Erik Kjersgård                            13.a   Den danske billedbog
                                                                          Tegninger fra by og landbrug i 19. årh.

02.9          Vi passer på historien                  14.Poul Porskær Poulsen(L)

02.9          Folkets arkiver                            15.Poul Sverrild(L)

02,9      Det levende Billedarkiv 10 bind   15a

02,9        Landsarkivet Nørrejylland             15b1  Lægdsbestemmelser

                                                                       15b2 Hedekolonierne

                                                                       15b3 Privatarkiver

                                                                      15b4 Privatbaner

                                                                      15b5 Danske landkommuner

                                                                      15b6 Fæste og skiftearkivalier

                                                                      15b7 Udskrivningsarkivalier

                                                                      15b8 De private godsers fæste- ski.

                                                                      15b9 Matriklen og matrikelkort

                                                                      15b 10 De fynske godsarkiver

02,9  Landsarkivet Nørrejylland                   15c    Arkivhåndbog Nørrejyll. 3

02,9 John Hvidtfeldt                                     15d   Håndbog for lokalhistoriker

02,9 Rigsarkivet                                            15e  Større private personarkiver

02,9 Spøttrup kommune                               15f  Sognekommunernes register

02,9 Landsarkivet                                         15g  Nørrejyske amtsark: Skifter

02,9 landsarkivet                                          15h  Forskellige arkiver

02,9 Bent Jørgensen                                     15i  Stednavne i Nordjylland

02,9 Hans Worsøe                                        15j  Find dine rødder

                                                                     15k Udskrivningsarkivalier 1700-1788

                                                                     15l En embedsmand under enevælden

                                                                      15m: Skiftearkivalier i de nørrejyske amtsarkiver

02.9          Fra fortid og nutid, en antologi    16.Claus Bjørn(L)

02.9          Knud Prange                                17.Mit navn er Jensen, en bog om

                                                                      Slægtsforskning(L)                                            

02,9          Charlotte S.H. Jensen                  18.Slægten(Arbejdsbog til

                                                                      Slægtsforskning)

02,9          Jytte Skåning                               19.Find slægten og gør den levende

                 Bente Klercke Rasmussen           20..Find din slægt

02.9          Nørrejyske toldarkiver før 1969  21. Nykøbing Skive Thisted og

                                                                      Viborg(L)

02.9          Hvordan benytter man.                         22Rigsarkivet(L)

02.9          Finn Stendal Pedersen                          23. Historie og samfundsvidenskab(L)

02.9          Therese Høeg Jacobsen                24.Lokale småtryk(L)

02.9          Foreningdarkiver fra Viborg amt25.1.udg. 1984

02.9                                                              26. En undersøgelse af lokalarkiverne

                                                                      (L)

02.9          Formidling                                  27. Sammenslutning af  lokalhist.

                                                                          arkiver 1984

02.9          Billedsøgning. Hvor finder Jeg.   28. Hans Berggreen    

02.9          1980 Lokalhistoriske  Arkiver

                   i Storkøbenhavn                        29. Billeder- hvad med dem?

02.9          Harald Jørgensen                         30.Lokaladministrationen i Danmark,

02.9          Grethe Ilsø                                    31. Dansk Arkivbibliografi 1889 . 1981

02.9             Verner Bruhn Knud Prang      32.Fra plan til bog,

02.9          Wilhelm von Rosen                     33. Rigsarkivet  1,

02.9           Wilhelm von Rosen                     34. Rigsarkivet  2,

02.9          Rigsarkivet/ G.E.C Gad               35. SPOR- arkiver og historie

02. 9         Dansk arkivbibliografi 1889-1981  36. Grete Ilsøe (L)

02.9          Karen Schouboe                          37. Bondedagbøger,

02.9          Vagn Dybdal                               38. Arkiverne i samfundet,         

02.9          Inger Dubeck                               39. Dansk arkivet

02.9          G.E.C Gad                                   40. Danmarks arkiver  Historie,

02.9          Kr. Bjerregård                             41. REGISTER Hardsyssels Årbog

                                                                      1967-1986

02.9          Historisk samfund                       42. Hardsyssels Årbog 1960-61-62-63

                                                                      64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-

                                                                      75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-

                                                                      86-87-88-1989(L)               

02.9                           Historisk samfund

Ringkøbing amt                   43. Hardsyssels Årbog 1991

02.9          Historisk fællesforening               Tidsskrift for kulturhistorie og

                                                                      Lokahistorie. Bd.1972-73-74-75-76-76

                                                                      (L)

02.9          Bente Pedersen                            44. Dansk historisk årsbibliografi (L)

02.9          G. Henningsen                            45. Bibliografi over dansk Folkekultur

                                                                      1963-64 (L)

02.9          Den danske historiske Fore.        46. Historisk Tidsskrift 1984 (L)

02.9          Charlotte S.H. Jensen                  47. Arbejderbevægelsen Bibliotek og

                                                                      Arkiv(L)

02.9          Hans H. Worsøe                          48. Slægts historie(L)

02.9          Hans Kargård Thomsen              49. Smkå private personarkiver

02.9          Poul Erik Kristensen                   50. Lokalhistorie en inspirations

bog(L)

02.9          Lars Groth og John Frikke          51. Lokalhistorie Ide og metode(L)

02.9          Knakken                                      52. Lokalhistoriske film fra Viborg amt(L)

02.9          Ole Degn                                      53. Forskning i statens arkiver

02.9          Helle Linde og Anker Olsen         54. Manuskrifter og arkivalier i danske

                                                                      Samlinger(L)

02.9          Landsarkivet for Nørrejylland     55. Hjælpemidler til dets benyttelser(L)

02.9          Vagn Dybdal                               56. Arkiver i samfundet(L)

02.9          Susanne Conradsen                     57. Håndbog i husmandsreklame

02.9          Erik Nørr                                     58. Præster og sognearkiver(L)

02.9          Hans H. Worsøe                          59. Landsarkivet for Nørrejylland bd. I: II;

02.9          Ingvard Jacobsen og Sv.Søren.   60. Vejlerne(L)

04             A. Axelsen Drejer                        61. Jydsk Andels-Foderstofforretning

                                                                                                        1898-1948

06             Jytte Ortmaan                              62. Danske Museer

07             Carl Hansen                                 63. Skive Folkeblad

06.1          Rud Kjems                                   64. Anders på Hvolris

08             Torolf Kristensen                        65. Fræ mi bet`te ti , Minder og

                                                                     oplevelser

 08       Magnus J. Kirk, Esbern Jespersen  66. Hjemstavnsbogen for Ringkøbing Amt

08             J.C. Krogh                                  67. 100 år blandt Sallings lærere,

09             L. Okholm                                   68. Salling landboforening 100 år,


09              Niels P. Bjerregaard                  69. Hjemstavnsbog for Viborg Amt,

15.4          Georg Hansen                            70. Sædeligsforhold, Landbefolkning,

26.2          Erik Nørr                                     71. Præst og Administrator(L)

26.2       Asger Højmark                             71,1. Fri og valgmenigheder    

15.8           Jubilæumsskrift 1936                  70-1  Salling afholdskreds- Med i kampen


26.9          Sæden blev sået                           72. Gunnar Knudsen

26.9          Gunnar Knudsen                         73. Indre Missionen,KFUM,KFUK

                                                                      Søndagsskoler

27.63        Georg Hansen  (2 Bind)               74. Præsten på Landet i det 18 århundrede

27.67        P, Severinsen                               75. Viborg Domkirke , stad og stift 800 år

27.67        Årbog                                            75_1-15. Viborg stifts årbog  1972-79+88-95

27.67                      Knud Holch Andersen,
Uffe Larsen og Svend Sør.  76. Tro i Thy,

27.67        Carsten Bregenhøj                       77. Etnologisk Interviewteknik

02.9

Rapport 1980

28-1 Billeder - hvad med dem?

02.9           Jesper Stub Johnsen                    28-2  Bevaring af fotografisk materiale

30.26        Jørgen Jensen                              78. Oldtiden indtil år 800,

30.26        Niels Lund og Kai Hørby            79. Samfundet i vikingetid og

                                                                          Middelalder 800-1500

30.26        E.Ladewig Petersen                    80. Fra standssamfund til

                                                                      rangssamfund 1500-1700

30.26        Hans Chr. Johansen                    81. En samfunds organisation i opbrud

                                                                      1700-1870

30.26                      Svend Aage Hansen                                     
Og Ingrid Henriksen         82. Scociale brydninger 1914-39

31.36                      Statistisk årbog 1981       83.

32.14        Harry Christensen                       84. Len og Magt 1439-1481

32.26        Gunnar Fog Petersen                   85. Det radikale Venstres historie (I-II)

32.261      Socialdemokratiet i Skive 100år  86. Fælles vilje Fælles virke(L)

32.61        Henrik Havrehed                         87. De tyske flygtninger i Danmark

                                                                      1945-1949,

33.129      Helge Stavnsbjerg                        88. Skive-Nykøbing 1907-1982(L) 

33.129       Helge Stavnsbjerg                       88-1 Metalarbejderforbundets   
                                                                       100 år
Jubilæum 1893 - 1993
33.43      N.C.Poulsen                                    88-2 FDB 1896-1946


33.8          Birgit Løgstrup                            89. Jorddrot offentlig administrator

34.53        Poul Rasmussen                          90. Viborg Landstings Dombøger

                                                                      1616- 1618,

34.53        Poul Rasmussen                          91. Viborg. Skøde og Pantebøger 1651

  34.53        Poul Rasmussen                        92. Viborg. Skøde og Pantebøger

                                                                      1653-1657

34.6           Lov                                             92-1 Christian d. 5. Danske lov.

34.53        Poul Rasmussen                          93. Viborg. Skøde og Pantebøger

                                                                      1645-52

34.53        Poul Rasmussen                          94. Viborg. Skøde og pantebog

                                                                      1624-1637

34.71        Oluf Nielsen                                 95. Gamle Jydske tingsvidner

34.71        Poul Rasmussen                          96. Viborg Landstings Dombøger 1616

34.71        Danske Domme                           97. 8 Bind. Domme fra 1375-1662

                                                                      Bd. 8 Sted og personregister

35                Frank Jørgensen                   98. Danskcentraladministration                                                        indtil 1848

35.1            Karl- Erik Frandsen                   99. Atlas, Danmarks administrative

                                                                      indeling efter 1660

35.1          Peter Kier                                    100. Atlas over øster Løgum Sogn (L)

35.1          Atlas                                            101. Atlas over Danmarks administrative

                                                                                        Indeling bd.1 (L)

35.5          Knud Hendriksen                        102. Signalement af Hjemmeværns

                                                                      Forening 1946-49

35.5          Herluf Nielsen                              103. Hjemmeværnskompagni 2114

35.5          L A Nørrejyl.       103a Udskrivningsarkivalier 1700 -1788

35.71        Kronens skøder                           104. 1535-1765 Navneregister

36.2          P.E.Eriksen                                  105. Originalmanuskript og kapitler

                                                                      Om Viborg Amtskommunes hist.(L)          

36.2          Poul Engelstoft og Jul Wulff        106. Danmarks kommunale  forvalt.    

                                                                      4.Bind. Viborg amts

                                                   kommunalbestyrelser.Sogneråd

36.2          Svend Skovmand Tao Lytzen      107. Viborg Amt

36.2 B       Biegitte Haar m.fl                        108. Fortællinger fra Viborg Amt

36.2 B       Ruth Schjødt Pedersen                                  107.Arkiver og museer i Viborg

Amt(L)

36.2 B       Håkon Brandt                              108.Taler og artikler

37.5          N. Madsen Vorgod                      109. Min første Læsebog (L)

37.41         Årsskrift 1949-50-60                  109-1  Krabbesholm højskole

37.5          Register for Skolehistorisk Sam.110. Spøttrup, Bjerringbro, Tjele 5 Hefter

37.5Åge Bonde      110a Nørrejysk skolehistorie

37.5          Betænkning                                 111. Undervisningsvejledning For

                                                                      Folkeskole

37.5          N. Madsen Vorgod                      112. Min første Læsebog

37.5          Skolehistorisk samling                113. Som jeg husker. Et skoleliv 2 bd.(L)

37.5        Spøttrup kommunes skolevæ.        113-1. Årsberetning 1986-87

37.5        Bjarne Tarpgård                             113-1  Landsbyskole i 250 år - Oddense

37.5          F. Staugård                                   114. Aldersfordelingen for
                                                                                                 folkeskolelærere
 
 (L)

37.8          Bent Holbek                                115. Folk og kultur 1992 (L)

37.8           Konference 1995                         115-1  Konferencerapport for Sall/Fjends


39.13        Sagnenes Danmark                      116. Bd. 1-6

                 Gorm B

37.39        Rud Kjems                                   117. Degnekår 1841- 1991

37.41        A. Nordal Petersen                      118. Danmarks Højskoler i tekst og billede

                                                                      (L)

37.8          Peter Seeberg                               119. Kulturhistoriske interesser (L)

37.8          Alfred Jeppesen                           120a. De vestjyske vinterskoler

37.9          Georg Hansen                              120. Degnen (Studie 1800 århundrede)

38.1          Harry Christensen                       121. De nørrejyske branddirektorater

                                                                      Indtil 1872 (L)

39             H. P. Hansen                               122. Kloge folk

39             L.Bødker og Chr.Lisse                123. Folkeminder 1955-56-57-58-59-60  

                                                                          61-62-63-64-65-66-67-(mangler 68)69:

39             H: P.  Hansen                              124. Fra gamle dage

39             H. F.  Feilberg                              125. Dansk bondeliv

39             H, P, Hansen                               126. Hedebønder i tre slægtled

39             Anders Uhrskov                          127. Dansk folkevid. (Blandt jyder)

39             Anders Uhrskov                           128. Fynbovid, Drillevid og Sproglig vid

39             Evald Tang Kristensen                 129. Det jyske almueliv, (I-IV, V-VI )

39             Fridlev Skrubbeltrang                                   130. Den danske Husmand   I.  II,

39.2          August F. Schmidt                       131. Mundheld og Talemåder

39.13        Evald Tang Kristensen                 132. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

39.2          Esbern Jespersen                          133. Sagnet om An Dynbo

 39.2        Wormianum                         133a. Uglspil

39.3          Evald Tang Kristensen                 134. Efterslæt til ”Skattegraveren

39.3          Harold A. Hansen                        135. Heksens Urtegård (Galnebær Alrune)

39.3          Sigfred Svane                              136. 100 Danske Helligkilder

39.3          Ebbe  Nyborg                              137. Fanden på væggen( Tegninger)

39.3          Sigfred Svane                              138. Danske Helligkilder

39.3          Torben Grønholdt Pedersen        139. Cyprianus. Den gamle

                                                                      Drømmeleksikon

39.3          J.C.Krogh og N.C. Jensen           140. Sagn og overtro i Viborg Amt (2 bd.)  

39.4          Salomon J. Frifelt                        141. Jyder er vi alle

39.4          George Nellemann                       145. Kilder og erindringer fra omkring 1900

39.4          Ole Højrup                                    146. Landbokvinden. (Rok, Grovbrød)

39. 4         John Gert Laugesen                     147. Landboliv

Henriette Kristensen            Erindringer fra Viborg amt I. II. III.

39.4          H. P. Hansen                               148. Natmændsfolk og Kjæltringer I. II

39.4          H. P Hansen                                149. Kæltringe  Jagten

39.4          H. P Hansen                                150. Jyske Skøjere og Rakkere

39.4          H. P. Feilberg                               151. Dansk bondeliv ( Brudeskarer o.l)

39.4          Haugbøll                                      152. Børster (Jernbane og Jordarbejders liv)

39.4          Salomon J. Frifelt                        153. Søgnedage og gildesfærd

39.43        Gunnar Knudsen                         154. Dansk bondeliv i forrige århundrede

                                                                      (1800)

39.43        Marianne Zenius                          155. Husmands konerne fortæller(L)                                                               

39.42        G. Ørberg                                    156. Den gamle Købstad ( Tre

                                                                      købstæder)

39.5          Peter Michelsen                           157. Rejsegilde i Danmark

39.5          Elsa Steen Sørensen                    159. De midtjyske ringriderfester

39.5          Birgit Hansen                              160.Fester for sommerens komme

                                                                      ( Red sommeren i by).

39.5          Jørgen Olsen                                161. 50 Børnehjælpsdage i Skive (L)

39.6          Emma Gad                                   162.Takt og Tone

39.58        H. F. Feilberg                               163. bd.18. Nissens historie

39.58        N.P Bjerregård                             164. bd.19 Sæd og skik i Ommersysel

39.58        F.Ohrt                                          165. Udvalgte sønderjydske folkesagn

39.58        Axel Olrik                                    166. bd.23 Grundsætninger 

                                                                      for sagnforskning    

39.58        Karoline Graves                          167. bd.24  Ved Halleby AA

39.58        F.Ohrt                                          168. bd.25 Trylleord

39.58        Henrik Ussing                              169. bd.26 Fra hedeboegnen

39.58        Erik Pontoppian                          170. bd.27 Fejekost 1736

39.58        Evald Tang Kristensen                171. bd.28 Æresbog

                 ved Hans Ellekilde

39.58        H. Gruner Nielsen                        172. bd.29 Læsøfolk i gamle dage

39.58        H. Zangenberg                             173. bd.31 Danske bøndergårde

39.58        Henrik Ussing                              174. bd.32 Aaret og livets højtider

39.58        August F. Schmidt                       175. bd.33 Danmarks Helligkilder

39.58        Hans Ellekilde                             176. bd.35 Vore danske folkeæventyr

39.58        Henrik Ussing                              177. bd.36  Harboøre

39.58        S. Tvermose                                178. bd.38 Danmarks sanglege

39.58        August F, Schmidt                       179. bd.39 Danmarks Kæmpesten

39.58        Hans Ellekilde                             180. bd.40 Danmarks Folkeminder

39.58        Henrik Ussing                              181. bd.41 Mellem Sydfynske sunde

39.58        H,P, Hansen                                182. bd.42 Skovlovringer

39.58        Jacob Birkerod                            183. bd.43 Folkertro og Festskik

39.58        Hans Ellekilde                             184. bd.44   Fra danske folkemindersamling

39.58        J,P Kuhre                                     185. bd.45 Borrinjholmska sansager

39.58        Inger M. Boberg                          186. bd.46 Bjærgfolkenes Bagning

39.58        Arthur Christensen                      187. bd.47 Molboernes vise gerninger

39.58        J.S Møller                                    188. bd.48 Moder og barn

39.7          Mina Kragelund                           189. Folkedragter (Landboliv)

40.0          Åge Roussell                                190.a Danske slotte og herregårde Bd. 1 til 20 (L)   

40.0          Bo Dræbel, Per Eilstrup,              190.b Danske kongeslotte

                 Henri T. Meyer og Holger Rasmussen     

40.0         Henning Dehn-Nielsen                 190.c Slotte og Herregårde

40.0          Jytte Ortmann                              190.d Slotte og Herregårde i Danmark                                           

40.0          Per Eilstrup, Kay Nielsen og

                 Holger Rasmussen                      190.e Vore gamle herregårde

40.0          Knud Prange                                191. Lokalhistorie (Håndbog      

40.1          Topografisk Atlas                        192. Danmark 1:100 000 (L)

40.164        Peter Korsgård                   192a . Kort som kilde


                                                                        Matrikelkort, søkort, Militære kort,  

                                                                        sognekort m.m.

40.16        Johannes Humlum og Nygård     193. Danmarks - Atlas

40.2          Kort og Matrikelstyrelsen            194. Landmålingsarkivet 1693-1993(L)

40.70          Jens Ejsing                                  195. Søen håj vi æ møt i Salling: Oddense

Grundlovsfest,  Ungdomsforening,  Gymnastik,  Salling spillemænd,  Ottingstenen, Skolen,  Næstild m.m.

40.71        Esbern Jespersen                         196. Oldemor fortalte. Brøndum 1850 (L)

40.71        Museerne Viborg amt                  197. LIV. Bd. 1 til 15

40.71        Strange Nielsen                            198. Lokalhistoriske arkiver

40.71        Knud Prange                                199. Lokalhistorie (Nye strømninger)

40,71       600 års jubilæum                          200a Bogen om Skive

40.71        Anna Rasmussen                         200. Hylke sogn i det attende århundrede (L)

                                                                     

40.71        Anna Raemussen                         201. Hylke sogn i det nittende århundrede (L)

                                                                      

40.71        Niels Mortensen                          202. Skive kommunes historie fra oldtid til 1880 (L)

40.71       John Simonsen og 

                Niels Mortensen                          202.a Skive by fra oldtiden til nutid

                                                                    

40.71        Niels Mortensen                          203. Skive kommunes historie fra 1880-1940 (L)

                                                                     

40.71        Niels Mortensen                          204. Skive kommunes historie 2003      

40.71        Niels Mortensen                          205. 125 år på Skiveegnen

40,71        Niels Mortensen                          205-a Industrier omkring Limfjorden

40.71     Aksel Pedersen                               206. Spøttrup kommune 1970-1995

40.71        Aksel Pedersen                            207. Spøttrup om borgen og dens ejere

40.71        Svend Hørby (2006)                    208. Barndom i krise og krigsår (L)

Erindringer fra Vejby – Ejstrup 1931 – 45. Ejstrupholm. Søren Grundvad, Marius Nielsen, Lærer Ole Mortensen,Tryg Brugsforening, Nytårsløjer, hulebyggeri,

40.71        Peter Riismøller                           209. Rokkedrejebogen (L)

40.71        Kristen Lauvsland                       210.Findsland Bygde soge 2 bd.(L), Sogndal, venslabskommune. Norge.

40.71        Svend- Erik Christiansen             211. Kildeoversigten tingbøger m.m.(L)

40.71        Aksel Pedersen                            212. En landkommunes udvikling

                                                                      1800-1988 (L)

40.71        Poul Porskær Poulsen                  213. Kommunal historie-Lokal historie(L)

40.71        Historisk samfund for                  214. Hardsyssels Årbog (L)

                 Ringkøbing amt

40.71        Ulfborg- Vemb                            215. Lokalhistorisk Årsskrift 2002 (L)

40.71        Bent Bjerre Bach                         216. Blade af vor sogns Krønike (L)

40.71        Per Noe                                        217. Jul på Mors

40.71        H. Ehrencron-Muller                   218. Gravskrifter

40.71        Sæby Søbad                                219. Sammenslutningen af lokalarkiver

44.4          Ole Wivel                                    220. En rejse i Sydslesvig

46             Robert Huhle                               221. Bogen om Himmerland

46             Axel Steensberg                          222. Gamle danske bøndergårde

46             Erik Pontoppidan                        223. Den danske ATLAS, I. II. III. IV.

                                                                                       V.V, VI. VII. VII.

46             Palle Lauring                               224. Rejse i Danmark (Vestjylland )

46             Palle Lauring                               225. Rejse i Danmark (Østjylland)

46             Bent Rying                                  226.Egnsbeskrivelse (Serie på 11 bøger)

46             Bernhard Linder                          227. Slotte, Herregårde og Palæer

46             P. Severinsen                               228. Viborg Domkirke 800 år

46             Regnar Knudsen                          229. Håndbog. Hjemstavnsforskning

46              J.C.B la Cour                              230.Danske gårde 3 samling

46.4          Arkivar Carl  Lindberg m.fl.        231. Viborg amt (I-II)

46.4           Knud Søgård                               231-a  Stoholm - fra gård til by 

46.4          Chr. Jacobsen                              232. Fra Alheden

                                                                              Kartoffeltyskerne, hedebønder

 46.4          H. Eriksen                                   233. Mølposen1-4: 1978- 85  

                   Jens Peter Hansen                        Hefte 33-35(L)
          
Ib Svenningsen

46.4          Viborg Stifts årbog                      234. Årgang: 1974: 74:75:76:77:78:79:80

                                   Poul Nielsen                                                  81:82:83:84:85:  87:88:89

46.4          Ejner G. Pedersen                        235. Hærvej og Hedevej i Hardsyssel(L)