Realregister i Otting

Ramsing realregister

Udarbejdet af Erik Trudsø. (Søgefeltet fremkommer ved tryk på tasten F3)

Brug windows søgesystem (luppen).
NB: Efter 1953 kan man ikke se om det er ejer eller lejer der bor på adressen.

Ramsing  

Engvej

Nr. 1  matr. nr. 7bh (Ramsing By) 
1972 
 Jørgen Thomasen

Nr. 2  matr. nr. 8d (Ramsing By)

1885  fra Kresten Madsen Østergaard  til Mathias Christensen,

1894  Jens Michael Nielsen,   1901 mageskifte, Ane Kathrine Madsen Østergaard

1934  fra arvingerne til Søren Jensen,   1938 Søren Sørensen,

1957  skifteretten, enken Dorthea Sørensen,   1957 kommis Viggo Sørensen,  

(1980) Henning Christensen,    1981 Jytte Mortensen,   1984 Anette Hansen

1986   Flemming Nielsen,    1996 Birgit Wadskjær,    1997 Mikael Winkler,

1998   Poul E Sørensen,    2001 Birthe Trærup  2012 Niels Nielsen

Nr. 3  matr. nr. 7bg (Ramsing By) opført 1972
1978
 Svend Aage Rusbjerg  2007  Knud M Espersen

Nr. 4

matr. nr. 6c 16m 17m 17a 6y (Ramsing By)

omkr. 1820,  fæster Christen Larsen
Matr. 1844  Ejer Niels Christensen
1857  Niels Hansen,   1875 Niels Jeppesen,  

1893 skifteretten, Laurits Nielsen og Christiane Christensen, 

1893  Niels Christian Poulsen Hansgaard,   1898 Jens Christian Sinding,

1900  Jens Iversen,   1911 Niels Sinding Iversen

1943  skifteretten som adk for  Nielsine Holmgaard,   1948 Magnus Møller,  1966    Henry Sørensen,  1993 Eva Sørensen,

Nr. 5  matr. nr. 21q (Ramsing By) (udstykket fra 21a)

1953  fra Viggo Nielsen til kontrolassistene Åge Bjerregaard,  købes. 1200 kr.

1957  Kristian Trærup

Nr. 6  matr. nr. 6ø (Ramsing By)  (ubebygget)

Nr. 7  matr. nr. 21a 9g 9k 12i 21p 20c (Ramsing By)

1860  Jens Christian Henriksen,   1861 Peder Christian Sørensen,

1899  Berthel Jensen,    1909 Jens Peder Nielsen,

1942  Viggo Nielsen.  1999 Valborg Nielsen,   2000 Anders Madsen

2004   Heidi Viftrup   2007 Anders Madsen

Nr. 8  matr. nr  9f  (Ramsing By)

1908  Anthon Jensen til Niels Sørensen,  1915 skifteudskrift som adk for Andreas Rasmussen

1915  Niels Christian Simonsen,    1939 skifteretten som adk for arvingerne

1939  Axel Kristian Nielsen,   Nielse Sørensen 1978 Karen Børsting Pedersen    1997   Lisbeth M Vang

Nr. 9  matr. nr  18 8b 8m 8q  (Ramsing By)
1664, fæster Christen Andersen,  1688, fæstere Jens Nielsen og Mads Graversen.  1703 Mads Graversen,  1739, fæster Jens Jørgensen, kaldet "Skrædder", omkr. 1750  fæster Jens Jensen Skrædder,  1787 fæster Anders Pedersen,  omkr. 1810, fæster Svenning Hansen, 1827 fæster Peder Andersen Knud  
1857  Jens Christian Nicolajsen,   1866 Søren Pedersen,   omkr. 1876 ejer Søren Berthelsen
1884  Christian Madsen Østergaard,

1937  Niels Peder Svejgaard,  

1948 Jens Nielsen Jensen      
1968
  Svend Åge Madsen    

2010 Martin Madsen

Nr. 10  matr. nr 9h (Ramsing By)

1912  fra Jens Peder Nielsen til Mathias Kristensen,

1941   Karoline Kristine Andersen,    1981 Henrik K Trærup,    1984 E. Vagn Vang

2005   Kristian Madsen

Nr. 11  matr. nr 9b 9e  (Ramsing By)

1840  Søren Espersen,   1866 Niels Sørensen,   1907 Anthon Jensen,

1941  Ejnar Jensen,   1973 Leif Holm,     2004  Alex Sørensen


Matr. nr. 10a (Ramsing By)
1664  fæster Jens Christensen
omkr. 1700  fæster Jørgen Søfrensen
1739  fæster Søren Jørgensen ( søn af foregående)
1801  fæster Jørgen Sørensen, fæster af foregående
omkr. 1815  fæster Peder Sørensen
Matr. 1844 (fæster fra omkr 1833) ejer Jens Nielsen
1861  Niels Jensen, kaldet Niels Ramsing
1884  skifteretten Ane Christensen
1894  Niels Hansen (svigersøn til foregående)
1907  skifteretten , enken Maren Jensen 
1907  Vielsesattest, Kristian Madsen
1937  Marius Madsen, søn af foregående
          Ove Andersen, Håsum

Nr. 12  matr. nr 10n (Ramsing By)

1948  fra M. Pallesen til Marius Madsen,    (1980) Niels Sørensen

Nr. 14  matr. nr 10d 10oh 10l 17m 10m (Ramsing By)

1885  fra Ane Kristensen til Søren Peder Berthelsen,  1897 Ramsing Brugsforening

1920  Jens Kirk,   1922 Marinus Pallesen,slagtermester 
1950 Peter Bech Poulsen,   1970
 Vagn Vang,    1984  Poul E Holm

Nr. 15  matr. nr 12c 7e 6g 9i 12g 12h 7l (Ramsing By)

1859  Niels Sørensen,   1892 Søren Sørensen,   1938 Søren Christian Madsen,

1953  Laurids Christian Jensen,    (1980) Niels Christian Vestergaard

Nr. 17  matr. nr 9e 10h (Ramsing By)

1893  Niels Sørensen til Niels Andersen,   1914 Klaus Jensen,   1917 Ingvard Pedersen,

1919  Ferdinand Olesen,   1921 Søren Christian Madsen,   1939 Søren Jensen,1948SvendÅgePedersen, 1956 HenryPedersen   
Karen   Børsting Pedersen  1978
 Kurt Eigil Faurholt Jespersen

Matr. nr. 11a (Ramsing By)
1664  fæster Christen Andersen
(Matr 1688, fæstere Jens Nielsen og Mads Graversen
1703  fæster Mads Graversen
1739  fæster Jens Jørgensen, (kaldet "Skrædder")
omkr. 1750  fæster Jens Jensen Skrædder, søn af foregående
1787  fæster Anders Pedersen
omkr. 1810  fæster Svenning Hansen
1827  fæster Peder Andersen Knud
1857  ejer Søren Pedersen Knud, (søn af foregående)
1878  skifteretten Johanne Poulsen
1878  Søren Berthelsen
          Gården flyttes til sin nuværende plads, der var købmandsbutik, senere brugsforening, (fra 1880- 1884)
1884  Kristian Østergaard
1937  Niels Peder Svejgaard (fra Otting)
1948  Jens Nielsen Jensen
1968  Svend Åge Madsen

Nr. 18  matr. nr 10b 11e 12e 12b 12d (Ramsing By)

1842  Jens Jensen Vestergaard,   1888 Jens Christian Nicolajsen,

1891  mageskifte Niels Madsen,   1892 Jens Peder Nielsen,  

1894  Niels Jensen Sinding,   1903 Niels Christian Christoffersen,

1926  Julius Dahlgaard,   1960  Kristian Dahlgaard

 lejere (1998  Else M Villadsen, 2001 Anette Hjelmager)
1996  Jens Jørgensen

Nr. 19  matr. nr 13k (Ramsing By)
1932  udstykket   fra 13 a Ebbe Vestergaard

(1980) Vagn Toft,  1984 Lisbeth Mejland, 1986 Kim Mejland

1990    Anton Stampe,  1991 Åge Berthelsen

Nr. 19A (23)  matr. nr 10g 15e 11k  (Ramsing By)

Nr. 20  matr. nr 11d  (Ramsing By)

1896  fra Christen Madsen Østergaard til Elise Nielsdatter,

1898  Chresten Josephsen (Dam),   1925 Anders Peder Andersen,

1951  skifteretten som adk for enken Ellen Kathrine Andersen,

1951  Arne Andersen,   1988 Michael E Grønvald Jensen,      2002 Laila Dahl

Nr. 21 matr. nr. 20d (Ramsing By)

1860  Søren Jacobsen Konge,    1875 Morten Jensen    1881 Christiane Nielsen,

1892  vielsesattest som adkomst for Søren Nielsen Høgh,    1913 Niels Rasmussen,

1940  skifteretten som adkomst for Maren Rasmussen,    1940 Ole Falk

1945  Christian Madsen,    1946 Carl Walther Jensen,    1949 slagtermester A.J.Nielsen,

 (1980)  Jens Kristian Øster   2001    Agnes Øster

1996 Marie Louise Iversen, 1999 Maibritt Jensen, 2000 Svend E Jespersen  2005  Morten H. Jensen

Nr. 23   matr. nr  10f (Ramsing By)   

1983 Jens Peder Hansen, 2002  Karen T Hansen, 2004 Steen Sørensen

Nr. 24

matr. nr 13a (Ramsing By)

1683  fæster Peder Graversen
omkr. 1700,  fæster Søren Pedersen Vestergaard
omkr. 1730  fæster Anders Vestergaard
omkr. 1760  fæster Niels Adnersen Vestergård,(søn af foregående)
1789  fæster Jens Christensen, g. m. datter af foregående fæster
omkr. 1820  fæster Jens Vestergårds enke
1840 Christian Jensen Vestergaard, 

1861 amtstilladelse som adkomst for Bolette Andersdatter,   1871 Andres Sørensen,

1901  Christen Andersen Vestergaard,    1945 skifteretten, arvingerne til Knud Vestergaard,

(1980) Kaj Høstgaard Jensen

?  24A  13h (Ramsing By)  (Skole m.m.)

Nr. 25 matr. nr 20d 5e (Ramsing By)

1860  Søren Jacobsen,   1875 Martin Jensen,   1881 Christiane Nielsen,

1892  vielsesattest, Søren Nielsen,   1913 Niels Rasmussen,

1940  skifteretten som adkomst for Maren Rasmussen,   1940 tømrermester Ole Falk,

1945  Christian Madsen,    1946 Carl Walter Jensen,   1949 slagtermester A. J. Nielsen

2005  Morten Jensen

Nr. 27  matr. nr 10f (Ramsing By)

1893  Jens Peder Nielsen til Jens Christensen  Vestergaard,

1923  arveudlæg Jens Christensen Vestergaard,   1932 Kristine Vestergaard,

1934  Kirstine Nielsen,  1941 Theodor Rasmussen,  1943 Jens Moesgaard

(1980) Jens Peder Overgaard, 1981 Kaj Olesen,  1983 L. J Holm,

1984   Conni Svane,  1987   Michael Carlsen,  1988 Henry Døssing,    1989  Jan Laursen,  1990  K. Sørensen, 1993 Flemming N Laursen,     1996  Kaj O Laursen

Fyrre allè

Nr. 1 matr. nr. 7bt 008 (Ramsing By)

(1980)  Ejner Hansgård Jensen,    1989 Johanne Jensen  

Nr. 2 matr. nr. 7ba (Ramsing By)

(1980)  Knud Åge Jensen,    1987 Frank Davidsen,    1984 Vagn Andersen,

1991    Jacob Andersen,    2001 Svend Åge Madsen (Andreas Birch)

Nr. 3 matr. nr. 7bs 007 (Ramsing By)

(1980)  Villy Kristensen

Nr. 4 matr. nr. 7aø (Ramsing By)

(1980)  Finn Grundvad Nielsen,    1986 Henning Kjær,

Nr. 4B matr. nr. 7as 001 (Ramsing By)

Nr. 5  matr. nr. 7br 001 (Ramsing By)

(1980) Anthon Kristian Pedersen,    1990 T. Frederiksen,

Nr. 6 matr. nr. 7bl 004 (Ramsing By)

(1980) Henning Rasmussen   “Ramsing Smykker”

2001   Bent Madsen

Nr. 7 matr. nr. 7bp 004 (Ramsing By)

(1980) Poul Werner Krøyer Pedersen,    1986 Per L. Lauritsen,   

1988    Jens Alsbjerg,    1992   Mortensen,

Nr. 8 matr. nr. 7bi  002 (Ramsing By)

(1980) Kirkebetjent Dan Boel Nielsen,

Nr. 9 matr. nr. 7bo 003 (Ramsing By)

(1980) Erich Aksel Nielsen

Nr. 10 matr. nr. 7bk 003 (Ramsing By)

(1980) Arne Vestergaard,

Nr. 11 matr. nr. 7bn 002 (Ramsing By)

(1980) Andreas Høgh,    1991 John B. Jensen,

Fælled Alle

Nr. 1  matr. nr  7ce 011 (Ramsing By)

(1980) Vagn Kristensen

Nr. 2  matr. nr  7bu 002 (Ramsing By)

(1980) Hans Bundgaard Jensen, 1983 Ove G Sørensen, 1984 Henrik Trærup,

1993   Jesper Pedersen,  1995  Bjarne B Jensen, 2002 Lisbeth H Jensen

Nr. 3  matr. nr  7cb 010 (Ramsing By)

(1980) Magnus Andersen, 1991  Jens Peder Sørensen

Nr. 4  matr. nr   7bv 003 (Ramsing By)

(1980) Tom Laursen Dahl

Nr. 5  matr. nr  7ca 009 (Ramsing By)

(1980) Steen Lynggaard Olesen

Nr. 6  matr. nr   7bx 004 (Ramsing By)

(1980) Robert Sørensen

Nr. 7  matr. nr  7bø 008 (Ramsing By)

(1980) Niels Jørgen Sørensen

Nr. 8  matr. nr  7by 005 (Ramsing By)

(1980) Benny Mortensen

Nr. 10  matr. nr  7bz 006 (Ramsing By)

(1980) Knud Laigaard Frederiksen

Nr. 12  matr. nr  7bæ 007

1983 S.R.Larsen

Grundvadvej 

Nr.  14   matr. nr. 1c (Sdr. Andrup)

              1885     Rasmus Madsen     1897 Anders Peder Sørensen    
18   1898     Jens Julius Hammer

              1912     Aage Nielsen       1916 Frederik Philipsen      
19   1924     Peder  Hammer

                           Henry Hammer        Torben Hammer

Hasselvej 

Nr. 2  matr. nr. 1fl (Bustrup Hovedgaard)  forretning

(2007)  ”Brd. Nautrup I/S” vognmandsforretning

Nr. 4  matr. nr. 1fm (Bustrup Hovedgaard)  beboelse og forretning

1988  Eigil Dalgaard   ” Lem Murerforretning”

Nr. 6  matr. nr. 1fp (Bustrup Hovedgaard)  fabrik og lager

1990 Lem Møbelfabrik

Nr. 7  matr. nr. 1fo (Bustrup Hovedgaard)   forretning

1990 ” Berghof Salat og Delikatesser”,    1994 ”Satcom”

Nr. 8  matr. nr. 1fu (Bustrup Hovedgaard)  spec. anvendelse

         ”Ramsing – Lem – Lime – Kraftvarmeværk”

Nr. 9  

1994 ”Germotech APS”

Nr. 11

”Po Bo Møbelfabrik”

Nr. 13

1993 ”PEVI Møbler”

Holmgaard Alle  

Nr. 1  matr. nr 7a 11h 7ø 7ad 20l 21l 21o (Ramsing By)

(1688) fæster Chr. Madsen,    (1703) fæstere Niels Christensen og Jens Christensen,

1739   fæstere Lars Madsen og Anders Jensen,    1754 fæster Lars Madsen (Brand)

1758  fæster Lars Larsen Brand,     1810 Søren Knudsen,

1840  Knud Sørensen,   1871 Jacob Pedersen,   1906 Jens Christian Pedersen,

1911  Thorvald Pedersen Refsgaard ,   1942 Niels Svenning Nielsen, 1993 Esther M Nielsen, 1994  Per B Christensen     1998 Peter Bligaard

Nr. 2  matr. nr 7i (Ramsing By)

1916  skifteretten som adkomst for Ane Kirstine Pedersen,  1916 Laust Nielsen,

1925  Peder Dahlgaard,   1928 Jens Rasmussen, 

1929  skifteretten som adkomst for Karen Kirstine Rasmussen,  1929 Kristian Pedersen,

1934  Anders Madsen,    (1980) Knud Nielsen,   1995 Henrik Nielsen ,    1997 Brian Nielsen

Nr. 4  matr. nr 7ct (Ramsing By)

(1980) Svend Aage Jensen

Hovvej  

Nr. 1  matr. nr 7f  7x 7y 20b 20c (Ramsing By)

1860  skolelærer Peder Schmidt,   1863 Jørgen Villadsen,   1898  Villads Jørgensen,

1936  Vilhelm Jørgensen,    (1980) Niels Aage Nielsen, 1986 Kaj Nielsen. 1990 Kaj Laursen,

1991 Susanne Kaastrup, 1994 Peder H Sørensen , 1998 Jørgen Jacobsen,  2004 Annie Madsen

Nr. 2

matr. nr 12a (Ramsing By) "Nygaard" (i ældre tid hed den

                                                  Skjørtsgård eller Skjødsgård)

1664  fæstere Niels Jensen og Anders Christensen

(matr. 1688 er fæster Anders Jensen Guust (gården betegnes "øde"))

1703  Fæstere  Gravers Pedersen og Jens Pedersen

             (er sandsynligvis brødre)

1739  Jens Jørgen Kirkegård (nåske Jens Kristensen Skjødsgård)

           og (måske) Jørgen Iversen Fyndbo

omkr. 1770  fæstere Søren Svensker og Chresten Gjølbo

1773  Christen Gjølbo, (deltog i opstanden mod herremanden på Bustrup

før 1787  fæster Jens Svenningsen

1787  fæster Svenning Jensen, (søn af foregående)

1844  Ole Christensen Stampe, (g.m. foregående fæsters datter)

1859  Svenning Jensen

1887  Ole Stampe Svenningsen ( søn af foregående ejer)

1917  skifteretten, som adkomst for enken Ane Svenningsen

1917  Peder Gerhard Marinus Sørensen,

(1980) Niels A. Nielsen, 1986 Svend Dahlgaard, 1997 Søren Dahlgaard

Nr. 3  matr. nr  7bq oo5 (Ramsing By)

1989 Frank Davidsen, 2004 Morten Rasmussen

Nr. 4  matr. nr 10o (Ramsing By)

1986 Hans Munck, 1988 Søren Wadskjær, 1991 Arne Andersen

Nr. 5B  matr. nr 7c (Ramsing By)

1989 Preben Sørensen, 1994 Jim Jespersen, 1999 Laurs Breum

2000 Lene Sadolin, 2004 Mikael Pedersen

Nr. 5C  matr. nr 7c 7m 7u (Ramsing By)    Ramsing Mølle”

1871  Søren Peder Berthelsen og møller Jens Nielsen,   1876 Laurs Nielsen,

1880  testamente som adkomst for Karen Nielsen,   1885 Niels Madsen,

          Møllen brændte 1885, men blev genopført samme år.

1892  Niels Christensen,   (han kom fra ”Skive Østermølle”. købesum 11.000 kr.)

1934 skifteretten som adk. for Dorthe Kirstine Christensen,

1941  Kirsten Korsgaard Christensen,  1989 Eigil Laustsen, 1991 Henrik Laursen,

1997 Frands Mortensen,  1998 Trine L. Andersen, 1999 Danny Andersen,

2001 Ali Al-Bayati    2004 Svend E. Jespersen

Nr. 5D matr. nr. 7c (Ramsing By)

1988 Emmy B Nielsen, 2001 Svend E. Jespersen

Nr. 5E  matr. nr 7c (Ramsing By)

1989 Edith Bang

Nr. 5F  matr. nr 7c (Ramsing By)

1989 Thorvald Pedersen, 1993 Anthon Mogensen, 2000 Saod Hamad

2004 Henrik Bligaard

Nr. 5G  matr. nr 7c (Ramsing By)

1989 Dagny L. Jensen,  Kaj S Rasmussen

Nr. 5H  matr. nr 7c (Ramsing By)

1989 Aksel K. Madsen, 1996 Mary Handberg, 2000 Ingemann Sørensen,

2001 Hartvig Andersen

Nr. 5K  matr. nr 7c (Ramsing By)

1989 Kathrine Nielsen, 1997 Inge Nørremark, 2004 Betty Christensen,

2005 Letissia Pemba

Nr. 6  matr. nr 9a 10c (Ramsing By) (I Spøttrup Lokalarkiv reg. nr. A 121 omt. denne gård)

1739  Jacob Berntsen,    1776,  Peder Christensen Abildgaard,    1790 Niels Thybo,

1802  Niels Christensen Brand,    1825 Søren Espersen,     1841 Søren Christensen Norby,

           (i 1841 deles gården i 3 gårde matr nr. 9a , 9b , og 9c)

9a overgår 1844 til  Clemmen Pedersen,   1875 Christian Christensen Baunsgaard,

1882  Jens Christensen,   1920 Kristen Rasmussen,   1925 Hans Hessellund Jeppesen,

1925  skifteretten som adkomst for enken Elna Hessellund Jespersen

1986 Jens Krog

Nr. 7  matr. nr. A 02 (Ramsing By) ?

1981 Jørgen Damgaard Jensen, 1982 K. E. Rasmussen, 1986 Egon V. Laursen

2000 Sauhia Rasmussen, 2001 Brian Laursen

Nr. 7B  matr. nr 7cp (Ramsing By)

2002 Michael Grønvaldt

Nr. 8  matr. nr 8a 8n (Ramsing By)

1739  fæster Christen Dalsgaard,  1752 fæster Anders Thøgersen, 1776 fæster Jacob Berntsen

1777  fæster Peder Sørensen,  1785 fæster Anne Sørensdatter, 1787 fæster Jeppe Larsen Brand        1830  fæster Niels Hansen  

1842 deles gården i 2 Niels Hansen køber matr 8b og Niels Jepsen  matr 8a, 

1876 Laust Nielsen      1917  Åge Nielsen     1930  fra Åge Nielsen til Markus Sørensen,      1991 Per Thor Straten

Nr. 12  matr. nr 8u 8v  (fra 8b)  (  (Ramsing By)

1943  fra Niels Peder Svejgaard til Jens Jensen,    1952 Henry Jensen,

1956  Kristian Moesgaard,    (1980) Aksel Kirk Madsen,  1991 Gert Andersen,

1994 Birthe Ibsen,     1995 Joan I.K.Nielsen,       2001 Richu T. Frederiksen

Nr. 14  matr. nr 8z (Ramsing By)

1955  fra Jens N. Jensen til  vognmand Peder Kristian Handberg, ( købes.  1000 kr.)      

1995 Mary Handberg,    1997 Jørgen Nygaard,

Nr. 16  matr. nr 8g 8h (Ramsing By)

1899   Carl Edvard Landstrøm    1900  Karen Marie Nørskov Nielsen,

1955  skifteretten som adkomst for arvingerne til Andreas Høgh,

(1980) Svend Aage Pedersen

Nr. 18  matr. nr 8f (Ramsing By)

1894  fra Peder Pedersen til Christian Frederik Christensen   1897 Maren Christiansen,

1931  Håsum Ramsing Kommune   (1980) Kaj Ove Mikkelsen

Nr. 20  matr. nr 8e 7g  (Ramsing By)

1888  fra Kristian Madsen Østergaard til Peder Pedersen,   1898 Erik Nielsen,

1898  Peder Pedersen,   1936  fogedretten til Søren Storgaard,

1937  Edvard Ditlev Mortensen,    1938 fogedskøde fru Bodil Augusta Jensen,

1938  Peder Kristian Jensen,   1941 Kristian Johannes Nielsen,  1944 Anton Jensen,

1958  skifteretten som adkomst for enken Sine Jensen,   (1980) Kristian Kirk Madsen,

1986 Jørgen Rasmussen, 1988 Claus Nielsen,

Nr. 22  matr. nr 7d 7p 7e 7k (Ramsing By)

1884  Jens Christian Christensen Smed,   1911 Peder Jensen,

1924  Karl Kristensen Trærup,   1939 Anders Jensen

(1980) Peder Johan Vang, 1989 Lis K. Vang, 1995 Else M. Villadsen,

2004 Tina Sommer, 2005 Mikkel F. Jensen

Kirke Alle

Nr. 1  matr. nr 7ae (Ramsing By)

             Kommunekontoret

Nr. 2  matr. nr 7s (Ramsing By)

1920  Johan Nielsen til  Ramsing Brugsforening

1997 Ramsing Minimarked

Nr. 3  matr. nr 7bb (Ramsing By)

(1980) Frederik Refsgaard, 1991 Edith Refsgaard, 1998 John Pedersen,

2004 Britta Pedersen

Nr. 4  matr. nr. 26e (Ramsing By)

(1980) Harry Peder Kristiansen, 1990 Dorthe Kristiansen, 1998 Anne Grethe Østergaard

Nr. 5  matr. nr 7bc (Ramsing By)

(1980) Tage Nielsen

Nr. 6  matr. nr 26f (Ramsing By)

     “Sparekassen Vestsalling”

Nr. 7  matr. nr 7av (Ramsing By)

(1980) Leo Jensen

Nr. 8  matr. nr. 1p (Ramsing By)

1981 Erik Høj Jensen, 2004 Jens Dalsgaard

Nr. 9  matr. nr. 7ap (Ramsing By)

(1980) Jørgen B Rasmussen, 1985 Jørgen Damgaard Jeppesen, 1996 Hanne Trærup,

Nr. 10  matr. nr. 1q (Ramsing By)

(1980) Kristian E Dalsgaard, 1994 Karen Dalsgaard, 1996 Jeanne S Pedersen,

2002 Ulla Nørgaard,

Nr. 12  matr. nr. 1r (Ramsing By)

(1980) Jens Lykke Poulsen,  1999 Ole Graff

Her lå fra ca 1948 til ?  et frysehus. Det var indrettet med et lille forrum til ”bestyreren”

derefter et rum til indfrysning af nye pakker, der efter indfrysning blev placeret i det inderste rum på hylder forsynet med navn og nummer, når man skulle bruge en bestemt pakke, og man så selv hentede den i åbningstiden, eller fik mælkekusken til at tage den med. Det var i lang tid landpost Kristoffersens kone Ellen der passede frysehuset.

Nr. 16  matr. nr 1a 1g 1k 6a 7r 7v (Ramsing By)

Matr. nr. 1a (Ramsing By), hed “Kirkegaard” og lå lidt nord for Ramsing Kirke.

1664  var fæsteren Jens Jensen, 1688  fæster Chresten Jensen (født 1649, død 1701)

1700  fæster Laurs Nielsen   1723  fæster Chresten Lauridsen,   1772 fæster Peder Christensen

1804 køber Chresten Pedersen gården af Hostrup, han dør 1809, og hans fader der tidligere havde fæstet gården overtager den.
1809  Peder Christensen Kirkegaard

1815  Bonne Pedersen,   1822 Søren Pedersen Østergaard, han sælger i 1856 gården til sin nabo Thomas Andersen, der nedriver matr la i 1856 ( bygningerne, og lægger) jorden til sin gård matr nr. 6a.

Matr nr. 6a (Ramsing By)

1787   fæster Thomas Andersen,   1795 fæster Jens Sørensen, 1810 fæster Anders Thomasen

1852  Thomas Andersen,    1884 Christen Thomsen,    1915 Thomas A. Thomsen,

1950   skifteretten , enken Martha  Thomsen,    (1980) Peder Thomsen, 

1991 Jørgen Lindy Jørgensen

Nr. 20  matr. nr. 1f (Ramsing By)     “Ramsing Andelsmejeri”

1919 fra Thomas A. Thomsen til Ramsing Andelsmejeri,

(1980) Jens Foged Østergaard ,  “ Ramsing Elservice”    1988 Vagn Andersen

Overfor Andelsmejeriet lå Ramsing Frysehus. Frysehuset var indrettet med 3 rum, forrest et lille kontor, derefter et rum til indfrysning, hvor ”nye” frostpakker blev frosset ned til ca – 18 gr. inden de blev lagt ind i fryserummet, hvor der var hylder med pakkerne der var forsynet med  navn og nummer, så det var muligt at finde de enkelte pakker, når de skulle bruges, de kunne så afhentes på bestemte tidspunkter , eller evt. sendes med mælkekusken.

Landevejen  (er også opført under Lem Sogn)

Nr.  
1,  matr, nr. 1t (Bustrup Hovedgaard)
1911  fra Jens Peder Møller til Lars Chr. Andersen
1911  Anders Christian Nielsen
1915  Chr. Bech Grundvad
1915  Anders Christian Nielsen
1938  Viggo Jacobsen
1984  Bent Jespersen

Nr.  3.  matr. nr.  1s 1al  (Bustrup Hovedgaard) 11p 11z 11ag (Nr.Lem)
1911 Jens Peder Møller til Carl Jensen
1917 Peder Pedersen   1923  Christian Madsen
(1981) Børge Hansen
1988 Frederik Tiiberg
1991  Ingelise Hilligsø

Nr. 5. matr. nr. 1as (Bustrup Hovedgaard)
1914  fra Jens Peder Møller til Anders Christian Pedersen
1916  Magnus Dahlgaard (også 1bl)
1917  Karl Jensen Hedegaard
1918  Marinus Pedersen
1918  Vilhelm Refsgaard
1922  Marinus Jacobsen
1925  Kristen Kristensen Vinther
1958  Christian Christensen
(1981) Villy Andersen
1998  Anne L. Glud
2001  Egon V. Laursen
2007  Even Heggenes
2009 Jonas Jacobsen

Nr.  7,  matr.nr.1at 1q 1ag 1fd 1bi 1bl (Bustrup Hovedgaard)
1911 fra Jens Peder Møller til Peder Christian Pedersen Dahl
1939 Godtfred Magnus Larsen
1967 Tage Larsen
2004 Knud Bønding

Nr.  9,  matr. nr. 1r (Bustrup Hovedgaard)
1911 fra Jens Peder Møller til Niels Jørgensen
1938  Jens Haugaard Jørgensen
1956  Eskild Eskildsen
1982  Poul Stampe
1984  Erik Møller
1988 Svend Åge Jespersen

Nr. 9a,  matr.nr. 1dg 1az 1p (Bustrup Hovedgaard)
1914  Jens P. Møller til Kr. Jørgensen m. flere
1916  C. Laursen, Bodil Jensen og Rich Nissen
1917  Jens Davidsen   1939, skifteretten Nikoline Davidsen
1939  Laurids H. Davidsen,    1955  arvinger efter L.H.Davidsen til Harald Villadsen

Mellem nr. 9 og nr. 11 har der ligget et lille træhus, hvor bl. a
Niels Lundbæk har boet

Nr. 6 matr. nr. 1ah  1be (Bustrup Hovedgaard)

1914 fra Jens Peder Møller m.fl. til Peder Marius Buchward ??

(1980) Niels  Kristian Gudiksen, 1986 Inga Gudiksen, 1987 Ole Stubkjær

Møllegade

Nr. 1  matr.nr 20e 20o (Ramsing By)

1889  fra Jens Chr. Henriksen til Ole Jensen,

1934  skifteretten, adkomst for enken Dorthea Jensen,

1934  arvingerne efter Dorthea Jensen til Martin Nielsen,

1936  Niels Christian Nielsen,    1942 Mads Madsen,  

1940  Frede Gudmund Olsen,  1946 slagter Alfred Laursen  

(1980) Leo Andersen,    1999 Lars H. Svendsen,

Nr. 2  matr.nr. 7ao (Ramsing By) ubebygget

(1980) Gerhard P. Svenningsen,   1988 Inge Andreasen,    1991 H. Trærup,   

1992 Johannes Kaas,    1995 Lis Vang,    1998 Susanne Kaastrup,    2002 Mariane Laursen,

Nr. 3  matr.nr. 21i 21h (Ramsing By)

1902  Ole Jensen til Hans Madsen,   1923 Christian Johannes Nielsen,

1938  Søren Sørensen,    1942 fra arvingerne,  Marie Sørensen,    (1980) Klaus Toft Madsen

Nr. 4  matr.nr. 7q (Ramsing By)

1918  fra Villads Jørgensen til Anders Christian Christensen,

1937  skifteretten, adkomst for Marie  Sørensen,   1943 Esper Espersen,

1952  skifteretten, adkomst for enken Maren Espersen,

1952  fru Sine Christensen     (1980) Mogens Ladefoged,    1983 Johannes Kaas,

1986  Leif Kristiansen,

Nr. 5  matr.nr. 11q (Ramsing By) priv institution

Ramsing Forsamlingshus

Nr. 5A  matr.nr. 11i (Ramsing By) 0

1924  fra Thomas Refsgaard til Carl Edvard Thomsen,    1931 Kristian Kristoffersen,

1956  landarbejder Magnus Nielsen,  (købes. 825 kr.

Nr.  6 matr.nr. 7aa (Ramsing By)

1929  fra Anders Christian Christensen til Magnus Pedersen,  købesum 1000 kr.

(1980) Edel Karen Marie Hansen,    1991 E. Pedersen,    1996 Søren P. Sørensen,

Nr. 7  matr.nr. 11f (Ramsing By)

1899  fra Niels Chr. Poulsen Hansgaard til Christen Christensen Vestergaard,

1923  Niels Pedersen,   1936 skifteretten, adkomst for arvingerne til Kathrine Kristensen,

1981  John Nicolaisen Schmidt,    1983 Thorn    1984 Conny Laursen,    1986 Per Henriksen,

1987  Else M. Hansen,    1988 Holger Pedersen,    1991 J. Jensen,    1997 John Madsen,

1998  Max Holgersen,    2000 Harly Jespersen,

Nr. 8  matr.nr. 7o (Ramsing By)

1913  Niels Christen Christensen til Julius Hammer,

1938  skifteattest Signe Pedersen , bogholderske,

1938  enkefru Kathrine Falkenberg,   1944 fru Else Johanne Falkenberg

1949  gårdejer Jens Christian Hansen    (1980) Villy Emil Hougaard Nielsen,

1986  Ingrid Dam,    1988 Jens Peder Rusbjerg,      1996 Søren Svendsen,   

2000  Max Holmgren, 

matr.nr. 11e (Ramsing By) ,  Her lå "fattighuset". Der findes på arkivet et billede dateret 1908 af huset med beboerne foran.

Nr. 9

        1890  fra Laust Pedersen til Christian Madsen.   1898 Niels Christian Nielsen,

1903  Andreas Christensen,    1911 Mine Sandersen,   1917 Ane Svenningsen

1923  Jens Michael Nielsen,  1938 Frk. Jensine Frederikke Jensen, 

1943  Martin Korsbakke    (1980) detailhandler Ragna Korsbakke,   

1989  Anders P. Andreasen,    1998 Kaj Jørgensen,

Nr. 10  matr.nr. 7ac 7am  (Ramsing By)

1934  Dorthea Christensen til Peter Petersen   1944 Arnold Rasmussen,

1946  Poul Rasmussen,   1946 Peder Jensen,   1958 Ejnar Falkenberg,

(1980) Laurits Chr. Jensen,    1999 Kurt L. Jørgensen,

Nr. 11  matr.nr. 7æ (Ramsing By)

1932  fra Thomas Rafsgaard til Marius Christensen,   1947 Sofus Hansen,

1956  Herman Frederik Evald Nielsen,    (1980) Poul Erik Hansen “ Køreskole”

1986  Jesper Lomholt,

Nr. 12  matr.nr. 7aq (Ramsing By)

(1980) A. Christensen,    2002 John Christensen,

Nr. 13  matr.nr. 7ad (Ramsing By)

1937  Fra Thomas Refsgård til Søren Kristian Storgaard,

1946 separationsbevilling som adkomst for Agnes Marie Storgaard,

1952  Carl Frandsen,    1953 Iver Rasmus Larsen,    1958 Harald Handberg,

(1980) Henning P. Jensen,

Nr.  14 matr.nr. 7au (Ramsing By)

(1980) Hans Hessellund Jeppesen,    1986 Mads Trærup    2002 Laust Laursen,

Nr. 15  matr.nr. 7ø (Ramsing By)

1942  fra Kresten Madsen til landpost Kresten Hansen,

1980 Laust Laursen

Nr. 16  matr.nr. 7bd (Ramsing By)

(1980) Anna Nielsen,    1986 Stig Jensby,    1996 Niels Jørgensen,    2000 N. Rudbech,

Nr. 17  matr.nr. 7ae (Ramsing By)

1938  fra Thomas Refsgaard til murer Kristian Madsen,

1945 gårdejer Niels Møller,    (1980) Peder Poulsen Høgh,    1993 Preben Sørensen,

Nr. 18  matr.nr. 7bf (Ramsing By)

(1980) Henning Essmann Johannessen,    1987 Jørn Thomsen,    1995 Jette Lauridsen,

1996  Kristian Dalgaard,

Nr. 20  matr.nr. 7bm (Ramsing By)

(1980) Arne Andersen,

Nr. 21  matr.nr. 7ax (Ramsing By)

(1980) Svend Åge Kragh

Nr. 23 matr.nr. 7be (Ramsing By)

(1980) Jenny Sørensen,    1989 Anders P. Andersen,    2002 Fedorov Ramon,

Nr. 25  matr.nr. 7az  (Ramsing By) speciel

Nørre Ramsingvej  (Ballingvej tidligere) 

Nr. 1B

 Nr. 1 matr. nr. 2b (Ramsing By)

1848  Vielsesattest  som adkomst for  Peder Knudsen af Ramsing,

1865  Søren Bech Olsen,   1908 Elias Olsen,    1911 Peder Pedersen,

1912  Ole Pedersen,    1914 Jens Pedersen Christensen Thorgaard,  

1955  Alfred Larsen     1987 Otto L. Strøbech

Nr. 3  matr. nr. 15c 1bc (Ramsing By)

1851  Christen Christensen køber matr 15c af Christian Frederik Christensen.

1877  Jens Henriksen (af Selde),    1889  Christen Ole Christensen (smed i Balling)

          1891 Gert Jensen,(fhv gmd i Volling køber matr 5c 16e 15d af Peder Sørensen

1891   Maren Christiansen (ugift) køber 15c af Christen Ole Christensen

1892  Thor Thorsen (fra Hindborg) køber matr. 15 c af Maren Christiansen

           1893 Thor Thorsen køber 5c 16c og 15d af Geert Jensen

            1895  Thor Thorsen køber 17b og 16b af Ole Christensen

            1903     Jørgen Rasmussen   15d

1931    Otto Thorsen       1966 Søren Madsen    2003 Kirsten Laursen

Nr. 4  matr. nr. 14d 14e 16d 22b(Ramsing By)

1860  Laurs Christensen,    1868 Jacob Christensen,    1883 Jens Christensen,

1884  Niels Peder Jørgensen,    1911 Peder Christian Jørgensen,

1959  Svend Aage Jensen,    1986 Hans V. Jensen      1987 Lars Rasmussen

Nr. 5  matr. nr. 5g 15f 5h 15d 16l (Ramsing By)

1903  fra Thor Thorsen til Jørgen Rasmussen,    1933 Otto Nielsen,

1936  Harald Nielsen,    1938 Jens Moesgaard,    1943 Arnold Rasmussen,

1944  Kristian Børsting,    1946 Fridlev Helge Jensen,    1947 Martin Andersen,

1957  Niels Jensen,   (1980) Henning Andersen ,     1986 Hans Andersen,

1987 Holger Andersen,     1990  Arne Johansen,     1992 Kurt Nielsen

Nr. 6  matr. nr. 9c 4c 6d 8c(Ramsing By)

1850  Jacob Christian Andersen,   1888 Søren Christian Andersen,

1891  Christian Jacobsen,    1928 Elenius Nielsen,    (1980) Gudmund Nielsen,

1998 Dorthe Madsen,           2000 Dorthe Larsen,          2002 Karl G. Flæng,

Nr. 7  matr. nr. 5b  5f (Ramsing By)

1854  Christian Nielsen,    1863 Jens Christian Jensen,   1875 Jesper Christensen,

1885  Peder Jensen,    1912 Jens Pedersen Ligaard,    1915 Kristian Peder Pedersen,

Peder Laursen,   1934 fogeden  Ane Marie Rasmussen,    1948 Viggo Thorgaard,

(1980) Svend E. Justesen, 1987 Hans V Jensen

Nr. 7A  matr. nr. 5a 5e 17g 16e (Ramsing By)  “Svejgård”

1800,   fæster  Poul Andersen

1840  Christen Jensen,    1866 Jens Christensen,   

1896  skifteretten som adkomst for enken, Gjertrud Kristine Larsen,

1901  Poul Jensen Svejgaard,    1933 Mariane Svejgaard,    1946 Jens Nielsen

(1980) Poul Sveigaard Nielsen, 1994 Jens Bønding, 2001 Torben Alsbjerg

2005 Thomas Ø. Pedersen

Nr. 7B  matr. nr. 5d  16e 10d (Ramsing By)