Realregister i Otting

Standardside

Udarbejdet af Erik Trudsø. (Søgefeltet fremkommer ved tryk på tasten F3)

Efter 1953 kan man ikke se om det er lejer eller ejer, idet oplysningerne er hentet fra telefonbøgerne)

 

Otting :

 Holmhuse 

 Nr. 24 matr 2a 1e (Otting)    “Refsgaard”

Jens Madsen Refsgaard, (1713 – 1795) selvejer, gift med  Kirsten Sørensdatter (1716 – 1769)

før 1804 Peder Sørensen,

1825   Niels Pedersen          1863 Peder Nielsen

1906   skifteretten, adkomst for enken: Mariane Jensen     

1908   Jacob Knudsen Goul       1948 Niels Peder Svejgaard    1960 - 1997 Gunnar Refsgaard

1997    Leo Klausen

 

Nr. 22    matr 3a (Otting) 19a (Oddense)  ”Enghave”

1775    Mehlsen Thorsen ( g. m. (Karen Villadsdatter )

1804    (selvejer Chresten Madsen  ? Harild Refsgaard ?)  

1822    Mehlsen Mehlsen f. 1793, (gift med Kirsten Haraldsdatter)

1856    Kirsten Haraldsdatter         1862 Mads Kristian Kristensen

1868    mageskiftebrev på matr. 19b (Oddense)

1897    skifteretten, adkomst for Dorte Marie Laursen       1900 Kristian Madsen

1919    Kristian Madsens Enke        1919 vielsesattest Niels Christian Albertsen

(1965) Martin Kristensen     (1973) Kristian Fly Kristensen

 

matr. nr.3d (Otting)

1888   fra Mads Kristensen til Jens Chr. Jacobsen      

1912   Christen Jensen Lauge

 

Nittrupvej

Otting Kirke

I tingbogen en bemærkning om Otting Kirke:  Obligation af 12/6 1776 til

Mariane Hegelund med prioritet i Otting Kirke. Er udslettet 18/5 1931

 

Nr.4   matr nr  33 (Otting) ( tidligere matr 1d (Nørby Balling)

1938    fra Peder Christian B. Pedersen til vognmand Charles Nielsen

(2007) Bent Klausen

 

Nr. 6   matr  2d 7d 7e 22b 25b 23b 8m 8l (Otting)

1929    Viggo Vejle  fra Jens Christian Jensen

1943 fra Andersen Holgersen Høstgaard 23b, 1944 fra Bendix Præst 8m

1950 fra Jens Chr. Jensen 8l og 8i            (2007)  Svend V. Holmgaard

 

Nr. 7   matr. nr. 29 (Otting) tidligere ”Otting Central”

1865   skrædder Niels Josephsen Møller

            (ejendommen er formentlig kommet fra Ramsinggaard, da propríetæren

             har pant i ejendommen, eller måske har han bare lånt pengene?)

1869   Ane Katrine Madsen

1902    Martinus Christian Theodor Nielsen, cykelhandler

Realregister i Otting:

Nittrupvej 7 ”Otting Central” matr. Nr. 29 Otting:

1865 Niels Josephsen Møller

1869 Ane Katrine Madsen

1902 Martinius Christian Theodor Nielsen

1956 Elly Nielsen

1966 ?

Huset er bygget i 1865 af skrædder Niels Josephsen Møller. I 1866 bliver han separeret fra sin kone Ane Katrine Madsen. De bliver skilt i 1869, og da overtager Ane Katrine huset. Ane Katrine lever af at væve og vaske for folk. 1880 kommer Ane Katrines datter hjem og føder en søn Martinius Kristian Theodor Nielsen. Han vokser op hos hende og hjælper med at tjene til føden. Som ung er Martinius arbejdsmand og gartner. Efter militærtjenesten kommer han hjem og slår sig ned som cykelhandler, fjerkræavler og gartner. I 1902køber barnebarnet Martinius huset af Ane Katrine for 400 kr., men hun har ret til at bo gratis hos ham til sin død. Martinius bliver gift med Bolette i 1904. Hun ernærer sig ved fransk vask og strygning og som syerske. I 1916 oprettes der telefoncentral med 10 abonnenter i huset. Ca. 1925 får Martinius en benzinstander sat op, og han begynder at sælge benzin. 1937 dør Bolette og døtrene må på skift være hjemme og passe centralen. Sønnen Åge kommer hjem for at hjælpe til i cykelværkstedet, for nu har Martinius også slået sig på handel med fjerkræ i stor stil. Åge bliver gift med Elly, og de bliver boende hos Martinius. Elly passer centralen og Åge cykelværkstedet og benzinstationen. De starter salg af daggamle kyllinger, får brødudsalg, og da bønderne får traktor, begynder de også at sælge traktorbenzin. Åge begynder også at reparere biler og traktorer. Rutebilen fra Skive afleverer Skive Folkeblad hver aften, så abonnenterne kan hente dagens avis samme dag. ”Centralen” bliver samlingssted for områdets børn, karle og unge piger. 1956 dør Åge pludselig af en blodprop, men Elly bliver boende hos Martinius og fortsætter med central, benzinstationer og salg af kyllinger og olie. 1956 køber Elly huset, og Martinius bliver boende til han dør i 1957. 1.februar 1957 overtager Elly centralen. Den bliver nedlagt 1.februar 1960. Nu har centralen 25 abonnenter. Ca. 1962 bliver benzinstationen nedlagt. 1966 sælger Elly huset.

1903    separationsbevilling som adkomst for Ane Kathrine Madsen

1966 ?

(2007)    Wiberg

 

 nr.8   matr  6d (Otting)

1884    fra Jens Jakobsen til Poul Jensen Bostrup         

1913  Peder Andersen, tømrermester

1942    Petrine Hejgaard          (2007)  Kurt Munk

 

Nr. 10 matr. nr  6e (Otting)

1863   Jens Jacobsen 

1906   skifteretten, adkomst for enken Mathilde Jacobsen , f. Pedersen

1906   Anthon Andersen

1911   skifteretten, adkomst for: Peder, Johannes , Arne, og Ingrid Andersen,(gift  

           med Søren Poulsen), Eli Andersen, Thora Andersen, (gift med Simon 

           Poulsen), Agnes Andersen ( f. 18/7 1885)

1911   fra Peder og Johannes Andersen, efter fuldmagt til Jens Peder Jensen

1931   skifteretsudskrift, som adkomst for de selvskiftende arvinger efter Jens

           Peder Jensen:  Mariane Jensen, Karen Marie Jensen ( gift ,med Holger

           Jensen) og Jens Christian Jensen

1946   fra Jens Christian Jensen, Karen Marie Jacobsen og Mariane Jensen til

           arbejdsmand Anders Kristensen Præst

(2007)  Kristian F. Henriksen

 

Nr. 11   matr 6a (Otting)  ”Gransbjerggaard”

1824    Jacob Jensen       1863 Jens Jacobsen

1896    skifteretten, enken Mathilde Pedersen

1906    Jens Christian Lund        1934  Osvald Søndergaard

1985    Per Søndergaard             (2007)  Ingemann Torp

 

Nr.14  Matr nr.8a 8c 8q 8k 8s 8t 8r  (Otting)  “ Dannehave”

1793   Esper Jensen Grundvad         (1825) Gudike Madsen 

           Johanne Mortensdatter ( enken)

1848  Jesper Gudiksen        1867 skifteretten, enken       1867 Elias Christensen

1898  Kresten Jensen Svejgaard       1939 Jens Svejgaard

1965  Kristian Lund Svejgaard

 

matr 8k (Otting)

1897   Elias Christensen til Frederik Schiønning

1899   Frands Peder Carl Heigaard Jensen

1913   auktionsskøde  J.C. Lund , Johannes Pedersen , Chresten Svejgård

1917   Kresten Svejgaard (se Nittrupvej 14)

 

matr. 8b (Otting)

1870   Lars Jensen         1897 skifteretten, enken Mariane Olesdatter

1897   Jens Christian Larsen           1905 Hans Jensen

 

Nørregaardsvej 

 

Nr. 5  Matr 5c 9c (Otting)

1867    Anders Sørensen         1877  Jørgen Pedersen

1918    fra enken til Jørgen Peder Pedersen    1918 Jytte Augusta Pedersen

1952    Egon Nielsen Mortensen       (1980) Elsebeth Hauge

Nedlagt som landbrug

1983    Steen Christensen,  bilværksted med special i Citroen 2 CV

 

Ottingvej

 

Nr.  1   matr. nr.  19b (Otting)

(2007)   Niels K. Frandsen

 

Nr. 2A    matr. nr 1a 1e 1b 4d (Otting)  “ Holmgaard”

matriklen 1664   Erik Pedersen

matriklen 1688  Erik Pedersens enke Else Simonsen (? – 1693)

                             (ejer af gården : Salig Dorte Jensen , Viborg

Simon Eriksen 1668 – 1731)

Bustrup jordebog 1758   Jep Simonsen   (1709 – 1759)

1785    Simon Jeppesen,      1804 Simon Jeppesens enke

1832   Laust Christensen Skov        1898 skifteretten, enken Inger Jacobsen

1898   Mads Laustsen Skov

1947   skifteretten , adkomst for arvingerne:  Ingrid Christiansen, Niels Jespersen,

           Carl Peter Moustsen Skov, Fru Dagny Torp, grd. Laust Magnus Skov

1947   arveudlægsskøde for forpagter Karl Peder Moustsen Skov

Gården blev i 1974  lagt sammen med matr nr. 2a ” Refsgaard”

(2007) Søren L. Pedersen

 

matr 1b

1870    Søren Christensen

1880    Jens Pedersen

 

Nr.2B    matr nr.1g (Otting)

(2007)   Jørgen Kobberup

 

Nr.2C    matr.nr. 1k (Otting)

 

Nr.3 matr nr. 5a 2k 4i 4k 5k 9i 20a 21a (Otting) 3h(Nørby)   “Blomstrupgaard”

1843   Thomas Laursen Hede       1892 skifteretten, enken, Inger Nielsdatter

1897   Niels Thøgersen       1923 Jørgen Hastrup

1927   fogedudlægsskøde  Laust Raun             1933 Niels Dahl

(1973) Aage Dahl Frandsen   2011   Niels K. Frandsen

 

matr. nr. 21a 6b 8e 10b 10d 22a (Otting)

1866   Christian Christensen           1898 Inger Kathrine Jensen

1903   fra Hans Jensen til Johan Pedersen 10 b

1904   adkomst for Johan Pedersen       1950 skifteretten , enken

(1965) Anne Marie Poulsen

1973 Hinge, Eising, nedlagt og lagt under matr 5a (Otting)

 

Nr. 4   matr. nr. 4a 4d 4e (Otting)

1758 og 1787  var Diderik Hansen fæster på garden.

1789  køber Melkior Hansen garden af provst Friis I Brøndum, som nogle måneder tidligere havde købt den af Bustrup.

1859   Peder Christensen og Christen Christensen

1868   Peder  Christensen  (1870 matr 4b)

1906   skifteretten som adkomst for Nielsine Anine Skov, f. Christensen , i

           ægteskab med Mads Laursen Skov

1907  Lars Svejgaard   (1923 matr 9g fra 9a)        1934 Jens Peder Svejgaard

1980  Lars Svejgaard   nedlagt som landbrug, jorden lagt ind under matr 5a

 

Nr. 5    matr. nr.   9a  19a  (Otting)

1841    Niels Christensen           1882  Kresten Nielsen Smed

1897    skifteretten, adkomst for Dorthe Marie Laursen  matr 19a (Otting)

1922    Niels Kristian Nielsen  (Niels Smed)    1929 Kristian Laustsen Kristensen

1956 Søren Hedegaard   (sigersøn)      1983 Arne Hedegaard  Nielsen

1986   Lindy Søgaard Nielsen            (2007)  Kurt E. Søkilde

 

matr. 9c (Otting)

1915   fra Kristen Nielsen til N. P. Hansen            1919   Jørgen Pedersen

 

matr 19a  (Otting)

1859    Søren Christensen        1878  Jens Peder Mikkelsen

1879    Niels Christensen Smed        1882  Christen Nielsen

 

matr. nr. 9d 4e (Otting)  fra 9a (Otting)

1911   Mads Laustsen Skou til Niels Christian Pedersen

1913   Peder Kristian Pedersen         1922 Karl Jensen

1942   skifteretten, Jensine Jensen    1942 Harald Hansen

 

Nr. 7    matr.nr. 14a 14b 14c 16a (Otting)   “Haldbak”

1859   Jens Pedersen       1868 Mads Sørensen         1879 Kristian Jensen

1915   Kristian Jensen Haldborg    1918  Markus Kristensen  1922 Ejnar Nielsen

1965   Egon Lausen      (2007)   Mads Boller

 

matr. 16a

1853    David Stisen        1877 Søren Nielsen          1915 Andreas Laursen

1916    Niels Peder Kristensen Halborg    1918 Markus Kristensen(  se matr  14a)

 

matr 25a (Otting)

1801   Mads Thomasen         1863 adkomst for gårdmand Peder Jensen

1872   Thomas Laustsen Hede    1892 skifteretten, enken Inger Nielsdatter

 

Nr. 9   matr.nr.  11a 14d 11d 16b 13e 11b 16d 13f (Otting)  “Vesterbygaard”

Hedder formentlig “Vesterbygaard”, fordi Peder Pedersen fra Vesterby i Buksager i Balling i 1890 køber gården. Da er ”Vesterbygaard” i Balling ragt ned og lagt ind under ”Nedermølle”

1826    Peder Nielsen Primdahl          1860  Lars Christensen , 11b og 11c

1865    Jacob Christensen Østergaard af Hestbækgård         1870 Esper Nielsen

1889    skifteretten, enken Maren Jeppesen

1890    Peder Pedersen (Vesterby), fra Balling Vesterby

1908    Andreas M.Jensen     1919  Kristian M.Jørgensen    1943  Aage Kjærgård

1946    Gunnar Vejby      1947 Ejnar Andersen , Valdemar Riis

1956 Gunnar Frederiksen

               landbruget er nedlagt i 1998, jorden sammenlagt med matr. 13g

(2007)   Rune Pedersen

 

matr.nr. 11b 11c 13c 16c 14b 15b 5f (Otting)

1860   Lars Christensen          1887 arveanmeldelse, adkomst for Sidsel Pedersen

1887   Peder J. Poulsen       1892 Niels Christian Madsen

1933   skifteretten, adkomst for Else Madsen          1933 Anders Kristian Madsen

1951   Henry Andreas Nielsen

gården lagt ind under matr 11a (Otting)

 

Nr.  11   matr. nr.15a 13d  13g  17b  (Otting)

1853   Christen Jacobsen         1891 Gudike Jepsen

1923   skifteretten , Mette Marie Jepsen           1923 Ole Kr. Sørensen

1949   Laurits Marinus Kristensen

1973   landbruget nedlagt

(2004) Laursen

 

Nr. 13   matr  13g 13c (Otting)

(1904)   Christen Nielsen          (1916)  Niels Kristian Madsen        

(1932)   Anders Madsen         (1950)  Henry Nielsen

(1956)   Kristian Touborg, H. Jensen        (1960) Jens Knudsen Nielsen

              Leo Nielsen

 

Nr. 15   matr. nr. 13a 9h  (Otting)

1843    fra Jeppe Christensen til Inger Marie Jeppesdatter

1855    Michael Hansen            1862  amtsbrev for enken Mariane Jensen

1862    Jens Peder Christensen af Lund

1898   Offer Nielsen, Andreas Sørensen Bach

1904   Andreas Sørensen Bach

1911   skifteretten , enken Ane Sørensen, f. Andersen

1917   vielsesattest   Andreas Laursen          1920  Sigurd Eising

1939   Ingvard Jensen        (1945) Ingvard Jensen , Magnus Skov

1946   Magnus Skov         1950 Erling Møller

Garden er nedlagt som landbrug og lagt ind under 13g

 

Nr  17  matr. nr. 12   27  17a 13b (Otting) (9c 20e 21b (Oddense))    ”Thorgaard”

før 1814   Chresten Laustsen Torregaard

1839    Kristen Nielsen  ( gift med Chresten Laustsen Torregaards datter)     

1873    Niels Christian Christensen Thorgaard

1900    Niels Kristian Thorgaards enke, Ane Marie Pedersen

1911    Karl Pedersen          (1956) Jens Kristian Pedersen

2011  er gården nedlagt som landbrug og jorden lagt ind under  matr 5a

 

matr. 13b (Otting)

1847   Jens Pedersen          1865 Christen Nielsen

 

matr. 17a (Otting)

1847   Jens Pedersen           1865 Christian Nielsen

1873   Niels Christian Christensen

 

Torsmark 

 

Nr. 1   matr. nr. 3b, 7a 2e 3i 7f 7g 7h (Otting)

1580   Jens Terbensen,     1615 Jens Pedersen,    1624 Jens Villadsen,

1637   Niels Jespersen , (også kaldet Espersen),    1683 Peder Nielsen,

1700   Mads Sørensen,    1724 Anders Jensen,    ca 1728 Christen Madsen,

1749   Chresten Madsens enke, Maren Jensdatter, 1750 Christian Jensen Skytte,

1776   Jakob Andersen,  køber gården til selveje 1807,

1865   Christen Jacobsens enke Marie Hansdatter,   

1859   P. Andersen,  ved giftermål med Christen Jacobsens enke

1873 Jens Peder Jensen          1907  Jens Kristian Jensen

1951   Holger Jensen                Mogens Glud Jensen

Omkr. 1965 nyudviklede Holger Jensen sammen med lærer Jørgen Munkesø

I Oddense en glasfiberbåd  ”Salling Båden” den blev bygget helt fra bunden

I støbeforme, hvor man først skulle lære, hvordan man anvender glasfiber.

Der blev bygget ca  35 både hjemme i laden over 10 år.

 

Nr. 3A

matr.nr.10a 18a 18b 28 30 8f 5b 8g (Otting) “Bremgaard”

1758  fæster Christen Godskesen,    1773 fæster Anders Espersen

1798  køber Hans Andersen garden af Bustrup,   1812  fæster Anders Espersen,

1852   Jens Hansen          1889 Hans Jensen

1938   Marie Dahlgaard født Jensen og Peder Dahlgaard

1965  Søren Dahlgaard      1969 Jens Kr. Brunsgaard     1986 Alfred Brunsgaard

 

matr. 7b (Otting)

1859   Peder Andersen

1888   arveanmeldelse for Pederens enke Marie Hansdatter

1888   Jens Peder Jensen  ( Torsmark  nr. 1)

 

 

 

Otting Hedevej

 

Nr. 1  matr nr. 5b 10c 18c 5c (Otting)                   

1865   Jacob Troelsen       1902   Kristian Jensen Jørgensen                           

1921   Jens Peder Jensen           1928 fogedudlægsskøde,   Ferdinand Kristensen

1939   Vagn K. Jensen             (1965) J. Skovborg  ( solgt jord)

            nedlagt som landbrugsejendom

(2007) Henning Dyhr

 

matr 18  (Otting)

1822   Anders Nielsen Smed         1871 Jens Hansen

 

Nr. 2   matr. nr. 8d 8m 23a 24 (Otting) 2d (Nørby, Balling) ” Gjedhøjhus” 

1838    Lauge Lund           1873 Jeppe Marinus Lund , Balling Overmøller

(1904) Kresten Jensen Svejgaard          1911 Magnus Kristiansen

1934    Bendix  Kristensen Præst

1943    fra Anders Holgersen Høstgaard 23a 24 a, 1946  2d (Nørby)

(1965) Markus Pedersen

 

matr. 22b (Otting)

1864   Jens Pedersen         1891 skifteretten, enken Else Marie Frederiksdatter

1891   Jens Christian Jensen          1929 Viggo Vejle  matr 21d 22b 25b (Otting)

 

Nr. 4   matr.   nr . 9 f (Otting)

1923   ægtepagt som legitimation for Ane Kristine Jacobsen f. Christensen

1923   skøde fra N. C. Pedersen til Ane Kristine Jacobsen

(2004)   Hardy Laursen

 

Nr. 6   matr nr. 1d 4e 9d 4g 8o 24b (Otting)

1913   fra Niels Christian Pedersen til Peder Christian Pedersen

1922   Karl Jensen           1942 skifteretten, adkomst for Jensine Jensen

1942   Harald Hansen        1944 Harald Jensen       (2007) Per Madsen

 

Nr. 8   matr.  4f 6f 6g 6h 9e  (Otting) 1e 2c (Nørby,Balling)

1891    Niels Bernt Jakobsen til  Niels Christian Pedersen

1936    skifteretten, adkomst for Margrethe Katrine  Pedersen

1946    landarbejder Simon Jensen

1947    fra Chr. Pedersen Nørby, 1e 2c (Nørby, Balling)

(2004)  Kim S. Kristiansen 

 

Nr. 10 matr. 6c 5d 8b 2b 8h (Otting)

1879   Johannes Jacobsen          1882 Andreas og Jens Christian Jacobsen

1884   Jens Christian Jacobsen, hele ejendommen

1887   Niels Bernhard Jacobsen        1921 Magnus Jacobsen

1925   Jens Jensen Sønderup         1926 efter fogedudlæg til Magnus Madsen

1946   Harald Jensen         (2007) Max Palshøj

 

Nr.12  matr. nr. 8i 8e (Otting)

1892    fra Niels Bernhard Jacobsen til Ane Kirstine Jacobsen

1915    Johannes Pedersen          1919 Johannes Jacobsen        1920 Jens Olesen

1921    Jens Christian Jensen        1950 Viggo Veile       (2007) Børge T. Skytte

 

Nr. 14  matr.nr.3c 20b (Otting)

1874   Andreas  Jacobsen        1913 Niels Kristensen

1920   skifteretten, enken,   Kirstine Kristensen

1944   Andres  Kristensen        1951 Svend Aage Pedersen

(1956) Magne Karlsen          (1960) Aage Stagstrup          (1973) Erik Troelsen

 

Nr. 16    matr 2c (Otting)

1903   fra Peder Nielsen til Niels Peder Laursen

1907   Vilhelm Johansens hustru Karen Marie født Laursen

1909    fogedudlægsskøde til Anthon Johannes Regnar

1909    Karl Peder Augustinus Nielsen         1910 Kristen Jensen

1942    Insp. A. Wibholm,    1946   landmand Harald Andersen

(2007) Stefan Jacobsen

 

Nr. 18   matr  9b 4b 1b  (Otting)   ” Hedegaard”

1879    Søren Christensen Smed          1880 Jens Pedersen

(1909) Jens Marinus Jensen         1920 P. Chr. Svindt , Thorvald Christensen

1924    Thorvald Christensen         (1932)  Gustav Gravgaard,  Anders Andersen

(1937)  A. Vibholm          1943  OttoKristensen , A. Vibholm

(1956)  Hans Damgaard          (1965)  Kr. Larsen Blåbjerg.   (købt jord  1973)

(199?)   Mogens Glud Jensen           (2007) Eivind Kristensen 

 

Jeg er lidt i tvivl om ejerskabet af denne ejendom, for efter 1938 ejer følgende en del af den.

1938   Peder Larsen Glintborg           1941 Peder Riis Christensen

1942   Anton Ladefoged      1942 Peder Bech Poulsen

 

matr 2b 3b 3e 1c 4c (Otting)

hvor lå den er den ikke ragt ned ?

1881   Søren Christian Pedersen        1891  enken Ane Kirstine Jacobsen,1905 1c 1906 4c       1928 skifteretten enken Karen Jensen          1928  Søren Jensen

1932    Jens Jensen Stisen

 

matr 27 (Otting)

1825   Jens Pedersen           1832 Laurs Christensen          1863   Peder Nielsen

1914   Sigurd Eising

 

matr, numrene 28 29 30 31 og 32 (Otting)

står i tingbogen opført som „ fællesjorder“

Matr nr.29 (Otting)   tilhører nu  Nittrupvej  nr. 7