Realregister i Otting

Oddense realregister

Udarbejdet af Erik Trudsø. (Søgefeltet fremkommer ved tryk på tasten F3)

 NB: Efter 1953 kan man ikke se om det er ejer eller lejer, idet disse oplysninger er hentet fra telefonbogen. Man kan finde dem under Statens arkivalieonline på nettet.

 Bemærkninger foran i ”Realregistret” ( registret til tingbøgerne)

 Sognets tiender er udslettet i 1922, og nedenunder

 ” De gamle Dokumenter ang. Jagt og Fiskeri for Eskjær Hovedgaard ved senere Transport til M. Henriksen og årlig afgift til Eskjær Hovedgaard er aflyst den 12/1 1942 på samtlige ejendomme i Oddense Sogn, på Grundlag af Kvittering fra Ejeren af Eskjær Hovedgaard, G Schütte”

(Holger Jensen mener, at M.Henriksen må være ejeren af Vium Mølle.)

Holger Jensen har skrevet interessant om sin skolevej ( ad ”Holmhuse”)

Jens Eising fortæller indgående og interessant om mange af egnens beboere  i sin bog ”Søen høj wi et møt i Salling”

I et hæfte ”Muleposen” fra lokalhistorisk arkiv fortæller Jens Bligaard om Oddense fra tiden lige før 1. verdenskrig, om byens beboere og især håndværkere

i Skivebogen for 1997 fortæller Grete Jensen, der boede Frammerslevvej 23 om sin barndom i Oddense, og i Skivebogen 2001 fortæller hun om sin ungdom i Oddense Niels Olesen Husted beskriver i bogen ”Oddense Højskoles Historie” Oddense Højskole.

 Det første sogneraad i Oddense – Otting var: pastor Schousboe, grd. sognefoged Mehlsen Mehlsen, Ottin grd. Søren Jespersen , Kåstrup,   grd. Hans Mikkelsen , Oddense,           grd. Christen Balling, Næstildgaard,   grd. Jacob Jensen , Otting

 

Andrupvej

 Nr. 1 A   ( matr 1c,  Oddense By)

1858  auktionsrettens skøde til gårdejer Christen Nielsen , Otting,                               1873 Niels Christian Christensen                                                                                       Oddense Hallen

 Nr.  1B   matr 1h 1n (Oddense  By)   skolen                                                            1920    fra sognepræst Kragh- Müller på pastoratets vegne til Oddense Otting Kommune. 1940    også matr nr. 1n (Oddense By)

 Nr.  2. matr 6g  (Oddense  By)                                                                                 1924    fra Gudik Vestergaard  til enken Karen Storgaard f. Poulsen                            1948    skifteretten  Else Bengaard, Kirsten Tranberg og Jens Kr. Storgård Sørensen      1948    Kirsten Tranberg            (1980) Hanne Daugbjerg

 Nr.  3  matr 1a (Oddense  By) forpagterbolig, i tingbogen star følgende opført:                fra 1877 (for Pastor Holt) sognefoged Mads Christensen, Otting                                      fra  1886   Jens Christian Iversen,  og igen                                                                  fra   1895  Jens Christian Iversen                                                                                  fra 1903   Kresten Jensen Kirk, den næste opførte er                                                   fra  1952   Jens Kristensen, mellem de to sidstnævnte har der været en Wiliam Frederiksen. (1980) Ole Vissing

 Nr. 4 matr 6s (Oddense  By)                                                                                      (1980) Dagny Geertsen           (2006)  C H Madsen

 Nr. 5 Matr. nr 1a  (Oddense By) præstegaarden                                                     (tidligere præster står sammen med omtalen af kirken) sidst i hæftet                           1941    E. Rahbeck Pedersen    1954 Ove Hesselager Kristensen      1964 Niels P. Hansen  1967    Bent Hein    1986 Anni Foldager     1992 Sophie Nordentoft    2000 Marianne Madsen  2001    Mette Shaw        2006 Jens Hvidtfeldt

 Nr. 6 Matr 6t (Oddense  By)                                                                                  (1980)  Ib Peter Christensen    1992  Erhard Pedersen      1999 Henny Pedersen

 Nr. 7 Matr 6a 12  11d  3i  9e (Oddense  By) “Bligaard”                                             1514     fra H. Steen til biskop Erik Kaas, Viborg                                                      1787     Peder Simonsen     (1815) Peder Simonsens enke        1824 Ivar Pedersen          1870     skifteretten Maren Christensdatter      1870 Jens Christian Iversen                   1903     Iver Iversen       1916  fra Peder Pedersen matr.  11d og 3i                                1921     arvingerne  til Ivar Bligaard (6a 9e 8b 7av 7ay)                                                    1936     Ivar Iversen Bligaard        (1945)  Jens Iversen Bligaard      1994 Agnes Bligaard

 Nr. 8 Matr 6e 6k (Oddense  By)                                                                             1908   fra Jens Chr. Iversen til  Gudik Jensen Vestergaard                                            1929 Søren Johannes Sørensen                                                                                           1930  Holger Jensen (rutebilmand og hønseriejer)    Holger Jensen havde udover at være   vognmand opdræt af sølvræve.  Hans kone Clara var hjemmesyerske                            (1980) Poul E. K Jacobsen

 Nr. 9 Matr 4a (Oddense  By)  “ Vestergaard”                                                           (1787  og 1801) Søren Madsen Vestergaard, sognefoged og lægdsmand                          1815    Søren Vestergaards enke      1835  Jens Sørensen Vestergaard                             1879    Gudike Jensen Vestergaard      1911 Jens Gudiksen Vestergaard                       1953    Gudike Vestergaard  ( købesum  214.800)      1988 Jens Gudiksen Vestergaard

 Nr. 10 Matr 6q (Oddense  By                                                                                 (1980)    Anna Skorstensgaard      1986  John S. Nielsen

 Nr. 11 Matr 13c  (Frammerslev)  (KMJ Byg)                                                               1893    fra Peder Christian Eriksen til Jens Peder Madsen                                                   1897    Mehlsen Jensen      1901 Poul Peder Jensen                                                      1931    skifteretten, Anton Andersen Strøm og Mette Marie Christensen                     1950    Anton Andersen Strøm hele ejendommen      1950 Anton Eskildsen                    1987    Lena D. Hansen        1997 Verner Andersen           Orla B.Madsen                         2011    ragt ned af kommunen ” som uegnet til menneskebolig”

 Nr. 12 Matr  6ab (Oddense  By)                                                                                    Leif Jeppesen

 

 Nr. 12B    Matr 6ad (Oddense  By)

“Sparebassin”

 

Nr. 13 Matr. nr. 9b 13b 6f 7c 6g  (Frammerslev)                                                        1905    fra Søren Sørensen til Christian Christiansen                                                    1924 fra Jens Christian Sørensen 13  b                                                                        1935    Anne Marie Christiansen ( 9b 13b)      1935  Marinus Brøns                                 1950    Kristian Clausen     (1980) Henry Pedersen  fra 1993 “ Traktor og Maskinservice” 1997   Verner Pedersen

 

Nr. 14 Matr. nr. 5a 3f (Oddense By)  “ Ny Vestergaard”

(1787 og 1801)  Jeppe Olesen Vestergaard      (1810)  Ole Vestergaard

1822    Hans Peder Mikkelsen       1842 Bertel Laursen Nørgaard

1869    Jacob Hansen       1902  skifteretten, enken Maren Jørgensen

1902    Hans Peder Jacobsen Vestergaard   

1948    skifteretten, enken Mette Elisabeth Vestergaard

1948    Tage Vestergaard      1986 Hans Peder Vestergaard  fra 1995  ”Oddense Grusgrav”

           Det meste af jorden er solgt fra. Hvor der var grusgrav, blev der planeret og

           Beplantet  og dannet en sø ” H.P. Fiskesø”. De gamle bygninger blev

            Ombygget og udlejet til Nautrups smedie og Troelsens møbler.

 

Nr. 14A Matr. nr. 5b (?) (Oddense By) (I hjørne af  ny Vestergaards have)

(1980)  Karl E. Jensen     1986 Arne E Nielsen      1988 Kaj Søndergaard

1990    Jan Gjedde     1991 Svend Højriis      1997 Pia  Dalgaard

1999    Gerda Vestergaard

 

matr. nr.7t,  parcel overfor vejen til Otting Udm., udstykket 1884 fra matr 7o, (Ottingvej  21)

1884    Andreas Laursen       1932 Jens Gudiksen Vestergaard     1942 Laurits Larsen

1950    Aage Bendixen

 

Nr. 16 Matr. nr. 7a 8c 7b 7e (Frammerslev)

            Karen Knudsdatter      1829 Vielsesattest Niels Sørensen

1860    ungkarl Jens Kristian Nielsen Ladefoged      1895 skifteretten enken, Ane Pedersen

1898    Markus Jensen  Ladefoged      1935 Poul Dalgaard Vestergaard

(1980) Åge Vestergaard

 

Nr. 20 Matr. nr. 6b 14b 11c 3k 13f  (Frammerslev)

1835    Niels Nielsen Smed        1838 adkomst, enken Maren Knudsdatter

1871    Laust Christensen Husted      1881 Peder Jensen Poulsen

1887    Niels Kristian Daht, landbruger      1920  Peder Sørensen Dath

1921    Søren Sørensen Dath      1947 Børge Lysdahl  også 13f     1999 Bo Frandsen

 

Nr. 22 Matr. nr. 11a 5a  (Frammerslev)

1831    Anders Pedersen       1875 Amalie Frederikke Pedersen Nielsen

1875    Jens Peder Christensen       1893 skifteretten , enken Maren Pedersdatter

1893    Jørgen Sørensen Thorgaard      1919  Christen Thorgaard

1921    Christen Lund Heilskov       1924 Christen Stampe Andersen

1932    Sigurd Just Villadsen      (1980)  Ruth K. Mørch

 

Nr. 24 Matr. nr. 12a 8b 9e 16b 6c  (Frammerslev)

             Anders Christensen      1826 Niels Jensen Bro       1853 Jens Jensen Bro

1892     adkomst Jens Christian Jensen Bro og Mette Marie Jensen

1892     Ingvard  Andersen       1918 Laurits Sørensen Møller      1965 Kresten Kirk

1998     Kristian Solnæs      2000 Allan Furbo

 

Matr 6c sælges

1871    Hans Christian Sørensen , Søndergaard  

1914    skifteretten  enken , Kirsten f. Sørensen      1914 Ingvard Jensen Kolding

1940    Oluf Simonsen   6a og 10a (også 9c fra Søren Præst)

1950    matr. nr. 1i  fra Aksel Frandsen

 

Nr. 26 Matr. nr. 5g (Frammerslev)

1841  Ole Sørensen,   1863 Maren Olesen,    1864 Peder Andersen Riis

1894  Ole Pedersen         1922 Markus Nielsen Brøns

(1965) Henry Pedersen      1973 sammenlagt med en anden ejendom

(1980) Ib Thomsen     1991 Tommy Christensen       1999 Bjarne Futtrup

(2006) Troels E. Nørgaard

 

 

Buen

Nr. 1Matr. nr. 6æ (Oddense  By)

 

Nr. 2 Matr 6y (Oddense  By)

1986     Skive Offset

 

Nr. 6 Matr. nr. 6z (Oddense  By)

Købt I 1991 af produkthandler Max Dahlgaard, der byggede ny garage

 

Charlottevej

Nr. 1 Matr nr.11ah (Oddense  By)

(1980)   Leif Nielsen      1982 Jens Chr. Jensen       1989 Mogens Christiansen

 

Nr. 2 Matr nr. 11p (Oddense  By)

(1980)   Carl E.L.Pedersen , lærer ved Oddense skole  Ingrid Pedersen

 

Nr. 3 Matr. nr. 11ai (Oddense  By)

(1980)   Henning Nielsen      1986 Hans Pedersen      1997 Anette K. Pedersen

 

Nr. 4 Matr. nr. 11v (Oddense  By)

(1980)   Kresten Krarup Pedersen     1988 Ida Pedersen      1997 Ivan Svenningsen

1998     Claus J.  Andersen  27-11- Torben Bak

 

Nr. 5 Matr.nr. 11ak (Oddense  By)

(1980) Tommy Eskildsen      1981 Karlo Billeskov       1982 Knud Erik Torp

1983    N. C. Hansen      1993 Karsten Normann Pedersen

 

Nr. 6 Matr. nr. 11x (Oddense  By)

(1980)    Niels J. Mathiasen

 

Nr. 7 Matr. nr. 11al (Oddense  By)

(1980)   Niels Ebbe Møller Jensen     1999 Kamil Al-Hajali

 

Nr. 8 Matr. nr.  11y (Oddense  By)

(1978)     Mogens E. Hansen (selvstændig vognmandsforretning fra 1978 –

                 2010     31-05-2021 Karen Hansen

 

Nr. 9 Matr. nr.  11am (Oddense  By)

(1980)   Mogens  Glud Jensen     1983 Erling Hansen        (2006) Ejnar Madsen

 

Nr. 10 Matr. nr.  11bc (Oddense  By)

(1980)     Karl H. Nørgaard

 

Nr. 11 Matr. nr.  11an (Oddense  By)

(1980)   Eigil  Larsen     1983 Bent O Kristensen     1989 Ole Gansted

(2006)   Dorthea Jespersen

 

Nr. 12 Matr. nr.  11bb  (Oddense  By)

(1980)     Hans K. Nielsen

 

Nr. 13 Matr. nr.  11ao (Oddense  By)

(1980)   John Pedersen Dam     1997 Ole P. Jespersen

 

Nr. 14 Matr. nr. 11ba (Oddense  By)

(1980)   Harry Bak      “Oddense Buslinjer”

“Oddense / Skive Turistfart”  Turistkørsel fra 1971 – 2002,  havde 5 busser                              24-03-2018 Ivan Bak

 

Nr. 15 Matr. nr. 11ap (Oddense  By)

(1980)   Ole Warming      1981 Karl Kristian Rygaard      1983 Birgit M. L. Nielsen

 

Nr. 16 Matr. nr. 11aø (Oddense  By)

(1980)   John A. Madsen       1983 K. Overgaard      1999 Hanne D. Pedersen

(2006)   Rune M. Nielsen    01-01-2006 Ryan Kristensen og Tina Jensen

 

Nr. 18 Matr. nr. 11aæ (Oddense  By)

(1980)   Jørgen Kirk     1998 Karen M. Kirk       1999 Karen Marie Andersen

 

Nr. 20 Matr. nr. 11az (Oddense  By)

(1980)    Ole B.Pedersen    11-11-2007 Martin Andersen og Annita Bell

 

Nr. 22 Matr. nr.  11ay (Oddense  By)

(1980)  Aage Hansen      1994 Gregers Frederiksen      2001 Ejnar Ø. Larsen

 

Nr. 24 Matr nr. 11ax (Oddense  By)

(1980)    Kurt Larsen      1994 Leif Christoffersen

 

Nr. 26 Matr. nr. 11av (Oddense  By)

(1980)   Børge Peder Simonsen      1987  Harald Chrisrtensen      1995 Helga  Christensen

(2006)  Gustav Amstrup    28-02-2010 Wyadysla Josef Kitowski og Dorota Kitowska

 

Nr. 28 Matr. nr. 11at (Oddense  By)

               er  opført 1974

(1980)   Jens Christian Jensen     1982 Jens Nielsen      1998 Jette B. Nielsen   27-02-2007 Tage Skov og Annelise Nielsen

 

Nr. 30 Matr. nr. 11au (Oddense  By)

1982    Henning Haubo Larsen       1986 Aksel Jørgensen     1994 Hanne Jørgensen

2002   Torkild Pedersen

 

Nr. 32 Matr. nr. 11as (Oddense  By)

(1980)  Olav Rasmussen

 

Nr. 34 Matr. nr. 11ar (Oddense  By)

(1976)  Kristian R. Buch   dyrlæge I Oddense fra 5/1  1976 til 31/12 1999    29-04-2020 Marianne Boel Pedersen og Oscar Krogh Diøs

 

Nr. 36 Matr. nr. 11ag (Oddense  By)

(1980)   Søren Abrahamsen   ( var glarmester I Skive)

 

Frammerslevvej

 

Nr. 1 Matr. nr. 7cl 7bd (Oddense  By) (11 beboere I 25 år)

1936    fra Jens Jensen til ”A/S Oddense Vandværk” 

1947    Harald Knudsen , barber og  Ejler Jensen

1952    Ejler Jensen   ( han er nu eneejer)        (2006)  Peder G. Jensen

 

Nr. 2 Matr. nr. 7aa 7ah  (Oddense  By)

1914 fra Marie Louise Hanghøj til Laurids Laursen ,malermester

            Jens Børsting, musiker og  barber  (bor i  en lejlighed)

1934    Kresten Mikkelsen   1945  også 7bh fra Jens Jensen

            1945 7bh forenes med 7aa og 7ah til et landbrug i klasse II

           Havde et mindre landbrug sammen med en grusgrav,  Hans kone åbnede

           et brødudsalg

            Peter Mikkelsen  havde lillebilforretning      

(1980) Hans Mikkelsen var den sidste ejer af brødudsalget    

 1997 Jan Burchardt

 

Nr. 3 Matr. nr. 7cn (Oddense  By)

(1980)    Peder B. Jørgensen

 

Nr. 4 Matr. nr. 7i  (Oddense  By)

1864    Christen Sørensen Hanghøj     1910 skifteretten,  Marie Louise Hanghøj

1912    Thomas Peder Pedersen

            (1921) står tømrermester Henrik Kristensen som lejer her.

1947    til “Oddense Kolonihaveforening”, matr. nr.: 7bm – 7bn -7bo – 7bp – 7bq – 7br –

           7bs – 7bt – 7bu – 7bv – 7bx – 7by – 7bz – 7bæ – 7bø

           1953  fra Niels Madsen til samme  matr 7cb

1950    boet efter Marie Louise Hanghøj behandles af Søren Dath som executor testamenti

1950    Rentier Laurits Peter Laursen      (1980) Henning Sørensen 

           (Thomas B. Henker)

 

Nr. 4A Matr. nr. 7cy (Oddense  By)

            Ivan Bak

 

Nr. 5 Matr. nr. 7dr (Oddense  By)

(1980) Kjeld O.K.Jensen

 

Nr. 6 Matr. nr. 7bo (Oddense  By)

1947     fra Louise Marie Hanghøj til ”Oddense Kolonihaveforening”

(1980)  Preben Kristian Nielsen     1991 Jakob Sørensen

 

Nr. 7 Matr. nr. 7dæ (Oddense  By)

(1980)   Ragnhild Johanne Frederiksen

 

Nr. 8 Matr. nr. 7bn (Oddense  By)

1947     fra Louise Marie Hanghøj til ”Oddense Kolonihaveforening”

(1980)  Jens Møller Nielsen    1989  Knud  Buk     1993  Svend R. Nielsen

1998     Tommy Press      2001  Thomas J. Strøbeck

 

Nr. 9 Matr. nr. 7op 7aq 7æ (Oddense  By)

1921    fra  M. Jensen til A. Johansen     1921 fra Oddense Brugsforening  7op

1930    adkomst for Maren Johansen     1930 Jens Dahl

(1980) Verner  Sørensen     1987 Jens Jensen      1992 Henning Klokmose

1995    Brian K. Schølart

 

Nr. 10 Matr. nr. 7bm (Oddense  By) udstykket igen I 1953

1947     fra Louise Marie Hanghøj til ”Oddense Kolonihaveforening”

1970    Svend Christensen   “ Cementvarefabrik”

            Startede som cementstøber i 1964, flyttede i 1970 produktionen til

            Frammerslevvej nr. 10 ( fortsatte til 1986)

 

Nr. 11 Matr. nr. 7oo (Oddense  By)

(1980)   Gudrun Sofie Jensen       1998  Karsten T. Bakmann

 

Nr. 13 Matr. nr. 7oy (Oddense  By)

1973   Villy Pedersen       ( Oddense Tømrerfirma)

2000     Jens H.P.Pedersen

 

Nr. 15 Matr. nr. 7on (Oddense  By)

1971  Oddense Tømrerfirma  1991  “  Oddense Konfektion”  ,  “ Dana Strik”

        Firmaet havde ca 15 – 20 ansatte,  videreføres af sønnen Henrik Pedersen

 

Nr. 17 Matr. nr. 8a 8d  (Oddense  By) “ Nørrisgaard”

(1815)  Lars Nielsen     (1844)  Niels Christensen      1856 Laurs Nielsen

1858    Niels Laursen Bligaard

1891    efter fuldmagt for Laust Nielsen til Andreas Thomsen

1906    arveudlægsskøde, Kristine Nørrisgaard, f. Thomsen og Jens Nørrisgaard

1924    Jens Nørrisgaard  8d       1936 Frida og Agner Kristian Jensen

1936    skifteretten som adkomst for Kristine Nørrisgaard

1956    Frida Nørrisgaard        1989 Gregers Frederiksen

1991    P.Møller    (1992   “Oddense Solcenter”)      1993 Holger Jakobsen

 

Matr. nr. 8 d (Frammerslev )

Tromlehus.   er udstykket fra 8a 9/3 1890

          Fundamentet til tromlehuset eksisterer stadigvæk. Grethe Jensen, der er opvokset i   

          Frammerslevvej nr. 23 skriver i sine erindringer i ”Skive Aarbog” 1997 om hvordan

          børnene var bange for at gå forbi huset de mørke vintermorgener.

 

Nr. 19 Matr. nr. 8a (Frammerslev )

(1844)    Peder Jensen Degn     1859 Anders Jensen      1890 Jens Lyder Henriksen

1904      Søren Sørensen Børsting      1941 Søren Svenningsen Sørensen

1969      Jens Henriksen      1973 Jens Morten Kristensen

(1980)   Bent Ole Raymond Kristensen      1986 Eigil Larsen

 

Nr. 21 Matr. nr. 8e (Frammerslev )

1894    fra Jens Lyder Henriksen til Mikkel Christian Christensen

1921    Ejler Marinus Christensen      1923 Lars Nielsen       1924 vognmand Niels Hansen

1949    Robert Juul Nielsen      (1980) Åge Møller ( produktforretning)    

1989    B. Berthelsen ( Oddense Produkt)

 

Nr. 23 Matr. nr. 9a 10d (Frammerslev )

            Peder Pedersen Smed      1820 Mads Pedersen     1859 Kirsten Marie Madsdatter

1863    vielsesattest som adkomst for Christen Jensen     1893 Søren Sørensen

1904    Kristian Kristensen (Laanum)        1935 Søren Præst

             Søren Præst var vognmand i Jebjerg, før han købte gården her. Hans datter, Grethe

             Jensen, der bor i Breum, har skrevet en meget interessant artikel om sin barndom og

             ungdom i ejendommen her, fra hun var ca 3 år. Artiklen er forsynet med mange

             billeder fra gården. Den står i ” Skive Årbog for 1997”

1956    Niels Børge Præst     2002 Kurt H. Jensen

 

Gravene

 

Nr. 1 Matr. nr. 3v (Oddense  By)

(åbnede på torvet 2 I 1908)

1973    Oddense Brugsforening

            Brugsen trængte til restaurering, man valgte at flytte til  gravene 1

            Købte  grunden af Holger Jensen. Men omsætningen faldt og butikken

           Blev overtaget af COOP (FDB) 2008 sagde FDB stop og ville nedlægge

           Brugsen, men lokale ildsjæle oprettede et investeringsselskab og købte

           Brugsen af COOP. Renoverede den med frivillig arbejdskraft.

           1/12 2009 åbnede ” vores butik” som filial af brugsen i Balling.           

 

Nr. 2 Matr. nr. 7 cæ (Oddense  By)

Morten Vejle Christoffersen

 

Nr. 3 Matr. nr. 3 x (Oddense  By)

Oddense Vognmandsforretning

 

Nr. 4 Matr. nr. 7 dh (Oddense  By)

(1980)  Birger Uggerby    ( Karen Uggerby begyndte her Herre og damefrisørsalon,

Flyttede senere til Louisevej 10 under navnet ”Salon 13”)

  1986 Karsten N. Andersen     1987 Johan V. Møller

1988    Peder K A Nielsen              Birte G. Nielsen

,

Nr. 5 Matr. nr. 3x (Oddense  By)

(1990)  ” Dan-air Industrivarme”               Troelsen Møbler

 

Nr. 6 Matr. nr. 7di (Oddense  By)

(1980)   Mads Nedergaard Hansen     1986 Allan Dalgaard Andersen

 

Nr. 8 Matr. nr. 7dk (Oddense  By)

(1980)    Leif Jeppesen

 

Nr. 9 Matr. nr. 3ab (Oddense  By)

Bak

 

Nr. 10 Matr. nr. 7dl (Oddense  By)

(1980)    Kaj Vestergaard

 

Nr. 11 Matr. nr. 3n (Oddense  By)

1986    Verner Sørensen  (1991 “ Handelsfirmaet ,Verner Sørensen “)

    Kørte rundt og solgte landbrugsartikler, havde også butik

1996    Bjarne K. Jacobsen

 

Nr. 12  Matr. nr. 3r (Oddense  By)

Renseanlæg

 

Nr. 20 Matr. nr. 3æ (Oddense  By)

(1980)    Christian J. Troelsen  (Troelsen Møbler)

 

Nr. 22  Hennings  Maskinsnedkeri

          Startede på Hindborgvej 3, men flyttede p.g.a. pladsmangel hertil.

         Havde op til 20 ansatte, men er nu nedlagt og overtaget af

         ”Skive Flytteforretning”

 

Nr. 24 Matr. nr. 7dg

Legeplads  (er nu 2007 blevet ryddet og der skal bygges 3 lejligheder)

 

Nr. 26 Matr. nr. 7cø (Oddense  By)

(1980)     Jørgen B. Poulsen

 

Nr. 28 Matr. nr. 7ex (Oddense  By)

(1980)   Jens Henrik Pedersen      1994 Niels  Nüchel

 

Matr 7c (Oddense By)

1858    Niels Laursen Bligaard

(1904)    Anders Iversen      1920 Anders Iversens enke      1923 Marius Nielsen

1956      Jens Andersen

 

Hanghøjvej

 

Nr. 1 Matr. nr. 7cf (Oddense  By)

(1980)   Kaj Egon Stilling             Torben Bak

 

Nr. 2 Matr. nr. 7cc (Oddense  By)

(1980)     Svend Åge Bak       1998 John Christiansen

 

Nr. 3 Matr. nr. 7cg (Oddense  By)

(1980)   Kristian M. Kristensen          1981 Eigil Sørensen

 

Nr. 4 Matr. nr. 7cb (Oddense  By)

1947    fra N. Madsen  til ”Oddense Kolonihaveforening”

1952    rentier   Mads Madsen       (1980) Herman Bundgaard Pedersen

1981   Ove Kristensen      1986 Poul E   Sørensen

 

Nr. 5 Matr. nr. 7ch (Oddense  By)

1980    Mogens B. Christensen    (Uddeler)

 

Helenevej

 

Nr. 1 Matr. nr. 11z (Oddense  By)

(1980)   Peder Olesen       1982 Knud Erik Mortensen   18.01.2021 Gert Hyldgård Jensen

 

Nr. 2 Matr. nr. 11ag (Oddense  By)

(1980)   Ole P. Jakobsen

 

Nr. 3 Matr. nr. 11æ (Oddense  By)

(1980)   Sigfred Hansen

 

Nr. 4 Matr. nr. 11af (Oddense  By)

(1980)  Henry  Olesen      1983 K. Møller      1989 Karen Møller

1991    Ole Bak Pedersen      1993 Tage Høgh   25-11- 2011  Kirstine Marie Kristensen

 

Nr. 5 Matr. nr. 11ø (Oddense  By)

(1980)    Niels Mark      1981 Erik Nielsen   13-05-2019 Ann Sigu Hjatalin - Steintor Hjatelin

 

Nr. 6 Matr. nr. 11ae (Oddense  By)

(1980)   Anton Boel Nielsen      1997 Michael Pedersen   01-03-2019 Susanna Vinter Dahl

 

Nr. 7 Matr. nr. 11aa (Oddense  By)

(1980)   Ole Raunholt Nielsen      1986 Tage Vestergaard      1999 Allan H. B. Christensen

             Birgitte K. Jensen    25-02-2020  Amalie og Lucian Lupes

 

Nr. 8 Matr. nr. 11ad (Oddense  By)

(1980)     Søren B. Nielsen

 

Nr. 9 Matr. nr. 11ab (Oddense  By)

(1980)   Preben Nielsen     Boet efter Preben Nielsen - Karin Nielsen

 

Nr. 10 Matr. nr. 7dx (Oddense  By)

(1980)   Bjarne Skov   01-10-2020 Boet efter B.S.  Anne Marie Skov

 

Nr. 11 Matr. nr.  11 ac (Oddense  By)

(1980)    Karl J. Gjedde   25-10-2018 Petu Marion og Elena Manella Toma

 

Nr. 12 Matr. nr. 7dv (Oddense  By)

(1980)    Svend Åge Sørensen

 

Nr. 13 Matr. nr. 7eb (Oddense  By)

(tom)

 

Nr. 14 Matr. nr. 7du (Oddense  By)

(1980)   Niels Madsen      1986 Bjarne G. Primdahl           (1980) Poul F. Kristensen

 

Nr. 15 Matr. nr. 7 ea (Oddense  By)

(1980)   Richard Vagner Andersen       1988  Sten B. Don

 

Nr. 16 Matr. nr. 7 dz (Oddense  By)

(1980)   Jens Knudsen Nielsen      1995 Bernhard Bruun

 

Nr. 18 Matr. nr. 7 dæ (Oddense  By)

(1980)   Leif Jeppesen       1984 Ib  R   Nielsen      1988 Jens Jensen

             Johnny M. Sørensen

 

Nr. 20 Matr. nr. 7 dø (Oddense  By)

(1980)   Niels Jørgen Andersen      1990  Kristian J. Kolding    20-10-2009 Janni Lysdal Rosborg og Søren Nautrup

 

Hindborgvej

 

Nr. 2 Matr. nr. 1 q (Oddense  By)

 Jeg har ikke kunnet finde noget notat i tingbogen om udstykningen.

Oddense Forsamlingshus:  Jens Eising skriver i sin bog ”Søen høj wi et…” :                             ” Forsamlingshuset blev bygget 1904 af en kreds af beboere. 5 år efter blev det købt af kommunen for 1000 kr.( det var heller ikke mere værd) der var en sal, 2 små rum, intet toilet, man gik ud mellem en række træer bagved. Der var ingen varme, vinduer og dør var utætte. 1923 besluttede man at bygge et nyt. Jens Eising beskriver problemerne med at fjerne soklen til den gamle med aerolit. Huset blev indviet efteråret 1923.” (der har været mange forskellige beboere i en lejlighed ovenpå)

 

Nr. 2B Matr. nr. 1y (Oddense  By)  (Boligselskab)

Nr. 2C Nr. 2D Nr. 2E Nr. 2F

Nr. 2G Matr. nr. 1 ax (Oddense  By)  (boligselskab)

Nr. 2H Nr. 2K Nr. 2L Nr. 2M Nr. 2N Nr. 2P

(mange forskellige beboere i disse lejligheder)

 

Nr. 3 Matr. nr. 15 k (Oddense  By)

Ca 1959   Henning Jensen, flyttede senere værkstedet til Gravene 22

 

Nr. 4 Matr. nr. 1 l  1m (Oddense  By)

1928    fra Oddense  Menighedsråd til Peder Christensen (udstykket til  ”Husmandsbrug”)

(1980)  Jørgen Lunde ( “  Lunde  Malerfirma”)

 

Nr. 5 Matr. nr. 15 l (Oddense  By)

(1980)   Carl Åge Pedersen     1982 Ole Vissing

 

Nr. 6 Matr. nr. 4 a 4c 1d  (Lille Ramsing) “ Grandgaard”

før 1617  har gården været I adelens besiddelse

1617    Ellen Marsvin (Christian den fjerdes svigermoder, hun ejer i 1625, 7600 td.htk.)

1657    Villads Larsen , fæster af gården

1689    bliver den kongeligt ryttergods, som erstatning for skatterestance

1743    Mikkel Nielsen     1754 Erik Christensen      1762 Knud Pedersen

1788    Peder Knudsen      1816 Niels Justesen

1847    Selvejer Disposition Niels Larsen, ( d.v.s. at Niels Larsen køber gården som ejendom)

1870    Niels Peder Nielsen     1893 matr 1d  fra  Thor Espersen

1894    Jens Geertsen Henriksen     1938 Niels Møjbæk Henriksen ( Niels Geertsen)

1973    Jens Geertsen

 

Nr. 7 Matr. nr. 15 m (Oddense  By)

(1980)   Dorthea Jensen      1989 Birgit M.Mikkelsen

 

(Nr 8A og 8 B,matr nr. 2a 1b 3a 3c 4b 5c 9b 10b (Lille Ramsing) + mange i Hindborg

Gården ændrede i 1935   navn  til  ”Thorsmark”

1617     må vi regne med, at gårdens navn er ”Rørgaard”, den er på det tidspunkt dobbelt så 

             stor som Ramsinggård. Den havde da to fæstere, der begge hed Christen Nielsen

1650     2 fæstere  Jens Pedersen og Peder Jensen

1770     Niels Engsnap køber en del af gården. Han får senere navnet Ladefoged

1788     Niels Engsnap Ladefoged, hovedparcellen, så han nu ejer hele gården

1802     hans enke overtager gården efter hans død, og driver den videre

1811     Laust Nielsen Ladefoged en søn, han dør i 1838

1855     Niels Laustsen Ladefoged      1886 Laust Nielsen Ladefoged

             (på folketælling 1921 er anført en A. Wibholm)

1931     Fa: L. Nielsen Ladefoged og Co.    (1950)  AWibholm

(1973)  Anders Wibholm med flere      (2006)  Søren Just

       Søren Just har stor produktion af læggekartofler til eksport            

 

Nr. 9 Matr. nr. 2 c (Oddense  By)

omkr. 1960   Jens  Svejgaard     1986 Karen Svejgaard     1997 Hans Mikkelsen

 

Nr. 11 Matr. nr. 14 a 13 b (Oddense  By)

1834     Skolelærer og kirkesanger Jens Christian Damgaard       1847 også 13 b    

1863     Jacob Christensen Østergaard

1865     snedker  Carl Laursen      1890 Engvard Pedersen Østergaard

1898     Anton Christian Justesen       1910  Christian Thomsen

1911     skifteretten,  enken   Inger Marie Christine  , f Andersen

1937     skifteretten,  Amalie,  Alfred og Kristian Marinus Thomsen

             købesum   23.000 kr. +  en livrente på 19.000 kr.

(1980)   Erik Pedersen ( “ Oddense Murerfirma”)

 

Nr. 13 Matr. nr. 6 c (Oddense By)

1873  Chresten Iversen      1877  Jens Severin Feld

1911  udskrift af ægteskabsprotokol som adkomst for Ellen f. Jensen

1928  Skifteudskrift Jens Kristian Feld        1932  Niels Peder Svejgaard

1937  Peder Steffensen Pedersen, husmand       (1956)   Knud V. Andersen

 

Nr. 15 Matr. nr. 1 a 9a 4c 11   (Lille Ramsing) 16x (Hindborg)   “  Ramsinggaard”

1651     Christen Høegh

1688      Margrethe Espersdatter, (der afstår den som skatterestance)

1688      Niels Thorsen og Niels Jensen Høgh, fæstere      1718 Køber Niels Thorsen

1721      Mikkel Nielsen ( overtager moderens part)

1729      Kresten Sørensen Havriis, han sælger samme år til Jon Andersen

1732      Frederik Kjær til Børglum Kloster     1779  Niels Kudsk køber gården til selveje

1808      Erik Nielsen          1824 Erik Nielsens enke      1846 Jens Christian Eriksen

1878       mageskifte  1b 9b        1880 Auktionsskøde    Thor Espersen i 1893   matr 4c

1918      Jens Knudsen Jensen

1941      Skifteattest som adkomst for: Margrethe Knudsen Jensen og Christian Reinholt

              Knudsen Jensen        1941 Arveudlægsskøde, Christian Reinholt Knudsen Jensen

1947      Landmand Alfred Brunsgaard       

(1980)  Jens Christian Brunsgaard  ( “Oddense Grusgrav”)

             Alfred Brunsgaard

 

Nr. 15 A

(1980)  Anna Bolette Brunsgaard              (flere beboere)

 

Nr. 19 Matr. nr. 3 b  (Lille Ramsing)   “Bundgaard”

omkr 1601   fæster Jens Christensen, han var sandemand (nævning)

1617    hans søn Christen Jensen ( han overtager faderens tillidshverv)

1650   Christen Jensen ( en sønnesøn af den forrige Christen Jensen)

             1662  har gården 7 td, 3 sk hartkorn

1688   Niels Villadsen, fra Vium Møllegård, gift med Chr. Jensens datter.

1709   Villads Nielsen       1756   Niels Villadsen   ( han dør 1771)

1773    Jens Nielsen         1802 Niels Jensen

1843    Vielsesattest som adkomst for Ole Christensen

1872    Arveanmeldelse som adkomst for Kirsten Marie Nielsdatter

1872     Mikkel Iversen        1878  også   3c ,    1893 (Hindborg   11b)

1903     fra Jens Henriksen,   10a     1909 skifteretten, enken  Christine  Iversen, født Jensen

1909     Kristian Frederiksen      1936 Arne Jepsen og Elisabeth Tækker

1940     Anthon Christian Bisgaard      1956 Arne Hald      1994 Hans Andersen

1996     Brian Christiansen     1997 John  Christensen      1999 Morten Foli

 

Holmhuse

Holger Jensen har skrevet en beskrivelse af beboerne i Holmhuse, fra sin skoletid, omkring   1935 , han skriver selv at han havde skolekammerater i omtrent hvert andet hus. Hans ”beretning” er anført efter hver ejendom i ” ” (anførselstegn).

 

Nr. 1 Matr. nr. 18 d 1g 1e (Oddense  By)

ca 1910  fra A. Therchilsen til Anders Christian Nielsen, bager

               (landmændene leverede rug og fik brød med hjem, de byttede ”pund til pund”,

               bagerens fortjeneste lå i det vand han kom i melet)

 1911    tillægsskøde fra Anders Christian Nielsen til Ane Johanne Madsen, I ægteskab med  

             Peder Krogstrup Mathiesen , (bagersvenden) kørte landtur. (1921) bager

1952     skifteretten , privatskifte  arvingerne       1952 Henry Madsen

(1980) Anton Bisgaard     1982 Hans Filtenborg      1992 Henry Olesen

”  Bager Krogstrup og Johanne. Krogstrup arbejdede i bageriet og Hanne Krogstrup stod i butikken, hun har nok aldrig været syg, for jeg har aldrig set andre i butikken. Jeg var ofte derinde for hun handlede også med slik, for eks. var det ret almindelig at købe negerpenge for 2 ører. Negerpenge var nogle lakridsstykker formet som mønter. Deres nærmeste nabo var møllen i Holmhuse, den var dog fjernet før jeg kan huske, men har nok været årsag til at en bager slog sig ned her.”

 

Nr. 2 Matr. nr. 1 k (Oddense  By)

1928    Fra Oddense Menighedsråd til Niels Nielsen        1947 Christian Nørgaard

1951    Harald Refsgaard      1952 Einar Nielsen Mølvadgaard    (1980) Orla  Kjeldsen

1986    Finn Jensen      1990 F.  Jeppesen      2000 Ole   R Jensen

 

” Niels po æ bak.  Ejendommen var udstykket fra Oddense præstegaard, hvad Niels`s efternavn var , husker jeg ikke , heller ikke hans kones efternavn, men de havde en datter Else, som blev gift med en søn fra nr. 6. Niels var en rolig og arbejdsom mand, der altid havde orden i økonomien.”

 

Nr. 3 Matr. nr. 18 i 1 e  (Oddense  By) med en ret stor vindmølle.

Møllen var udstyret med en ”pillemaskine”, der kunne pille skallerne af bygkernerne, de blev solgt under navnet ”hangryn” . En del blev valset til flade byggryn, der solgtes mange af begge slags, de udgjorde dengang en væsentlig del af kosten på landet

1895    bager Anders Chr. Nielsen (fra nr. 1)  fra Chresten Jensen Refsgaard

1912    Marinus Nielsen  ( Møller)

1924    fra Østergaard, efter fuldmagt til Johannes Nielsen

1925    konkursbo   til Magnus Jacobsen      1925 Hans Peder Christensen

1927    fra Karen Christensen til Søren Sørensen      1928 Oddense Otting Kommune

1953    Børge Bach Poulsen      1982 Jens Peder A. Pedersen

2000    Henrik Jensen          2001 Vera B. Jørgensen ( Oddense – Sallingsund El)

 

”  Bak Poulsen og Johanne. Bak Poulsen var kendt som en slider, der aldrig ”gik af vejen” for hårdt arbejde som dræningsmand eller daglejer hos landmænd, der skulle have udført ekstra hårdt arbejde, senere drev han stenfiskeri sammen med Peder Ot. Det skulle dog blive arbejdet hos en entreprenør, der blev hans endeligt. Han blev dræbt ved en sammenskridning i en kloakudgravning. Der var mange børn, men Johannes ihærdighed og børnenes arbejdsomhed holdt på trods af ulykken sammen på hjemmet. Johanne var bl. a. kirkebetjent i Otting i mange år.”

 

Bagved møllen og bageriet, lå fattighuset med 4 små beskedne lejligheder. Huset var lavt, hvidkalket og stråtækt.  Det er opført i 1844.

 

Nr. 4 Matr. nr. 18 c (Oddense  By)

1891     Fra Niels Eskild Jensen til Dorthea Mikkelsen

1892     vielsesattest, som adkomst for Jens Peder Sørensen

1904     Christen Justesen         1907  Ane Marie Jacobsen       ( A Rentenyder)

            ( her boede også skomager Jensen, han havde ikke skotøjshandel, men var også  

              sadelmager, reparerede seletøj,  desuden en enlig pige, der vævede olmerdug.)

1930     Niels Peder Christensen     1986 Dorthea Christensen     1988 Karsten G. Jensbye

 

„ Peder „Ot“ Kristensen og Dorthea.  Peder var i hans velmagtsdage hårdt arbejdende ligesom genboen Bak Poulsen. Disse to havde flere forskellige jobs i fællesskab og var begge et par stærke gutter. Det fortælles, at de engang under stenfiskeriet havde fået så stor en sten i nettet, at de ved indhalingen med det håndbetjente spil trak tænderne af spillets tandhjul. Peter kunne håndtere sten, han kunne slå skærver til brug for datidens veje. Jeg mindes dengang 5 maj stenen blev rejst, det var i foråret 1948, da var der problemer med at få stenen til at stå ordentlig. Peder kom tilfældigt forbi, han ”knallede” hjem efter stenkløve-hammeren, og med nogle få slag var dette problem løst. De sidste år havde Peder et retræte job som vejmand i Oddense- Otting Kommune. Han var knap så ædruelig som Bak Poulsen. Der var mange børn i familien. De var alle velanbefalede fra deres job.”

 

 

Nr. 5 Matr. nr. 18 k (Oddense  By)

1931    fra Jacob Raun til Jens Nielsen     1935 Viggo Mogensen  havde vognmands –

    Og lillebilforretning.  Hans kone Johanne havde en lille slikbutik

1987 Henrik B. Jacobsen     1994    Kim Frederiksen        1997 Brian H. Nielsen

 

“   Jens “Blæser” og Tinne. Et forelsket ungt par, der tjente på to nabogaarde I Otting, de skulle skyndsomt giftes, og hvad så?,-  De byggede huset som nu har nr. 5, men efter byggeriet var der ikke penge til indretning, der blev dog til en seng i soveværelset, men et brugt bord og 2 træstole i stuen, var så vidt jeg ved en gave fra Tinnes tidligere plads. Jens havde ved siden af pladsen som fodermester tjent en ekstra skilling som trompet musiker        ( derfra tilnavnet blæser), denne indtjening kunne jo fortsætte, men han supplerede med at klippe og barbere mange af de unge mennesker som han kendte, bl. a. fra foreningsballer, hvor han havde været en af musikanterne. Da nu de unge mennesker, som der den gang var mange af på landet, ofte kom i huset, var det nærliggende at Tinne tilbød dem at vaske og reparere deres tøj, inden længe kom der et skilt op ved vejen med tekst ” Fransk Vask og Strygning”. Når nu der kom så mange unge mennesker i huset, så åbnede de en butik med salg af tobak ,slik og snørebånd, og hvad ellers de unge mennesker havde brug for. Heldigvis var Hanne Krogstrup nu blevet en ældre dame, og denne forretning var under afvikling

 

Nr. 6 Matr. nr. 18 b (Oddense  By)

1859    Fra Kristian Jensen Refsgaard til Niels Eskild Jensen

1892    Anders Kristian Pedersen      1892 Ane Christine Christensen     

1899 Christen Nielsen     1904 Hans Hansen

1904    Marius Madsen, snedker, Havde ingen maskiner, men brugte håndkraft.

(1980) Henry Madsen        2000 Jens Frandsen

 

”Marinus Madsen og Marie.  Marinus var snedker og tømrer. Børnene var lidt ældre end mig, så fra min skoletid husker jeg kun Henry, han er nu borte, men er kendt af de fleste her på egnen. Senere lærte jeg Ejnar og Viggo at kende. Marinus havde værksted i nord enden af huset, jeg syntes at det var et stort værksted, men i dag kan jeg godt se, at størrelsen var ret begrænset, når der var en stor og god beboelse i syd enden af huset.  Det var interessant at komme ind i værkstedet, den dejlige duft af nyhøvlet træ og Marinus`s hyggelige snak.”

 

matr 16a 1f (Oddense By)   “Birkholm”

1838  Jacob Christensen,   1869 Poul Christian Jacobsen, 1889 Anders Christian Nielsen,

1890  Anders Jacobsen Ravn,    1909 Ingvard Christensen,   

1926  skifteretten Mariane Christensen,    1926 Ingvard  Jensen,   

1937  fogedskøde Eskild Madsen ,    1942 Anders Nielsen Madsen,

 

matr 16c (Oddense By)

1892  fra Jens Jeppesen til Christian Christiansen,    2904 Niels Offersen,   

1913  Offer Nielsen,    1944 skifteretten Mariane Nielsen,     1944 arbm. Anton Eskildsen,

1950  arbm. Gunnar Andersen,   1950 fodermester Ivar Krogh,   1952 arbm Ingemann Boel

1953  fhv. gårdmand Johannes Raiis

         Matr  16 a og 16c  er nedlagt og sammenlagt med nr. 7

 

Nr. 7 Matr. nr. 17 a 18 a  16 d  (Oddense  By)  “ Kirkholmhus”

1838   Anders Jensen     (1844)  Lars Jensen

1876    Christen Jensen Refsgaard ( byggede nyt stuehus )

             1902   16 d fra Anders Jacobsen     1903 Søren Pedersen

1913    Christian Svenningsen   1917 Anton Pedersen    1918 Jakob Jakobsen Ravn

1932    Viggo Andersen      1934  Mehlsen Nielsen,       

1944    Georg Blaabjerg, købesum  46.200 kr.     (1980)  Peder  Mikkelsen    1991 B.  Kvols

1997    Søren V. Andersen

 

” Der lå 2 ejendomme her, 100 – 200 meter fra landevejen. Ingvard og Augusta boede i ejendommen længst væk, foruden at de passede ejendommen perfekt havde Ingvard også en mælketur, d.v.s. at han hver dag med hestevogn samlede transportspande med sødmælk fra en halv snes landbrug og kørte til Saugstrup Mejeri, hvor han fik skummet mælk med tilbage i de samme spande. For nogle år siden nedbrændte ejendommen og blev derefter sløjfet. Hvem der bor i den nuværende ejendom husker jeg ikke ”

 

Om Mølle på matr 18 

1886   fra   Auktionsretten til S.J. Vestergaard, på møllen og lejeret

1886    Niels Simonsen på samme       1888 Theodor Ifversen og P. Hald ½ - ½

1891    K. P. Vind       1897 Anders Christian Nielsen

 

Nr. 8 Matr. nr. 18 m (Oddense  By)

1960    Henning Østergaard,  vognmand   1981  Max Dalgaard  ( vognmandsforretning

        og  produktforretning)

 

 

Nr. 10 Matr. nr. 18 h (Oddense  By)

1910    J.  P. Sørensen ,  murermester  fra N. P. Hanesen     1915 Hans Christian Jensen

1953    skifteretten fru Kirstine Jensen      (1980) Svend Aage Nielsen

1997    Mogens Eriksen      1901  S. P.  Kristensen         Allan P. Larsen

 

” Hans ”Drejer” Jensen og Kirsten.  Hans var murer og udførte det meste af murerarbejdet i Otting, men var der store opgaver, som efter en brand, snakkede murerne sammen, og så var det nok Søren ”Murer” fra Oddense, der arrangerede arbejdet. Der var 12 børn i hjemmet, og de var mere end normalt godt klædt på, det skyldtes nok, at Kirstine var ferm til at bruge symaskinen. Hans var også kirkebetjent i Otting, men den daglige op og nedringning af solen, sørgede en af drengene gerne for, og det skete dengang ikke på faste klokkeslæt, men omkring solopgang og solnedgang. Hans Drejer fik en tragisk død, idet han i en lade i Otting faldt 4 meter ned.”

 

 

Nr. 12 Matr. nr. 18 f (Oddense  By)

1899    fra Kresten Jensen Refsgaard til Johanne Madsen

                  Sine Madsen, systue, væsentligst dame og børnetøj

1911    fra Johanne Madsen , Anders Christian Nielsen og P. Krogstrup Mathiesen til Jens

                  Peder Nielsen       1917 Laurids Christian Vestergaard

1918    Ingvard Henriksen       1919 Søren Peder Jensen  ( skomager )

1938    fogedskøde Carlo Olsen     1939 Jacob Peder Pedersen    1943 murer Otto Laursen

1946    repræsentant  Knud Holmgaard Andersen      (1980) Åge Dalstrup

2000    Jens Nielsen

 

”Æ  krykskomager  og Ane.  Undskyld jeg kender hverken fornavne eller efternavn. Tilnavne skyldtes at han ikke kunne gå uden krykker. I en sådan situation, var skomager erhvervet velegnet idet man for det meste  kunne udføre arbejdet siddende. Der var vist ingen form for selskabelighed i hjemmet, bortset fra besøg af  de voksne børn. Barnebarnet Holger opholdt sig hos dem. Om Ane og skomageren var gift tør jeg ikke sige, for det fortælles, at naboerne ville holde deres sølvbryllup, men for at være sikker på dagen, bad de præsten finde datoen for giftermålet, men det måtte præsten opgive.”

 

 

 

Nr. 14 Matr. nr. 19f  19 c 19 g  18 e 18 g 19 d  (Oddense  By)

1899   fra Dorthe Marie Laursen til Niels Peder Hansen, smed.

            ejendommen havde ca 4 td land

1919    Niels Qvist Hansen  (  også 19 c og 19g),          1953 Åge Dalstrup

(1980) Eigil Knudsen  og Ib Nielsen startede først tømrerværksted senere

 1990 O.T.S. Møbler    1997  Marianne Knudsen    

 

”Smed Quist og  Signe.   Her kommer jeg igen til kort, idet jeg ikke aner Quist`s  fornavn. Han var en meget dygtig smed og havde normalt en smedesvend til hjælp.  Her kunne man få hestene skoet, plovskær tyndet, et vognhjul ringet, en ny hammer fremstillet, samt mangfoldige andre ting ordnet, men det var forfærdelig vanskeligt at få arbejdet færdigt til den aftalte tid. Han var en opfinder type, der altid kunne finde en løsning. Som andre smede kunne han ikke undgå at skifte kulør efter nogle timer i smedjen med reparation af tilsølede landbrugsmaskiner, og da Signe var meget renlig og holdt huset yderst proper, varede ægteskabet ikke hele livet.”

 

Nr. 14 A Matr. nr. 5 c (Oddense  By)

1842    Berthel Nørgaard      1862  skifteretten   Bodil Nørgaard

1870    Jens Berthelsen Nørgaard     (1980) O.T.S. Møbler

 

Nr. 20 Matr. nr. 19 h (Oddense  By)  udstykket fra 19a (Oddense) 1939

1939    fra  N. C. Albertsen  til maler  Asbjørn Kirk Madsen

1940    Arbejdsmand Laurits Larsen      1942 Knud Holmgaard og Karl Tønsberg

1943    malermester  Gunnar Mørk Olesen     1946 malersvend  Søren Peder Jensen

           Han drev i mange år selvstændig malerforretning fra adressen.

(1980) Maren Thorup Jensen     1988 Thomas E. Kristensen

 

Højgaardsvej

 

Nr. 1 Matr. nr. 5 h 5n (Næstild) udstykket fra matr 6a I 1934 til husmandsbrug

1937     Hans Aage Foldberg

             Ejendommen er efter 1969 nedlagt som landbrugsejendom.

(1980) E. M. Jensen       1987 Henrik B. Pedersen       1988 Hans E Jensen,

musikgruppen “ Hanne & Havanna”     1989   Åge Jensen   

 

Nr. 1A Matr. nr. 5 g 5 o  (Næstild)

1937    fra landbrugsministeriet til Niels Peder Pedersen

1950    Johannes  Andreas Østergaard      1987 Einar Ø Larsen     1992 Tonny Godsk

        Ejendommen er efter 1969 nedlagt som landbrugsejendom.

 

Nr. 2 Matr. nr. 2 b 2d 5e 4l (Næstild) (11e fra 11b (Oddense By))

1834     Jeppe Laursen     1862 Lars Jeppesen       1867 Anders Mikkelsen

1867     Niels Nielsen Bundgaard

1868     smed Anders Pedersen        1886  Niels Vistisen      1905 Jens Filtenborg Nielsen

1917     skifteretten, adkomst for enken Ane Marie  f. Jensen      1917 Jens Madsen

1918     Anders Lund Jensen ( 1929  15d (Frammerslev))  1919 Sigurd Eising

1920     Niels Bak Poulsen       1924  Alfred Christian Christoffersen

(1980)   Folmer Christoffersen       1983  Karsten Justesen     1987 Kristian Larsen

2000     Søren Pedersen       2001 Kjeld Klokmose

 

Nr. 3 Matr. nr. 6 a  (Næstild)  “  Højgaard”

1814    Christen Pedersen Toft      (1844)  Jens Christensen Toft

1854    vielsesattest som adkomst for Niels Christian Nielsen

1857    ( matr 6 b sælges til A.Mikkelsen)        1878  Jens Saugstrup

1921    Kristian Eising        1956 Johannes Eising        (1980) Lene Eising

1981    Anne Margrethe  Eising          1987 Johnny Strøbeck

 

Nr. 4 Matr. nr. 1 b 6b 2c 2f 1b 2e  (Næstild)

(1844) 2c  Christen Kristensen Korsgaard        1857 Anders Mikkelsen

1872     Hans Bodilsen        1880  Christen Berthelsen       1906 Kristian Tøttrup Berthelsen

1914     Kristen Jensen        1931  Jens Christian Jensen Bligaard

1931     Valdemar Bligaard      1933 Anders Pedersen     1965  Niels Kristian Pedersen

1992     Kurt Nielsen        1995 Erik Pedersen             Lasse Krog

 

matr 2 c  ejedes i

(1904)    Peder Andersen     (1950) Brødrene Justesen        (1960) Villy Justesen

 

matr 2 i

1929  fra Peder Larsen Pedersen til Ejler Mortensen,    1931 Kristian Bodilsen,

1951  landmand Åge Nielsen,

 

Nr. 5 Matr. nr. 9 b (Oddense  By)

1898    fra Laurits Jørgensen til Mette Kathrine Pedersen

1900    Obel Pedersen        1948 Jens Hinkjær      1948 slagter Jens Dahl

(1980) Harry Mikkelsen       1991 Jens Mortensen      1902 O. Bak Pedersen

1993    Svend E. Kjeldsen       1994 Mads Jensen

 

Nr. 6 Matr. nr. 4 b 4f 2 l 3h  (Næstild)

(1815)  Niels  Kudsk       1853 Mikkel Hansen      1861 Mads Christensen Haldborg

1862    Gudine Jensen      1865 Laust Jeppesen       1870 Ingvar K. Nielsen

1904    skifteretten, enken   Maren Nielsen      1904 matr nr. 5d   fra Næstildvej 12

1909    Niels Christian Nielsen Ladefoged

1937    skifteretten, adkomst uskiftet bo for Ane Marie Nielsen

1942    Ingeman Nielsen     1945 Frida Nielsen      1956  Henning  Duun

1997    Jørgen G. Primdahl

 

Nr. 7 Matr. nr. 1 h (Saugstrup)

(1980)   Arne Gjørup

 

Nr. 8 Matr. nr. 2 c 2h 5b 10a (Næstild)

1810   fra Hans Christensen til Jens Poulsen      (1844)  Niels Jensen Poulsen

1851    Christian Christensen     1866 Mogens Simonsen      1870 Christen Mehlsen

1903    Peder Andersen           (1980) Villy B. Justesen

 

     Matr 5b 

1836    Niels Jensen Bolm        1866  Niels Jensen Toft        1888 Christen Mehlsen

             ( har Chresten Mehlsen købt 5b i 1888, og lagt den sammen med 2h og 10a, og så ragt 

              husene ned?)

 

Nr. 9 Matr. nr. 1 b (Saugstrup)  ”Saugstrup Mejeri” nedlagt omkr 1972.

1897    4/6   fra Peder Christian Jensen Børsting til  ”Andelsmejeriet Saugstrup”               grunden er udstykket allerede 1893 ”uden Hartkorn og Grundskyld”)                      Deklaration 1915, angående indskrænkning i benyttelse af brønde  i Vium Mølle  Plantage.    I mange år samlede mejeriet ferskvands is, der opbevaredes i kølehus, det brugtes til 

at nedkøle fløden , inden den skulle anvendes til smør. Hvis der gik hul på mælkespandene, kunne mejeribestyreren lodde dem

Ejendommen hørte tidligere til Saugstrupvej.

Matr 1c  1d (Saugstrup)

1900    fra Niels Pedersen  til   Christen Langhof Berthelsen (var kirkemaler, og kunne mure 

                       komfurer op)

1915     også  1d           1917  Saugstrup Andelsmejeri           (1980) Verner  Nielsen

1902     Karen E. Nielsen        Lone B. Sørensen

 

Nr. 10 Matr. nr. 8a 4c 5e (Næstild)

(1844)  Morten Lund          1854 vielsesattest som adkomst for Mads Christensen

1874    Niels Peder Madsen      1875 Christen Madsen Lund

1888    fra N.J.Toft matr 5c ( udst. fra 5b)      1918 Niels Peder Nielsen (Ulstrup)

1933    Christian Andersen     (1980) Thorkild Jepsen     1991  Flemming  Skybjerg

1994     Bruno Jensen

 

Nr. 12 Matr. nr. 4 g  (Næstild)   11b 10c (Oddense By)

1844    Niels Jensen Bolm     1867 Jens Christian Nielsen     1887 Ole Pedersen

1894    Kresten Madsen Lund      1904 Peder Jensen       1917Anders Lund Jensen

1918    Jens Møller Madsen     1938 skifteretten, enken Dagmar Madsen

1938    vielsesattest som adkomst for Kristian Madsen

1946    Laurits Haaning Christensen      1947 landmand Eske Arne Nielsen

1950    Viggo Søndergaard      1956 Niels Henriksen      1969 Svend E. Pedersen

 

Højskolevej

 

Nr. 1 Matr. nr. 7 ab (Oddense  By)

1907     fra Lars Svejgaard til Eberhard. Ebbesen,    maler og vognlakerer     

1919     Jørgen Thorgaard           (1980)  Kristian A. Knudsen

 

Nr. 2 Matr. nr. 9 a 20 a 21 a 7f  2b (Oddense  By)  “Løvehøjgaard”

(1815)  Jacob Skov      (1844)  Jacob Skov        1849 Jørgen Jacobsen Skov

1881    Ivar Jørgensen         1921 skifteretten ,  arvingerne

1921    Carsten Mortensen  ( -  9f)      1960 Tage Mortensen

1997    Jens Mortensen . hustruen Lone drev  Oddense Fysioterapi.

 

Nr. 3 Matr. nr. 9 ab (Oddense  By)

(1980)     Tonny Frederiksen

 

Nr. 4 Matr. nr. 11 a  10b 20f 21c (Oddense  By)

            Lars Nielsen          (1815)  Frode Christensen

1827    Anders Iversen   (1836  også matr. 3b)

1872    Lyder Andersen, (1887  matr 10b), 1902 fra Ivar Jørgensen matr 20f og 21c)

1908    Peder Pedersen       1918  Holger Thordal    1932 Poul Christian Thordal Christensen

(1980) Niels Christensen

 

Nr. 5A Matr. nr. 9 ac (Oddense  By)

(1980)      Per K.G.Sørensen

 

Nr. 5B Matr. nr. 9 af (Oddense  By)

(1980)   John Overgaard Rasmussen         1987  Morten B. Pedersen

 

Nr. 7 Matr. nr. 22 (Oddense  By)   (Højskole fra 1888   til   1907) ”Folkehøjskolen kaldet”

(1844)  Ejer, Søren Jensen Hald, bruger Anders Andersen

1855    Skøde til gårdejer Berthel L. Nørgaard, som bestyrer af højskolen i Krejbjerg

1909    auktionsskøde  til Lyder   Andersen

1912    adkomst tilMarie Andersen, Anders Andersen og Jensine Andersen

1912    Christen Nielsen og Søren Christensen Gade  ,   købmandsforretning

1922    Niels Raunborg        1923    Harald Pedersen    1925    M.  Kusk Jensen                                     

1932    Einar Eskildsen       1934    fogedudlæg,  Ivar Bligaard

1951    skifteretten, adkomst for Ivar Bligaards hustrus privatskiftende arvinger, Jens og

            Anders Bligaard

1951    arveudlægsskøde fra Jens Bligaard og Anders Bligaard til grd. Jens Bligaard

(1980)     Torben G. Mikkelsen

 

N. Olesen Husted skriver i bogen ”Oddense Højskoles Historie” bl.a.:

” Oddense Højskole blev oprindelig startet i Krejbjerg af gårdmand Berthel Nørgaard.

Den blev startet hjemme i Bertel Nørgaards gård i 1851, med 15 elever. Elevtallet faldt næsten med det samme. Bestyrelsen afsluttede en betinget handel om 2 parceller af ejendommen matr 7a i Oddense, men denne handel gik ikke i orden, men 10/4 1855 køber bestyrelsen ”Jeppe Larsens Sted i Oddense, nord for kirken” ( matr nr. 22   Højskolevej 7)

Hele skoleforløbet med alle dets besværligheder beskrives meget nøje i omtalte bog. Ved starten var der 16 elever,det svingede meget, men lå mest under 20,men efterhånden kom der for få elever, og i 1907 gav man op og nedlagde skolen. Der står i bogen, at Lyder Andersen købte skolen, men i tingbogen står der, at han købte den ” ved auktionsskøde”. Skolen må altså være gået på tvangsauktion.

 

Klyngestien

 

Nr. 2 Matr. nr. 7 db (Oddense  By)

(1980)   Kjeld Christensen

 

Nr. 4 Matr. nr. 7 dd (Oddense  By)

(1980)   Hans Jørgen Jensen         1994 Else M. Jensen

 

Nr. 6 Matr. nr. 7 bv (Oddense  By)

1947   fra Louise Marie Hanghøj til ”Oddense Kolonihaveforening”

(1980)  Charles Berner Christensen

1981     Mogens Olsen          (2006) boet efter M Olesen             Hanne E. Evers

 

Knastvej

 

Nr. 1 Matr. nr. 3 ø (Oddense  By)

1981   Martin Ruby            Kresten S. Jeppesen

 

Nr. 3     “  M R Doors “  fabrication af skabslåger I alle størrelser.

     Var oppe på 140 ansatte.  Måtte stoppe i 1998,  derefter flere

Forskellige ejere af bygningerne  bl. a.     Bodilsen

 

Kåstrupvej  

 

Nr. 2 Matr. nr. 3 a 15a  (Næstild)  “Krarupminde”

1814    Niels Christensen  Krarup    1863 Hans Christian Nielsen   1885 Bertel Nielsen Krarup

1905    skifteretten, enken  Ane Nielsen , f. Henriksen

1905    Esper Markus Jensen Kolding     (1921)  Niels Christensen      1956 Børge Høg Dige

1986    Anders Spanggaard     1997 Lars J. Christensen

 

Nr. 4 Matr. nr. 1 f 1e (Kåstrup)

1910    Fra Cathrine Espersen til Anders Andersen

1948    skifteretten som adkomst for Oline Andersen       1949 Esper Sønderup

1950    Valdemar Sørensen murermester ( havde flere ansatte)

 1986 Per Pedersen      1992 John Kristiansen

 

       Matr 4a ( Kaastrup)

1847    Niels Severin Jensen

1874   (først tinglæst 1882) adkomst for enken Ane Marie Jacobsen

1882    Jens Christian Nielsen

          se matr 3a (Kaastrup)   ( Kåstrupvej 6)

 

Nr. 6 Matr. nr. 1 c 3a 4a 12d 18c  (Kåstrup) “Kåstrupgaard”

1830    Niels Jensen          1865 Jens Christian Nielsen      1897  Søren Storgaard Sørensen

1911    skifteretten , enken Karen , f. Nielsen        1923 Jens Christian Sørensen Storgaard

1928    Laust Østergaard Madsen        1938  Harald Thordal Christensen

1943    Karl Laursen (hesteejeren med ”Tarok”)        1945 Anders Spanggaard

1969    Kresten Spanggaard         1996 Anders Spanggaard

 

Nr. 8 Matr. nr. 2 a 9a 5f 1d (Kåstrup)

1806    Jens Poulsen Kaastrup            Dorte Sørensdatter     1822  Jesper Sørensen

1829    Søren Jespersen      1879 Christen Nielsen      1898 Markus Nielsen Poulsen

1933    Laust Nielsen      1937 skifteretten som adkomst for Petra Nielsen

1939    vielsesattest som adkomst for Johannes Nielsen     1944 Landbrugsministeriet

1947    Wiliam Frederiksen  matr  2a 5f  9a  ld        1969 Laura Frederiksen

(1980) Erling Warming           Ole Warming

 

matr 2c

1947 fra landbrugsministeriet til Børge Brogaard Sørensen   (Husmandsbrug)

 

Nr. 9 Matr. nr. 5 m  (Næstild) Statshusmandsbrug

1937    fra statskassen til Arne Jacobsen   1956 Erling Warming     (1980) Freddy Majdecki

2002   Joachim H. Jensen

 

matr 6b 2e 2f 1b (Næstild)

1857  Anders Mikkelsen    1872 Hans Bodilsen,    1880 Kristen Bodilsen,

1906  Kristian Bertelsen,    1914 Kristen Jensen,    1918 Jens Chr. Jensen Bligaard,

1931  Valdemar Bligaard,    1933 Anders Pedersen

 

matr  4c 5c 8a (Næstild)

1848  skifteretten for Morten Lund  Jacobsens børn,

          Maren  Marie ,      Maren Cathrine   og Marianne Mortensdatter

1854  Vielsesattest for Mads Christensen ,    1874 Niels Peder Madsen,

1875  Christen Madsen Lund,    1918 Niels Peder Nielsen,

Nr. 10 Matr. nr. 1 a (Kåstrup)

1827     Anders Laustsen     1868  Laust Christian Andersen

1893     skifteretten som adkomst for enken Cathrine Espersen

1910     Anders Andersen     1947 Valdemar Sørensen     1950  Karl  Møller

1984      J. V. Møller     1987  Kaj A. Pedersen

 

Matr 2f (Kåstrup)

1947    fra Landbrugsministeriet til Karl Steffen Tønsberg

 

Nr. 11 Matr. nr. 5 l  2c 10a 2n (Næstild)

1851    Christian Christensen     1866 Mogens Simonsen      1870 Christen Mehlsen

1903    Peter Andersen     1937 Jens Kristian Kristensen     1947 Børge Krogh Sørensen

1950    Kristen Kristensen      Y. S.

    Ejendommen er nedlagt og fjernet

 

Nr. 12 Matr. nr. 2 d (Kåstrup) udstykket fra matr 2a, (Landbrugsministeriet)

1944     Anders Jensen      (1980) Arne Christensen     1988  Rene Pedersen

1992      C.  Nielsen       1994  Mette B, Simonsen

              Danny L. Sørensen ( Slagtermesterens Gårdbutik)

 

Nr. 15 A Matr. nr.5 æ  (Næstild)

Renovationsselskabet “4S”

 

Nr. 15 b Matr. nr. 5 s  (Næstild)

Renovationsselskabet “4S”

 

Nr. 16 Matr. nr. 2 g (Kåstrup)

(1980)     Villy B Nørgaard

 

Nr. 18 Matr. nr. 5 a (Kåstrup) 3e (Næstild)

(1844)  Niels Andersen Jacobsens enke      1853 adkomst for Jacob Nielsen

1886    Skifteretsattest efter Johanne Berthelsdatter som adkomst for Jacob Nielsen

1889    Separationsbevilling som adkomst for Mette Marie Nielsen

1889    Anton Nielsen (Snedker)

            1906 også matr nr. 3e (Næstild)     1937  Jens Hindkjær

1940   Skifteretsattest som adkomst for Ane Marie Nielsen , Ane Dorthea Poulsen, Kathrine

                     Hindkjær, Kirstine Bjerregaard, Christian Marinus Nielsen og Olga Eskildsen

1940    arveudlægsskøde  for Katrine Hindkjær    1948 Bertel Hansen,    

1950    Svenning Pedersen       nedlagt som landbrugsejendom efter 1969

(1980)  Erik D. Jensen

 

Nr. 20 Matr. nr. 4i 1d 4k  (Næstild)

1914    fra Niels Jensen og Th. Nielsen til Peder J. Østergaard     1927 Kristian Svane Jensen

1933    fogedretten,   Henry Pedersen      1937 Landbrugsministeriet   4k 5l

1938    Peder Bech Poulsen     1942 Johannes Christensen     1943 Konstantin Nielsen

1943    Jens Kristian Laurits Kristensen      (1980) Jørn Espersen

1981    Poul  Edvard Hansen      1986  Reinhard Jespersen

1990    Renovationsselskabet “4S”

 

      Matr. 6a (Kaastrup) „Hører under matr 2a“

1830    Niels Jensen      1879 Christen Nielsen

25/4 1936 er matr nr.6a udgået af matriklen og indskrevet under matr. nr. 6a (Næstild)

 

 

Louisevej

 

Nr. 1 Matr. nr. 7 by (Oddense  By)

1947     fra Louise Marie Hanghøj til ”Oddense Kolonihaveforening”

1947     murermester Anthon Mikkelsen havde flere ansatte.

 (1980) Bent  Sørensen

1982    Bent Jacobsen konen Jytte drev   (Salling Polsterkælder)

 

Nr. 2 Matr. nr. 7 bz (Oddense  By) 

1947   fra Louise Marie Hanghøj til ”Oddense Kolonihaveforening”

1948   Karl Heine Pedersen    (” Landarbejderbolig”)

1986   Anna B Pedersen           Kaj V. Nielsen

 

3 Matr. nr. 7 bu (Oddense  By)

1947    fra Louise Marie Hanghøj til ”Oddense Kolonihaveforening”

1949    fra ”Oddense Kolonihaveforening” til arbmd. Ansgar Johnsen

(1980) Elisabeth S.   Johnsen       1991 Einar Larsen     2001 Søren Skovbjerg

           Henrik Søgaard

 

4 Matr. nr. 7 cd (Oddense  By)

1947    fra Louise Marie Hanghøj til ”Oddense Kolonihaveforening”

1952     fra  ”Oddense Kolonihaveforening” til rentier Mads Madsen

(1980)  Ejnar Mouritsen

 

Nr. 4B   

Bjarne Larsen

 

Nr. 5 Matr. nr. 7 bt (Oddense  By)

1947     fra Louise Marie Hanghøj til ”Oddense Kolonihaveforening”

1949     arbmd. Johannes Jensen Gjedde  (Landarbejderbolig)

(1980)  Elna Gjedde

 

Nr. 5A Matr. nr. 7 bs (Oddense  By)

1947   fra Louise Marie Hanghøj til ”Oddense Kolonihaveforening”

           E Quist ?

 

Nr. 6 Matr. nr. 7 ce (Oddense  By)

1947   fra Louise Marie Hanghøj til ”Oddense Kolonihaveforening”

1950    fra  ”Oddense Kolonihaveforening” til murersvend Steffen Nielsen

(1980) Claus Poulsen       1993 Erna Poulsen     1995  Svein Lucasson

1998    Claus  Tatjana        2001  Jytte Sørensen

 

Nr. 7 Matr. nr. 7 br (Oddense  By)

1947    fra Louise Marie Hanghøj til ”Oddense Kolonihaveforening”

1952    murersvend Jørgen Skov Nielsen     (1980) Laurits Larsen

1990    M.  Larsen     1999  Carsten Haugaard             Helle H. Jørgensen

 

Nr. 8 Matr. nr. 7 bq (Oddense  By)

1947    fra Louise Marie Hanghøj til ”Oddense Kolonihaveforening”

            (flere beboere bl.a  udlændinge)              boet efter Villy A. Larsen

 

Nr. 10 Matr. nr. 7 bp (Oddense  By)

1958   tømrer Villy Pedersen “Oddense Tømrerfirma”

           Blev fra 1971 gradvist flyttet til den modsatte side

             Af vejen til Frammeslevvej 15

 (1980) Poul Erik Christensen  “ Skive Offset”

1986   Birger Uggerby   ( fra 1991   ” Salon 13”)           Knud V.Jensen

 

Margrethevej

 

Nr. 1 Matr. nr. 11 u (Oddense  By)

(1980)   Henning Hansen    1994  Annette Hansen     2000  Ketty Poulsen

             Jørn U Jensen

 

Nr. 2 Matr. nr. 11 o (Oddense  By)

(1980)   Thorkild Pedersen     2001  Jan Gjedde

 

Nr. 3 Matr. nr. 11 t (Oddense  By)

(1980)    Sigurd Just Villadsen    1992 Ingrid Villadsen              Brian Andersen

 

Nr. 4 Matr. nr. 11 n (Oddense  By)

(1980)    Kaj O.Jensen, 14.12.2008 Kirsten R. Madsen og Jan Madsen

 

Nr. 5 Matr. nr. 11 s (Oddense  By)

(1980)    Per Antonsen

 

Nr. 6 Matr. nr. 11 m (Oddense  By)

(1980)    Frede S. Madsen, 19.12.2018 Heidi S. Hossfeld og Thomas S.S. Hossfeld

 

Nr. 7 Matr. nr. 11 r (Oddense  By)

(1980)   Anton Madsen Jensen     1983  Lis Jensen      1993 Anders Villadsen

 

Nr. 8 Matr. nr. 11 h (Oddense  By)

(1980)    Poul Christensen

 

Nr. 9 Matr. nr. 11 æ (Oddense  By)

(1980)    Thorkild S. Krogh, 10.07.2020 Lonela Rosca

 

Nr. 10 Matr. nr. 11 l (Oddense  By)

(1980)   Finn Jeppesen       1986 Erik E Nielsen      (1980)  Jens L.Jensen

 

Nr. 12 Matr. nr. 11 g (Oddense  By)

(1980)    Svend Damgaard, 25.10.2020. Silviu Bizgan

 

Nr. 14 Matr. nr. 11 k (Oddense  By)

(1980)    Egon Christensen, 24.10.2012 Christina T. Dalgård og Christian T, Dalgård

 

Nr. 16 Matr. nr. 11 f (Oddense  By)

(1980)     Jens E. R. Kolding  Jens Eriks byggefirma, ( værksted i Glyngøre)

    Ellen Kolding havde salon med tilbud på Zoneterapi. 27.12.2019 Lene D. Kusk og Hugo G. Kusk

 

Nr. 18 Matr. nr. 11 I (Oddense  By)

(1980)    Johannes Jensen mangeårig salgschef for og senere ejer af

            Dansk Maskinbørs og Herning Maskinauktioner, Mads eg Damgårdsvej 67

         I Herning. 15.10.2020 Matilde W. Don og Erik W. Don

 

Norvej

 

Matr. nr. 1 h  (Frammerslev )

( skov)

 

Nr. 1 Matr. nr. 6 a 6e 10a 10e 1i 9c (Frammerslev)

1828    Jeppe Nielsen Kudsk          1860 vielsesattest som adkomst for Jeppe Nielsen

1860    branddirektør  Berthel L. Nørgaard         1904 Hans Christian  Sørensen Søndergaard

1914    enken , Kirsten f. Sørensen,    1916    Ingvard Kolding        1937 Oluf Simonsen      1973    Hans Peder Vestergaard

 

Nr. 2 Matr. nr. 1 a  5 c  3 b  4 e  15 a  1 d (Frammerslev )

1843      Jørgen Jensen Skov     1862  Hans Peter Christensen

1902    skifteretten adkomst for: Søren Revsgaard, Marie – Cecilie, Christian og Harald

                                                    Revsgaard

1907    Christian Christensen   ¾    (se nedenunder om 15a)

1932    skifteretsudskrift til selvskiftende arvinger

1932    arveudlægsskøde til Marie – Cecilie Christensen  købesum  110.000 kr.

1943    skifte som adkomst for Marie Christensen på ½ af 2c og  fru Ellen Marie Johannesen

            og musæumsinspektør Hans Norberg Christensen på hver ¼ af 2c

1943     skifteretten adkomst for Ellen Marie Johannesen og musæumsinspektør Hans Norberg

            Christensen 1c 2a 3b 4e 5c 15a, ½ til hver og halvdelen af 2c, med ¼ til hver

        Ved skrivelse af 1950 er 2a, 3b 4e 5c og 15 a udgået af matriklen

1950     fra Søren Præst 9d, Svend Frederiksen 1 l, 1m , Oluf Simonsen, 6e 10e Marius Jensen      

           13 e Poul Vestergaard 7b   til Aksel Frandsen          (1980) Aksel Frandsen

2002    Hans Jørgen Frandsen

 

         Matr  15a

(1844)  Christen Sørensen     1848 Jacob Pedersen Nautrup

1875    Amtsbevilling som adkomst for Ane Kathrine Poulsen

1878    Andreas Jacobsen      1912 Kristen Jensen Tang   

1913    Christian Christensen  ( se ovenover)

 

Nr. 4 Matr. nr. 1 n (Frammerslev ) (ejer : Aksel Frandsen)

(1980)   Hans Jørgen Frandsen      forskellige beboere ind imellem

2002   Aksel Frandsen

 

 

Nr. 5 Matr. nr.4 b  4 h  (Frammerslev )

(1844)    Niels  I  Medelsen        1856 Jakob Jakobsens enke Karen Nielsdatter

1870    Niels Jakobsen     1898 Mads Peder Nielsen      1921 Karen Nielsen

1922    Alfred Andreas Nielsen        1924  4h  fra K.Lund Hejlskov     1928 Nikolai Nielsen

1965  Aage Nielsen  havde ”Ornestation”  kørte rundt i hele Salling

 (1969)  Kristian Snogdal Svendsen,  frilandsgartner, leverede til GASA i Holstebro

 

Nr. 7 Matr. nr. 15 c (Frammerslev )

1878    Peder Christian Jacobsen      1920 Bodil Marie Jacobsen,    1920 Jacob Jacobsen     1923 Peder Simonsen Høj      1938    Dusine Marie Høj, (særeje)        (1980) Karl  Høj     

1984  Eva H. Fogtmann

 

Nr. 8 Matr. nr. 3a 17v 2b 5a 5f 10b 16a 18 4a 5e 1e 17a   (Frammerslev ) “Risgaard”

(1787)  Chresten Andersen      (1801)  Anders Christensen

1834    Viselsesattest som adkomst for Peder Rasmussen

(1844) Anders Christensens enke      1845 Anders Pedersen

1868    Peder Andersen Riis   ( se nedunder  om  matr 4a og 16a)

1870    køber matr. 10b af Jens Jensen Bro      1907 Anders Pedersen Riis

            1931  matr 1e   fra Marie-Cecilie Christensen

1956    Maren Riis   (1965) Aksel Pedersen         (1980) Niels Pedersen

 

          Matr  4 a 

1821    ekstrakt af skifte som  adkomst for Ole Sørensen

1863   Maren Olesen         1864  Peder Andersen Riis   (  se ovenfor)

 

         Matr 16a

1819    Inger Christensdatter      (1844)  Jeppe Nielsen Kudsk

1860    adkomst for Jeppe Nielsen         1865 Jens Jeppesen        1868  Niels Jeppesen

1871    Peder Andersen Riis  (   se ovenfor )

 

Matr 13a 4d 1k (Frammerslev), lå ca 700 meter syd for Risgård, er formentl. ragt ned omkr.

                          1930 erne

1832    Erik Pedersen       1865  Peder Christian Eriksen

1900    skifteretten enken Mariane Christensen

1900   Jens Christensen Sørensen (køber i 1924 4d fra K.L. Hejlskov)

 1932    Kristen Nielsen       1932  Marius Jensen ( køber i 1950 1 k fra Aksel Frandsen)

 

Matr 14 a 5b 5d (Frammerslev) (må på et eller andet tidspunkt efter 1969 være nedrevet, og

             sammenlagt med ”Riisgaard, Norvej 8)

1841   Christen Jensen Strøm,    1844 Jeppe Nielsen Smed,    1864 Niels Jeppesen,

1868    Jens Jeppesen         1872 Niels Christian Pedersen Kolding

1878    Mageskifte  Peder Jensen        1879  skifteretten  Elise Marie Jensen

1879    Niels  Pedersen      1880 Mageskifte   Laust Jens Nielsen

1884    Niels Laursen    1919 Laurits Pedersen      1930 fogedudlægsskøde  Jesper Nielsen

1956    Kristian Nielsen

 

Matr  10a 14c  (Frammerslev)  (må også på et eller andet tidspunkt efter 1880 være 

                         sammenlagt med 6 a og  nedrevet)

1823     Jeppe Nielsen Smed

1864     Niels Jeppesen  14c, Jens Jeppesen overtager 10a, men sælger 1871 til H C S

               Søndergaard       1872 Laust Christensen Husted       1881  Peder Jensen Poulsen

 

Nr. 9 Matr. nr. 4 f 15b 3d 3e 4g  (Frammerslev )

1878    Poul Jacobsen       1916  Johanne Kathrine Jacobsen

1917   Christian Mikkelsen               1923 fra A.P.Riis   matr  4f 3e 3g

(1980)   Hans Mathias Jensen    1995 Bo Nikolajsen             Jørgen R. Buch

 

Nr. 10 Matr. nr. 1 b 1e 1g 1l 1m  (Frammerslev )

1839    Kristian Jensen     1845 Christen Olesen     1870 Niels Christian Nielsen

1908    Kristen Nielsen      1939 Svend Frederiksen   1b 1c 1g

(1980) Hans V. Frederiksen

 

Nr. 12 Matr. nr. 1 d 1f  (Frammerslev )

1858    fra Jørgen Jensen Skov til Peder Mortensen     1885 Jens Peter Christensen

1892    Niels Jepsen     1936  Søren Kr. Sørensen             (1943  fra Sv. Frederiksen  1f)

(1980)     Svenning Sørensen

 

Nr. 14 Matr. nr. 3 f (Frammerslev )

(1980)    Laurits Bertelsen       Carsten S. Hedegaard

 

Næstildvej

 

Nr. 1 Matr. nr. 15 e 15 f  (Oddense By)

1913    fra Peder Th Damgaard til Anders Jensen Mikkelsen,  han var graver, kirketjener,

              bælgtræder, skolepedel, desuden var han tjæremand, skar møntørv, og var    

              ligsynsmand.hans kone havde vaskeri, ( vaskede for de unge tjenestekarle)

1948    Niels Kristian Jensen        (1980) Einar Eskildsen     1999  Elmar Eskildsen

2001     Rene Nielsen

 

Arealet nord for kirken, Matr Nr. 15a 20b 7e 7m 20g 20i 4c (Oddense By)

Søren Dath skriver om dette areal, i Skive Egnens Årbog for 1917, ” at degnen Feld efter sin

afsked købte et lille boel nord for kirken” i tingbogen står der om dette:

1830, 1838 og 1840 Nicoline Feld.( bemærkningen er udstreget, og der er skrevet ”udstreget”)

1852    vielsesattest   Søren Andersen Torp      1869  Jens Severin Feld  (15a 20b 7e 7m)

1877    Niels Christoffersen        1879 Lyder Andersen  15a 15d

1883    Peder Mortensen         1885  Peder Nielsen Saugstrup

1893    Ole Lausen (Bligaard)        1910  Peder Thomsen Damgaard

1916    Ida Margrethe Liebing f.Primdahl     1919  Jens Peder Sørensen , murer

1922    matr. 4c  fra Markus Jensen      1926  skifteretten,   enken  Dorthea Sørensen

1926    Søren Johannes Sørensen     1931 Johannes Traberg  (20g 20i 7e 7m)

1945    Niels Nørgaard Christensen  (20b 4e 15a 20i 20g)

 

Matr.nr.2a  (Oddense By).   “Skolelærerbolig”

Syd for kirken, hvor kirkens parkeringsplads, og vejen til Kåstrup er, lå skolen

(1844)   står skolelærer J. C. Damgård som ”bruger af matr. 2a”

 

Nr. 1A Matr. nr. 15 g (Oddense By)  (Landarbejderbolig)

1942    fra Johannes Traberg til arbejdsm. Egon Bay Johansen

 

Nr.  1B   1990    “Poulsen og Vester”  Ejendomsmæglerfirma, startet af

    Jens Jørgen Poulsen fra Fødegården næstildvej 8, senere flyttet til

Næstildvej 1B  medejer senere Torben Vester.

 

Nr. 2 Matr. nr. 15 h (Næstild)

(ca. 1910)    var her skole og lærerbolig

Der har  også tidligere ligget en ejendom, hvor der var indrettet 4 værelser til ”fattige”

Oddense Ældrecenter

 

Nr. 3 Matr. nr. 4 a (Næstild)

1844    Jens Christian Thomassen     1853  vielsesattest som adkomst for Christen Nielsen

1879    Søren Nielsen Degn      1888  Oddense Otting Kommune,  fattiggård

            Oddense Otting Kommune får i 1888 i Livsforsikringsanstalten et obligationslån

            på 28.000 kr.  med 1. prioritet i fattiggaarden

1919    Esper Andersen     1956 Laurids Kristian Andersen

1986    Jens Jensen    ( fra 1990 “ Design Værkstedet”)     2002  Pai Andresen

Jesper B. Sørensen

 

Nr. 4 Matr. nr. 15 v (Oddense By)

(1980)   Karen Valborg Sørensen      2002  Hans H.B. Christensen

 

Nr. 5 Matr. nr. 4 d 1a 3d 13 14  (Næstild)

(1844)   Lyder Nielsen     1860  Niels Lydersen       1877  Jacob Lydersen

1878     Johannes Laursen  Møller            (1905   mageskifte   3d)

1912    Niels Jensen og Thomas Nielsen     1913  Carl Christensen

1914    Johannes Henrik Sørensen Traberg     1930 Christian Larsen

1960    Jakob Østergaard Larsen     1979 Ole  Kolding   (fra 1991 ”Næstild Maskinstation”)

 

Nr. 6 Matr. nr. 13 a (Oddense By)

(1844)   Mourits Nielsen      1853  Christian Christensen     1898  Peder Nielsen Primdahl

1918     Kristian Kold Hangaard      1928  Hans Hansen    (1969) Anders Jensen

(1973)  Tage Mortensen      (1980)  Børge Thorhauge Bruun      1985 Leif Jeppesen

1998    Johnny S. Lund   (H.C.C.)?

 

Nr. 7 Matr. nr. 2 p (Næstild) ”Næstildgård” (er en meget gammel gård)!

(1980)   Per Boller      1985  Birte Boller     1995  Poul Aa Holm

1998     Danny Andersen      2001 Rune Gludsted

      Er nedlagt som landbrug, men blev ført videre først som maskinstation

   v/ Per Boller,  senere ” Næstildgårds rideskole”

 

Nr. 8 Matr. nr.  3 b (Næstild) ”Allègården”

1855    Christen Nielsen          1894 Niels Christian Thomsen

1928    Søren Poulsen       1947 skifteretten , adkomst for enken Dorthe Poulsen

1953    Ingemann Nielsen     1956  Jens Jørgen Poulsen  ( købte det meste af jorden fra nr. 11)   1998  Poul  G Jensen

 

Nr. 9 Matr. nr. 2 m 11b 2a 11a 2d 2e 2g 2h 2f  (Næstild)

1824    Niels Christensen,    1843 Christen Pedersen Balling,   

1862    Jens Christian Eriksen til Ramsinggaard,   1873 Jens Peder Nielsen Kjærsgaard

1927    boet efter Jens Peder Nielsen Kjærsgaard til Peder Larsen Pedersen

1946    Anders Christian Madsen         (1980)     Klaus Madsen

 

Nr. 10 Matr. nr.  5 p (Næstild)

(1980)   Tage Møller´    1983  Erik H. Smedemark

1985     Niels B. Berthelsen     1986  John D. Jensen         Inger O Thilerup

 

Nr.10 A Matr. nr. 5 i 5k (Næstild)  udstykket fra nr.12 til statshusmandsbrug i 1934”Engtoft”

1937     fra statskassen til  Søren Pedersen Toft        1950 Arne Mortensen

1956    Jens Halborg Kjærulff       2001  Per Kristensen

Er udstykket fra nr. 12 som hedder ”Næstild Nygaard”.

Gården hedder ”Engtoft” – Noget Søren Toft kaldte den , da han byggede den, -  efter hans eget navn, og så at den ligger lavt ved en eng.

 

Nr. 11 Matr. nr. 2 o (Næstild) udstykket fra Næstildgård

1930  bygget af Kirstine og Kristian Bodilsen   1954 Åge og Milfred Nielsen

( De flyttede til en gård på vejen ”Brøndal” i Lem).    1958-60  Inge og Niels Villadsen 

19?? Edvind Nordberg Pedersen og Karen Pedersen,( flyttede til Lærkevej i Baling)

Jens Jørgen Poulsen (Næstildvej nr. 8) købte gården i 70 ` erne og beholdt dens jord inden Christian Christensen overtog den.

1974   Christian V. Christensen (Tømrermester C.V.Christensen)

       “  Alt indenfor døre og vinduer”

 

 

Nr. 12 Matr. nr. 5 a 12a 17a  4h 5d 2g (Næstild)  “ Næstild Nygaard”

(1844)   Esben Pedersen Dalgaard     1852 vielsesattest som adkomst for Niels Nielsen

1864    skifteretten, Niels Nielsens enke Mette Christensdatter Feld

1865     Anders Nielsen  , 1874   også ,matr 2g.      1903  Esper Boel Nielsen

1904    sælger matr 5d   til Maren Nielsen ( Højgaardsvej 6)

1909    Esper Boel Nielsen Kjærsgaard        1935 Landbrugsministeriet

1935   25/4 er  matr 6a (Kaastrup) udgået af matr.og tilskrevet denne ejendom.

            (se efter Kaastrupvej 20)

1937    Esper Boel Nielsen Kjærsgaard , (Statshusmandsbrug)

1940    skifteretten, arvingerne         1940  Anders Østergaard Jensen

1946    Lars Peder Larsen Pedersen,    1948 Peder Larsen Pedersen  også 2n og 11c

1950     Peder Larsen og Peder Goul        (1965)  Holger Jepsen        1982  Niels Heilskov

 

Nr. 13 Matr. nr. 6 c 2k (Næstild)

1872    Christen Jensen Toft     1909 Christen Christiansen Hindborg

1912    Anders Christian Jensen Tinggaard     1927 Anton Andersen,        Kristian Bisgaard

1956    Vagn Mortensen

 

Nr. 14 Matr. nr. 1 c 3c (Næstild)

1862    Niels Nielsen         1893  skifteretten , enken, Ane Johanne Pedersen

1893    Peder Knudsen

1922    Ane Kirstine Knudsen og Karen Marie Knudsen ( i lige sameje)

1950    Niels Bach Andersen      (1980)  Finnn Godrim        1985 Jens H. Nielsen

1998     Bent Svendsen var travtræner og kusk på travbanen i Skive.

           Trænede travheste på egen bane ved gården.

 

Odinsvej

 

Nr. 1 Matr. nr. 20 n (Oddense By)

1973

(1980) Henry Jensen      1991 Karin Jensen       1996  Henrik Gregersen

1999    Ann K.T. Madsen

 

 

Nr. 2  Matr. nr. 20 p (Oddense By)

(1980)    Aksel Madsen

Nr. 3 Matr. nr. 20 q (Oddense By)

(1980)   Frank Verner Mathiesen       1980  Jens Laursen

 

Nr. 4 Matr. nr. 20 r (Oddense By)

(1980)     Viggo N. Jeppesen

 

Nr. 5 Matr. nr. 20 s (Oddense By)

(1980)    Jens M. Holm

 

Nr. 6 Matr. nr. 20 t (Oddense By)

(1980)      Jens Pedersen

 

Ottingvej

         Matr nr. 14b 16b (Oddense by)

         1873    Mads Christian Jensen

         1891    skifteretten enken Mette Krestine Christensen

         1891    Jens Jeppesen

         1892    også  matr nr. 16b fra Anders Jacobsen Raun er udstykket fra 16 a(Oddense) i 

                                           1891

         1900    Mageskifte Anders Pedersen         1901    Vilhelm Christian Johannesen  

         1906    Niels Peder Laursen                     (se Ottingvej 19   1908) 

 

Nr. 19  Matr. nr. 7 h 3g 3h 15c 6d 14b 16b (Oddense By)

1858    Niels Laursen Bligaard       1861 Ane Kirstine Christensdatter

1874    Niels Peder Laursen

           1889   også 3g, 1902  fra Lyder Andersen 3h 15c

            1902    6d 17b,  1906   14b 16b

1908    Mads Madsen   ( -  17b)    1908 Niels Peder Laursen       1914 Sigurd Eising

1919    Ingvard Thomsen      1923 Magnus Ravn      1924 Petrea Dorthea Pedersen

1924    ægtepagt          1926 Jens Arne Sund        (1980) Anker Sund

 

Nr. 21 Matr. nr. 7 o 7p (Oddense By)

1880    Christen Christensen       1881 Martin Jensen       1886 Jens Christian Andersen

1916    skifteretten , enken Mette Marie , f. Jensen      1918  Andreas Andersen Strøm

1919    Mads Andersen Strøm       1920 Sigfred  Eising       1920 Andreas Laustsen

1921    Jens Peder Andersen       1923 Kristian Mark Jensen

1925    Ludvig Andreas Mortensen     1932  H. R. Brøcker       1932 Kristian Husted

(1980) Christian Christensen        1988  Bo Hansen      1989 Jens  Svendsen

2002    Søren Olesen

 

Matr 7u  er udstykket fra 7o i 1884

1884    Martin Jensen

1918    enke Mette Marie Andersen , f. Jensen ( fra Ottingvej 21)

1935    Johannes Andersen Strøm     1939 Mette Marie Andersen

1940    skifteretsudskrift, som adkomst for:   Anton Marinus Andersen -  Martine Kirstine

            Andersen – Mads Andersen Strøm – Peder Christian Andersen Strøm – Andreas

            Andersen Strøm – Andrea Marie Jensen – Laurids Christian Andersen Strøm  og  

            Johannes Andersen Strøm.

1940    fra adkomstindehaveren , Søren Dath til Oddense Otting Kommune

1940    Kristian Kristensen

 

Salmonsensvej

( I Skive Dagblad fra 1967 står der, at 18 af grundene er solgt omkr.1966 og 10 i 1967,

( byggemodnet i vinteren 1967)

 

Nr. 1 Matr. nr. 15 b (Oddense By)

1869   fra Feld til Kommunen,

(1980)  Henry Frederiksen

 

Nr. 2 Matr. nr. 15 ø (Oddense By)

(1980)   Aksel Pedersen        2001  Christian T. F. Bruhn

 

Nr. 3 Matr. nr. 15 ae (Oddense By)

(1980)   Inger Kristine Christensen        Karsten T. Nielsen

 

Nr. 4 Matr. nr. 15 ab (Oddense By)

(1980)    Laurits Vissing Nielsen          Jan H. Madsen

 

Nr. 5 Matr. nr. 15 af  (Oddense By)

(1980)    Jens V. Pedersen

 

Nr. 6 Matr. nr. 15 ac (Oddense By)

(1980)    Jacob Ø. Larsen

 

Nr. 7 Matr. nr. 15 ag (Oddense By)

mange forskellige

 

Nr. 8 Matr. nr. 15 ad (Oddense By)

(1980)    Ernst Kjær Jensen          2006 boet efter E.K.Jensen

 

Nr. 9 Matr. nr. 15 ai (Oddense By)

(1980)     Leo B. Jepsen

 

Nr. 11 Matr. nr. 15 ah (Oddense By)

(1980)   Agnete Spanggaard        1991 Peder Mikkelsen

 

Nr. 13 Matr. nr. 15 ay (Oddense By)

(1980)     Metha K.Kåstrup  (A.L.)

 

Saugstrupvej

Matr 1c.

(1921)  Jens Tang Olesen , Havemand ( og en søn, der var pølsemager)

 

 

Nr. 1 Matr. nr. 7 bæ (Oddense By)

1947   fra Louise Marie Hanghøj til ”Oddense Kolonihaveforening”

(1980)     Leif M. Pedersen

 

Nr. 2 Matr. nr. 7 c (Oddense By)

Oddense Vandværk

 

Nr. 3 Matr. nr. 7 bø (Oddense By)

1947    fra Louise Marie Hanghøj til ”Oddense Kolonihaveforening”

(1980) Jens Bak Sørensen        1997  Bo Ø   Kvols

 

Nr. 4 Matr. nr. 10 a 8c 7au (Oddense By) 4c (Næstild)  “Grøndal”

(1815)  Christen Halborg        1837 Jens Christensen Haldborg

1855    Else Christensdatter        1886 Laust M.Ladefoged

1887    Jens Christensen          1894  Anders Hansen Andersen

1899    sælges matr 4c (Næstild) til Christen Madsen Sund

1906    Søren Jensen         1911  Jens Christian Ebbesen

1916    Jens Christiansen   (1924, matr nr. 7au og 8c )

1947    Harald Christensen       1916 Jens Christiansen       1950  Harald Kristensen

1988    Per Mortensen

 

Nr. 5 Matr. nr. 7 ca (Oddense By)

1947     Oddense Kolonihaveforening

(1980)  Thomas Bach Jacobsen     1993   Annette Bak Pedersen

 

Nr. 6 Matr. nr. 1 a  1q 2b (Saugstrup)   “ Neder Saugstrup “

(1787 )  Anders Christensen     (1815)  Jens Nielsen Thordal

1818    auktionsretten: Anders Christensen       1859  Peder Christian Jensen Børsting

1897    Niels Pedersen         1916    (fra Engvard Østergaard   2b)

1939    Hans Søndergaard Pedersen

1946    skifteretten som adkomst for frk. Kirstine Børsting Pedersen  (en søster)

1969    Niels Børsting Pedersen

 

Nr. 7 Matr. nr. 7 q (Oddense By)

I tingbogen star denne ejendom opført som “matr.A på 7q et jordløst hus”

1863     Detaillist  Søren I. Nielsen       1867  Enken Ane Kirstine Andersen

1875     Skomager Mads Peder Andersen       1875  Skomager Henrik Doolewerdt

1876     Peder Nielsen Skov         1879  Niels Nielsen Ravn      1882  Ane Helvig Jensen

1882     skolelærer Johannes Marcussen Ebbesen

             (påtegning 1890)”Køberen er Johannes Ebsen Marcussen”

1890    Skifteretstilladelse som adkomst for Johannes Ebsen Marcussens enke Christine

            Truelsen

1895     Arveudlægsskøde for arvingerne til Eberhard M.J.Ebbesen

1898     Christian Christensen

1908     Skifteretten, enken Bodil Kathrine Andersdatter

1915     Martin Madsen

1918     fra Niels Pedersen efter fuldmagt til Peder Frøslev

1920     Niels Peder Christensen Haldborg     1921  Andreas Laustsen

1931     Anders Sørensen ( hans kone var en dygtig kogekone) 

 (1980)  Vagn Aage Christiansen

1986     Sten R. Nielsen      1988  John G Laugesen         2001 Knud T. Kristiansen

 

Nr. 9 Matr. nr. 2 a 1e  (Saugstrup)   “  Over Saugstrup”

(1787)  Niels Kristensen

1814    Skiftebrev efter enken Maren Nielsdatter som adkomst for Niels Nielsen

1860    Dublikatanmeldelse af arvinger efter Niels Nielsen , som adkomst for enken Johanne

            Pedersdatter

1866     Vielsesattest som adkomst for Harald Pedersen   

1897     Engvard Pedersen Østergaard      1916 ( matr  1 e   fra Niels Pedersen)

1918    Jesper Hanen  Tranberg , gårdejer     1943 Skifteretten  Kirsten Hansen Tranberg

1943    Henry Kristensen             (1980) Jens M.Kristensen

 

 

Nr. 11 Matr. nr. 2 c (Saugstrup)

(mange forskellige )

 

Strøget

Nr. 1 Matr. nr. 9 d (Oddense By)

1917     Fra Ivar Jørgensen til Engvard Østergaard  

      Her boede midt i 1900 taller to søskende Peter og Marie Østergaard

Peter tilbød  klipning af  herrer og Marie var kendt som en fin pianist

   Og sin fine syning

(1980)   Niels Christensen Hansen Degn        1981 Jens Christensen

 

 

 

Nr. 2 Matr. nr. 7 a (Oddense By)

(1815)  Malthe Pedersen         (1844)  Morten Pedersen         1860 Gyde Hansen

1863    “Den højere Bondeskole I Oddense, også kaldet folkehøjskolen”

(handelen blev senere annuleret)

1880    Peder Nielsen Skov           1890 Anders Christian Nielsen

1895   Peder Pedersen       1897 Lars Christian Jensen Svejgaard

1897    mageskifte til Thomas Christian Pedersen     1909 Jørgen Peder Nielsen

1916    Markus Jensen       1919 Jens Jensen,  vognmand

          Startede vognmandsforretning med 2 spand heste,m omkr. 1922

    Købte han lastbil. Havde efterhånden op til 10 lastbiler blev videreført af

   (1980)  Karl Jensen,  vognmand  men er nu nedlagt. ( havde en overgang garager

     På Gravene 3

 

 

Nr. 3 Matr. nr. 9 h (Oddense By)

1929    fra Carsten Mortensen til Thorvald Thomsen      1931 Thorvald Pedersen,  var postbud

   Der var lokalt posthus i hjemmet , blev passet af hans kone.

(1980)  Gert Damsgaard Christiansen       1989 Arne Hedegaard      1998 Viggo Nielsen

1904    Henriette S. Vestergaard

 

Nr. 4 Matr. nr. 7 bi (Oddense By)

1919    fra Markus Jensen til  Jens Jensen     (1980) Hans Anton Jespersen

1981    Charles Berner Christensen     1982 Hans Egede Pedersen     1983 R.N.Pedersen

1984   Rigmor Gade     1988 Gudike Vestergaard     1997 Karen Margrethe Vestergaard

1999    Morten Olsen     2000  Henrik Nielsen            Hanne M. Nielsen

 

Nr. 5 Matr. nr. 9 i (Oddense By)

1930    Fra Karsten Mortensen  til Peder Mikkelsen Krejbjerg

1952    skifteretten,  enken Nielsine Krejbjerg

1952    fra  skrædder E.Krejbjerg  til grd. Marinus Nielsen

(1980) Birgit M. Mikkelsen    1981 Jens Nielsen    1982  Magnus Christensen

1984    Jørgen Christiansen      1986 Else Højris      1991 Bo  Kvols

1994   Villy Pedersen     1997 Lotte Sieg     2000 Martin Olsen

            Lars N.Madsen

 

Nr. 6 Matr. nr. 7 co (Oddense By)

(1980)   Nikoline Jensen    1987 Bjørn Munk                 A. Sørensen

 

Nr. 7 Matr. nr.  9 g (Oddense By)

1926     Fra Carsten Mortensen til Mariane Christensen

1953     Johanne Kathrine Christensen       (1980) Kell Weichert Jensen

1982     B.  Stentoft    1984 Tommy  Særkjær     1986  Morten B. Pedersen

1987    Inge Marie Nielsen   1988  Peder  Kjær     2000 Bent M. Jensen

 

Nr. 8 Matr. nr.  7 cp (Oddense By)

1926    fra Karsten Mortensen   til   Mariane Christensen

1953    Johanne Kathrine Christensen    (1980)  Bent Hansen

1989    Kristian Klausen    1999 Henny Klausen     2001 Ingeborg Sørensen

 

Nr. 9 Matr. nr. 9 f (Oddense By) (udstykket fra 9a, (Højskolevej 2)

1921    arvingerne efter Ivar Jørgensen, (Mariane Jørgensen og Peder Kristian Jørgensen)

              hver  ½

1935    Peder Christian Jørgensen  , hele ejendommen

1935    skifteretten,   Markus Ladefoged

1948    skifteretten    Anna Gudiksen   ½, Else, Peder og Karen Svejdal, hver 1/6

1948    Magnus Jeppesen

1948    Mette Vestergaard

1962    Gustav Barnell   herrefrisør til 1973, hvor han byggede salonen om

          Til cafeteria, ”Barnells bodega og diskotek”

 

Nr. 10 Matr. nr. 7 bc (Oddense By)

1936    Fra Jens Jensen til Ejnar Krejbjerg

1940    Karl Nielsen       1984 Magnus Kristensen       2000  Peder Sandholm

 

Nr. 11 Matr. nr. 9 m  (Oddense By)

1936    fra Markus Ladefoged til Niels Jepsen

1938    skifteretten   adkomst for  arvingerne

1938    tømrer Åge Christensen

1941    Holger Grønning

1941    Niels Andreas Nørgaard Christensen

(1980) Jens Hede Nielsen

1997    Ulrik T. Nielsen

 

Nr. 12 Matr. nr. 7 bb (Oddense By)

1936    fra Jens Jensen til Marie Jensen    ( umyndiggjort i 1938)

1938    Søren J. Sørensen

1938    snedkersvend Otto Henriksen

1940    Jens Christian Sørensen

1946    Aage Andersen

(1980)  Peder Christian S. Pedersen

1996    Alice H.Pedersen

2012    Nedrevet, grunden udlagt til parkeringspladser

 

Nr. 13 Matr. nr. 9 k (Oddense By)

1941   skifteretten til   Maren Riis, Johanne Overgaard, Thyra Johannesen, Jakob Vestergaard,

            Poul Vestergaard, Tage Vestergaard, Karen Schroll, Ove Vestergaard, på Maren K.

            Vestergaards andel.

1941    Magnus Jepsen      1946  Constantin Nielsen     1946 Valdemar Sørensen

1946    rutebilejer Anker Hansen, fast kørsel mellem Oddense og Skive

(1980) Henry Andersen      1986 Vagn Åge Christiansen

 

Nr. 14 Matr. nr. 7 ba (Oddense By)

1935    fra Jens Jensen til Asbjørn Madsen

1937    murer Christian Kirk Madsen

1938    Barber Harald Knudsen

1950    frisør Svend Jensen

1992    Sparbank Vest

 

Nr. 15 Matr. nr. 9 l (Oddense By)

1936    fra arvingerne efter Peder Christian Jørgensen, Jenny Bligaard

1946    smed  Jens Peder Nielsen       (1980) Børge Skytte Trærup    1990   Anna Skytte

1995   Kaj H. Sørensen      1999 Henrik Pedersen

 

16 Matr. nr. 7 eø (Oddense By)

(1980)  Niels Peder W Christensen    1995  Kjeld  Pauls     1997  Gunnar B. Bundgård

 

Nr. 16A  Matr. nr. 7 az (Oddense By) her startede Oddense Møbelfabrik1933

1933    fra  Jens Jensen til Åge Christensen 1939  7be  7bf      1944   7bk

Træmusæet

 

Nr. 17 Matr. nr. 9 u (Oddense By)

1959     Anders Plejdrup. Sammen med boligen var der butik, og damefrisør-

    Salon, som Erna passede. Havde en overgang 6 ansatte. 2001 blev forretningen

     Videreført af en af hans ansatte Søren Ole Pedersen , Holmhusene 3

 

Nr. 18 Matr. nr. 7 at (Oddense By)

1923     fra Jens Jensen til Søren Johannes Sørensen  murermester,

             Var sognerådsformand, medlem af amtsrådet

1926    fra Søren Johannes Sørensen med hustrus samtykke, til enken Dorthea Sørensen f.

            Mikkelsen        1932 Otto Andreas Brøns     1935 Christian Hindrik Sander

1949    Niels Smedemark     “Oddense Autoværksted”      1984    Peder Olsen

1998    Marinus Hougaard            Rene Pedersen

 

Nr. 19 Matr. nr. 20 l (Oddense By)

1941    fra Johannes Trabjerg til murer J. Sørensen

(1980) Johan Oddvar Hansen               Benny G. Pedersen

 

Nr. 20 Matr. nr. 7 ak (Oddense By)

1918    fra Markus Jensen til Jens Peder Nielsen

1936    skifteretten som adkomst for enken, Mette Marie Nielsen

(1980) Carl Chris Schlømer    1984 Helle Madsen    1988  Else J. Højris

 

Nr. 21 Matr. nr. 20 k (Oddense By)

1919    fra Jens Peder Sørensen  til Ingvard Andersen, fhv. gårdejer particulier

1935    skifteretten  til enken   Ane Marie Andersen    1935 Kristian Jensen

(1980)  Ejnar Johnsen            Michael Nielsen

 

Nr. 22 Matr. nr. 6 i (Oddense By)

1941    fra Søren Johannes Sørensen til læge Allan Biinfeld

1949    Magnus Jepsen     1950 Dyrlæge Åge Richter      (1980) Grethe Sørensen

1981    Bjarne S. Tarpgaard

 

Nr. 23 Matr. nr. 20g  20i 15a 4c 20b 7e 7m  (Oddense By)

Skolelærer Christen Feld,    1838 Nicoline Feld,    1852 vielsesattest Søren Andersen,

(1869  til Jens Severin Feld matr.nr. 15a 20b 7e 7m,)

1877  Niels Christoffersen (1879 til Lyder Andersen 15c 15d),   1883 Peder Mortensen,

(1885 Peder Nielsen Saugstrup 15a 20b 7e 7m),   1893 Ole Laursen Bligaard,

1915    Fra Peder Thomsen Damgaard til Jens Peder Sørensen   20g og 20i (se nr. 23)

1919   Ida Margrethe Liebing,    1919  Jens Peder Sørensen , (se nr. 23)

1926   enken Dorthea Sørensen  f. Mikkelsen,   1926 Søren Johannes Sørensen,

1947    Jens Christiansen      1948  skifteretten   Olga  Marie  Christensen                             1956 Søren Præst,     1971 Kristian Clausen     1988  Hans N. Berthelsen

 

Nr. 24 Matr. nr. 6 h 6m (Oddense By)

1930    fra Søren Johannes Sørensen til  Marianne Kjærsgaard

(1980) Tage S. Nielsen

 

Nr. 25 Matr. nr. 20 h (Oddense By)

(ca. 1910)  Peder Damgård,   vognmand med 2 spand heste

1915    fra Peder Damgaard  til  Kirsten Søndergaard f. Sørensen

1927    Frk Petrine Søndergaard     1930 Susanne Bitch    1931 Jens K. Bligaard

1932    Einar Eskildsen    1933 Harald Kreibjerg

1935    Henry Hindkjær  ( købesum 10.000 kr.  + kundekreds 6.000 kr.)

1976    Svend A. Kjølhede   ”Oddense Købmandshandel”  hans kone drev

    Selvstændig taxakørsel.  Forretningen blev lukket i 1998, var en kort tid udlejet til

      En der solgte børnetøj

 

Nr. 26 Matr. nr. 6 l (Oddense By)

(1980)     Kjeld Deleuran

 

Nr. 27 Matr. nr. 23 (Oddense By)  

       Ifølge skøde af 28/5 1801, læst 26/10 1803  ved Nørrejyllands Landsting, og ved herredstinget  5/6 1819  til sognets  beboere

Menighedsrådet  

 

Matr nr. 12 (Oddense By)

Skøde til sognebeboerne, læst ved Nørrejyllands Landsting 26/10 1803 og ved Herredstinget 5/6 1819.          1867 til pastor Brammer,           1893 Jens Christian Iversen Bligaard,

 

Tingager

Nr. 1 Matr. nr. 1 aæ (Oddense By)

 

Nr. 2 Matr. nr. 1 aø (Oddense By)

2004     Allan H.B. Christensen

 

Nr. 3 Matr. nr. 1 ba (Oddense By)

 

Nr. 4 Matr. nr. 1 bb (Oddense By)

2002    Henning B.Jørgensen

 

Nr. 5 Matr. nr. 1 bc (Oddense By)

 

 

Nr. 6 Matr. nr. 1 bd (Oddense By)

1998    Søren Vestergaard

 

Nr. 7 Matr. nr. 1 be (Oddense By)

 

 

Nr. 8 Matr. nr. 1 bf (Oddense By)

1999     Henrik Bak

 

Nr. 9 Matr. nr. 1 bg (Oddense By)

 

 

Nr. 13 Matr. nr. 1 bm (Oddense By)

 

Nr. 15 Matr. nr. 1 bk (Oddense By)

 

Nr. 17 Matr. nr. 1 dd (Oddense By)

 

Nr. 19 Matr. nr. 1 bm (Oddense By)

2000     Kristian M. Christensen

 

21 Matr. nr. 1 bn (Oddense By)

 

 

Tinghøjen

Nr. 1A Matr. nr. 1ao (Oddense By)  (Boligselskab)

+ 1B, 1C, 1E, 1F lG, 1H, 1k, mange forskellige

 

Nr. 4 Matr. nr.  1 an (Oddense By)

 

Nr. 5 Matr. nr. 1 am (Oddense By)

1986    Jens H. Jensen

 

Nr. 6 Matr. nr. 1 al (Oddense By)

1986    Holger Jensen

 

Nr. 7 Matr. nr. 1 ak (Oddense By)

1986    Finn Sigby-Larsen

 

Nr. 8 Matr. nr. 1 ai (Oddense By)

1989    Morten  Købke     1993 Eigil N.Laursen     2004 Kristian Lidegaard

 

Nr. 9 Matr. nr. 1 ah (Oddense By)

1988    John  Grydgaard    1991 Allan Jørgensen     1998 Anni K.T. Madsen

2000    Udo Tuldi      2004 D.  Jørgensen

 

Nr. 10 Matr. nr. 1 ag (Oddense By)

1990   A.  Andersen    2000  Morten Ladov      Bente H. Michaelsen

 

Nr. 11 Matr. nr. 1 af (Oddense By)

 

 

Nr. 12 Matr. nr. 1 ae (Oddense By)

Udo Tuldi

 

Nr. 13 Matr. nr. 1 ad (Oddense By)

1997    Kjeld Pauls

 

Nr. 14 Matr. nr. 1 ac (Oddense By)

 

 

Nr. 15 Matr. nr. 1 ab (Oddense By)

1999     Verner Sørensen

 

Nr. 16 Matr. nr. 1 aa (Oddense By)

1997    Henning Duun

 

Nr. 17 Matr. nr. 1 ø (Oddense By)

mange forskellige

 

Nr. 18A Matr. nr. 1 z (Oddense By) (Boligselskab)

mange forskellige

 

Torsmarken

Nr. 2 Matr. nr. 2 c (Lille Ramsing)

1958    Frede Pedersen Nautrup     1996 Ester Nautrup     1998 Åge D. Mortensen

 

Nr. 3B Matr. nr. 7 a  7b  (Lille Ramsing)

1856     Christen Jensen       1893  Jens Peder Christensen Skytte

1925     Mariane Christensen Skytte og Ingvard Skytte, de var 3 ugifte søskende

1931     Mads Skov, Hans Toft, Søren Jensen, Christen Pedersen og Jens Toft

1931     Anders Grove Andersen    1956  Fin Nielsen             Bo J. H. Olesen

 

Nr. 5 Matr. nr. 2 k (Lille Ramsing)

1984   Torben W Laursen     1985 Christian Dybdahl      1997 Anker D. B. Andersen

 

Nr. 7 Matr. nr. 2 o (Lille Ramsing)

(1980)   Niels Kr. Mortensen     1990  D L G   (KFK)

 

Torvet 

Nr. 1 Matr. nr. 7 v 7ø 7am (Oddense By)

(ca. 1888) Thomas Kristian  Pedersen,  træhandler, lavede tæsko og træskostøvler, handlede   

     med skafter, trækøller, river, tøjrhæle, var glarmester, lotterikollektør, handlede endvidere

     med lyst ølæ og sodavand, og havde røgeri, hvortil folk kom langvejs fra med deres

     røgvarer, var desuden biavler, og solgte biredskaber, lejede telte ud . Han havde den

     første telefoncentral i Oddense. Jens Eising skriver interessant om Thomas Træskomand.

(1980)    Petra Pedersen    (1990 “ Gaveboden” )

 

Nr. 2   Matr nr. 7 l  7e  (Oddense By) Her var der først købmandsforretning, senere blev der brugsforening, foderstofforeningen og gødningsforeningen havde også til huse her med samme uddeler.. Bag brugsen var der en samlefold, hvor landmændene  en dag om ugen kunne indlevere svin til slagteriet i Skive. Uddeleren bestyrede også dette og mærkede svinene med en plade i øret. Bestyreren hed omk 1910  Markus Jensen. Der var ingen destruktionsanstalter, døde dyr blev gravet ned , og huden leveret til brugsen, der solgte dem til en garver.

1863    Smed Hans Laursen Holmberg     1869  Tømrer  Poul Jensen

1882    Andreas Christoffersen     1883  Christen Jacobsen

1908    Oddense Brugsforening

            1921  står her: Uddeler Markus Jensen, + 2 kommiser og en lagerforvalter.

                                     det må nok være til den forderstofforretning, der var ved brugsen.

1921    matr 7ar fra A. Johansen, matr. nr.7as fra M. Jensen

 

 

Nr. Nr. 2A    Matr. nr. 7 l 7e  (Oddense By)

Ejendom med mange lejligheder

 

Nr 3

 ?   tømrer Henrik Kristensen

Villiam Christensen,  tømrer og snedker

 

Nr. 4 Matr. nr. 7æ    (Oddense By)

1892    Anders Jensen til Andreas Johansen

           1913 boede her en Marinus Jensen “ Liniepasser”( var det ”telefonlinjer”)?

1920    Anders Johansen , skomager, havde butik med sko, støvler og galoscher, bagved et skomagerværksted med en lærling

1930    skifteretten, enken Maren Johansen   1930 Jens Dahl  ,  slagter

(1980) Jens Hillersborg     1986 Jens M Jensen     1987 Rene Olsen

1991    Erik T. Larsen

 

Nr. 5 Matr. nr. 7 y 7 i  (Oddense By)

1890    fra Kristian Sørensen Hanghøj til Niels Nielsen

1890    ”Skive Tømmerhandel ” og  Chr. Jacobsen

1901    Christian Christensen  , Sine Christensen havde  Mode og Hatteforretning, broderi og

              garn, desuden boghandel. Jens Eising skriver, at hun også havde en bogsamling, så

              der sommetider blev byttet bøger hos hende. (Døde i Århus hos datteren 1949)

1946    Åge Madsen     “Oddense Manufakturhandel”     1996 Johanne Madsen,  modehandler

P.A.

 

Nr. 6 Matr. nr. 7 n (Oddense By)

1931    Theodor Andersen    1933  ægtepagt som særeje

1935     fra Kirsten Marie Nielsen til Anders Peder Nielsen . Han blev altid kaldt ” Den Gamle

             Gartner ”

1940     Fogedskifte til  Kresten Kjær Nielsen   “ Handelsgartneri”

1986     Arne Andersen   har udvidet med flere drivhuse, og sælger blomster

          Til bl. a.  Jesperhus blomsterpark,  og   GASA i Holstebro

 

Nr. 7 Matr. nr. 7 z (Oddense By)  udstykket fra 7  i

1892    Chresten Peder Mikkelsen, “ skræddermester”      1912  Matr. nr.  7 al

             (  Havde I 1921 2 svende og en syerske, de boede hos ham, desuden var der butik med hatte, manchetskorter, slips sokker og lignende)  Han var den sidste skrædder i

   Oddense.  Hans kone havde en kosmetikforretning, kaldet ”Tatol”

1930    Einar Mikkelsen Krejbjerg    1982  Svend Johansen     1994 Aksel Jørgensen

 

Nr. 8 Matr. nr. 7 bl (Oddense By)

1946     fra Kristen Kjær Nielsen til tømrermester Viliam Christensen

(1980)   Arne Magnus Kristensen      1998  Ernst H. Duun

 

Nr. 9 Matr. nr. 7 bx (Oddense By)

1947   fra Louise Marie Hanghøj til ”Oddense Kolonihaveforening”

1953    Mogens  V. Krogh.  Konen Karen Krogh  åbnede i 1955

         ”Oddense Konditori”, hvor man kunne købe kaffe og spise

       Varm mad. Der var en del faste kunder, mest enlige, som kom

      Daglig. Konditoriet blev lukket i 1967

1994 Karen M. Krogh      1998 Morten M.Pedersen

 

Nr. 10 Matr. nr. 7 an (Oddense By)

1920    fra Marius Jensen til Jens Peder Nielsen    1924 Kristian Kristensen

     havde karetmagerværksted her. I begyndelsen var det emst vognhjul han lavede,

men senere blev det til dritler til smør og han sluttede med fastelavnstønder 1965

(1980) Villy Mouritsen

 

Nr. 12 Matr. nr. 7 ag (Oddense By)

1913    efter fuldmagt fra L. Thygesen til Niels Peder Johnsen

(1980)   Karl Gustav Lund     1994  Tom Jensen

 

Nr. 14 Matr. nr. 7 s  7ax  7af (Oddense By)

1886    fra Andreas Iversen  til Søren Sørensen     1891 Andreas Jeppesen

1906    fra Søren Christian Jensen til Jens Peder Nielsen   7s 1913  også  7af

              smedeforretning, med hesteskoning, skærpning af plovskær og harvetænder

              Centralbestyrer

1929    fra Ane Iversen   til Jens Peder Nielsen 7ax     1951 Jens Hede Nielsen

(1980) Tage Høgh     1994  Niels J. N. Nørgård   (Oddense Smede og Maskinværksted)

 

Trehøje

Nr. 1 Matr. nr. 7 ed (Oddense By)

(1980)  Kjeld  Pedersden    1984 Gudrun Larsen     1988  Erik Kjeldsen

 

Nr. 2 Matr. nr. 7 ec (Oddense By)

(1980)  Jens Harald Jensen      1984 Niels Mark    1985 Jens Christoffersen

 

Nr. 3 Matr. nr. 7 g 3d 7d  (Oddense By)

1858    Chresten Sørensen      1865  Peder Andersen Kaastrup

1882    skøde efter testamente Ane Helveg Jensen     1882  Niels Christian Jensen

1887    Mads Peder Espersen     1890  Andreas Sørensen Dath

1901    Karl Herman Liebing     1921  skifteretten til  Ida Margrethe Liebing

             (1921) 2 lejere murer N.P.Johnsen og indsidder Niels Johan Graversen

1937    skifteretten  Frede Primdahl Liebing    1939  Viggo Madsen   matr 3d 7d 7g

1973    Spøttrup Kommune     1996  Per S. Nielsen     2001  Poul Aknam Holm

 

Nr. 4 Matr. nr. 7 el (Oddense By)

(1980)    Torben Jacobsen Kjær     1999  Kirsten Kjær

Jacob  Skjøtt Kjær

 

Nr. 5 Matr. nr. 7 eg (Oddense By)

(1980)     Bjarne Møller

 

Nr. 6 Matr. nr. 7 ee (Oddense By)

(1980)     Niels Kristian Sørensen

 

Nr. 7 Matr. nr. 7 ef (Oddense By)

(1980)   Thomas Valdus Jensen     1981  Benny Nielsen     1984 Jørn Kjeldsen

 

Nr. 8 Matr. nr. 7 eh (Oddense By)

(1980) Lindy Søgård Nielsen     1986  Kjeld Pauls     1996 Jytte V. Jensen

2000    Erik Steen Kristensen

 

Nr. 9 Matr. nr. 7 ek (Oddense By)

(1980)    Cort Erling Alsbjerg

 

Nr. 10 Matr. nr. 7 en (Oddense By)

(1980)   Villy Sørensen     1981  John Skov

 

Nr. 11 Matr. nr. 7 ep (Oddense By)

(1980)   Karsten Krarup     1987  Benni Reuter      1996  Brian Søndergård Jensen

 

Nr. 12 Matr. nr. 7 eo (Oddense By)

(1980)    Jakob H. Petersen      1997  Bent Henning Laustsen

 

Nr. 13 Matr. nr. 7 en (Oddense By)

(1980)     Robert Poulsen   ”  Nordvestjydsk Låseservice”

 

Nr. 14 Matr. nr. 7 em (Oddense By)

( p.t. ubeboet)

 

Nr. 15 Matr. nr. 7 eq (Oddense By)

(1980)    Jørgen Børsting Pedersen

 

Nr. 16 Matr. nr. 7 er (Oddense By)

(1980)   Poul  Erik Grøndahl Hansen    1982 Holger Jacobsen    1993 Hans M K.  Andersen

1997     Benny Balling Christiansen

 

Nr. 17 Matr. nr. 7 es (Oddense By)

(1980)     Gunnar Bak

 

Vesterled

Nr. 1   Matr. nr. 6 r (Oddense By)

(1980)    Viliam Kristensen     1986 Willy Christensen     1996 Morten Dietz Likær

 

Nr. 1A   Matr. nr. 6 k (Oddense By)

1947    udstykket fra 6 e,   fra Holger Jensen til “Andelsselskabet Oddense Vandværk”

 

Nr. 2   Matr. nr.7 am (Oddense By)

1919     fra Markus Jensen til  Thomas Christian Pedersen

(1980)  Aage Christensen      1983 Dorte Marie Christensen    1996 Else Hawtorn Sørensen

 

Nr. 2A   Matr. nr. 7 ao (Oddense By)

1921    Fra Jens Jensen til Thomas Christian Pedersen     Boet efter Åge Christensen

 

Nr. 3   Matr. nr. 6 o (Oddense By)

(1980)   Niels Dahl Christensen     1981  Svend Christensen

 

Nr. 4   Matr. nr. 3 l (Oddense By)

1957    Anders Jacob Andersen  havde vognmandsforretning I 20 år    

1994  Karsten Kirk Andersen

 

Nr. 5    Matr. nr. 6 p (Oddense By)

(1980)      Dorte Marie Christensen

(ingen ejer p.t.)

 

Nr. 6     Matr. nr. 3 s  (Oddense By)

T.D.C.   (Centralen)

 

Nr. 7      Matr. nr. 6 cn (Oddense By)

    er opført i 1959            (1980) Emma Marie Steffensen

1988       Niels Christian Svenningsen

 

Nr. 8     Matr. nr. 3 m (Oddense By)

( fabrik) Peder Christian Christensen  “OD Møbler”

 

Nr. 10   Matr. nr. 3 æ (Oddense By)

Børnehave , udegruppe

 

Nr. 12  Matr. nr. 3 a (Oddense By)     (Nr. 12a   lager)

(1844)    Laurs Eskildsen    ( landbrug)      1855 mageskiftebrev   Jakob Nielsen

1871    fra Ane Christensdatter til  Jeppe Jacobsen

1881    skifteretten adkomst for Ane Christensdatter

1912   fra Jeppe Jacobsen  til Jacob Jensen

             Jeppe Jacobsens bror drev karetmagervirksomhed her, desuden havde han en søster, der var væverske og vævede olmerdug

     (1945   fra Jens Jensen 7bh)         1952 Kresten Mikkelsen

1973 blev gården nedlagt som landbrug, her blev bygget et friluftsbad. Åge Christensen var stærkt engageret i projektet, deponerede  bl. a et anseligt beløb. Friluftsbadet er nu nedlagt, grunden er jævnet, og der er bygget børnehave på stedet.

1983      S. M. Hansen      1985 Grethe Korsgaard        1996 Kent Conradsen

1997     Jørn V. Kristensen         Erik Brøns  ( ” Brøns Vaske og Køleservice”  lager)

 

Ørnbøllsvej

 

Nr. 1  Matr. nr.  15 x  (Oddense By)

(1980)    Åge Hansen     2005  Kim Toft Andersen

 

Nr. 2  Matr. nr. 15 p  (Oddense By)

(1980)    Torben Sørensen Høgh    1995 Tage Præst     2002 Niels Børge Præst

 

Nr. 3   Matr. nr. 15 y   (Oddense By)

(1980)    Erik Lavesen

 

Nr. 4   Matr. nr. 15 q  (Oddense By)

(1980)     Preben Nordborg Pedersen

 

Nr. 5   Matr. nr  15 z (Oddense By)

(1980)    Svend Mikkelsen     1983 G H Jensen      1993 Kurt H Jensen

1999    John Kaas Jørgensen

.

Nr. 6   Matr. nr. 15 r (Oddense By)

(1980)    Frede Sørensen    1993  Maja Nielsen Sørensen

 

Nr. 7   Matr. nr. 15 æ (Oddense By)

(1980)     Vagn Toft Sørensen

 

Nr. 8   Matr. nr. 15 t (Oddense By)

(1980)   Gunnar Christensen     1986  Kresten Kjær Nielsen

1997     Preben Simonsen   ” Salling Vinduespolering”

 

Nr. 10  Matr. nr. 15 u (Oddense By)

(1980)     Åge Nielsen     1995  Arne Hald          Johannes Ivan Petersen

 

Østerled

 

Nr. 1  Matr. nr.  9 s (Oddense By)

(1980)    Henning Henry Rasmussen     1995  Jesper Børsting Jeppesen

 

Nr. 2  Matr. nr.  9 t (Oddense By)

(1980)    Birthe Marie Mortensen     1988  Gurli Mortensen

 

Nr. 3  Matr. nr. 9 n (Oddense By)  (Landarbejderbolig)

1941    fra Karsten Mortensen til arbejdsmand Niels Kr.Jensen

(1980)    Kirsten Mary Jensen      1993   Lone Nordborg Pedersen

 

Nr. 4  Matr. nr. 9 x  (Oddense By)  

(1980)   Børge Thorhauge      1988  Anna K.Thorhauge       Niels Karsten Thorhauge

 

Nr. 5  Matr. nr. 9  o (Oddense  By) (Landarbejderbolig)

1941    fra Karsten Mortensen  til arbejdsmand Frede Nielsen   (1980) Åge Frede Nielsen

 

Nr. 6  Matr. nr. 9y (Oddense By)

(1980)     Jens Mortensen      1997 Tage Mortensen

 

Nr. 7  Matr. nr. 9 p (Oddense By)  (Landarbejderbolig)

1941    fra Karsten Mortensen  til arbejdsmand Viggo Jensen     (1980) Viggo Jensen

1986    Inga P. Jensen     2000 Kim   Deluran      Martin Mouritsen

 

Matr. nr. 9q (Oddense by) ( ligger lige øst for Østerled nr. 7)

er udstykket fra matr 9a i 1942, har formentlig aldrig været bebygget?

1945    fra Carsten Mortensen til slagter Anders Christensen Plejdrup

            inddrages til offentlig skifte

1950    udskrevet af skiftebogen som adkomst for fru Inga Jensen

 

Ågesvej

 

Nr. 1  Matr. nr. 7 fb (Oddense By)  (Boligselskab)

Villiam Kristensen

 

Nr. 2  Matr. nr. 7 ez (Oddense By)

Viggo Nielsen Jespersen

 

Nr. 3  Matr. nr.            (Oddense By)

1998     Svend A. Bak

 

Nr. 4  Matr. nr.  7 cv   (Oddense By)

mange forskellige beboere,  bl. a “ J.S. Gulvservice”    1999 Arne Hedegaard

 

Nr. 5  Matr. nr.               (Oddense By)

1998    Jens B Sørensen       Dorthe Vestergaard

 

Nr. 6  Matr. nr.7 eæ (Oddense By)

mange forskellige       1997 Frank Anker Mikkelsen

 

Nr. 7  Matr. nr.             (Oddens By)

1998     Esther M.  Nautrup

 

Nr. 8  Matr. nr. 7 cu  (Oddense By)

(1980)  Bernhard Mogens Pedersen       Dorthe Elm Hoffmann

 

Nr. 10  Matr. nr. 7 fa (Oddense By)  (ejer Kristian Lidegaard)

flere forskellige        Bente Jørgensen

 

Nr. 12  Matr. nr.  7 ct  (Oddense By) (ejer Kristian Lidegaard)

flere forskellige     Carsten H Hougaard

 

Nr. 14  Matr. nr. 7 cs  (Oddense By )

(1980)  Gunnar Bach     1987  Jan Gjedde     1990 Tage Præst

1995     Benny Saugstrup Nielsen

 

Nr. 16  Matr. nr.   7  cr  (Oddense By) (ejer Kristian Lidegaard)

7-8 forskellige

Anette B.Johansen

 

matr 7ck   udst 1951 fra 7ad   fra Aage Christensen til mejerist Aage Madsen