Realregister i Otting

Lihme realregister

Udarbejdet af Erik Trudsø. ( Søgefeltet fremkommer ved tryk på tasten F3)

 Man kan ikke se hvem der er ejer eller efter 1953 idet man efter 1953 har hentet oplysningerne fra telefonbøgerne. De seneste tinglysninger kan findes i Statens arkivalieonline..

                Sønderhede

Nr. 1.  matr. nr. 2p 2q (Sønderhede)

1903    fra Jens Simonsen til Niels Marinus Nielsen  1909  mageskifte ,Jens Kristian Henriksen   1915 Jens Nielsen

1916    Johannes A. Frank       1918 Jens Peder Jensen  (2g)      1922    enken  Maren Jensen

1922   Th. W. Jensen 1925 Kristian Kristiansen   
1981   Gunnar Larsen   1991 Karl Ottosen

 1997  Helge A. Jensen

  Nr. 2.  matr nr. 3a (Sønderhede) ” Asegaard”

    1770   Niels Kristensen Trærup        Bertel Pedersen,fæster,  (køber gården 12/4 1799)  1842 Jens Bertelsen   1867 Bertel Jensen       1913 Anton Bertelsen  1934   ( fogeden)   Peter Eriksen  1936  Anders Primdahl  ( Karsten Primdahls broder, boede Vester Ballingvej)

1937     Marius Primdahl,  Knud Dyhrberg ( der senere købte Hesthave)

1976     Karlo Kjær ( jorden blev solgt fra til Knud Bjerre, udsigten 2  i 1975)

Nr. 4   matr. 1 h (Sønderhede)

1897     fra Lars Pedersen til Christen M. Christensen     1903 Poul Sørensen  ( Nørgaard)

1970     Ellen og Viggo Kojborg    1999.Dorthe Schmidt     

1909     Kristian Marius Jensen   (Æ Lemviger)    
1930     Peder Ludvig Severin Hansen

Nr. 6  matr 1g (Sønderhede)

1897    Fra Lars Pedersen  til  Hans Christian Iversen      1897 Gudike Olesen     1902 Jens Christian Henriksen    1904 Christian Jensen     1908  Søren Thomasen1928    (skifteretten)  enken Else Marie Thomasen      1928 Jens Christian Hansen   1953   Bodil Nielsen     1975  Thomas Christensen  1984    Inge Christensen       1985 Niels Throksø       1991  Mads Madsen     1994   Allan D. Jacobsen

Nr. 7   matr . nr. 2d (Sønderhede)

1878   Ole Nielsen Falk      1883 mageskifte Jens Christensen   1896  Mads Christian Jensen

1900   Jens Simonsen      1910 enken  Dorthea Kristine  f.  Nielsen   1920   Jens Christian Hansen     1928 Rudolf Hansen 1938   Johannes Storgaard  Johannes Sørensen  (  flyttede til Rødding )   1973  H.P.C.Lund    1983   Claus Mikkelsen

Nr. 8   matr. nr. 2g 1i (Sønderhede)

1884    fra Ole Jensen til Niels Hansen    1900 fra Lars Pedersen  til Niels Hansen  1i

1926   Th. Nielsen 1959 Thomas P. Nørgaard     (1980)    Søren Henriksen

Nr. 9   2b og 6f  1 l 2r 2s 2u 2v  (Sønderhede)

(1844)  Jens Eriksen  1846   Peder Eriksen          1873 (skifte)  enken  Dorthe Nielsdatter

1905   Peder Pedersen Schmidt, fisker      1910 Marinus Lauritsen Baunsgaard

1878   Christen Christensen Hede       1883 Ole Sørensen  1887   udlægsskøde,  Jens Peder Madsen     1891 Jens Christian Andersen

1918   Thomas Lauritsen Baunsgaard     
1924   Ingvard Andersen Burchardt

1938   Peder Wiliam  Nielsen      1986 Agnes Nielsen         1988   Mai S. Mortensen

1926   Jacob og  Marie  Jensen Jakobsen     
1937   Christian Marius Jensen

Nr.  10     matr.  2f  2r. 2s 6d (Sønderhede)

1867  Ole Jensen,    1901 enken Karen Christensen,    1901  Jens og Christian Jensen,    1901 Christian 2f 6d, Jens 2n 6g

1904  Jens Christian Henriksen 2f 6d,   
1909  Niels Christian Marinus Nielsen,

1911  Erik Pedersen    1914 Jens Jensen

1930  Hans Christian Hansen  (kaldet Christian Ørum) 1940  skifte  Marie Hansen   (kaldet Marie Ørum)   Storegaard,   ( ejendommen brændte i tordenvejr) (blev derefter nedlagt som landbrug) 1952    Sigfred Kragelund       1966 Thomas Jensen      1992 Bent E. Jensen

Nr. 11      matr.  3e (Sønderhede)

1884    fra Jens Christian Jensen Sinding til SørenThomsen      1898  Jens Jensen

1902    Bertel Christensen      1911 enken Else Kirstine Christensen f. Sørensen

1915    Gyldendal Teglværk   1964  C.A. Nielsen   1993  Karen Marie Olesen

Nr. 12    matr 2n 2o 2t  6g (Sønderhede)  

1902  Christian Jensen til Jens Jensen    1930 Alfred Knudsen     1931  Lars Christian Eriksen

1997   Robert Andersen

1933  Niels Peder Nielsen  1950 Ejnar Gjedde      
1981  Vita Gjedde        Kurt Nielsen

Nr. 13  matr 2m  3d  (Sønderhede)

             Jens Christensen

1929     skifte  Mariane Tanderup ( arving efter Jens Christensen )       1929     Jens Nielsen

1937 Aage Nielsen       1943 Christen Gaardsted Nielsen    1996   Mads Peder Houe

Nr. 14   matr. nr,. 4b (Sønderhede) Under ”hæftelser” på ejendommen, står der det ejendommelige  ” Obligation på 50 rdl.  udst. 1864 af Chr. Jacobsen af Sønderhede, med 1 prioritet  i matr. nr. 4b efter 400 rdl, til gårdm. Peder Christensen af Oxenbøl i Vestervig sogn,

 (1844) Jens Nielsen          1896  Christian Nielsen  til   Jens Lindberg Pedersen

1906  Marinus Nielsen Gaardsted    (Alfred Nielsen, der er søn af Kresten Nielsen, og født 1922 i ejendommen i Sønderhede, har oplyst, at ejendommen stod i Marinus Nielsen Gårdsteds navn (han var en bror til Kristen Nielsen) men først da Henry Nielsen overtog ejendommen i 1963, blev papirerne ordnet, så hverken Kresten eller Maren Nielsen har haft papirer på ejendommen.)      Kresten Nielsen  ( Kræn Snejker), fisker   1939  Maren  Nielsen        1960  Henry Nielsen     1986 Vita Nielsen    1995  Jens J. Christensen

matr 6e (Sønder Hede)  (ved stranden nord for fiskerhusene, nedrevet år?)

1853  Hans Christian Nielsen ( fra Lem),  

1868  Jens Laugesen , ( mageskifte med Svingårdsted  nr. 7)    1913  Jens Nielsen Kjærsgaard

Nr. 15   matr. nr. 2 l (Sønderhede)

1897  Jens Christensen  til  Anders P. Andersen      1900 Anton Pedersen

1929  Christian Marius Jensen  ”Æ Lemviger”

1953  Jens Plougmann 1954 Henry Olesen

1977   Harry Olesen   1982  Edith Olesen     1984 John Pedersen       1985  Claus Hvid

        Gorm Uhrenholt

 Nr. 16      matr. nr. 1d  6c (Sønderhede) 6f (Lime by)

1842  Jens Bertelsen      1875  Peder Christian Larsen af Sdr. Hede 1880  Anton Pedersen      1899 Christen Degn Pedersen     1918  Laurids Pedersen    Aksel Degn Pedersen,     Peder  
1960  Eigil Holm 1968  Frederik Krogh (Ikast),   

Hans Wiliam Meyer 1986  Provst Noe, Durup     1997  Lars  Knudsen

Nr. 17.  matr  nr, 2h (Sønderhede)

1894   fra Jens Christensen til Berthel Christiansen 1901 Christian Christiansen, fisker

1906   Laurits Christensen    1913Erik Pedersen     1917   Kresten Nielsen   1930   skifteretten  efter Kresten Nielsen  1930   fra Jens Nielsen efter fuldmagt til Søren Johan Sørensen (Søren Degn)  1965 Kristian Korshøj  1969

Kresten Nygaard Kristensen 1973

Sognepræst Gunnar Hansen

 Nr. 18    matr  1r (Sønderhede)

   1964   E. Lund     1996 Lars Ansberg

Nr. 19   matr nr. 3c 6c  (Sønderhede)

1901   fra Bertel Jensen til Søren Bertelsen        
1914 Jens Jørgen Jensen og Niels Laursen

1915   Jens Christian Plougmann      1928 Jens Kristian Ladefoged  1936   Harry Godsk Laursen      1977   Lilly Laursen Godsk 

1985   Karen Godsk og Henry Pedersen

Nr. 20   matr 6dk (Lime By)

             Tove Matge

Nr. 21  matr.  nr.  1n (Sønderhede)

1930   fra Jakob Jensen Jakobsen   til   Aksel Nielsen   1982 Bjarne Bech  1986  (4 persomer)      
1996    Foreningen ”Søren Hede”

Nr. 23    matr   nr.  1 o (Sønderhede)

1932   fra Aksel Nielsen  til   Wiliam Nielsen    1968 pastor Maarbjerg     1980   Bent Ole Pedersen

Nr. 25.  matr. nr. 1k (Sønderhede) her boede teglbrænderen

1897     teglmester Christian Jensen       

1915     fra Gyldendal teglværk til  Jens Kristian Henriksen  1930   Lime Kommune (”fattighus” til 2 familier)  1970  læge Tage   Maarbjerg,    1976   Steen Maarbjerg

              Alfred Nielsen siger, at der lige nedenfor lå en ejendom, der blev raget ned, det er måske matr nr. 2 c , der i 1884 ejedes af Christian J. Sinding, der solgte til Søren Thomsen , han solgte i 1898  til Jens Jensen, som i 1902 solgte til Berthel Christensen, hvis enke Else Kirstine f. Sørensen , i 1911 overtog den, men solgte den til Gyldendal teglværk i 1915, hvorefter den formentlig er blevet revet ned.

 Nr. 27   matr  4a  6g   6b  (Sønderhede)  ” Lundehuset”.

En af de få ejendomme i Lihme, der aldrig har hørt under Kaas, der ellers  faktisk ejede alle gårde i Lihme. Stuehuset kostede 78 kr. ved opførelsen 1831 Jens Nielsen 1869 Lars Jørgensen      1879 Christen Nielsen

1917    Jens Nielsen  ( Jens Gaardsted)     1963  Kresten Gaardsted       Børge Gaardsted

Nr. 34   Købt af Chr. Jensen, er bygget som bestyrerbolig for Hærup Teglværk, navnet blev senere ændret til Gyldendal Teglværk  Der har boet flere bestyrere der, Chr. Jensen, Johannes Iversen, 1976 Johannes Bundgaard, Mortensen, Frandsen.

 Nr. 34 A   matr. 1b (Sønderhede)

 Der må tidligere have ligget et hus der, idet der i tingbogen står:    1846   Peder Eriksen          1873 skifteretten  , Dorthe Nielsdatter        1873 Erik Pedersen  1883   Christian Jensen    1895 Gyldendal Teglværk

           Kommunen købte teglværket i 1975, det havde stået ubenyttet i flere år. Uheldige elementer overtog det, derefter blev det revet ned (Ingemann Jensen)

  Bådelauget Gyldendal

matr 2c  (Sønderhede)

1870  Jens Christensen,   1877 Chr. Jensen Sinding der må have været et maskinhus til teglværket her, idet der er optaget et lån med sikkerhed i maskinerne. 1894  Jesper Nielsen,    1896  Christen Nielsen hustru Josephine Uhrenholdine Ring   1900  Jesper Nielsen,    1901  Gyldendal teglværk    1972 Spøttrup Kommune

     matr 2e   (Sønderhede)

1884  Chresten Jensen Sinding til Søren Thomsen,  1898  Jens Jensen,

1902  Berthel Christiansen,    1911 enken Else Kirstine   f Sørensen, 1915  Gyldendal teglværk

               Vester Hærup Strandvej

Nr. 1.   matr  18 (Lime By) Det var gadekæret i Lime By i gamle dage

1908   fra ”Bymændene” til Søren Gjedde , træskomand    1934   skifteretten Maren Kathrine Gedde, syerske   1938   Christian Sørensen Gedde, træskoværksted og slikbutik            1967   Gustav Gjedde   1972 Egon Gjedde

Nr. 3    matr  7a (Lime By)

   Peder Sinding     (1780) Christen Sinding       1847 Peder Christensen Sinding

1886    tilladelse til uskiftet bo enken Ane Christensen  1886  Chresten Pedersen Sinding       1938 Anders Peder Markvard Madsen 

1947    fra A.P. Markvad til Helene Sinding  matr. 7l   1948  Hans Jeppesen    1955    Karl Schmidt        Poula Schmidt

           Matr. 7g  (Lime By) 

 1940    A.P.Markvard Madsen til Lime Vandværk

Nr. 14    matr. 4g (Lime by) Mads Christensen

1924   Anders Nørby Thomsen ( fra Mads Christensen)      1938  Ingemann Sørensen

1941   Søren Bertelsen  1958  Gustav Bertelsen      1993 Jens Henriksen      2003 Bent

Nr. 15  matr. 8 (Lime By)

Mads Nielsen 1774   fæste  Niels Madsen         (1844) Niels Madsen Trærup

1877   fra Niels Madsen  til  Søren Nielsen     1906 enken Maren Nielsen

1906   fra Mads Nielsen Trærup til Jens Christian Andersen

1935   skifte   Mette Kathrine Andersen

1935   Johannes Sørensen   ( købesum  16.000  + aftægt) 1956 Henry Jensen  ( død 2005)

Nr. 16     matr 2a (Sønderhede) købt fri fra Kaas ca 1790

(1780)  Erik Jensen    1844  Christian Pedersen       1867 Ole Jensen,   1883    Christian Jensen     1904 Lars Christian Andersen    1906    Søren Pínnerup Sørensen  1910    Anton Justesen      1910 Chresten Berthelsen  1942 Valdemar  Hoelgaard  1946  Ernst Hansen  1954 Bjørn Jensen   1959  Vagn Svenningsen

Nr. 16A  matr. 2i (Sønderhede)

         Ejendommen her var forskole før 1912,  hvor den nye forskole blev bygget Adelgade 28  blandt andet boede lærerinde Margrethe Overgaard her. 1895    fra Christen Jensen  til Jørgen Christian Pedersen      1907 Marinus Christiansen1909    Nikoline Olsen f. Sørensen     

1917 Christian Pedersen

1920    Claus Pedersen Schmidt     1921    Kristian Pedersen Schmidt og Dorthea

1940    Klara og  Kirstine Schmidt     (blev kaldt klosteret medens de 2 damer boede her)

1970    Dorthea Laursen     1997 Peder Laursen

2005    Vibeke Fuglsang Dinesen   (Peder Laursens datter)

Nr. 17    10a 4b 3e 7i (Lime By) “Hedegaard”

før 1817  Anders Sørensen Hede,    1817 Christen Andersen Hede,1843 Peder Nielsen Smed  1874 Inger Christensdatter       1877 Christen Pedersen   1913  Ole Larsen Olesen       1929  skifte, Bodil Marie Olesen   1939 Thormod Jepsen     1978 Ole Jeppesen

Vejen fra Svingaardsted krydset til Gyldendal Teglværk blev kaldt ” æ svallergaa`” ( oplyst af 2 forskellige, så det har været meget brugt. Når mændene var på arbejde på teglværket, havde konerne god tid om formiddagen til at gå sammen og snakke (svaller på jydsk)

Nr. 18  matr  1h 1l m fl.(Vesterhærup)

1907   Nicolai Olsen   til Berthel Kristiansen

      Gorm Uhrenholt

1910   Else Kirstine Kristiansen til   Kristian Kristiansen    1937   Andreas Jensen til Sofus Andersen (gården nedbrændte i 1939)

Nr. 19  matr. 1c (Sønderhede)

  Laurs Nielsen   (1844)  Laurs Nielsens enke             
1848  Niels Laursen 1886  Lars Chr. Nielsen    1887 Niels Christian Laursen     1904  Mikkel Christian Olesen   1934  enken Kirsten Marie Olesen    1951  Ole Peder Olesen  ( Ole Hede )

I vurderingsfortegnelsen står 1l som hørende til nr. 18 og 1u til nr. 20

Nr. 20   matr 1u (Vester Hærup) 

 1932   Jørgen Overgaard til Kristian Silius Jensen   1942  Marinus Kristensen

1945    kontrolassistent Tage Nielsen , Østerild         
(1980)  Arne Stengaard  1982 Søren Tanderup

Nr. ?    l  l (Vester Hærup)  

1907   fra Nicoline Olesen til Kristian Kristiansen    1916   Andreas Jensen

1937   Sofus Andersen    1958 Johannes Hede           1973  Vagn Høgh   1976  Gorm  Uhrenholt

Nr.  21   matr. 1f  (Sønderhede)

1885  Niels Laursen   til Lars Nielsen    1899  enken Christiane Níelsen    1901  Jørgen Sørensen    1905 Lars Pedersen       
1917  skifteretten Anton Pedersen

1917  Kristian Jensen  1918  Kresten Degn Pedersen     1923  Oskar Kjærgaard

1965  Peder Kristiansen (Swart)       1981  Signe F. Christensen       1982  Ole Stengaard (Hesselaa)

Nr. 22    matr  1i 1r 1s (Vester Hærup) blev kaldt ”æ Primdahls ejendom” blev også kaldt ”Æ  teglværksejendom” og ” Æ Dalsgaards ejendom”    1884   Ole Jensen til Niels Hansen          1906  Nicoline Olesen   til Christian Jensen

1913   Chresten  Andersen Dalsgaard        Primdahl    Sinding 1942   Gyldendal Teglværk       Nora Sinding og Svend Laursen  1969 Henning Olsen         Johannes Hede   Ivan Mortensen       Erling Andreasen       Carl Walter        1984 Rita Jeppesen

Nr. 23    matr   1a 1e 6f  ( Sdr. Hede)  ”Sønderhede”

 Peder Jensen  1762    Jens Pedersen  fæste 1/4  købt fri fra Kaas 1788   (1844) Jens Pedersen      1850 Peder Christian Larsen    1880    Lars Pedersen   1905    Jesper Pedersen, fisker         1910 Laust Hede Thomsen  1911 Jesper Pedersen   1915    Peder Jensen     1915 Jens Christian Andersen  Ladefoged         1918    Jens Madsen     1938 - 1948   Harald Pedersen
1948    Jens Madsen     1954    Ingemann Jensen  ( det eneste amtsrådsmedlem, der har været fra Lihme)  1993    Ove Beck   (  i 1923  solgtes matr. nr. 1m til Oskar Kjærgaard)

Nr.  25    matr  1a  ( Vester Hærup)  ” Vester Hærup”

1831   Jens Jensen Sinding     1890 Chresten Jensen Sinding  1895   Niels Olesen

1906   enken  Nicoline  f. Sørensen    1911 Valdemar Olesen  1913   Niels Peder Nielsen

1915   Niels Jensen og Niels Aalkjær     1916 Niels Christensen       1916   Jørgen Overgaard

1954   Jens Madsen  1992  Bertel Trærup            

          Kent Sørensen (lejer)

25A    matr. nr. 1ac (V. Hærup)

               Vester Hærup Vandværk

Nr. 26  matr 2y  (Sønderhede)

1964  Harald Nielsen    1993   Hardy Aakjær

Nr. 28    matr 2aa (Sønderhede)

      Gyldendal Teglværk 1981  Benny Pedersen

Nr. 30    matr 2ab (Sønderhede)

              Cafeteriet

Nr. 31   matr 1v (Vester Hærup) Den er bygget af en røgter på Kaas

1933   Ole Falk til Peder Pedersen          
1937   skifteretten  Marie Johanne Pedersen

1950 Eivind Pedersen    1961  Christian Christensen   1987 Leo Gødsbøl   1987 John Christensen       Mads Ransberg

Nr. 33    matr  1f (Vester Hærup)   (  æ bøjkers)

1902   fra Christian Jensen til Johannes Mortensen f. 16/5 1879  1906   Jens Christian Jensen       1942 skifte Ane Marie Jensen   
1942   Jens Christian Jensen    1944   Jens Christian Pedersen  1966 Søren Søndergaard   

1988  Birthe Jørgensen  1991 Ejner Ø Pedersen

1996   Anders Pedersen

Nr. 34   matr 1e (Sønderhede)

 Er bygget som bestyrerbolig til Hærup Teglværk, og overgik til Gyldendal teglv.

1877   fra Peder Christian Larsen til teglmester Christen Jensen   1902   Christian Jensen til Peder Pedersen Schmidt     1905   Jens Christian Andersen   1912   Peder Pedersen Schmidt       1914  Frits Mogensen   Mortensen    Frandsen ( den sidste bestyrer)   1977   Johannes Iversen Bundgaard

Nr. 34A  matr 1b (Sønderhede)

Kommunen købte teglværket i 1975, det havde da stået tomt i flere år, uheldige elementer overtog det, derfor blev det nedrevet . 1b. ejes nu af Gyldendal Bådelaug

Nr. 35     matr  1e (Vester Hærup) 

1837  Christian Jensen     1917 skifte til Niels Christian Jensen m. fl.  1917  Andreas Christiansen  ( Dres  Sverrussen)    
1942  Oskar Knudsen     Evan Andersen

Nr. 36     matr 2k (Sønderhede)

Jens Christensen  1897 Niels Sørensen, fisker     1938 Aage Mark Nielsen   2964  Villy Nielsen              1991    Frank Pries

Nr. 37   matr  ld  1c 1k (Vester Hærup)

1870    Christian Jensen Sinding  1917 skifte  Niels Kristian Jensen  1917 Andreas Kristiansen, fisker        Oskar Knudsen     
1958    Aksel Dalsgaard Pedersen

1980    Bent Jensen

Nr. 38     matr  1g (Vester Hærup)

1903   Niels Olesen  til Harald Bøje Jensen      1906  Jens Kristensen 1910   Christian Kristensen   1912 Jens Nielsen Kjærgaard    
1915   Peder Sørensen  1917   Kristian Jensen      1918 Jens Peder Sønder      1919   Niels Jensen Nørgaard1950   Andreas Christiansen (Swart)          1965 Svend Jørgensen

Nr. 39      matr. 1 aa (Vester Hærup)

      Karl Knudsen       Karl Madsen  ( til leje)   
  1964   Gerda Knudsen    1978  Karl Gerhard

matr 1 e (Sønderhede)   ( ved havnen )

1890     Christian Jensen til  Chr. Mouritsen     
1895     mageskifte  til Christian Jensen

1914     Kristian Jensen  1917  Peder Sørensen

1927     Gyldendal Teglværk

                            Svingaardsted

Nr.  1     matr  nr.  2b 1n 1q  (Vester Hærup)

1832  Jeppe  Nielsen  1867  Peder Christian Jeppesen, lavede skalmejer, (der findes et billede af ham i arkivet)  1895  Niels Pedersen Husted ( en søn lærer i Ålbæk)   1910  enken  Marie  f. Jeppesen   ( Marie Husted)  1917  Peder Kristian Husted   1958  Niels Husted

Nr. 2. matr 5e (Sønderhede) ( 5) (Lihme By)

1952  Svend Simonsen     Jens Valsgaard Pedersen    Erik Verner Nielsen

1842 N. Mikkelsen1842 Ane Christensdatter    
1889 Jens Sørensen  1908  Niels Madsen     1923 enken    1923  Andreas Christensen

Nr. 3.   matr. 2d   (Vester Hærup)

1883    Ole Nielsen Falk ( Han holdt de første Indre Missions Møder her)   1892    enken Sidsel Pedersdatter     1892 Niels Kristian Jensen  1929    skifteretten Kirstine Jensen    1931 Harald Refsgaard  1990  Bent Ernst    1994   Poul Nielsen og  Mariane Husted

(1844)  Niels Nielsen     1862  Niels Nielsen enke      1865  Niels Nielsen junior  1872    Niels Christian Christensen      1874 Christian Christensen    1883    Jens Christensen

Nr. 4    matr 5a  (Sønderhede)

1841   afdøde Jens Christensen enke Ane Christensdatter,     1842   Niels Mikkelsen,

1889   Jens Christian Sørensen,    1908 Niels Madsen,    1923   enken Inger Marie Madsen,

1923   Andreas Christensen,    (1981) Svend Aage Simonsen     1986  Carl Erik  Witte

Nr. 5.   matr  2f  (Vester Hærup)

1878   (lyst 1920 !) fra Helene Christensdatter til Claus Pedersen Schmidt   1920 Christian Pedersen Schmidt   1956 Henning Jacobsen       1969 Niels Hedegaard   1969   Jens Peder Hansen  1970  Johannes Hoffmann  1996

 Per Reinhard Nielsen

Nr 7     matr. nr. 2c 2a (Vester Hærup), sommerhus  syd for „Svingaardsted  5 „

1881    Søren Thomsen   1897Andreas Peder Theodor Hansen  1929  Peder L. S. Hansen            
1929  Anders Bech Christensen

1832    Niels Nielsen      1860 Jens Laugesen     1868 Hans Chr. Nielsen  1879   Niels Poulsen ,(han var fra Venø, og der blev mageskiftet, så  H.C.N overtog hans gård på Venø)

                        Contortavej  

Nr. 16    matr   2g 2o 2r

1872  Niels Nielsen  1884 Søren Christensen      
1907  skifteretten Helene Nielsen

1907  Jens Christensen Hede  1942 Karen Jensen Overgaard  1943  Børge Bredal Bertelsen

               Øster Hærup Strandvej

Nr. 1   matr  19 og 20  (Lime By)

1910   fra Kresten og Kirsten Marie Sørensen og bymændene samt sogneraadet til  Christen  Sørensen, han var skrædder, flyttede senere til Adelgade 3  1912    Dorthea Christensen f. Nielsen       1940 Laurits Nielsen   1955 Poul Chr. Poulsen 1975 skifteretten fra arvingerne

Henning Nicolaisen  1976 fogedudlægsskøde

Karl Aage Fiedler   1979  Karsten Sørensen         Rejsebud Bach

Nr. 2,  matr nr. 17a  (Lime By) Her lå “ Lime Pogeskole”, lærerinde Marie Jensen fra Vardeegnen, hun bliver gift med Jørgen Overgaard, senere V.Hærup, den næste Margrethe, gift med Søren Overgaard, dernæst Margrethe Annexgaard. Annexgaards mand, der var frisør, havde frisørsalon i enden af pogeskolen. Skolen lå helt ude på hjørnet af  V.Hærup og Ø.Hærup strv. Skolen blev revet ned, der blev bygget lærerbolig,

ejedes i 1844 af Chr. Sinding.

1988     Palle Risom         Karen Risom

            matr. nr. 17 b (Lime By)       parkeringspladsen

1988 menighedsrådet

            matr 17a og 17b                     tilhørte skolelæreren I 1935

Nr 3a  matr 5h (Lime By)

1925   fra Jens Jensen  til Lime Kommune       

1967   Jens Christian Pedersen (kirkebetjent)

Nr. 3b    matr. nr. 5k (Lime By)

 1928  fra Jens Jensen til Lime Kommune

            på 3a og 3b  ligger den gamle Lime skole, der nu er købt af menighedsrådet,   og indrettet  til graverkontor og ”menighedshus”, i den vestlige ende er der  en lejlighed , der er udlejet. Lærere: Overgaard og  Kaj Enna Jensen       (1981)  Gunnar Pedersen  

Nr. 4    matr 7b (Lime By)

Aftægtshus for lærerenke Madam Lundberg

1946  Helene Sinding 1947 Magnus Baunsgaard   1949  skifteretten arvingerne til Viggo Bertelsen  1976  skifteretten Alma Berthelsen  1982 skifteretten arvingerne til

1924    skifteretten for Hansine Marie Lundbergs arvinger: Peder, Gunnar, Andreas, Sofus, Arne , Viggo og Johanne Katrine Lundberg.  1926    Kresten Sinding    

Johannes Vestergaard

Nr. 6    matr 7c  (Lime By)

1894    fra Christen Pedersen Sinding til Christen Sørensen   1899 Jens Jensen

1900 Jens Knudsen     1900 Niels Nielsen Nygaard, skrædder1910 Karen Marie Johansen        1914  Niels Peder Mouritsen  1934 Nicoline Nielsine Mouritsen   1934 skifte  Niels Nielsen Nygaard  (skræder)  1939    Bodil Marie Olesen ( blev kaldt Bodil Olle)   1950  Arne Olsen     
 1962  Jens Kr. Jensen

Nr. 7.    matr  5n. (Lime By)(fra Limegaard)

1933     Kirkebetjent Poul Jensen (Fywerkjær)       
1984  Anne Marie Jensen  1988  Sara Jespersen           

            Morten H. Jensen

Nr. 8    matr 7 d 7h  (Lime By)

1893    Christen Pedersen Sinding  til  Lars Jensen , skomager  1903  Chr. Jeppesen

1906    Birthe Kathrine Christensen         
1913    arveskifte  Christian Pedersen  (Hede)

(1921) K.Pedersen Husted, landpost

1941    skifte  frk.  Johanne Kathrine Nielsen  (kaldet Trærup) (Chresten Hedes husbestyrerinde) 1962 skifteretten fra arvingerne til Alfred Sørensen 1964 Ruth Smedemark  1968   Gustav Gjedde    1988  Erik H.V.Nielsen            Lars Jensen

Nr. 9   matr  5o  (Lime By) “en slags aftægtshus” for “Limegaard”

1955  Kirstine Jensen   1980 Otto Jensen   (død 1992)  1992 Ingemann Jensen 2003  Karin Andersen      

Nr. 10  matr 7f  + 5m (Lime By)

1906    fra Lars Jensen til  Jørgen Christian Johansen    1908  Niels Nielsen Nygaard, sadelmager  1910  Peder Kristian Nielsen (Hærup)  , arbejdsmand    1937  fra  Birthe Kristine Jensen  ( 5m)        Kirkebetjent Peder Herup Nielsen       Slagter Viggo Nielsen

2969  Mariane Sørensen 1984 Tommy Nielsen        1990 Kurt Larsen

              Matr. 5g ( en grund syd for kirken)

1915     fra Jens Jensen til P. K. S. Overgaard

1924     fra S. Overgaard efter fuldmagt til Jens Jensen

Nr.   13     matr 5b  (Lime by)

 “ Skarre – Bjælke” ( bygget af billige rester, derfor måtte de “skarre”  bjælkerne)

1936    Andreas Markussen   1941 Damefrisør Ida Andersen  1943 Gårdbestyrer Niels Nielsen        

1871    Jens Jensen       1906 Jeppe Christensen     
1918    Jens Peder Christensen (Markussen)

        Ernst Hansen     1951  Osvald Nielsen

1979  Bent Carl Jensen        1983 Mogens Bro        Karin Kraiberg

Nr.  15   matr. 1a 5q 1n (Sinding) 

„ Sindinggaard

 Niels     1723 Jens Nielsen Sinding

1762 6/4 fæstebrev Chresten Jensen (fæstede også “Trærup”,  køber gårdene i 1798, 16/7)

(1815)  Jens Christensen  1833 Christian Jensen       1881 Laust Jensen Sinding-,1891 Chresten Svenningsen Christensen  1923  Niels Christian Nielsen  (gift med datteren Martha)

1970  J.P. A.  Christensen    1985 Jens Peder Sørensen

Nr.  17  matr.  nr.  1 l  (Sinding)  (er nu sommerhus)

1890 fra Kresten Svenningsen til Niels Frederiksen        1923 Christian Jensen  (Wollesen) 1925    Kristian Sørensen     Kommunehus     Anders Kojborg       Alfred Sørensen  1960    Damgaard Møller      1953 Alfred Nielsen  ca 1980 Kristian Sørensen       Lilian Corner

Nr. 19   matr. nr. 1 c (Sinding)

1860     Peder Sørensen, gift med datter fra ”Sindinggaard” , hvorfra den er udstykket.

m/grund videre     1993 Otto Madsen     

1908     Jens Sørensen      1941 Johannes Sørensen    1972 Niels Nielsen g. m. Karen Marie   1993  Åge Pinnerup  solgte gården

1998 Michael Kirkegaard

Nr. 21   matr nr. 1a 1c 1t 5s 1g  (Øster Hærup)   ”Tophøjgaard”

1835    Christen Berthelsen     1872 Berthel Christensen  1911    skifte,   enken  Dorthea Christensen  f. Nielsen  1912  Niels Peder Berthelsen   ca 1955  Hagbard Larsen

1965  Åge Pinnerup      Arne Pinnerup

matr 5e (Lime By)

1891  fra Lars Jensen til Chresten Degn Pedersen,  1898  Marinus Johannesen

1901  Mariane Pedersen,    1900 Jens Peder Christensen,   1905  Maren Nielsen,

1921  skifteretten, arvingerne,    1921 Nils Peder Pedersen, 1938  arvingerne til Jens Larsen Jensen.

Nr. 22   matr nr. 5a 5c 5d 5e 5f  (Lime By)  "Limegaard”

             “Limegaard lå tidligere I den katolske tid lige øst for kirken og var kloster.det fortælles, at præsten og herremanden på Kaas (Hvaaa) blev henrettet iViborg ca. 1530, fordi de ville gå over til protestantismen.

 Erik Jensen  1775. Hans søn, Jens Eriksen fæster  (1780) Anders Olsen   1830  Jens Andersen  1871 Jens Jensen   1904 Jens Jensen       
1924 også matr. 5g  1937  skifteretten  Birte Kirstine Jensen     1955 Kristian og Otto Jensen

     Otto Jensen      Ole Kristensen  1976 Bente Vestergaard

Matr 5 c (Lime By) 1973 Herluf Mogensen

Matr. 5d (Lime By) 1989 Jørgen H Jensen

 Matr 5e (Lime By) 1962 Laur. Larsen Jensen 1972 Evald Kristensen 1976 Jens V Pedersen

Matr 5f (Lime By) 1983 Andreas Christensen 1976 Aage Pinnerup 1977

Jens J. Fodgaard Pedersen

   Nr.  23   matr.  nr. 2e  og 2f  (Øster Hærup) ”Tusholm”   (er udstykket fra en nedlagt gård på Harevej)

1871  Christian Sørensen (murer)       1890 fra Skive Bank   matr  2f   1910  Christian Laursen Baunsgaard g. m. C.S. datter Johanne

1933  Jens Christian Laursen Godsk         (1980) Carl Jørgen Andersen     1981  Poul Espersen  1983 Jens Poulsen  1986 Åge Glintborg   1987  Karl Hansen   1994 Kasper Jacobsen         Jan Pedersen

Nr. 24   matr. nr. 5f  ( Lime by)

1899   fra Jens Jensen til Søren Christian Sørensen    1907 Peder Christian Nielsen

1909  Jens Jensen  1909 enken  Mette Jensen f. Frandsen   1909  Jens Christian Jensen          1910 Ivar Jens Christiansen   1918 Rasmus Christiansen    1923    Anders Kristensen         

     Jens Fodgaard

Nr.  25.   matr nr. 2 g (Øster Hærup)