Realregister i Otting

Søg i Arkivets database - Arkibas.

Arkiv DK

Vejby teglværk ved Tranmarkhus.

Kære arkivvenner:

Hvis du vil lede efter billeder, personer, ejendomspapirer, erindringer m.m. skal du Google "Arkiv.Dk. Her kan du søge i alle landets arkiver på en gang. Ønsker du kun at søge i Spøttrup lokalhistorisk arkiv, skriver du navnet i venstre spalte under arkiver, og Spøttrup lokalhistorisk arkiv popper straks op. Herefter trykker du på OK, hvorefter du kun søger på vores arkiv. God fornøjelse. På nogle steder. f.eks. Gyldendal teglværk, kan du ud over at se hvad billederne indeholder også trykke på galleri, hvorefter du kan sidde og nyde hele billedserien. God fornøjelse. Har du yderligere problemer, bedes du komme i arkivet om tirsdagen fra kl. 13 - 17.

Ib