Spøttrup lokal Arkiv

Postvognen Lihme Skive foran skomagerens forretning i Lem. 1917

Vi glæder os til at hjælpe jer med problemer inden for slægtsforskning. Vi  vejleder jer gerne i brug af diverse kilder på nettet. Har du arkivalier (personlige papirer, fotos m.m. som du ønsker gemt til kommende generationer, stiller Arkivet sig til rådighed.Spøttrup lokal Arkiv
Afd. under Museum Salling

(NB: Arkivet har fået navnet ændret til Spøttrup lokal Arkiv, men hedder stadig Spøttrup lokalhistorisk arkiv på nettet.)

Adresse:  Nørre Ramsingvej 21 , 7860 Spøttrup


Tlf. :  Kasper Tjalve:      0045 31915041 

Åbningstider: 
Hver tirsd. kl.13.00-17.00 i skoleåret. NB: Lukket i skolernes ferieperiode.                    

 
Leder:
   Kasper Tjalve - Museum Salling


Hjemmeside: www.
spottrup-lokalhistorisk-arkiv.dk

Mail:


Medarbejdere:

Egon Hørby, Rødding

Tage Larsen. Balling

Knud Mouritsen, Hvidbjerg

Svend Nøhr, Ramsing

Inge Lise Dahl, Ramsing

Tage Nielsen, Ramsing

Margrethe Christensen, Oddense - Otting 


Ib Svenningsen, Lihme

1940: Spøttrup borgs voldgrav genoprettes

Historik
Arkivet blev grundlagt i 1973 af Skoleinspektør Hans Frederik Eriksen, Lihme og Skoleinspektør Jens Peter Hansen, Ramsing samt Ib Svenningsen. Starten blev en billedindsamling med efterfølgende udstilling i Byrådssalen på Spøttrup kommunes Administrationsgård i Ramsing. På grund af pladsmangel i administrationen blev arkivet flyttet til gangarealet på Lihme skole i 1990. Nuværende adresse "Det gamle Apoteks" kælder i Balling, hvor arkivet råder over 105 m2. 1. januar 2008 blev Spøttrup lokalhistorisk arkiv en afdeling af "Museum Salling". 2009 ændres navnet til Spøttrup lokal Arkiv. 9. november 2013 fejredes 40 års jubilæum med 60 gæster.

2010 tog vores hjemmeside sin begyndelse, og har på nuværende tidspunkt over 100000 besøgende om året.

20. februar 2015 startede søgemaskinen arkiv dk  , hvor man kan søge på navne, steder m.m. i hele Danmark. Der er over 500 arkiver tilkoblet søgemaskinen.

22. september 2015 kunne vi tage vores nye lyslederkabler i brug, så vi nu kan servicere vores gæster hurtigere og mere effektivt. Desuden er der en hurtig trådløs dækning i Arkivet, hvis du ønsker at bruge din private bærbare.

Uge 41 - 52 - 2018: Arkivet flyttes til Ramsing skoles vestfløj, hvor der også er adgang for handicappede.

Nytår 2022 : Lederskifte: Ib Svenningsen afløses af Kasper