Spøttrup kommunes scrapbøger

Indholdsfortegnelse - Søgebar med F3 eller kikkert

Emne

År

Mappe nr.

Håsum Skole

1970

1

Hvidbjerg By

1970

1

Børnehaveklasser, Rødding og Lem

1970

1

Balling og Lem Skoler

1970

1

Privar dagpleje

1970

1

Spøttrup Hallen

1970

1

Spøttrup filmen

1970

1

Rødding Skole

1970

1

Skattekort ændringer

1970

1

Privart dagpleje

1970

1

Balling Alderdomshjem

1971

1

Balling rensningsanlæg

1971

1

Oddense uden bus

1971

1

Spøttrup Byvåben

1971

1

Flyveplads i Rettrup

1971

1

Lejrskole

1971

1

Rensningsanlæg

1971

1

Arkivet

1971

1

Børnehaver i Spøttrup

1971

1

Skoleudbygning

1971

1

Budgetoverskridelse

1971

1

Løn til udvalgsformænd

1971

1

Indkomststigning 20 %

1971

1

Ktitik af forsamlingshusleje

1971

1

Slukningsoverenskomst

1971

1

Billetkøbsordning for unge

1971

1

Udvalg for børnehaver

1971

1

Beboermøde

1971

1

Ligningsmøder

1971

1

A- Skat af sociale ydelser

1971

1

Udstykning i Rødding og Balling

1971

1

Udbygmimg af skoleformer

1971

1

Investering for 2,2 mill.

1971

1

15 % stigning i privatforbrug

1971

1

Balling fritidsklub

1971

1

Renovationsordning i Spøttrup

1971

1

Flyvepladsplaner

1971

1

Oddense bus fra Vinderup ?

1971

1

Affaldskurve i sommerhusområder

1971

1

Småbørnsfritidsklub i Balling

1971

1

Kommunalfolk i lære

1971

1

Selvangivelser

1971

1

375 færre indbyggere på 5 år

1971

1

Ny lokaler ved Rødding skole

1971

1

Flyveplads igen

1971

1

Turistarbejde på Skiveegnen

1971

1

Børnehave i Rødding

1971

1

turistpropaganda

1971

1

Krav om sivebrønde

1971

1

største indbruds - weekend

1971

1

Børnehaveklasser

1971

1

Håsum Skole

1971

1

Børnehave Rødding

1971

1

Lem Skole

1971

1

Oddense Busrute

1971

1

Flyveplads

1971

1

Børnehave i Balling

1971

1

Toiletbygning ved Vadum

1971

1

Håsum Skole

1971

1

investering i 1971-72

1971

1

Vandværk i Vadum

1971

1

Vurderingsmænd

1971

1

Grundpris i Spøttrup

1971

1

Børnehaveklasser i Balling og Lihme

1971

1

Skemaer om olietanke

1971

1

Pædagogisk studiecenter ?

1971

1

Balling Skole

1971

1

Fælles skolepsykologordning

1971

1

selvangivelser rettes

1971

1

Vejledning til erhvervsfolk

1971

1

Børnehaver i Spøttrup

1971

1

Gratis film for ældre

1971

1

Håsum skole

1971

1

Fritidshus i Spøttrup

1971

2

Børnehaveklasse i Ramsing

1971

2

700 forgæves til møde i Spøttrup Hallen

1971

2

2 lærerboliger solgt

1971

2

private veje

1971

2

Vurderingsmænd i Spøttrup

1971

2

Overbygninger i Spøttup

1971

2

Læreransættelser

1971

2

Lem Centralskole

1971

2

900 til beboermøde i Hallen

1971

2

Ramsing forsamlingshus

1971

2

Flyveplads

1971

2

Børnehave i Rødding

1971

2

Håsum skole til "Bustrup"

1971

2

Børnehaveklasser i Oddense og Hvidbjerg

1971

2

Barak ved Ramsing Skole

1971

2

Skolepatruljefest i Soøttrup Hallen

1971

2

10 klasse i Spøttrup

1971

2

Fælles turistkontor

1971

2

Industriareal i Rødding

1971

2

Ramsing central automatiseret

1971

2

Skoleudbygning i Ramsing

1971

2

Børnedaghjem

1971

2

Blomsterløgpark

1971

2

Kommunesammenlægning

1971

2

Telefonbokse i Balling og Rødding

1971

2

Spøttrup historiske samling

1971

2

Spøttrup Lokalhistoriske arkiv

1971

2

Cykle og gangsti på baneareal

1971

2

Havn ved Ålbæk ?

1971

2

Håsum skole sølges

1971

2

Spiritusbevilling til Kjærgårdsholm Kro

1971

2

Læreransættelser

1971

2

en eller 2 børnehaver i Spøttrup ?

1971

2

Ramsing Skole

1971

2

Udstykningsplaner for Ålbæk

1971

2

Ålbæk mølle soglt til Spøttrup Kommune

1971

2

50 td. Land i Vadum

1971

2

Befolkningsudvikling i Skive

1971

2

Balling børn fjerner sten

1971

2

Ældre udflugt for Lem Vejby

1971

2

Sommerhusområde, brandfælde

1971

3

læreransættelser

1971

3

tandpleje

1971

3

små skoler bevares

1971

3

telefonbolse i Spøttrup

1971

3

skolen i Balling

1971

3

Ålbæk mølle

1971

3

Trafikproblemer i Lihme

1971

3

Gæld i kommunerne

1971

3

Afslutning i Lem og Lihme skoler

1971

3

realeksamen fra Rødding

1971

3

pensionistudflugt

1971

3

Restance på kildeskatten

1971

3

Flyveplads

1971

3

Rensningsanlæg

1971

3

Rødding Skole

1971

3

Kommunalkursus på Mors

1971

3

Udstykning

1971

3

Ingen lærermangel

1971

3

Ramsing Skole

1971

3

Gård i Rødding udstykkes

1971

3

Støtte til løgparken

1971

3

Børnehaveklasser

1971

3

Længere åbningstid

1971

3

Boligselskab i Spøttrup Kommune

1971

3

Grønne områder

1971

3

restskatter

1971

3

0 kroner for nedrivning af hus

1971

3

Boligselskab i Spøttrup Kommune

1971

3

Feriecenter i Ålbæk

1971

3

Børnehaveklasser

1971

3

Industriareal i Rødding

1971

3

Børnehave i Lem og Balling

1971

3

Lægehus i Spøttrup

1971

3

Løgparken lukker

1971

3

Sommerhuse ved Knud Strand

1971

3

Industrihus i Balling

1971

3

60 svenske skoleelever i Balling

1971

3

Lem Skole

1971

3

Rødding Børnehave

1971

3

Industrigrunde i Rødding

1971

3

Balling Industrigård

1971

3

Spøttrup Central automatiseret

1971

3

Løgparken udlægges som almindeligm park

1971

3

Ramsing Skole

1971

3

Spøttrup Hallen

1971

3

Ramsing Sparekasse

1971

3

Historisk Center i Brøndum

1971

3

Byggegrunde i Lem

1971

3

Beskatningspråcent i Spøttrup

1971

4

Industrijord i Balling

1971

4

Hvidbjerg lærer

1971

4

Ingen ændring af kommunale struktur

1971

4

Omsorgsarbejde

1971

4

Balling Skole

1971

4

Søren Dath død

1971

4

Ramsing og Håsum skoler

1971

4

Egnsmusæet i Brøndum

1971

4

Børnehave i Lem

1971

4

Skolepsykolog

1971

4

Spøttrup Hallen

1971

4

Ramsing Skole

1971

4

Fritidsklubber i Balling

1971

4

Boligbyggeri

1971

4

Rødding Sparekasse bygger nyt

1971

4

Privat dagpleje

1971

4

Salg af lærerbolig

1971

4

Kommunegaranti til Spøttruphallen

1971

4

Statens Husdyrbrugsforsøg

1971

4

Cyklestier ved Sallingsundbroen

1971

4

Balling Skole

1971

4

Egnsmusæet i Brøndum

1971

4

Borgelige vielser

1972

4

Omsorgsarbejde i Rødding

1972

4

600 nye sommerhusgrunde i Salling

1972

4

Feriecenter i Ålbæk

1972

4

Campingplads ve Ålbæk

1972

4

Kystsikringsarbejder

1972

4

Statenshusdyrbrugsforsøg

1972

4

Lem Industrihus

1972

4

Børnehavebyggeri i Lem

1972

4

Udstillinger på Spøttrup

1972

4

Boligområder i Spøttrup

1972

4

Balling Børnehave

1972

5

TV fra Lem

1972

5

Beskæftigelsesarbejde

1972

5

Industriområder

1972

5

Oddense udflytningsmål

1972

5

Balling Skole

1972

5

Børnehave i Balling

1972

5

Turistkampagne

1972

5

Rensningsanlæg i Ramsing

1972

5

Oddense Vejen

1972

5

Oddense Otting Borgerforening

1972

5

Rødding å forurenet

1972

5

Kommunen køber Gyldendal teglværk

1972

5

Grundsalg i Spøttrup

1972

5

Ålbæk Mølle

1972

5

Restaurering af Spøttrup

1972

5

Balling Skole

1972

5

Offentlighed i Kommunen

1972

5

Campingplads ved Ålbæk

1972

5

Boliggrunde i Spøttrup

1972

5

Realklasse i Rødding

1972

5

Vejregulering i Ramsing

1972

5

Hovedlandecej fra Kjærgårdsholm til Oddense

1972

5

Lihme Skole

1972

5

Realister ved Balling og Lem skoler

1972

5

Rødding pensionister

1972

5

Skoleinspektør inhabil

1972

5

Skive - Balling landevejen

1972

5

Tlladelser til byggeri

1972

5

Balling Industrihus

1972

6

Ålbæk Mølle campingplads

1972

6

Sundhedspleje i Spøttrup Kommune

1972

6

Balling Skole

1972

6

Balling Børnehave

1972

6

Kældre under vand

1972

6

Gyldendal Teglværk

1972

6

Leder til egnsmusæum

1972

6

lærere i Spøttrup

1972

6

Gyldendal Teglværk

1972

6

Skole og kulturudvalsudg.

1972

6

Musikskole i TV

1972

6

Fælles Losseplads

1972

6

Vinterferie i skolerne

1972

6

Balling Skole

1972

6

Balling Industrihus

1972

6

Plastindustri i Balling

1972

6

Gyldendal Teglværk

1972

6

Grundsalg i Oddense

1972

6

Lem Børmehave

1972

6

Rettrup

1972

6

Gyldendal

1972

6

Spøttrup Hallen

1972

6

Byggeri i Hvidbjerg

1972

6

EF afstemning 65 % ja på Skiveegnen

1972

6

Arbejdsplads til 40 kvinder i Balling

1972

6

Campingplads i Ålbæk

1972

6

Rødding og Lem skoler

1972

6

Rensningsanlæg i Lihme

1972

6

Egnsmusæet i Brøndum

1972

6

Oddense byzone udvides med 180 grunde

1972

6

Amtsvejen gennem Balling

1972

6

Gyldendal

1972

6

Grusning steget 25 %

1972

6

Jordkøb i Balling for 770.000

1972

6

Damedico, Balling

1972

6

Snerydning

1972

6

Scan-Dispocible, Balling

1972

7

Balling Børnehave

1972

7

Lihme Fritidsklub

1972

7

Fælles Losseplads i Salling

1972

7

Balling Vandforsyning

1972

7

Klage over fortove i Rødding

1972

7

Sikker skolevej

1972

7

Gyldendal

1972

7

Familievejleder

1972

7

Kommunevåben

1972

7

Rettrup

1972

7

Kommunal husbondsafløsning

1972

7

5 sommerhuse i Ålbæk fjernes

1972

7

Oddense Friluftsbad

1972

7

Flere borgere til Skiveegnen

1972

7

Lem Renseanlæg

1972

7

Spøttrup forsøgskommune

1972

7

færre elever

1972

7

Balling Børnehave

1972

7

Musikskole i TV

1972

7

Rødding fortove

1972

7

Kloak i Oddense

1972

7

Bus til skolebørn

1972

7

P. plads ved Vadum

1972

7

Marina ved Gyldendal

1972

7

Egnsmusæet i Brøndum

1972

7

Balling industrihus

1972

7

Gyldendal

1973

7

Balling Industrigård

1973

7

Sommerhuse ved Ålbæk

1973

7

P. plads ved Vadum

1973

7

Poul Bjerre , Krejbjerg

1973

7

Skovsvineri i Hvidbjerg

1973

7

Renseanlæg i Hvidbjerg

1973

7

Friareal i Ramsing

1973

7

Lærerbolig

1973

7

Friareal i Ramsing

1973

7

Balling industrigård

1973

7

Husbondsafløser

1973

7

Planlægning Spøttrup

1973

8

Kvinder til industrimøde

1973

8

Vejforlægning Oddense

1973

8

Beskæftigelse, Balling

1973

8

Isstadion

1973

8

Dispensation for sommerhus

1973

8

Spøttrups fremtid

1973

8

Sommerhus i Ålbæk

1973

8

Udstykning i Hvidbjerg

1973

8

Pendlere fra Skive til Balling

1973

8

sygeafløser

1973

8

Ejendom i Sdr. Lem

1973

8

Bom ved Vadum Strand

1973

8

Laurids Larsen trækker sig

1973

8

Friområde i Ramsing

1973

8

Rensningsanlæg i Lihme

1973

8

Vejnavne

1973

8

Skolebal i Balling

1973

8

Alle må sælge grunde

1973

8

Grunde i Oddense

1973

8

Radikale

1973

8

Balling Børnehave

1973

8

Husmandsafløser

1973

8

grønt område i Ramsing

1973

8

Byzoner

1973

8

Egnsmusæet i Brøndum

1973

8

udstykning i Hvidbjerg

1973

8

Skolesag i Lihme

1973

8

Skolekonflikt

1973

8

Ballingfabrik fyrer

1973

8

Legeplads i Lem

1973

8

Ålbæk Camping

1973

8

tjenesyemandsforlig

1973

8

tilskud til Skiveegnen

1973

8

Investeringer i Spøttrup

1973

8

Tyvebesøg i påsken

1973

8

Vejsag ved sommerhus i Lihme

1973

8

Legeplads i Lem

1973

8

Leder i Balling Børnehave

1973

8

Borgerforening i Brøndum - Hvidbjerg

1973

8

Fabrik i Balling

1973

8

Ejendom i Sdr. Lem nedrives

1973

8

Byggegrunde i Lem

1973

8

Grøn By i Spøttrup Kommune

1973

8

6 byzoner i Spøttrup

1973

8

Dispositionsplan for Ramsing og Oddense skoler

1973

8

Salg af byggegrunde

1973

8

Ingen svømmeundervisning i Durup

1973

8

TV udsendelse om Spøttrup

1973

8

vandmangel i Oddense

1973

8

gårdhuse i Spøttrup

1973

8

Privat dagpleje

1973

8

udvekslingsby

1973

8

Ingen interesse for fælles losseplads

1973

8

Forældre til skoleidrætsstævne

1973

8

Fælles turistfor

1973

8

TV udsendelse om Spøttrup

1973

8

Spøttrup Stævne

1973

9

Kørselskontor

1973

9

Administrationspersonale

1973

9

Børnehaven Balling

1973

9

Forurening Salling Grønt

1973

9

Realeksamen i Rødding

1973

9

Kommunestørrelse

1973

9

Økonomiske Forhold

1973

9

Automatisk udringning

1973

9

Oddense vandforsyning

1973

9

Spøttrups venner

1973

9

Eksamen i Balling

1973

9

Realister i Lem Skole

1973

9

17 8 klasse elever i Lihme

1973

9

Turistsamarbejde

1973

9

Landbrugstælling

1973

9

Balling Børnehave

1973

9

Vejnavne i Spøttrup Kommune

1973

9

Gyldendal Feriecenter

1973

9

Spøttrup restaureres

1973

9

Busforbindelse til Oddense

1973

9

Redningsbåd til Falck

1973

9

Kun 1 pensionist  får lån i ejendom

1973

9

Husbondsafløser

1973

9

Havn ved Gyldendal

1973

9

Balling Børnehave

1973

9

Ny læge i Rødding

1973

9

Egnsmusæet i Oddense

1973

9

TV Udsendelse fra Spøttrup

1973

9

Billige teaterbilletter

1973

9

Tyverialarm i Kommunekontoret

1973

9

Balling Børnehave

1973

9

Gyldendal Havn

1973

9

34 grunde udstykket i Rødding

1973

9

Forældre laver legeplads i Lihme

1973

9

Sommerhus i Ålbæk fjernes

1973

9

Grundsalg i Spøttrup

1973

9

Skolemælk

1973

9

Røddingvej istandsættes

1973

9

Slukningsmateriel

1973

10

Vandværk i Rettrup

1973

10

Skiveegnens vurdering

1973

10

Byggeri i Oddense

1973

10

Salling "et Uland"

1973

10

Syv skoler i Spøttrup bibeholdes

1973

10

Legeplads iLihme

1973

10

Ingen holdeplads til hyrebiler i Spøttrup

1973

10

Lokalråd i Skive Politikreds

1973

10

Kloakbidrag

1973

10

Nedsat sskatteprocent

1973

10

Byggebestemmelser

1973

10

Artikelserie af Poul Bjerre

1973

10

Udstykning i Oddense

1973

10

bevar skolerne i de små byer

1973

10

Vej i tidligere grusgrav i Brøndum

1973

10

Spøttrups Venner

1973

10

ikke legeplads i Ramsing

1973

10

Byggesituationen i Viborg Amt

1973

10

20 lejligheder i Rødding

1973

10

Salling Grønt - Sagen

1973

10

Planlægning i Spøttrup

1973

10

Venskabsby

1973

10

Grundsalg i Spøttrup Kommune

1973

10

Byggegrunde , Lihme og Balling

1973

10

Fritidsklub i Lihme

1973

10

Vejforlægning ved Rødding

1973

10

Familievejleder  i spøttrup

1973

10

Spøttrup i TV

1973

10

Byggegrunde i Spøttrup

1973

10

TV  i Spøttrup Ib Svenningsen

1973

10

Skoler i Ramsing og Oddense

1973

10

Kystsikring ved Hostrup og Vadum

1973

10

Renseanlæg  Rødding og Lihme

1973

10

Fodboldbane i Rettrup

1973

10

Skolefest i Lihme

1973

10

Søndagskørsel

1973

10

117 fik kørselstilladelse

1973

10

snefygning i Vestsalling

1973

10

Statsvej ændres til amtsvej

1973

10

Hvidbjerg Borgere

1973

10

Gyldendal Teglværk

1973

10

Venskabskommune

1973

10

Kystsikring

1973

11

Lokalhistorisk Arkiv

1973

11

Stormskader i Vestsalling

1973

11

TV fra landsbyer

1973

11

Gadelys i Krejbjerg

1973

11

Søndagskørsel

1973

11

Nedgang i elevtal

1973

11

Kommunen sparer på varmen

1973

11

Brøndum Egnsmusæum

1973

11

Oddense Vandværk

1973

11

Ny vejnavne

1973

11

Skoler i Spøttrup bevares

1973

11

byudvikling

1973

11

Fælles losseplads

1973

11

Byggemodning i Spøttrup

1973

11

Farligt Kryds i Ramsing

1973

11

Marksten til kystsikring

1973

11

Affald

1974

11

Landsby - Undersøgelse

1974

11

Sommerhuse ved Ålbæk

1974

11

Turistsamarbejde

1974

11

Syv medlemmer ud af kommunalbestyrelsen

1974

11

Kystsikriing ved Vadum

1974

11

Dagplejemødre

1974

11

Afgift for el

1974

11

Gadebelysningen i Lem

1974

11

Den Grønne By

1974

11

Tavshed om feriecenter

1974

11

Forslag om Spøttrup til Årets By 1974

1974

11

Spøttrup Kommune frikendt

1974

11

Taxa Kørsel

1974

11

Trikotagefabrik i Lem afskediger

1974

11

Bil nr. 25 i Næstild

1974

11

Gadebelysningen

1974

11

Varmt brusebad i skolerne

1974

11

Gratis husnumre

1974

11

Spøttrup udst. 500 grunde siden 1970

1974

11

Bedre trivsel

1974

12

Krejbjerg beboere

1974

12

Lem har vokseværk

1974

12

Else Krogsgård i Kommunalbest.

1974

12

betaling for Kloak

1974

12

Brand i Lihme Skole

1974

12

Slagter Høgh Balling, sommerhus

1974

12

Skole i Oddense og Ramsing

1974

12

Sundhedspleje i Spøttrup Kommune

1974

12

Køber rendegraver for snerydningspenge

1974

12

Sommerhus ved Ålbæk

1974

12

Spøttrup foregangskommune

1974

12

Sv. Å Eriksen fortsat borgmester

1974

12

Byplan i Balling

1974

12

Hal i Ramsing ?

1974

12

Venskabsby

1974

12

Billedudstilling

1974

12

Byggemodning Lem og Lihme

1974

12

Mesterskab i Oddense

1974

12

Skoler

1974

12

Skolenævn

1974

12

Sommerhus v Knud Strand

1974

12

Sportsplads i Rødding

1974

12

8udstykning i Balling

1974

12

Undervisningsnævn

1974

12

Skolelæge

1974

12

Gave til Balling Plejehjem

1974

12

Ny præstebolig i Lem

1974

12

Fælles Losseplads

1974

12

Kørsel i kommunen  (Snerydning)

1974

12

Sociale Boliger i Rødding

1974

12

Erhvervsaktiviteter

1974

12

Kritik af Ålbæk Butik

1974

12

Oddense Præstegård

1974

12

Gyldendal Havn

1974

12

Hvidbjerg idrætsplads

1974

12

Gyldendal teglværk

1974

13

Nye Vejskilte

1974

13

Skolemælk

1974

13

Håsum Præstegård

1974

13

Vej ved Bustrup

1974

13

Gyldendal Havn

1974

13

Borgmester Sv. Å Eriksen

1974

13

Amtsplejehjem i Jebjerg

1974

13

Rødding Børnehave

1974

13

Rødding Industriområde

1974

13

Gæster i Spøttrup

1974

13

Fritidshuse

1974

13

Præstebolig i Lem

1974

13

Gave fra venskabsby

1974

13

Børnehaveklasser

1974

13

Renseanlæg i Lem

1974

13

Gyldendal freiecenter

1974

13

Oddense Svømmehal

1974

13

Gyldendal

1974

13

Socialt boligbyggeri i Rødding

1974

13

Veje udenom Balling

1974

13

Balling Hallen

1974

13

Gårdhuse i Rødding

1974

14

Sallings Vejplan

1974

14

Skoler i Opddense og Ramsing

1974

14

Socialt boligbyggeri i Rødding

1974

14

Haller i Spøttrup

1974

14

Alderdomshjemsleder

1974

14

Gårdhuse i Rødding

1974

14

Balling Rødding Vejen

1974

14

Gyldendal Teglværk

1974

14

Børnehaveklasser

1975

14

Kystsikring

1975

14

Rødding Børnehave

1975

14

Ny leder af plejehjem i Rødding

1975

14

Fælles Losseplads

1975

14

Banedæmning anvendes til kystsikring

1975

14

pensionistboliger

1975

14

Andels- Ideen i Krejbjerg

1975

14

Butikscentre ?

1975

14

Hvidbjerg skole

1975

14

Gyldendal

1975

14

Skolepsykologer

1975

14

Krejbjerg Andelsby

1975

15

Losseplads

1975

15

Håsum Rettrup Forsamlingshuse

1975

15

Knallertbane

1975

15

Oddense Friluftsbad

1975

15

Lem Samlingshus

1975

15

Ballinghal

1975

15

Balling - Rødding Vejen

1975

15

Rensnibgsanlæg i Rødding

1975

15

Svømning er dyrt for kommunerne

1975

15

Plejeboliger

1975

15

Gave til "Borgen"

1975

15

Ældreboliger i Ramsing

1975

15

Spøttrup Skoleudbygning

1975

15

Brandsikring

1975

15

Viborg Amt overtager Bustrup

1975

15

Udstykning i Spøttrup

1975

15

Rødding Alderdomshjem

1975

15

Vej ved Hvidbjerg Skole

1975

15

Balling Hallen

1975

15

Vejforlægninger

1975

16

leder Balling Aldersomshjem

1975

16

Centralt vandværk

1975

16

Skoleidrætsstævne

1975

16

Mindesten for Bertel Dahlgård

1975

16

Udbygning af alderdomshjem

1975

16

Venskabsby Sävsjø

1975

16

havevanding

1975

16

Alderdomshjem

1975

16

Balling Vandværk

1975

16

Indvielsen af mindesten for Bertel Dahlgård

1975

16

Knallertbane

1975

16

Træningshaller ved skolerne

1975

16

Alderdomshjem Oddense og Lem

1975

16

Rødding Skole

1975

16

Hvidbjerg

1975

16

Håsum Forsamlingshus

1975

16

Sommerhuse

1975

16

Udbygning af Lem Alderdomshjem

1975

16

Viborg amts vejplaber

1975

16

Rettrup Forsamlingshus

1975

16

Skolelæge

1975

17

Spøttrup Forsamlingshuse

1975

17

Gyldendal teglværk

1975

17

Byplan i Rødding

1975

17

Hvidbjerg - Kjærgårdholm-vejen

1975

17

Kvindelig skolelæge

1975

17

Vendal Sommerhusområde

1975

17

Friareal lanfs vestsallings kyst

1975

17

Rejsegilde i Rødding

1975

17

Skole-atletikstævne i Spøttrup

1975

17

Vejkryds i Lem

1975

17

Teglværksskorstenen ved Gyldendal fjernes

1975

17

Legestue i Rødding

1975

17

Bustrup igen

1975

17

Vejkrydset i Lem

1975

17

Folkepark planer i Ramsing

1975

17

Syklesti på den tidligere Vestsallingbane

1975

17

Lem Alderdomshjem

1975

17

Skoleudvidelse i Ramsing

1975

17

Rødding Alderdomshjem

1975

17

Kloakering i Rødding

1975

17

Bustrup igen

1975

17

Kaos i glat føre ved Bustrup

1975

18

Olieboring i Rødding

1975

18

Rødding - Balling Vejen

1975

18

Kædehusene i Rødding

1975

18

Balling Hallen

1975

18

Rødding Alderdomshjem

1975

18

Rødding - Balling Vejen

1975

18

Skoleoverbygninger

1975

18

Parcelhusgrunde i Balling

1975

18

Balling utilfredshed

1976

18

Afslag på spiritusbev. I Lem

1976

18

Kryds i Kjærgårdsholm

1976

18

Lime skoles ældste til Rødding

1976

18

Bustrup igen

1976

18

Kryds i Kjærgårdholm

1976

18

Skoleudbygning

1976

18

Gyldendal

1976

18

Utilfredshed i Balling

1976

18

Spøttrup Kommunekontor for lille

1976

18

Pensionistboliger i Rødding

1976

18

Stormskader i Vestsalling

1976

18

Olieboring i Rødding

1976

18

Ålbæk Plejehjem

1976

18

Rettrup Forsamlingshus

1976

18

Gyldendal Havn

1976

19

Aldersomshjem

1976

19

Ramsing og Oddens skoler

1976

19

Kystsikring

1976

19

Bustrup igen

1976

19

Olieboring i Rødding

1976

19

Lossepladssagen afgjort

1976

19

Vejnettet i Salling

1976

19

Egnsmusæet i Brøndum

1976

19

Oddense svømmebad

1976

19

Biblioteker

1976

19

Lem Alderdomshjem

1976

19

Bustrup igen

1976

19

Byggemodning i Lihme og Balling

1976

19

Tækkemand på Spøttrup

1976

19

Lystbådehavn i Gyldendal

1976

19

Balling Forsamlingshus

1976

19

Ålbæk frugtlager

1976

19

Vandværker i Spøttrup

1976

19

Lystbådehavn i Gyldendal

1976

19

Minihal i Oddense

1976

19

Badevandet

1976

19

Forbud mod kommunale julefrokoster

1976

19

Ballingvejens linjeføring

1976

19

Rødding Friskole

1976

19

Køber gård i Lem til boligömråde

1976

19

Hvidbjerg

1976

19

Røde Kors

1976

20

Heltidssundhedesplejerske

1976

20

Svenske familier på besøg

1976

20

Omfartsvej

1976

20

Losseplads igen

1976

20

Bustrup igen

1976

20

Nedriver hus i Lem

1976

20

Ålbæk Frugtlager

1976

20

Oddense skole og friluftsbad

1976

20

Rygeforbud ved kommunalrådsmøder

1976

20

Bustrup igen

1976

20

Hvidbjerg Skole

1976

20

Lem Alderdomshjem

1976

20

Rødding - Skivevejen

1976

20

Lihme og Rødding Skoler

1976

20

Lem centralskole

1976

20

Gyldendal havn

1976

20

Ramsing skole

1976

20

Bustrup igen

1976

20

Jordkøb i Balling

1976

20

Tilsynsførende for hjemmehjælp

1976

20

Lem Plejehjem

1976

20

Ødelagt boring i Rødding

1976

20

Bustrup igen

1976

21

Rødding Slivevejen

1976

21

Rækkehuse i Ramsing

1976

21

Håsum Kirke

1976

21

Bustrup igen

1976

21

Stadion i Rettrup

1976

21

Kalkmalerier i Spøttrup

1976

21

Idrætsfolk fra Sävsjø

1976

21

Ålbæk Frugtlager

1976

21

Tvivl om vigepligt i Lihme

1976

21

Spøttrup Socialvæsen + 31 %

1976

21

ny skolelov

1976

21

Drift af forsamlingshuse

1976

21

Balling Forsamlingshus

1976

21

Bustrup igen

1976

21

Spøttrup knallertklup

1976

21

Tvind Skolerne og Bustrup

1976

21

Dagpleje i Hvidbjerg

1976

21

Skolelæge

1976

21

Spøttrups kæmner slutter

1976

21

Søren Thomsen udvider

1976

21

Skolebyggeri i Ramsing

1976

21

Småbørnstandpleje

1976

21

Bustrup igen

1976

21

Lossepladsen

1976

21

Krejbjerg

1976

21

Lem Samlingshus

1976

21

Bustrup solgt til Tvind

1976

21

Tilskud til forsamlingshuse

1976

21

ikke tilskud til Oddense svømmebad

1976

21

ikke store opvisningshaller

1976

21

Forsamlingshuse i Spøttrup tilbydes borgerne

1976

21

ikke småbørnstandpleje

1976

21

Kædehuse

1976

22

Djævel i Bustrup

1976

22

Skoleelever på udveksling

1976

22

Lem Samlingshus

1976

22

pædagogmedhjælpere

1976

22

Samlingssted for sloleelever fra Lihme

1976

22

Borgerundersøgelse

1976

22

Levnedsmiddelkontrol

1976

22

Beskatningsprocent

1976

22

Rødding Friskole

1976

22

Bustrup

1976

22

Spøttrup Hallen

1976

22

Jord fra Bustrup

1976

22

Oddense friluftsbad

1976

22

Lossepladsen

1976

22

Balling Skole

1976

22

Bustrup

1976

22

Forsamlingshusene

1976

22

Snehegn

1976

22

Lem Aldersomshjem

1976

22

Utilfredshed med Kommunen

1976

22

Udstykning i Oddense

1976

22

Natbevillinger

1976

22

Minihaller

1976

22

Ramsing Skole

1976

22

Borgermøder

1976

22

Balling Skole

1976

22

Kommunal dagpleje

1976

22

Byudvikling i Hvidbjerg

1976

22

Borgermøde i Lem

1976

22

Forsamlingshuse

1976

22

Landevejen gennem Balling

1976

22

Sopioldevand i Hvidbjerg

1976

22

Oddense Skole

1976

22

Ny Kommunaldirektør

1976

22

Diktatur i skolesager ?

1976

22

Sygedagpenge

1976

23

Spøttrup Hallen

1976

23

Oddense Vandværk

1976

23

Postadresse Spøttrup

1976

23

Fremtidige Haller

1976

23

Fri fart gennem Rettrup

1976

23

Hvidbjerg By

1976

23

Balling Skole

1976

23

Rødding - Balling vejen

1976

23

Mejerispildevand i Balling

1976

23

Oddense, børnehavepladser

1976

23

Rækkehuse i Balling

1976

23

Oddense friluftsbad

1976

23

Låsebrønde (til septiktanke)

1976

23

Affaldscontainere

1976

23

Skolelæge

1976

23

Lem Vandværk

1976

23

Snehegn

1977

23

Sundhedsplejersker

1977

23

Balling Børnehave

1977

23

Forsamlingshusene

1977

23

Hvidbjerg Skole

1977

23

Lem Ældrehjem

1977

23

Pensionidt-kædehuse

1977

23

Dyrere Vand

1977

23

Registreringsafdeling

1977

23

Kort over Kommunen

1977

23

Ramsing Skole

1977

23

Plejehjemsbyggeri i Rødding

1977

23

Børnehave og fritidshjem

1977

23

Rødding Forsamlingshus

1977

23

Børnetandlæger

1977

23

Fartbegrænsning i Rettrup

1977

23

Udstykning i Spøttrup

1977

23

Oddense Børnehave

1977

23

Lægepraksis i Oddense ?

1977

24

Oddense Friluftsbad

1977

24

Forsamlingshusene

1977

24

Vejforlægning

1977

24

Egnsmusæet i Brøndum

1977

24

Postnummer i Spøttrup

1977

24

Skoletandklinik ?

1977

24

Cebtralkøkken i Spøttrup

1977

24

Grønt område i Rødding

1977

24

Skoleudbygninger

1977

24

Affaldscontainere i 3 byer

1977

24

Minihal i Balling

1977

24

Rengøringspersonale

1977

24

Rødding Plejehjem

1977

24

Parkanlæg i Rødding

1977

24

Lihme mgl industri

1977

24

Balling protesterer mod postnummer

1977

24