Velkommen til Arkivets teglværksserie udarbejdet af Ib Svenningsen

Hostrup teglværk før 1910. Bestyrer Kristen Jensen går på vejen. I baggrunden ses galeasen Poul Anna.

I 1878 købte Jeppe Pedersen en forfalden gård "Tranmarkshus", og opførte sig en lille teglovn, for selv at fremstille sten til nybyggeriet. I 1883 køber han en lerovn ved Grundvad med et lille hus for 600 kr, og grundlægger her Grundvad teglværk. Han solgte Vejby teglværk i 1913

I 1883 købte Jeppe Pedersen fra Vejby teglværk en simpel lerovn ved Grundvad for 600 kr.og grundlagde Grundvad teglværk. Produktionen var i 1898 150.000 sten årligt.

Grundvad : I 1900 anskaffer man sig en petroleumsmotor fra Odense til at drive ælte og strygemaskinerne.

Grundvad 1919: Der installeres automatisk fyringsanlæg, og produktionen stiger fra 1 million sten til 1,5 millioner sten årligt.

Grundvad t. 1937: fr.v. 1. Harald Pedersen 2. Poul Rosenlund 3. Magnus Henriksen 4. Kresten Larsen 5. Knud Gertsen. 6. Jeppe Jensen 7. Martin Mouritsen 8. Marius Madsen 9. Peder Milter 10. Harald Strøm 11. Bjarne Pedersen

Grundvad 1958: Navne findes på arkivet

Grundvad teglværk fra omk. 1950

Nymølle teglværk blev opført 1852. Billedet er fra omk. 1910. Skorstenen til højre er til dampmaskinen der trak ælteværket. Skorstenen til venstre er ringovnens. I baggrunden skimtes resterne af en vindmølle, sikkert den mølle som Spøttrups tidligere ejer Brejenholt anskaffede for at afvande Mollerup sø. Men tilladelsen udeblev.

Nymølle omk. 1926: F.V. 1. ? 2. Martin Andersen 3. Johanness Jensen 4. Bertel Bertelsen

Nymølle 1930: Fr.v. Marinus Sønderup 2. Magnus Jacobsen-Ramsing 3. Martin Andersen ( senere hjemmeslagter i Rødding 4. Poul Kristian Jacobsen

Nymølle ??: Navnene findes på arkivet

Nymølle 1953: 1. Charles Høgh 2. Jens Bach 3. Robert Jensen 4. Harald Juhl 5. Sigurd Jacobsen 6. Hans Søndergård 7. Harley Gertsen 8. Frede Høgh 9. Chresten Nygård 10. Egon Andersen 11. Charles Knudsen 12. Søren Gjedde 13. Victor Olesen 14. Anders Jacobsen

Nymølle omk. 1953

Hærup teglværk omk. 1890. Teglværker er bygget af Kristian Jensen - Vester Hærup i 1865. Efter en forpagtningsaftale på fra 1882 - 1892 sælger han teglværket til forpagteren Jesper Nielsen på Hostrup teglværk for 10000 kr. Denne sælger til Gyldendalkonsortiet år 1900.

Hærup teglværl 1899

I 1893 betaler 12 medarbejdere på Hostrup teglværk 1000 kr. hver og opretter Gyldendal teglværk. Teglværket kommer til at ligge vest for Hærup teglværk.

Gyldendal teglværk 1905. I baggrunden ses Hærup teglværk, som konsortiet købte år 1900. 1910 moderniserer konsortiet Hærup teglværk og flytter hele produktionen derhen.

Gyldendal 1914 : Personerne er navngivet i arkivet

Gyldendal 1920 : Navnene findes i arkivet

Gyldendal omk. 1955: Fra v: 1.Alfred Stengård, 2.Vita Nielsen 3.Aksel Nielsen

Gyldendal 1918: Det første gyldendal er fjernet. Teglværket har fået ny ringovn. Den nye bestyrerbolig er opført 1916. I forgrunden den gamle bestyrebolig med nyanlagt have

Gyldendal 1958

Billederne er fra teglværkerne: Hostrup (1762-1895), Vejby(1880- 1913), Grundvad (1883-1960?), Nymølle ( 1852-1966),  Hærup (1865-1900) og Gyldendal teglværk ( 1895-1969).