Biblioteket
Man kan søge i søgefeltet der kommer frem ved tryk på tasten F3.

Biblioteket

 

 

0.1                  Det danske sprog og                  1.Ordbog over det Danske Sprog

                  Litteraturselskab                        Bd. 1 til 28             (L)

0.1            Peter Skautrup                             2.Jysk Ordbog bd. 5 stk.  (L)

 

0.1            Et almindelig hjem-bare størrere  3.Peter Sabroe

 

0.1            Et trykkeri i Nørregade                4.Skive Folkeblad

 

0.1            Abbestee Bergsøe                        5.Dansk Biografisk Leksikon

                                                                          Bd  1 til 16                     (L)

0.1            Elisabeth Malling                         6.Tibirke sogn  1900 – 1970 (L)

 

0.1            Erling Kolding Nielsen                7.Dansk historisk bibliografi

1974-1976                                          

1.69          Henry Bruun                               8.Dansk historisk bibliografi

                                                                           1913-                                                                                          

01.7 ,        Erik Nørr                                     9.Præste og sognearkiver,

                                                                                      

01.764            Peter Ludviksen                      10.Nordjysk Kystkultur,

                 

01.69        Bente Pedersen                         11.Dansk historisk Årsbibliografi 1968

 

02.4          Kirsten Havelund Strøm              12.Møller i Danmark(L)

                 Helene Sørensen

02.4          Folkebibliotekerne i Spøttrup      13.? 

02.6         Erik Kjersgård                            13a   Den danske billedbog
                                                                  Tegninger fra by og landbrug i 19. årh.

02.9          Vi passer på historien                  14.Poul Porskær Poulsen(L)

 

02.9          Folkets arkiver                            15.Poul Sverrild(L)

02,9      Det levende Billedarkiv 10 bind   15a

02,9        Landsarkivet Nørrejylland             15b1  Lægdsbestemmelser

                                                                       15b2 Hedekolonierne

                                                                       15b3 Privatarkiver

                                                                      15b4 Privatbaner

                                                                      15b5 Danske landkommuner

                                                                      15b6 Fæste og skiftearkivalier

                                                                      15b7 Udskrivningsarkivalier

                                                                      15b8 De private godsers fæste- ski.

                                                                      15b9 Matriklen og matrikelkort

                                                                      15b 10 De fynske godsarkiver

02,9  Landsarkivet Nørrejylland                   15c    Arkivhåndbog Nørrejyll. 3

02,9 John Hvidtfeldt                                     15d   Håndbog for lokalhistoriker

02,9 Rigsarkivet                                            15e  Større private personarkiver

02,9 Spøttrup kommune                               15f  Sognekommunernes register

02,9 Landsarkivet                                         15g  Nørrejyske amtsark: Skifter

02,9 landsarkivet                                          15h  Forskellige arkiver

02,9 Bent Jørgensen                                     15i  Stednavne i Nordjylland

02,9 Hans Worsøe                                        15j  Find dine rødder

      15k Udskrivningsarkivalier 1700-1788

       15l En embedsmand under enevælden  

 

02.9          Fra fortid og nutid, en antologi    16.Claus Bjørn(L)

 

02.9          Knud Prange                                17.Mit navn er Jensen, en bog om

                                                                      Slægtsforskning(L)                                            

02,9          Charlotte S.H. Jensen                  18.Slægten(Arbejdsbog til

                                                                      Slægtsforskning)

 

02,9          Jytte Skåning                               19.Find slægten og gør den levende

                 Bente Klercke Rasmussen           20..Find din slægt

 

02.9          Nørrejyske toldarkiver før 1969  21. Nykøbing Skive Thisted og

                                                                      Viborg(L)

02.9          Hvordan benytter man.                         22Rigsarkivet(L)

 

02.9          Finn Stendal Pedersen                          23. Historie og samfundsvidenskab(L)

 

02.9          Therese Høeg Jacobsen                24.Lokale småtryk(L)

 

02.9          Foreningdarkiver fra Viborg amt25.1.udg. 1984

02.9                                                              26. En undersøgelse af lokalarkiverne

                                                                      (L)

02.9          Formidling                                  27. Sammenslutning af  lokalhist.

                                                                          arkiver 1984


02.9          Billedsøgning. Hvor finder Jeg.   28. Hans Berggreen    

 

02.9          1980 Lokalhistoriske  Arkiver

                   i Storkøbenhavn                        29. Billeder- hvad med dem?

 

02.9          Harald Jørgensen                         30.Lokaladministrationen i Danmark,

 

02.9          Grethe Ilsø                                    31. Dansk Arkivbibliografi 1889 . 1981

 

9   02.             Verner Bruhn Knud Prang      32.Fra plan til bog,

 

02.9          Wilhelm von Rosen                     33. Rigsarkivet  1,

02.9           Wilhelm von Rosen                     34. Rigsarkivet  2,

 

02.9          Rigsarkivet/ G.E.C Gad               35. SPOR- arkiver og historie

 

02. 9         Dansk arkivbibliografi 1889-1981  36. Grete Ilsøe (L)

 

02.9          Karen Schouboe                          37. Bondedagbøger,

 

02.9          Vagn Dybdal                               38. Arkiverne i samfundet,         

 

02.9          Inger Dubeck                               39. Dansk arkivet

           

02.9          G.E.C Gad                                   40. Danmarks arkiver  Historie,

 

02.9          Kr. Bjerregård                             41. REGISTER Hardsyssels Årbog

                                                                      1967-1986

 

02.9          Historisk samfund                       42. Hardsyssels Årbog 1960-61-62-63

                                                                      64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-

                                                                      75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-

                                                                      86-87-88-1989(L)               


02.9                           Historisk samfund

Ringkøbing amt                   43. Hardsyssels Årbog 1991

02.9          Historisk fællesforening               Tidsskrift for kulturhistorie og

                                                                      Lokahistorie. Bd.1972-73-74-75-76-76

                                                                      (L)

02.9          Bente Pedersen                            44. Dansk historisk årsbibliografi (L)

 

02.9          G. Henningsen                            45. Bibliografi over dansk Folkekultur

                                                                      1963-64 (L)

02.9          Den danske historiske Fore.        46. Historisk Tidsskrift 1984 (L)

 

02.9          Charlotte S.H. Jensen                  47. Arbejderbevægelsen Bibliotek og

                                                                      Arkiv(L)

02.9          Hans H. Worsøe                          48. Slægts historie(L)

 

02.9          Hans Kargård Thomsen              49. Smkå private personarkiver

 

02.9          Poul Erik Kristensen                   50. Lokalhistorie en inspirations

bog(L)

 

02.9          Lars Groth og John Frikke          51. Lokalhistorie Ide og metode(L)

 

02.9          Knakken                                      52. Lokalhistoriske film fra Viborg amt(L)

 

02.9          Ole Degn                                      53. Forskning i statens arkiver

 

02.9          Helle Linde og Anker Olsen         54. Manuskrifter og arkivalier i danske

                                                                      Samlinger(L)

02.9          Landsarkivet for Nørrejylland     55. Hjælpemidler til dets benyttelser(L)

 

02.9          Vagn Dybdal                               56. Arkiver i samfundet(L)

 

02.9          Susanne Conradsen                     57. Håndbog i husmandsreklame

 

02.9          Erik Nørr                                     58. Præster og sognearkiver(L)

 

02.9          Hans H. Worsøe                          59. Landsarkivet for Nørrejylland bd. I: II;

 

02.9          Ingvard Jacobsen og Sv.Søren.   60. Vejlerne(L)

 

04             A. Axelsen Drejer                        61. Jydsk Andels-Foderstofforretning

                                                                                                        1898-1948

06             Jytte Ortmaan                              62. Danske Museer

 

07             Carl Hansen                                 63. Skive Folkeblad

           

06.1          Rud Kjems                                   64. Anders på Hvolris

 

08             Torolf Kristensen                        65. Fræ mi bet`te ti , Minder og

                                                                     oplevelser

 08       Magnus J. Kirk, Esbern Jespersen  66. Hjemstavnsbogen for Ringkøbing Amt

 

08             J.C. Krogh                                  67. 100 år blandt Sallings lærere,

 

09             L. Okholm                                   68. Salling landboforening 100 år,


09              Niels P. Bjerregaard                  69. Hjemstavnsbog for Viborg Amt,

 

15.4          Georg Hansen                            70. Sædeligsforhold, Landbefolkning,

 

26.2          Erik Nørr                                     71. Præst og Administrator(L)

26.2       Asger Højmark                             71,1. Fri og valgmenigheder    

 

15.8           Jubilæumsskrift 1936                  70-1  Salling afholdskreds- Med i kampen


26.9          Sæden blev sået                           72. Gunnar Knudsen

 

26.9          Gunnar Knudsen                         73. Indre Missionen,KFUM,KFUK

                                                                      Søndagsskoler

27.63        Georg Hansen  (2 Bind)               74. Præsten på Landet i det 18 århundrede

 

27.67        P, Severinsen                               75. Viborg Domkirke , stad og stift 800 år

27.67        Årbog                                            75_1-15. Viborg stifts årbog  1972-79+88-95

 

27.67                      Knud Holch Andersen,
Uffe Larsen og Svend Sør.  76. Tro i Thy,

 

27.67        Carsten Bregenhøj                       77. Etnologisk Interviewteknik

02.9           Rapport 1980                              28-1 Billeder - hvad med dem?

02.9           Jesper Stub Johnsen                    28-2  Bevaring af fotografisk materiale

30.26        Jørgen Jensen                              78. Oldtiden indtil år 800,

 

30.26        Niels Lund og Kai Hørby            79. Samfundet i vikingetid og

                                                                          Middelalder 800-1500

 

30.26        E.Ladewig Petersen                    80. Fra standssamfund til

                                                                      rangssamfund 1500-1700

 

30.26        Hans Chr. Johansen                    81. En samfunds organisation i opbrud

                                                                      1700-1870

 

30.26                      Svend Aage Hansen                                     
Og Ingrid Henriksen         82. Scociale brydninger 1914-39

 

31.36                      Statistisk årbog 1981       83.

 

32.14        Harry Christensen                       84. Len og Magt 1439-1481

 

32.26        Gunnar Fog Petersen                   85. Det radikale Venstres historie (I-II)

 

32.261      Socialdemokratiet i Skive 100år  86. Fælles vilje Fælles virke(L)

 

32.61        Henrik Havrehed                         87. De tyske flygtninger i Danmark

                                                                      1945-1949,

 

33.129      Helge Stavnsbjerg                        88. Skive-Nykøbing 1907-1982(L) 

 

33.129       Helge Stavnsbjerg                       88-1 Metalarbejderforbundets   
                                                                       100 år
Jubilæum 1893 - 1993
33.43      N.C.Poulsen                                    88-2 FDB 1896-1946


33.8          Birgit Løgstrup                            89. Jorddrot offentlig administrator

 

34.53        Poul Rasmussen                          90. Viborg Landstings Dombøger

                                                                      1616- 1618,

 

34.53        Poul Rasmussen                          91. Viborg. Skøde og Pantebøger 1651

 

  34.53        Poul Rasmussen                        92. Viborg. Skøde og Pantebøger

                                                                      1653-1657

34.6           Lov                                             92-1 Christian d. 5. Danske lov.


34.53        Poul Rasmussen                          93. Viborg. Skøde og Pantebøger

                                                                      1645-52

34.53        Poul Rasmussen                          94. Viborg. Skøde og pantebog

                                                                      1624-1637

34.71        Oluf Nielsen                                 95. Gamle Jydske tingsvidner

 

34.71        Poul Rasmussen                          96. Viborg Landstings Dombøger 1616

 

34.71        Danske Domme                           97. 8 Bind. Domme fra 1375-1662

                                                                      Bd. 8 Sted og personregister

 

35                Frank Jørgensen                   98. Danskcentraladministration                                                        indtil 1848

 

35.1            Karl- Erik Frandsen                   99. Atlas, Danmarks administrative

                                                                      indeling efter 1660

35.1          Peter Kier                                    100. Atlas over øster Løgum Sogn (L)

 

35.1          Atlas                                            101. Atlas over Danmarks administrative

                                                                                        Indeling bd.1 (L)

35.5          Knud Hendriksen                        102. Signalement af Hjemmeværns

                                                                      Forening 1946-49

35.5          Herluf Nielsen                              103. Hjemmeværnskompagni 2114


35.5          L A Nørrejyl.       103a Udskrivningsarkivalier 1700 -1788

                                                                      

35.71        Kronens skøder                           104. 1535-1765 Navneregister

 

36.2          P.E.Eriksen                                  105. Originalmanuskript og kapitler

                                                                      Om Viborg Amtskommunes hist.(L)          

36.2          Poul Engelstoft og Jul Wulff        106. Danmarks kommunale  forvalt.    

                                                                      4.Bind. Viborg amts

                                                   kommunalbestyrelser.Sogneråd

36.2          Svend Skovmand Tao Lytzen      107. Viborg Amt

36.2 B       Biegitte Haar m.fl                        108. Fortællinger fra Viborg Amt

36.2 B       Ruth Schjødt Pedersen                                  107.Arkiver og museer i Viborg

Amt(L)

 

36.2 B       Håkon Brandt                              108.Taler og artikler

 

37.5          N. Madsen Vorgod                      109. Min første Læsebog (L)

37.41         Årsskrift 1949-50-60                  109-1  Krabbesholm højskole

 

37.5          Register for Skolehistorisk Sam.110. Spøttrup, Bjerringbro, Tjele 5 Hefter


37.5Åge Bonde      110a Nørrejysk skolehistorie

 

37.5          Betænkning                                 111. Undervisningsvejledning For

                                                                      Folkeskole

37.5          N. Madsen Vorgod                      112. Min første Læsebog

 

37.5          Skolehistorisk samling                113. Som jeg husker. Et skoleliv 2 bd.(L)

37.5        Spøttrup kommunes skolevæ.        113-1. Årsberetning 1986-87

 

37.5        Bjarne Tarpgård                             113-1  Landsbyskole i 250 år - Oddense


37.5          F. Staugård                                   114. Aldersfordelingen for
                                                                                                 folkeskolelærere
 
 (L)

37.8          Bent Holbek                                115. Folk og kultur 1992 (L)

 

37.8           Konference 1995                         115-1  Konferencerapport for Sall/Fjends


39.13        Sagnenes Danmark                      116. Bd. 1-6

                 Gorm B

37.39        Rud Kjems                                   117. Degnekår 1841- 1991

 

37.41        A. Nordal Petersen                      118. Danmarks Højskoler i tekst og billede

                                                                      (L)

 

37.8          Peter Seeberg                               119. Kulturhistoriske interesser (L)

37.8          Alfred Jeppesen                           120a. De vestjyske vinterskoler

37.9          Georg Hansen                              120. Degnen (Studie 1800 århundrede)

 

38.1          Harry Christensen                       121. De nørrejyske branddirektorater

                                                                      Indtil 1872 (L)

 

 

39             H. P. Hansen                               122. Kloge folk

 

39             L.Bødker og Chr.Lisse                123. Folkeminder 1955-56-57-58-59-60  

                                                                          61-62-63-64-65-66-67-(mangler 68)69:

                                                                     

 

39             H: P.  Hansen                              124. Fra gamle dage

 

39             H. F.  Feilberg                              125. Dansk bondeliv

 

39             H, P, Hansen                               126. Hedebønder i tre slægtled

 

39             Anders Uhrskov                          127. Dansk folkevid. (Blandt jyder)

 

39             Anders Uhrskov                           128. Fynbovid, Drillevid og Sproglig vid

 

39             Evald Tang Kristensen                 129. Det jyske almueliv, (I-IV, V-VI )

39             Fridlev Skrubbeltrang                                   130. Den danske Husmand   I.  II,

 

39.2          August F. Schmidt                       131. Mundheld og Talemåder

 

39.13        Evald Tang Kristensen                 132. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

 

39.2          Esbern Jespersen                          133. Sagnet om An Dynbo

 39.2        Wormianum                         133a. Uglspil

 

39.3          Evald Tang Kristensen                 134. Efterslæt til ”Skattegraveren

 

39.3          Harold A. Hansen                        135. Heksens Urtegård (Galnebær Alrune)

 

39.3          Sigfred Svane                              136. 100 Danske Helligkilder

 

39.3          Ebbe  Nyborg                              137. Fanden på væggen( Tegninger)

 

39.3          Sigfred Svane                              138. Danske Helligkilder

 

39.3          Torben Grønholdt Pedersen        139. Cyprianus. Den gamle

                                                                      Drømmeleksikon

39.3          J.C.Krogh og N.C. Jensen           140. Sagn og overtro i Viborg Amt (2 bd.)  

           

39.4          Salomon J. Frifelt                        141. Jyder er vi alle

 

39.4          George Nellemann                       145. Kilder og erindringer fra omkring 1900

 

39.4          Ole Højrup                                    146. Landbokvinden. (Rok, Grovbrød)

 

39. 4         John Gert Laugesen                     147. Landboliv

Henriette Kristensen            Erindringer fra Viborg amt I. II. III.

 

39.4          H. P. Hansen                               148. Natmændsfolk og Kjæltringer I. II

 

39.4          H. P Hansen                                149. Kæltringe  Jagten

 

39.4          H. P Hansen                                150. Jyske Skøjere og Rakkere

 

39.4          H. P. Feilberg                               151. Dansk bondeliv ( Brudeskarer o.l)

 

39.4          Haugbøll                                      152. Børster (Jernbane og Jordarbejders liv)

 

39.4          Salomon J. Frifelt                        153. Søgnedage og gildesfærd

 

39.43        Gunnar Knudsen                         154. Dansk bondeliv i forrige århundrede

                                                                      (1800)

39.43        Marianne Zenius                          155. Husmands konerne fortæller(L)                                                               

39.42        G. Ørberg                                    156. Den gamle Købstad ( Tre

                                                                      købstæder)

 

39.5          Peter Michelsen                           157. Rejsegilde i Danmark

 

39.5          Elsa Steen Sørensen                    159. De midtjyske ringriderfester

 

39.5          Birgit Hansen                              160.Fester for sommerens komme

                                                                      ( Red sommeren i by).

39.5          Jørgen Olsen                                161. 50 Børnehjælpsdage i Skive (L)

 

39.6          Emma Gad                                   162.Takt og Tone

 

39.58        H. F. Feilberg                               163. bd.18. Nissens historie

 

39.58        N.P Bjerregård                             164. bd.19 Sæd og skik i Ommersysel

 

39.58        F.Ohrt                                          165. Udvalgte sønderjydske folkesagn

 

39.58        Axel Olrik                                    166. bd.23 Grundsætninger 

                                                                      for sagnforskning    

 

39.58        Karoline Graves                          167. bd.24  Ved Halleby AA

 

39.58        F.Ohrt                                          168. bd.25 Trylleord

 

39.58        Henrik Ussing                              169. bd.26 Fra hedeboegnen

 

39.58        Erik Pontoppian                          170. bd.27 Fejekost 1736

 

39.58        Evald Tang Kristensen                171. bd.28 Æresbog

                 ved Hans Ellekilde

 

39.58        H. Gruner Nielsen                        172. bd.29 Læsøfolk i gamle dage

                                                   

39.58        H. Zangenberg                             173. bd.31 Danske bøndergårde

 

39.58        Henrik Ussing                              174. bd.32 Aaret og livets højtider

 

39.58        August F. Schmidt                       175. bd.33 Danmarks Helligkilder

 

39.58        Hans Ellekilde                             176. bd.35 Vore danske folkeæventyr

 

39.58        Henrik Ussing                              177. bd.36  Harboøre

 

39.58        S. Tvermose                                178. bd.38 Danmarks sanglege

 

39.58        August F, Schmidt                       179. bd.39 Danmarks Kæmpesten

 

39.58        Hans Ellekilde                             180. bd.40 Danmarks Folkeminder

 

39.58        Henrik Ussing                              181. bd.41 Mellem Sydfynske sunde

 

39.58        H,P, Hansen                                182. bd.42 Skovlovringer

 

39.58        Jacob Birkerod                            183. bd.43 Folkertro og Festskik

 

39.58        Hans Ellekilde                             184. bd.44   Fra danske folkemindersamling

 

39.58        J,P Kuhre                                     185. bd.45 Borrinjholmska sansager

 

39.58        Inger M. Boberg                          186. bd.46 Bjærgfolkenes Bagning

 

39.58        Arthur Christensen                      187. bd.47 Molboernes vise gerninger

 

39.58        J.S Møller                                    188. bd.48 Moder og barn

 

39.7          Mina Kragelund                           189. Folkedragter (Landboliv)

 

40.0          Åge Roussell                                190. Danske slotte og herregårde

                                                                          Bd, 1 til 20                (L)

40.0          Knud Prange                                191. Lokalhistorie (Håndbog)

 

40.1          Topografisk Atlas                        192. Danmark 1:100 000 (L)

40.164        Peter Korsgård                   192a . Kort som kilde


                                                                        Matrikelkort, søkort, Militære kort,  

                                                                        sognekort m.m.

40.16        Johannes Humlum og Nygård     193. Danmarks- Atlas

 

40.2          Kort og Matrikelstyrelsen            194. Landmålingsarkivet 1693-1993(L)

40.70          Jens Ejsing                                  195. Søen håj vi æ møt i Salling: Oddense

Grundlovsfest,  Ungdomsforening,  Gymnastik,  Salling spillemænd,  Ottingstenen, Skolen,  Næstild m.m.

 

40.71        Esbern Jespersen                         196. Oldemor fortalte. Brøndum 1850 (L)

 

40.71        Museerne Viborg amt                  197. LIV. Bd. 1 til 15

 

40.71        Strange Nielsen                            198. Lokalhistoriske arkiver

 

40.71        Knud Prange                                199. Lokalhistorie (Nye strømninger)

 

40,71       600 års jubilæum                          200a Bogen om Skive


40.71        Anna Rasmussen                         200. Hylke sogn i det attende århundrede

                                                                      (L)

40.71        Anna Raemussen                         201. Hylke sogn i det nittende århundrede

                                                                      (L)

40.71        Niels Mortensen                          202. Skive kommunes historie fra oldtid

                                                                      Til 1880 (L)

40.71        Niels Mortensen                          203. Skive kommunes historie fra 1880-

                                                                      1940 (L)

40.71        Niels Mortensen                          204. Skive kommunes historie 2003

 

40.71        Niels Mortensen                          205. 125 år på Skiveegnen

40,71        Niels Mortensen                          205-a Industrier omkring Limfjorden

 

40.71     Aksel Pedersen                               206. Spøttrup kommune 1970-1995

                                                                     

40.71        Aksel Pedersen                            207. Spøttrup om borgen og dens ejere

 

40.71        Svend Hørby (2006)                    208. Barndom i krise og krigsår (L)

Erindringer fra Vejby – Ejstrup 1931 – 45. Ejstrupholm. Søren Grundvad, Marius Nielsen, Lærer Ole Mortensen,Tryg Brugsforening, Nytårsløjer, hulebyggeri,

 

40.71        Peter Riismøller                           209. Rokkedrejebogen (L)

 

40.71        Kristen Lauvsland                       210.Findsland Bygde soge 2 bd.(L), Sogndal, venslabskommune. Norge.

 

40.71        Svend- Erik Christiansen             211. Kildeoversigten tingbøger m.m.(L)

 

40.71        Aksel Pedersen                            212. En landkommunes udvikling

                                                                      1800-1988 (L)

40.71        Poul Porskær Poulsen                  213. Kommunal historie-Lokal historie(L)

 

40.71        Historisk samfund for                  214. Hardsyssels Årbog (L)

                 Ringkøbing amt

40.71        Ulfborg- Vemb                            215. Lokalhistorisk Årsskrift 2002 (L)

 

40.71        Bent Bjerre Bach                         216. Blade af vor sogns Krønike (L)

 

40.71        Per Noe                                        217. Jul på Mors

 

40.71        H. Ehrencron-Muller                   218. Gravskrifter

 

40.71        Sæby Søbad                                219. Sammenslutningen af lokalarkiver

 

44.4          Ole Wivel                                    220. En rejse i Sydslesvig

 

46             Robert Huhle                               221. Bogen om Himmerland

 

46             Axel Steensberg                          222. Gamle danske bøndergårde

 

46             Erik Pontoppidan                        223. Den danske ATLAS, I. II. III. IV.

                                                                                       V.V, VI. VII. VII.

46             Palle Lauring                               224. Rejse i Danmark (Vestjylland )

 

46             Palle Lauring                               225. Rejse i Danmark (Østjylland)

 

46             Bent Rying                                  226.Egnsbeskrivelse (Serie på 11 bøger)

 

46             Bernhard Linder                          227. Slotte, Herregårde og Palæer

 

46             P. Severinsen                               228. Viborg Domkirke 800 år

 

46             Regnar Knudsen                          229. Håndbog. Hjemstavnsforskning

 

46              J.C.B la Cour                              230.Danske gårde 3 samling

 

46.4          Arkivar Carl  Lindberg m.fl.        231. Viborg amt (I-II)


46.4           Knud Søgård                               231-a  Stoholm - fra gård til by 

 

46.4          Chr. Jacobsen                              232. Fra Alheden

                                                                                        Kartoffeltyskerne, hedebønder

                                                                                      

 46.4          H. Eriksen                                   233. Mølposen1-4: 1978- 85  

                   Jens Peter Hansen                        Hefte 33-35(L)
          
Ib Svenningsen

46.4          Viborg Stifts årbog                      234. Årgang: 1974: 74:75:76:77:78:79:80

                                   Poul Nielsen                                                  81:82:83:84:85:  87:88:89

46.4          Ejner G. Pedersen                        235. Hærvej og Hedevej i Hardsyssel(L)

 

46.4          Edm Frederiksen                         236. Viborg stifts Årbog 1972


46,4          Henning degn Nielsen                236a. Broer og færgesteder i Danmark 

46.4          Arne Vagn Nielsen                      237. Ringkøbing Amt


46.4           A.C.Nielsen                                237-1 Vinderup bys udvikling

                

46.4          AlfredJeppesen                            238. Fra heden til havet(L)

 

46.4          Ebbe Kløvedal Reich                   239. Viljen til Hanstholm(L)

 

46.4          N. C. Lilleør                                 240. Fortællinger fra Vestjylland(L)            

 

46.4          Johs. Rolsted                               241. Søby Klondyke

 

46.4          Salomon J. Frifelt                        242. Vort sogns historie i 100 År (L)

 

46.4          Salomon J.Frifelt                         243.Gennem de jydske Udmarker (L)

 

46.4          Otto L. Sørensen                         244.Vide og vedtægt for Skive Bymark

                                                                                       Indrettet 1769 (L)

46.4          C.C Clausen                                245. Danmarks Land (Den danske stat) (L)

 

46.4          P. Severinsen                               246. Viborg Domkirke i 800 år (L)

 

46.4          Skive grundejer forening             247. Skive for 100 siden(L)

46.4       Knud Eyvin Bugge                 247a. Lihme sogn og præstegård 1836 -

                                                                               1852   

 

46.4          Viborg byråd                               248.Viborg købstads historie 1940

                                                                                       Bd. I.  II.  III

46.4          Kort og Matrikelstyrelsen           249. Topografisk Beskrivelse Katalog (L)

 

46.4          Chr. Erichsøn                              250. Viborg byes beskrivelse(L)

 

46.4          Hugo Matthiasen                         251. Den gamle købstad. 2 bd.(L)

 

46.4          Hugo Matthiasen                         252. Limfjorden

 

46.4          H.C. Flintholm                            253. Viborg Amt I-II 3 Bind

 

46.4          G. Begtrup                                  254. Nørrejylland I. II. III.

 

46.4          Bent Græsbøll                             255. Historiske Krummer (Nordjylland)

46.4         Bo Iversen                                    255a. Skive og Salling i billeder

46.4                                                               255b.  Skiveegnens stationsbyer


46.4          Viborg amt  1 997                        255 c. Kultur og naturhistorisk guide
 

46.4          Holch Andersen                           256.Kammerherrens Højris

 

46.4          Carl Lindberg Nielsen                  257. Viborg amt 1-2

 

46.4          S, Grønbæk m. fl.                        258. 100 År blandt Salling Lærere

 

46.4          Ejnar Poulsen                              259. Degnehistorie Oddense- Otting

 

46.4          Rud Kjems m. fl.                         260. Degnekår i Salling

 

46.4          Jens P. Danielsen                         261. Skolehistorisk samling 1984


46.4          Jens Utoft m. fl.                           266.  Knud Strand

 

46.4          Skolehistorisk samling                 267. Skolerne i Spøttrup kommune

                                                                                       1900-1980

46.4          Gudmund Schytte                        Skive bogen 1933 bd.25 Register

 

46.4          Tage Heft                                     268. Ansigter fra heden. Kartoffel tyskere

 

46.4          Erik Steen Sørensen                    269. Skive bogen 1983 bd.74 Register

46.4         Thomas Høvsgård                        269 a.  Spøttrup


46.4          Knud Erik Jakobsen m.fl.            269 b Østergård i 500 år

 

46.4          Vald. Andersen                            270. Hald Hovedgård

 

46.4          Vald. Andersen                            271. Fra Alheden

 

46.4          Felix Nørgård                              272. Aggersborg

 

46.4          Henrik Becker Christensen          278. Hærvejen gennem sønderjylland

 

46.4          A. P. Nielsen                                279. Af Røddings historie

 

46.4          Jens Vester Christensen               280. Hønsedrengen (Salling Østergård)

 

46.4          Ib Svernningsen                           281. Mølposen (Lokal historisk Arkiv)

 

46.4          Aksel Pedersen m, fl.                   282. Stavnsbundet i Salling og Fjens

 

46.4          Hald J.C                                      283.Ringkøbing amt

 

46.4          St, St, Blicher                              284. Viborg Amt

 

46.4          Jens P, Danielsen                         285. Som jeg husker tiden.

                                                                           Lærere fortæller

46.4          Skolehistorisk samling                                  286. Skolerne i Spøttrup

                                                                           1900-1980

46.4          Hugo Mathiessen                         287. Hærvejen

 

46.4          Karen Thuborg                            288. Det gamle Harboøre               

 

46.4          Peder Hansen Resen                    289.Atlas Ribe Stift

 

46.4          Blicher, St.St.                              290. Viborg Amts beskrivelse


46,4          Sven Skovmand                          290a. Viborg amt 1995        

 

46.4          Jeppe Åkjær                                291. Fra Sallingland til Øresund

 

46.4          Jeppe Åkjær                                292. Langs Karup åens bred


46,4          Martin Brinch                             292a Æ feskdam - Fur


46,4          Martin Brinch                             292b. Fur i gamle dage


46,4          Martin Brinch                             292c. Fur handelsgartneri


46,4          Martin Brinch                             292d. Med plejl på Fur


46,4          Martin Brinch                             292e. Fur i gamle dage 


46,4         Martin Brinch                             292f. et lejemål 1919 -48. Jagt     

 

46.4          Jeppe Åkjær                                293. Fra agermuld til hedesand

 

46.4          Jeppe Åkjær                                294. Muld og mænd

 

46.4          Jeppe Åkjær                                295. Konge adel og andre sallingboere

 

46.4          Jeppe Åkjær                                296. Gammel brug og gammel brødre

 

46.4          Jeppe Åkjær                                297. 1. Vadmelsfolk

 

46.4          Jeppe Åkjær                                298. 2. Vadmelsfolk

 

46.4          E.H.C. Mikkelsen                        299. Dansk Kirkestat I: II: III: IV

 

46.4          A. Heise                                       300.Viborg bys og Stifts historie


46,4          Hugo Mathiessen                         300a. Hærvejen   

 

46.4          Hartvig Bregendal                       301. Blæsten går frisk


46,4          Jan Skriver                                   301a. Limfjorden

 

46.4          Esben Gravgård                           302. Harboøre folk på Jeginø

 

46.4          Inger Bent Henriksen                   303. Her på Lag (Mange fortællinger)

 

46.4          Esben Gravgård                           304. Thyholm og Jegindø gennem 100 år

 

46.6          Chr. Jensen                                  305. Nørlems historie

 

46.4          P.Rønn Christensen                     306.Kokkedal (Hovedgård og Bøndergods)

 

46.4          P. Rønn Christensen                   307.Bratskov (Hovedgård og Bøndergods)

 

46.4          Eva Auken                                   308. Himmerlands rids.

                                                                          (Mange fortællinger)

46.4          Aksel Pedersen                            309. Spøttrup, om borgen og dens ejere
46.4         Ib Svenningsen                              309a Spittrup     (Spøttrup)


46.4         Mogens Clemmensen       309b Spøttrup


46.4         Marianne Lindsmann                    309 c  Ny Spøttrup eller Gammel Hede

 

46.4          Karl Larsen                                  31o.De der tog hjemmefra (Pg fl.)

 

46.4          Jesper Madsen                             311. Studehandelens  Historie

 

46.4            Casper Schade                           312. Øen Mors (Ålborg 1811)

 

46.4          Knud Ågård                                 313. Beskrivelse over Thye (Thy)

 

46.4           M.E Gulddal                               314. Fra Viborg Amt 1930 til 1954

                                                                           (Mange bøger)

46.4          M.E. Gulddal                               315. Fra Viborg Amt 1955 til 1967

 

46.4          Paul Nedergård                            316. Danske Præster og Sognehistorie

 

46.4          Arild Huitfeldt                             317. Danmarks rigets Krønnike 10 bind

                                                                           (1595 til 1604)

46.4           Åge Ramsing                              318. Landskabs analyse for Viborg amt

                                                                           ( 2 bøger fra 1974)

46.4           Svend  Åkjær                              319. Mål og Vægt (Nordisk Kultur)

 

46.4          Martin P. Nielsson                       320. Tidsregning

 

46.4          Trap Danmark                             321. VI, 1 2 3: VII, 2 og 4: VIII, 1 2 3 :

 

46.4          J.P. Trap                                      322. Femte Udgave (VII)

 

46.4          Trap Danmark                            323. IX, 1 2 : X, 1 2 3 : XI, 1 bd.: XII, 1 bd.

 

46.4          Trap Danmark                             324. XIII, 1 bd. :XIV, 1 bd.: XV, 1 bd.

 

46.4          Trap Danmark                             325. Grønland Kort bilag

 

46.4           hikuin                                         326. Historiske bøger 18 bøger

 

46. 4         Harry Kahl                                 327. Bronzealderskibe

 

46.4          Historisk årbog for Skive            328. Skivebogen 1998-99-00-01-02-03-

                 Og omegn                                    04-(mangler 05) 06

46.4          Rud Kjems  Niels Mortensen       329. Skivebogen 2009-nr. 100. Register

 

46.7          Palle Koch                                   330. Grønland

 

47.0          Jeppe Åkjær                               331.  Samlede digte 1:2:3

 

47.0          Jeppe Åkjær                                332. På aftægt

 

50.1          Fredningsstyrelsen                       333. antikvariske studier 5 bind(L)

 53             Landbrugsministeriet                   333a Kort over jordklasseficering i
                                         Viborg amt (kort 1:50000 

56.0          Limfjords projektet                      334. Limfjordsegnens kultur- og

                                                                      Naturhistorie 2  bd. (L)

56.0          Limfjordsprojektet                       335. Bibliografi over Limfjordsegnens

                                                                      Kultur –og naturhistorie 1991(L)

56.0          Limfjordsprojektet                       336. Geologi, vegetationshistorie og

                                                                      Bebyggelse omkring Limfjorden (L)

56.156      Gullach, Benedikt                       337. Vandringer langs Stubbegård Sø

 

56.156      Svend Erik Ihle                            338. Omkring Flyndersø(L)

 

58.8          L. Ferdinand                               339. Større danske fuglelokaliteter


58.8         Henning Rose Sørensen               339a. Geddal Strandenge - fugle

 

58.8          August F. Schmidt                       340. Danmarks byremser

 

58.8          Palle Lauring                               341. Danelagen

 

62.01        Niels Mortensen                          342. 70 år og fuld af energi Dansk El-

                                                                              forbund 1919-1989(L)     

62.01      LIVA                                            342-1 Sol vind vand og jord 

 

61.54        Poul Otto Nielsen m. fl                343. Vandet er bedst

 

62.2          Kristjan Bure                               344. Danske Kirker        

62.31      Energi midt                                 344-1.  Elforsyning 1892           

  

62.6           Arne Stevns                                  344-1 Vor hær i krig og fred 1952.

                                                                    Våben, fæstninger, krudt, tekni, historie  

63.0          Fridlev Skrubbeltrang                  345. Husmænd i Danmark gennem   300 år


63.0           Fridlev Skrubbeltrang                             345-1  Det danske landbosamfund 1500-1800


63.0          Finn Stendal Pedersen                             346.Kilder til belysning af landbrugets

                                                                      Økonomiske kår i 1700 tallet

63.0          SLA                                             347. Landbo erindringer fra Viborg amt

                                   

63.0          Landbohistorisk Tidsskrift          348. Landbruget og landbrugskrisen

                                                                      1818-1828(L)

63.0          Landbohistorisk Tidsskrift          349. Landbruget i det 18. Århundrede(L)

 

63.0          Landbohistorisk Tidsskrift          350. Landbrug og samfund i det tyvende

                                                                      Århundrede(L)

63.0          Landbohistorisk Tidsskrift          351. Forvaltning og ejendomsstruktur

                                                                      I det syttende århundrede(L)

63.0          Erik Bach Andersen                    352. Landboerindringer fra Viborg Amt

                                                                           TILBAGEBLIK    ( 2 bd.)

63.0          Birte Friis                                    353. Bønder Fiskere

 

63.0          Fridlev Skrubbeltrang                     354. Den Danske Bonde 1788-1938

63.0         Arnold Andersen                   354- a Hestearbejde

 

63.0          Erik Back Andersen                    355. Tilbageblik. Landboerindringer

                                                                      Viborg Amt (L)

63.0          Erik Bach Andersen                    356. Tilbageblik  Landboerindringer fra

                                                                                                        Viborg amt         

63.0          Mariane Zenius                            357. Spørgeliste til indsamling af

                                                                      Landmand-erindringer (2 Stk)(L)

63.0          Jeppe Åkjær                                Fremtidens bondehjem(L)

 

63 .0         H.C.Flintholm                             358. Viborg-Amt  I :II .               (L)

 

63.0            Mikael Rolle                               359. Landboliv  Erindringer fra Viborg amt

er

 

63.06        Aksel Pedersen                            360. Salling Landboforening 1842-1992

 

63.06        L. Okholm                                   361. Salling Landboforening 1842-1942

 

63.06        Jørgen Jensen                              362.Forordning om Stavnsbåndets løsning 

                                                                     d. 20 juli 1788

63.06        Ole Degn                                      363. Landhusholdnings-selskabets Arkiv                                                                         1769-1807  1 og 2

63.08        Fritz Tandrup                              364.Landbrugshusholdnings selskabets

                                                                      Arkiv   II 1808-1834

63.9          Christian Ringskou                      365. Muslinger og mennesker

 

63.09        Bjørn, Claus                               366. 1. Det danske landbrugs historie          

 

63.09        Bjørn, Claus                                367. 2. Det danske landbrugs historie 1536-

                                                                      1810

63.09        Bjørn, Claus                                368. 3.Det danske landbrugs historie 1810-

                                                                      1914

63.09        Bjørn Claus                                 369. 4. Det danske landbrugs historie 1914-

                                                                      1988

63.09        Jensen, Kr. Marinus                    370. Landbrugsatlas Danmark

 

63.09        Fridlev Skrubbeltrang                  371. Landbohistoriske Studier

 

63.09        Pedersen Henrik                          372. De danske Landbrug

 

63.09        Fridlev Skrubbeltrang                                   373. Den danske Husmand

 

63.09        Olsen, Gunnar                             374. Hovedgård og Bondegård

 

63.093      Bjørn , Claus                               375. Bonde- herremand-konge

 

63.18        Knud Hansen                               376. Landbrugets redskaber og maskiner

 

63.9           Bjørn, Claus                               377. 1. Det danske landbrugs historie

 

63.9          Poul H. Moustgård                      378. Garnfiskere

                                                                       Og Ellen Damgård

63.9          Holger Rasmussen                       378-1 Dansk fiskeri før industriali.


64.8          Holger Rasmussen                       379. Banketærskel og Manglebræt(L)

63.908        Jens Østergård                           379-1 Vodbinderi og fiskeri i

Limfjorden 

64.1      Madopskrifter                            379-2 Egnskogebog for Salling

                                                                      Fjends     

 

65.06        Strøm Hansen, Karen                  380. 100 års handel i Skive

 

65.08        Th. Wessel og Vett                     381. Magasin du Nord

 

65.0963    Steffen Linvald                            382. Gadens Cirkus (L)

 

65.7           Bomann, Mogens                       383. Mål og Vægt i SI enheder

 

65.84         Niels Jensen                                384. Midtjyske jernbaner,      

                                                                      Vestsallingbanen

 

65.86        H. Hjorth- Nielsen                       385. Det danske post og Telegrafvæsen

                                                                      I. II. III.  IV

65.86        P. Harder                                     386.Dansk Post forbund(L)

 

65.09        Mortensen-Larsen, F.                  387. Hav, Fjord og Handel

 

66.5          Gunnar Larsen                             388. Geologisk set.Det mellemste

                                                                      Jylland(L)

 

66.25        Jørgen Rasmussen & Ole Meyer  389. Gamle Teglværker og tørrelader

 

 

65.86        Landpostbudenes                        390. Centralforening 50 års jubil.(L)

 

65.909      Knudsen, Gunnar                       391. Sejlskibe og sømænd i forrige

                                                                      århundrede

65.91        Ramskou, Th.                              392. Solstenen

 

65.98        Andreas Laursen                         393. Stranding og forlis. Redning og

                                                                      Bjergning

66.52        Jan Svendsen                               394. Det brune guld

                                                                      Brunkulseventyret i Danmark

6 .81           Jensen Esther                                395. Møllen. Vejviser over møller i Jylland

 

67.3          Nyholm, Hans                            396. Kirkeklokker i Danmark

 

68.06        Arn Andersen                              397. Viborg Borger og Håndværkerforening

                                                                      (L)

68.2          Stærmose, Søren                        398. Smeden

 

68.2          Stærmose Søren                          398a  Mureren

 

68.2          Fra Hans Dahl Vadum                  399. Minimal –Priskurant(L)

 

68.5          Jepsen, Anton                              400.Gamle møbler

 

68.5          Ehn, Bertil                                    401. Møbelpleje

69.2         Gorm Benzon                                402a  Gamle danske trapper
69.2         Gorm Benzon                                402b Egns - bindingsværk i Danmark
 

69.35        Stærmose, Søren                          402. Tømreren

 

69.59        Nørgård Erik                                403. Kampen om U 843

 

69.59        Gert Normann                              404. Skibsvrag ved vestkysten(L)


68.8       Museerne i Skive                             404-1 Christen Dalgårds kostumer  

 

69.9          A. Duedal Madsen..                     405. Det jyske brunkulds eventyr


69.9          C.H.Andersen405a Om tørv

                 Eivind Sulkjær        

                                             

70.96          Lassen Erik                                 406.  Dansk kunst historie (900-1500)

 

70.96          Lassen Erik                                407.Dansk kunst historie (1500-1750)

 

70.96          Poulsen Vagn                             408. Dansk kunst historie (1750-1850)

 

70.96          Voss Knud                                  409. Dansk kunst historie (1850-1900)

 

70.96          Voss Knud                                   410. Dansk kunst historie (efter 1900)


70.96          Christen Dalsgård                       410a. Christen Dalsgård 1824 - 1907   

 

71.6            Michelsen, Peter                         411. Bondehuses Alder

 

71.6            Steensberg Axel                         412. Den danske bondegård

 

71.6            Stoklund Bjarne                         413. Bondegård og Byggeskik


71.6            Byggestil 1940                           413-a Billige boliger af danske matr.


71.6           Sommerhuse 1936                       413-b  Sommerlauben und  Wohnlauben

 

71.8            Horskjær Erik                            414.De danske kirker

 

71.8          Niels Mortensen                          415. Skiveegnens Kirker

71.8          Niels Munk Plum                         415a Kirke og sogn i fortid og nutid.

71.8


71.9            Porsmose Erland                        416. Den regulerede Landsby (I  II)

73        Viborg amt                                     416-1  Mindesten og monumenter i 
                                                                           Viborg    Amt

 

73.0            Augustinus Fonden                    417. Kunstschætze aus der Zeit

                                                                      Waldemar des Siegers (L)

74.6            Ulla Håstrup                              418. Danske kalkmalerier ( 6 b. 1080-1536):

Lihme kirke, Otting kirke, Oddense kirke, Vejby kirke, Lem Kirke

 

74.6            Glob P. V.                                   419. De næsten ukendte

 

75.1            Clausen V.E,                              420. Det folkelige danske træsnit 1650-

                                                                          1870

76.0            Gorm Benzon                             421. Antikviter og snurrepiberier

 

76.0            Gorm Benzon                             422. Små antikviteter

 

76.4          Mogens Rud                                423. Bayeux Tapetet(L)

 

76.236        Otto Sørensen                            424. Var Skives Jydepotte-Industri en

                                                                      Fabel? (Særtryk af Skiveb.

76.236        John Simonsen                           425. Fra Oldtids- Pottemagerens Værksted

                                                                      Skive museum 1989   (L)

76.61          Lassen Hans                               426. Jydepotter og Løb

76,63         Axel Steensberg                          426a  Danske bonde møbler     

 

76.7            Scraderder, Erik                         427. Aluminium 
 

78.6           Husmandsforlaget                      427-1  Husmands - sangbogen

79.38        Kirsten Skårup                            428. Fikserbilleder og labyrinter(L)

 

 

79.5           Anne Marie Lind Børup              429. Sangleje (L)

79.6          Elsa Steen Sørensen                     430. Fra gevær til bat (60 år med SGU (L)

 

89.6          Hald Kristian                               431. Personnavne  I, Oldtiden

 

89.6            Hald Kristian                             432. Personnavne i Danmark.  II

                                                                           Middelalderen 

89.56          H.F. Feilberg                              433. Ordbog over jyske almuesmål

                                                                           Bd, 1 til 4         (L)

                                              

89.68        Hald Kristian                              434. Stednavne og kulturhistorie

 

89.64        Lund G.F.V                                 435.  Ordbod til gamle danske

                                                                          Landskabslove

89.68        Houken Åge                                 436. Håndbog i danske Stednavne

      

89.684      Gad G.E,C.                                  437. 1948. Viborg Amts stednavne

 

89.684      Albøge Gordon                            438. Stednavne i Ringkøbing Amt ( I. II.)

 

89.684      Hald Kristian                               439. Marknavnestudier

 

89.684      Holmberg Bente                          440. Stednavne som kulturhistorisk kilde

 

89.684      Jørgensen Bent                            441. Stednavne og samfærdselshistorie

 

89.684      Knudsen Gunnar                        442. Viborg amts stednavne

 

90.0          Alf Ahlberg                                 443. Vor kulturarv  I. II.              (L)

 

90.0            Bråten Jens                                444. Kimbrerne (Historie teorier og myter)

 

90.0          Per Krarup                                 445. Vor kulturarv bd.I og II (L)


90.5
                                                              
446. Fortid og Nutid (1 – 15) bind

 

90.5          Sofus Møller med fl,                    447. Årbøger. Nordisk oldkyndighed og

                                                                      og historie 1900 og fremad 71 bd.

90.7          Albert Olsen                                448. Lokalhistorie – Rigshistorie

 

90.7          Jørgensen Johan                          449. Skifter og testamenter

 

90.72        David Brown                              450. Den Angelsaksiske England(L)

                                                                      Vikingernes ankomst

 

90.72        Mogens Vedsø                             451. Bygnings Arkæologiske studier 1986

                                                                      Spøttrups ældste udforming (L)

90.84        Simon Georg                              452. Gotisk skrift (2 bd.)

 

90.84        Henning Jensen                            453. Gotisk skrift

 

90.86        Bæksted Anders                          454. vDanske indskrifter

 

90.87        Knud Prange                                455. Heroldik og historie

 

90.87        Achen, Svend Tito                       456.  Identifikation af Våben skjolde

 

90.88        Galster  Georg                             457. Mønt

 

91.1          Åberg-Søren Hansen                   458. Biografisk Håndleksikon bd.1- 3(L)

 

91.1          Mathiasen Therkel                      459. Danske oldsager ( 1- 2- 3-4)

 

91.1          Olfert Voss                                  460. Nationalmuseets Arbejdsmark. 1959

                                                                      1961-1962-196t-1968

 

91.22        C.W. Ceram                                461. Hittiternes gåde

 

91.5          Historisk Samfund for Viborg Amt 462. Romansk Stenhuggerkunst

 

 

96.0          Palle Lauring                               463. Unionskrigene

 

96.0          Erik Kjersgård                             464. Danmarks historiske bilb.(I-II-III-IV)

 

96.0          John Danstrup og Hal Koch        465. Danmarks historie bd.(1 til 14)

 

96.0          Åge Friss md fl.                           466. Det danske folks historie ( 1-8)

 

96.0          Inge Skovgård-Petersen m.fl.      467. Danmarks historie bd. 1 til 1340

                                                                           bd. 2 til 1648

96.0          Palle Lauring                               468. Svenskekrige og Enevoldsmagt

                                                                           1648-1683

96.1          Erik Ulsing                                  469. Kongemagt og samfund i Middelalderen

 

96.1          Palle Lauring                               470. Vikingerne

 

96.1          Palle Lauring                               471. De byggede Riget

 

96.1          Gudmund Schutte                        472. Danisk Landnam i Østjylland

                                                                      Landnam ”Indtrægere og erobere”                                                                                                                                                                                                                                

96.15        Torben Grøngård Jeppesen        473. Middelalder landsbyens opståen

 

96.2          Otto L. Sørensen                        474. Skive og Skivehus i Lenstiden (L)

                                                                     

 

96.4          Birgit Løgstrup                           475. Bundet til Jorden.(Stavnsbåndet i

                                                                          praksis 1733-1788)

96.4          Olesen Husted                            476. Politiske udviklings historie i Salling

                                                                          Første og anden del

96.4          Ochsner Bjørn                             477. Fotografiet i Danmark 1940-1940

 

96.7          H.E Sørensen                               478. Skyttegrav og hjemmefront (L)

                                                                      Meget fra sønderjylland før 1920

96.7          Underversitetslektor dr. phil       479. Historisk tidsskrift 84bd.1-2: 85 bd.1-2

                 Esben Albrectsen                         480. 86 bd.1-2: 87 bd.1-2: 88 bd. 1-2: 89

                                                                      Bd. 1-2: 90 bd. 1-2: Et bind 90

96.7          Historisk Tidsskrift Professor     481. Historisk tidsskrift 78 bd. 1-2:

                 Professor dr. phil Axel E.    482. 79 bd. 1-2:80 bd.1-2: 81 bd. 1-2:

         

                                                                      82 bd. 1-2: Et bind 83 (1-2)

96.7       DVD                                    482a. Danmarks historie 1893 - 1993    

.

                 Christensen

96.71        Kim Furdal                                  483. Sønderjysk Månedsskrift 1995(L)

                                                                      Sprængning af bunkers efter krigen

                                                                      Åbning af sikringsstilling Nord

 

96.71        Hans Ole Matthiesen                  484. Guide til Sikringsstilling Nord (L)

                                                                     Hvad stiller man op med 900

                                                                      Betonbunkere?

 

96.71        Natteravnene                               485. Hilsen til Margit. Elisabeth

                                                                      Folkeregistret i Skive bliver flyttet

                                                                      Til Glyngøre og gemt i et sommerhus

 

96.71        Hans Chr. Berg                           486. Medgang og Modstand

                                                                      En oversigt over den tyske besættelse

                                                                      Af Danmark 1940-45

                                                                      ”OPROP”

96.71        Peter Laursen                               487. Europas bedste nedkastnings Chef

                                                  Tholstrup

96.71      Merete Just                                   487 a. Anton Rask - landsbylæge,

                                                                      diplomat og modstandsmand i Selde   

 

 

96.71        Svenn Seehusen                          488. rihedens Lys over Danmark (L)

                                                                      Liste over danske der kan besvare

                                                                      Disse spørgsmål

 

96.71        Carl Fonagers arkiv                     489. Glimt fra modstandsbevægelsen

                                                                      1940-1945 i nordvest Jylland(L)

                                                                      Oversigt nedkastningspladser Struer
96.713     Andreas skov                               489-0. Sabotage - da danskerne gik til aktiv
                                                                           modstand mod den tyske besættelse

96.72      SLA                                              489-1  Fra Rationering til velfærd
                                                                      Billeder af Danmark i 1950´erne

 

99.0         Krejsten H. Lidegård                  490. Den bette Kumpen  2.bd.

 

99.0          Krejsren H. Lidegård                   491.Gråbonden fortæller   

 

99.0          Christoffer Gessing                      492. Jubel lærere bd.1-2-2: 1983

 

99.0          Sofus Elvius                                493. Danmarks Præstehistorie 1869-1884

 

99             Max Groshennig                          494. 1884-1911 (to bd.)

 

99.0          S.V Wiberg                                  495. Almindelig dansk præstehistorie

                                                                      3.bd. A-H:  I-R:  S-Ø

99.0          S.W Wiberg                                496. Den alminelige danske præste historie

                                                                                       Bd. IV

99.0          Ejnar Poulsen                              497. Viborg amts degne og skolehistorie

 

99.05        Niels Friis                                    498. Dødsfald i Danmark 5bd. 1968-69-70

                                                                      71-72

 

99.05        Louis Bobe                                   499. Fortegnelse over Littrære arbejder

                                                                      Louis Bobe

 

99.05        Hans H. Worsøe                          500. Personalhistorisk Tidsskrift.   Bd. 31 stk

                                                                     

 99.1         Harald Ilsøe                                 501  555 selvbiografier

                                                                                                                                                                             

99.26          V. Richter                                   502. Dødsfald i Danmark 1761-1890 (I-II

 

99.3          Nationalmuseet                            503. Smeden

 

99.3          Ejnar Poulsen                             504. Viborg amts degne og skolehistorie

 

99.3          Salomon J. Frifelt                        505. Gennem de Jydske Udmarker

 

99.4            Mikkel Fyhn Christensen          506. Bogen om Nautrup

                 Jacob Vølver

 

99.4          Ditlev Andersen                          507. Erindringer fra Balling, Mejrup

                                                                      Skave, Nr. Nissum Sdr. Lyngvig

                                                                      Skjern og Ikast (L)   

99.4          Hugo Mathiasen                         509. En Greve                            

 

99.4          Steffen Steffensen                       510. Klitboer

 

99.4          Jens Hvidberg                              511. Frøavler. En m

 

99.4          Jeppe Åkjær                                512.  Den hvide, den blide rug
                                                                                                Jenle

99.4          Rud Kjems                                  512-0  Hjalmar Kjems, Skive    

99.4           Skivebogen 1941                       512-1  Marie Bregendahl

99.4          Kruse Rasmus H.                        513. Naturmaler og Antikvar (L)

 

99.7            Else Steen Ølgård                       514. Barn af kartoffeltyskerne 1759-2009

 

99.7          Hans H. Worsøe                          515. Find dine rødder

 

99.97        Albert Fabrisius                           516. Håndbog i slægtsforskning

 

99.97        Hans de Hofman                          517. Samlinge af Private og Stiftelser

                                                                      Fundationer og gavebreve

         

99.97        Dørken Bilstrupgård                   518. Dørken, Havbo, Muldvad Slægterne

 

99.94        Th. Hauch Faus Bøll                   519. Patriciske Slægter (I-II-III-IV-V)

 

99.94        Hans H.Worsø                            520. Find dine rødder

 

99.94         Suno Scharling                           521. Min slægt

99.94          Svend Hørby                             522. Lømmelår i efterkrigstiden,     

    
                                                                         Sdr. Andrup, 1945, befrielsen, Mads   
                                                                        Stærdahl,, udflugt

99.94,         Johanne Buchardt                     523a. Romanen Født til gråd

99.94          Johanne Buchardt                   523b. Romanen Guds og menneskers ager

99.94           Johanne Buchardt                  523c. Huset under stjernerne

99.94          Johanne Buchardt                   523d. Vinden og kirsebærtræerne

99.94          Johanne Buchardt                    523e.  Der går ingen vej tilbage

99.94          Johanne Buchardt                   523f. Vejen mod nord

99.9            Kaj Smedemark                       524    Tag lyset med

99.9           Erik Steen                                525     Violinisten A.C. Yttrup

99.9           Bjarne Nielsen Brovst               526   Jeppe Åkjærs kusine

99.9           Olaf Carlsen                             527  En jydsk drengs dagbog 1824     

                       BØGER  FRA   LÆSESTUEN  VIL VÆRE MÆRKET (L)

 

 

Overskrift 1