Ramsing realregister
Udarbejdet af Erik Trudsø. (Søgefeltet fremkommer ved tryk på tasten F3)
Brug windows søgesystem (luppen).
NB: Efter 1953 kan man ikke se om det er ejer eller lejer der bor på adressen.

Ramsing  

 

Engvej

Nr. 1  matr. nr. 7bh (Ramsing By) 
1972 
 Jørgen Thomasen

 

Nr. 2  matr. nr. 8d (Ramsing By)

1885  fra Kresten Madsen Østergaard  til Mathias Christensen,

1894  Jens Michael Nielsen,   1901 mageskifte, Ane Kathrine Madsen Østergaard

1934  fra arvingerne til Søren Jensen,   1938 Søren Sørensen,

1957  skifteretten, enken Dorthea Sørensen,   1957 kommis Viggo Sørensen,  

(1980) Henning Christensen,    1981 Jytte Mortensen,   1984 Anette Hansen

1986   Flemming Nielsen,    1996 Birgit Wadskjær,    1997 Mikael Winkler,

1998   Poul E Sørensen,    2001 Birthe Trærup  2012 Niels Nielsen

 

Nr. 3  matr. nr. 7bg (Ramsing By) opført 1972
1978
 Svend Aage Rusbjerg  2007  Knud M Espersen

 

Nr. 4  matr. nr. 6c 16m 17m 17a 6y (Ramsing By)

omkr. 1820,  fæster Christen Larsen
Matr. 1844  Ejer Niels Christensen
1857  Niels Hansen,   1875 Niels Jeppesen,  

1893 skifteretten, Laurits Nielsen og Christiane Christensen, 

1893  Niels Christian Poulsen Hansgaard,   1898 Jens Christian Sinding,

1900  Jens Iversen,   1911 Niels Sinding Iversen

1943  skifteretten som adk for  Nielsine Holmgaard,   1948 Magnus Møller,  1966    Henry Sørensen,  1993 Eva Sørensen,

 

Nr. 5  matr. nr. 21q (Ramsing By) (udstykket fra 21a)

1953  fra Viggo Nielsen til kontrolassistene Åge Bjerregaard,  købes. 1200 kr.

1957  Kristian Trærup

 

Nr. 6  matr. nr. 6ø (Ramsing By)  (ubebygget)

 

Nr. 7  matr. nr. 21a 9g 9k 12i 21p 20c (Ramsing By)

1860  Jens Christian Henriksen,   1861 Peder Christian Sørensen,

1899  Berthel Jensen,    1909 Jens Peder Nielsen,

1942  Viggo Nielsen.  1999 Valborg Nielsen,   2000 Anders Madsen

2004   Heidi Viftrup   2007 Anders Madsen

 

Nr. 8  matr. nr  9f  (Ramsing By)

1908  Anthon Jensen til Niels Sørensen,  1915 skifteudskrift som adk for Andreas Rasmussen

1915  Niels Christian Simonsen,    1939 skifteretten som adk for arvingerne

1939  Axel Kristian Nielsen,   Nielse Sørensen 1978 Karen Børsting Pedersen    1997   Lisbeth M Vang

 

Nr. 9  matr. nr  18 8b 8m 8q  (Ramsing By)
1664, fæster Christen Andersen,  1688, fæstere Jens Nielsen og Mads Graversen.  1703 Mads Graversen,  1739, fæster Jens Jørgensen, kaldet "Skrædder", omkr. 1750  fæster Jens Jensen Skrædder,  1787 fæster Anders Pedersen,  omkr. 1810, fæster Svenning Hansen, 1827 fæster Peder Andersen Knud  
1857  Jens Christian Nicolajsen,   1866 Søren Pedersen,   omkr. 1876 ejer Søren Berthelsen
1884  Christian Madsen Østergaard,

1937  Niels Peder Svejgaard,  

1948 Jens Nielsen Jensen      
1968
  Svend Åge Madsen    

2010 Martin Madsen

 

Nr. 10  matr. nr 9h (Ramsing By)

1912  fra Jens Peder Nielsen til Mathias Kristensen,

1941   Karoline Kristine Andersen,    1981 Henrik K Trærup,    1984 E. Vagn Vang

2005   Kristian Madsen

 

Nr. 11  matr. nr 9b 9e  (Ramsing By)

1840  Søren Espersen,   1866 Niels Sørensen,   1907 Anthon Jensen,

1941  Ejnar Jensen,   1973 Leif Holm,     2004  Alex Sørensen


Matr. nr. 10a (Ramsing By)
1664  fæster Jens Christensen
omkr. 1700  fæster Jørgen Søfrensen
1739  fæster Søren Jørgensen ( søn af foregående)
1801  fæster Jørgen Sørensen, fæster af foregående
omkr. 1815  fæster Peder Sørensen
Matr. 1844 (fæster fra omkr 1833) ejer Jens Nielsen
1861  Niels Jensen, kaldet Niels Ramsing
1884  skifteretten Ane Christensen
1894  Niels Hansen (svigersøn til foregående)
1907  skifteretten , enken Maren Jensen 
1907  Vielsesattest, Kristian Madsen
1937  Marius Madsen, søn af foregående
          Ove Andersen, Håsum

Nr. 12  matr. nr 10n (Ramsing By)

1948  fra M. Pallesen til Marius Madsen,    (1980) Niels Sørensen

 

Nr. 14  matr. nr 10d 10oh 10l 17m 10m (Ramsing By)

1885  fra Ane Kristensen til Søren Peder Berthelsen,  1897 Ramsing Brugsforening

1920  Jens Kirk,   1922 Marinus Pallesen,slagtermester 
1950 Peter Bech Poulsen,   1970
 Vagn Vang,    1984  Poul E Holm

 

Nr. 15  matr. nr 12c 7e 6g 9i 12g 12h 7l (Ramsing By)

1859  Niels Sørensen,   1892 Søren Sørensen,   1938 Søren Christian Madsen,

1953  Laurids Christian Jensen,    (1980) Niels Christian Vestergaard

 

Nr. 17  matr. nr 9e 10h (Ramsing By)

1893  Niels Sørensen til Niels Andersen,   1914 Klaus Jensen,   1917 Ingvard Pedersen,

1919  Ferdinand Olesen,   1921 Søren Christian Madsen,   1939 Søren Jensen,1948SvendÅgePedersen, 1956 HenryPedersen   
Karen   Børsting Pedersen  1978
 Kurt Eigil Faurholt Jespersen

 

Matr. nr. 11a (Ramsing By)
1664  fæster Christen Andersen
(Matr 1688, fæstere Jens Nielsen og Mads Graversen
1703  fæster Mads Graversen
1739  fæster Jens Jørgensen, (kaldet "Skrædder")
omkr. 1750  fæster Jens Jensen Skrædder, søn af foregående
1787  fæster Anders Pedersen
omkr. 1810  fæster Svenning Hansen
1827  fæster Peder Andersen Knud
1857  ejer Søren Pedersen Knud, (søn af foregående)
1878  skifteretten Johanne Poulsen
1878  Søren Berthelsen
          Gården flyttes til sin nuværende plads, der var købmandsbutik, senere brugsforening, (fra 1880- 1884)
1884  Kristian Østergaard
1937  Niels Peder Svejgaard (fra Otting)
1948  Jens Nielsen Jensen
1968  Svend Åge Madsen

Nr. 18  matr. nr 10b 11e 12e 12b 12d (Ramsing By)

1842  Jens Jensen Vestergaard,   1888 Jens Christian Nicolajsen,

1891  mageskifte Niels Madsen,   1892 Jens Peder Nielsen,  

1894  Niels Jensen Sinding,   1903 Niels Christian Christoffersen,

1926  Julius Dahlgaard,   1960  Kristian Dahlgaard

 lejere (1998  Else M Villadsen, 2001 Anette Hjelmager)
1996  Jens Jørgensen

 

Nr. 19  matr. nr 13k (Ramsing By)
1932  udstykket   fra 13 a Ebbe Vestergaard

(1980) Vagn Toft,  1984 Lisbeth Mejland, 1986 Kim Mejland

1990    Anton Stampe,  1991 Åge Berthelsen

 

Nr. 19A (23)  matr. nr 10g 15e 11k  (Ramsing By)

 

Nr. 20  matr. nr 11d  (Ramsing By)

1896  fra Christen Madsen Østergaard til Elise Nielsdatter,

1898  Chresten Josephsen (Dam),   1925 Anders Peder Andersen,

1951  skifteretten som adk for enken Ellen Kathrine Andersen,

1951  Arne Andersen,   1988 Michael E Grønvald Jensen,      2002 Laila Dahl

 

Nr. 21 matr. nr. 20d (Ramsing By)

1860  Søren Jacobsen Konge,    1875 Morten Jensen    1881 Christiane Nielsen,

1892  vielsesattest som adkomst for Søren Nielsen Høgh,    1913 Niels Rasmussen,

1940  skifteretten som adkomst for Maren Rasmussen,    1940 Ole Falk

1945  Christian Madsen,    1946 Carl Walther Jensen,    1949 slagtermester A.J.Nielsen,

 (1980)  Jens Kristian Øster   2001    Agnes Øster

1996 Marie Louise Iversen, 1999 Maibritt Jensen, 2000 Svend E Jespersen  2005  Morten H. Jensen

 

Nr. 23   matr. nr  10f (Ramsing By)   

1983 Jens Peder Hansen, 2002  Karen T Hansen, 2004 Steen Sørensen

 

Nr. 24  matr. nr 13a (Ramsing By)

1683  fæster Peder Graversen
omkr. 1700,  fæster Søren Pedersen Vestergaard
omkr. 1730  fæster Anders Vestergaard
omkr. 1760  fæster Niels Adnersen Vestergård,(søn af foregående)
1789  fæster Jens Christensen, g. m. datter af foregående fæster
omkr. 1820  fæster Jens Vestergårds enke
1840 Christian Jensen Vestergaard, 

1861 amtstilladelse som adkomst for Bolette Andersdatter,   1871 Andres Sørensen,

1901  Christen Andersen Vestergaard,    1945 skifteretten, arvingerne til Knud Vestergaard,

(1980) Kaj Høstgaard Jensen

 

?  24A  13h (Ramsing By)  (Skole m.m.)

 

Nr. 25 matr. nr 20d 5e (Ramsing By)

1860  Søren Jacobsen,   1875 Martin Jensen,   1881 Christiane Nielsen,

1892  vielsesattest, Søren Nielsen,   1913 Niels Rasmussen,

1940  skifteretten som adkomst for Maren Rasmussen,   1940 tømrermester Ole Falk,

1945  Christian Madsen,    1946 Carl Walter Jensen,   1949 slagtermester A. J. Nielsen

2005  Morten Jensen

 

Nr. 27  matr. nr 10f (Ramsing By)

1893  Jens Peder Nielsen til Jens Christensen  Vestergaard,

1923  arveudlæg Jens Christensen Vestergaard,   1932 Kristine Vestergaard,

1934  Kirstine Nielsen,  1941 Theodor Rasmussen,  1943 Jens Moesgaard

(1980) Jens Peder Overgaard, 1981 Kaj Olesen,  1983 L. J Holm,

1984   Conni Svane,  1987   Michael Carlsen,  1988 Henry Døssing,    1989  Jan Laursen,  1990  K. Sørensen, 1993 Flemming N Laursen,     1996  Kaj O Laursen

 

Fyrre allè

 

Nr. 1 matr. nr. 7bt 008 (Ramsing By)

(1980)  Ejner Hansgård Jensen,    1989 Johanne Jensen  

 

Nr. 2 matr. nr. 7ba (Ramsing By)

(1980)  Knud Åge Jensen,    1987 Frank Davidsen,    1984 Vagn Andersen,

1991    Jacob Andersen,    2001 Svend Åge Madsen (Andreas Birch)

 

Nr. 3 matr. nr. 7bs 007 (Ramsing By)

(1980)  Villy Kristensen

 

Nr. 4 matr. nr. 7aø (Ramsing By)

(1980)  Finn Grundvad Nielsen,    1986 Henning Kjær,

 

Nr. 4B matr. nr. 7as 001 (Ramsing By)

 

 

Nr. 5  matr. nr. 7br 001 (Ramsing By)

(1980) Anthon Kristian Pedersen,    1990 T. Frederiksen,

 

Nr. 6 matr. nr. 7bl 004 (Ramsing By)

(1980) Henning Rasmussen   “Ramsing Smykker”

2001   Bent Madsen

 

Nr. 7 matr. nr. 7bp 004 (Ramsing By)

(1980) Poul Werner Krøyer Pedersen,    1986 Per L. Lauritsen,   

1988    Jens Alsbjerg,    1992   Mortensen,

 

Nr. 8 matr. nr. 7bi  002 (Ramsing By)

(1980) Kirkebetjent Dan Boel Nielsen,

 

Nr. 9 matr. nr. 7bo 003 (Ramsing By)

(1980) Erich Aksel Nielsen

 

Nr. 10 matr. nr. 7bk 003 (Ramsing By)

(1980) Arne Vestergaard,

 

Nr. 11 matr. nr. 7bn 002 (Ramsing By)

(1980) Andreas Høgh,    1991 John B. Jensen,

 

 

Fælled Alle

 

Nr. 1  matr. nr  7ce 011 (Ramsing By)

(1980) Vagn Kristensen

 

Nr. 2  matr. nr  7bu 002 (Ramsing By)

(1980) Hans Bundgaard Jensen, 1983 Ove G Sørensen, 1984 Henrik Trærup,

1993   Jesper Pedersen,  1995  Bjarne B Jensen, 2002 Lisbeth H Jensen

 

Nr. 3  matr. nr  7cb 010 (Ramsing By)

(1980) Magnus Andersen, 1991  Jens Peder Sørensen

 

Nr. 4  matr. nr   7bv 003 (Ramsing By)

(1980) Tom Laursen Dahl

 

Nr. 5  matr. nr  7ca 009 (Ramsing By)

(1980) Steen Lynggaard Olesen

 

Nr. 6  matr. nr   7bx 004 (Ramsing By)

(1980) Robert Sørensen

 

Nr. 7  matr. nr  7bø 008 (Ramsing By)

(1980) Niels Jørgen Sørensen

 

Nr. 8  matr. nr  7by 005 (Ramsing By)

(1980) Benny Mortensen

 

Nr. 10  matr. nr  7bz 006 (Ramsing By)

(1980) Knud Laigaard Frederiksen

 

Nr. 12  matr. nr  7bæ 007

1983 S.R.Larsen

 

Grundvadvej 

 

Nr.  14   matr. nr. 1c (Sdr. Andrup)

              1885     Rasmus Madsen     1897 Anders Peder Sørensen    
18   1898     Jens Julius Hammer

              1912     Aage Nielsen       1916 Frederik Philipsen      
19   1924     Peder  Hammer

                           Henry Hammer        Torben Hammer

             

Hasselvej 

 

Nr. 2  matr. nr. 1fl (Bustrup Hovedgaard)  forretning

(2007)  ”Brd. Nautrup I/S” vognmandsforretning

 

Nr. 4  matr. nr. 1fm (Bustrup Hovedgaard)  beboelse og forretning

1988  Eigil Dalgaard   ” Lem Murerforretning”

 

Nr. 6  matr. nr. 1fp (Bustrup Hovedgaard)  fabrik og lager

1990 Lem Møbelfabrik

 

Nr. 7  matr. nr. 1fo (Bustrup Hovedgaard)   forretning

1990 ” Berghof Salat og Delikatesser”,    1994 ”Satcom”

 

Nr. 8  matr. nr. 1fu (Bustrup Hovedgaard)  spec. anvendelse

         ”Ramsing – Lem – Lime – Kraftvarmeværk”

 

Nr. 9  

1994 ”Germotech APS”

 

Nr. 11

”Po Bo Møbelfabrik”

 

Nr. 13

1993 ”PEVI Møbler”

   

             

Holmgaard Alle  

 

Nr. 1  matr. nr 7a 11h 7ø 7ad 20l 21l 21o (Ramsing By)

(1688) fæster Chr. Madsen,    (1703) fæstere Niels Christensen og Jens Christensen,

1739   fæstere Lars Madsen og Anders Jensen,    1754 fæster Lars Madsen (Brand)

1758  fæster Lars Larsen Brand,     1810 Søren Knudsen,

1840  Knud Sørensen,   1871 Jacob Pedersen,   1906 Jens Christian Pedersen,

1911  Thorvald Pedersen Refsgaard ,   1942 Niels Svenning Nielsen, 1993 Esther M Nielsen, 1994  Per B Christensen     1998 Peter Bligaard

 

Nr. 2  matr. nr 7i (Ramsing By)

1916  skifteretten som adkomst for Ane Kirstine Pedersen,  1916 Laust Nielsen,

1925  Peder Dahlgaard,   1928 Jens Rasmussen, 

1929  skifteretten som adkomst for Karen Kirstine Rasmussen,  1929 Kristian Pedersen,

1934  Anders Madsen,    (1980) Knud Nielsen,   1995 Henrik Nielsen ,    1997 Brian Nielsen

 

Nr. 4  matr. nr 7ct (Ramsing By)

(1980) Svend Aage Jensen

 

Hovvej  

 

Nr. 1  matr. nr 7f  7x 7y 20b 20c (Ramsing By)

1860  skolelærer Peder Schmidt,   1863 Jørgen Villadsen,   1898  Villads Jørgensen,

1936  Vilhelm Jørgensen,    (1980) Niels Aage Nielsen, 1986 Kaj Nielsen. 1990 Kaj Laursen,

1991 Susanne Kaastrup, 1994 Peder H Sørensen , 1998 Jørgen Jacobsen,  2004 Annie Madsen

 

Nr. 2  matr. nr 12a (Ramsing By) "Nygaard" (i ældre tid hed den
                                                  Skjørtsgård eller Skjødsgård)
1664  fæstere Niels Jensen og Anders Christensen
(matr. 1688 er fæster Anders Jensen Guust (gården betegnes "øde"))
1703  Fæstere  Gravers Pedersen og Jens Pedersen
             (er sandsynligvis brødre)
1739  Jens Jørgen Kirkegård (nåske Jens Kristensen Skjødsgård)
           og (måske) Jørgen Iversen Fyndbo
omkr. 1770  fæstere Søren Svensker og Chresten Gjølbo
1773  Christen Gjølbo, (deltog i opstanden mod herremanden på Bustrup
før 1787  fæster Jens Svenningsen
1787  fæster Svenning Jensen, (søn af foregående)
1844  Ole Christensen Stampe, (g.m. foregående fæsters datter)
1859  Svenning Jensen
1887  Ole Stampe Svenningsen ( søn af foregående ejer)

1917  skifteretten, som adkomst for enken Ane Svenningsen

1917  Peder Gerhard Marinus Sørensen,

(1980) Niels A. Nielsen, 1986 Svend Dahlgaard, 1997 Søren Dahlgaard

 

Nr. 3  matr. nr  7bq oo5 (Ramsing By)

1989 Frank Davidsen, 2004 Morten Rasmussen

 

Nr. 4  matr. nr 10o (Ramsing By)

1986 Hans Munck, 1988 Søren Wadskjær, 1991 Arne Andersen

 

Nr. 5B  matr. nr 7c (Ramsing By)

1989 Preben Sørensen, 1994 Jim Jespersen, 1999 Laurs Breum

2000 Lene Sadolin, 2004 Mikael Pedersen

 

Nr. 5C  matr. nr 7c 7m 7u (Ramsing By)    Ramsing Mølle”

1871  Søren Peder Berthelsen og møller Jens Nielsen,   1876 Laurs Nielsen,

1880  testamente som adkomst for Karen Nielsen,   1885 Niels Madsen,

          Møllen brændte 1885, men blev genopført samme år.

1892  Niels Christensen,   (han kom fra ”Skive Østermølle”. købesum 11.000 kr.)

1934 skifteretten som adk. for Dorthe Kirstine Christensen,

1941  Kirsten Korsgaard Christensen,  1989 Eigil Laustsen, 1991 Henrik Laursen,

1997 Frands Mortensen,  1998 Trine L. Andersen, 1999 Danny Andersen,

2001 Ali Al-Bayati    2004 Svend E. Jespersen

 

Nr. 5D matr. nr. 7c (Ramsing By)

1988 Emmy B Nielsen, 2001 Svend E. Jespersen

 

Nr. 5E  matr. nr 7c (Ramsing By)

1989 Edith Bang

 

Nr. 5F  matr. nr 7c (Ramsing By)

1989 Thorvald Pedersen, 1993 Anthon Mogensen, 2000 Saod Hamad

2004 Henrik Bligaard

 

Nr. 5G  matr. nr 7c (Ramsing By)

1989 Dagny L. Jensen,  Kaj S Rasmussen

 

Nr. 5H  matr. nr 7c (Ramsing By)

1989 Aksel K. Madsen, 1996 Mary Handberg, 2000 Ingemann Sørensen,

2001 Hartvig Andersen

 

Nr. 5K  matr. nr 7c (Ramsing By)

1989 Kathrine Nielsen, 1997 Inge Nørremark, 2004 Betty Christensen,

2005 Letissia Pemba

 

Nr. 6  matr. nr 9a 10c (Ramsing By) (I Spøttrup Lokalarkiv reg. nr. A 121 omt. denne gård)

1739  Jacob Berntsen,    1776,  Peder Christensen Abildgaard,    1790 Niels Thybo,

1802  Niels Christensen Brand,    1825 Søren Espersen,     1841 Søren Christensen Norby,

           (i 1841 deles gården i 3 gårde matr nr. 9a , 9b , og 9c)

9a overgår 1844 til  Clemmen Pedersen,   1875 Christian Christensen Baunsgaard,

1882  Jens Christensen,   1920 Kristen Rasmussen,   1925 Hans Hessellund Jeppesen,

1925  skifteretten som adkomst for enken Elna Hessellund Jespersen

1986 Jens Krog

 

Nr. 7  matr. nr. A 02 (Ramsing By) ?

1981 Jørgen Damgaard Jensen, 1982 K. E. Rasmussen, 1986 Egon V. Laursen

2000 Sauhia Rasmussen, 2001 Brian Laursen

 

Nr. 7B  matr. nr 7cp (Ramsing By)

2002 Michael Grønvaldt

 

Nr. 8  matr. nr 8a 8n (Ramsing By)

1739  fæster Christen Dalsgaard,  1752 fæster Anders Thøgersen, 1776 fæster Jacob Berntsen

1777  fæster Peder Sørensen,  1785 fæster Anne Sørensdatter, 1787 fæster Jeppe Larsen Brand        1830  fæster Niels Hansen  

1842 deles gården i 2 Niels Hansen køber matr 8b og Niels Jepsen  matr 8a, 

1876 Laust Nielsen      1917  Åge Nielsen     1930  fra Åge Nielsen til Markus Sørensen,      1991 Per Thor Straten

 

Nr. 12  matr. nr 8u 8v  (fra 8b)  (  (Ramsing By)

1943  fra Niels Peder Svejgaard til Jens Jensen,    1952 Henry Jensen,

1956  Kristian Moesgaard,    (1980) Aksel Kirk Madsen,  1991 Gert Andersen,

1994 Birthe Ibsen,     1995 Joan I.K.Nielsen,       2001 Richu T. Frederiksen

 

Nr. 14  matr. nr 8z (Ramsing By)

1955  fra Jens N. Jensen til  vognmand Peder Kristian Handberg, ( købes.  1000 kr.)      

1995 Mary Handberg,    1997 Jørgen Nygaard,

 

Nr. 16  matr. nr 8g 8h (Ramsing By)

1899   Carl Edvard Landstrøm    1900  Karen Marie Nørskov Nielsen,

1955  skifteretten som adkomst for arvingerne til Andreas Høgh,

(1980) Svend Aage Pedersen

 

Nr. 18  matr. nr 8f (Ramsing By)

1894  fra Peder Pedersen til Christian Frederik Christensen   1897 Maren Christiansen,

1931  Håsum Ramsing Kommune   (1980) Kaj Ove Mikkelsen

 

Nr. 20  matr. nr 8e 7g  (Ramsing By)

1888  fra Kristian Madsen Østergaard til Peder Pedersen,   1898 Erik Nielsen,

1898  Peder Pedersen,   1936  fogedretten til Søren Storgaard,

1937  Edvard Ditlev Mortensen,    1938 fogedskøde fru Bodil Augusta Jensen,

1938  Peder Kristian Jensen,   1941 Kristian Johannes Nielsen,  1944 Anton Jensen,

1958  skifteretten som adkomst for enken Sine Jensen,   (1980) Kristian Kirk Madsen,

1986 Jørgen Rasmussen, 1988 Claus Nielsen,

 

Nr. 22  matr. nr 7d 7p 7e 7k (Ramsing By)

1884  Jens Christian Christensen Smed,   1911 Peder Jensen,

1924  Karl Kristensen Trærup,   1939 Anders Jensen

(1980) Peder Johan Vang, 1989 Lis K. Vang, 1995 Else M. Villadsen,

2004 Tina Sommer, 2005 Mikkel F. Jensen

 

 

 

Kirke Alle

 

Nr. 1  matr. nr 7ae (Ramsing By)

             Kommunekontoret

 

Nr. 2  matr. nr 7s (Ramsing By)

1920  Johan Nielsen til  Ramsing Brugsforening

1997 Ramsing Minimarked

 

Nr. 3  matr. nr 7bb (Ramsing By)

(1980) Frederik Refsgaard, 1991 Edith Refsgaard, 1998 John Pedersen,

2004 Britta Pedersen

 

Nr. 4  matr. nr. 26e (Ramsing By)

(1980) Harry Peder Kristiansen, 1990 Dorthe Kristiansen, 1998 Anne Grethe Østergaard

 

Nr. 5  matr. nr 7bc (Ramsing By)

(1980) Tage Nielsen

 

Nr. 6  matr. nr 26f (Ramsing By)

     “Sparekassen Vestsalling”

 

Nr. 7  matr. nr 7av (Ramsing By)

(1980) Leo Jensen

 

Nr. 8  matr. nr. 1p (Ramsing By)

1981 Erik Høj Jensen, 2004 Jens Dalsgaard

 

Nr. 9  matr. nr. 7ap (Ramsing By)

(1980) Jørgen B Rasmussen, 1985 Jørgen Damgaard Jeppesen, 1996 Hanne Trærup,

 

Nr. 10  matr. nr. 1q (Ramsing By)

(1980) Kristian E Dalsgaard, 1994 Karen Dalsgaard, 1996 Jeanne S Pedersen,

2002 Ulla Nørgaard,

 

Nr. 12  matr. nr. 1r (Ramsing By)

(1980) Jens Lykke Poulsen,  1999 Ole Graff

 

Her lå fra ca 1948 til ?  et frysehus. Det var indrettet med et lille forrum til ”bestyreren”

derefter et rum til indfrysning af nye pakker, der efter indfrysning blev placeret i det inderste rum på hylder forsynet med navn og nummer, når man skulle bruge en bestemt pakke, og man så selv hentede den i åbningstiden, eller fik mælkekusken til at tage den med. Det var i lang tid landpost Kristoffersens kone Ellen der passede frysehuset.

 

Nr. 16  matr. nr 1a 1g 1k 6a 7r 7v (Ramsing By)

Matr. nr. 1a (Ramsing By), hed “Kirkegaard” og lå lidt nord for Ramsing Kirke.

1664  var fæsteren Jens Jensen, 1688  fæster Chresten Jensen (født 1649, død 1701)

1700  fæster Laurs Nielsen   1723  fæster Chresten Lauridsen,   1772 fæster Peder Christensen

1804 køber Chresten Pedersen gården af Hostrup, han dør 1809, og hans fader der tidligere havde fæstet gården overtager den.
1809  Peder Christensen Kirkegaard

1815  Bonne Pedersen,   1822 Søren Pedersen Østergaard, han sælger i 1856 gården til sin nabo Thomas Andersen, der nedriver matr la i 1856 ( bygningerne, og lægger) jorden til sin gård matr nr. 6a.

Matr nr. 6a (Ramsing By)

1787   fæster Thomas Andersen,   1795 fæster Jens Sørensen, 1810 fæster Anders Thomasen

1852  Thomas Andersen,    1884 Christen Thomsen,    1915 Thomas A. Thomsen,

1950   skifteretten , enken Martha  Thomsen,    (1980) Peder Thomsen, 

1991 Jørgen Lindy Jørgensen

 

Nr. 20  matr. nr. 1f (Ramsing By)     “Ramsing Andelsmejeri”

1919 fra Thomas A. Thomsen til Ramsing Andelsmejeri,

(1980) Jens Foged Østergaard ,  “ Ramsing Elservice”    1988 Vagn Andersen

 

Overfor Andelsmejeriet lå Ramsing Frysehus. Frysehuset var indrettet med 3 rum, forrest et lille kontor, derefter et rum til indfrysning, hvor ”nye” frostpakker blev frosset ned til ca – 18 gr. inden de blev lagt ind i fryserummet, hvor der var hylder med pakkerne der var forsynet med  navn og nummer, så det var muligt at finde de enkelte pakker, når de skulle bruges, de kunne så afhentes på bestemte tidspunkter , eller evt. sendes med mælkekusken.

 

                          

 

Landevejen  (er også opført under Lem Sogn)

Nr.  
1,  matr, nr. 1t (Bustrup Hovedgaard)
1911  fra Jens Peder Møller til Lars Chr. Andersen
1911  Anders Christian Nielsen
1915  Chr. Bech Grundvad
1915  Anders Christian Nielsen
1938  Viggo Jacobsen
1984  Bent Jespersen

Nr.  3.  matr. nr.  1s 1al  (Bustrup Hovedgaard) 11p 11z 11ag (Nr.Lem)
1911 Jens Peder Møller til Carl Jensen
1917 Peder Pedersen   1923  Christian Madsen
(1981) Børge Hansen
1988 Frederik Tiiberg
1991  Ingelise Hilligsø

Nr. 5. matr. nr. 1as (Bustrup Hovedgaard)
1914  fra Jens Peder Møller til Anders Christian Pedersen
1916  Magnus Dahlgaard (også 1bl)
1917  Karl Jensen Hedegaard
1918  Marinus Pedersen
1918  Vilhelm Refsgaard
1922  Marinus Jacobsen
1925  Kristen Kristensen Vinther
1958  Christian Christensen
(1981) Villy Andersen
1998  Anne L. Glud
2001  Egon V. Laursen
2007  Even Heggenes
2009 Jonas Jacobsen

Nr.  7,  matr.nr.1at 1q 1ag 1fd 1bi 1bl (Bustrup Hovedgaard)
1911 fra Jens Peder Møller til Peder Christian Pedersen Dahl
1939 Godtfred Magnus Larsen
1967 Tage Larsen
2004 Knud Bønding

Nr.  9,  matr. nr. 1r (Bustrup Hovedgaard)
1911 fra Jens Peder Møller til Niels Jørgensen
1938  Jens Haugaard Jørgensen
1956  Eskild Eskildsen
1982  Poul Stampe
1984  Erik Møller
1988 Svend Åge Jespersen

Nr. 9a,  matr.nr. 1dg 1az 1p (Bustrup Hovedgaard)
1914  Jens P. Møller til Kr. Jørgensen m. flere
1916  C. Laursen, Bodil Jensen og Rich Nissen
1917  Jens Davidsen   1939, skifteretten Nikoline Davidsen
1939  Laurids H. Davidsen,    1955  arvinger efter L.H.Davidsen til Harald Villadsen

Mellem nr. 9 og nr. 11 har der ligget et lille træhus, hvor bl. a
Niels Lundbæk har boet

 

Nr. 6 matr. nr. 1ah  1be (Bustrup Hovedgaard)

1914 fra Jens Peder Møller m.fl. til Peder Marius Buchward ??

(1980) Niels  Kristian Gudiksen, 1986 Inga Gudiksen, 1987 Ole Stubkjær

 

Møllegade

 

Nr. 1  matr.nr 20e 20o (Ramsing By)

1889  fra Jens Chr. Henriksen til Ole Jensen,

1934  skifteretten, adkomst for enken Dorthea Jensen,

1934  arvingerne efter Dorthea Jensen til Martin Nielsen,

1936  Niels Christian Nielsen,    1942 Mads Madsen,  

1940  Frede Gudmund Olsen,  1946 slagter Alfred Laursen  

(1980) Leo Andersen,    1999 Lars H. Svendsen,

 

Nr. 2  matr.nr. 7ao (Ramsing By) ubebygget

(1980) Gerhard P. Svenningsen,   1988 Inge Andreasen,    1991 H. Trærup,   

1992 Johannes Kaas,    1995 Lis Vang,    1998 Susanne Kaastrup,    2002 Mariane Laursen,

 

Nr. 3  matr.nr. 21i 21h (Ramsing By)

1902  Ole Jensen til Hans Madsen,   1923 Christian Johannes Nielsen,

1938  Søren Sørensen,    1942 fra arvingerne,  Marie Sørensen,    (1980) Klaus Toft Madsen

 

Nr. 4  matr.nr. 7q (Ramsing By)

1918  fra Villads Jørgensen til Anders Christian Christensen,

1937  skifteretten, adkomst for Marie  Sørensen,   1943 Esper Espersen,

1952  skifteretten, adkomst for enken Maren Espersen,

1952  fru Sine Christensen     (1980) Mogens Ladefoged,    1983 Johannes Kaas,

1986  Leif Kristiansen,

 

 

Nr. 5  matr.nr. 11q (Ramsing By) priv institution

Ramsing Forsamlingshus

 

Nr. 5A  matr.nr. 11i (Ramsing By) 0

1924  fra Thomas Refsgaard til Carl Edvard Thomsen,    1931 Kristian Kristoffersen,

1956  landarbejder Magnus Nielsen,  (købes. 825 kr.

 

Nr.  6 matr.nr. 7aa (Ramsing By)

1929  fra Anders Christian Christensen til Magnus Pedersen,  købesum 1000 kr.

(1980) Edel Karen Marie Hansen,    1991 E. Pedersen,    1996 Søren P. Sørensen,

 

Nr. 7  matr.nr. 11f (Ramsing By)

1899  fra Niels Chr. Poulsen Hansgaard til Christen Christensen Vestergaard,

1923  Niels Pedersen,   1936 skifteretten, adkomst for arvingerne til Kathrine Kristensen,

1981  John Nicolaisen Schmidt,    1983 Thorn    1984 Conny Laursen,    1986 Per Henriksen,

1987  Else M. Hansen,    1988 Holger Pedersen,    1991 J. Jensen,    1997 John Madsen,

1998  Max Holgersen,    2000 Harly Jespersen,

 

Nr. 8  matr.nr. 7o (Ramsing By)

1913  Niels Christen Christensen til Julius Hammer,

1938  skifteattest Signe Pedersen , bogholderske,

1938  enkefru Kathrine Falkenberg,   1944 fru Else Johanne Falkenberg

1949  gårdejer Jens Christian Hansen    (1980) Villy Emil Hougaard Nielsen,

1986  Ingrid Dam,    1988 Jens Peder Rusbjerg,      1996 Søren Svendsen,   

2000  Max Holmgren, 

 

Nr. 9  matr.nr. 11e (Ramsing By) ,  Her lå "fattighuset". Der findes på arkivet et billede dateret 1908 af huset med beboerne foran.

        1890  fra Laust Pedersen til Christian Madsen.   1898 Niels Christian Nielsen,

1903  Andreas Christensen,    1911 Mine Sandersen,   1917 Ane Svenningsen

1923  Jens Michael Nielsen,  1938 Frk. Jensine Frederikke Jensen, 

1943  Martin Korsbakke    (1980) detailhandler Ragna Korsbakke,   

1989  Anders P. Andreasen,    1998 Kaj Jørgensen,

 

Nr. 10  matr.nr. 7ac 7am  (Ramsing By)

1934  Dorthea Christensen til Peter Petersen   1944 Arnold Rasmussen,

1946  Poul Rasmussen,   1946 Peder Jensen,   1958 Ejnar Falkenberg,

(1980) Laurits Chr. Jensen,    1999 Kurt L. Jørgensen,

 

Nr. 11  matr.nr. 7æ (Ramsing By)

1932  fra Thomas Rafsgaard til Marius Christensen,   1947 Sofus Hansen,

1956  Herman Frederik Evald Nielsen,    (1980) Poul Erik Hansen “ Køreskole”

1986  Jesper Lomholt,

 

Nr. 12  matr.nr. 7aq (Ramsing By)

(1980) A. Christensen,    2002 John Christensen,

 

Nr. 13  matr.nr. 7ad (Ramsing By)

1937  Fra Thomas Refsgård til Søren Kristian Storgaard,

1946 separationsbevilling som adkomst for Agnes Marie Storgaard,

1952  Carl Frandsen,    1953 Iver Rasmus Larsen,    1958 Harald Handberg,

(1980) Henning P. Jensen,

 

Nr.  14 matr.nr. 7au (Ramsing By)

(1980) Hans Hessellund Jeppesen,    1986 Mads Trærup    2002 Laust Laursen,

 

Nr. 15  matr.nr. 7ø (Ramsing By)

1942  fra Kresten Madsen til landpost Kresten Hansen,

1980 Laust Laursen

 

Nr. 16  matr.nr. 7bd (Ramsing By)

(1980) Anna Nielsen,    1986 Stig Jensby,    1996 Niels Jørgensen,    2000 N. Rudbech,

 

Nr. 17  matr.nr. 7ae (Ramsing By)

1938  fra Thomas Refsgaard til murer Kristian Madsen,

1945 gårdejer Niels Møller,    (1980) Peder Poulsen Høgh,    1993 Preben Sørensen,

 

Nr. 18  matr.nr. 7bf (Ramsing By)

(1980) Henning Essmann Johannessen,    1987 Jørn Thomsen,    1995 Jette Lauridsen,

1996  Kristian Dalgaard,

 

Nr. 20  matr.nr. 7bm (Ramsing By)

(1980) Arne Andersen,

 

Nr. 21  matr.nr. 7ax (Ramsing By)

(1980) Svend Åge Kragh

 

Nr. 23 matr.nr. 7be (Ramsing By)

(1980) Jenny Sørensen,    1989 Anders P. Andersen,    2002 Fedorov Ramon,

 

Nr. 25  matr.nr. 7az  (Ramsing By) speciel

 

 

Nørre Ramsingvej  (Ballingvej tidligere) 

 

Nr. 1B

 

 Nr. 1 matr. nr. 2b (Ramsing By)

1848  Vielsesattest  som adkomst for  Peder Knudsen af Ramsing,

1865  Søren Bech Olsen,   1908 Elias Olsen,    1911 Peder Pedersen,

1912  Ole Pedersen,    1914 Jens Pedersen Christensen Thorgaard,  

1955  Alfred Larsen     1987 Otto L. Strøbech

 

Nr. 3  matr. nr. 15c 1bc (Ramsing By)

1851  Christen Christensen køber matr 15c af Christian Frederik Christensen.

1877  Jens Henriksen (af Selde),    1889  Christen Ole Christensen (smed i Balling)

          1891 Gert Jensen,(fhv gmd i Volling køber matr 5c 16e 15d af Peder Sørensen

1891   Maren Christiansen (ugift) køber 15c af Christen Ole Christensen

1892  Thor Thorsen (fra Hindborg) køber matr. 15 c af Maren Christiansen

           1893 Thor Thorsen køber 5c 16c og 15d af Geert Jensen

            1895  Thor Thorsen køber 17b og 16b af Ole Christensen

            1903     Jørgen Rasmussen   15d

1931    Otto Thorsen       1966 Søren Madsen    2003 Kirsten Laursen

 

Nr. 4  matr. nr. 14d 14e 16d 22b(Ramsing By)

1860  Laurs Christensen,    1868 Jacob Christensen,    1883 Jens Christensen,

1884  Niels Peder Jørgensen,    1911 Peder Christian Jørgensen,

1959  Svend Aage Jensen,    1986 Hans V. Jensen      1987 Lars Rasmussen

 

Nr. 5  matr. nr. 5g 15f 5h 15d 16l (Ramsing By)

1903  fra Thor Thorsen til Jørgen Rasmussen,    1933 Otto Nielsen,

1936  Harald Nielsen,    1938 Jens Moesgaard,    1943 Arnold Rasmussen,

1944  Kristian Børsting,    1946 Fridlev Helge Jensen,    1947 Martin Andersen,

1957  Niels Jensen,   (1980) Henning Andersen ,     1986 Hans Andersen,

1987 Holger Andersen,     1990  Arne Johansen,     1992 Kurt Nielsen

 

Nr. 6  matr. nr. 9c 4c 6d 8c(Ramsing By)

1850  Jacob Christian Andersen,   1888 Søren Christian Andersen,

1891  Christian Jacobsen,    1928 Elenius Nielsen,    (1980) Gudmund Nielsen,

1998 Dorthe Madsen,           2000 Dorthe Larsen,          2002 Karl G. Flæng,

 

Nr. 7  matr. nr. 5b  5f (Ramsing By)

1854  Christian Nielsen,    1863 Jens Christian Jensen,   1875 Jesper Christensen,

1885  Peder Jensen,    1912 Jens Pedersen Ligaard,    1915 Kristian Peder Pedersen,

Peder Laursen,   1934 fogeden  Ane Marie Rasmussen,    1948 Viggo Thorgaard,

(1980) Svend E. Justesen, 1987 Hans V Jensen

 

Nr. 7A  matr. nr. 5a 5e 17g 16e (Ramsing By)  “Svejgård”

1800,   fæster  Poul Andersen

1840  Christen Jensen,    1866 Jens Christensen,   

1896  skifteretten som adkomst for enken, Gjertrud Kristine Larsen,

1901  Poul Jensen Svejgaard,    1933 Mariane Svejgaard,    1946 Jens Nielsen

(1980) Poul Sveigaard Nielsen, 1994 Jens Bønding, 2001 Torben Alsbjerg

2005 Thomas Ø. Pedersen

 

Nr. 7B  matr. nr. 5d  16e 10d (Ramsing By)

1861  Christian Jensen,    1873 Ane Kathrine Christensen,    1888 Peder Madsen,

1913  Jens Christian Hansen,    1918 Niels Sørensen,

(1980) Egon Laustsen, 1997 Poul Bjerre, 2004 Erik Thomasen

 

Nr. 8  matr. nr. 1b (Ramsing By)

1882  Thomas Andersen til Rasmus Thomsen,    1921 Gert Thomsen,

(1980) Claus Mosbech, 1982 Kaj O. Pallesen Jensen, 1992 Benny Laursen,

1997 Mikael Kristensen

 

Nr. 9  matr. nr. 16i 17o 16g 16h 16p (Ramsing By)

1893  fra Jens Madsen Østergaard til Peder Jacobsen,    1912 Sigurd Eising,

1913  Elias Olsen,    1936 Alfred Larsen,    1957     Jakob Jeppesen

 

matr. nr. 16g og 16h:

1869  Thomas Nielsen,    1872 gartner Jens Chr. Jensen Vittrup,    1877 Niels Madsen,

1880 Chresten Iversen Skov, 1886 Chr. A. Astrup,  1887 Chr. Josephsen,  1890 P.Christensen

 

Nr. 9A  matr. nr. 17f 17c (Ramsing By)

1851  Christian Christensen,    1880 Christian Christiansen

1885  Christian Madsen,    1884 Jens Christian Madsen,    1908 Ole Jensen,

1945  Niels Christensen,    1947 Holger Odgaard,    (1980) Søren M. Jeppesen,

2004  Lars Pehrson

 

Nr. 10  matr. nr. 17e 16k (Ramsing By)

1857  Christian Andersen,    1904 Anders Peder Andersen,   1922 Carl Hagbard Larsen,

(1980) Vagn Larsen,  1995 Michael O. Søgaard

 

Nr. 12  matr. nr.

(1980) Knud Geertsen, 1986 Dorthea Geertsen, 1991 Svend Jespersen,

 

Nr. 14  matr. nr. 4n 16g (Ramsing By)  opført 1877

1920  fra Søren Ingemann Primdahl til  HERMAN Frederik Enevold Nielsen,

1956 Gustav Andersen, 1981 Ruth E. Andersen,

1990 M. Andersen,      A. E. Tryk”

 

Nr. 14A  matr. nr.

(1980) Svend Dahlgaard


Matr. nr. 15a (Ramsing By) "Østergaard" (lå mellem Nørre Ramsingvej og Ågade)
1688  fæster Niels Christensen Østergaard
omkr. 1725  fæster Jens Nielsen Østergaard (søn af foreg. fæster)
omkr. 1750  fæster Just Lauritsen
omkr. 1775  fæster Mads Justesen (søn af foreg. fæster)
1810  fæster Chresten Madsen Østergaard (søn af foreg. fæster)
1843  Mads Christensen Østergaard
1867  skifteretten, enken Mariane Jensdatter
1867  Vielsesattest, Niels Andersen , kaldet Villadsen
1898  skifteretten Mariane Jensdatter
1898  Laurs Schou Laustsen
1899  Navnebevilling Laust Laustsen Schou
1900  brændte gården
1941  Skifteretsudskrift som adkomst for arvingerne
1941 Kr. Svenningsen Nørgaard
1942  Johannes Christensen Vestergaard

Nr. 15  matr. nr. 16a 17q 16m 16u 16o 16p (Ramsing By)

1787  fæster Søren Espersen (Jespersen?)
1801  fæster Søfren Thomsen
1843  Laust Sørensen ,   

1870  skifteretten som adkomst for enken Elisabeth Olesdatter,

1870  Jens Madsen Østergaard Kirk,    1920 Jens Sørensen Møller

1044  Thorvald Andersen,   1949 Fru Anne Marie Andersen

(1980) Viggo Jørgensen,      1994 Bent Jørgensen

 

Nr. 16  matr. nr

(1980) Birte Munk, 1981 Sten Sørensen, 1982 Hanne C:

1984 Hans Munch

 

Nr. 16A?  matr. nr

 

Nr. 17  matr. nr. 4h  2a 2f 4e 16o 17d (Ramsing By) 1d (Sdr. Andrup)

(1820) fæster Søren Pedersen, (1844) har han købt gården

1847  Lars Sørensen og Peder Sørensen,    1857 Peder Sørensen,

1882  Søren Pedersen,    1893 Knud Kristian Pedersen Primdahl,

1910  Søren Ingemann Primdahl,   1944 Vagn Primdahl

(1980) Tage Primdahl, 1989 Klaus Skytte,

 1995 Kristian Sørensen,   ” Tommelise”

 

Nr. 18  matr. nr.

(1980) Jens N. Krogh

 

Nr. 19  matr. nr. 4p (Ramsing By)

(1980) Gunnar Larsen, 1984 Esther Munch, 1987 Svend Justesen,

1989 Palle G. Moeskjær, 1995 Flemming Laursen, 1996 Mads Primdahl,

1998 Peder Jensen, 2002 Per Klinkby

 

Nr. 21  matr. nr. 1d (Ramsing By)   “Ramsing Skole”

1904  fra Kresten Thomsen til Håsum Ramsing Kommune

 

 

Pile Alle  

 

Nr. 1  matr. nr. 26d (Ramsing By)

(1980) Gustav Pedersen, 1995 Michael S. Carlsen, 1997 Per Rusbjerg,

1999 Jane Wilsø, 2004  Ivan Thomsen

 

Nr. 2  matr. nr. 7an (Ramsing By)

(1980) Magnus Sørensen, 1988 Krista Sørensen

 

Nr. 3  matr. nr. 26c (Ramsing By)

(1980) Knud E. Jensen

 

Nr. 4  matr. nr. 6u (Ramsing By)

1939  Magnus Pedersen,    1940 Laust Kaastrup,    (1980) Kirstine Kaastrup

 

Nr. 5  matr. nr. 26b (Ramsing By)

(1980) Vagner Voergaard, 1982 Jørgen Egeberg Nielsen

 

Nr. 6  matr. nr. 5f 5b (Ramsing By)

1854  Christian Nielsen,    1860 auktionsskøde Jens Christian Jensen,   

1874 Jesper Christensen,    1885 Peder Jensen,    1912 Jens Pedersen Ligaard,   

1915  Kristian Peder Pedersen,    1915 Peder Pedersen,   

1934 fogedskøde Ane Marie Rasmussen,    1948 Viggo Thorgaard,    (1980) Esther Kaastrup,

1981 John Kaastrup

 

Nr. 7  matr. nr. 27 (Ramsing By)   “Ramsing Station”

Ramsing Kommune købte I 1966 da banen blev nedlagt stationens område og solgte derefter videre til de forskellige lodsejere.

1966 Verner Mikkelsen Nielsen

1998 Erik Ø. Larsen

 

Poppel Alle  

 

Nr. 1  matr. nr 8ac (Ramsing By)

(1980) Leo Sørensen  “Ugebladet Vestsalling”

1988   Ulla S Andersen, 1989 Erik Søgaard

 

Nr. 3  matr. nr 8br (Ramsing By)

(1980) Hans Peder Poulsen, 1995 Henrik Mathiesen. 2004 Claus T. Christiansen

 

Nr. 6  matr. nr 8al 008 (Ramsing By)

1987 Marie Dahlgaard

 

Nr. 8A  matr. nr 8ai 006 (Ramsing By)

1986 Anna Nielsen, 1990 Karen M. Frandsen, 1992 Anna Madsen ,

1997 Karen B Pedersen

 

Nr. 8B  matr. nr

1986 Margit Korsbakke, 1992 S. Chana

 

Nr. 10A  matr. nr.

1984 Jens Moesgaard, 1993 Mary P. Jensen, 2005 Mohammad Mohammad

 

Nr. 10B  matr. nr.

1984 Kristen Moesgaard, 1997 Jytte G. Pedersen, 2005 Kristian Sørensen,

 

Nr. 10C  matr. nr.

1984 Arne Hede, 1995 Jesper Selch, 2000 Khadeir,

2001 Najmeddin Muhammad,  2005 Svend Mikkelsen

 

Nr. 12A  matr. nr. 8ah (Ramsing By)

1981 Jonna B Christensen, 1983 M. Kristensen, 1988 Alma H. Kristensen,

2004 Ali Al Bayati

 

Nr. 12B  matr. nr.

1982 Jens Pedersen, 1988 Helga J. Pedersen, 1990 Bent Klein

1996 Erik Zimling, 2004 Carl Schmidt

 

Nr. 12C  matr. nr.

1981 Agnes Laursen, 1987 Elly Primdahl, 1990 M. Primdahl,

1993 Per B Kristensen, 1995 Ellen Jespersen, 2005 Per B. Nielsen

 

Nr. 12D  matr. nr.

1981 Anna Sørensen, 1988 Inger Sørensen, 1989 Mary P. Jensen,

1992 Elna Jørgensen, 1995 Carsten B. Pedersen, 1997 Laurids C. Jensen,

1999 Estrid K. Jensen, 2004 Andreas Høgh

 

Nr. 12E  matr. nr.

1981 Reinholdt Dalsgaard, 1994 Leo Odland, 1995 Edith Smedemark,

1996 Turid V. Poulsen

 

Nr. 14A  matr. nr. 8ag 004 (Ramsing By)

1980 Helga A. Laursen, 2001 Tage V. Christensen

 

Nr. 14B  matr. nr.

1980 Lydia Vestergaard,  1995 Ingrid Astrup

 

Nr. 14C  matr. nr.

1980 Ragnhild Stampe, 1981 Esther Kaastrup, 1998 Grethe Jensen,

2001 Ingemann Sørensen,  2004 Jens K. Larsen,

 

Nr. 16A  matr. nr.

(1980) Rigmor G. Nielsen, 1995 Konstanty Koglowski, 2004 Ove Jacobsen

 

Nr. 16B  matr. nr.

1980 Edith Pedersen, 1984 Verner Handgaard, 1991 Pia Lyngbæk,

1994 Edith Mark, 1998 Dorthe Christiansen, 2002 Dagny L. Jensen

 

Nr. 18B  matr. nr. 8ae 002 (Ramsing By)

1998 Edith Mark,  2005  Vagn E. Vang

 

Nr. 18C  matr. nr.

1998 Esther Kaastrup

 

Nr. 26  matr. nr. 8at 016 (Ramsing By)

(1980) Niels Villadsen, Thorvald Andersen,  2004 Kim Jepsen

 

Nr. 28  matr. nr.  8as 015 (Ramsing By)

1982 Per Balleby, 1986 Verner M. Pedersen , 1987 Grethe Jensen,

1998 Jan Pedersen, 2004 Kurt J. Kristensen,

 

Nr. 30  matr. nr. 8ar 014 (Ramsing By)

(1980) Viggo Hansen Sørensen, ”Uddeler i Ramsing Brugs”

1998 Henrik Primdahl, 2004 Bettina Primdahl, 2005 Stig Jensby

 

Nr. 32  matr. nr. 8aq 013 (Ramsing By)

(1980) Niels Agner Nørgaard, 1994 Edith Nørgaard

 

Nr. 34  matr. nr.  8ap 012 (Ramsing By)

(1980) Jørgen Primdahl.

 

Nr. 36  matr. nr. 8ao 011 (Ramsing By)

(1980) Christian Østergaard

 

Rønne Alle 

 

Nr. 1  matr. nr. 8ay (Ramsing By)

(1980) Hanne Evers, 1986 Kaj Andreasen, 1987 Gert S. Pedersen,

2005 Willy Wacher

 

Nr. 2  matr. nr. 8az 003 (Ramsing By)

1982 Maren K. Larsen, 1995 Knud Nielsen

 

Nr. 3  matr. nr. 8bh (Ramsing By)

(1980) Conny K. Graversen, 1982 Anne Marie Sørensen, 1984 Carl Dinesen,

1986 Preben V. Christensen, 1999 Henrik Trærup

 

Nr. 4  matr. nr. 8bi (Ramsing By)

1981 Kristian Pedersen, Mikael T. Vang , 2004 Claus Lorentzen

 

Nr. 5  matr. nr. 8ad 004 (Ramsing By)

1982 Svend Aage Eriksen, 1983 Bente Berthelsen, 1989 Torben F. Frederiksen,

1990 Bente Berthelsen

 

Nr. 6  matr. nr. 8bk (Ramsing By)

(1980) Knud Erik Rusbjerg, 1984 Ove G. Sørensen, 1991 Andreas Høegh,

2004 Karen T. Hansen

 

 

 

Solvangs Alle  

 

Nr. 1  matr. nr. 7ge 012 (Ramsing By)

(1980) Bruno Dahl, 1986 Preben M Pedersen, 1995 Torben Kiel,

1997 Kim Nyholm

 

Nr. 2  matr. nr. 7cl 018 (Ramsing By)

(1980) Eigil Dalgaard, 1988 Arne Præstgaard

 

Nr. 3  matr. nr. 7cf 013 (Ramsing By)

(1980) Tom Knudsen, 1984 Jørgen B Rasmussen, 1985 Per Bønding Kristense 1993 Preben Poulsen

 

Nr. 4  matr. nr. 7cm 019 (Ramsing By)

(1980) Torben T. Sørensen, 1988 Inga Sørensen, 1991 John Rasmussen,

1992 Gitte Laustsen, 1995 Jens E.R. Pedersen, 2004 Susanne Kaastrup

 

Nr. 5  matr. nr. 7cg 014 (Ramsing By)

(1980) Klara A. Hansen, 1998 Erna V Pedersen

 

Nr. 6  matr. nr. 7cn 009 (Ramsing By)

(1980) Hans Peder Hansen, 1982 Jørgen B Rasmussen, 1984 Tom Knudsen

 

Nr. 7  matr. nr. 7ch 015 (Ramsing By)

(1980) Villy Kaastrup

 

Nr. 8  matr. nr. 7co 021 (Ramsing By)

(1980) Hans Jørgen T. Eskildsen

 

Nr. 9  matr. nr. 7ci 016 (Ramsing By)

(1980) Niels Ingvard Jepsen

 

Nr. 10  matr. nr. 7cd 012 (Ramsing By)

1988 Henning Johannesen

 

Nr. 11  matr. nr. 7ck 017 (Ramsing By)

1981 Jens Peder Hansen, 1984 Henning Christensen, 1986 Henning Pasgaard,

1992 Inge Pasgaard, 1993 Henning Pasgaard, 1995 Mogens D Berthelsen,

1998  Jørgen V Jacobsen,  2000 Jan Andersen

 

Nr. 12  matr. nr. 7cr (Ramsing By)

 

 

Sønder Alle

 

Nr. 1  matr. nr. 8x (Ramsing By)

1925  Kresten Christensen Vestergaard,  

1946  skifteretten som adkomst for enken  Bolette Vestergaard,

1946  træhandler Julius Vestergaard,

(1980) Marius Lykkegaard Jensen, 1982 Ragnhild Jensen, 2005 Knud E. Hansen

 

Nr. 1A  matr. nr.

1983 E. M. Pedersen, 1984 Sten Sørensen, 1986 Flemming B Jensen,

1988 Lauge M Pedersen

 

Nr. 1B  matr. nr.

1981 K.J. Miltersen,  1984 Leo Sørensen, 1986 Svend A. Simonsen

 

Nr. 2  matr. nr. 20o (Ramsing By)

1939  Niels Kristian Nielsen til Anthon Børsting,    1950 Frederik Refsgaard,

1958  frk Anna Johanne Snendsborg ???

(1980) Karl Jørgen Miltersen

 

Nr. 3  matr. nr. 8n (Ramsing By)

1930  fra Åge Nielsen til Markus Sørensen  (købesum 700 kr.

(1980) Per Laigaard   “Laigaard Køkkener”

 

Nr. 4  matr. nr. 20n (Ramsing By)

1936  fra Martin Nielsen  til Elias Olsen,    (1980) Niels Jacobsen

 

Nr. 5  matr. nr. 8s (Ramsing By)

1939 fra Åge Nielsen til arbejdsmand Søren Einar Poulsen ( landarbejderbolig)

1973 Svend Erik Nør Nielsen

 

Nr. 6  matr. nr. 20k 21k (Ramsing By)

1920  fra Peder Pedersen til Johan Pedersen,    (1980) Villy Svendsen

 

Nr. 6A  matr. nr. 11x (Ramsing By)

 

Nr. 7  matr. nr. 8ø (Ramsing By)

(1980) Anna Sørensen,  1982 Arne Hede, 1986 Lauge M. Pedersen,

1988 Bjarne Andreasen, 1989 Tina H Nielsen, 1991 Thora Rasmussen

1995 Henrik Nautrup, 1997 Per B Kristensen, 2000 Jes Nørgaard

 

Nr. 8  matr. nr. 11m (Ramsing By)

1924  fra Thomas Refsgaard til Carl Edvard Thomsen,    1931 Christian Christoffersen,

1956  landarbejder Jens Christensen , købesum   825 kr.    (1980) Holger Kristian Andersen

 

Nr. 8A  matr. nr. 21b (Ramsing By)

1982 Lise Kirsten Frederiksen, 1983 H. B. Jensen, 1986 Sten Sørensen Nørremark,

 

Nr. 9  matr. nr. 8aa (Ramsing By)

(1980) Rigmor Bjerre Nielsen

 

Nr. 10  matr. nr. 20a 21b 20l 21l(Ramsing By)

1860  Mads Pedersen Nørgaard,  

1882   skifteretten som adkomst for Ane Nielsen,    1882 Else Cathrine Madsen,

1885  Vielsesattest som adkomst for  Hans Christian Simonsen

1888  Jens Christian Henriksen,    1897 Søren Christian Jensen,   

1899  Jens Christian Olsen,    1899 Johan Jacob Jacobsen,

1911  Carl Frederik Laursen,    1914 Peder Pedersen,    1920 Thorvald Revsgaard,

1991 K. Pedersen

 

Nr. 11  matr. nr. 6e 1e 4f 4u (Ramsing By)

1911  fra Christian Thomsen til Jacob Christian Jacobsen,

1933  Magnus Kristensen,    1939 Ejnar Jacobsen,     1983 N O Albertsen

 

Nr. 12  matr. nr. 20r (Ramsing By)

1946  Svenning Nielsen til murer Christian Madsen,    1957 Alfred Larsen

(1980) Jack Frederik Thisted

 

Nr. 14  matr. nr. 20t (Ramsing By)

(1980) Jenny Dalgaard, 1990 Bent Pedersen

 

Nr. 15  matr. nr. 2a  (Visholm)

1855  Jens Sørensen    1886 Jens Jensen (Nørgaard),   

1910  Laust Andersen Kaastrup,    1940 Magnus Pedersen (kaldet Gamskjær)

1946  Alfred Larsen,    (1980) Carl Emil Albertsen,    1984 Mads Kirk,

1991  Per Toft Nielsen

 

Nr. 16  matr. nr. 20s (Ramsing By)

(1980) Jens Kristensen Præst

 

Nr. 18  matr. nr. 20v (Ramsing By)

(1980) Niels T. Madsen,  1991 Kjeld Andreasen, 1993 Uffe Sørensen

 

Nr. 20  matr. nr. 20l (Ramsing By)

1958  fra Alfred Larsen til Kristian Kirk Madsen

1982 Bjarne Kirk, 1986 Inger T. Kristensen

 

Nr. 22  matr. nr. 20v (Ramsing By)

1981 Tage Mogensen,  1986 Else Mogensen

 

Nr. 24  matr. nr. 20u (Ramsing By)

(1980) Søren Jensen,  1996 Brian Laursen , 2001 Michael Kunz

 

Nr. 26  matr. nr. 20q (Ramsing By)

1951  fra Christian Madsen til murermester Thomas Kirk Madsen,   1906 Frode Nielsen

(1980) Søren K. Sørensen

 

Nr. 28  matr. nr. 20p 20e  (Ramsing By)

1946  fra Svenning Nielsen til murer Kr. Madsen,   

1958  Thomas Kirk Madsen, udst fra 20l, købesum  500 kr.       1992 Birtha Madsen,

1994 Edith Evers

 

Nr. 30  matr. nr. 11o (Ramsing By)

(1980) Svend Aage Pedersen

 

Nr. 32  matr. nr. 11p (Ramsing By)

(1980) Kjeld I. Primdahl

 

Nr. 32A  matr. nr. 11u (Ramsing By)

   lager

 

Nr. 34  matr. nr. 11n (Ramsing By) 
?     Gudrun Nielsen
1965   Ejvind Bønding Kristensen, 1987 Inge Lise Andreasen 

Nr. 34B  matr. nr. 11z (Ramsing By)

1997 Knud I. Skov

 

Nr. 36  matr. nr. 11q (Ramsing By)

(1980) E. Lynderup

 

Nr. 36A  matr. nr. 11y (Ramsing By)

1986 Bjarne Madsen

 

Nr. 38  matr. nr. 11r (Ramsing By)

(1980) Erik Lynderup Madsen,

 

Nr. 40  matr. nr. 11s (Ramsing By)

(1980) Lars Lynggaard Olesen

 

Sønder Andrup 

 

Nr. 1  matr. nr.

 

Nr. 2  matr. nr 14g (Ramsing By)

1866  Niels Christian Jensen,    1908 skifteretten som adk. for enken Ane Laursdatter,

1908  Thomas Thomsen,   1822 Ole Peter Jensen,    1942 Arnold Rasmussen, 

(1980) Erik Gravesen

 

Nr. 3  matr. nr. 3a (Ramsing By)

omkr. 1800   Søren Bønding,   (1834) Ole Kristensen Balling,    (1845) Jens Hansen,

1847  Laurits Jensen,    1849 Jens Christian Lund,   

1863  skifteretten som adk. for enken Ane Jensdatter,

1866  Søren Pedersen af Vejby, ½,    Chr. Jensen af Sønderlem ½,,  

1873  Anders Nielsen Kristensen,    1875 Jens Peder Laursen ½,

1882  Ane Kathrine Madsen A.Ns halvdel,    1896  Jens Peder Nielsen,

1896  mageskifte Lars Knudsen,    1897 Jørgen Christian Christensen Ligaard,

1908  Jens Peder Christoffersen,    1928 Lars Jensen

(1980) Ole Andreas Pedersen,   “Ramsing Produkt”

 

Nr. 4  matr. nr. 14a 14b 14e (Ramsing By)   “Hestholmegård”

omkr. 1800  Christen Pedersens enke
matr. 1844  ejer Chresten Jacobsen
1860  Jacob Christensen,    1868 Søren Jensen Vestergaard,

1907  Jens Peder Sørensen Vestergaard

1938  Kresten Sørensen Pedersen, 1982 Jens Jørgensen

 

Nr. 5  matr. nr. 3b (Ramsing By)

1901  fra Ane Kathrine Østergaard til Jens Michael Nielsen,

1923  Alfred Andreas Larsen,    1936 Anthon Otto Norup,

1942  arbejdsmand Åge og Kirstine Sørensen,    (1980) Kresten Madsen,    1984 Karl M Pedersen

 

Nr. 6  matr. nr. 22a 2s 22c (Ramsing By)

1844  Peder Madsen Høi,    1873 Anton Pedersen,    1920 Peder Marinus Pedersen,  1945  skifteretten som adk. for arvingerne,    1948 Kristian Pedersen,

1949  Elmer Pedersen , 1982 Mathilde Pedersen

 

Nr. 7  matr. nr. 9d 2k (Ramsing By)

1842  Søren Nielsen Lynghuus,  (1850) Søren Bysted,     1889 Christian Sørensen Bysted,

1913  Peder Kristian Pedersen,    1928 Henry Jensen,

(1980) Viggo Madsen, 1984 Kjeld O. Pedersen, 1992 Jens Engelbrecht,

 

Nr. 8  matr. nr.

 

Nr. 9  matr. nr. 14f  1m 2e (Ramsing By)

1865  Kristen Hansen,    1871 Jens Christian Pedersen    1879 Jens Laursen,

1882  Eskild Poulsen    1897 fogedudlægsskøde Niels Christian Christensen,

1922  Christian Hansen,    1949  Thorvald Andersen, 1986 Jan T. Kaastrup

 

Nr. 10  matr. nr. 4bc (Sønder Andrup)

(1980) Kristian Sørensen, Jesper Frandsen

 

Nr. 11  matr. nr. 4a 4b (Sønder Andrup)    ”Lyngagergaard”

1664  fæster Peder Nielsen Abildgaard,   1731 fæster Christen Andersen Pilmand,

1750   Anders Christensen,    1757 Claus Christensen,        flkt. 1787 Peder Clausen

1836  Søren Pedersen,    1876 Søren Sørensen,    1921 Jens Sørensen,

1943  skifteretten som adk. for Marie Sørensen,    (1980) Ane Marie Sørensen

 

Nr. 12  matr. nr. 4c (Sønder Andrup)

1876  Christen Sørensen,    1919 skifteretten som adk. for enken Mette Marie Østergård

1920  fra arvingerne til Johannes Sørensen,

1921 Johannes Sørensens arvinger  til Johanne Marie Sørensen,

1932  vielsesattest som adkomst for Mads Madsen og Johanne Marie Sørensen,

(1980) Edith Bang,  1989 Ole Jensen

 

Nr. 13  matr. nr. 3a 2f (Sønder Andrup)

1853  Ebbe Kristensen,    1903 skifteretten som adk. for Ane Sørensen,

1903 Rasmus Christensen,   1941 skifteretten som adk. for Petersine Christensen,

1941 Ebbe Kristensen, 1986 Mads Kristensen, 1988 Frede Nielsen,

1989 Timmy M Kristensen, 1994 Per Kloster, 1996 Flemming Nielsen

 

Nr. 15  matr. nr. 2a  (Sønder Andrup)   ”Kjærgaard”

Gården hørte under Kaas.  I Lokalarkivet i Balling ligger der meget om gården (A121)

1664  fæster  Peder Nielsen Abildgaard    1688 fæster Peder Pedersen Abildgaard,

(denne blev kaldt ”unge Peder Abildgaard”),    ? fæster Anders Pdersen Abildgaard, en søn

ca 1750   Peder Andersen Abildgaard,        1785 Maren Pedersdatter  ( hans enke)

1792  fæster Erik Nielsen.  Ved udskiftningen i 1798 køber han gården.

1820  Jens Eriksen,    1864 auktionsretten til Peder Nielsen af Vesterby i Balling,

1865  Peder Jensen Kirk,    1871 amtstilladelse, adkomst for Ane Johanne Eskildsdatter,

1882  Jens Poulsen,    1892 skifteretten som adk. for enken Mathilde Ide Mathiasen,

1896  vielsesattest som adkomst for Anders Kristian Kristensen,

1918  Gudik Gudiksen,  1918 Peder Pedersen, Søren C. Nielsen, Jens Peder Kjærsgård,

1920  Søren Christian Nielsen,    1922 Johanne Hessellund Jeppesen,

1923  Christian Christoffersen,    1927 Jens Jensen,   1948 Ernst Eivind Pedersen

1974  Anders Rytter       1977  Jens S. Poulsen, 1982 Erik Søgaard, 1989 Hugo Kudsk

 

Nr. 17  matr. nr. 2b 2e (Sønder Andrup)

1857  Peder Jensen,    1885 Jens Pedersen,    1887 Ole Pedersen,

1910  Mads Jensen Madsen,    1923 Ferdinand Christensen,    1928 Jeppe Jacobsen,

1937 Christian Holmfred,    1932 Magnus Søren Storgaard,   1936 Dorthea Vestergaard,

1936  Henry Madsen,    (1980) Hans Kristensen

 

Nr. 19  matr. nr. 3b (Sønder Andrup)

1903  Ane Sørensen til Niels Christensen,   1941 Ebbe Christensen,

1982 Aage Damgaard, 2004 Dennis Andersen

 

Nr. 21  matr. nr. 1a  2d (Sønder Andrup)

fæstegaard under Kås til 1798 hvor fæsteren Rasmus Jensen køber gården

1849  Christen Rasmussen,    1876 Niels Kristensen,    1917 Magnus Kristensen,

1959 Niels Kristensen, 1993 Bjarne Jeppesen,

 

Nr. 23  matr. nr. 1b (Sønder Andrup)

1850  Mads Jensen,    1890 Jens Madsen,    1917 Niels Kristensen,

1923  skifteretten som adk. for enken Mette f. Møller,    1923 Mads Madsen,

1942  Lars Andreas Larsen,    1945 Jens Vistisen,   1957 Marinus Grove Andersen,

1958  Karl Hadrup Christensen,    1980 Anders Rytter.

 

Vejbyvej

 

Nr. 18  1æ 3o  (Bustrup Hovedgaard)

1911  fra J.P.Møller til Magnus Bysted  

1955  Kristian Nordborg         Marius Kristensen

 

Nr. 18A  matr 1dv (Bustrup Hovedgaard)   ”vandværk” ?

 

Nr. 18C matr 1fc  (Bustrup Hovedgaard)

 

 

Ågade

 

Nr. 1  matr. nr

(1980) Thorvald Pedersen, 1986 Knud E. Rusbjerg

 

Nr. 1B  matr. nr.

1995 Per B Kristensen, 1997 Carsten Nielsen, 1998 Jacob Holm,

1999 Carmond Morell, 2000 Patricia Madsen

 

Nr. 1C  matr. nr.

1995 Carsten Nielsen, 1998 Brian Rasmussen, 1999 S. Balakrishan,

2002 Naser Al-Badrih

 

Nr. 2  matr. nr

(1980) Henry Andersen, 1981 Martin Kristensen, 1982 C.N. Laursen,

1984 Ketty I. Christensen, 1987 Thordis B Nielsen, 1988 Bjarne Dahl

1991 Jan Laursen

 

matr 8k 1925  fra Kristian Kristensen Vestergaard   1946 enken Bolette Vestergaard,

1946  træhandler Julius Vestergaard

 

Nr. 2A  matr. nr. 8k (Ramsing By)

1993 Mariane K. Primdahl, 1994 Robert Andersen, 1997 Emmy Pedersen,

1998 Kaj Rasmussen, 2001 H. Rasmussen, 2004 Patrik Bleikis,

2005 Susanne Gregersen

 

Nr. 2B  matr. nr. 8k (Ramsing By)

1993 Jytte G Pedersen, 1997 Ib P. Nielsen, 2001 Jane Wils,

2004 Bo Munck, 2005 Henrik Nautrup

 

Nr. 2C  matr. nr. 8k (Ramsing By)

1993 Gudrun K.A.Nielsen, 1995 Mads Peder Hansen, 1997 Poul Pedersen,

2000 Lone D Hansen, 2005 Maria Neye

 

Nr. 2D  matr. nr. 8k (Ramsing By)

1994 Kurt Ø. Duncker, 1997 Anthon Stampe, 1998 Svend Johansen

2001 Martin Rasmussen

 

Nr. 2E  matr. nr. 8k (Ramsing By)

1993 Lis Vang, 1995 Johnny K. Andersen, 1996 Andy Jespersen,

2004 Irene Laursen, 2005 Ole Clarup

 

Nr. 3  matr. nr. 7ab (Ramsing By)

1931  fra Hans Madsen til Thorvald Pedersen,    1945 Hans Madsen,

1955  Harald Kirk, 1987 Rigmor K. Madsen, 1990 Steen Wadskjær,

1998 Anette Hjelmager, 1999 Per Kongsgaard,

 

Nr. 4  matr. nr, 8l, 8t (Ramsing By)

 22/8 1934   fra Åge Nielsen til Kristian Kirk Madsen, salgspris for grunden 600. Kristian Kirk Madsen var murer, han var murer, og har bygget hus på grunden 7/1 1935 sælger han til   Jens Klit Fischer Jensen,

der også var købmand. Han har kun ejendommen i 8 måneder og sælger videre 30/9 1935 til købmand  Karl Åge Andersen .
1939 Kristian Munk Laursen, købmand   1941 Åge Kruse, købmand  

1952   Kr. Bisgaard  ,  købmand

1990   Jan Hansen , “ Ramsing Minimarked”

1991   L. Mejland, 1992 B. Larsen, 1994 John B Andersen , 1995 Jette Andersen,

1997   Birgit Sørensen, 1998 Lis Vang, 2000 Anders Jespersen, 2004 Jane Wils,

2005   Debora Guldborg

 

Nr. 5  matr. nr. 7u (Ramsing By)

1926  Fra Hans Madsen til Andreas Falkenberg,   

1938  skifteretten som adk. for Elisabeth Falkenberg,    1938 Peder Kristian Christensen,

1956  skifteretten som adk. for enken Johanne Jensine Christensen,

1956  Kristian Kjær og Viggo Sønderup

(1980) Victor Lund, 2002 Gerda Lund

 

Nr. 6  matr. nr. 8o (Ramsing By)

1936  fra Åge Nielsen til Knud Pedersen,    1939 Axel Sinding,    1941 Holger Grønning,

1942  Poul Hansgaard Poulsen,    (1980) Johannes Vestergaard,     1998 Edith S. Nielsen, 2004 Aeda Sheta

 

Nr. 7 matr.nr. 6r 4q 4v (Ramsing By)

1930  fra Thomas Thomsen til Antonius Poulsen,

 

Nr. 8  matr. nr. 1h 8p (Ramsing By)

             fra Thomas Thomsen til Peder Jørgensen,    1931 Kresten Viggo Olsen,

1941  Peter Børge Jørgensen,    (1980) Henning Kjær,        1984 Karl E Rasmussen,

 

Nr. 9  matr. nr. 6s (Ramsing By)

1942  fra Antonius Poulsen til Ole Peder Jensen

(1980) Ejnar Bysted Jensen,  1991 Hans Madsen , 1993 Britta Majgaard,

 

Nr. 10  matr. nr 1l (Ramsing By)   “Ramsing Savværk”

1927  fra Thomas Thomsen til Antonius Poulsen,

(1980) Kjeld Hvidtved Pedersen, 1982 A. Boel, 1984 Knud E. Rusbjerg,

1986 Gert Pedersen, 1987 Knud L. Frederiksen, 1988 Bent Munk,

1989 Harald Jespersen, 1993 Edith Evers, 1994 Erik Ø. Larsen,

1998 Bo Nielsen, 1999 Anette Hjelmager, 2001 Anna Pedersen,

 

Nr. 11  matr. nr 6q (Ramsing By)

1930  fra Thomas Thomsen til Kresten Hansen

1948  skifteretten som adk. for enken Helene Hansen,    1948 Mikkel Jacobsen,

(1980) Klaus Thisted 

 

Nr. 12  matr. nr 1n (Ramsing By)

1936  fra Thomas Thomsen til Ejnar Mortensen,    1940 Ida Andersen,   

1953  skifteretten som adk. for arvingerne til Jens Lundgaard

1981 Margit Solveig Poulsen Korsbakke, 1986 Søren  Wadskjær, 1988 Carsten Jensen

1989 Frode Nielsen, 1994 Benny Graversen, 1995 Jan Kristensen,

1996 Charlotte Graversen, 1999 Anna Pedersen,

 

Nr. 13  matr. nr 6p (Ramsing By)

1930   fra Thomas Thomsen til Ole Pedersen,    1946 frk. Dorthea Vestergaard,

(1980) Ingemann Sørensen, 2001 Lars Munck

 

Nr. 14  matr. nr  6v (Ramsing By)

1932   fra Thomas Thomsen til Jens Christian Vestergaard,    (1980) Jørgen V. Andersen,

 

Nr. 15  matr. nr 4q (Ramsing By)

 

1943  fra Peder Christian Pedersen  til  Antonius Poulsen, 1984 Kresten Madsen,

1986 Anna Madsen,      1993 Jørgen L. Larsen,

 

Nr. 15A  matr. nr 4x (Ramsing By)

(1980) Vera R. Harritz, 1981 Poul Møller, 1984 Poul E. Kaastrup

 

Nr. 15B  matr. nr 4æ (Ramsing By)

(1980) Magnus Gamskjær Petersen, 1995 Viggo Jørgensen,

 

Nr. 16  matr. nr 6o (Ramsing By)

1930  fra Thomas Thomsen til Alf Ejsing,    1941 Laust Jensen,

1949 Gustav Larsen, 1999 Kasper Nielsen, 2000 Mikael Primdahl,

2002 Hugo Larsen,

 

Nr. 17  matr. nr 4ø (Ramsing By)

(1980) Erik Kaas, 1987 Ella Kaas, 1992 Joan Callesen,

2004 Per B. Kristensen,

 

Nr. 18  matr. nr 6m (Ramsing By)

1926  fra Thomas Thomsen til Peter Ravn,    1957 skifteretten som adk. for Kresten Ravn,

(1980) Jens Moesgaard, 1984 Harald Moesgaard,

 

Nr. 19  matr. nr 4v (Ramsing By) (udstykket fra 4q I 1943)

1943  fra Peder Chr. Pedersen til Antonius Poulsen,

1973  Ole J. Mikkelsen

 

Nr. 20  matr. nr 6l eller 1i   (Ramsing By)

1925  Johan Jacob Jacobsen til Ramsing Idrætsklub,

(1980) Inger Laursen, 1981 Finn Christensen, 1986 Kjeld Pedersen,

1999 Sonny Wickberg,

 
Nr. 21 matr.nr. 4m (4A) Ramsing
omkring1770 Jens Christensen Ladefoged ( hovedmanden ved bondeopstanden på Bustrup, 1771 idømtes 1/2 års fæstningsarbejde i Rendsborg)
omkring 1800  Christen Jensen Kurup
1836  Niels Christensen Kurup
1862  Niels Christian Nielsen ("Kurup Manden")
1888  Laust Jensen Balle
1895  skifteretten til enken Ida Margrethe Primdahl
1896  Laust Knudsen
1911  skifteretten for enken Christiane f. Hansen
1916  Kristiane Knudsen f. Hansen til Anne Pedersen f. Knudsen og           ægtefælle Peder Christian Pedersen
1934  begæring om bistand til akkord for Peder Pedersen
1936  Anmodning om sanering
1958  Kresten Andersen
           Elmø

 

Nr. 22  matr. nr 6f  6h (Ramsing By)

1917  fra Christian Poulsen til Niels Chr. Poulsen Hansgaard,   

1929  Niels Nielsen,    1942 Henry Laigaard,    1945  Frede Eisin Olesen,

1946  Frede Gudmund Olesen,    1947 Ingvard Andersen,    1947 fru Inger Andersen,

1951  arbejdsmand Gustav Andersen,    (1980) Niels Kristian Laursen,   2004 Else I. Laursen

 

Nr. 23  matr. nr  4ab (Ramsing By)

1998 Hans Peder Poulsen,

 

Nr. 24  matr. nr 1d  1e (Visholm)

1850  Thomas Nielsen,    1876 Jens Christian Madsen,    1878 Knud Nielsen,

1884  Niels Madsen,    1885 Peder Christian Christensen,    1981 Hans V Jensen,

 

Nr. 25  matr. nr 2l (Ramsing By)

1894  Knud Kristian Pedersen Primdahl til Jacob Christensen,

1898  Niels Christian Madsen,    1902 Christian Laursen,     1915 Niels Nielsen,

1919  Marinus Madsen Gade,    1947 Thomas Madsen,    1951 Tage Mogensen,

(1980) Aksel Pedersen, 1990 Einar Futterup, 1995 Einar E. Nielsen,

2001 Orla Thomsen, 2004 Henrik Primdahl, 2005 Anja Nielsen,

 

Nr. 26  matr. nr 1c 1b 1f (Visholm)

1830  Thomas Nielsen,    1866 Knud Nielsen,    1902 Anders Christian Madsen,

1904  skifteretten som adk. for enken Mariane f. Laursen,   

1904  vielsesattest som adk for Kristian Johan Nielsen,   1917 Niels Kristian Nielsen,

1931  skifteretten som adk. for Ane Kathrine Nielsen,    1940 Magnus Nielsen,

1947  Arne Jensen,    (1980) Henry Egeberg,     1989 Kjeld Kaastrup

 

Nr. 27  matr. nr 2g 2m (Ramsing By)

1894  fra Knud Kristian Pedersen Primdahl til Jacob Christensen,

1898  Niels Christian Madsen,    1902 Christian Laursen,    1905 Marinus Nielsen

          Marinus Nielsen Gade,    1947 Thomas Madsen,

(1980) Otto Smed, 1987 Jens Pedersen, 1999 Svend Falkenberg,

 

Nr. 28  matr. nr 4l  4k  17r(Ramsing By)

1890  Niels Kristian Nielsen til Jens Christian Christensen,

1900  Niels Kristian Poulsen Hansgaard,    1912 Poul Hansgaard Poulsen,

1942  Niels Peder Svejgaard,    (1980) Martin Kristensen,    1982 S. E. Mogensen,

1997 Anders P. Hjelmager,

 

Nr. 29  matr. nr 2i (Ramsing By)

1896  fra Knud Christian Pedersen Primdahl til Kristian Pedersen,   

1898  Mads Nielsen,    1912 skifteretten som adk. for Anders Madsen,

1912  Jens Kirk,    1914 Søren Nielsen Primdahl,   

1932  skifteretten som adk. for Johanne Primdahl

1954  Johannes Kristensen, 1981 Kurt Sørensen,

 

Nr. 30  matr. nr 4t (Ramsing By)

1945  fra Jens Møller  til mejeribestyrer Pers Nielsen,    1948 arbejdsmand Viggo Nielsen,

(1980) Ove Nielsen,

 

Nr. 31  matr. nr 15g (Ramsing By) (udstykket fra 15a)

1953  fra Johannes Vestergaard til arbejdsmand Søren Jensen,

 

(1980) Anker Laursen, 1984 Berit Sørensen, 1987 Bjarke Sørensen,

2000 Martin Risum,

 

Nr. 32  matr. nr 4r (Ramsing By) (Ågade nr. 32 og 34 er lagt sammen omkr. år 2000. Ågade 34 er nedrevet)

1945  fra Jens Møller til arbejdsmand Åge Christensen,    (1980) Villy N. Munck,

 

Nr. 33  matr. nr 17i (Ramsing By)

1858  Jens Christian Henriksen af Hvidbjerg,    1860 Søren Olsen,

1872  skifteretten som adk. for Else Marie Jensdatter,    1872 Anders Madsen.

1929 Frederik Åsted Frederiksen,    1942 Mads Madsen,    1950 Ingemann Sørensen,

(1980) Niels Oluf Korsbakke Andersen, 1992 Kristen Halborg Madsen,

 

Nr. 34  matr. nr 4g  7c 7m 7n 7z 7ah 12h 7g (Ramsing By)(Ågade nr. 32 og 34 er lagt sammen,omkr. år 2000. Nr. 34 er nedrevet)

1871  fra Søren Pedersen Bak til Møller Jens Nielsen,    1876 Laurs Nielsen,

1881  testamente  som adk. for Karen Mikkelsen,    1885 Niels Madsen, 

1891  Jens Peder Nielsen,    1892 mageskifte Niels Madsen,    1892 Niels Christensen,

1934  skifteretten som adk. for Dorthea Christensen,    1941 Christian Korsgaard Christensen,

1958  Svend Åge Christensen,     (1980) Lauge Møller Pedersen,     1986 Erik Zimling

 

Nr. 35  matr. nr 2h (Ramsing By)

1894  fra Knud K. Pedersen Primdahl til  Christian Pedersen Astrup,  

1929  Johannes Pedersen,    1944 fiskehandler Ejnar Mortensen,

(1980) Erik K. Møller, 1982 H.U. Jensen, 1986 Jimmi Henriksen,

1991 Erik Olsen, 2005 Jens M. Pedersen,

 

Nr. 38  matr. nr 1a (Visholm)    “Visholmgaard”

1515  "Visholm" er pantsat til Dueholm Kloster på Mors
1664  fæster Matz Jørgensen
matr 1688 gården ejes af Kjærgårdsholm, fæster Jørgen Matzen
den betegnes i matriklen som "en ødegård"
omkr. 1700  fæster Niels Smed
omkr. 1750  fæster Jens Visholm
omkr. 1775  fæster Thomas Jensen
1812  fæster Niels Jørgensen, g. m. datter af forrige fæster
1850  Thomas Nielsen,    Christian Frederik Christensen,    1885 Søren Pedersen,

1911  skifteretten som adk. for Mine Frederiksen Sandersen,   1911 Anthon Børsting,

1939  Tage Børsting,    1942 Kristian Østergaard Hansen,    (1980) Svend Nielsen,

 

Nr. 40  matr. nr 17n  17k 17p (Ramsing By)

1868  Thomas Nielsen,    1875 Jens Christian Madsen,

(1980) Villy Kristensen,