Harald Pedersens Ejendom

Syldgrøften blev gravet af bygherre og hustru, et godt bidrag til byggeriet.

Frokost under gravedearbejdet ved sporet af Vestsallingbanen.

Brøndgraveren i fuldt vigør. Mon der er vand på grunden? "Det var der!"

Håndværkere

Håndværkere

Håndværker

Nabo

Ølmanden

Det færdige resultat

I 1953 fik Harald Pedersen lov til at opføre et husmandsbrug i Grove - Brøndum sogn. Jorden var udstykket fra Smedegård i Brøndum.