Balling realregister
Overskrift 1

Anlægsvej

Nr. 1     matr 5y (Guust)

1936    N.Kr. Dalsgaard Lunde       1939 Jens Peder Vestergaard

1978   Verner Hansen    (radioforretning) (2006) Margrethe Hansen

 

Nr. 2      matr 18 n 18m 17u 17v 18v (Guust)

1931     Niels Christian Mogensen til Jens Severin Christensen        

1931 August Andersen 1938 Harry Skovsage 1946 Jakob P.Laursen     

1969      Bent Bruun Pedersen    1982      Niels Christian Jørgensen         

1996     Mogens Pedersen

 

Nr.   3     matr n 5v 5y (Guust)

1931       fra Jørgen P. Toftgaard til Esper Lunde  

1935   skifteretten Eline Lunde   1936   N. Kr. Dalsgaard Lunde

1936 også 5y ( Anlægsvej 1)   1939 Jens Peder Vestergaard,   

1960 Jens   Peder Olesen     1984 Ole Andersen    

  1991 Dorthe Andersen

 

Nr. 5     matr nr.   5 l (Guust)

1902     Hans Christian Thomsen til Lars Pedersen  

1929 skifteretten , enken Marie Pedersen 1929 Søren Jacobsen  

1934, skifteretten   Jens Olesen Mølvadgaard  

1989    Severine Mølvadgaard         1990     Emma Larsen

 

Nr. 6    matr   nr. 18 c (Guust)

1904    Fra Laust Jensen til Esper Jensen  

1918   Niels Kr. Mogensen 1941    fodermester Arne Bodilsen

1948   Slagter Høgh   1949 Anton Nielsen

1957   Niels Thorhauge    1964   skifter.   Anna Thorhauge

1981    Erik Meldgaard Hansen

 

Nr. 7   matr nr.   5 i   (Guust)

1890     fra Mathias Jensen Gjedde til Poul Christensen         

1891 Jens Christensen   1893    mageskifte Anders Christensen      

1898 Josef Pedersen    1898 Niels Offersen   1913    gavebrev

N. P. Kristensen Halborg    1915    Laura og Else Christensen

    (blev kaldt ”døve Laura”)      1974 Knud Erik Sørensen

 

Buksager

 

Nr. 1    matr   14 a 11k (Guust) 4b (Krejbjerg)   4 (Nørby)   

  gården hed   ” Vesterbygaard”

(1815)    Simon Pedersen          Peder Simonsen    død   1856

1863     skifteretten , adkomst    Peder Sørensen enke Dorte

Nielsdatter og søn Niels Pedersen    1863     Niels Pedersen       

1890 Søren Gudiksen, Herman Gudiksen Møller, matr

14a og 15a   Der udstedes 2/6 1893 ”sammenlægningsbevilling

” for sammenlægning af matr 14a og 15a   Gården er så senere

revet ned, men hvornår fremgår ikke af registeret.

               

Nr. 1    matr    15 a    (Guust )    ”Nedermølle”

1393   omtales møllen første gang1610,   Jens Stork,    1614   Jens

Sørensen,    1664   fæster Stephen Jensen1688   fæster Svenning

Thommesen,    1698   fæster Chresten Pedersen (tidligere fæster

Jens Poulsen er rømmet fra møllen)   1711   møller Jens Pedersen    

1762    Anders Starup,    1764   selvejer Anders Møller

1769   Peder Revsgaard i Neder Mølle er vidne ifølge kirkebogen

(1844)   møller   Enevold Pedersen     død   1854    56 år gl.

1856     som adkomst for Peder Enevoldsen     ( der er oprettet en

  aftægtskontrakt om   ”forsørgelse af hans vanvittige broder”)            

1865 skifteretten    enken Johanne Pedersdatter

1865     vielsesattest for Søren Hald Gudiksen    Gårdene

14a og15 a sammenlægges på et eller andet tidspunkt heromkring

1893      Herman Gudiksen Møller    1937 Peder Blichert Toft

  (14a 15a (4 og 4b (Guust))   Kristian og Poul Blichert Toft    

11964     Kristian Blichert Toft      15a lå overfor ”ålehuset”,

  hvor der var en mølledam. Hvornår gården blev flyttet op hvor

den nu ligger har jeg ikke kunnet få oplyst.   1905 og 1909 er

der oprettet kontrakt med flere om ” ret til at tage fornødent

vand af mølledammen”

 

Damgaardvej

Nr.   1    matr   1 a    ( Nr Balling)

1822     Jens Christensen     1831 Christian F. Kjærulff (skolelærer

og kirkesanger)    1842     enken Inger Pedersdatter Kjærulff       

1855   Holger Kjærulff (fra 1868 købmandsforretning på gården )   

1879     skifteretten   Maren Sørensen    1893 Søren Kjærulff  

( også musiker)   1926      Jens Kristian Kjærulff         

1972 Kristian Kjærulff

 

Nr.   2    matr    4 a 6a (Sdr. Balling)   

1824     Niels Nielsen       1874 adkomst for Johanne Mari

  Christensdatter   1874 Christen Andersen   1877 Mageskifteskøde  

Niels Jensen    1877 Christen Andersen også   6a   1904 skifteretten  

enken   Mette Kathrine f. Jensen    1923 Niels M. Andersen (1924

  matr 4aa fra Jørgen Toftgaard)    ca 1970     Magnus Nielsen

    ( ejer Johannes Nielsen )           1976   Mads Stærdahl

 

Nr.   3    matr   19 z (Guust)

1953     Svend Aage Pedersen 1992 Jesper Juul 1995 Anja Nielsen  

  (2006) Niels Kudahl

 

Nr.   4   matr 6r   5a 4æ 6x 6b   (Sdr. Balling)

1860    Jørgen Eskildsen     1876 skifteretten Ane   Jørgensdatter

1891    skifteretten Ane , Margrethe, Jørgen og   Andreas Eskildsen

1895    vielsesattest, Margrethes mand Jens Nielsen Kjær på ¼

1895     fra Jens Nielsen til Ane Jørgen og Andreas

  1924   matr 6r 1928 matr 6x 1930 Jørgen Nielsen        

1970    Poul Henning Pedersen

 

Nr.    5    matr   19æ   (Guust)

1965    Bent Høj

 

Nr. 6     matr. nr. 7a 5z 7d 7c 6d 2n (Sønder Balling)

43c (Eistrup)   “Damgaard”

(1815)   Chresten Christensen   (Christen Damgaard , sognefoged)

1840     Jens Christensen    død 1845    47 år gl.    1846 Thomas

  Kr. Thomsen   1880 Christen Thomsen Damgaard   

1890 Peder Pedersen      1919   Niels Pedersen

1960   Svend Pedersen           1998   Poul Pedersen

 

Nr.   6A

1920     bygget som aftægtshus til Kirstine Pedersen    

1981 Svend Aage Pedersen    1986     Jens Peder Pedersen          

2006 nedrevet

 

Nr. 8     matr   nr.   3ø (Guust)

fra A. Houmøller til Christian Laursen (sprængningsmester)    

(1980) Peder Fårkrog    1986 Knud Hinge Kristensen   

1997 Keld Hedegaard   1992   auktionsskøde   Holger

Hedegaard

 

Nr. 10   matr   3 bh    (Guust)

Peder Pedersen   1992 Svend Haarup, ”Balling Traktorservice”   

  (2006) Flemming Refsgaard

 

Drosselvej  

 

Nr. 1     matr nr 4az (Sønder Balling)

1965     Hans Dahl , smed   1982   Bente Dahl

 

Nr. 2   matr nr 4ax (Sønder Balling)

1965 P Dahl og sønner   1980   ”Ballingg VVS” ” Ranniven”

1982   konkursbo Bent Nielsen

 

 

Nr. 3      matr nr   4by (Sønder Balling)

1972    Aksel Goul Dath      1992 Niels Mark

 

Nr.   4      matr nr 4ay (Sønder Balling)

    DahlsMaskinfabrik“

 

Nr. 5       matr nr   4cr (Sønder Balling)

1973  Jørgen Olsen    1979   Jørgen Jørgensen    

    1983 E Jacobsen

 

Nr. 6     matr nr 4co (Sønder Balling)

1973   Nis Sørensen

 

Nr. 7      matr nr   4ce (Sønder Balling)   

1978   Niels Erik Sørensen   (betonstøberi)

 

Nr   9      matr nr 4aø (Sønder Balling)

  1974     ”Sørensen og søn AS”

 

 

Erantisvej

 

 

nr. 1    matr 5æ   (Sønder Balling)

1990 Bjarne Pedersen,   Salling Afsyring

 

Nr.   2.    matr, nr   5x (Sønder Balling)

1919  fra Andreas, Jørgen og Ane Eskildsen til P.C Nielsen

1920  skifteretten, enken Ane Sørine Elisabeth Nielsen,

1923  vielsesattest  Thorvald Dahl  ( se også Nørregade 1)

1923  sælges 5x til Chr Andersen 1990 Bent Jensen

  1991    J. L. Bjørndal , ” Jarles rengøring og vinduespolering”  

1992   Conny Olesen 1993   Gregers Frederiksen

1994 Per H. Kristensen      1997 Laila V. R. Hansen      

  2002 Vita Dath

 

(   matr nr. 5x 5u (Sønder Balling), om dem står der som

anført  4 første ”afsnit” under nr. 2. , derefter gentages

 vielsesattesten fra 1923 for Thorvald Dahl , men her

 med årstallet 1924,  og med anmærkningen ” adkomst

for matr 5u.Derefter   1927 sælges til Andreas Ravn.”)

1962 skifteretten   Kirstine Ravn til N. Graversen

1991 Ole Andersen

 

Nr. 3    matr 5 an (Sønder Balling)

Balling Vandværk

 

Nr 4

1992   K.   Hundahl      Jonna E. Bergstrøm     1999 Ellen J.

  Andersen       2002 Poul E. Larsen

 

Nr.   6    matr   nr. 5ax   (Sønder Balling)

(1980)   Ane Cecilie Mouritsen     1987 Tage E Dalsgaard         

1988 Kurt Simonsen      1989 Alfred   Kristiansen

1997 Preben Sørensen

 

 

Nr. 8   matr 5y (Sønder Balling)

(1921)   Johannes Jensen ( reservepost) ( er formentlig kun lejer, )    

1924   fra Th. Dahl til A. Ravn     1931    Christian Andersen

 

nr. 14    matr 5ø   (Sønder Balling)

1923    fra Th.   Dahl til Chr. Andersen     1927 fra Andre Ravn til

Valdemar Jensen       1980      Karl Søndergaard Nielsen

1985 Karin Andersen      1987     Leo Sørensen ,   bogtrykker  

1993 Preben K. Sørensen

 

Nr. 16 matr. nr.   5aa (Sønder Balling)

1930 fra Andreas Ravn til Johan Jensen,  1940 Poul Kristian

Nielsen, Børstehandler   1979    Marie Børsting Knudsen        

  2002 Claus   K.Larsen

 

Nr. 18    matr 5ab   (Sønder Balling)

1927   fra A. Ravn til Viggo Jensen   1935   Chr. Mouritsen         

1981   skifter. Anna Mouritsen    1987   Tage Dalsgaard

1996    Alfred Kristiansen

 

matr 5af (Sønder Balling)  

1934    fra Andreas Ravn   til ”Balling Vandværk”

 

Nr. 20     matr 5au   (Sønder Balling)

1971     Balling Central

 

 

Falkevej

 

Nr. 2      matr nr 2ap (Sønder Balling)  

1987    Villy Sørensen         1990 C.   Dalsgaard         

1994    Henrik Nautrup

 

Nr. 4     matr nr 2av (Sønder Balling)

1987/1993 Spøttrup Kommune

”speciel anvendelse”

 

Nr. 10    matr. nr.   2aæ (Sønder Balling)

1988  H  Dalby   1999 Henrik Godsk

”Balling Autoværksted

 

Nr.   14     matr nr 2ax (Sønder Balling)

1990    Peders Auto og Traktorværksted           

  1999      Dan Varme ”

 

Nr.18

Skov og Tånkvist A/S

 

Nr. 20   

Andreas Ravn , arkitektfirma

 

Nr.   22   

K C Processtyring

 

Nr.24

Decoline

 

Nr. 28

  Spøttrup Erhvervsråd

                                                                                                        

Grundvadvej   

 

Nr. 23   matr nr.   7c 2n 9b 7e   (Sønder Balling)

1888     Kr. Thomassen   til Ane Nielsen   

1890   Esper Larsen      1907   matr 2n

1953   Nikolaj   Riis     1963   Evald Christensen

 

Nr.   25     matr 6b 7d 3k (Sønder Balling)

1847     Niels Jeppesen

1880     Peder Nielsen   1889 fra Kr.Thomsen Dagaard matr nr. 7d

1925     Ane og Elisabeth Nielsen    1927 Ane Nielsen alene  

1927     vielsesattest for Ane og Karl Kjær Sørensen Hougaard  

kaldet ”Kjær Hougaard”    1940     fra P. Toftgaard matr. 3k           

1962       Henning Nielsen

 

Nr. 16   matr 4b 5ac 5ar 5ah (Sønder Balling)

1824     Skøde til Niels Nielsen

1860     Søren Jepsen 1895 skifteretten , enken Petrine Ludvigsen    

1895 Søren Pedersen   1900     Peder Nielsen    1903 Jens Peder

Olesen Mølvadgaard (kaldes i 1921   ”Skovsager”)

1929     fra Ane, Jørgen og Andr. Eskildsen til J.P.O.Skovsager  

1931     adkomst Dorthea Skovsager       1931 Thomas Johansen

  Tønsberg    1931     skifteretten , enken   Fanny Tønsberg   

  1941 Tage Ibsen     1980   Ib H.S. Ibsen

 

Kærsangervej  

 

Nr. 1    matr 1o (Guust og Vraa)

1956    Severin Christensen 1967 Johan Christiansen

1969    Niels Beng. Espersen 1977    Knud Thøgersen

1978     Vagn Husted Andersen    1980    Bo Elgaard   

1983    L.N. Nielsen    1984 Nora K.Nielsen    

1987     Palle Moeskjær   1988 Lars O. Andersen    

1989   Vibeke Andersen

 

Nr. 2      matr nr   1ap (Guust og Vraa)

1969     Kristian S. Kristiansen      1993 Ragnhild Kristiansen     

1997    Henry Pedersen

 

Nr.3       matr nr 1p (Guust og Vraa)

(1980)   Th. Gravgaard Pedersen       1984 Esther Gade

1987      Peder Christensen ,   politibetjent   , tidligere borgmester

 

Nr. 4        matr nr 1q (Guust og Vraa)

1956    Knud Nielsen, 1961 Karl   Ravn, 1966   Erik Thomsen,

1971    Hans Rasmussen,   1973 Åge Frederik Nielsen,

1981    Elna Marie Nielsen      1998 Eigil Nielsen

 

1998   Nr. 5        matr nr 3be (Guust og Vraa)

1974    Viktor Villadsen   1982 Olga Villadsen

1998    Kresten Kirk

 

Nr. 6        matr nr 3bd (Guust og Vraa)

1976    John Kristensen      1982 Tage Pedersen, 1983 H. Andersen

 

Nr. 7     matr nr 3bf (Guust og Vraa)

1976      Jens Søren Kolding

 

Nr. 8A     matr nr   3bm (Guust og Vraa)

1983   H.G. Primdahl     1986 Bente S.Pedersen   

1987 Peder H. Møller     1990   T. Sørensen     1993 Lasse Lauritsen

 

Nr. 8B     matr nr 3bc (Guust og Vraa)

1981   Jan Nielsen,     1983 Krista Madsen     1997 Karen E Madsen

 

Nr. 9     matr nr 3bg (Guust og Vraa)

1976   Markus Pedersen,        1995 Niels   A. R. Jørgensen

 

Nr.10      matr nr 3bb (Guust og Vraa)

1978      Holger Vestergaard

 

Nr. 12      matr nr 3ba (Guust og Vraa)

(1980)    Lars Winther Christiansen,      1984 Carl Albertsen

 

Nr. 13       matr nr 3bk (Guust og Vraa)

1979   Alfred Holm Winther   ,   politibetjent

1996    Bent Laursen

 

Nr. 14A     matr nr 1r (Guust og Vraa)

(1980)    Søren Vestergaard Christensen,   1982 Niels Mark,     

  1983 E.   Clausen     1988   Hans Villadsen

 

Nr. 15       matr nr 3aq (Guust og Vraa)

1976    Kurt Hagen Graugaard

 

Nr. 16      matr nr 1ax (Guust og Vraa)

1975   Tage Hald Jensen

 

Nr.17     matr nr 3ar (Guust og Vraa)

1976    Vilhelm Sørensen   1979    Poul Erik Sørensen     

1984     Ole Clemmensen

 

Nr. 18     matr nr 3az (Guust og Vraa)

1978     Ole Villadsen

 

Nr. 19     matr nr 3as (Guust og Vraa)

1975     Knud Erik Thougaard

 

Nr. 20      matr nr 3ay (Guust og Vraa)

1976    Leo Graversen Nielsen

 

Nr. 21      matr nr 3at (Guust og Vraa)

1976    Svend Erik Sadolin    ” Fodklinikken”    

1993 Jarle Bløndahl      1995     Svend Plougstrup

 

nr 23     matr nr 3au (Guust og Vraa)

1975    Kristian Brun Pedersen

 

Nr. 25      matr nr 3av (Guust og Vraa)

1974   Aksel Riis    1987 Herdis Riis    1997 Vagn Ulrik

 

Nr.   27       matr nr 3ax (Guust og Vraa)

1976      Knud Nielsen

 

 

 

Lærkevej

 

Nr. 1       matr nr 4bh (Sønder Balling)

1998   Niels Aage Kudahl

 

Nr.3      matr nr 4bi (Sønder Balling)

(1980)    Poul Erik Krogh   Jensen     1983   Johannes Hinge

1984      Poul Erik Krogsgaard      1987 Otto   Smed

 

Nr.4      matr nr 4ba (Sønder Balling)

1974     Sven Hulsrøj

 

Nr.5      matr nr 4bk (Sønder Balling)

1967      Christian Frederiksen

 

Nr. 6        matr nr 4bb (Sønder Balling)   

(1980)    Magnus Kristian Vedel          1982 Henny Vedel       

1987    Leo Andersen    1990     Carl E. F. Christensen          

1992    Mads Thomsen

 

Nr.   7       matr nr 4bl (Sønder Balling)

1981     Walther Nyby       1982 Arne Jensen     

  1995     Flemming Evers-Nielsen

 

Nr. 8        matr nr 4bc (Sønder Balling)

1973       Dagny Marie C. Vestergaard   1991 Søren B Hansen     

1995      Helle M. Sørensen

 

Nr.9         matr nr 4bg (Sønder Balling)

1973  Mehlsen Villadsen   1980 skifter.   Nielsine   Villadsen

1996    Olav D. Lysdahl

 

Nr. 10      matr nr 4bd (Sønder Balling)

1973 Bent Nielsen     1976 Preben Graversen Nielsen

 

Nr. 11      matr nr 4bm (Sønder Balling)

1971 Søren Gudiksen Andersen 1972   skifter.

Frida Gudiksen     1973     Svend Erik Jensen

 

Nr. 12       matr nr 4be (Sønder Balling)

1971  Karl J. Jensen    1972    Viggo Andersen        

1998   Jytte Jeppesen

 

Nr.13      matr nr 4bn (Sønder Balling)

1968    Jeppe Christian Christensen   1993 Niels P.

Mortensen       1994 skifter.   Inga Mortensen

 

Nr. 14      matr nr 4bf (Sønder Balling)

1965    Otto Thorsen (byggede hus 1966)   1969    Bodil

Marie Thorsen      1991 Peder Mark    1996 Asbjørn Andersen

 

Nr. 15     matr nr 4bo (Sønder Balling)

(1980)    Jens Kristian Pedersen Nautrup

 

Nr. 16     matr nr 4bx (Sønder Balling)

1970   Leo Jensen    1971   Thorvald Jensen

1973   skifter.     Kamma Magdalene Jensen

 

Nr. 17     matr nr 4bp (Sønder Balling)

1966  Svend Mouritsen  1969 Anton Norup

1990     Gudrun Norup Sørensen        1990 T.   Ulrik    

1997     Martin J.   Christensen

 

Nr. 18          matr nr 4bv (Sønder Balling)

1968     Aage Baunsgaard Godsk

 

Nr.19      matr nr 4bq (Sønder Balling)

1969    Erling Foged Hansen

 

Nr. 20      matr nr 4bu (Sønder Balling)

1977    Finn Laursen Dahl       ” FD Flødeboller”

 

Nr. 21      matr nr   4br (Sønder Balling)

1966    Ejnar Filtenborg    1989 skifter. Holger Nielsen

 

Nr. 22      matr nr 4cn (Sønder Balling)

1975   Ole Sørensen   1977    Andreas Nielsen

1996   Tove Nielsen

 

Nr. 23      matr nr 4bs (Sønder Balling)

1973    Gunnar Pedersen   1992 skifter.

  Helene Pedersen         1992 Ingrid Nielsen

 

Nr. 24      matr nr 4cm (Sønder Balling)

1976   Niels Ove Hansen   1980    Jørgen Weng    

1985   Åge Thorgaard   1994   Karen Margrethe Thorgaard   

1999 Jørgen   Laursen

 

Nr. 25       matr nr 4bt (Sønder Balling)

1966    Tage Christensen

 

Nr. 26       matr nr 4cl (Sønder Balling)

1971   Tage Pedersen    1980    Edvind Nordberg Pedersen

1993   Karen Pedersen

 

Nr. 27       matr nr 4bæ (Sønder Balling)

1968    Knud Sigvard Rasmussen

 

Nr. 28      matr nr 4ck (Sønder Balling)

1979     Peder Goul Pedersen

 

Nr. 29      matr nr 4bø (Sønder Balling)

(1980)     Kjeld Jørgensen        1981 Kim Gregers Kristensen     

1984     Niels O. Bregnhøj

 

Nr. 30      matr nr 4ci (Sønder Balling)

1969    Frank Juul Kristensen

 

Nr. 31        matr nr 4ca (Sønder Balling)

1969   Aage Bønding     1978 Gunnar Sørensen

1979    Gustav Ærthøj     1984 Niels O. Christensen

 

Nr. 32      matr nr 4ch (Sønder Balling)

1977   Kay Verner Christensen 1979   Per Frimodt Jessen

1987   Per T. Mouritsen

 

Nr. 33      matr nr 4cb (Sønder Balling)

1974     Jørgen A. Jørgensen       1983   Frede Gudiksen       

1990   skifter.     Magda Gudiksen

 

Nr. 34      matr nr 4cq (Sønder Balling)

(1980)     Per Dalby           1983   Frank Dalby

 

Nr. 35      matr nr 4cc (Sønder Balling)

1974    Søren D. Sørensen      ” Zoneterapi”

 

Nr. 37      matr nr 4cd (Sønder Balling)

1974   Hugo Lund    1978   Hansine B.Kristensen

1998    Knud Erik Thorgaard

   

Mejerivej

 

Nr.   1    Matr nr. 18 u   (Guust)

ca 1947    Kresten Korsgård, handelsmand

(1980)   Andreas Knudsen Nielsen      (2006) Jørgen Andersen

 

N r. 2    matr 4x   (Guust)

1940    udstykket fra 4a til andelsmejeriet   (1980) Jens Christensen

2006    N.C.Nielsen   (nedrevet)

 

Nr. 4    matr   7a   9a , 10c 11l 9d (Guust)   “ Guust”

Ane Kirstine Jacobsdatter        1848     Peder Jensen           

1863   adkomst, vielsesattest for Jens Pedersen    

1906     Mette Kirstine og Ane Kirstine Pedersen

1915     Mette Kirstine Pedersen på Ane Kirstine Pedersen andel

1923    også matr 9a og 10c        1935 adkomst for arvimger efter

Mette Kirstine Pedersen   1936     Johan Magnus Jensen og Astrid

Høstgaard Møller    1945 Markus Refsgaard       1967

Jens Kristensen            ca 2003   Kim Madsen

 

 

 

Mejsevej

 

Nr. 1      matr nr 6ai (Sønder Balling)

1972 Niels Davidsen   1973Hans Jørgen Rasmussen

 

Nr.2      matr nr 6au (Sønder Balling)

1973    Tage V. Kristensen     1984 Vagn F. Christensen

  ( 1990 ” Dokis Zoneterapi”)

 

Nr. 3      matr nr 6ak (Sønder Balling)                            

1977    Signe Jørgensen      1986 Laust Gundersen      

1987    Else K. Gundersen      1990   Orla Nielsen

 

Nr. 4      matr nr 6ba (Sønder Balling)

1975     Knud H. Madsen

 

Nr. 5      matr nr 6al (Sønder Balling)

1972    Ove Bisgaard Pedersen   1992 Esther Bisgaard

 

Nr. 6      matr nr 6bb (Sønder Balling)  

1975    Thorkild B. Pedersen,       1982 Hans Andersen,      

1984     Arne Trankjær

 

Nr. 7      matr nr 6am (Sønder Balling)

1972   Gustav Ærthøj    1974 Aksel Pedersen

1974    Ejvind Møller

 

Nr.8        matr nr 6bc (Sønder Balling)

1974   Niels Jørgen Skovborg 1998 Jens T,J,Skov

 

Nr.9        matr nr 6an (Sønder Balling)

1972   P. Chr. Christensen   1973 Svend Aage Henriksen

 

Nr.   10     matr nr 6at (Sønder Balling)

1978       Erik S.   Høgh

 

Nr. 11      matr nr 6aq (Sønder Balling)

  Hans Otto Hansen        1987 Jette Sørensen

 

Nr. 13      matr nr 6ao (Sønder Balling)

1972  Hans Jørgen Kristensen    1977 Kaj Sørensen

 

Nr. 14      matr nr 6bm (Guust)

(1980)    Svend Erik   Andersen

2015       Inger Astrup Harder

 

Nr. 15       matr nr 6ar (Sønder Balling)

1973    Bent Stengaard Pedersen 1980 Jytte Pedersen

1980    Jørgen Emil Tousgaard     1983 Kirsten Tousgaard             

1993     Peter H. Dahl

 

Nr. 16      matr nr 6bf (Sønder Balling)

1975    Vagn Jensen    1976     Ib   Møller Jensen

 

Nr.   17      matr nr 6ap (Sønder Balling)

(1980)    Benny E.   Møller   ( tandlæge)      1981 Villy Sørensen

1984     Vagn Toft          1987 Erik Sørensen

 

Nr.18      matr nr 6be (Sønder Balling)

1975   Kaj Aaen   1979   Verner Trustrup

 

Nr.   19      matr nr 6as (Sønder Balling)

1973   Bjarne Andersen    1973 Anders Espersen

1975   Jens Agerholm Brogaard

 

Nr. 20      matr nr 6bd (Sønder Balling)

1986    Thomas G.Pedersen

 

Nr.   23     matr. 6az (Sønder Balling)

1976   Hanne Dissing Jensen

1978   Henrik Hansen    1984   Erik K. Sørensen       

1989   Thorvald B. Sørensen 1996 Torben Ulrik

 

Nr. 23    matr nr 6aæ   (Sønder Balling)

1974 Bent Dinesen 1979 Jens J Skov

1990 Hans  Andersen   1994 Torben Sørensen

 

Nr. 32      matr nr 6bi (Sønder Balling)

1998     Svend Pedersen

 

 

Nattergalevej

 

Nr. 2     matr nr 13an (Guust)

1997   Jens Odgaard

 

Nedermøllen  

 

På kort fra 1816   ligger gården “Nedermølle” og formentlig

  da med vandmølle , nede I   “hullet” for enden af den

  daværende mølledam, hvor “ålehuset” senere kom til at

  ligge lidt nord for nr 1. I ”de Gamle Nyheder” i Skive

Folkeblad fra 19/5 1906 står ” Grd. Kresten Nautrup,

Krejbjerg har solgt sin andel (1/3) af A/S Neder Balling

Mølles Dambrug (Ørredfiskeri) til partikulier Hans Kr.

Andersen , Rødding for 24oo kr.

 

Nr.   1    matr   nr.   15 f   (Guust)

1953     Otto J Christensen        Christian Thomsen

1956     Vilhelm Thomsen       1962    Verner Munk

1971     Poul   Bjarne Jensen    (   Butik Strøe)         

(1906) Peter Jensen

 

Nr.   2    matr   nr.   15 c   (Guust)

1909     Fra Herman Gudiksen Møller til   Søren Jacobsen    

  1929 Peder Pedersen Nautrup     1929     Andreas Nielsen      

1973   Kirsten Metz      1976   Egon Pørtner

 

Nr. 4    matr 15d , 15 e (Guust)       Ålehuset”

1934     Fra Herman Gudiksen   til   Anders Priis    15d

1934     Fra Andreas Nielsen   til Anders Priis    15   e

I 1934 er der oprettet en servitut på 15d og 15e   med

forpligtelse til vedligeholdelse af stemmeværk og afløb

fra stødhævert, samt adgang til forbrug af fornødent

vand fra mølledammen. Der er oprettet et firma

Frederiksværk Åleeksport

 

Nr.    5     Matr 1 b    (Næsbæk)

(2015)    Birthe Christensen

        

 

 

Nr. 5A   matr 1b (Næsbæk)

1861   Poul Christensen      1896 Christen Christensen    

1915 skifteretten enken Ane, f. Nielsen          1943   fra Ane

Christensen til Henry Laursen     1945 grd. Anton Ladefoged     

1946   Bmd. Søren Hedegård Nielsen,       

1954   Harry Kjær Godsk     1991 Birte Olsen

1986    Laust V. Christensen

 

Nr. 7     matr   3 a (Nørby) 3a( Næsbæk)  

  ”Nedermølle Tegnestue”

1832      Niels Madsen    (1844)   Mads Nielsen    1875     Anders

  Christensen Præstgaard       1908 Christian Nielsen Christensen

1909      også matr. 3 (Næsbæk)       (1980) Niels Bach      

1987    Christian Bach          1991 Brian Nielsen   

1994 Hans Søndergaard Pedersen 3c 3g 3h 3i 1h

  (1906)   Michael Damborg

 

 

Nittrupvej    (1 – 3,   resten hører til Otting)

 

Matr   12 b (Guust)

(1844)   Niels Simonsen    1859 Peder Nielsen    1863 Søren

    Simonsen, Nittrup   1872   Peder Andersen Høstgaard

 

matr 12g (Guust)   1895    fra   Peder Andersen Høstgaard til

Kresten Nielsen   1915 Fru Anne Marie Nielsen til Jens

Jensen Nygaard   ( bemærk matr 14b,15f,5o,12c,12b og 12k

udgår af matriklen og lægges under 13 a (Guust)

 

 

Nr.    1    matr.    13 a 1d 15b ( Guust)

         Simon Mogensen         1840 Søren Simonsen       

1872 Peder Andersen Høstgaard   1900    Knud Jensen Møller,

1914   12k,   1922   5o      1934 skifteretten    Mette Marie Møller

1939     Peder Høstgaard Møller   1976 K.E. Høstgaard Møller    

1997      Jens Høstgaard

 

Nr.   2     matr   12 a    (Guust)

    Chresten Mikkelsen        (1815)    Peder Jensen

(1844)   Jens Holst ( Jens Poulsen Holst)   han dør 1850 51 år g.

1857     Auktionsskøde    Jens Jensen Østergaard

1886     Poul Jensen Holst ( også 36 i og 37h (Rødding))            

1910   Berthel Gade    1979 J. I. Gade     1986 Gert Vestergaard

 

Nr. 3    matr    11 a 12d    (Guust) 2b 2c   (Nørby) 23 24(Otting)  

    Balling Overmølle”

1541 omtales ”Balling Overmølle” skattebetaling.

1615 er fæsteren Chr. Jensen, (der ståe, ”uden avl”)

1664, Peder Jensen, yder til Christense Rosenkrants 20 td. mel

1688, kaldes den en græsmølle med overfald, er meget dårlig i

tømmer og sten. Mølledammen er eftergroet.   Fæster Jens

  Pedersen. Ejes af ”Spøttrup”   1700   Mogens Andersen Nørby,

  bliver i 1703 viet til Karen Byrgesdatter

1719   Ejeren kendes ikke,(se nedenfor) men møllen er meget

  slet, kun en ”skvatmølle”, ”kun lidt at male, har sine gamle

forældre at forsørge. Ugift, ingen avl, for det meste kun 2 køer.

1723 Ejeren må formentlig være Anders Mogensen, da han

opnår bevilling til ægteskab ”i det forbudte 3. led”, mod at

give en rdl.   til hospitalet. Præsten vier det år Anders

Mogensen til Maren, datter af afdøde Jens Sørensen i Fårkrog.

1764 er ejeren Chresten Laursen i Lyby mølle.

1776   skøde til Jacob Madsen, fra Ane Jensen Brun, Rødding

(1815) Møller   Peder Jensen1821 skifteretten Else Jacobsdatter

         Peder Jensen må formentlig have haft økonomiske

vanskeligheder, da hans kone overtager mølleni 1821

(det var svære tider for landet dengang) I alt fald bor de

  begge to på møllen i 1834   1838 Lauge Lund        

1853 mageskifte   matr   12 d     1873 Jeppe Marinus Lund  

1909 Anders Holgersen Høstgaard (Jeppe Lunds svigersøn)      

1942   Fru Bodil Vestergaard som særeje

1973 Gert   Vestergaard    1993   Gert og Arne Vestergaard

 

?      Balling Mellemmølle

Den lå mellem Overmøllen og nedermøllen

1610   er den øde,     1612 er ejer Jens Stork,   men den er

uden avl.    1615   Jens Ibsen    1631   Christoffer Hvass skøder

til Niels Krag,   1654   Mogens Krag afstår Balling Mellem

Mølle til Kaas     1664   er ejeren Jens Rodsten.   1688 står der

om den, „ øde og ikke tjenlig at opbygge på grund af

beliggenheden“      1689   tildømt kongen, og udlagt til

Ryttergods    1690    Attest fra præsten   Anders Albertsen,

at den er uden bolig, brug og besidder.

1970    Den 92 årige Anders Høstgård kan huske, at der

  var et styrt.   Endnu ses rester af fald og dæmning mellem

Over-   og   Neder Mølle.

 

Nyholmvej   13,15,18 og 20,

  (resten hører til Volling og Kjærgårdsholm)

 

Nr. 13   matr   2 æ   2ø ( Sdr. Balling)

1916     fra M Randers ( efter fuldmagt) til Peder Pedersen

Kjærgaard      1919 Peder Christensen   1942 Anthon Norup       

1973     Ib Priess

 

Nr.   15    matr   2 y 2ae    ( Sdr. Balling )     3x(Gust)

1916   fra M. Randers   til Jens Pedersen Stougaard

1940 Viggo Olesen Sigh      1958   Holger Andersen

  (udlejning af biler u/fører)          (1906) Ib Andersen

 

Nr.   18    matr   2 g 2s 7f 2r 5e 6e   6b 4o 7g (Sdr. Balling)

3ag 3am   (Guust)

1885    Ane Jørgensen til Ole Christensen     1886    Ole

  Christensen til Juliane Jensen   1891   Christian Nielsen  

1924 fra Jensine Nielsen til Christian Charles Pedersen

1940    fogedretten til Arne Christensen    

1/11 1960 Bent Pedersen

 

Matr 4o (Sdr. Balling) har været handlet som følger:

1890 fra Mathias Pedersen til Kjeld Pedersen,  

  1916   Balling Volling Kommune    1917   Christian Nielsen   

 

Nr.    20   matr   7b 6o (Sdr. Balling) 16c 3k (Guust)    ”Sletkjær”

1887     fra Chresten Thomsen Damgaard til Niels Peder

Mikkelsen 1895     Peder Christian Pedersen         

1932    skifteretten    Karen E. Christensen   f. Thomsen

  2s 3y 4r 21h 22f 6o 16c 1g 22a (Guust)

1942    Poul Møller Christensen     1942      købmand Aksel

Houmøller,       (1980) Harry   Høgh     1992    John Jørgensen      

(1906)    Helle Vedel Knudsen

 

 

 

 

Nyvej  

 

Nr. 1   matr, nr   1aæ (Guust)

(1980)   Anna Thorhauge        1986 Einar Nielsen      

1988 Karl Gustav Kæmpe    1989     Signe Poulsen      

1990 Johannes Nielsen                Birthe Kristensen

1997     Johannes Vestergaard

 

Nr.   2    matr, nr    1ad (Guust)

1962 Ba- Voll. Komm.     1986 Eivind   M, Christensen       

1990 Arne E Nielsen     1993     Kirsten R Nielsen           

1994 Eivind M. Christensen

 

Nr.3,   matr, nr    1aæ (Guust)

(1980) Gertrud Larsen     1990 Louise Rasmussen    

1992 Amalie Høgh      1997 Signe Rohde

 

Nr.4    matr, nr     1ac 13i (Guust)

1964    fra   Ba- Voll. Komm. Til Åge Winther

1976    Anders H. Espersen           1992 Peder Mønning

 

Nr 5    matr, nr   1aæ (Guust)

(1980)    Mitte Marie Knudsen       1992   Einar S. Pedersen       

  1999   Ingrid   K.M. Jensen

 

Nr. 6    matr, nr    13t (Guust)

(1980)    Lars T. Christensen          1984 Henry Jeppesen

 

Nr. 7    matr, nr1aæ (Guust)

(1980)    Jenny Rehard          1990 Marinus Bak          

1997 Poul K. Andersen

 

Nr. 8     matr, nr    13aa (Guust)

1972    Henning Kristian Pedersen             

1988 Anne Grethe Pedersen

 

Nr. 9     matr, nr 1aæ (Guust)

(1980)   Jørgine Kristensen        1986 Ellen M Jensen          

1992 Simon Jensen         1993   Johan M Jensen     

1996 Arne Jensen

 

Nr. 10    matr, nr   13aæ (Guust)

1987     Ungdomsboliger

1988     Jan Madsen    (flere beboere)

 

Nr. 11    matr, nr 1aæ (Guust)

(1980)     Vagn F. Sørensen    1990 Jens Moesgaard       

1993 Mary Moesgaard       1994 Edel K.M.Pedersen        

1997 Edith K. Refsgaard          2000 Frede Nielsen

 

Nr. 12     matr, nr    13aø (Guust)

1990     Ole Olesen             1998 Ruth Sørensen

 

Nr. 13   matr, nr

(1980)     Kirstine Dalsgaard           1983 F. Nielsen

 

Nr   14   matr, nr 13aø   (Guust)

1990     Børge Jensen              1994 Svend Åge Jockumsen

 

Nr, 15    matr, nr 13aø   (Guust)

(1980)    Karen Margrethe Trærup     1986   Aage Kristensen

 

Nr. 16    matr, nr

1990     Else Gundersen

 

Nr. 17    matr, nr 13aø   (Guust)

(1980)      Pouline   Kvistgaard            1981 Signe Rohde

 

Nr. 18     matr, nr 13aø   (Guust)

1990     Bo Sejberg

 

Nr. 19    matr, nr

(1980)      Dagny   E. K Frederiksen       1986 Gustav Ærthøj     

1990       A. Dalsgaard

 

Nr. 20      matr, nr 13aø   (Guust)

1990   Peter Jensen              1999   Peder Kjeldgaard

 

Nr. 21     matr, nr 1ao (Guust)

1990     Signe Poulsen           2000 Ingeborg Sørensen

 

Nr. 22     matr, nr 13aø   (Guust)

1990     John Jørg         C Høgh        1995 Rita L. G.Høgh          

  2000   Clara D. Andersen

 

Nr. 23     matr, nr 1ao (Guust)

1990     Gertrud Larsen      1998 Karen A. Pedersen          

2002    Karl Jensen

 

Nr. 24     matr, nr 13aø   (Guust)

1988     Karl K. Nielsen      1995   Jytte Jeppesen   

1996     Anna M. Nielsen

 

Nr. 25      matr, nr 1ao (Guust)

1990     Mitte M. Knudsen         1994 Esther M. Nielsen        

1998     Karl E Jensen

 

Nr     27     matr, nr 1ao (Guust)

1990    Magda   Nørgaard         1993 Grethe Poulsen           

1994    Magnus G. Pedersen

 

Nr. 29     matr, nr 1ao (Guust)

1990    Ellen M   Jensen      1994 Niels B.Jensen   

1995    Elly Andersen      1996   Kaja G. Andersen

 

Nr. 31     matr, nr 1ai   (Guust)

1990     Vagn F. Sørensen          1992   Olga Jensen           

  Johnny Christensen

 

Nr. 33    matr, nr   1ai   (Guust)

1990    Frede Nielsen              2000 Lilly J. Mølvadgaard

 

Nr. 35     matr, nr 1ai   (Guust)

1990     Dorthe M. Kristensen         1992 Helene Pedersen

 

Nr. 37      matr, nr 1ai   (Guust)

1990     Signe Rohde             1997 Jenny M. Teglgaard

 

Nr. 39      matr, nr 1ai   (Guust)

1990     Aksel   Dahlgaard         1995 Niels B. Christensen       

1997     Elin H, S, Pedersen

 

 

Næsbækvej  

 

Nr.   2   matr   1a 2b (Næsbæk)

1819    Chresten Poulsen              1861 Niels Christensen

1889     Chresten S vendsen   Jens Pedersen

1929     Niels Svendsen Pedersen (1943, 2b fra Kristian

Sørensen Goul)     1944     Hans Thorkild Andersen         

  Mehlsen Villadsen       (1980)   Kjeld Andersen    1987   

  Laurits Goul – Nielsen           (1906)   Brian A. Nielsen    

( Compu – Sats)

 

Nr. 4    matr   2a 2b 1c   (Næsbæk)

(1844)    Christen Pedersen Østergaard ( død 1855 66 år gl.)    

1854     Peder Christian Østergaard        1896 skifteretten   

enken Maren Nielsdatter1897     Ludvig Nicolai Carstensen,

  (på folketællingslisten 1901   står der ” han er i Tyskland

  på hans handel”,   han har en tjenestekarl med)

1913     skifteretten , enken Maren Christensen f. Nielsen     

1913 Christen Sørensen Dath    1918     Magnus Dahlgaard     

1941 Kristian Sørensen Goul          1993   Jan H. Have

 

Matr nr. 1b (Næsbæk)

1861     Poul Christensen           1896   Christian Christensen

1915     skifteretten , enken   Ane Johanne Nielsen (Krejbjerg)          

1943 Henry Laursen   1945     gårdejer Anton Ladefoged           

1946    boelsmand Søren Hedegaard Nielsen

 

 

Nørby  

 

Matr 5    ”Gade”

  

Nr. 1   3b 1b 3c   (Nørby)    3b er udstykket fra 3a i 1907

1908 fra C. Præstegaard til Niels K Andersen Præstegaard

1936 Chr. Thordahl Nielsen,    ( 3b 1b 3c)      

  (1980) Arne Post Øllgaard        1985 P.   Pham /Øllgaard       

1986     Kaj Sørensen             Jeppe Christensen

(1906)   V. Gammelgaard Nielsen   / Claus Dithmer

 

Nr. 2    matr   1a 1c 1d 2e 2d 3d    (Nørby)

  Niels Pedersen    (1815)   Peder Nielsen    død   1857    65 år gl.

1857     skifteretten    Peder Nielsen enke   Karen Jensdatter           

1872 Niels Pedersen. 1895     skifteretten    enken  

Marie Kraft Jensen1896     vielsesattest   Laurids Pedersen

(kaldes i 1921 Laust)   1929       fra Niels Præstgaard   matr

  3d (Nørby)    1929     arveudlægsskøde i Laur. Pedersens bo,

  Peder Kristian Børsting     bemærkn. i 1938 sælges matr nr.

1d til vognmand Charles Nielsen i Otting

1979   Hans S. Pedersen   (død 2006)

 

Nr. 3    matr   2 a (Nørby)

(1844)    Jens Pedersen Skytte    død 1846    49 år gl

1851     Niels Jensen Skytte       1884 Jens Søndergaard Poulsen

1912     skifteretten   adkomst   for enken Mariane Hansgaard  

f. Nielsen   1912 Jens Kristian Nielsen 1922 Jens Ilberg Jensen      

1969   Jens M. Kristensen

 

Ballingvej     skifter 1986   navn til   Nørre Ramsingvej

 

Nr. 1    matr 3o

  Dansk Mobiltelefon

 

Nr. 1A   matr 3u

       S.E. energi

 

Nr 2   matr 4c (Sønder Balling)

1824    Niels Nielsen      1857 Peder Madsen Høj            

  1873 Mads Pedersen    1899    skifteretten, enken Dorthe

  Kirstine Christensen     1915    Niels Christian Jensen          

  1948 Peder Christian Jørgensen   handelsmand

  1972   Morten Gammelgaard   1996   Lars O   Kristensen

 

 

Nørregade

Mellem området ved nejeriet   og området i sønderbyen

omkring krydset og jernbanen, var der åben mark, der

var altid konkurrence mellem bydelene. Sønderbyen

  mente nok de var de bedste, og kaldte sig København,

så mente købmand Buchwardt, at byen ved mejeriet

måtte være Frederiksberg. Men den bydel er nu nok

den ældste del af Balling By.

 

matr 5a (1815)   fra Ane Eskildsen til Christen Eskildsen

 

Nr. 1     matr    5 i   (Sønder Balling) blev udstykket fra 5a

1899     fra Ane Eskildsen til Niels Nielsen       1902 Niels

Christian Nielsen 1910     Svenning Christensen    

  1913 Niels Lynggaard (Der blev fra 1912 til 1919 drevet

  bryggeri på denne matrikel. Tilladelsen blev givet i 1912

  til N.C.N.)      1918 Peder Christian Nielsen

1920     skifteretten   Sørine Elisabeth Nielsen ,

manufakturhandler, (havde i 1921 en   ekspeditrice Anna N.

Andersen )   1924      vielsesattest   Thorvald Dahl (smed

Dahls bror, ) (se også Erantisvej 5x 5u)

1931      tvangsauktion     1932   fogedudlæg   G Panduro

  ( han lavede biograf her)   1942     Ejnar Markus Rasmussen    

  1942 forhenværende stationsmester Christian Skærbæk        

1943     Operatør Harald Andersen Kjærgaard,   pris 52.500 kr          

  Ingemann   Dahlgaard    1986      Preben Bedsted        

1987     Flemming Madsen      1988 Harald Ravn          

1989     Michael Sørensen   (Huset er nedrevet omk. 2012)

 

Nr. 2     matr nr. 6 v    (Guust)

Nr. 2, 4 og 6 hørte sammen med 10 andre parceller, der lå

øst for Nørregade, og nord for Skivevej   Ambrosius havde

  købmandsforretning her før han begyndte på modsatte hjørne.

1912 sælges ejendommen fra Niels Andersen til Peder Jacobsen

1916 dør han , ved skiftet overtager enken Karen Marie Jacobsen

f. Mortensen matr. numrene     6z 6v 6y 6x 6aa 21v 21k 21l

21r 22g 22h   22i og 22o

1918   sælges den til P.H.P.Henriksen (politibetjent)

          (ca 1920   har   Ambrosius   købmandsforretning her)

1924     fra Maren Kathrine Pedersen til P. Henriksen, matr.

  nr, 12n 13f   1937 fra P.Henriksen til Gunnar Frank Theodor

Knudsen, barbermester, 6v 22g   1941    Arthur Olsen, barber,        

1994   Kjeld Hedegaard   ABC Vinduespolering

1995    Søs Helle

 

Nr. 3   matr nr. 5 h   (Sønder Balling)

1887     Ane Jørgensen til Laust Andersen      1889 Joseph

Pedersen   1897 Anders Christensen     1908   skifteretten   ,  

enken Birte Christensen    1911 Mads Peder Madsen             

1914   Svenning Christensen   1918 Kristian Knudsen , bager         

1922 J.P. Andersen        1924   Ernst   Skou    1943     Arnold

Knudsen,    købesum   24.250 kr    (19 80)   Alvin   Madsen        

1986   Bjarne Christensen           2006 brugskunst

7/9 1932 er der opført en deklaration på denne ejendom

mellem grundejerne i Balling Stationsby angående

deltagelse i udgifterne ved gadens brolægning.

Udgiften udgør for denne ejendom   108,52 kr.

 

Nr. 4    matr nr. 6 x    (Guust)

1912    fra Niels Andersen til Peder Jacobsen

1916   skifteretten enken Karen Marie Jacobsen f. Mortensen        

1913 P.H.P.Henriksen    1937    Jacob Ravn     Andreas Ravn   

  (Bog og Papirhandel) (Jacob og Andreas var brødre)

1979    Knud Ibsen        ( 1988 Lisbeth Nielsen   (Trykstedet)

1987    Henrik Hansen

 

Nr. 5    matr nr.   5 c    (Sønder Balling)

1885     fra Ane Jørgensen til Jens Christian Andersen            

1896    C. Hansen Kok   1897   Karl M. Jensen 1897 V. Vilhjelm       

1916     skifteretten    Ove Vogel   1920     Josva Truelsen        

1939   Læge W. Munck       1960 Arne Nordsted   læge

1988     Mogens Christiansen

 

Nr. 6    matr nr.    6 y 3r , 3t   2k   18q (Guust) ( udstykket

  i 1943 fra 18d)   (matr 221, 22t, 22o, 21r og 2b udgår

og lægges under matr 6y i 1936)       1912     fra Niels

Andersen til Peder Jacobsen    1916   skifteretten   til

  enken Karen Marie Jacobsen f. Mortensen

1916   Andreas Ravn     1918   P. H., P. Henriksen        

1937 Jacob Ravn   1943   matr 18q (guust) fra Aggerholm)      

1960  Karl Ravn    1991 (Elses Møbler)    

(19 06) Mikael Sørensen

 

Hjørnet af Erantisvej matr 6c (Guust) 5x 5y (Sdr. Balling)

(tidligere blikkenslager)

1885     fra Niels og Søren Sørensen til Chresten

Ole Christensen    1897 Peder Christensen        

1904 Christian Christensen Grønning           

1907 Jens Pedersen         1918   Einar Nielsen       

1920 skifteretten   Søren Jensen     (1921)   Frølund  

( elektriker)   (bor til leje)        

1922   Kr. Andersen,   blikkenslager

 

Nr. 7   matr   nr.   6 e (Guust) 4q (Sønder Balling)

1903    fra Niels Jensen Mikkelsen til Lars Jensen          

1903 Niels Nielsen    1936 sammenlægges matr 6e og 4q          

(19 80) Edvard Pedersen         1987   Helge Gjøderum         

1991 A. Madsen   (Syveren)          1994   Kirsten Riis

 

Nr. 8   matr. nr. 3 o (Guust)

1915   fra Niels Lynggaard til Niels Nielsen Lynggaard

1920      elektriker Jens Christensen Frølund           

1927 skifteretten Ane Kirstine Frølund    1927     Johan

Christian Sofus Emil Priess   1943 matr 18p (Guust)

fra A. Aggerholm 1962 Ib   Priess 1991 Priess El- Service

 

Nr8 A   matr nr.   3 o

(19 80)      Tage Dalsgaard     (19 88)   Allan Pedersen       

(19 89)   Kirsten Riis (19 90)    Kristiane F Nielsen         

  (19 94) Anette Pedersen    (19 06) Valdemar Knudsen

 

Nr.   8B   

(19 80)    Lissis Sko og papir         Røde Kors genbrugsbutik

 

Nr. 9    matr nr. 6 ac (Guust)

1920    Erna Nielsen til Ane Jensen      1932 Maren Madsen

  Elses Møbler (Det fortælles, at de en overgang havde

  butikker på begge sider af gaden, og   at Else løb frem

og tilbage over gaden for at passe begge forretninger)

1962   skifteretten   arvingerne til Karl Ravn

1976      Balling Slagterforretning    (Davidsen)             

(19 06)   Kirsten Munkesø

 

Nr.   10   matr nr.    3 bi   (Guust)

           Urmager Dalsgaard       (19 80) Jens Bligaard

1986    Kennet Krummer          1989   Thorkild Poulsen

 

Nr. 10A    matr nr.   3 n 2m 3u 21n (Guust)

1915    fra   Marinus Frederiksen   til Jens Severin

Christensen (snedkerforretning)    1922    fra   Erik Jensen  

2m 3u 21n (Guust)     (19 80)    Peder Søndergaard       

  1982 Kurt Andersen         1984 A. Ravn

1988     Anita Poulsen             1989 Bjarne Svenningsen        

1991 K. Jeppesen         1993   Jonna Bergstrøm        

1994 Salling   Bank       nu frisør

 

Nr. 11   matr   nr.   6 ae   (Guust)

1921    fra Niels Nielsen Lynggaard sen. til Niels Nielsen

Lynggaard jun.    1938    sadelmager Frederiksen          

1950 Sadelmager Madsen       1976 Signe Madsen

  1980   Gurli Madsen     1981 Otto Madsen      

1993 Jan Bjerregaard

 

Matr.   6an (Guust) er udstykker fra 6ae i 1935

1936 fra Niels Nielsen Lynggaard til Jacob Kristiansen,   

  1940 arbmd. Ejnar Jepsen

 

Nr. 12    matr   nr. 3 e (Guust)

1899    Jens Jensen Brunsgaard til Josef Pedersen      

  1902 Niels Olesen Mølvadgaard   1905 Maren Frederiksen

  f. Eriksen og Marinus Frederiksen   1907     skifteretten  

Marinus Frederiksen    1908    matr 4g   1914    matr   2g        

  1920 Erik Jensen     1924   Chresten Ebbesen   1949

Skifteretten fra arvingerne  Johan Nielsen 1982

Skifteretten    Else Søndberg   (damefrisør)   

1981 Poul Mølvadgaard

 

Nr. 13    matr   nr.   6 ad   ( Guust)

1922    fra Niels Nielsen   Lynggaard til Niels Nielsen

  Lynggaard jun.    1923   Søren Nielsen   1931 Karl Nielsen  

(Manufakturhandel)        Gustav Ærthøj   

  (19 80)   Birgit Geertsen      1981   Hans Andersen         

1982   Thorkild Bech Poulsen     1989   Jens Leth    (Revisor)

1994    Anny Andersen Leth

 

Nr.    14    matr    3 m 4n   (Guust)

1914     fra M. Frederiksen   til Ane Nielsen   1924 Jensine

M. Nielsen   1929 William Jensen

  1933   Vilhelm Nielsen (Købmand ).      Vilhelm var ikke

  uden lune. Da Ambrosius averterede   med ”Byens bedste

Kaffe”, satte Vilhelm en annonce i , at han havde ” Byens

  næstbedste Kaffe”. Vilhelm havde altid sorte

flødekarameller i lommen, til børnene

1982   Johanne Nielsen     nedrevet ( nu er der parkeringsplads)

 

Nr.    15     matr   2 n 2l 3o 2q   (Guust)

1914     fra Marinus Frederiksen til Niels Lynggaard    matr   21

          Christian Riis havde en lille rørvævsfabrik (2 – 3 mand

  i arbejde) i gården     1924    også   matr. 2n 2q   1935   Peter

Hansen Foged   2n    1978 Erik B. Nielsen    1987 Alf Jensen

 

Nr. 16    matr   18 ac   ( Guust)

1907     Andreas Sørensen Dath til murer Jens Gregersen

,(1909 ogsa 3h 17o 18h)    1911     Erik Jensen     1920 Jens

Søren Marinus Jensen     1924 Henrik Henriksen

1929     Marinus Madsen    1931 Jens Gustav Henriksen     

1935 Aksel Dalsgaard     1989 H. Gjøderum      1990 A.

  Pedersen        1994 Kim Kristensen

 

16A        matr   18 h 3h 4f 17o (Guust)

1907     fra Andreas Sørensen Dath til Esper Jensen,

1910     Jens Gregersen            1911   Erik Jensen

1920     Jens Søren Marius Jensen arbejdsmand, og en

bror Laurits,( malkerøgter)    1924     Henrik Henriksen              

1929     Marinus Madsen         1931 Jens Geertsen Henriksen

1935     Aksel Dalsgaard           Manufakturhandel (Poulsen          

1992     Salling Udviklingsraad

 

16B

1991      K.M. Blomster               Pizzaria

 

16C   

1991   Klippecentret

 

Nr. 17   matr 2 q ( Guust)

1927     fra Niels Lynggaard til Chr Riis ( ham der

  havde rørvæveriet i nr. 15)    1934     skifteretten fra

konkursboet til Niels Nielsen          1935 Christine Riis

  som særeje         Nikolai Riis      1998 Bjarne Pedersen

 

Nr. 18   matr nr 5 ai   17f 18b   (Guust)    

Forsamlingshuset/Aktivitetscentret

I 1936 udgaar matr 17f og sammenlægges med matr 18b)

Svend Pedersen skriver om forsamlingshuset ” Når man ser

gamle billeder fra   Balling, er der altid noget , der rager højt

op, nemlig forsamlingshuset. Det første jeg husker, var der

  bare en lang bygning, noget der lignede en lade. Der blev

så bygget til efter krigen, der skulle nemlig være plads til

”Badmintonspil”, selv lamperne var specielle, så de også

  passede der. Bag forsamlingshuset var der en fodboldbane,

der strakte sig mod syd.”

1905     Esper Jensen til ”Balling Volling Forsamlingshus”

          Fru Frederiksen     (19 80)      Verner Mouritsen            

1988 Peder Jensen       1995 Arne Nielsen

 

Nr. 19    matr nr.   6 ab   (Guust)   

1918    18/1    fra Niels Lynggaard til Christen Andersen

  Christensen (Thybo)     1946    3/9   skomager Børge Resen

  købesum   3800 kr

 

Nr. 20   matr nr. 19f   19g (Guust)

1924     Fra Anna og Laurids Jensen til Andreas Ravn        

  1927   Mads Kristian Mikkelsen    1929   skifteretten

Mariane Mikkelsen f. Christensen    1931     skifteretten,

arvingerne efter Mariane Mikkelsen    1931   Jens Kristian

  Nielsen     1954    Einar Nielsen          1987 Alma Pedersen

 

Nr. 21   matr. n 3 p 2c,2e,2d,6æ,21p,22m,4l,6l,21u,22k (Guust)

1914   fra Søren Ebbesen til Chresten Andersen Christensen  

(Thybo) 2c,2d     1914     Fra Niels Lynggaard 3p,6o,4lp,22m    

1914 Fra Anders K. Jørgensen 6æ,22m,22k 1943   sælges 6æ.

På kærsangervej udstykkes 6ab,6at,6au,6av,6ax,6ay

1970     Anton Juul Jensen             1994   John Hostrup                                                                                                                                                                                                   

 

Nr. 22    matr nr.   5 ah   (Guust)

1946    fra Jørgen og Andreas Eskildsen til Peder

Damgaard Høgh     1973    Peder Kr. Laursen                                                             

1984 K. Andersen      1989 Renè Pedersen

(19 06) Thomas Thinghede

 

Nr. 23   matr   3 g 4k 19e 4l (guust)

1903     fra Jens Jensen Stisen til Niels Lynggaard

  og Jens Thomsen        1908 fra Charles Leopold Christensen

19e 4k 4l     1909 Jens Pedersen Stougaard    1915    Frederik

  Bering og Jens Thomsen    1917 fra Berings arvinger til

  Laust Laursen Dath    1918    Kresten Sørensen    

1919 Kristian Kjærulff          1925 skifteretten   , enken

Kristine Kjærulff       1925     Berthel Kæmpe        

1949 Ole Svenningsen            (19 06)   F Grønbæk

 

Nr. 24    matr   nr.,    1n   (Guust)   (Balling apotek (tidligere))

Her lå tidligere et lille hus, som Gustav Kæmpe boede i

og solgte til apoteket   1946 Karl Julius Mangelsen  

1951 B Neubauer   1962   Poul Christiansen       19 84 Otto   Prøsch  

  2007    lokalhistorisk arkiv

 

Nr. 25    matr nr.   3 l (Guust)

1882    Christen Nielsen 1908 solgt til hans dødsbo  

  matr 4b 4i 4k 4l    1908    skifteretten Charles Leopold

Christensen 19c 19d 19e 4k 4l 4i    1908    fra Niels

Lynggaard    matr 3k 3l    1921   Andreas Ravn 19c 3k 4h

1932     Poul Ringsborg si 4i 19d    1944     politibetjent

Arne Helboe     1944     Herluf   Kjær Madsen Liebergreen         

1951 Thomas Ibsen   1988   Asger Jespersen

  1994   Erna Nielsen

 

Nr. 26    matr   5 g   (Guust)

1879     Mathias Jensen Gjedde

1894     Fra Jens Poulsen Nielsen til Hans Chr. Thomsen

  på del af stuehuset    1894   skifteretten Mathias Jensen

Gjeddes hustru Ane Margrethe Iversen    1894     Hans

  Christian Thomsen    1924     skifteretten Thomas Christian

  Hansen og Jørgen Toftgaard    1924    skifteretten Mette

Thomasen f. Christensen    1944    fra Jørgen Toftgaard til

smed Ingemann Sørensen     1975    K. E. Ahasverussen             

1991 P. Silkjær   (Skive Kran og Transport)

 

Nr. 27    matr nr.    3 al (Guust)

          Brink        Ringsborg          (19 80)   Viggo Åge Jensen      

1988   Tom Jensen    1991   Rene Andersen      1992 Henry

Silkjær      ca 1996 Gudmund Nielsen   2005   Erik Espersen

 

Nr, 28    matr   nr.   1 ab   (Guust      

1979   Verner Thorgaard           1986 Gert Jensen

 

Nr. 29   matr nr.   3 k 19c 4h 4p    (Guust)

1915     fra Niels Lynggaard til Andreas Ravn          

1923 Caroline Krieger   1924     fra Jens Jensen Stisen 4p ,  

1936   er hele ejendommen samlet som 3k

1940     adkomst ved skifteretten   fru Laura Krieger         

 (19 80)   K. Jørgensen    1984   B.   Elgaard     1988 Per Høgh            

1993     Renè Nielsen

 

matr. 4p (Guust) 1905 fra Jørgen Madsen til Laust P. Nielsen

 

Nr.   30   matr   1 s   ( Guust)

Her lå der et ældre hus ” Kresten og Anne Marie Thises

Hus”, det blev revet ned i 1906.   1991   Jehovas Vidner

 

Nr.   31   Matr nr.   5m 19 i, 19h , 5e 5æ   5c 5z   (Guust),har

været husmandsbrug, senere var der kolonihaver

1899     Maren Pedersen til Ellen Kathrine og Inger

Kathrine Nielsen    1919     Jens Hammer (En nabos

datter Marie Sørensen,f. Thybo, fortæller, at hun kan huske  

de havde gæs, og at Marie Hammer gik og passede dem

  mens de græssede i vejgrøften, alt imens hun strikkede

  på en strømpe.)   1933    skifteretten   Ane Marie Judithe

Hammer, (hun blev dræbt af rutebilen fra Krejbjerg)

1933   Søren Pedersen fra Balling Volling Kommune 19h 19i       

1939 Ove Sigurd Jensen, 5æ og 19i     1939 Johannes

Kæmpe5c 19h   1970 skifteretten Maren Kæmpe 1977

Henny Laursen 1981   Hans Villadsen 1989 Jan Graversen

( (19 80) Henning   Smed   1991 Benny Nielsen))

1996 Benny Kirkegaard   5æ og 19i

 

Om kolonihaverne står der i ”realregistret”(Tingbogen)

1943    Matr   3ae 3af (Guust) fra Søren Jensen

1943   Matr   6as 6at 6au 6av 6ax 6ay 6az (Guust) fra Kr.Thybo

1943   Matr 19k 19l 19m 19n 19o 19p 19q 19r 19s 19t 19u 19v

fra Balling Volling Kommune,    alt sammen til

    Balling Kolonihaveforening”

 

Nr. 32    matr   nr. 13   au   ( Guust)

( matr. nr. 13 d (Guust)ejendom der lå i området, men nedlagt

  efter udstykning)

1903    Fra Knud J. Møller til Anders Holgersen Høstgaard

1911    Jens Østergaard Holst        1912 Svenning Christensen

1918    Jens Christian og Niels Christian Nielsen

1921    Jens Chr. Nielsen hele ejendommen     1923 Niels

Christian Nielsen     1923    Niels Christian Jensen, skrædder  

(Rehardt)        1941 skifteretten Ane Marie Jensen , f. Hansen      

1981    Frands Frandsen

 

matr   16 a (Guust)     ”skolelod”

1842     Balling Volling Skolevæsen    1884   Rasmus P.Larsen    

1923     Lars Chr. Rasmussen Faarkrog

 

Nr. 33   matr   nr.    5 o   (Guust)

1922    fra Erik Østergaard til Knud J. Møller        

  (19 80)   H.   Åkjær Lauritsen    1981     Hans Villadsen        

1989 Jan Graversen        2005   er ejendommen nedrevet

 

Nr. 34   matr nr.   13 av   (Guust)

1986     Holger Høstgaard        1988 Margrethe Høstgaard        

  ca 2003   Svend Aage Jochumsen

 

Nr. 35     matr. nr.   12 i   (Guust)

1902   fra C. Nielsen til snedkermester Jens Jensen Nygaard,        

1952  Johan Jensen    1989    Meta Jensen

 

Nr. 36    matr   nr. 6 a, 5p 4a 1b 6ap (Guust)

1951     Jens Poulsen Holsts enke     1861     Niels Sørensen

og Søren Sørensen        1891   Andreas Sørensen Daht         

1919     Anders Kristian Jensen Baarstrøm, 1920 også   5 p

 

1939 , matr 6ap udst. til Peder Sørensen 1979 skifter.

Leo B Sørensen   1992 Yvonne Sørensen

 

Nr. 37    matr   nr.   12 r   (Guust)

1993     S I D

 

Omkr. nr. 35 - 37, må der have været en ejendom,

  I 1921 boede Jens Chr. Thomsen i matr 12f, hos

  ham boede der i 1921 en ” damesyerske”.   Denne

ejendom blev i 1936 inddraget under matr 13 c og

udgået af matriklen.

 

Nr. 38     matr nr.    6 aq   (Guust)

1941    Fra K. Baarstrøm til tømrer Jens Severin Christensen

1953 Niels K Christensen   1969 N.E.M.Sørensen

1972  Walther Nyby 1972 Viggo Brun Pedersen        

1991 Mary   Pedersen        1995 Bent Sørensen

 

Nr. 39    matr    6 t 6d 1g 1f (Guust)

1895     fra Kr. Andersen til Kresten Laursen Schou          

  1903 Kristian Nielsen, dyrlæge   1912    matr 6t 1f

fra A. Sørensen Dath til Kristian Nielsen

1927    Frederik Bengaard Kristensen   (her startede

  Balling Sparekasse, åbningstid mandag fra 2-4 em.

  senere til et lille rum på Balling Hotel, derefter til

søndergade 15 hos Th. Andersen , flyttede derefter

  over på modsatte side af søndergade , hvor man

  byggede eget hus.)

1940     skifteretten    Ane Marie Bengaard            

1940   Herluf Bengaard 1943 matr 19a Guust ,

fra Balling Volling Kommune    1982    Anna Bengaard          

1987 Gert Pedersen            1990   Mogens Jensen

1991    Lars Andersen               1994 Poul B. Nielsen

 

Svend Pedersen mener, at nogle af husene heromkring

er bygget omkring 1940 som „sociale boliger“, med så

  gode betingelser, at de der boede i fattiggården, der lå

hvor centralskolen ligger, kunne få råd til at bo her, så

kunne man fjerne fattiggaarden.

 

Nr. 40   matr   nr. 6 ar (Guust)

1940    Kristian Børsting til Jens Iversen         

1943 Rentrice Mariane Jørgensen

1957 skifteretten Dagmar Nielsen   1972 skifter.

Grethe Nielsen       1998 Peder Holm Nielsen

 

Nr. 41   matr nr.   6 bg (Guust)    opført i 1973

1974     Bente Bisgaard

 

matr nr. 19b (Guust)

1893    fra Eskild Eskildsen til Marinus Jensen            

  1894     Jens Christian Pedersen

1919     skifteretten til Karen og Kr. Pedersen Astrup         

1922       Alma og Laurids Jensen

 

Nr. 42   matr nr. 4 æ (Guust)   ” Landarbejderbolig”

1942    Severin Christiansen til Jens Peder Olsen     

(19 80)   Tage Justesen    1981   Elly Justesen    

1982 T.E. Simonsen          1987   Kurt Simonsen

1989     Ole Nørgaard

 

Nr. 43    matr. nr.    6 bd (Guust)

1976    P. K. Pedersen             1992 Harry Dalsgaard             

  ca 2002 Gunnar Jespersen

 

Nr. 44   matr nr. 4 aq (Guust)

1974    P.K.Sørensen   1998 skifter. Ingeborg Sørensen

1999    Johannes Nielsen

 

Nr. 45   matr nr. 6 bi   (Guust)

1978     Kjeld Dahl Pedersen      1985 Hakon Thorgaard

2003    Jens Laursen

 

Nr. 46    matr   nr. 4 ar (Guust)   bygget i 1955

1955    C.A.Führing Christensen    1991   Karsten Krarup

 

Nr. 47   matr nr.   6 bh   (Guust)

1977    Viggo Jacobsen         1991 Petra Jacobsen          

  1991 Aksel Sti   Pedersen

 

Nr. 48    matr   nr.    4 aa   (Guust)

1942   fra Jens Severin Christensen til Anders

  Holgersen Høstgaard         1985 Bent Filtenborg

 

Nr. 49    matr. nr. 6 u (Guust)

1872   fra E. Boel til Jens Chr. Eriksen   1880   Niels Olesen   

  1899 Andreas Sørensen Dath     1931 A.- Hæstrup,

executor for Andreas Daths dødsbo til Niels Jepsen      

1932 P.Chr. Dahl,    1937 P. Henriksen   (Politibetjent)               

1953 Arne Helbo (politibetjent)   1958   Åge Rasmussen

1961   Kristian Ringgaard        1987 Arne Henriksen

 

Nr. 50    matr nr. 4 ø (Guust)

1942     Fra Severin Christiansen til Kr. Ahasverussen,

  han var vognmand, kørte med en ”Triangel” Lastvogn.

(19 80)     Laura   Ahasverussen       1988 Peder Larsen       

(19 06)   Peder Odgaard

 

Nr. 51     matr   21 ad (Guust)   (Den gamle forskole)

ca 1928    Frk Mary Dam Jensen     ca 1960 Peder Sørensen

1982   Bjarne Sørensen            (20 06)     Lars Nørgaard Jensen

 

matr 21c, udstykket i 1909

1945    skifteretten efter Else Jensen, arveudlæg Marie

Ringgaard Jacobsen, Edith Ringgaard ,   Kristian Ringgaard,

Kathrine       Ringgaard Pedersen,   Bent Ringgaard Jacobsen

 

Nr. 52    matr   4 z   (Guust)

1940     Anders Kristian Jensen til Severin Kristiansen

(19 80)    Gustav   Kæmpe          1989 Johnny Sørensen

 

Nr. 53    matr   21 b    (Guust)

1904     Laust Jensen til Balling Volling Kommune         

  Kristian Ringgaard    (snedker)   (19 80)    Erik K.

  Sørensen   (Balling   El Service)       1987 Henrik Hansen

 

Nr. 54    matr   4 y (Guust)           ”skole”

1940     Fra Kr. Baarstrøm til vognm Kr. Ahasverussen

1941     Magnus Dahlgaard   (   Berthel Dahlgaards bror)      

1946     skifteretten   Line Sørine Dahlgaard           

1946      Niels Nielsen            (19 80)   Kristian K. Kristensen            

1981     Bent Laursen             1994 Jørgen Seerup

 

Nr. 55    matr    21 ab   (Guust)

1972     Peder Kristian Kjeldgaard    1991 Frode Taasti

 

Nr   56   matr    4s (Guust)

1930     fra A.C.J. Baarstrøm til Chr. Ahasverussen         

1940 J. P. Villadsen        1945 Louise Bengaard        

  1984   A. B. Pedersen         1988 Henrik Svendsen

1989     Bent Søndergaard

 

Nr. 56A    matr.    4bk    (Guust)

1992       Balling Vognmandsforretning

 

matr   6s 2b , I forlængelse af   Kærsangervej     se nr 58

(1910)   fraAndreas Sørensen Dath til Anders Christensen

1914 fra Berthel T. Dahl til Anders Christensen   2b

 

matr   6r,21e,2f,21j,21h

1911   6r   fra Andreas Sørensen Dath   til Niels

  Nielsen Lynggaard     1911   21e,2f,21j,21h, fra

  Laust Jensen, alt sammen til Niels Lynggaard

1911    Niels Lynggaard        1912 fra Anders Kr.

Thybo   22b 22c 22d 22e 22f 6z 1946    skifte-

retten   til Arvingerne    1946 slagtermester P. Høgh

 

Nr. 56 B    matr   4 bk   (Guust)

1992      Jørgen Olsen

 

Nr.   57     matr   21 aa   (Guust)

1972    Jens Kjærsgaard   1973 Martin Andersen

1977   Helga Skov Jensen     Erling Østergaard Jensen

 

Nr. 58    matr   22 a   6s (Guust)     6g 6l (Sdr. Balling)

(1860)     Niels    1861     skifteretten, adkomst for Kirsten

  Andersdatter          1869 Anders Nielsen

1881   Anders Kristensen (Tybo) 6g fra Kresten Andersen          

1912   Mageskifte fra Niels Lynggaard     

1916   Peder K. Berthelsen 22b 22c 21a

1969   Karl Kristian Bertelsen

 

Nr. 58A     matr    22z    (Guust)

1977     Anna Blaabjerg        (19 06) N.C.Nielsen

 

Nr. 59     matr   21 ø   (Guust)

1977 Andreas Larsen  1982   Gertrud Larsen   

1982 Kurt Justesen      1988 Kristen Jeppesen

 

Nr. 60     matr    2a, 3a, 4o   (Guust), 7b (Nørre Balling)  

(   “Den store skole”)     ” er bonificeret degneembedet”

(1815)   matr 2a,   Mogens Svenningsen    (1815)   matr 3a   

Jens Svenningsen     1811     Fra Mathias Schou, Bustrup,

  til Ballings Beboere    (Mathias Schou ” Hans Højhed

  Commisair Skow”, der var hans titel, ejede herregaarden

”Bustrup”, og ejede Balling, Ramsing , Lem og Vejby

kirker. Skow solgte Balling Kirke til Ballings beboere,

og derfor nok også den gamle skole i 1911.)

1817- 1831 boede skolelærer Christian Kjærulff her,

1842 skolelærer Lundgaard 1854     Auktionsskøde  

til   Jacob Nielsen   1877 Skifteretten Mette Marie

Pedersdatte   (1890) var der en lærer Peder Jensen Flarup

.(han havde en søn, Jørgen der var urmager)     1892    

Auktionsskøde   Jens Jensen   Brunsgaard         

1901 Jens Jensen Stisen   1916     Enken   Mariane Stisen

Pedersdatter     1917   matr 4o    fra Andreas Dath

1920   Jens Jensen Stisen   (1921)   lærer Frederik Bengaard

1932   Søren Jensen   ca 1932 lærer Ole Pedersen      (19 80)

N.B. Davidsen    1986 Jørgen K. Sørensen   ”Uglebar”

  ( grillbar) 1989   Søren Kr. Nielsen 1997 Per Rask Jensen

  (19 06)    N.C.Nielsen

 

Svend Pedersen skriver om skolen, at han husker den

som ret ny, bagved skolen, var der en gul bygning, der

  blev benyttet som udhus og toiletter m.m.Det var den

  gamle skolebygning, der blev benyttet tilbage i 1800

tallet. Der var også et hold ribber bagved denne, men

  han mener ikke de blev benyttet meget.

 

Nr. 61     matr   21 æ   (Guust)

1971      Jørgen Jacobsen

 

Nr. 62    matr   2 u   (Guust)

1961    Niels Pedersen     1962 Jens Ilbjerg       1984 Visti

  H. Poulsen1989      Chris Pedersen       1993 Laila Hansen

1994    N. C. Nielsen

 

Matr. 17a, 18a 20a 21a 17b, 17c, 17d, 17e, 17f, 17g,

17h, 17i 4l (Guust)

1852     Anders Pedersen        1885 Laust Jensen

1909     Anders Kr, Jensen   Baarstrøm   17a og 18a

  1911 fra Chr.Bach   20a

1914     Frederik Jørgensen Bengaard       1927 Helge

Kaastrup Bengaard    1929     Kr. Kirk   17a   18a, 20a og 21a     

1931 Kresten Korsgaard   1952     Andreas Knudsen Nielsen

 

matr   21a (Guust)

1838    Ane Kirstine Christensdatter,      1885    gift med  

  Anders Pedersen ( se matr   17a)

 

matr 20a (Guust)

1845     Thomas Andersen      1875 Karen Thomsen         

1875 Holger Høstgaard   1880      Peder Christian

Christensen       1895 Jørgen Flarup   1903     Chresten Bech

  (   se matr   17a)

 

Nr.   63    matr   20 b (Guust)

1917    Skifteudskrift Ane Marie Flarup    

  Peder Pedersen     1972   Karen Margrethe Pedersen

 

Nr. 65    matr    3 b   (Guust) jordemoderbolig

blev bygget i 1842   ”som jordløst hus for

  Gjordemoderen i 26 d distrikt”      

1899   fra Jens Jensen Brunsgaard til Viborg Amtskommune.

Fra Balling pastorats sogneforstanderskab, ” lejekontrakt

af 13/8 1845”,

(Grunden tilhørte Balling Kirke)    (Prot. XVI side 256)

  (mon ikke det har været jordemoderboligen. hun hed

Birthe Christensen Bold, var gift med Anders Hove

Christensen, der døde 1903. hendes distrikt var meget stort,

  Balling, Krejbjerg, Grove, Oddense, Volling og Rødding,

  det fortælles at hun har assisteret ved 6000 fødsler)

  Frk    Pinderup ,   jordemoder ( En ældre Ballingbo

  fortæller, at Frk Pinnerup cyklede   rundt med sin

store jordemodertaske bag på cyklen , og at hun

altid havde en cigar i munden når hun cyklede.)

1953   Kresten Korsgaard

1983   Bodil   K. Korsgaard   (Kr. Korsgaards

  enke fra Mejerivej 1) 1983 Per Bisgaard

 

Nr.    66     matr    17 e, 17t   (Guust)

(1898)    Laust Jensen   1899 Jens Pedersen   1915 Thorvald

Svendsen,   smed    1922     Skifteretten   Karen Kirstine

Svendsen , f, Pedersen    1924 Bertel Sørensen Hedegaard

1930 17t 17x fra Kresten Kirk         1990 N.C.Nielsen

 

Nr. 67    matr   3 æ   (Guust)

1929    Søren Kjærulf (bygget som aftægtsbolig, da de

  flyttede fra Damgaardvej 1) købesum 725 kr.

1947 skifteretten arvinerne til Marie Vestergaard

1960   Esper Olesen   1973  skifter.   Inger Olsen  

19 90 skifte arvingerne til   Richard Christensen

1997 Carsten Færk Toft   

1999 Henriette og Jørgen Bay Sørensen

 

Nr. 68    matr    5 a, 5b, 5d, 5e, 5ø, 3ad (Guust) 15

  (Nørre Balling)

(1815)    Peder Christensen Høgh     1854 Skøde til Peder

Pedersen    1877   matr 5d fra Søren Pedersen   

1898     Skifteretten   enken Maren Pedersen        

1904 Peder Marinus Pedersen Høgh   1921    

Skifteretten til arvingerne   1921 A og Jørgen

  Hastrup   1923     Anders Thorup Christensen        

  1940 også matr, 3ad      (19 80)     Alfred Larsen,

  (kirkebetjent)      1984 Laust V. Kristensen    

1987 Niels C. Nielsen    1989      Tommy Særkjær            

  1989 Bo Hansen      1992 P.   Frydkjær

1993 Peder Høgh      ca 2000 Else og Chr. Blichert Toft

 

Matr. 17b, 17d, 17g, 18l, 4x 17c

Balling Andelsmejeri blev oprettet i 1887. Man var

  lidt skeptisk i begyndelsen, og bestyrelsen vedtog,

  at bestyrerboligen skulle bygges langs med landevejen,

så kunne man da sælge den , hvis mejeriet ikke kunne

gå. Mejeriet blev   sammensluttet med Ramsing Mejeri

i 1968. Tilsluttet ”Skiveegnens Mejeriselskab” 1970,

  og fungerede som kærnecentral for dette selskab. Det

  blev nedlagt i 1985.

1889     fra Laust Jensen   til ” Andelsmejeriet Balling”

1890   også matr. 17e, 1893   17d, 1905 17l, 18f

( 1890 bestyrer Søren Geertsen)    1910 fra Baarstrøm   matr  

17p , 1940   4x    (1921) bestyrer Peder Lynggaard Jacobsen

1930    fra   Kirk   matr 17s og 18l

Sælges omkr 1977 til N C Nielsen

 

 

Nr.   69   matr   3 z (Guust)

1928   fra Jens Jensen Stisen til Axel Houmøller   

  1945   Svend Aage og Kristian   Buchwardt

1987     Tommy Særkjær      1989 Bjarne Primdahl       

1990 Johannes Juul   (Stof og Garnhuset) 1992 Jørgen Kaas

1994    Vivian Jepsen          1995 Mogens Hansen

 

Nr. 71   matr   3 a 5t (Guust)   “Nørregaard”

  (hed i 1880 “Haugen”, I 1901 “Havegaard” i

1921 ” Gunnershave”)

1883   fra Mathias Schou til Balling Sogns Beboere

( samme tekst bruges, da han i 1811 overlader skolen

  matr. nr. 2a og 3a (Guust) til Balling Sogns beboere)

gården har været “ bonificeret”   Balling Kirke, og

  bortfæstet til Jacob Jacobsen ifølge fæstebrev af 14/5 1846

1852   køber Jacob Nielsen   ejendommen der har været

  udbudt på auktion, skødet er først udstedt i 1854

1877     skifteretten adkomst for Mette Marie Pedersen,  

men gården må på en eller anden måde være gået

tilbage til en tidligere ejer , (gården ”Hostrup”)

for: i 1880 var Mette Marie Pedersen gårdfæster.

1892   holdes der auktion igen , da købes den af

  Jens Jensen Baunsgaard    1901    Jens Jensen Stisen          

  1916 skifteretten til enken Mariane Stisen

1920    sønnen Jens Jensen Stisen

1932    Søren Jensen ( 3a 40 Guust) 7b (Nørre Balling)

  1940 også 5ø (Guust)   1946     skifteretten  

Fru Anna Jensen     1948 Henry Thorgaard

1972    Aksel Thorgaard         1991 Peder Thorgaard        

1993   Henry Thorgaard

 

Nr. 73    matr    7a    (Nørre Balling) “ Ballinggaarde”

(1815)    Mads Madsen   1831 Jørgen Jacobsen af Brøndum         

1865 Mads Madsen    1886     skifteretten, enken   Kirsten

Marie Madsen     1886   vielsesattest Eskild Eskildsen

1906     Christian Anthon Christensen Thorgaard        

1819    Mariane Jensen Stisen   7b    1943     Esper Olsen       

1996     Ole Ibsen

 

Nr.    75    matr    8a 9d   (   Nørre Balling ) ” Ballinggaarde”

i 1765 er fæster på ½ af ”Ballinggaarde” Chresten Andersen

             Esper Svenningsen      1857 Jeppe Christian Pedersen

1882    Mads Thomsen Haldborg   1891 Christian Christensen,

(kaldes Christian Ebbesen)    1924     Peder Villadsen             

1932   Kresten Ebbesen          1932    Jacob Kristensen   Bach

1942    Olaf Christian Madsen     1976   Johannes Alsbjerg            

1986   Gunnar Larsen     19 87 Kurt Nielsen

 

 

Posthusvej (venstre side, ulige numre) + 2a og 2b

 

Nr. 1    matr 4 ak ( Sdr. Balling)

1942    fra F.S.Thøgersen, T.S.Thøgersen, C.S.Thøgersen

og TH.S.Thøgersen til murer Ove   Christensen

Balling Volling Kommune   ( lærerbolig)   (lærer Vinther,

  Frk Møller (g.m. Knud Dahl)    Albrechtsen)

  kørerlærer Børge Christensen            (1980) Kurt Jensen

  1986 Søren Boe   1989 Peder Balleby   (1906) Peder Hansen

 

2a     matr 10 c (Sdr. Balling)

1971    Karl Ravn   ( møbelforretning)    1997 ugeavisen

 

2b     matr nr. 10 d (Sdr. Balling)

1986   Johs Alsbjerg      Jens Kristian Haugaard     

2006   Svend Bertelsen

 

Nr.   3    matr 4 ac (Sdr. Balling)   6aø(Guust) mfl.

1936   fra Niels Thøgersen til Th. Christensen   

1939   fra fogeden til rejsebud Niels Lunde (4ac)

1943   fra Peder Pedersen til Niels Lunde 6aø         

  1944 Kjeld Pedersen ( Ingv Sundtoft)

  1954   Chr. Gade og Maren   1974 Marie/Maren

  og Edith Nielsen   (Chr. Gades døtre)    2004 Britta Johnsen

 

Nr. 4. matr, nr   26b (Guust)

1971   Anna Grønbæk    1981   Søren M Bach

1993     Anton Glud ( Grove Nørgaard)

2010    Bent Pedersen

 

  matr 6k   (Guust)

1907 fra Anders Sørensen Dath til Ingemann og

Laurine Christensen    1929    Th. Christensen, snedker            

  1942 rentier Peder Pedersen

 

Nr. 5    matr   8ai 6k (Guust)

1929   murer Gregersen fra Niels Thøgersen,  

1929 Thorvald Kristensen 6k         1942 Peder Sti Pedersen     

1944 Niels Rohde Vilh Sørensen        1975 Jes Lund

 

Nr.7    matr   3 ao   (Guust)

ca 1960   Vibeke Pedersen ( dyrlægens enke)        (1980)

Svend Madsen     1982 Mette Madsen    1986 Rigmor Bach     

  ca 1998 Jens Fårkrog            (2006)   Jens Christensen

 

Nr 8     matr, nr   26e (Guust)

(1980)     Knud K. Frederiksen   1992 Thorkild Holmgaard          

1997 Svend Jeppesen

 

Nr. 9    matr   nr.   17 y   (Guust)

1957      Bent Handberg

 

Nr. 10      matr, nr     26f (Guust)

(1980)        Villy E. Nielsen

 

 

Nr. 11    matr   nr. 5ab 5ac   (Guust),   udstykket fra 5h i 1941

1944 fra Niels Larsen, Knud Pedersen og August Nielsen

  til møbelhandler Verner Toftgaard Gregersen

1955   Karl Ravn       Andreas Ravn        Magnus Svenningsen    

(1980)   Svend Arne Svenningsen        1986 Hugo Eskildsen

1991    Jette Eskildsen               (1906) Th. Aggerholm

 

Matr 5ac handles sådan:1948 fra Gregersen til Maler Sørensen

1954 Holger Krarup   1959 dyrlæge Kjeld Pedersen

1962 Arne Pedersen   1975 Holger Ibsen 1980   Tage Ibsen

1996   Heine Kristensen

 

 

Nr.   12      matr, nr 26g (Guust)

1976   Esper Olsen   1988 Oda Olsen 1997 Henrik Nørgaard

 

Nr. 13    matr   nr. 5 aa   (Guust)

1942    fra Niels Larsen, Knud Pedersen og August Nielsen,    

til murer Gregersen   1952   skifte. Henry Villumsen   

1953 Laust   Baunsgaard    1954      N. Dalsgaard      

  1979   Eva Pedersen   1995    Kim Nørgaard

    ( i udhuset var der indrettet en lejlighed, her boede Frede

  Trærup og senere Mette   Pedersen )

 

Matr nr. 17n og 18g (Guust) ( 2 parceller syd

  for den gamle station)

1935   Kristian Sørensen til Niels Thygesen          

1940 Stationsmester G unnar Andersen

 

Nr.   14     matr, nr   26h (Guust)

1973    Ejnar S. Pedersen      1992 P. Krogsgaard Jensen        

1998 Helga   M   Goul

 

Nr. 15    matr nr.   5 ak   (Guust)

  Jacob Christiansen      Ole      Peder Pedersen   ( fra Nyholm)  

1972 Valdemar Sevelsted       1982   Kamma Sevelsted   

1982   Åse   Pedersen     2006     Rita Viborg

 

Nr. 16     matr, nr   26i (Guust)

1972      Jørgen Sørensen

 

Nr. 17   matr, nr   1e (Guust)

Andelsboligforening

 

Nr. 18      matr, nr 26k (Guust)

1973    Søren L. Kjeldsen        1981 Birgit Kjeldsen       

1982 Harry Pedersen Høj      1993 Ilse Høj

Nr. 19     matr, nr   26k (Guust)

2002 Erna K.Vendelbo

 

Nr. 20     matr, nr 26l   (Guust)

1978    Ivar H. Hansen

 

Nr. 21     matr, nr 1e (Guust)

2002     Dagny T. Sørensen

 

Nr. 22 matr, nr 26m (Guust)

Poul Erik Vinther

 

Nr 23    matr, nr 1e (Guust)

Andelsbolig

 

Nr. 24     matr, nr 26n (Guust)

1979       William Nielsen   1994   Kristian Sørensen

 

Nr. 25      matr, nr 1e   (Guust)

2002     Else   A.   Ravn

 

Nr. 26     matr, nr 26o (Guust)

1975      Poul B. Nielsen        1994 Hanne Stjernholm        

1995 Vagn Larsen

 

Nr. 27      matr, nr 1e (Guust)

2000    Kristian Dalby

 

Nr. 28     matr, nr 26p (Guust)

1976   Hans Tøttrup   1977 Roland Baggenæs

1981      Jens Leth             1988 Henning Madsen

 

Nr. 29     matr, nr 1e (Guust)

2000     Eva Pedersen

 

Nr. 30      matr, nr 26q (Guust)

1977    Preben I. Christensen      1982 Bente Jeppesen        

1986 Per Krogsgaard      1990     Edel Pedersen             

1999 Svend A. Veile

 

Nr. 31     matr, nr 1e (Guust)

2000     Marna Nielsen

 

Nr. 32     matr, nr 26r (Guust)

1976   Otto E. Madsen      1981 Arne Blaaberg Jensen         

1986   Ove Nielsen    1993 Bente Jeppesen

1995   Jens Christensen

 

Nr. 33     matr, nr 1e (Guust)

2002 Gunnar Christensen

 

Nr. 34     matr, nr 26s (Guust)

1976    Finn E Toft

 

Nr. 36     matr, nr 26t (Guust)

1976     Ib Nielsen      Balling Taxa”

 

Nr. 38     matr, nr 26u (Guust)

1978       Niels J. B.Jakobsen     1988   Hans Andersen

1990      J. T. Skov         2000   Einar R. Hede

 

Nr. 40    matr, nr 26v (Guust)

1976    Johan M Jensen        1994   Poul S. Nielsen

 

Nr. 42      matr, nr 26x (Guust)

1976      Holger Schou

 

 

Præstestien   

 

1932   matr nr. 5x   fra Anders Thorup og matr 3 ac fra

Jens Stisen, til udvidelse af Balling Kirkegaard  

Kirken er opført omkring 1200

I Neergaards Præstehistorier, står der at det gamle

  tårn på Balling Kirke lå og var styrtet sammen i

mange år. Resterne stod længe. Man rev så meget

af resterne af det gamle tårn ned, så man kunne lave

tag over tårne i forlængelse af den øvrige del af

kirken. Mange mente, at kirken nærmest lignede en

ladebygning.   Da pastor Åge Jespersen kom til Balling

  i 1929, gav han sig til at arbejde for at få tårnet

  restaureret, men først i 1944 lykkedes det at få opført

  et nyt tårn. Der blev indmuret en flaske med en del

oplysninger om tiden (1940 erne) i et hjørne af det

  genopmurede tårn.

Der går sagn om, at trolden i Rødding ødelagde tårne

  med en sten han kastede på den. Trolden i Balling

  forsøgte at gøre gengæld, men hans kræfter var for

små. stenen landede i   Balling Vesterhede   på Kr.

Kjærulfs mark, hvor man stadig kan se den, der er

mærker efter troldens fingre på den!

 

Nr.   2   matr    1a   (Guust)   1a (Sdr. Balling)

 

Præster:

1674 – 1704   Anders Albertsen Damb ( han var provst)

1706 – 1736    Johan Hansen Hyphof

1736 – 1759    Jens Rasmussen Nyboe

1759 -   1774   Hans Fr. Laurberg

1774   -   1791   Nic. Hansen Bering

1792   -   1825   Holger Kjærulf ( lod sommetider degnen

prædike)

  (Svend Pedersen, Balling fortæller at en præst I Balling

omkr. 1800 holdt den korteste prædiken, der nogensinde

er holdt i Balling kirke (ja måske nogen steder). Præsten

stod længe og kikkede på sit ”kronometer” så kikkede

han endelig op og sagde ” Ja, tiden går , Amen”)

1825   -   1836   J.P. Schoubye

1836   -   1874   A. V. Henriksen

1875   -   1883   Michael F.K.   Blichfeldt

1883   -   1893   Eiler Thomsen Hagerup

1894   -    1908 D.F.V. Stensgaard

1908   -   1914   C.P. Pedersen ( fra USA), han har fortalt

meget interessant om sine præsteår i Skive Folkeblads

  julenummer i 1954 ( er også optrykt i Neergaards

præstehistorier). Han skriver bl. a, at præstegaarden var

meget dårlig, i l9ll væltede 10 – 15   alen væg , da blev

der bygget en ny præstegaard af lokale håndværkere ,

  pris 11.ooo kr.

1915   -   1924   R. E. M. Jørgensen

1925   -   1958    Åge Jespersen

1959 - 1992    N. E. Sørensen   (provst)

1992     Susanne Troelsgaard Nielsen

 

Præstegaarden har været forpagtet ud til følgende:

1878    Møller Marinus Lund

1902     Laurs Jensen

1910     Jens Oluf Pedersen

1913     Laurs Jensen Raun

1924     Gustav Pedersen

 

Nr.   4    matr   7a (Guust) se også Mejerivej 4

(1815)    Jens Pedersen    ca 1960-70 Kristian Jensen      

(19 80)   Gert Vestergaard    1986     Renè Pedersen     

1989 Leo Hansen     1993 Ole Christoffersen    

1995 Allan Mølgaard

 

Nr. 6     matr    1 i   (Guust)

1924    Alfred Nørskov   ( udstykket fra   præstegaarden)       

1967    skifteretten Jensine Nørskov Jørgensen

1967    Robert Jørgensen

 

 

Rolighedsvej  

Nr.    1     matr, nr 18x (Guust)

1970     NielsM. Graversen          1990   Elna Graversen

 

Nr. 2A     matr, nr 1ao (Guust)

1981    Dagny Sørensen            1986 Edith M. Jensen

 

Nr. 2B   

1981   Lili M. Bedsted            1983 Niels Ingstrup              

  1995 Frederik V. Sørensen

 

Nr.2C

1981     Else Søndberg Nielsen   1993 Dagny Vestergaard        

  1998 Leon B. Pedersen         2000   Valborg Nielsen

 

Nr.2 D

1981     Ane Margrethe Kristensen

 

Nr.2   E   

1981     Dagny K Jørgensen         1992 Aksel Dath

1997    Anne Grethe Østergaard     1999 Jenny Christensen

 

Nr. 3      matr, nr 18y (Guust)

1992   Grameta   A/S    2000 ” Den Bette Tømrer,

Salling Afsyring”

 

Nr. 4      matr, nr 1an (Guust)

(1980)   Børge Jensen            1995 Helga E Jensen

 

Nr 6     matr, nr 1am (Guust)

1968   Jacob Villadsen ( byggede huset)        1975 Magnus

  Kjærulff   1987 Karen Marie Kjærulff   1993 Edith Laustsen   

2001 Esther og Jens H. Kjærulff

 

Nr.    7     matr, nr 1ag (Guust)

1972 fra Spøttrup Kommune til Børnehaveforeningen

Børnehaven ”Tumlegaarden”

 

Nr. 8     matr, nr 1ak 1al   (Guust)

1965    Leo Jensen     1967 læge Bent Hansen

1970    Alfred M.Larsen

 

Nr.9     matr, nr 13ao (Guust)

1977    Keld Hedeegaard       1977 Svend L.Jørgensen

1989    Anni Jørgensen

 

 

Nr. 11     matr, nr 13ap (Guust)

1975       Frank F. B. Priess

 

Nr. 12      matr, nr 13ø (Guust)

(1980)    Flemming H. Nielsen       1993 Kristian S. Goul           

1997 Helga M Goul       1998   Berthel J Christensen

 

Nr. 13     matr, nr 13aq (Guust)

1976   Johannes Hinge      1983 E. N. Jeppesen   

  1986 Jytte Jeppesen        1988 Jens P.Jensen

 

Nr. 14     matr, nr 13æ (Guust)

1978     Søren Toft

 

Nr. 15     matr, nr 13ar (Guust)

1978    Bent Svenningsen     1990 Poul B. Jensen

 

Nr. 16     matr, nr 13z (Guust)

1975    Svend Børge Eskildsen         1992 K, Jensen            

1993 Kasper Nielsen

 

Nr. 17     matr, nr 13as (Guust)

1979 Jørgen O.Olesenn ”Ramsing Vognmandsforretning”

1992       Erik Sørensen

 

Nr. 18     matr, nr   13y (Guust)

1977    Hans Jørgen Simonsen     1982   Holger Eriksen            

  1984 Alvind Madsen    1999 Astrid Madsen

 

Nr. 20     matr, nr 10h (Guust)

1975         Svend Arne Jensen

 

 

Rødkælkevej  

 

matr 19a (Guust)    ”Gl. Ballinggaard”

1842     Jørgen Jacobsen                1868 Mads Madsen              

1884 Balling Volling Kommune

1939    fra Søren Pedersen til Kommunen   5 z

På denne matrikel lå også 1863 et ”jordløst hus”, der

er udstedt fæstebrev ”på en hedelod af 19a ”   til  

pigen Mette Marie Sørensen         

 

Nr. 1     matr, nr 19ac (Guust)

1974     Bruno Laursen         1986 Minna Jeppesen               

  1992 Bent Jensen

 

Nr. 2    matr, nr 19ø (Guust)

1964    Alfred Nørskov     1967   Peder Høstgaard Møller

(1980) Margrethe Møller       2000 Jens H. Møller

 

Nr. 4     matr, nr 19aa (Guust)

1976     Niels Christian Nielsen   ,    smed            

  1990 Marie Nielsen    1997     Ib   Andersen          

2001 Bjarne Pedersen

 

Nr. 5     matr, nr 19ad (Guust)

1978 Erling Poulsen             1999 Svend Raunborg

 

Nr.    6    matr, nr 19ab (Guust)

1974   Poul Erik Nørgaard    1976   Hans Andersen

1978     Peder N. Støvlbæk     1994   Frank   S. R.Jensen           

  1995 Mikael Degn

 

Nr. 7      matr, nr 19ae (Guust)

1976   Olaf Madsen   1994 Karen Madsen           

1994   Flemming Refsgaard

 

Nr. 13 matr 6m 12c   (Nørre Balling) ”speciel anvendelse” ?

 

 

Skivevej

 

Svend Pedersen skriver at der fra starten var brolægning

  gennem Balling by. Da Skivevej skulle gøre i stand, va

r der diskusion om den skulle rettes ud, eller gå i bakke

dal. Den blev rettet ud, men det resulterede i, at en del

  huse   kom til at ligge lavt i forhold til vejen.

 

 

Nr.   1    matr   6f (Guust) 2k 5k (Sønder Balling)   

  Central    ” Tatol ”

i 1936 udgår matr. nr. 2k og 5k (Sdr. Balling) af

matriklen og sammenlægges med 6f (Guust)

Nu er ejendommen ragt ned og der er bygget lejligheder.

1890 fra Johanne Jensen til Laust Andersen, tømrermester

Matr. 2k og 5h.    samme år fra Niels og Søren Sørensen

6f.    1912 skifteretten , enken    Mette Andersen f. Berthelsen           

1918   Bertha Andersen   1920 vielsesattest   Andras Peder

Lykke Splidsboel           (1980) Bertha Splidsboel

 

 

 

Nr. 2 A   matr    4f 2e og 4s (Sønder Balling)

6q   (Gust og Vraa)      tidligere Søndergade 1

(1980)     Dorthe Marie Mølvadgaard Sand      

  (1986) Otto H. Jensen

 

Nr. 3   matr    2 e   (Gust og Vraa)

1965   Dorthea Høgh    1967Arne Høgh   (søn,   ugift)        

1989 Henning Fink

 

Nr. 4     matr    6d   (Gust og Vraa)

1885   fra Niels og Søren Sørensen til Peder Sørensen,

Karetmager   1896   N.J. Mehlsen, ( Niels Thise, skohandler)          

1897 også matr   6 e   1919 fra arvingerne til Johan Johansen

(Johan Thise) elektriker 1921   dyrlæge Kristian Nielsen        

1923     Brygger Christensen    1924 Anders Pedersen murer

Ejler Skov       slikbutik ”Niko”    (er nu ragt ned)

 

2C    matr   4q

1924     Anders Pedersen     ca 1960 William Nielsen ,

(gift med datteren Camilla)    1976    Hans Dalby

(ragt ned   og lagt til Balling Brugs)

 

Nr   5    matr   3 d 17x   (Gust og Vraa)

1899     J.J. Brunsgaard til Johanne Andersen          

1905 Mariane Jensen   ( maskinstrikker) 1949 fabr.

Karl Kjellerup   1951   Andreas Nielsen   1956

Skifteretten, arvinger til Søren Kr. Thomsen

1982     Anna K. Thomsen

 

Nr.   6   matr    2h 2f 3r 3x 4g 4m 21f 21x 21y 22d 22o

22u 22v (Gust og Vraa)

1900     fra Jens Jensen Brunsgaard til Niels Christian

Nielsen Juul    1909 Jens Andreas Andersen ( dyrlæge)        

1929     skifteretten   enken Anna Kirstine Andersen   

1929 Jens Pedersen Stougaard    1929 Nilaus   Jespersen      

1931    Lars Michael Simonsen      1931 Kjeld Pedersen

(1980)     Arne Kjeld Pedersen          1904   Ole Ibsen

 

Nr. 8    matr 17 l 17i   (Gust og Vraa)    (tidl. Balling Radio

  1910 Johs Poulsen, snedkermester    1947 skifter.

Sørine Poulsen   1947 Antonius Poulsen 1956

Skifteretten arvingerne til   Eigil Møller Ravn  

 

Nr. 9   matr   17 k (Gust og Vraa)

1904    fra Laust Jensen til Anders Andersen        

1909 Peder Christian Nielsen    1915 fra Mariane Jensen 3q       

1918     Jens Peder Dahl, smedemester   1924 Frederik

  Christensen,   skomager    1927     Magnus Mouritsen,

vognmand. Hans kone havde fransk vask og strygning       

1958     Karl Jensen                 Lars Sørensen

 

Nr. 10 matr   18 e (Gust og Vraa)

(Den blev kaldt ”Kristiansborg”)

1852   Anders Pedersen      1904 Chr. Nielsen Stampe,     

1910 Johannes Poulsen,    (1980) Astrid Baunsgaard           

1981 Edith Andersen        1984   G.O.,   Sørensen

1988   Robert Harick

 

Nr. 11    matr    18 d 5m (Gust og Vraa) 2z (Sdr. Balling)

1852     Anders Pedersen   1904 fra Laust Jensen til

Anders Andersen,   1905 Jens Aggerholm Andersen

  Brogaard,   vognmand       1925   matr 2z (Sdr. Balling)

fra Niels Nielsen Lynggaard    1941    Aksel Aggerholm             

Ole Ibsen

 

Nr. 12    matr   18 k   (Gust og Vraa) Tapet og farvehandel

matr 5 t og 5q blev i 1936 nedlagt og sammenlagt med 18k

1925     fre Jens P. Nielsen til Chr., Sørensen   (maler)         

  1958   Hakon Thorgaard    1987     Karl J. Nielsen

 

Nr. 13   matr 1x 18u 5d (Guust)    Balling Ældrecenter

her lå der et lille hus, hvor der boede en enke Sine Olsen

Der var også i en del år   kolonihaver i dette område, oplyser

M.Børsting   Overfor ældrecentret havde murer Lynggaard

lavet et lille anlæg, med et springvand, hvor en trold

  sprøjtede vand ud over hele Salling, der var lavet i cement,

Vejene var tegnet ind, og alle kirker var opført som modeller

i cement, nøjagtig som de så ud. Det var jo vældig flot, men

  Balling kirke, der var uden tårn, lignede mest af alt en lade.

Men også dengang var der hærværk til. Nogle har syntes at

  ( det var sjovt at sparke fodbold) til kirkerne, og der kom

efterhånden til at mangle en del af dem. Det var en skam

  skriver Svend Pedersen, for det var et flot anlæg.

1962 Ball. Voll. Kommune

 

Nr, 14   matr    5 ao   (Gust og Vraa)

bygget 1955    Ib Priess        Holger Krarup       

  politibetjent Stougaard     Einer   Jensen      (1980) Tage Ibsen

 

Nr. 15    matr   1 al m. fl   (Gust og Vraa)

(1980)    Marie Toftgaard     1983 Åse Kristensen   

1996 Laila Priess

 

Nr   16    matr    5 h, 5s 17r 1h 18i (Gust og Vraa)

1888     fra Peder Pedersen Høgh til Jens Peder Nielsen

1892   matr 5k, 1925 matr 5s, 17r   1922   18i, 1927   1k

1938     fogedskifte til smedemester Niels Larsen,

teglværksejer Knud Pedersen ,   klokkestøber   August

Nielsen    1942   udstykkes 5aa       1943 H Andersen

1944     udstykkes 5ab, 5ae, 5ad til arbejdsmand Chresten

  Christensen    1970    Laurits Christensen            

1993 Benny G.Frandsen   1998   Dorthe Christensen

Svend Pedersen skriver om “det lille hus, der lå lige overfor

r springvandet, og som også ligger der idag. Der var en

storkerede på taget, og når storken var kommet gjalt det om

for drengene at komme ind og fortælle den gamle mand der

boede i aftægt der om denne nyhed, for så fik man en 5 øre,

kom vi bagefter, fik vi kun 2ører. Han var veteran fra 1864,

og havde en masse våben fra den tid.og ville gerne fortælle

om sine oplevelser fra krigen. Han var far til klokkestøber

August Nielsen i Roslev, og bedstefar til Knud Pedersen

  på Grundvad Teglværk.

 

matr 13b 12e 6b 7b 10b 11b     ”Vrå Teglværk”

1873     fra E. Boel til grd.Jens Kr. Eriksen på Ramsinggaard

1876   auktionsskøde,   Jens Chr. Eriksen ¾ , E.Boel, Lyby     

1876   auktionsskøde for Jens Chr. Eriksen, Ramsinggaard på

  bygninger og teglværk   1880   auktionsskøde Niels Olesen

1884     arveudlæg til Chr Olesen, sælger 1e i 1884 3e i 1899

1900     Peder Jensen     1914   Niels Pedersen       1915 Maren

Kathrine Pedersen      Markus Refsgaard Pedersen

1932    ekspropriation 11e og 1g   solgt til jernbane

 

Nr. 17     matr   nr.   13 l   (Gust og Vraa)

1964   Elisabeth Hald       1992 Helge Nielsen    

Chr. Jensen   (politibetjent)       2003      Alfred Jensen

 

Nr. 19     matr   nr. 13 o   (Gust og Vraa)

1867     Helga N. Thorgaard    1987 Aksel Thorgaard

 

Nr. 20                “Landlyst”,    (nedrevet)

                  Martin Andersen

 

Nr. 21    matr    13   p   (Gust og Vraa)

1966   Ole Einar Jensen      1986 Jens Christensen

 

Nr. 22     matr 1 v   (Gust og Vraa)

(1980)     Helge Bengaard         1989 Jørgen Bengaard                   

(2006) Hans Dalby

 

Nr.    23     matr   13 q   (Gust og Vraa)

1977     Karl Lidegaard       1999   Mary Lidegaard

    Søren Madsen   

 

Nr. 24    matr    1 t 1u 2æ 1ø (Gust og Vraa)

1977 fra Johs. Hinge til Poul E Simonsen

1979    Frederik Vilhelm Sørensen   1987 Viggo Kjeldsen         

1993   Steen Holmgreen       (1906)     Pia Larsen

 

Nr.    24 A

1995     Christian Juul

 

Nr. 25    matr    13 r   (Gust og Vraa)

1971    Marius K. Vestergaard    1992 Mary Vestergaard

1998    Laurits Gjørup

 

Nr. 26     matr   1 z   1y   1m 1aa   (Gust og Vraa)

1964   Viktor Godsk     1995 Ane Godsk      

1995 Kristian Blaabjerg     (1906)   Allan Nielsen

 

Nr.    27    matr   13 s    (Gust og Vraa)

1971   Josef Jensen    1983    skifter.   Karen Jensen

1983    Carl Egon Jensen 1999   Frode Toosti

 

Nr. 28    matr    11 p   (Gust og Vraa)

2964     Aksel Jensen         (1906) Henrik Bligaard

 

Nr. 29    matr   13 c , 13e (Gust og Vraa)

1884     fra Chr. Olsen til Niels Jensen            

1885      Ole Christensen og Jens Christensen

1886     fra Jens Chr. Laursen til Ole Christensen ½

1885     fra Ole Christensen til Morten Bisgaard Christensen          

1887     Jens Christian Laursen       1888 Jacob Søndergaard

  og Niels Jensen    1888    Jens Chr. Olesen     1896

Christen Andersen     1908     skifteretten enken Ane

Kathrine Sofie Margrethe Jensen    1908    Jens Christian

  Christensen   1944   Søren Christian Christensen      (1980)   

  Erik Meldgaard Hansen    (1983) Karen Henriksen Bæk  

1987    Ove Andersen     ( er nu nedrevet   i 1920 erne var

der slagterforretning i enden af stuehuset)

 

matr 11c   (Guust)

1880     Søren Jacobsen     1909 Anton Kristensen         

1916 Bertel Jensen Gade

 

Nr. 30    matr    11 e   (Gust og Vraa)

1914     fra Niels Pedersen til Albert Kristian Bisgaard         

1918 Laust Hedegaard    1927    fogedudlægsskøde  

P. G. Primdahl           1957   Johannes Kaastrup

 

Nr 33     matr    13 m (Gust og Vraa)

1973   Walther Christensen 1977    Villy   Olesen   

  1986 Knud Thøgersen 1988 Valdemar Glud   

  1990    Kirstine Glud                 Mads Madsen  

 

Nr.   34    matr   11 o   (Gust og Vraa)

1958     Mitte Knudsen       1983   Inga Dalgaard

1995   skifteretten ( børnene)

 

Nr. 35     matr    13 am   (Gust og Vraa)   opført i 1973

1973   Anders Nielsen Madsen        1991 Åge Baarstrøm

 

Nr. 36     matr 11 i   (Gust og Vraa)

1914     fra Niels Pedersen til Albert K. Bisgaard       1918

Laust Hedegaard    1927 fogedudlæg   Peder G. Primdahl             

1934 Markus Espersen   1971   Aksel Kristensen              

1998     Johannes Simonsen

 

Nr.   38    matr   12 l   (Gust og Vraa)

1924     Maren Kathrine Pedersen til Søren Ebbesen          

(1980)   Morten Veilgaard     1984    Kurt Jørgensen               

1989 Anders B. Christiansen

 

matr 12 m (Guust)

1924   fra Maren Kathrine Pedersen til Andreas Ravn

 

Nr. 38A    matr   12 x   (Gust og Vraa)

1977   Hans Madsen   1981 Klaus Jørgen Kristiansen

 

Nr. 40    matr    12 u   (Gust og Vraa)

1924    fra Maren Kathrine Pedersen til Andreas Ravn            

1978   Ida Pedersen       (1906)    Anna Dahl

 

Nr.   41    matr   13h 17f 4b   (Gust og Vraa)    ”Sollyst”

matr. 13h 1919 fra Niels Pedersen til Maren Kathrine

Pedersen    er udstykket fra matr 13 b i 1928

        lærer Krogsgaard       (1980)   Ingemann Dalgaard

1983     Karla Lynggaard Drejer        1987 Leo Kæmpe

 

Nr. 42     matr   12 v   (Gust og Vraa)

1971    Jørgen Vestergaard Christensen    

1983 Niels Gudiksen         1995 Henrik Godsk

 

Nr. 44     matr   12 s   (Gust og Vraa)

(1980)   Jenny Kristensen          (1906) Susanne Pedersen

 

Nr. 45     matr   4 b 4v 7i 3c 9f 7f (Gust og Vraa) ”Teglgaard”

1851    Jens Poulsen Holst

i Balling Kirkebog: 1861: død Simon Friederich Hermann

Fillies ” forpagter af Teglgaarden”   1862   oprettes der for

4b en forpagtningskontrakt mellem grd. J.Chr. Eriksen,

Ramsinggaard og Esper Boel i Vester Lyby   samt Jørgen

Friederichsen om forpagtning af Teglgaard

1872     E. Boel til Jens Chr Eriksen    1880 auktionsskøde

  til Niels Olesen    1884 fra arvingerne til Chr. Olesen      

  1900 Peder Jensen       1914   Niels Pedersen

1919 Maren Kathrine Pedersen      1928 Markus Refsgaard

  Pedersen    i 1932 blev der exproprieret et areal på ca 1000

  kvm. fra 7f og 4b til jernbanen.    1942 7i   fra   Johan Jensen            

1945    7x 4b 4e 7i til Vald Have og Henrik Rolighed

         Peder Poulsen Høgh            1967   Jens Robert Jensen        

Flemming Evers Nielsen

 

Matr le (Guust)

1884 fra Kr. Olesen til Jens Chr. Laursen,   

1887 Laust Nielsen Møller,      1908    Carl Johan Pedersen   

1915 Jens Andersen Kellerup,   1933   Åge Sørensen Hougaard

1935    Niels Peder Jensen,     1941 Peder Christian Kjærgaard

 

Nr. 46   matr    12 t   (Gust og Vraa)

1958      Leo Jensen   (murer)

 

Nr.   47    matr    9a   7e og 8b (Gust og Vraa)   ”Vraagaard”

(1815) Anders   Christensen Hovgaard   1832 Jørgen Jørgensen       

1870 Christen Sørensen   1891 skifteretten, enken Dorthe

Marie Jørgensdatter     1892 Jens Peder Christensen    

1898     Jacob Sørensen (Fjendbo)      1916   Peder Odgaard  

7e og 8b            1940     Arnt Laursen Odgaard              

ca   1958     Svend Madsen   (   “Kong Madsens” søn fra Lem)      

1976    Christian Roesen Madsen

 

Nr.   49    matr    8a, 7c, 23, 16b, 16d, 9e   (Gust og Vraa)

(1815)    Niels Jensen             1841 Jens Nielsen

1867     Gudike Pedersen Primdahl, 1909 matr 7c og 23

1910     Peder Gudike Primdahl       1941 Frk. Gerda Poula

Therese Toft   1945 Johan M. Jensen (kaldet Geertsen           

Arne og Peder Høgh   1975     Peder Nørgaard Mark            

  Bo Madsen

 

Området øst for nr. 49 kaldes 1815   for ” Balling Østerhede”

 

Nr. 50     matr    12 n 13f   (Gust og Vraa)

1924    fra Maren Kathrine Pedersen til P. Henriksen

1934    Marinus Kristensen     1980 Anna Johanne Kristensen

1981    Solveig Smed      1990 Annie Jeppesen        

1994 Inger R Christensen

 

Nr. 52    matr    12 o   (Gust og Vraa)

1924     fra Maren Kathrine Pedersen til Anton Hastrup          

1928 A.   Ravn    1930    Alfred Andersen   1935 Jens Kr.

Nielsen    (i 1936 udgaard 13g og inddrages under 12o)         

  (1980) Peder Mikkelsen   1974 skilosmisse    

Jenny Mikkelsen         1987 Claus Dybdahl          

  1991 M. Holbæk

 

Nr. 54    matr   4 ap (Gust og Vraa)   Balling Autohandel

(1980)    Gunnar Mølvadgaard      1989   Villy   Kristensen

 

Nr.   56     matr    4 ao    (Gust og Vraa)

1956    Niels Chr. Jensen  

1970      Agnes Jensen     1987 Karsten Krarup             

1991     Hans Jørgensen

 

Nr.   58    matr   4 an (Gust og Vraa)

  1947    Jens Peder Pedersen    1967 Marie Pedersen            

1978       Henry Pedersen

 

Nr. 60    matr   4 am   (Gust og Vraa)

1966    Poul Hansen    1967 Henry Rasmussen

1973     Mette Vestergaard        1988 Gunnar Mølvadgaard

1998   Dan Odgaard Olsen

 

Nr.    61     matr   10a, 7d, 6p 16a (Gust og Vraa) ”Faarkrog”

(1815)    Rasmus Faarkrog          1842 Lars Chr. Pedersen

1877     skifteretten    Dorthe Rasmusdatter      1877 Rasmus

Peder Larsen    1909    6p fra A. Sørensen Dath,

1923 9c og 7d fra Jacob P. Odgaard   1923    Lars Kristian

Rasmussen Faarkrog    1938   skifteretten   Anna Faarkrog f.

Børsting     Jens Fårkrog        1944    7h og 10d    fra Johan

Jensen, 4ac   fra B.K.J Bårstrøm     1997   Martin Møller

  ( hans kone er Zoneterapeut)

 

Nr. 62    matr    4a    (Gust og Vraa)

    Niels Nielsen

1828     Christoffer Stub   (”nyder aftægt hos eftermanden”)

  han bor der i 1815   Stub var urmager, lavede meget nøjagtige

ure , de første havde kun 1 viser. ( jen-pegere) Han lavede

også bornholmerure med ”repetereslag”, der kunne føres en

snor fra klokken ind til sengen, når man så rykkede i snoren,

kunne man høre, hvad klokken sidst havde slået. Der

eksisterer flere af disse ure endnu.

1861     Niels Sørensen og Søren Sørensen (bemærkning

  ”ejer tillige 6a”)      (Niels Sørensen er ”sognefoged og

lægdsmand)    1919 fra Andreas Dath til Kristian Jensen

Bårstrøm (1980) Maja Jacobsen   1986   Orla H. Christensen

 

Nr. 64     matr   4ak   (Gust og Vraa)

1959    Erik Møller Andersen

1966     Kristian Børsting   Høgh

 

Nr.   66    matr   4ai   (Gust og Vraa)

1947    Just Villadsen   1955   Ove Christensen

  1857   Anders Nielsen

 

 

Skovvej

 

Svend Pedersen skriver om ”Skovvej”: ” Hen ad skovvej

var de en sandvej, men man kom ikke ret langt hen, inden

vejen ophørte. Til venstre var der en åben   plads, hvor der

flere steder stod lyng i pletter. Der var jævnlig omrejsende

tivoli, som kom på besøg. Det kunne også hænde at der kom

zigøjnere, som slog sig ned her med deres zigøjnervogne.

De lavede så lidt tuskhandel, klinkede tallerkner, spillede

  og sang rundt i byen og på gårdene,og forventede at få en

  skilling for det. Længere fremme begyndte så plantagen.

Der var hugget en gang ind, og lidt inde var der en runddel,

  hvor der en gang om året blev holdt sommerfest. De

  handlende i Balling havde så rejst deres telte i yderkanten

af runddelen. Midt på pladsen var der træplader, hvor der

senere på aftenen blev holdt bal. Lige der, hvor man gik

  ind i plantagen, men sydpå, op mod huset, Vestergade 16

” Granly” som huset vist stadigvæk kaldes, var der

  keglebane, hvor vi drenge kunne tjene en lommeskilling

ved at være keglerejsere.

   

Nr. 1.   matr   nr.   6an (Guust)

1936    fra Niels Nielsen Lynggaard til Jacob Kristiansen       

1940   arbejdsmand Ejnar Jepsen 1947 Henry Boel

1950 Arne Just 1951 Kirstine Andersen 1954 arvinger

Tage Mogensen   1955   Anton Steffensen   1955   Kristian

  Jeppesen   1988 Frede Jacobsen   1991 Klaus Jensen   

1998   Peter Svendsen

 

Nr. 2    matr   6q 6y   ( Sdr. Balling)

1925 Niels Andersen til Jens Severin Christiansen     

1931 Kristine Andersen   6q og 6y (Nr. 4)       

1931 ægtepagt , særejer Kristine Andersen

1935   Kristine Marie Mouritsen som værge for

Kristine Andersen     (19 80)    Kjær Hougaard        

1984 Johan H Nielsen      1990 H Magnussen

1993    Bøje Mikkelsen       1995 Hans Ibsen          

 

Nr. 3     matr. nr.   6p (Sdr. Balling) 6ag (Guust)

1908     udstykket fra matr 6a Andreas Sørensen Dath til

Rasmus Peder Larsen   1928    fra Niels Lynggaard til

Arne Jensen,     1930 Peder Jensen 1960   Hans

Dahl    1965    Henry Madsen    1981 skifter,

Fra arvingerne Tommy Eskildsen .

1994 Evald Madsen   (19 06) P. Svendsen

 

Nr. 4    matr. nr. 6y (Sdr. Balling)

1925     Niels Andersen til Jens Severin Christensen    

1931 Kristine Andersen   6y 6z ( nr. 2)

1931     ægtepagt, særeje Kristine Andersen

1935   Kristine Mouritsen som værge for Kristine Andersen

1951  Lilly Jensen   1995 Ole Bæk

  (19 96)   Susanne Mortensen

 

Nr. 5    matr   nr. 6m   (Sdr. Balling)

1925     Niels Andersen til Niels Lynggaard         

1932     Alfred Theobald Hansen   , skræddermester         

1952 Knud K., Nielsen   1982      Ida Nielsen             

1998    Mikael Würtz

 

Nr. 6    matr   6z   (Sdr. Balling)

1936 fra Niels Andersen til Niels Chr. Andersen Præstgaard,

1971    Rud Kjems

 

Nr. 7    matr   nr.   6o (Sdr. Balling)

1923     fra Niels Lynggaard til Andreas Ravn

1925    Peder Hansen og Jens Christian Pedersen

1927    Jens Christian Pedersen (hele ejendommen)

1969 Aage Henriksen   1972 Otto Madsen

1998  Kjeld Hedegaard

 

Nr. 8    matr   nr.   6æ (Sdr. Balling )

1931    fra Niels Andersen til Dorthe Skovsager

1941     mejeribestyrer Peter Ringgaard Jacobsen

1969   Verner Johansen   1972    Kristine Marie Madsen     1984   Kasper Nielsen

1984 Kasper Høj Nielsen 1992 P. Krogsgaard Jensen

 

Nr. 9    matr nr.   6n ( Sdr. Balling)

1923     fra Miels Lynggaard til Andreas Ravn

1962 skifter. Kirstine Ravn 1962 Th Olesen        

  1971   Niels Bjaarup

 

Nr. 10    matr.   nr.   6u (Sdr. Balling)

1927     Niels Andersen til Jens Hammer      1929   skifteretten

  til Marie Hammer    1929     Jens Jensen   Kallerup        

1933 Andrea Petrine Villadsen   1965 Jens Raun Sørensen             

1989   Kaj Jensen       (19 96)   Jochumsen

 

Nr. 11    matr 6ø (Sønder Balling)

1944    fra Niels Andersen til Ove Christensen

1992   Ole Ibsen

 

(Matr 6a)  

(1815)   Jeppe Hougaard         1847 Christen Jeppesen      

1887 Christen Andersen

 

Nr. 12    matr nr.   6t   (Sdr. Balling)

1924    fra Niels Marinus Andersen til Erik Jensen        

  (19 80)   Andreas Olsen Mølvadgaard

1982     Poul Erik Nørgaard

 

Nr. 13    Matr nr. 6aa (Sdr. Balling )

1944    fra Niels   Andersen til Peder Ringgaard Jacobsen         

1969 Christian Ringgaard   1986   Bent Sørensen

 

Nr. 14    matr nr.   6ab   (Sdr. Balling)

1945     fra Niels Andersen til Charles Pedersen

1959 Mads Madsen   1991 skifter. Bolette Madsen

1991    Karen O Larsen   1992 Søren Kr. Kristensen

1992      Søren Kristensen       (19 06)   Johannes Nielsen

 

Nr. 15     matr. nr. 6 ad   Sdr. Balling

1923    fra Niels Lynggaard til Søren Nielsen           

1931 Carl Alfred Nielsen    (19 80)     Kristian Sørensen       

1988   Flemming   Evers Nielsen   1995 Hans Andersen             

(19 06) P. Ibsen

 

Nr. 16    matr. nr. 6ac (Sdr. Balling)

1973   Sigfred Jensen         1992   Olga Jensen            

1992 Hanne Madsen

 

Nr. 17     matr. nr. 6ae   (Sdr. Balling)

1962    Frede Nielsen    1983 Søren Christian Nielsen       

1986 Hans Odgaard      1993 Steffen Berg  

1995  Karin Husted  1998  Kjeld Hedegaard

(19 06) P. Svendsen

 

Nr. 19    matr. nr.   6af   (Sdr. Balling)

1963   Svend Mouritsen      1995 Egon   Laustsen        

  (19 06)   Ruth Laustsen

 

Nr. 21    matr nr. 6ay ( Sdr. Balling)

1973 Vagn Jensen    1975     Jenny Blichert Toft              1990 Tommy Nielsen           

1990 Tommy S. Nielsen   1991 Ingerslev Pedersen

 

 

 

 

Spurvevej

 

Nr.    1    matr, nr 13ab (Guust)

1972    Villy Davidsen

 

Nr. 2     matr, nr13ah (Guust)

(1980) Jørn Ø. Christiansen     1998 Palle Svenningsen

 

Nr.   3     matr, nr 13ac (Guust)

1985 Claus Sieg Pedersen   1986 Mogens Jensen         

1992    Lene Ø. Jensen   1993 Torben G. Jockumsen

 

Nr.   4     matr, nr 13ag (Guust)

1972   Knud Kristensen 1993   Karen Kristensen

 

Nr. 5     matr, nr 13ad (Guust)

1972    Henry Hansen

 

Nr. 6     matr, nr 13af (Guust)

(1980) Kjeld E. Nielsen        1986 Søren Vestergaard        

1992 Karl Thomsen

 

Nr. 7     matr, nr 10i (Guust)

1983 Johannes Hinge      1986 Jørgen Jørgensen  

1992 August Sørensen(1980) Per Krogsgaard Jensen

    

Nr.   8     matr, nr 10ae (Guust)

(1980) Jens Overgaard

 

Nr. 10     matr, nr 10k (Guust)

1972   Ole Buchwardt    1998 Kasper Buchwardt

 

 

Stadion Alle

 

Nr. 1     matr, nr 3ah (Guust)

(1980)   Edit Andersen        1993   Balling El Service

 

Nr. 2     matr, nr 26c (Guust)

(1980)   Tage Moesgaard

 

Nr.    3     matr, nr 17 (Guust)

Balling Hallen

 

Nr. 8     matr, nr 4cu (Sdr. Balling)

1981    Henny Åkjær Laursen      1986 Søren C. Nielsen

1988    Leif Møller   1993   Niels Åge Fly 1996   Allan

S. Pedersen

 

Nr. 10     matr, nr 4cz (Sdr. Balling)

1978     Mette Kirstine Hansen

 

Nr. 12    matr, nr 4cv (Sdr. Balling)

1978   Jens Peder Dath Svejgaard    1986 Johanne Svejgaard       

1986 Kristian Thomsen

 

Nr, 14     matr, nr 6ah (Guust)

(1980)   Svend Åge Iversen          1986 Carsten B.Poulsen           

1990 H. Primdahl

 

Nr. 16      matr, nr 3h (Sdr. Balling) 6ak (Guust)

1929 fra Jørgen P. Toftgaard til Jens Christian Pedersen

(1980)    Jens Peder Pedersen            1981 Kirsten Pedersen           

1989 Benny Laursen    1992     Mogens Berthelsen

 

Nr.    18      matr, nr 3d (Sønder Balling) 6m (Guust)

Balling Skole og Bibliotek

1940 fra Peder Jørgensen Toftgaard til Balling

Volling Kommune

 

 

 

Søndergade    

 

Nr. 1 matr 4f (Sønder Balling)

i 1936 blev matr 4s og 2l(Sdr.Balling) og 6q (Guust) lagt

  sammen med 4f (Sdr. Balling)

1878   Mads Pedersen   1879 Henrik Doolewerdt, skomager

1880     Niels Mikkelsen, tømre          1889   Niels Pedersen,

Træhandler   1895 Niels Nielsen Christensen          

1898 Jørgen Madsen        1907 Niels Nielsen

1909     Jens Peder Pedersen, træhandler            

  i 1921 boede der mindst 2 familier i huset

1922     Søren Albertsen          1932 Alfred Grønbech      

1945   Martin Kristensen (cykelforretning)