Lihme realregister
Udarbejdet af Erik Trudsø. ( Søgefeltet fremkommer ved tryk på tasten F3)
 Man kan ikke se hvem der er ejer eller efter 1953 idet man efter 1953 har hentet oplysningerne fra telefonbøgerne. De seneste tinglysninger kan findes i Statens arkivalieonline..

 

                Sønderhede

 

Nr. 1.  matr. nr. 2p 2q (Sønderhede)

1903    fra Jens Simonsen til Niels Marinus Nielsen  1909  mageskifte ,Jens Kristian Henriksen   1915 Jens Nielsen

1916    Johannes A. Frank       1918 Jens Peder Jensen  (2g)      1922    enken  Maren Jensen

1922   Th. W. Jensen 1925 Kristian Kristiansen   
1981   Gunnar Larsen   1991 Karl Ottosen

 1997  Helge A. Jensen

 

  Nr. 2.  matr nr. 3a (Sønderhede) ” Asegaard”

    1770   Niels Kristensen Trærup        Bertel Pedersen,fæster,  (køber gården 12/4 1799)  1842 Jens Bertelsen   1867 Bertel Jensen       1913 Anton Bertelsen  1934   ( fogeden)   Peter Eriksen  1936  Anders Primdahl  ( Karsten Primdahls broder, boede Vester Ballingvej)

1937     Marius Primdahl,  Knud Dyhrberg ( der senere købte Hesthave)

1976     Karlo Kjær ( jorden blev solgt fra til Knud Bjerre, udsigten 2  i 1975)

 

Nr. 4   matr. 1 h (Sønderhede)

1897     fra Lars Pedersen til Christen M. Christensen     1903 Poul Sørensen  ( Nørgaard)

1909     Kristian Marius Jensen   (Æ Lemviger)    
1930     Peder Ludvig Severin Hansen

1970     Ellen og Viggo Kojborg    1999.Dorthe Schmidt     

 

Nr. 6  matr 1g (Sønderhede)

1897    Fra Lars Pedersen  til  Hans Christian Iversen      1897 Gudike Olesen     1902 Jens Christian Henriksen    1904 Christian Jensen     1908  Søren Thomasen1928    (skifteretten)  enken Else Marie Thomasen      1928 Jens Christian Hansen   1953   Bodil Nielsen     1975  Thomas Christensen  1984    Inge Christensen       1985 Niels Throksø       1991  Mads Madsen     1994   Allan D. Jacobsen

 

Nr. 7   matr . nr. 2d (Sønderhede)

1878   Ole Nielsen Falk      1883 mageskifte Jens Christensen   1896  Mads Christian Jensen

1900   Jens Simonsen      1910 enken  Dorthea Kristine  f.  Nielsen   1920   Jens Christian Hansen     1928 Rudolf Hansen 1938   Johannes Storgaard  Johannes Sørensen  (  flyttede til Rødding )   1973  H.P.C.Lund    1983   Claus Mikkelsen

 

Nr. 8   matr. nr. 2g 1i (Sønderhede)

1884    fra Ole Jensen til Niels Hansen    1900 fra Lars Pedersen  til Niels Hansen  1i

1926   Th. Nielsen 1959 Thomas P. Nørgaard     (1980)    Søren Henriksen

                       

Nr. 9   2b og 6f  1 l 2r 2s 2u 2v  (Sønderhede)

(1844)  Jens Eriksen  1846   Peder Eriksen          1873 (skifte)  enken  Dorthe Nielsdatter

1878   Christen Christensen Hede       1883 Ole Sørensen  1887   udlægsskøde,  Jens Peder Madsen     1891 Jens Christian Andersen

1905   Peder Pedersen Schmidt, fisker      1910 Marinus Lauritsen Baunsgaard

1918   Thomas Lauritsen Baunsgaard     
1924   Ingvard Andersen Burchardt

1926   Jacob og  Marie  Jensen Jakobsen     
1937   Christian Marius Jensen

1938   Peder Wiliam  Nielsen      1986 Agnes Nielsen         1988   Mai S. Mortensen

 

Nr.  10     matr.  2f  2r. 2s 6d (Sønderhede)

1867  Ole Jensen,    1901 enken Karen Christensen,    1901  Jens og Christian Jensen,    1901 Christian 2f 6d, Jens 2n 6g

1904  Jens Christian Henriksen 2f 6d,   
1909  Niels Christian Marinus Nielsen,

1911  Erik Pedersen    1914 Jens Jensen

1930  Hans Christian Hansen  (kaldet Christian Ørum) 1940  skifte  Marie Hansen   (kaldet Marie Ørum)   Storegaard,   ( ejendommen brændte i tordenvejr) (blev derefter nedlagt som landbrug) 1952    Sigfred Kragelund       1966 Thomas Jensen      1992 Bent E. Jensen

 

Nr. 11      matr.  3e (Sønderhede)

1884    fra Jens Christian Jensen Sinding til SørenThomsen      1898  Jens Jensen

1902    Bertel Christensen      1911 enken Else Kirstine Christensen f. Sørensen

1915    Gyldendal Teglværk   1964  C.A. Nielsen   1993  Karen Marie Olesen

 

Nr. 12    matr 2n 2o 2t  6g (Sønderhede)  

1902  Christian Jensen til Jens Jensen    1930 Alfred Knudsen     1931  Lars Christian Eriksen

1933  Niels Peder Nielsen  1950 Ejnar Gjedde      
1981  Vita Gjedde        Kurt Nielsen

1997   Robert Andersen

 

Nr. 13  matr 2m  3d  (Sønderhede)

             Jens Christensen

1929     skifte  Mariane Tanderup ( arving efter Jens Christensen )       1929     Jens Nielsen

1937 Aage Nielsen       1943 Christen Gaardsted Nielsen    1996   Mads Peder Houe

 

Nr. 14   matr. nr,. 4b (Sønderhede) Under ”hæftelser” på ejendommen, står der det ejendommelige  ” Obligation på 50 rdl.  udst. 1864 af Chr. Jacobsen af Sønderhede, med 1 prioritet  i matr. nr. 4b efter 400 rdl, til gårdm. Peder Christensen af Oxenbøl i Vestervig sogn,

 (1844) Jens Nielsen          1896  Christian Nielsen  til   Jens Lindberg Pedersen

1906  Marinus Nielsen Gaardsted    (Alfred Nielsen, der er søn af Kresten Nielsen, og født 1922 i ejendommen i Sønderhede, har oplyst, at ejendommen stod i Marinus Nielsen Gårdsteds navn (han var en bror til Kristen Nielsen) men først da Henry Nielsen overtog ejendommen i 1963, blev papirerne ordnet, så hverken Kresten eller Maren Nielsen har haft papirer på ejendommen.)      Kresten Nielsen  ( Kræn Snejker), fisker   1939  Maren  Nielsen        1960  Henry Nielsen     1986 Vita Nielsen    1995  Jens J. Christensen

 

matr 6e (Sønder Hede)  (ved stranden nord for fiskerhusene, nedrevet år?)

1853  Hans Christian Nielsen ( fra Lem),  

1868  Jens Laugesen , ( mageskifte med Svingårdsted  nr. 7)    1913  Jens Nielsen Kjærsgaard

 

Nr. 15   matr. nr. 2 l (Sønderhede)

1897  Jens Christensen  til  Anders P. Andersen      1900 Anton Pedersen

1929  Christian Marius Jensen  ”Æ Lemviger”

1953  Jens Plougmann 1954 Henry Olesen

1977   Harry Olesen   1982  Edith Olesen     1984 John Pedersen       1985  Claus Hvid

        Gorm Uhrenholt

 

 Nr. 16      matr. nr. 1d  6c (Sønderhede) 6f (Lime by)

1842  Jens Bertelsen      1875  Peder Christian Larsen af Sdr. Hede 1880  Anton Pedersen      1899 Christen Degn Pedersen     1918  Laurids Pedersen    Aksel Degn Pedersen,     Peder  
1960  Eigil Holm 1968  Frederik Krogh (Ikast),   

Hans Wiliam Meyer 1986  Provst Noe, Durup     1997  Lars  Knudsen

 

Nr. 17.  matr  nr, 2h (Sønderhede)

1894   fra Jens Christensen til Berthel Christiansen 1901 Christian Christiansen, fisker

1906   Laurits Christensen    1913Erik Pedersen     1917   Kresten Nielsen   1930   skifteretten  efter Kresten Nielsen  1930   fra Jens Nielsen efter fuldmagt til Søren Johan Sørensen (Søren Degn)  1965 Kristian Korshøj  1969

Kresten Nygaard Kristensen 1973

Sognepræst Gunnar Hansen

 

 

 Nr. 18    matr  1r (Sønderhede)

   1964   E. Lund     1996 Lars Ansberg

 

Nr. 19   matr nr. 3c 6c  (Sønderhede)

1901   fra Bertel Jensen til Søren Bertelsen        
1914 Jens Jørgen Jensen og Niels Laursen

1915   Jens Christian Plougmann      1928 Jens Kristian Ladefoged  1936   Harry Godsk Laursen      1977   Lilly Laursen Godsk 

1985   Karen Godsk og Henry Pedersen

 

Nr. 20   matr 6dk (Lime By)

             Tove Matge

 

Nr. 21  matr.  nr.  1n (Sønderhede)

1930   fra Jakob Jensen Jakobsen   til   Aksel Nielsen   1982 Bjarne Bech  1986  (4 persomer)      
1996    Foreningen ”Søren Hede”

 

Nr. 23    matr   nr.  1 o (Sønderhede)

1932   fra Aksel Nielsen  til   Wiliam Nielsen    1968 pastor Maarbjerg     1980   Bent Ole Pedersen

 

Nr. 25.  matr. nr. 1k (Sønderhede) her boede teglbrænderen

1897     teglmester Christian Jensen       

1915     fra Gyldendal teglværk til  Jens Kristian Henriksen  1930   Lime Kommune (”fattighus” til 2 familier)  1970  læge Tage   Maarbjerg,    1976   Steen Maarbjerg

 

              Alfred Nielsen siger, at der lige nedenfor lå en ejendom, der blev raget ned, det er måske matr nr. 2 c , der i 1884 ejedes af Christian J. Sinding, der solgte til Søren Thomsen , han solgte i 1898  til Jens Jensen, som i 1902 solgte til Berthel Christensen, hvis enke Else Kirstine f. Sørensen , i 1911 overtog den, men solgte den til Gyldendal teglværk i 1915, hvorefter den formentlig er blevet revet ned.

 

 Nr. 27   matr  4a  6g   6b  (Sønderhede)  ” Lundehuset”.

En af de få ejendomme i Lihme, der aldrig har hørt under Kaas, der ellers  faktisk ejede alle gårde i Lihme. Stuehuset kostede 78 kr. ved opførelsen 1831 Jens Nielsen 1869 Lars Jørgensen      1879 Christen Nielsen

1917    Jens Nielsen  ( Jens Gaardsted)     1963  Kresten Gaardsted       Børge Gaardsted

 

Nr. 34   Købt af Chr. Jensen, er bygget som bestyrerbolig for Hærup Teglværk, navnet blev senere ændret til Gyldendal Teglværk  Der har boet flere bestyrere der, Chr. Jensen, Johannes Iversen, 1976 Johannes Bundgaard, Mortensen, Frandsen.

 

 Nr. 34 A   matr. 1b (Sønderhede)

 Der må tidligere have ligget et hus der, idet der i tingbogen står:    1846   Peder Eriksen          1873 skifteretten  , Dorthe Nielsdatter        1873 Erik Pedersen  1883   Christian Jensen    1895 Gyldendal Teglværk

           Kommunen købte teglværket i 1975, det havde stået ubenyttet i flere år. Uheldige elementer overtog det, derefter blev det revet ned (Ingemann Jensen)

  Bådelauget Gyldendal

 

matr 2c  (Sønderhede)

1870  Jens Christensen,   1877 Chr. Jensen Sinding der må have været et maskinhus til teglværket her, idet der er optaget et lån med sikkerhed i maskinerne. 1894  Jesper Nielsen,    1896  Christen Nielsen hustru Josephine Uhrenholdine Ring   1900  Jesper Nielsen,    1901  Gyldendal teglværk    1972 Spøttrup Kommune

 

     matr 2e   (Sønderhede)

1884  Chresten Jensen Sinding til Søren Thomsen,  1898  Jens Jensen,

1902  Berthel Christiansen,    1911 enken Else Kirstine   f Sørensen, 1915  Gyldendal teglværk

 

  

               Vester Hærup Strandvej

 

 

Nr. 1.   matr  18 (Lime By) Det var gadekæret i Lime By i gamle dage

1908   fra ”Bymændene” til Søren Gjedde , træskomand    1934   skifteretten Maren Kathrine Gedde, syerske   1938   Christian Sørensen Gedde, træskoværksted og slikbutik            1967   Gustav Gjedde   1972 Egon Gjedde

 

Nr. 3    matr  7a (Lime By)

   Peder Sinding     (1780) Christen Sinding       1847 Peder Christensen Sinding

1886    tilladelse til uskiftet bo enken Ane Christensen  1886  Chresten Pedersen Sinding       1938 Anders Peder Markvard Madsen 

1947    fra A.P. Markvad til Helene Sinding  matr. 7l   1948  Hans Jeppesen    1955    Karl Schmidt        Poula Schmidt

 

           Matr. 7g  (Lime By) 

 1940    A.P.Markvard Madsen til Lime Vandværk

 

Nr. 14    matr. 4g (Lime by) Mads Christensen

1924   Anders Nørby Thomsen ( fra Mads Christensen)      1938  Ingemann Sørensen

1941   Søren Bertelsen  1958  Gustav Bertelsen      1993 Jens Henriksen      2003 Bent

 

Nr. 15  matr. 8 (Lime By)

Mads Nielsen 1774   fæste  Niels Madsen         (1844) Niels Madsen Trærup

1877   fra Niels Madsen  til  Søren Nielsen     1906 enken Maren Nielsen

1906   fra Mads Nielsen Trærup til Jens Christian Andersen

1935   skifte   Mette Kathrine Andersen

1935   Johannes Sørensen   ( købesum  16.000  + aftægt) 1956 Henry Jensen  ( død 2005)

 

Nr. 16     matr 2a (Sønderhede) købt fri fra Kaas ca 1790

(1780)  Erik Jensen    1844  Christian Pedersen       1867 Ole Jensen,   1883    Christian Jensen     1904 Lars Christian Andersen    1906    Søren Pínnerup Sørensen  1910    Anton Justesen      1910 Chresten Berthelsen  1942 Valdemar  Hoelgaard  1946  Ernst Hansen  1954 Bjørn Jensen   1959  Vagn Svenningsen

 

Nr. 16A  matr. 2i (Sønderhede)

         Ejendommen her var forskole før 1912,  hvor den nye forskole blev bygget Adelgade 28  blandt andet boede lærerinde Margrethe Overgaard her. 1895    fra Christen Jensen  til Jørgen Christian Pedersen      1907 Marinus Christiansen1909    Nikoline Olsen f. Sørensen     

1917 Christian Pedersen

1920    Claus Pedersen Schmidt     1921    Kristian Pedersen Schmidt og Dorthea

1940    Klara og  Kirstine Schmidt     (blev kaldt klosteret medens de 2 damer boede her)

1970    Dorthea Laursen     1997 Peder Laursen

2005    Vibeke Fuglsang Dinesen   (Peder Laursens datter)

 

Nr. 17    10a 4b 3e 7i (Lime By) “Hedegaard”

før 1817  Anders Sørensen Hede,    1817 Christen Andersen Hede,1843 Peder Nielsen Smed  1874 Inger Christensdatter       1877 Christen Pedersen   1913  Ole Larsen Olesen       1929  skifte, Bodil Marie Olesen   1939 Thormod Jepsen     1978 Ole Jeppesen

 

Vejen fra Svingaardsted krydset til Gyldendal Teglværk blev kaldt ” æ svallergaa`” ( oplyst af 2 forskellige, så det har været meget brugt. Når mændene var på arbejde på teglværket, havde konerne god tid om formiddagen til at gå sammen og snakke (svaller på jydsk)

 

Nr. 18  matr  1h 1l m fl.(Vesterhærup)

1907   Nicolai Olsen   til Berthel Kristiansen

1910   Else Kirstine Kristiansen til   Kristian Kristiansen    1937   Andreas Jensen til Sofus Andersen (gården nedbrændte i 1939)

      Gorm Uhrenholt

 

Nr. 19  matr. 1c (Sønderhede)

  Laurs Nielsen   (1844)  Laurs Nielsens enke             
1848  Niels Laursen 1886  Lars Chr. Nielsen    1887 Niels Christian Laursen     1904  Mikkel Christian Olesen   1934  enken Kirsten Marie Olesen    1951  Ole Peder Olesen  ( Ole Hede )

 

I vurderingsfortegnelsen står 1l som hørende til nr. 18 og 1u til nr. 20

 

Nr. 20   matr 1u (Vester Hærup) 

 1932   Jørgen Overgaard til Kristian Silius Jensen   1942  Marinus Kristensen

1945    kontrolassistent Tage Nielsen , Østerild         
(1980)  Arne Stengaard  1982 Søren Tanderup

 

Nr. ?    l  l (Vester Hærup)  

1907   fra Nicoline Olesen til Kristian Kristiansen    1916   Andreas Jensen

1937   Sofus Andersen    1958 Johannes Hede           1973  Vagn Høgh   1976  Gorm  Uhrenholt

 

Nr.  21   matr. 1f  (Sønderhede)

1885  Niels Laursen   til Lars Nielsen    1899  enken Christiane Níelsen    1901  Jørgen Sørensen    1905 Lars Pedersen       
1917  skifteretten Anton Pedersen

1917  Kristian Jensen  1918  Kresten Degn Pedersen     1923  Oskar Kjærgaard

1965  Peder Kristiansen (Swart)       1981  Signe F. Christensen       1982  Ole Stengaard (Hesselaa)

 

 

Nr. 22    matr  1i 1r 1s (Vester Hærup) blev kaldt ”æ Primdahls ejendom” blev også kaldt ”Æ  teglværksejendom” og ” Æ Dalsgaards ejendom”    1884   Ole Jensen til Niels Hansen          1906  Nicoline Olesen   til Christian Jensen

1913   Chresten  Andersen Dalsgaard        Primdahl    Sinding 1942   Gyldendal Teglværk       Nora Sinding og Svend Laursen  1969 Henning Olsen         Johannes Hede   Ivan Mortensen       Erling Andreasen       Carl Walter        1984 Rita Jeppesen

    

Nr. 23    matr   1a 1e 6f  ( Sdr. Hede)  ”Sønderhede”

 Peder Jensen  1762    Jens Pedersen  fæste 1/4  købt fri fra Kaas 1788   (1844) Jens Pedersen      1850 Peder Christian Larsen    1880    Lars Pedersen   1905    Jesper Pedersen, fisker         1910 Laust Hede Thomsen  1911 Jesper Pedersen   1915    Peder Jensen     1915 Jens Christian Andersen  Ladefoged         1918    Jens Madsen     1938 - 1948   Harald Pedersen
1948    Jens Madsen     1954    Ingemann Jensen  ( det eneste amtsrådsmedlem, der har været fra Lihme)  1993    Ove Beck   (  i 1923  solgtes matr. nr. 1m til Oskar Kjærgaard)

 

Nr.  25    matr  1a  ( Vester Hærup)  ” Vester Hærup”

1831   Jens Jensen Sinding     1890 Chresten Jensen Sinding  1895   Niels Olesen

1906   enken  Nicoline  f. Sørensen    1911 Valdemar Olesen  1913   Niels Peder Nielsen

1915   Niels Jensen og Niels Aalkjær     1916 Niels Christensen       1916   Jørgen Overgaard

1954   Jens Madsen  1992  Bertel Trærup            

          Kent Sørensen (lejer)

 

25A    matr. nr. 1ac (V. Hærup)

               Vester Hærup Vandværk

 

Nr. 26  matr 2y  (Sønderhede)

1964  Harald Nielsen    1993   Hardy Aakjær

 

Nr. 28    matr 2aa (Sønderhede)

      Gyldendal Teglværk 1981  Benny Pedersen

 

Nr. 30    matr 2ab (Sønderhede)

              Cafeteriet

 

Nr. 31   matr 1v (Vester Hærup) Den er bygget af en røgter på Kaas

1933   Ole Falk til Peder Pedersen          
1937   skifteretten  Marie Johanne Pedersen

1950 Eivind Pedersen    1961  Christian Christensen   1987 Leo Gødsbøl   1987 John Christensen       Mads Ransberg

 

Nr. 33    matr  1f (Vester Hærup)   (  æ bøjkers)

1902   fra Christian Jensen til Johannes Mortensen f. 16/5 1879  1906   Jens Christian Jensen       1942 skifte Ane Marie Jensen   
1942   Jens Christian Jensen    1944   Jens Christian Pedersen  1966 Søren Søndergaard   

1988  Birthe Jørgensen  1991 Ejner Ø Pedersen

1996   Anders Pedersen

 

Nr. 34   matr 1e (Sønderhede)

 Er bygget som bestyrerbolig til Hærup Teglværk, og overgik til Gyldendal teglv.

1877   fra Peder Christian Larsen til teglmester Christen Jensen   1902   Christian Jensen til Peder Pedersen Schmidt     1905   Jens Christian Andersen   1912   Peder Pedersen Schmidt       1914  Frits Mogensen   Mortensen    Frandsen ( den sidste bestyrer)   1977   Johannes Iversen Bundgaard

 

Nr. 34A  matr 1b (Sønderhede)

Kommunen købte teglværket i 1975, det havde da stået tomt i flere år, uheldige elementer overtog det, derfor blev det nedrevet . 1b. ejes nu af Gyldendal Bådelaug

 

Nr. 35     matr  1e (Vester Hærup) 

1837  Christian Jensen     1917 skifte til Niels Christian Jensen m. fl.  1917  Andreas Christiansen  ( Dres  Sverrussen)    
1942  Oskar Knudsen     Evan Andersen

 

Nr. 36     matr 2k (Sønderhede)

Jens Christensen  1897 Niels Sørensen, fisker     1938 Aage Mark Nielsen   2964  Villy Nielsen              1991    Frank Pries

 

Nr. 37   matr  ld  1c 1k (Vester Hærup)

1870    Christian Jensen Sinding  1917 skifte  Niels Kristian Jensen  1917 Andreas Kristiansen, fisker        Oskar Knudsen     
1958    Aksel Dalsgaard Pedersen

1980    Bent Jensen

 

Nr. 38     matr  1g (Vester Hærup)

1903   Niels Olesen  til Harald Bøje Jensen      1906  Jens Kristensen 1910   Christian Kristensen   1912 Jens Nielsen Kjærgaard    
1915   Peder Sørensen  1917   Kristian Jensen      1918 Jens Peder Sønder      1919   Niels Jensen Nørgaard1950   Andreas Christiansen (Swart)          1965 Svend Jørgensen

 

Nr. 39      matr. 1 aa (Vester Hærup)

      Karl Knudsen       Karl Madsen  ( til leje)   
  1964   Gerda Knudsen    1978  Karl Gerhard

 

matr 1 e (Sønderhede)   ( ved havnen )

1890     Christian Jensen til  Chr. Mouritsen     
1895     mageskifte  til Christian Jensen

1914     Kristian Jensen  1917  Peder Sørensen

1927     Gyldendal Teglværk

 

 

                            Svingaardsted

 

Nr.  1     matr  nr.  2b 1n 1q  (Vester Hærup)

1832  Jeppe  Nielsen  1867  Peder Christian Jeppesen, lavede skalmejer, (der findes et billede af ham i arkivet)  1895  Niels Pedersen Husted ( en søn lærer i Ålbæk)   1910  enken  Marie  f. Jeppesen   ( Marie Husted)  1917  Peder Kristian Husted   1958  Niels Husted

 

Nr. 2. matr 5e (Sønderhede) ( 5) (Lihme By)

1842 N. Mikkelsen1842 Ane Christensdatter    
1889 Jens Sørensen  1908  Niels Madsen     1923 enken    1923  Andreas Christensen

1952  Svend Simonsen     Jens Valsgaard Pedersen    Erik Verner Nielsen

 

Nr. 3.   matr. 2d   (Vester Hærup)

(1844)  Niels Nielsen     1862  Niels Nielsen enke      1865  Niels Nielsen junior  1872    Niels Christian Christensen      1874 Christian Christensen    1883    Jens Christensen

1883    Ole Nielsen Falk ( Han holdt de første Indre Missions Møder her)   1892    enken Sidsel Pedersdatter     1892 Niels Kristian Jensen  1929    skifteretten Kirstine Jensen    1931 Harald Refsgaard  1990  Bent Ernst    1994   Poul Nielsen og  Mariane Husted

 

Nr. 4    matr 5a  (Sønderhede)

1841   afdøde Jens Christensen enke Ane Christensdatter,     1842   Niels Mikkelsen,

1889   Jens Christian Sørensen,    1908 Niels Madsen,    1923   enken Inger Marie Madsen,

1923   Andreas Christensen,    (1981) Svend Aage Simonsen     1986  Carl Erik  Witte

 

Nr. 5.   matr  2f  (Vester Hærup)

1878   (lyst 1920 !) fra Helene Christensdatter til Claus Pedersen Schmidt   1920 Christian Pedersen Schmidt   1956 Henning Jacobsen       1969 Niels Hedegaard   1969   Jens Peder Hansen  1970  Johannes Hoffmann  1996

 Per Reinhard Nielsen

 

Nr 7     matr. nr. 2c 2a (Vester Hærup), sommerhus  syd for „Svingaardsted  5 „

1832    Niels Nielsen      1860 Jens Laugesen     1868 Hans Chr. Nielsen  1879   Niels Poulsen ,(han var fra Venø, og der blev mageskiftet, så  H.C.N overtog hans gård på Venø)

1881    Søren Thomsen   1897Andreas Peder Theodor Hansen  1929  Peder L. S. Hansen            
1929  Anders Bech Christensen

 

 

                        Contortavej  

 

Nr. 16    matr   2g 2o 2r

1872  Niels Nielsen  1884 Søren Christensen      
1907  skifteretten Helene Nielsen

1907  Jens Christensen Hede  1942 Karen Jensen Overgaard  1943  Børge Bredal Bertelsen

          

               Øster Hærup Strandvej

 

Nr. 1   matr  19 og 20  (Lime By)

1910   fra Kresten og Kirsten Marie Sørensen og bymændene samt sogneraadet til  Christen  Sørensen, han var skrædder, flyttede senere til Adelgade 3  1912    Dorthea Christensen f. Nielsen       1940 Laurits Nielsen   1955 Poul Chr. Poulsen 1975 skifteretten fra arvingerne

Henning Nicolaisen  1976 fogedudlægsskøde

Karl Aage Fiedler   1979  Karsten Sørensen         Rejsebud Bach

 

Nr. 2,  matr nr. 17a  (Lime By) Her lå “ Lime Pogeskole”, lærerinde Marie Jensen fra Vardeegnen, hun bliver gift med Jørgen Overgaard, senere V.Hærup, den næste Margrethe, gift med Søren Overgaard, dernæst Margrethe Annexgaard. Annexgaards mand, der var frisør, havde frisørsalon i enden af pogeskolen. Skolen lå helt ude på hjørnet af  V.Hærup og Ø.Hærup strv. Skolen blev revet ned, der blev bygget lærerbolig,

ejedes i 1844 af Chr. Sinding.

1988     Palle Risom         Karen Risom

 

            matr. nr. 17 b (Lime By)       parkeringspladsen

1988 menighedsrådet

 

            matr 17a og 17b                     tilhørte skolelæreren I 1935

 

Nr 3a  matr 5h (Lime By)

1925   fra Jens Jensen  til Lime Kommune       

1967   Jens Christian Pedersen (kirkebetjent)

 

Nr. 3b    matr. nr. 5k (Lime By)

 1928  fra Jens Jensen til Lime Kommune

            på 3a og 3b  ligger den gamle Lime skole, der nu er købt af menighedsrådet,   og indrettet  til graverkontor og ”menighedshus”, i den vestlige ende er der  en lejlighed , der er udlejet. Lærere: Overgaard og  Kaj Enna Jensen       (1981)  Gunnar Pedersen  

 

Nr. 4    matr 7b (Lime By)

Aftægtshus for lærerenke Madam Lundberg

1924    skifteretten for Hansine Marie Lundbergs arvinger: Peder, Gunnar, Andreas, Sofus, Arne , Viggo og Johanne Katrine Lundberg.  1926    Kresten Sinding    

1946  Helene Sinding 1947 Magnus Baunsgaard   1949  skifteretten arvingerne til Viggo Bertelsen  1976  skifteretten Alma Berthelsen  1982 skifteretten arvingerne til

Johannes Vestergaard

 

Nr. 6    matr 7c  (Lime By)

1894    fra Christen Pedersen Sinding til Christen Sørensen   1899 Jens Jensen

1900 Jens Knudsen     1900 Niels Nielsen Nygaard, skrædder1910 Karen Marie Johansen        1914  Niels Peder Mouritsen  1934 Nicoline Nielsine Mouritsen   1934 skifte  Niels Nielsen Nygaard  (skræder)  1939    Bodil Marie Olesen ( blev kaldt Bodil Olle)   1950  Arne Olsen     
 1962  Jens Kr. Jensen

 

Nr. 7.    matr  5n. (Lime By)(fra Limegaard)

1933     Kirkebetjent Poul Jensen (Fywerkjær)       
1984  Anne Marie Jensen  1988  Sara Jespersen           

            Morten H. Jensen

 

Nr. 8    matr 7 d 7h  (Lime By)

1893    Christen Pedersen Sinding  til  Lars Jensen , skomager  1903  Chr. Jeppesen

1906    Birthe Kathrine Christensen         
1913    arveskifte  Christian Pedersen  (Hede)

(1921) K.Pedersen Husted, landpost

1941    skifte  frk.  Johanne Kathrine Nielsen  (kaldet Trærup) (Chresten Hedes husbestyrerinde) 1962 skifteretten fra arvingerne til Alfred Sørensen 1964 Ruth Smedemark  1968   Gustav Gjedde    1988  Erik H.V.Nielsen            Lars Jensen

 

Nr. 9   matr  5o  (Lime By) “en slags aftægtshus” for “Limegaard”

1955  Kirstine Jensen   1980 Otto Jensen   (død 1992)  1992 Ingemann Jensen 2003  Karin Andersen      

 

Nr. 10  matr 7f  + 5m (Lime By)

1906    fra Lars Jensen til  Jørgen Christian Johansen    1908  Niels Nielsen Nygaard, sadelmager  1910  Peder Kristian Nielsen (Hærup)  , arbejdsmand    1937  fra  Birthe Kristine Jensen  ( 5m)        Kirkebetjent Peder Herup Nielsen       Slagter Viggo Nielsen

2969  Mariane Sørensen 1984 Tommy Nielsen        1990 Kurt Larsen

 

              Matr. 5g ( en grund syd for kirken)

1915     fra Jens Jensen til P. K. S. Overgaard

1924     fra S. Overgaard efter fuldmagt til Jens Jensen

 

Nr.   13     matr 5b  (Lime by)

 “ Skarre – Bjælke” ( bygget af billige rester, derfor måtte de “skarre”  bjælkerne)

1871    Jens Jensen       1906 Jeppe Christensen     
1918    Jens Peder Christensen (Markussen)

1936    Andreas Markussen   1941 Damefrisør Ida Andersen  1943 Gårdbestyrer Niels Nielsen        

        Ernst Hansen     1951  Osvald Nielsen

1979  Bent Carl Jensen        1983 Mogens Bro        Karin Kraiberg

 

Nr.  15   matr. 1a 5q 1n (Sinding) 

„ Sindinggaard

 Niels     1723 Jens Nielsen Sinding

1762 6/4 fæstebrev Chresten Jensen (fæstede også “Trærup”,  køber gårdene i 1798, 16/7)

(1815)  Jens Christensen  1833 Christian Jensen       1881 Laust Jensen Sinding-,1891 Chresten Svenningsen Christensen  1923  Niels Christian Nielsen  (gift med datteren Martha)

1970  J.P. A.  Christensen    1985 Jens Peder Sørensen

 

Nr.  17  matr.  nr.  1 l  (Sinding)  (er nu sommerhus)

1890 fra Kresten Svenningsen til Niels Frederiksen        1923 Christian Jensen  (Wollesen) 1925    Kristian Sørensen     Kommunehus     Anders Kojborg       Alfred Sørensen  1960    Damgaard Møller      1953 Alfred Nielsen  ca 1980 Kristian Sørensen       Lilian Corner

 

Nr. 19   matr. nr. 1 c (Sinding)

1860     Peder Sørensen, gift med datter fra ”Sindinggaard” , hvorfra den er udstykket.

1908     Jens Sørensen      1941 Johannes Sørensen    1972 Niels Nielsen g. m. Karen Marie   1993  Åge Pinnerup  solgte gården

m/grund videre     1993 Otto Madsen     

1998 Michael Kirkegaard

 

Nr. 21   matr nr. 1a 1c 1t 5s 1g  (Øster Hærup)   ”Tophøjgaard”

1835    Christen Berthelsen     1872 Berthel Christensen  1911    skifte,   enken  Dorthea Christensen  f. Nielsen  1912  Niels Peder Berthelsen   ca 1955  Hagbard Larsen

1965  Åge Pinnerup      Arne Pinnerup

 

matr 5e (Lime By)

1891  fra Lars Jensen til Chresten Degn Pedersen,  1898  Marinus Johannesen

1901  Mariane Pedersen,    1900 Jens Peder Christensen,   1905  Maren Nielsen,

1921  skifteretten, arvingerne,    1921 Nils Peder Pedersen, 1938  arvingerne til Jens Larsen Jensen.

 

Nr. 22   matr nr. 5a 5c 5d 5e 5f  (Lime By)  "Limegaard”

             “Limegaard lå tidligere I den katolske tid lige øst for kirken og var kloster.det fortælles, at præsten og herremanden på Kaas (Hvaaa) blev henrettet iViborg ca. 1530, fordi de ville gå over til protestantismen.

 Erik Jensen  1775. Hans søn, Jens Eriksen fæster  (1780) Anders Olsen   1830  Jens Andersen  1871 Jens Jensen   1904 Jens Jensen       
1924 også matr. 5g  1937  skifteretten  Birte Kirstine Jensen     1955 Kristian og Otto Jensen

     Otto Jensen      Ole Kristensen  1976 Bente Vestergaard

 

Matr 5 c (Lime By) 1973 Herluf Mogensen

Matr. 5d (Lime By) 1989 Jørgen H Jensen

 Matr 5e (Lime By) 1962 Laur. Larsen Jensen 1972 Evald Kristensen 1976 Jens V Pedersen

 

Matr 5f (Lime By) 1983 Andreas Christensen 1976 Aage Pinnerup 1977

Jens J. Fodgaard Pedersen

 

   Nr.  23   matr.  nr. 2e  og 2f  (Øster Hærup) ”Tusholm”   (er udstykket fra en nedlagt gård på Harevej)

1871  Christian Sørensen (murer)       1890 fra Skive Bank   matr  2f   1910  Christian Laursen Baunsgaard g. m. C.S. datter Johanne

1933  Jens Christian Laursen Godsk         (1980) Carl Jørgen Andersen     1981  Poul Espersen  1983 Jens Poulsen  1986 Åge Glintborg   1987  Karl Hansen   1994 Kasper Jacobsen         Jan Pedersen

 

Nr. 24   matr. nr. 5f  ( Lime by)

1899   fra Jens Jensen til Søren Christian Sørensen    1907 Peder Christian Nielsen

1909  Jens Jensen  1909 enken  Mette Jensen f. Frandsen   1909  Jens Christian Jensen          1910 Ivar Jens Christiansen   1918 Rasmus Christiansen    1923    Anders Kristensen         

     Jens Fodgaard

 

Nr.  25.   matr nr. 2 g (Øster Hærup)   sommerhus

1903     Niels Christian Christensen til Marinus Christensen1908     Søren Kristian Kristensen     1916 Karen Pedersen  1923     skifte, overtages af Ane og Niels Frederiksen   1932  selvskifte

1932     Ingvard Ladefoged        1932 Lime Kommune,   lejer   P. Kr. Nielsen (Stengaard) og Mikka,   lejer   Mads Hørby Madsen og Karoline  ( 9 børn,  lejer    Tage Nielsen "Køjborg" og Mette ( 5 børn)   K. Rasmussen

 

Nr. 26   matr. nr 5d (Lime By) 1g (Sinding) 1871  Anders Jensen,      1875 Lars Jensen      1894 Jens Larsen Jensen 1908  fra Kr. Svenningsen   lg  1939  Laurits Larsen Jensen  ( den sidste sognerådsformand i Lihme

Kommune)     1889  Jørgen Rybøl

 

3  parceller, matr. nr. 1h 1m og 1g,  mellem nr., 26  og 28

1934 fra Ingvard Ladefoged  til Peder Pedersen

1945  skifte   Helga Marie Pedersen 1945 til pastor P.J.Fiig Pedersen  1m 

1945  kasserer E. Bladsgaard Frederiksen  1g

 

Nr. 27   matr.   2c  (Øster Hærup)

Christian Pedersen, 1861 enken Mariane Madsdatter   1868  Niels Christiansen,  1868 Jens Jensen Sinding   1869  Niels Christian Christensen  af  Vesterlem   1871  Christian Nielsen, Dommerby  1874 Maren Christensdatter    1874  Niels Christian Christensen   1918  Marinus Kristensen (Dommerby)   1941  Kontrolassistent Søren Kastrup       Kristian Jensen

 

Nr.  28   matr  3b (Vester Hærup)

1922    Ane Johanne Jensen Nielsen  til Niels Thomsen       1931    adkomst  Sidsel Marie Thomsen    1945 Anna Carlsen          1982     Marie Smedemark (Hanne Smedemark)      1995   Stig Lynggaard  Poulsen

 

Nr. 29     matr. nr. 2d (Øster Hærup) ”Fibækhus”

1859  Peder Christensen   1890 Peder Christian Christensen     1897 Andreas Jensen

1913  enken  Johanne Madsen   1916 Skifteretten Berthel Sørensen  Sønderup

          Bjarne P. Jensen

 

Nr. 30    matr 3a  (Vester Hærup) ” Tuskjærhus”  er bygget i 1784

17/12  1785   fæstebrev  Anders Sørensen Hede , han køber gården 9/7 1798  1850   Anders Sørensen      1868 Mads Nielsen   1907 Søren Kristian Sørensen  1920   Erhard Kristian Sørensen       Carl Jensen      1978 Jens Christian Poulsen     1983   Leif Hammer         Annette Tanderup           Knud Hornstrup

 

Nr. 32     matr 1b (Øster Hærup)

1873    Anders Andersen Ladefoged       1907 Ingvard Ladefoged  1946   Arne Poulsen   solgte jorden til sommerhuse       
2003    Aage Pinnerup

 

           matr . nr. 3  (Øster Hærup)

(1844)  Chresten Pedersen       1851 Mads Madsen   1891    Jens Nielsen Baunsgaard

1918     Jens Sinding     1947 Jacob Faarkrog

 

 For enden af Harevej, ligger et sommerhus, matr 2cd (Øster Hærup), tilhørende Villy Hansens datter og svigersøn, her lå der en ejendom på hjørnet af Harevej og Rævlingebakken. 10/6 1885 nedbrændte gården, der tilhørte Hans Christian Jensen. Hans kone, der var malkekone på Hostrup Teglgaard havde tændt op i komfuret, før hun gik for at malke. Gården brændte. Der indebrændte 3 børn, Louise 3 ½  år, Hans Christian 5 ½  år og Svenning, 1 ¾  år

           

             matr  2b. (Øster Hærup) (bliver kaldt Villadses ejendom)

 Erik Pedersen   1788  15/4  fæstebrev til Niels Eriksen      1846   fra Mads Christian Nielsen

1861   Mads Eriksen      1889 Mads Eriksen og Niels Kristiansen til  Jens Nielsen

1932   Mads Kristian Nielsen  ( kaldet  Mads Buen) (havde vist egentlig mellemnavnet Bunck    1946   Gravers Nielsen

 

           matr  1d (Øster Hærup) ,   en lille parcel ved fjorden , grænsende op til Lem Kommune, (æ kommunehus)

1919   fra  Ingvard Ladefoged  til Christian Nielsen  (1921) Marinus Sørensen,

1922   Steffen Johan Steffensen         1929 iflg  fuldmagt til  Jens Kristian Iversen

1930   Lime  Kommune

 

matr nr.  2s, 2t, 2u, 2q, 2 l , 2h og 2f, (Øster Hærup)  grunde i sommerhusområdet, sælges 1934 0g 1935 til Th. Grill

 

matr li (Øster Hærup), sælges i 1943 fra Kathrine Grill til pastor Jespersen og Johan Jensen

 

matr 2a (Øster Hærup)., ligger øst for sommerhusene i Øster Hærup, grænsende op til Lem Kommune:

(1844) Christian Pedersen , sognefoged   1861 Christian Pedersens enke Mariane Madsdatter

1868   Niels Christiansen       1883 C. v. Bracht        1887 fogedudlæg   Niels Christiansen

1888 Skive Bank (1921) rentrice Karen Pedersen

 

                                                      Mellemtoften 

 

Nr. 5  matr  1 b. (Sinding)  ” Lille Sindinggaard”

1846 Niels Jensen      1865 enken Ane Nielsdatter       1870 Jens Jensen

1879 Peder Sørensen      1880  Niels Peder Mortensen      1883 skifteretten, Maren Mogensen     1883 Niels Christiansen

1897 Peder Christian Nielsen     1907 Niels Berthelsen,  enken Kirstine Baunsgaard og børnene Valborg og Viggo  Munksgaard fra Hvam,        Berthel Hald      1977 Jens Hald

 

Nr. 7    Matr nr  2 (Sinding)   “ Træruphus”

1762    fæste Jens Christian Jensen ( også ”Sindinggaard”),       (1815)  Mads Christensen

(1844)  Mads Christensens enke      1851 Mads Madsen    1891    Jens Nielsen Baunsgaard, en datter Marianne gift med Jens Sinding

1918    Jens Sinding       1947 Jakob Faarkrog  ( + matr 3 af Ø. Hærup)  Ole Stamp      Per Stamp     1997 Svend Erik Falkenberg

 

Nr. 9.  matr   5 c   ( Lime By)

1866    Lars Jensen     1877 Peder Christensen Baunsgaard  1891  Peder Christian Jensen

1902    Christian Olesen (en datter Mariane gift med efterfølgeren)   1926    Wiliam Sigfred Sørensen fra Borbjerg    Jens Christensen Sindinggaard ( jorden lægges til Sindinggaard            Geil  (husene)

 

Nr. 10    matr  1 d (Sinding) 15 (Ålbæk)

1833     Christen Jensen       1883  Niels Christiansen      1897  Peder Christian Nielsen

1902     mageskifte Ivar Jens Christiansen

1938     fra enken Maren Christiansen til Eskild Vilhelm Christiansen   1989 Finn Bendtsen

1990 Pia Søgaard Jensen   1992 Henrik Nielsen

 

Nr. 12    matr  nr.  1a (Baunsgaard)

var en “Ødegaard” fra 1656  -  1690

 Søren Jensen   1768  16/4 fæstebrev Knud Sørensen , køber gården I 1797 (købekontrakt i Kås godsprotokol)  1840    Christian Laursen            1866  Laust Christiansen ( blev kaldt Laust Baunsgaard)   1911    enken  Mette Marie  Christiansen  f.  Knudsen   1911 boet efter enken   til Magnus Baunsgaard, deres søn  Laurits Baunsgaard      Frode Baunsgaard       1968   Jens Trærup   1993 Berthel Trærup

(Da gården skulle sælges til Magnus Baunsgaard, var ejendomshandler Jacob Andersen fra Rødding, der var meget lille af vækst ( blev kaldt bette Jakob). Konen i gården spurgte køberen ” ska den bette dreng et mej ind å ha` en styk chokolade?)

 

                            Udsigten 

 

Nr. 1A   matr 12a 13b 15b 7k 11b 2  (Lime By) Jens Christophersen 1843 Peder Kristian Jensen

1872    Mads Christian Abrahamsen     1896 fra Lime Sogneraad  matr nr. 2   1898 Anders Pedersen     1900 Jens Jepsen      1905 Jens Christensen   1914  skifteretten Jens Christensen (Plougman) til Søren Bertelsen

1944    Kristian Bertelsen  ( 1947 også 7k og 11b)    1992  Evan Andersen

 

Nr. 2    matr 4a 4l 4c 4d 4g  (Lime By) “Vestergaard”

 Jens Madsen       (1844)  Jens Madsens enke     1861 Christen Jensen  1866    skifteretten  Mads Christensen      1909 Christian Møller Christensen   1921 Niels Christian Andersen      1926 Laust Søndergaard   1930  Niels Christian Jensen (Christian Vroue)    1958  Juhl Olesen  (d. 1963) 1968 Knud Bjerre   2004 Claus Bjerre

 

Nr. 3.   matr nr.  6e 6k 11d  (Lime By)  1ae 1al (Kaas)

1875    Christen Jensen Sinding      1895 Kresten Jensen Gjedde      1906  også  6h

1909    enken Dorthea Kirstine  f. Nielsen     1909  Jens Gjedde   1969  Arne Nielsen

 

Smal parcel matr 4 h, syd for denne gård solgt 1939 fra Kristian Vroue til Lime Kommune.

 

Nr. 4.   matr nr. 15c  (Lime By)

1896   fra Christian Abrahamsen  til  Poul Isak Christensen     1905 Niels Kjærsgaard

1913   Poul Hauballe      1916 Niels Madsen      1921 Christian Madsen Henriksen

1928   Jens Christian Jensen Torp     1930   Jens Christian Pedersen

1936   Anders Marinus Andersen       

1959   Alfred og Grethe Nielsen

 

Nr. 5   matr,. nr.  4c 10b (Lime By)  1z 1q 1am (Kaas) 

1895    Christen Pedersen til Christen Nielsen Storgaard    1907  fra  P.K.S.Overgaard  1 o (Kaas)     1915 skifteretten Else Christensen Storgaard    1915  Niels Madsen Jensen      1915 Jens Peder Jensen  Ejendommen (eller grundene)   matr 1z 1 am (Kaas) købes

1910   fra P.K.S.Overgaard til  Jens Peder Jensen, og bliver så formentlig lagt sammen med ovennævnte ejendom, da han i 1915 køber denne af Niels Madsen Jensen.  1921   Mathias Jensen  1944 Senius  Peder Madsen   1956    Viktor Mølgaard   1984  Krista Pedersen            

1985  Per Hede Christensen           Knud Bjerre

 

Nr.  6.   matr  15d ( Lime By)

1898   fra  Kristian Abrahamsen  til  Jens Christian Christensen   1909 Niels Kristian Nielsen      1910 Jens Kummerup Andersen Nielsen

1928   fogeden  til  Christian Christensen     1937 Elias Hansen  købesum  3750 kr.

1981   Niels Søndergaard  1984  Laila Plougmann Jensen  1990 tvangsauktion

Ingerlise Flensborg  1996 Preben Johan Larsen

 

Nr. 7    matr nr, 1æ 1y (Kaas)

1910    fra P.K.S.Overgaard til   Niels Nielsen Drejer     1937 Gustav Christensen Mark

1987  Svend Christensen

 

Nr. 8   matr  11c 7e 3i  (Lime By)

1895   fra Chr Pedersen Sinding   til Laurids Johansen,        1897 Poul Pedersen

1901   også  3i  fra Jens Pedersen til Ane Kathrine Pedersen, overgår til de ugifte arvinger i fællesskab : Niels Peder Pedersen , 1990  Knud Kristian  Pedersen  (boede på ejendommen, blev kaldt Kr. Poul, var fiks på fingrene, lavede bl. a. ”skalmejer”), Marie Pedersen , Katrine Pedersen.   1990 Arne Østergaard Nielsen

            

Nr. 9   matr  nr.  1aa ( Kaas)

1911    fra Jens Kristian Pedersen  til Karl Pedersen Møller            Mariane Møller

Vagn      1966  Knud Louis Barlach  - Århus 1984 Jørgen Barlach   (sommerhus)

 

Nr. 10  matr 1y 1ø  (Kaas)

1912  fra P. K. S. Overgaard til Anders Andersen,   1936   fra Marie Andersen til Jens Christian Pedersen  1972 Niels  Peder Jørgensen   1990  skifteretten  Niels Madsen            1998 Henrik Thomsen

 

Nr. 12    matr  1ab 1af (Kaas)

1911    fra P.K.SD.Overgaard til Peder Pedersen Schmidt     1912 Peder Andreas Sørensen  1915 også 1af   1918 Peder Poulsen                

 1960 skifte, Jutta Poulsen  1960 Leif Toft            1997  Arne Bistrup 

 

                      Vendalvej

 

Nr. 2   matr  3b (Sønderhede) og 3d 3g 3k (Lime By)

(1844) Niels Jensen Skovhus     1853 Hans Christian Nielsen    1868   Jens Laugesen       1871 Søren Thomsen  1876 Søren Christensen

1878   Erik Pedersen   1887 (3g)

1911   Mads Christian Pedersen  ( blev kaldt ”Pe.  Jerrig” de var meget påholdne, de sad ude i nødset når det var meget koldt om vinteren, for at  spare på varmen. Hvis de havde haft meget travlt , kunne konen sige ”ska vi et fråse idaw å diel en æg helle en pøls?

1938   Ingeman Pedersen (æ stjar)  1996 Ejet af Hviid      1996-2003 Kirsten Kold Andersen
2003  Conny og Poul Erik Roed.

(Det fortælles om Ingemann Pedersen, når han gik og pløjede, og han syntes hestene gik for langsomt, råbte han til dem:” Vil I rup jer, helsen plower a jer øwer"  , eller :" I er da vist ude på at få travtor".)

 

Nr. 4.  3f 3h (Lime By)

1887  fra Erik Pedersen   til   Poul Madsen      1897 Poul Madsen , ( 3h fra Kr. Pedersen )

1913    skifte,  enken Gertrud Madsen , f. Ludvigsen   1920 Gertrud Madsen og arvingerne til Magnus Christian Madsen

1983     Magnus Gade   1984     Poul Gade            Mette Bertelsen

 

  Matr,nr, 10c 10d 4d 4l 4f 10e (Lime By) ( nu sommerhus Ternevej 4) ”Hedelyst”

1896   fra Christen Pedersen til Mikkel Ringsborg Andersen Frank  1901 Johan Dahl      1902 Fra Christen Andersen , mageskifte til Jeppe Nielsen    1903   fra Johan Dahl til Chr Andersen 4d 4e 10c 10d 4f 10e

1905   uskiftet bo Jeppe Nielsen enke Ane f. Christensen    1912 Mads Christian Pedersen

1914   Jens Peder Christensen      1914 fogedudlæg  til Søren Peder Madsen

 ca 1920   Bernhard Berthelsen

 

         Adelgade

 

Nr.  1  matr  nr 6cf  6u 6cd 6ce 6cg   (Lime By)

1912     Peder Laursen Baunsgaard til manufakturhandler Carl Laursen Godsk

1914     (Skivefirma) J.R.Jeppesen, Jens Jensen og Christian Andersen, ansætter Olga Mikkelsen fra Ølby som bestyrer      1919 Olga Mikkelsen   1927   som ægtepagt for Olga Mikkelsen ( Olga Mikkelsen bliver i 1927 gift med landpost Søren Kristian Sørensen )

1928     konkursbo overtaget af Søren Overgaard, der er gift med Olgas søster Margrethe. Søren Overgaard var en tid kommunekasserer og havde kontor i et sidelokale til butikken

 1980 Peder Andreasen        1986 Jens Poulsen

 

Nr  2   matr. 6g  (Lime By)

1896    Kristen Jensen  til   bagermesterVillads Sørensen    1904 bager Jens Peder Andersen

1919   Lime Andelsbageri  (1921)    J.  Larsen Voigt,  bager   1943  bager Kvist   1966 bager  Lynggaard    1968  bager  Krebs   1981 Thomas Krat       1984 Sigrid Krat ( bageriet blev nedlagt i 1985)  1986   Ole Stampe     1995 Kis Stampe

 

Nr. 3,  matr.  nr. 6v  (Lime By) (2 familier) 

1911    Kresten Sørensen , Skrædder

(1921)  hans kone, Kirsten Marie ( blev kaldt “skræddermuer”), var syerske

 1921  boede her også Sv. Å. Sørensen, skomager og S.K.Sørensen, landpost

1945   skifteretten  til træhandler Kresten Olsen

1997  skifteretten Aase Olesen   1997  Henrik Nybo Jensen

 

Nr.  3A   matr. nr.  6aq (Lime By)

1928     fra Svenning Kirkegaard Søndergaard til Ole Falk,  (trælast) 1982 arving Svemd Aage Sinding  1983 Bent Kojborg Nielsen  1996

Bjarne Hyldgaard

          

 

Nr. 4   matr. nr. 6t 6ø 6ci (Lime By) (Omfattede også matr 6f, 6ci  og 6ab)

1911  fra Peder Lauritsen Baunsgaard til Kristian Kreiberg, smedemester  1930  skifteretten,  adkomst for Anton Magnus Jensen         
1930 Søren Nielsen    1944 også  6ci   fra Niels Kristian Primdahl Nielsen   1981 Arne Nielsen

1988 Spøttrup Boligselskab  

 

Nr.  5   matr. nr. 6bb  (Lime By)

 1947  skifteretten  Kirstine Falks  arvinger

Ole Falk Jensen  1981 skifteretten til Svemd Aage Sinding   1984 Bent Kojborg  Nielsen

1996  Bjarne Hylgaard

 

Nr. 5A  matr. nr. 6 bh (Lime By)

1935    fra Svenning Kirkegaard Søndergaard til Ole Falk    1938 Landpost Aksel Nielsen

1951 Magnus Gudiksen     1970 Maren og Ludvig Hansen fra Sønderhede 1982

Skifteretten til Maren K. Hansen

1989   Hans Langberg Pedersen

 

Nr. 6   Matr 6ab   (Lime By)

1916    Mariane Baunsgaard til Mette Jensen f. Frandsen    1918 Henrik Kristensen

(1921)  Laur. Chr. Chrisrtensen, rentier        1928  Christian Jensen     1981 Jørgen Henriksen        1984  Freddy  Christensen

 

Nr. 7   matr  6bf

1934    Fra Svenning Kirkegaard Søndergaard til Niels Kristian Nielsen  1964 skifteretten , arvingerne til   Frode Bach Nielsen         

1995 Inga. Nielsen       1995  Ingemann Jensen 1995 Bent Kristensen

         

Nr.8   matr 6 ac 6ad  (Lime By)  Lime Tømmerhandel  ” Camelia”

1916 Ole Falk       1982   Svend Aage Sinding   

 1984  Jørgen Henriksen (fra amtsvejen 1)

 

Nr. 8B     matr 6 ad (Lime By)

1916   Ole Falk        Rigmor og Sofus Andersen fra Gyldendal   Jørgen Henriksen (fra amtsvejen 1)

 

Nr. 9   matr 6bm (Lime By)

1931    fra Svenning K. Søndergaard til Niels Husted (aftægtsbolig   Mads Kristensen (Mark)      1961 Verner Larsen 1988 Tage G Nielsen  1989   Marie Jacobsen   1994  Kim Jacobsen

          

 

Nr. 10  matr nr. 6bc (Lime By)

1932    fra Svenning Søndergaard til købmand Laurids Baunsgaard    1934 fogedretten til  købmand Svend Christensen  (var kommis i brugsen) . Købmandsforr. nedlagt i 1977

 1978 skifteretten  Tove Christensen  

1979   Jens Kristian Primdahl

 

Nr. 11  matr nr. 6 bn (Lime By)

1940     fra Svenning Søndergaard til Ole Falk        1941 Johannes Sinding    1985 Magda Sinding      1990 Stinne Nielsen  1991 Ingemann Jensen    2000 Henning Madsen

 

Nr. 12  matr nr. 6 bl (Lime By)

1936     Annexgaard  barberforretning             Harald Kojborg   1991  Erling Lynggaard, bager             lærerinde              Berthelsen

 

Nr. 13   matr 6by 6br (Lime By)

1942     Jens Christensen Hede  1956 Børge Bertelsen  1958 Sofus Andersen  1978  Rigmor Andersen       1990 Bent H. Trærup

           

Nr.  14   matr 6ca (Lime By)

1943   Fra Kristian P. Nielsen til købmand Svend Christensen   1961 Ole Falk  1967    Kristian Sørensen (fra ”Tuskjærhus”)       1995 Svend Aage Sørensen   1996   Anna Mogensen

 

Nr. 15  matr nr. 6bu 6bv (Lime By)

1944    Ole Falk til Evald Nautrup      1945 Thorvald Jensen       1946 Valdemar Hoelgaard

          Vita Hanne Fodgaard      1977  Ole Stengaard  1987 Per Stampe   1995 Bo Nielsen       1998 Dan Nørgaard Nielsen

 

Nr. 16  matr nr  6dh (Lime By)

1961 fra Svend Christensen til Ole Falk

1964 Charles Kojborg   1967  fiskehandler Niels Hansen          Peder Kristensen  (Swart)

1979  Hans Peder Christiansen    1990 Marie Christiansen  1993 skifteretten arvingerne til      Birgit  Jørgensen        Edith Pedersen

 

Nr. 17  matr 6 bs  (Lime By)

1942    fra Ole Falk til vognmand Chr. Sinding    1964  Svend Åge Sinding  1988 skifteretten Helga Sinding   1998  Otto Madsen

 

Nr. 18  matr nr. 6cv (Lime By)

ca 1955    Mathilde og Niels Peder Berthelsen fra “Tophøjgaard”    derefter forskellige lærere           

1974 Bent Bitch

 

Nr. 19  matr. nr. 6 cb (Lime By)

1944    fra Niels Kr. Primdahl Nielsen til Chr. Bertelsen     Johannes Sørensen fra V Hærup Strandv. 15  1981 skifteretten Leif Olesen 1987

Jenny Bysted         Hans Pedersen

 

Nr. 19A  matr nr. 6cc (Lime By)

1944     fra Niels Kristian Primdahl til Søren Overgaard  1946 Møllebygger Lars Kr. Eriksen  fra (fra Dybdal 4)   1950 Tage Mogensen     1950 Marie Pedersen (Røgter) fra Gyldendal    1975 skifteretten  fra arvingerne til Finn Vitting Andersen  1979  Harald Thomsen   1984    Hans Pedersen

 

Nr. 19B  matr nr. 6 ce (Lime By)

1944      fra Niels Kristian Primdahl til Søren Overgaard    1964 Otto Jensen  ( tidligere et hus ved Kaas Sø) 1985 arveudlægsskøde Vanda Christiansen 1985 Edmund Kojborg Nielsen 1993 skifteretten fra arvingerne til Anders Chr. Madsen

      

Nr  20   matr. nr. 6 cæ  (Lime By) bygget som lærerbolig, blev byttet med nr. 18

1947 fra Kristian Primdahl Nielsen til Ole Falk

1961  Lihme Kommune  1964 Mathilde Berthelsen  1967 Skifteretten     Margrethe Overgaard    1976 fra arvingerne til          Elisabeth Markussen   1996  Eigil Nielsen

 

Nr.  21 matr nr.  6cf 6cd 6cg (Lime By) (matr 6cd, (vejen mellem nr. 19 og 21), 6ce, 6cf og 6cg hørte sammen med 6cu ved udstykningen 

1912    fra Peder Laursen Baunsgaard til Carl Laursen Godsk   1914    Jens Peder Jeppesen ,   

Jens Jensen og Christian Andersen  1919    Olga Mikkelsen  1927 ægtepagt    1928 Oskar Overgaard    1966 skifteretten Johanne Margrethe Overgaard  1972  Stinne og Jens Nielsen fra Vandborggaard  1977 skifter. Stinne Nielsen     1983 Gustav M. Nielsen        1993    Maren K. Nielsen

 

Nr. 22   matr. nr.  6 cr.  (Lime By)

1947 fra Kristian Primdahl Nielsen til Ole Falk

1955 Jeppe Chr. Olsen  1959 Oskar Olsen   1995  skifteretten til Jenny Olsen  1995 Jesper Viftrup  Svend Aage Viftrup

 

Nr. 23   matr. nr.  6 ct  (Lime By)

1947 fra Kristian Nielsen til sognef. Mads Christensen 1950 Kristian Primdahl Nielsen

1965  Marinus Primdahl

 

Nr.  23 A  matr. nr.  6 ci  (Lime By)

1973  Erling Lynggård Poulsen  1995 Thomas H. Sørensen

 

Nr. 24   matr.  nr. 6  cz  (Lime By)

1953 Kristian Primdahl Nielsen til Svend Aage Sinding  1960 Søren Mark Nielsen 1961

Svend Olsen og Alfred Stengaard

 1965  Oskar Kjærgård , (forhen V.Hærup Strandv. 21)   1979 skifteretten Bent Stampe 

 

Nr.  25  matr  nr. 6 a  (Lime By)  “Lille Brunsgaard”   

(1780)  Jens Brunsgaard       1830 Jens Jensen      1864  fra Jens Brunsgaard  matr 6d

1866    Laurs Jensen Brunsgaard     1896 enken Mette Christine Chrestensdatter,

1896    vielsesattest, Christen Jensen      1906 skifteretten , enken Mette Christine Christensen

1908    Peder Laursen Brunsgaard         1914 enken Mariane Kirstine Jensen

1917    vielsesattest  Anton Magnus Jensen        1918  Christen Larsen     1924    fra Siboni (sagfører) efter fuldmagt til Svenning Kirkegaard Søndergaard   1940  Handelsmand Peder Chr. Jørgensen og Valdemar Have

Kristian Nielsen fra Hvidbjerg       1980 Anna Nielsen       1993 John Miltersen

 

Nr. 26   matr  nr. 6 da  (Lime By)

1954      Åge og Edith Smedemark       John Petersen

 

Nr. 28   matr 6x  (Lime By) Skole for 3 – 4 klasse til 1965

1912     fra Peder Baunsgaard  til  Lime Kommune      1950 lærer Eriksen

1978 Hans P. Pedersen ( pens skoleinspektør)

1994 Elida Marie Pedersen  1994  Jørgen C  Friis              

 

Nr. 30   matr 11a 6n (Lime By). Bundgårds bageri

 er i 1844 ejet af Chr. Nielsen, beboet af Karen Jensdatter    1840    Peder Christian Madsen      1891 fra Jens Pedersen til Jens Jensen

1892    Laurids Chr. Pedersen       1893 Johannes Bundgaard Iversen  - bager  1904 fra Kresten Bundgaard  6n     1924 Chr. Viggo Jensen,

1925    fra sagf. Hastrup efter fuldmagt til Johannes Bundgaard Iversen    1944 skifte til  Maren Bundgaard     1944 Evald Bundgaard , bager  (Hønseri)      Torben Bräuner

 

Nr. 32   matr 6y (Lime By)

1912   fra P. Laursen Baunsgaard til Johannes Bundgaard Iversen    1924 Jens Pedersen

 

Nr. 42   matr 3a  16a  6y  3b 3c 3d 3f 3g (Lime By)

Chresten Nielsen havde ingen børn, hvorfor de gav gården til Peder Christian Madsen fra Rettrup og Karen Christensen datter af Christen Sinding i V.H.Strandvej nr. 3. der begge havde taget sig af dem på deres gamle dage. De retmæssige arvinger var rasende og udfærdigede skamskrifter i stor mængde.

1840   skifteretten Peder Chr. Madsen      1881 testamente  Karen Christensdatter

1881   Jens Pedersen      1920   fra Gertrud Madsens arvinger til Magnus Chr. Madsen 3f 3h     1933   Svend Aage Pedersen (Åge Pæjsen)  1935 fra Lihme Sogneråd til Jens Pedersen

 På ejendommens jord lå fattigvæsenets  ”fattighus” (matr. nr. 16).

 1970 Jens Madsen   1987 Anette Jensen              

 1984 Poul Gade Madsen 3f  Jørgen Kaas

 

Matr nr. 15a ( areal nord for kirken og lergraven (matr 3s)) har det været skole ?

1831     Søren Pedersen       1867  Christen Sørensen      1886 Andreas Lundberg (lærer)

1892     skifteretten Hansine Marie Lundberg       1894 Lime Kommune 1925 Svenning Søndergaard

 

Violvej 

 

Nr. 1   matr 1c (Lime By)

1972  Erling Lynggaard Poulsen  1972  Svend Jensen   1977    Ingemann Pedersen      1998  Mary Pedersen      1998  Helga Sinding

 

Nr. 2  matr 1n  (Lime By)

1970    Peder Hansen   1985 Bente Hansen    1997   Leif Nielsen    2005  Henrik Jensen

 

Nr. 3  matr  nr.  1f  (Lime By)

1969 Peder Kristian Knudsen     1991   Børge Berthelsen     2005 Jane Greiner

 

Nr   4  matr nr. 1h (Lime By)

1897    fra Lars Pedersen til Christian M. Christensen     1903  Poul Sørensen Nørgaard

1909    Kristian Marius Jensen    1930 Peder Ludvig Hansen  1971 Niels Peder Hansen   1977   Svenning Svenningsen

 

 Nr 5     matr   1e  (Lime By)

1924     fra Mette Marie Brunsgaard til Kristian Nielsen Møller       1969 Thomas Hansen      1997 Ulla B. Hansen      

 

Nr. 6   matr  1i  (Lime By)

(1980) Aage Svenningsen      1982 Inger Margrethe Laursen     1983 Else Marie Lofstad Jensen     1988  Viggo Christensen     2005 Singly S. Christensen

 

Nr. 7  matr  1d  (Lime By)

1973   Ingvard Ringbøl      1998 Thyra  Ringbøl       1998  Ingrid Sørensen

 

Nr. 8   matr 1m  (Lime By)

1972  Jens Kristian Godsk   1974  Ove Baunsgaard Godsk   1979 Skifte Ragnhild Godsk     1991 Kristian Berthelsen

 

 Nr. 9  matr  1g   (Lime By)

1971    Benny Raunborg Nielsen

 

Nr. 10   matr  1l   (Lime By)

1971 Preben Hald  1976  Berthel Hald     

 2005   Per B. Nielsen

 

Nr.   11  matr  1k   (Lime By)

1960     Laurits Christensen  1970  Ole Christensen  1983  Bodeling Margrethe Christensen     1995  Tage Primdahl

 

Violvej 12  matr. nr. 1 o

1942    fra Hans Peder Christensen til barber Oluf Pedersen    1972 Anders Henriksen

 

Liljevej 

 

Nr. 1  matr 1q (Lime By)

1974 Knud Faurholt  1874 Inger Nebelong

1976 Aage Nielsen  1979   Svend Tage Vilfred Svenningsen     1986  John Miltersen      1995  Karen M. Nielsen

 

Nr.   2 matr  1 ac (Lime By)

1973  Johannes Olesen      1883 Sigrid Olesen       2005 Jan Haarbo

 

Nr. 3 matr 1 r (Lime By)

1973 Harry Nielsen  1979    Keld Husted

 

Nr. 4 matr 1 ab  (Lime By)

1973  murer Svend Olsen   1981    Rita Olesen  og  Poul Erik Olesen     1986 Hans Kristensen     1988   skifteretten  Kresten Nielsen

 

Nr. 5 matr 1 s (Lime By)

1974  Henry Hansen   1976   Niels Jørgen Bjerre Juhl

 

Nr. 6 matr 1 aa (Lime By)

1973 Frode Taasti    1982 Allan Christiansen      1985 Poul Erik Nymann   1992 Lars Sørensen

 

Nr. 7 matr  1 t (Lime By)

1973    Holger Trærup

 

Nr. 8  matr 1 ø (Lime By)

1973     Jørgen Sørensen

 

Nr  9  matr  1u (Lime By)

1974  Gudrun Hansen   1975 Eilif Hansen

 

Nr. 10 matr  1 æ (Lime By)

2975   Svend Erik Balleby   1993 Carsten  Nielsen

 

Nr. 11  matr  1 v (Lime By)

2974     Johannes  Jensen       1981  Jens Mathiasen   1998 Anna Mathiassen    1998  Maybritt Hald     2005 Åge Hald

 

Nr. 12  matr  1 z (Lime By)

1974    Villy B. Nielsen

 

Nr. 13 matr  1x (Lime By)

2985  Finn Trærup   1986  Søren Christensen    2005 Mogens Elm

 

Nr.  14 matr  1y (Lime By)

1973    Villy Olesen

 

Grønningen

 

Nr. 2 matr 6 de (Lime By)

1962  Andreas Pedersen Degn  1967 skifteretten arvingerne til  Søren Knudsen Hansen  1983 skifteretten Ellen Kirstine Hansen 1984  Johannes Christensen Hede      2005 Rigmor Ehlersen

 

Grønningen 4   matr 6 aø 6br  (Lime By)

1924    Svenning Kirkegaard Søndergaard til Søren Pedersen  1977  Jens M.Lidegaard        1988 tvangsauktion Leo Nielsen       2005 Hanne L Nielsen

 

Nr.  5   matr  6 aæ  (Lime By)

1935    fra Jens Nielsen til Rasmus Madsen      1936 Peder Pedersen Schmidt 1950 skifteretten Mariane Schmidt  1950 tømrer Ove Sørensen 1955 Hans Peder Christiansen 1973  skifteretten  Magda Christiansen    1990 skifteretten  arvingerne til  Ilse Jensen

 

Nr. 8   matr nr.  6az  (Lime By)

1930    fra Jens Nielsen til  Jens Christian Jensen     1940  Jørgen Christiansen

1953 syerske Dorthe Kathrine Christiansen

198  skifteretten   Olga Christiansen       (2005) Dion Jensen

 

Nr. 10  matr 6ba (Lime By)

1931     fra Svenning Kirkegaard Søndergaard til  Dorthea Pedersen   1931    ægtepagt       1938 Andreas Sørensen  1965 skifteretten     Karen Sørensen     1995  Ole Stengaard     2005 Arne K. Nielsen        

 

Nr. 12  matr 6bx (Lime By)

fra Ole Falk  til  Jens Christensen kaldet  Hede

1979 fra Rigmor Andersen til Mogens Nebelong  1983 auktionsskøde Rigmor Christensen 1998  Laurits Christensen

 

Nr. 14   matr 1at (Lihme By)

1982    Emma Nielsen     1983  Christian Christensen     1988 Gustav Gjedde

2005  Eilif Poulsen

 

Nr. 16   matr 1at (Lihme By)

1982     Marie Nielsen     1990  Anna Pedersen      2005  Erling Lynggaard Poulen

 

Nr. 18 matr 1at  (Lihme By)

 1982     Maren Stampe

 

Nr. 20  matr. 1at (Lihme By)

1982    Petra Stengaard       2005 Jens H. Pedersen

 

Nr.   22 mat. 1at (Lihme By)

1982    Svend Christensen       1990 Gunhild  Sørensen   1991 Roma Nielsen    2005 Erling Jensen

 

Irisvej 

 

Socialt Boligbyggeri  matr. Nr. 1as, 1at

 

Nr. 1  matr   1ad    (Lime By)

1975   Carlo Jespersen

 

Nr 2 A  matr. Nr. 1as

(1980)  Kresten Olesen     1981 Nicoline Olesen      2005  Jenny Bysted

 

Nr. 2B   matr. Nr. 1as

(1980)  Bodil Nielsen

 

Nr. 3    matr 1 ae  (Lime By)

1978    Per Fruergaard  1991  Ane Fruergaard

 

Nr. 4A matr. Nr. 1as

(1980)    Anna Marie Baunsgaard      2005 Tove Nielsen

 

Nr.   4 B   matr. Nr. 1as

(1980)  Stinne Nielsen      2005  Frede A. Jensen

 

Nr. 5  matr 1af  (Lime By)

1980    Finn Trærup     1983 Hanne Raunborg Nielsen    1985  Bjarne Hyldgaard

1996   Hanne Hyldgaard   2005 Rene Jensen

 

Nr. 6 matr. Nr. 1as

(1980)  Marie Hansen   1994 Manny Berthelsen

 

Nr.  8  matr  1 ar  (Lime By)

1977  Arne Dahl

 

Nr.    9   matr nr. 1 ah  (Lime By)

1975   Jens Sønderborg   1983 Jens Børge Gaardsted

 

Nr. 10  matr  1 aq  (Lime By)

1979  Åge Nielsen

 

Nr. 11  matr 1 ai  (Lime By)

1978  Karl Vilhelm Stærdahl

 

Nr. 12  matr  1 ap  (Lime By)

1976     Chresten Svenningsen   1988   Lilly Svenningsen

 

Nr. 13  matr  1 ak

1983    Jens Trærup   1987 John Mikkelsen       1990    Ilse Frandsen   2006  Inge Marie Hviid

 

Nr. 14   matr  1 ao  (Lime By) 

1975    Christian Nielsen

 

Nr. 15   matr  nr 1 al  (Lime By)

1977 Niels Søndergaard   1981 Åge Hald        1998 Søren Bidstrup

 

Nr. 16   matr  1 an  (Lime By)

1976   Otto Olsen  1979 Niels Hansen, fiskehandel
 

Nr.    18   matr  1 am  (Lime By)

1976      Svend Aage Jensen

 

            Valmuevej

Nr. 1  matr.  6el

(1982) Villy Thomsen

 

Nr. 2   matr. 6em

 Sigrid Krat  1992  skifteretten  arvingerne til Viggo Olsen

3A  Kresten Gaardsted

3B  Arne G. Poulsen

3C  Jørgen Johnsen    Flemming Christensen

3D  Jens I Jensen

4A  Tage K. Nielsen

4B  Kristine H.L. Jensen

 

5A   Vita Nielsen

5B  Ragna Kristiansen   Ole Olesen

Asbjørn Poulsen

5C  Laurits Hansen    Bente Hansen

5D  Lilly Laursen

5E  Harald Refsgaard   Aksel D. Pedersen  Britta L. Nielsen

5G   Anne M. Andersen     Niels J. Hvid

 Edith Smedemark 

5H  Lykke Sloth  Tina Johnsen    Wandy J. H. Nielsen

5K   Jens H. Carstens  Mette Kristensen

9A  Anna M Jensen      Grethe Nielsen

9B  Ellen K Hansen      Eli M Hundebøll

9C   Verner M. H. Rusbjerg

9D    Stig N.Jespersen

9E    Niels J. Pedersen

11A   Helga Mark   Carsten Plougmann

11B  Mette Madsen

11C   Estrid Hald

12A  Kresten Christensen

12B  Olga Kristiansen  Johannes Nielsen

12C  Edel M Pedersen

 

Nr. 14      matr  6es

1979 Harry Nielsen     Harald P Daht

1993 Kim Jobling 1997  Bodeling   Helle Jobling    1997  Jimmy Henriksen

 

Nr.15        matr. 6er

1978  Thormod Jeppesen      Claus E. Schmidt

 

Nr.16      matr. 6el

1985  Harald P. Dath

 

Nr 3A 3B 3C 3D 4A 4B er matr 6an

Nr 5A 5B 5C 5D 5E 5G 5H  5K er matr  6ch

Nr. 9A 9B 9C 9D 9E  er matr, 6ex

Nr.11A 11B 11C 12A 12B 12C 12D er matr 6et

 

 

                       

            Lime By  og  (Kaasvej)

 

Nr. 1   matr  6æ (Lime By) (2 lejligheder)

1913    Peder Laursen Baunsgaard og Magnus Gudiksen    Her boede også Peder Mølgaard, der kørte dagvogn til Skive indtil ca 1930 da Vestsallingbanen oprettede ruten Lime Brodal og Lime Skive. Der var bygget  en hestestald med en  port.  (1921)  vognmand Chr. Sinding    1932  Chresten Bach Grundvad  og Laurits Jespersen   1934    fogedudlæg til Chresten Laustsen Baunsgaard    1974 P Futtrup Andersen    (1981) Viggo Smedemark     1989 Gerda Sørensen og Wandy J.H. Nielsen

 

Nr. 2   matr  3n, 6ax  (Lime By)

1930    fra Hans Peder Kristensen til Jens Jensen      1948  Ole Jensen  (Wolle femøre)

1964  Åge Mark      1993 Helga Mark        (2005) Erik Liljenberg

 

Nr. 3   matr 6 bk (Lime By)

1936    fra Svenning Kirkegaard Søndergaard til Jensine Nielsen     1976  Kirstine Pedersen       1995 Emil Pedersen

 

Nr. 4.   matr 3o  (Lime By)

1942   (fra 3b)  fra Hans P. Kristiansen til barber Oluf Pedersen    1954  Kristian Årestrup Møller      1956  Karl Pedersen  Møller (  fra Udsigten 10)   1972 Kristian Møller  ( go hen Kristian )     1998  Peder Svenningsen

 

Nr. 5   matr 6bø 6ck

1942    Fra Kristian Nielsen til  Alfred Stengaard     1946 Harald Pedersen  ( Harald Dorre)    1956 Niels Baunsgaard  1971 skifteretten  Astrid Baunsgaard   1972 Leif Christiansen   (Buller) (1981) Ronald Kojborg

 

Nr. 6   matr  3r   (Lime By)

1948  Viktor Stengaard

1955  Jens Jespersen      Søren Christensen

 1998   Kenneth Bühring

Nr. 7   matr  6 cm  (Lime By)    (bygget af Ole Falk) 1945    fra P. Chr. Jørgensen til Ole Falk (udlejet til mange)  1970 bagersv. Erling Poulsen  1973 Johannes Christensen    1984 Claus Raunborg Nielsen  1986 Jan Hansen

 

Nr. 8   matr  3b  (Lime By)   “Tinggaard”

(1780)  Christen Nielsen      1870 Christen Pedersen     1905 enken Ane Pedersen

1905    Mads Christensen   1909  + matr 1r 1s 1t (Kaas) fra P.C.Overgaard ( sælges 1912 til Nordentoft 1)      1914    fra P.Laursen Baunsgaard  matr 6z (Lime By)    

1926   Peder Kristian Nielsen  + 1a 1b (Vandborg)     1927    Hans Peder Kristiansen            Jens Nielsen ( fra Landting, gården brændte i 1956       Anton Trærup            Henning Trærup

 

Nr. 9   matr  6cn  (Lime By)

ca 1944   Niels Bertelsen       Valborg Bertelsen        1986  Kirstine Christensen   1993 Helle Hansen

1993 Niels Hansen   1999 Jesper Ingemann Sørensen  Anders Bech  ( fra Svingårdsted nr 7)

 

Nr. 11   matr 6 cy  (Lime By)

1959 fra Ole Falk til Jutta Poulsen

1978  Kathrine Schmidt   1985  Krista Pedersen

 

Nr.  13  matr  6co (Lime By)

1956 fra Ole Falk til Christian Schmidt

1978 skifteretten Maren Schmidt

1978  Jutta Poulsen

 

Nr. 15   matr  6cø  (Lime By)

1953 fra Inger Kirstine Jensen til chauff. Chr. Nielsen  1960 Berthel Jensen  1988 Svend Åge Jespersen

 

Nr. 17   matr  6cl  (Lime By)

1944   fra N.K.Primdahl til Frk Kirstine Jensen

1961 Ole Falk  1961  bager L. Kvist  1970 skifteretten Anna Kvist    1997  Bent Andersen              

          Grethe Gade Pedersen

 

Nr. 18    matr  3s  (Lime By)

  Ole Falk     ca 1967 Alfred Thomsen              1974 Marie Thomsen  (2005) Marie Jacobsen

 

Nr. 19   matr   matr 6bp  (Lime By)

1940    fra Svenning Søndergaard til  Ole Falk     1941 bestyrer Chr Jensen     1944 , fra N.K.Primdahl til Frk. Kirstine Jensen      1990 Karsten Hald

            

Nr.  20   matr nr.  3t   (Lime By)

1964 Johannes Hansen  1990 Alma Hansen       1990 Bo Hansen

 

Nr.  21   matr  3 q   (Lime By)

1947    fra Svend Aage Pedersen  til  Alfred Stengaard    1980  Palle Jørgensen

 

Nr. 22   matr   3an   (Lime By)

1974  Frederiksen            Niels Jørgen Bach

 

Nr. 23   matr  3v   (Lime By)  tidligere lærerbolig

1972  Flemming Jensen   1991 Edith N. Jensen    1998 Jens Jacobsen

 

Nr.  24    matr  3ao   (Lime By)   (tom grund)

 

Nr. 25   matr   3ak  (Lime By)

ca 1970  Villy Thomsen            Arne Blumensen                 Tage Nielsen

 

Nr. 26   matr  3x   (Lime By)

1968  Anton Kristensen   1993 Marie Kristensen   1993  Iens Jespersen

 

Nr. 26A    matr  14d   (Lime By)

1919  enke Johanne Marie Nielsen til bager Jens Peder Andersen ( kun grunden)

(1921)    Johannes Bundgaard , bager              1959  Evald Bundgaard.   1976    Hjalmar Lofstad Jensen     1993 Kirstine Helene Lofstad Jensen      2002 Liselotte Lind           
 

Nr. 27   matr   3al  (Lime By)

ca 1975     Verner Larsen Jensen

 

Nr.  28    matr  14a 14b  (Lime By) “Kaas Mølle”  ( Æ Mølhus)

(1780)    Niels Pedersen Smed       (1844) Niels Pedersen Smed    1931 skifte, arvinger efter Johanne Marie Nielsen    1931 arveudlæg   Andrea Nielsen     1941 Magnus Gudiksen        1944 Magnus Bertelsen    1990 Ellen Berthelsen  1990  E. Hundebøll        1993 Kirsten Fischer

 

Nr. 29   matr.  3am  (Lime By)

1973     Ib Svenningsen

 

Nr. 30   matr  4b   (Ålbæk)     

1855  Niels Laursen,    1864 Christen Jacobsen Rønn,    1871 smed Peder Nielsen Husted,

1874  Inger Christensdatter ,  1877 Christen Pedersen Drejer,      1890   Peder Christensen Drejer      Niels Drejer        1919   Magnus Gudiksen     1968   Egon Dalsgaard

 

Nr. 31  matr  9 , 3p, 14c (Lime By) 1q 1n  (Kaas)  “Husted”

(1844)  Jens Nielsen Stærdal       1855 Søren Nielsen Husted   1899  skift , enken Karen Jensdatter      1899 Niels Sørensen

1907 fra P.K.S.Overgaard m fl til Niels Husted 1n 1q (Kaas), 14c (Lime By)

1939    Niels Husted til Thorvald Balling Sørensen matr 9, 14c (Lime By), 1n 1q (Kaas)

1944    Arne Christensen   1944 fra  Svend Aage Pedersen til Arne Christensen  matr 3p (Lime By)   ca 1960 Sigvald Jensen  1987 Erik og Jens Kr. Lofsyad Jensen      1988 Else Marie Lofstad Jensen

 

Nr. 32    matr  1ah, 1l, 1p (Kaas) ”Brigsbjerggård”

1912    Fra Christian Andersen til Søren Overgaard     1929 Jacob Møller Østergaard

1938  William Andreas Madsen  1963 Ivar Mortensen

 

Nr.   33   matr 1ac 1ap 1b 1ag  (Kaas)

1911    P.K.S.Overgaard til  Niels Marinus Nielsen    1941 Gustav Holmgaard Nielsen  1983 Erik og Jens Kr. Lofstad Jensen    1986 Poul Baarstrøm

 

Nr. 34   matr  1ak.  1ar , 1as   (Kaas)   “Bakkely”

1913    fra Christian Andersen til Jens Christian Jensen   1927    Skifteretten Birte Kirstine  f. Christiansen     1940  Hjalmar Jensen  matr 1ak (Kaas)   1941    også matr. 1ar, 1as  (Kaas) fra  Magnus Gudiksen  1976 Erik og  Jens Kristian Lofstad Jensen   2000 Jens Kr. Lofstad Jensen

 

Nr. 35    matr  1ad (Kaas)

1916    skifteretten   Mads Kr. Tanderups enke , Mariane f. Jensen     1916    fuldmagt  P.K.S.Overgaard til Peder Pedersen Schmidt

1937    Johannes Pedersen Schmidt     1997 Åge Pedersen Schmidt

 

Nr. 36    matr  1ae  (Kaas)  ”Birkely”

1914    Christian Andersen til Andreas Kristensen    1916 Holger Nielsen Grønning

1917  Johannes Jensen  1929 Alfred Thomsen           (1981)  Osvald Rasmussen  1989 Jørgen Molin

 

Nr.  40    matr   1aø 1bn 1ak  (Kaas)

ca 1960   Viggo Olsen    1993   Mogens Larsen

 

Nr.  42     matr  1az   (Kaas)  (tidligere røgterhus og smedie til Kaas) (smedie i vestenden)  har været beboet af de skiftende røgtere på Kaas

         Godtfred Pedersen   (1921)  Jens Peder Pedersen   1952  Viggo Olesen  1992 Mogens Larsen           

 

Nr.  44   Nr, 1a  (Kaas)

om parcel nr. 1 a,  står der i tingbogen “ 1 td. 3 sk. 2 alb.,  Hørende under Kaas Hovedgaard, men skal være bonificeret sognepræsten efter et mageskifte fra Frederik den 3 de, til Mogens Kragh, daværende ejer af Kaas, dateret den 11 juni 1654”  1320  Jens Nielsen    1408  Jens  Kaas     1492  Chresten Hvass         ca 1550  Jens Hvass         (1571)      Kongen

  1630     Niels Kragh ( død 1650)    1694 Christoffer Bartholi  1745  Jens de Hoffmann

1799  sælges til rådmand Wissing og processor Rohde Herskind   1836  Hans Andreas Colding           1879  Erhard Colding Kallerup    1906        Camilla Kallerup f. Selchau

1906  Kr. Svenningsen, Erik Christiansen, K. Tanderup, Thomas Hansen, P. K. S.Overgaard, Jens Kristian Pedersen , Anders K. Pedersen (udstykkede Kaas)

I Skive Folkeblad, "De Gamle Nyheder", står der 7/10 1910:  Hovedgaarden Kaas i Lihme er solgt til sognefoged S. Nielsen Skibsted v. Hadsund og Jens Andersen Viborg, for 127.500 kr. al udvendig besætning heriblandt 200 får, medfølger. Gården ejedes af et konsortium på 7 mand, som købte gården af enkefru Kallerup i 1905, da havde den et tilliggende på 1100 td. land, men siden er der bortsolgt 200 td. land, som er udstykket i 12 ejendomme, yderligere 50 td. land, som konsortiet beholder, samt Kaas Mølle."
1911    Christian Andersen og Peder Nielsen       1914  Heinrich Eikstedt Banner

1918    Ove Kaas         1923  Jul Nordestgaard

1924    Axel Overgaard og kunstmaler Erik Myhlertz  1940 Kresten Erik Myhlertz  eneejer

1944    Schørring      købesum  350.000 kr.            1949    P.M.Dahl       1955  Ernst Færch

1959  R.Færch A/S Aarhus

 

              Nordentoft  

 

Nr.  1    matr  1r, 1s, 1t, 1ai (Kaas)

1912    fra P.K.S.Overgaard  til   Andreas Eriksen Kristensen  ( 1ai) (Kaas)

1914   1r 1s 1t (Kaas) fra Mads Kristensen           1957 Erik Smedemark    1995  skifte Edith Smedemark  1995   Søren Smedemark

 

Nr. 2    matr  1m   (Kaas) 6h (Ålbæk)

1907    fra P.K.S.Overgaard til Jens Lindberg Pedersen         Freddy Lindberg

1985    Jens Erik Smedemark     1995   Edith Højgaard Jensen   1997 Morten Johannesen

 

Nr. 3   matr  1k 1av   (Kaas) (statshusmandsbrug)

1907   fra P.K.S.Overgaard m.fl. til Niels Peder Pedersen   1921   fiskehandler  S. Raun Pedersen      1923 Magnus Berthelsen     1944 Kjeld Nonbo   1954  Kristian Gade Pedersen             

      Søren Stentegaard

 

Nr.  4   matr  14a (Ålbæk)

(1781) Christian Pedersen    1861 Peder Christensen, 1872 mageskifte Jacob Christensen Østergaard,    1874 Peder Jensen,

1900 enken Mariane Pedersen,    1901 mageskifte Jens Peder Christensen,

1901 Jeppe Kristian Olsen     1945  Ejnar Olsen

1991  Leif Olsen      1994  Claus Schmidt

 

Nr. 5A   matr 1i  1x (Kaas)

1907     Fra P.K.S.Overgaard m.fl.  til Anders Peder Andersen  1920 Enken Kathrine Andersen   1920 Jens Poulsen  (1922 også 6q (Ålbæk) fra Niels Sinding   1972 Vera Sørensen   1985  Marianne Smedemark

1986  Mogens Christensen

 

Nr.  5B   matr. 1u  1f  (Kaas)    Nr. 5A og 5B har været delt I 2, baghuset var indrettet til lejlighed, men   nu bor der kun 1 familie der.

1905     fra E.C. Kallerup til Jørgen Christiansen   1934  skifteretten (adkomst) Ane Margrethe Christiansen    1943   landarbejder Poul Christian Christiansen  

 

Nr. 6    matr  6c   (Ålbæk)

1855    Peder Christensen         1894 Laurits Eskildsen       1917 Hanibal Andersen

1955  Hans Hansen       Jørgen Dalsgård, ( fra Dalsgaard i Lem)       Frederik Aalbert

 

Nr. 7    matr   1g 1v( Kaas)

1906   fra Camilla Kallerup til Peder Christian Jensen,       1927 Marinus Jacobsen

     Hans Hansen     1975 Tage Hald

 

Nr. 9   matr  1f 1an 1bh 1aq 1bc 1bd  (Kaas)

1905    fra E Kallerup til Jeppe Christiansen  matr 1f    1911  fra  Kresten Svenningsen til Jeppe V Christiansen  matr 1u   1922    Ane Margrethe Christiansen      1924    skifteretten   1943    landarbejder  Poul Christian Christiansen    1988  Ernst Christiansen

             

Nr.  11   matr  1e 14b 1ay 1bi  (Kaas)

1927       Jens Kristian Torp   1944 fra Thorvald Jensen til Johannes Pedersen Astrup

 1953   Jens Christian Stefansen

 

matr nr. 14b 9g (Ålbæk) 1e (Kås)        en ejendom ved Kås Sø

1900  fra Marianne Pedersen til Jens Christian Jensen,    1928  Thorvald Ingemann Jensen,    1944 Johannes Pedersen Astrup 1953  Jens Kristian Stefansen  1965 Svend Aage Jørgensen

 

matr. nr. 15a (Ålbæk)   Ejendom ved Kaas 

1833 Chresten Jensen (Sindinggaard),   1903 mageskifte fra Laust Jensen Sinding,  til Jens Nielsen Morsing,  1904 Ivar Jens Christiansen,

1838  enken Maren Kristiansen ,  1938 Eskild Vilhelm Kristiansen

       

             Lime By    Amtsvejen 

 

Nr.  1   matr 6h 6af   (Lime By)  (Den Gamle Station) tidligere købmandsforretning

1895    fra Christen Jensen til Peder Christian Sørensen Hald       1900 Niels Jensen

1901    Jens Nielsen        1905  Christian Jensen Ravn , smedemester     1909 mageskifte  Peder Jørgensen    1911 smed, Christian Christensen Krejbjerg  ( f. 15/9 1889)     1911 Jens Rusbjerg  Jeppesen   1919    Ernst Sørensen  Andersen      1925 fogedudlæg   Svend Aage Andersen

1929    købmand Agger            Jens Jacobsen       1931 Skive Vestsalling Jernbane   Maren og Kristian Sinding      1941 Niels Larsen Jensen - Lejer

1967  Frede Dahl Jensen    Anders  D..Pedersen 

 

Nr. 2   matr  6i   (Lime By) 

1899   fra Kristen Jensen  og Mette Kirstine Kristensen til Kresten Nielsen (Kr. Snejker), han byggede huset, men flyttede ikke selv ind , men solgte   1900 vognmand Christian Hansen  

(”De Gamle Nyheder” Skive Folkeblad, ” 16/12 1905 Solgt Dagvognsforretning.  Chr. Hansen Lime har solgt sin Vognmands forretning til Ungkarl Thomas Baunsgaard for 1550 kr..  En Hest og Vogn følger med i Handelen.”)   1910 Jens Christian Ravn Han kørte rundt og solgte kød til gårdene   1915   efter fuldmagt    Christian Hansen, træhandler    1936 adkomst  for Ane Hansen  1936   Slagtermester Ole Møller Andersen            slagter Viggo Nielsen   1971  Jens Henriksen

  ( bette Jens)

 

Nr. 3    matr  6p.(Lime By) Har været aftægtsbolig for en jordemoder fra Lem.

1907    fra Mette Kirstine Kristensen til Anders S Møller   1913 Bertel Jensen  1928    skifteretten  Birte Marie Jensen      1928  Søren Bertelsen  1928    Laurits Th. Hansen  1931 Anton Jensen   1991  Helga Jensen (Fransk vask og strygning)    1991   Ivan Dahl

 

Nr. 4   matr  6q  6bq (Lime By) (matr 6br,(se nedenfor) 6aæ og 6aø hørte til 6q, men er siden solgt   fra )   Her havde Lime Central til huse

1900    fra   P.Laursen Baunsgaard til Jens Nielsen, snedker   1940  tømrermester Niels Christian Nielsen


           6br (Lime By)

 1913   Christian Sørensen fra Peder Baunsgaard    1918 Jens Nielsen   1944    skifteretten , Jens Peder, Marinus, Niels Christian, Harry,  Vilhelmine, Kirstine , Anne og Agnes    1944      enkefru  Kirsten Marie Hald      1988   Marie Kirstine Nielsen    

1982 Jørgen Ole Brøndum

 

Nr. 5    matr  6s  6am  (Lime By)

1916   adkomst for Marie Kirstine Baunsgaard  f. Jensen   1916 Jens Nielsen  1918   murer Peder Kristian Olesen  og Ane Eskildsen            
1965   murer Svend Olesen

  •  

Nr. 6    matr  1b   (Lime By)

 1957  frisør  Svend Jensen, Signes trikotage

 

Nr. 7    matr   6an   (Lime By)

1924  fra  Svend  Kirkegaard Søndergaard  til Peder Kristian Husted    1926    Niels Hansen          1936 skifteretten  Karl Jensen Mikkelsen  

 1950 enken Petra Mikkelsen  1950 Søren Mark Nielsen    1955  Bertel Sørensen og Jenny fra Øster Hærup     1964  skifteretten  Godtfred Pedersen  1987 skifteretten Svend Aage Jørgensen   1992 skifteretten Johanne Jørgensen

 

Nr. 8    matr   6bg   (Lime By)

21/8 1935   gartner Harald Christensen  (fra Fur) købesum 3000.kr (flyttede til Ålbækvej 13/15 ?      1943  fogedudlæg til Villy Hansen  købesum 13.700 kr. (overtager 2 banklån på 10.700 og 3000  kr.) huset er fjernet omkr. 2010

 

Nr. 9    matr   6ap    (Lime  By)

1927     fra Svenning Søndergaard til  chauffør Christian Andersen   1932    Skive Vestsalling Jernbane  (bolig til chauffør ???)       1934    Jens Pedersen   1938    arv efter Jens Pedersens hustru,    1938 landpost Johannes Sinding

1940    Niels Marinus Nielsen   (Marinus Gårdsted)         1955    Valdemar Hoelgaard

1991 skifteretten fra arvingerne til Jane Wils

1995 tvangsauktion til Karsten Sørensen

1996     Claus  Hansen

  

Nr.   12   matr  1d, 1f  ( Baunsgaard)

1923    fra Karen  Marie Baunsgaard  til  Andreas Pedersen  1962 Niels Ove Pedersen           1964  Asger Kaastrup

 

Nr. 13   matr  6os  ( Lime By) ”Æ Bungalov”1940  Johannes Svendsen, snedker    1958 Christen Husted       Smed Eigil Nielsen            Thomas Jensen

 

Nr. 14   matr  1b 1e (Baunsgaard) 4c (Vejby)   ”Baunsgaardhus”

1855    Jens Jensen Baunsgaard     1895 Chresten Adsersen    1897 Niels Kristian Nielsen Møller     1924 matr 1e  fra Mette Marie Baunsgaard     1945 William Møller           1967  Edvard Møller         Esben Raun Larsen

 

Nr. 15   matr  6cx   (Lime By)

1950  Tage  Mogensen       1959   Christian Møller Nielsen   (  fra Kaas  Mølle)

       Magda Møller  Nielsen

 

Nr.  16   matr 2a 2e 1f 1e   (Baunsgaard)   “Kokhus”

 (omkr 1740 blev det areal, der hører til denne ejendom, og dengang hørte til  Baunsgaard solgt til en ejendom i Nr. Lem, der hed ”Kokhuset” og lå på matr. 17, ca 500 meter vest for krydset ved det tidligere Brodal mejeri. 1857 blev denne  jord solgt fra og ejendommen her blev oprettet og fik navnet ”Kokhus” efter den gård som jorden blev solgt fra i Nr. Lem.

(1844)  Jens Jensen Skov      1857  Jens Christian Poulsen     1874  enken Maren Eriksdatter     1874     Erik Jensen Risum     1908 Marinus Risum      1922 Laurits Baunsgaard   1948  Marinus Steffensen

1948 Viggo Pedersen    1989 Lilly Pedersen         1999 René  Jensen

            

Nr. 17   matr 6db   (Lime By)

 1962 fra  Ove Sørensen  til  Leif Nielsen             1997  Claus Bjerre             Otto Pedersen

 

Nr. 18   matr   2b 2e 2f 2d  (Sinding)

fra 1925-1936 fra Erik Jensen til Knud Aggerholm    1946  fra Mads Chr. Nielsen til Gravers Nielsen på 2b   1955  Kristian Aggerholm   (1981)  Søren Sørensen       Kjeld Primdahl

 

Nr.   19   matr  6d   (Lime By)   ejendommen er sløjfet  2007

1864     høker Jens Jensen       sælger 1875 matr. 6f til Peder C.Larsen     1882 Chresten Jensen      1923 Chresten Mogensen, købmand  ( Kresten Høker )   1924  Chresten Svenningsen      1927  Anker Larsen       1935 Jens Peder Jensen

 1990 Anne Mathilde Jensen     1991 Jens Kristian  Jensen 

 

Nr. 21   matr  6b 6c  (Lime By) 2d (Smedemark)           ”Vandborggaard”

               Gården brændte efter lynnedslag 8/8 1939. Marie Hald, der sammen med sin mand  overtog gården efter branden fortæller til Skive Folkeblad, at hendes bedstefar  Christian Jensen i sin tid  brugte en af de nedbrændte længer som stuehus

1856    Søren Pedersen, (var postbud, hans mor hed Mette Christensdatter og var på  aftægt hos ham   1876    Christian Jensen  6c   1876 Christian Jensen   2d       1891 enken Mariane Jensen 1893    Jens Sørensen Hald     1922 enken   Kirsten Marie Hald    1939  Marie Sørensen Hald og Peder Kristian Knudsen

(1981) Anker Krarup      1983 Karen Margrethe Jensen   1989  Allan Laursen   1989 Michael Justesen    1991 Benny Madsen

( Lige numre fra nr 22 hører til Lem Sogn)

 

Nr. 23   matr  2e  (Vandborg – Smedemark) ” Æ trælast”

1891    fra Mariane Pedersen f. Jensen til Niels Peder Mouritsen 1897 Jens Nielsen Kjærsgaard       1913   Anders Frandsen  1918 Lime Trælasthandel   1927    fra Lime Trælasthandel i likvidation til Ole Christensen købesum  12.ooo  ( hans kone blev kaldt  ” Ka Wolle”)                Johannes Kjærsgaard ( Kjærsgårds Tømmerhandel) Tømmeret til trælasten blev udskibet ved Ålbæk.   Ca. 1930 nedlagde Kjærsgaard   trælasthandelen og flyttede til Viborg, og oprettede der ”Kjærsgårds Tømmerhandel”  på Holstebrovej, Den eksisterer endnu. Huset blev indrettet til 2 lejligheder, blandt  beboerne huskes   Marie Ørum (der kom fra en ejendom i Sønderhede) ( en søn   Harald, der havde  lillebilforretning i Rødding), desuden Åge og Bodil Nielsen

1966  Bernhard Berthelsen      1983 Niels Sørensen        1992 Ruth Pedersen

 

Nr. 25   matr 2a    (Vandborg – Smedemark) ” Vandborggaard”

1798  sælges fra Kaas til Christoffer Jensen

Mathias Jensen  (1815) Jens Christensen Brunsgaard     1855 Simon Jensen

1880    Jens Simonsen     1900 mageskifte Mads Kristian Jensen    1906 Esben Andersen Gedelykke      1922    Anton Gedelykke      1936  Jens Nielsen   Svend Madsen  ( gik fallit)            1993   Karsten Wagner

 

Nr. 27    matr  2b   (Vandborg – Smedemark)

1849     Chresten Jensen Brunsgaard ( søn fra nr. 25, f. 1821)    1883  Erik Christensen

1921     arveudlægsskøde fra arvingerne til Kristian Erik Kristensen kaldet Smedemark Karsten Kristensen Smedemark gift med Ruth

1965    Gunnar Kongsgaard

 

                Gyden

Nr. 2   matr. 6bi

1935 fra S. K. Søndergaard til Knud Mikkelsen

1985 skifteretten arvingerne til Claus Hansen

1991  Palle Stagstrup Nielsen

1993 Elsebeth Hummelsgaard

    Brian B Nielsen

 

                    Ålbækvej  

 

Nr. 1.    matr  6m  6ae (Lime By)

1903    Chrisitian Jensen og hustru til Lime brugsforening    1906 også  matr  6o

1923  Laur. Th, Hansen,  uddeler ( har lavet scrapbog med avisudklip,(i arkivet))

(1981) Uddeler Andersen       1982 Leif Pedersen    1990  S. Hansen

1995    Kent Rasmussen

 

Nr. 2    matr 6l  (Lime By)

1901    Christian Jensen til  Kristian Nielsen     1902 Kristian Olesen    1902    mageskifte   Peder Kristian Jensen      1905 Carl Laursen

1912    Marinus Kristiansen, snedker.       1921 Peder Kristensen Drejer    endvidere bor her i 1921, Peder Kr.Olesen , arbejder og Søren Ravn Pedersen , fisker     1938 arvingerne        1938 Fru Dorthea Pedersen    1959  Preben Nielsen

 

Marius Kristensen      1929 fra fo  

Nr. 3    matr  6 ag (Lime By)

1920    geden   Ane Cathrine Jensen f. Larsen

1931    Christian Madsen   1951  smed Eigil  Nielsen     1986 Benny A. Seerup   1995

Auktionsskøde Dora Jensen

 

Nr. 4    matr  6r   (Lime By)  ” Lime Forsamlingshus” der var en lille tilbygning  øst for

           ”De gamle Nyheder” Skive Folkeblad 1906 21  september: Forsamlingshuset i Lihme nærmer sig nu sin fuldendelse. Det vil blive indviet den 2 oktober. Provst Westergaard, Hjerk, og pastor Bjerre Rødding, har lovet at tale ved indvielsen”

1910   fra Peder Laursen Baunsgaard til bestyrelsen for Lime Forsamlingshus v/ Bertel Jensen

 

Nr. 5    matr  6ak  (Lime By)

1925    fra M. Christiansen   til  Johannes Eggers Andersen 1951 smed Chr. Madsen

1959 Kathrine Madsen 1973 Kristian Kristiansen  1974  skifteretten til arvingerne

1974  Svend Aage Jensen  1977    Henry Olsen        

          Ruth Olesen

 

 

 

Nr. 6    matr nr. 6 ao ( Lime By)  ( parkeringspladsen ved fors.huset)

 Her lå der et hus hvor der boede en skomager, her havde sparekassen kontor i en ende  af huset desuden manufakturhandler Godsk (Iflg Skive Folkeblad febr 2006

 1925    Svenning Kirkegaard Søndergaard til Søren Andersen  1962  skifteretten Rigmor Andersen  1962 Lem – Vejby – Lime – sparekasse   1984 Spøttrup Kommune

 

Nr. 7    matr  6ah  (Lime By)

1920    fra Mads Christensen til  Søren Chr. Sørensen     1927  Christian Christensen Sinding      1934 maler Hjalmar Christensen

(1981) Ketty Inger Johnsen       1984 M. Jensen      1985 P. Balleby   1989    Jette M. Olsen     1991 H. Sørensen  1992 Verner Kammersgaard

1979   Søren Sørensen

 

Nr. 8    matr   6ar  (Lime By)

1930    Svenning K Søndergaard til Søren Andersen 1967 vognmand Jens Chr. Nielsen            1982  Sparekassen Vestsalloing

 

Nr. 9    matr  6ai   (Lime By) ” Æ Hotel”

1925    fra Mads Christensen  til  Jens Peder Jensen (kaldet Peder Brink)

1941    arbejdsmand Johannes Olsen (I en annonce i Skive Folkeblad for 1941, står der ” Jens Peder Jensen ,Lime har solgt sit hjemmebageri til Johannes Olsen , Pjedsted)Sigrid Olsen “hotel” med café kiosk og værelsesudlejning Johannes Olsen cykelhandel  og mælkeudsalg  ( landpost)Lime  Købmandsforretning ( Irma, g. med Johs. Olsens søn)     1980  Jørgen Olsen

 

Nr. 10    matr  6as   (Lime By)

1930     fra Svenning Søndergaard til Thorvald Jensen    1937     vonmand Jens Kr. Nielsen

1991 skifteretten, arvingerne til  Villy Nørgaard  Nielsen

 

Nr. 11   matr nr.  6al   (Lime By)

1924    fra Mads Christensen  til  Th. W. Jensen

1967 skifteretten Arne Larsen   1991 skifteretten  Gunnar Ovesen (der har derudover været følgende beboere)

 (1981)  Niels Jørgen Husted Pedersen

1983    Niels Holck Knudsen,      1988 Jens Thomsen,  1990 F. Bendtsen  1991 J. Rusbjerg,      1992 P. Larsen,      1995 Anna Pedersen,       

 

Nr. 12    matr  6bæ   (Lime By)

1942    fra Jacob Møller Østergaard  til  Oskar Olsen      (1981)  Jens Christian Hansen

 

Nr. 13   matr   6ay   (Lime By)

1930      fra Hans Peder Christiansen  til Niels Sinding     1937  skifteretten  til arvingerne

1937      Hans Jeppesen  1948  Søren Godsk 1964 skifteretten, arvingerne til  Albert Godsk,  1991 Benny Seerup   1991  Karl Hansen  1997

Tvangsauktion Henrik Bianco

              

Nr. 14    matr  matr  6at 6be 6bæ  (Lime By)  (Lime Kommunekontor)

1930      fra Svenning Søndergaard   til  Ingvard Andersen    1938    skifteretten   Anna Madsine  Andersen     1938 Jacob Møller Østergaard  1952 skifteretten arvingerne Peder Sørensen

1955 sognerådsformand Jens Nielsen   1957 Lihme Kommune   1973 bogholder Egon Christensen

 

Matr. 6bæ og 6be

1979 fra Anders Pedersen til Jens Chr. Hansen

 

Nr.  15   matr  6cp    (Lime By)

1933       Niels Sinding, intet hus     1946 Hans Peder Christensen til  Hans Jeppesen

1948 vognmand Jens Chr. Nielsen

1967  Kirstine Larsen  ( bygger hus på grunden)

 Hun var ejere fra nr. 17, havde kiosk, (De havde var tvillinger. Harald boede i  kælderen, Arne i et lille baghus)  1978 skifteretten til 9 arvinger 1990 3 tilbage   1992 Ingemann Jensen   1995  Kaj Ove Johnannesen      Anni F. Jensen

 

Nr. 16    matr   6 bo    (Lime By)

1941  fra Svenning Søndergaard  til Thorvald Jensen  1988 skifteretten   Christian Hansen, 

1999 Niels Jørgen Hviid,            Balleby

              

Nr.  17    matr  nr.  9d  (Lime By)

(1921)     Niels Peder Larsen       ejet af Kirstine Larsen           Vagn Sørensen

 

Nr.   18   matr  6  cg  (Lime By)  Skolen bygget I 1965

 

Matr. 6fg  1990 H.F.Eriksen  1993 Meta Eriksen   1993  Erling Jensen  1998 Skifteretten

Lis Jensen  1998   Bo Nørgaard Nielsen

 

Nr. 19    matr  7b   (Ålbæk)  Missionshuset  

1890   fra Christen Christensen til    ”Kirkelig Forening for Indre Mission” , huset står tomt fra 2006 . Huset er nu revet ned.

 

Nr. 20A   matr nr. 6fg (Lime By) ( tidligere lærerbolig

               H A.Eriksen

 

Nr. 20B    matr  ld  (Lime By)

                  Gustav ?,      Asta Larsen,       Palle S. Nielsen

                               

Nr.  20C    matr   1e   (Lime By)   (skur) ( tidligere frysehus)

 

matr. nr. 6f 9d (Ålbæk)

1905 fra Bertel Jensen til Lars Larsen Jensen,

1914 Niels Peder Larsen    ( i 1945 drives ejendommen som husmandssted)

                 

Nr.  21    matr 7a   (Ålbæk)  “Stærhøj”

(1781)  Kristen Bendtsen    1837 Christian Christensen af Øster Hærup i folketællingen 1840, står han opført som  ”Rokkedrejer og gårdejer”   1866    amtsbevilling for enken AneJensdatter   1868  Christen Christensen

1916    skifteretten  Ane Cathrine Jensen      1926 Jens Christense  1969  Bent Thommasen

 1979  Mona Lisa Thomasen   1991 Jan Miltersen

 

Nr.  22    matr  6a  4e (Vandborg - Smedemark)  13 a (Lime By)

Mads Møller, der er lærersøn fra Lihme, skriver I sine erindringer at huset nord for skolen var købmandsforretning, ejedes af Jens Christian Høker. Det må have været omkr. 1860, så det passer godt med ejeren af nr. 22.  Han skriver , at hans gamle mor bor hos ham.

(1815)   Niels Andersen      1850  Jens Christian Nielsen ( Jens Christian Høker)

1888     Peder Thomasen      1916  Peder Sørensen   1949  Harry Espersen Dalsgaard           1954   Svend  Jørgensen    2009 Jane og Jens Lofstad

 

       På matr. nr. 1b (matr 16) (Vandborg-Smedemark) ca 100 meter nord for den nuværende Lihme Skole, lå ”Smedemark Skolen” på det der blev kaldt ”skolelodden”. Den blev nedlagt i 1848. i 1845 hed læreren Jesper Brøndum.  I Tingbogen står der ” er bonificeret skolelærerembedet,   1852 til Lime Sogneforstanderskab,    1915  fra Lime Kommune til Mads Christensen”
(Læs Mads Møllers erindringer)

 

Nr.   23   matr  9i (Ålbæk)

1916    skifteretten Peder Thomsen     1923 arvingerne  Alfred Thomsen    1923  Søren Ravn Pedersen     1933 Morten Stengaard

1945    skifteretten Kirsten Christensen   (kaldet Stengaard)    1945 Arne Stengaard ( slagter, flyttede til Samsø)  1948   Viktor Stengård

 1956   Mads Nielsen ( Mads Buen)    1977 Carsten Jensen  1982 Tove Pedersen  1982 Ditlev Löhr  1985 Preben W Jacobsen    1987    auktionsskøde Bent Johnsen

 

Nr. 24    matr  7a   (Vandborg – Smedemark)

(1815)   Jens Andersen      1859 Jens Christian Christensen     1892 Jens Jensen    1892     Niels Nielsen Nygaard    1901 Jens Knudsen    1914  Andreas Sørensen Møller

1918     Rasmus Madsen     1920 Andreas Sørensen     1927 fogedretten  Anton Christensen    1938     Peder Sønderup Christensen    1946 Henry Pedersen,     Johannes Christensen Hede  1970    Christian Hansen  1975 Carsten Hald    1997 Birte  Hald

 

Nr. 25    matr.  nr.  3e  (Ålbæk) „Toldkontoret“ der sad i mange år toldskilt på huset

1912      Jens Pedersen  ( bygget som aftægtsbolig  til nr. 50)     Niels Nielsen (Tødsø)  Tolder ved ”Ålbæk Ladeplads”

 1965  Jens Helge Pedersen              Claus Jensen

 

Nr. 26    matr   nr.  5a   (Vandborg – Smedemark)        ”Landlyst”

Jørgen Nielsen   (1815)   Otto Jensen   1851 Niels Laursen   1877  adkomst Kirsten Mikkelsdatter    1909     Jens Peder Jensen      1916 Kristian Kristiansen  1937  Niels Kristian Ladefoged Hedegaard     1943 Jens Peder Andersen Primdahl    1946     Mads Nielsen  (Mads Buen, kom fra Øster Hærup)

 1956   Viktor Stengaard      Bent Stengaard

 

Nr., 27    matr   matr  6a 6g 6c 6l 4q 6k 6l (Ålbæk)  1bb 1bg 1x 1bm 1bb (Kaas Hovedg)

1840    Jens Jeppesen     (1844)  Jeppe Jensen

1879    testamente   Niels Sinding Laursen og Lars Jensen      1886 Niels Sinding  1930    Viktor Godsk       Andreas Madsen           

(1980)  Poul Kristensen  1983  Bjarne Hansen

 

Nr. 28    matr  3c  (Vandborg – Smedemark)

1887     fra Niels Kristian Nielsen til Jens Nielsen    1911 Søren Kristian Kristiansen

1915 Niels Peder Nielsen 1948 Christian Pedersen   1980  Ingv. Pedersen 1983 Finn Trærup   1985  Jonna Krogsgaard   Poul Møller Jensen      1984 Svend Erik Madsen

 

Nr.  29  matr  9f  9h 9e 9k (Ålbæk)

1905    fra Bertel Jensen til  Laurits Jensen     1913    9b fra Joh. Hald , 1919 9c og 9k

1936    skifteretten  Jensine Nikoline Christensen    1938    Kristian Kristensen

1940    Thorvald  Ingemann  Jensen     1946  Lime Kommune  lærer Jens Jakob Kristiansen          1999  skifteretten Rigmor Elisabeth Kristiansen   

       Charles Kojborg

 

Nr.  30   matr   4a  4b 3d (Vandborg – Smedemark)

   Peder Sørensen     (1815)   Peder Sørensens enke     (1844)  Peder Jensen Smed

1853     Mads Olesen   (  1861  også  4b)     1885 adkomst  enken  Ellen Nielsdatter

1885     Jeppe Jensen Sandal      1895  skifteretten  Peder Nielsen  1911 Niels Kristian Kristiansen   1914 Knud Nielsen   1931     Søren Knudsen Hansen     1983 Jens Henriksen

 

Nr. 31   matr  13 9h 9l 9m (Ålbæk)     ”Sandhus”   Her var der en  mølle

            Christen Nielsen      (1844)  Christen Nielsens enke      1856    Niels Christensen

1871    skifteretten  Christen Nielsens enke Dorte Sørensdatter   1887    fra  Christen Nielsen Trærup til Anton Pedersen

1930    Else Katrine Pedersen , g. m. Lauritz Godsk Petersen   1942  (bemærkning)  ”0plyst at ejerens rette navn er Ane Cathrine Pedersen”

(1981)  Frode Bundgaard Andersen (lejer)

1960   Ragnhild Andersen ( gården er solgt til Kaas)

 

Nr. 32   matr  3b  (Vandborg – Smedemark)

1885     Jens Simonsen  til  Niels Christian Nielsen      1905 skifte    Jens Peder Jensen

1920     arving,  Maren Kirstine Jensen  f. Andersen     1920 Thorvald Andreas Madsen

 1991   Ib Lohse  1994 Henrik Eriksen

 

Nr. 33   matr  4h  4i (Ålbæk)

             Niels Peder Køjborg Nielsen

1977  Niels Henrik Ibsen  1991 Tina Møller Helt  1997  Jørgen Ladegaard

 

(Nr34)   matr 3a (Vandborg – Smedemark)

(1844)   Niels Henriksen    1861 Peder Nielsen,    1874 Simon Jensen,m1880     Jens Simonsen,    Jens Andersen          Andreas Sørensen

  Johannes Jensen  ( brødkusk for bager Kvist)         Christian Hansen    Ejendommen lå ved skellet til Lem sogn nord for nr. 32. Sidste ejer var eneboer, han  hed Christian Hansen. Lime menighedsråd købte ejendommen og rev den ned (S.E. Madsen). C.H. flyttede til Lime by, senere på Lem plejehjem   

 

Nr. 35   matr  4c   (Ålbæk)

1912   fra Thomas Hansen til Søren Ravn Pedersen,  1919  Niels Kr. Nielsen, fisker            1923  Niels Christian Pedersen    1923 Axel Pedersen,   1924 Niels Peder Nielsen,         1938 fogeden  til Lime Kommune

 1975 Johannes Olsen  1993 skifteretten  Sigrid Olesen  1993 Villy og Jørgen Olesen    1998  Finn   Abrahamowitz

 

Nr. 36   matr 5b 5c   (Vandborg – Smedemark)

1891     fra Kirsten Nielsdatter til Jens Peder Jensen     1919 Hans Esajas Klausen Sørensen

1913     Kristen Jensen  1952 Johannes Jensen              1991    Jens Kr. Jensen

 

Nr. 37    matr   4d    (Ålbæk)

1920    fra Søren Ravn Pedersen til Ingvard  Iversen        1928 Anton Johan Sørensen

1938    Børge Guldborg   1938 Lime Kommune            1978  Johannes B Jensen  1980  Karen M Sørensen  1982  Jørgen Svanholt    1995  Jan Bundgård m.fl.

             

Nr.  38    matr  8a 8d 8f  (Ålbæk)

 ” Søndergaard”

(1781)   Østengaards enke    1835 Niels Bertelsen   1872 Bertel Nielsen   1904 enken Else Katrine Knudsen    1904  vielsesattest Jørgen Andersen    1907 Niels Nielsen     1942    Kresten Nielsen   (  8a og 8d)      1988  Niels Nielsen

 

Nr.   39   matr  4g   (Ålbæk)

1927    fra Thomas Hansen og hustru til Johannes Hansen     1964   Knud Hansen

1996    Bjarne Sørensen

 

Nr. 40    matr  8c 8f   (Ålbæk)

1907    Fra Else Katrine Knudsen til Niels Nielsen    1959 Thomas Baunsgaard   1963 Harald Hansen  1983  Marie Hansen

1983 Claus Hansen  1984  Per Hald

 

Nr. 42  matr. 8b (Ålbæk)

1909  fra Niels Nielsen til  Else Katrine Andersen       1927  Kirsten Nielsen

1950 Hannibal Anderden 1964 Niels L. Pedersen  1990 John Pedersen  1997 Ib Beck Christensen

 

matr 9c 18b (Ålbæk)

1883 Anders Nielsen Kurup,    1891 mageskifte N.P.Mouritsen,     1893 Niels Esekiel Jensen,    1897 Peder Jensen, fisker    1927 enken Ane Kirstine Strøm,    1927 Lars Larsen Jensen,    1939 Carl Nielsen,    1941 Eivind Hovgaard

 

Nr.  44  matr   2c   (Ålbæk)  Aalbæk Plejehjem har været bolig for præsten, men da Lime og Rødding sogne blev lagt sammen omkr 1968,  blev den solgt til Børge og Marie Jakobsen , der indrettede plejehjem her. Kommunen købte plejehjemmet i 1988 Det blev nedlagt i  2002     og bygningerne  solgt til indretning af  ungdomscenter, der nu 2006 er gået fallit og lukket.

1968 slagtermester Børge Jacobsen 2c

1988 Spøttrup Kommune 2c

 

Nr. 46    matr   2a 3b 9b 10z  (Ålbæk)   Præstegaardens forpagterejendom  bygget 1654  11/6  Mogens Kragh, omtalt side 844 i Liber Daticus , præsteindberetningerne.

Matr. 2 a er embedsbolig for sognepræsten

1939 fra Andreas Sørensen til Johannes Jensen

Matr, 3b. 9b o 10z  1974 samme til Kr. Hansen   1988 samme til Rødding – Lihme menighedsråd                

1851  sognepræst Fontenai

1879   forpagter  Søren Jørgensen

1887   forpagter   Jeppe Jensen Sandal

1895   forpagter Peder Kristian Kristensen

1926   forpagter Christian S. Christensen

1941   forpagter Christian Eriksen Christensen

1951   forpagter Viggo Christensen

1988   forpagter  Mogens Smedemark

1991   Svend Madsen 1991   Preben Kr. Nielsen

 

Nr.  48   matr  9a  (Ålbæk)

            Berthel Ovesen

1761  20/9 får Jens Bertelsen fæstebrev på gården, han køber den 25/4 1797 af Jens de   Hoffmann på Kaas for 645 rd.      1828  skifteretten    Jens Bertelsen   1869    Bertel Jensen (han var sognefoged)     1909 Johan Sørensen Hald ,   Harald Hald     Arne Jensen  1991 Inga Nybo  Jensen  (Jorden er solgt fra)

     

Nr. 50   matr   matr  3a, 6b 6c 12b  (Ålbæk) ”Hørbysminde” Peder Westergaard      (1781)  Jens Nielsen      1832 Peder Jeppesen

1868     Jens Pedersen  1912  Peder Christian Jensen Pedersen  1973 Greve Henrik Molkte  og grevinde Pauline Moltke  

1984 Jens Peder Hørby         Claus Jensen

 

Nr. 52   matr  4a  (Ålbæk)

             Søren Bødker     1748 Kjeld Bødker      1764 Søren Kjeldsen  1798    køber Kjeld Sørensen gården af Kaas  1830     Søren Kjeldsen     ( 1845   + matr nr. 4b) (Søren Kjeldsen har også handlet med korn,  i 1861, købte han sammen med købmand Brix, Skive , sognepræstens tiendekorn)

1870     Søren Knudsen og Kjeld Knudsen

1886     Søren Knudsen efter testamente fra Kjeld Knudsen 1898     skifteretten  Ane og Kirsten Knudsen     1898 Thomas Hansen

1939     fra Else Hansen til Harald Hansen             Søren Knudsen Hansen  (1981)  Hans Langberg

1988 Knud Langberg   1991  Svend Aage Viftrup      1996   Lilly Bertelsen og fisker Peter Frederiksen

 

Nr. 54    matr  12  4p  (Ålbæk)

(1781)   Peder Braen      (1844)   Niels Olesen, han gifter sig til den i 1855 1864   Ole Nielsen      1896 Ole Peder Nielsen  til  Christen Nielsen

1927 Anthon Pedersen 1956 Marinus Haldborg

 

Nr. 56    matr  4m   ( Ålbæk)  ( Æ Kloster  , nedrevet) Huset er bygget til skole, den blev bygget i 1851 af lærer Hans Thomasen, der var murer , han var født i Håsum, havde fået privat undervisning hos pastor Rasmussen i Håsum, han blev ansat som lærer om vinteren i Ålbæk og Vadum. Børnene undervistes rund om på gårdene. i 1852 byggede Hans Thomasen  på Ålbækvej (56) et hus med skolestue og stue til læreren,  men da den blev nedlagt i 1888, blev der indrettet 2 lejligheder i bygningen. Thomas Hansen  fra nr. 52 købte den til aftægtsbolig og boede der selv. Hans Thomasen  flyttede til Ålbæk skole, da den blev bygget i 1888 og virkede der til han blev afskediget i 1891. han døde i 1899   Harald Hansen         Kresten Dueholm    lejere      Grethe og Alfred Nielsen , Niels Pedersen

 

Nr. 58    matr  10a   (Ålbæk)

 Peder Pedersen    (1844) Peder Pedersens enke     1853  Søren Pedersen  1875   Peder Mikkelsen      1889  Chresten Larsen Nørgaard     1907 Laust Kristian Olsen    1938   Anton Kristensen  købesum 17.000     1976 Inge Marie Jacobsen    1977  Eigil Nielsen

1997  Hans Kurt Andersen  2003.  Jacob Jepsen

 

                          Dybdal  

 

Nr.  2    matr  13 d.   (Lime By)

 Svend Aage Stengaard     1994 Susanne Bystrup og Jens Christian Lofstad  1999      Karin Andersen       2003  Jimmy B. Andersen

 

Nr. 4     matr   13a   (Lime By)

(1780)   Niels Andersen     1850 Jens Christian Nielsen   1861 4c (Smedemark)   1868  5f (Vejby)   1888      Peder Thomasen    

1916  Peder Sørensen              Lars ?

(1981)   Niels Husted Poulsen       Mikael Østergaard

 

Nr. 6    matr  3m  (Lime By)

1906     Mads Christensen til Søren Mark Christensen    1927 skifteretten Arne Nielsen

1935     Jens Kristensen Stengaard    (1981)          Astrid Stengaard    1985 Gunnar Pedersen

 

Nr  8    matr  3b (Ålbæk) 3c 3d (Lime By)  “Dybdalhus”

1861  Jeppe Pedersen,  1884 fra Jens Peder Pedersen til  Christian Jensen  (1921)  Markus Stengaard           Ingemann Husted    

1979  Finn Vitting Andersen

 

                  Ålbæk Strandvej  

 

Nr. 1   matr  5g  (Ålbæk)

1896    fra Rasmus Madsen til Jens Peder Olsen     1899 Malene Mortensen  1908    Bodil Marie Andersen     1913 Christen Jeppesen

1926    enken Mette Marie Jeppesen     1928 skifteretten  Jens Hede og Christen Østergaard

1929    Niels Christian Pedersen  1951 Clara Dorthea Pedersen    1962 Niels Pedersen ( Niels Bøjker)

                  

 Nr.  3    matr  5 a  (Ålbæk)  (Nordensgaard) (kaldes i 1921 ”Nordskov”)

1822    Peder Sørensen  ( han boede der allerede i 1781),køber gården 24/6 1798 af Kaas   1875    skifteretten   enken Birthe Katrine Christensdatter     1876  Søren Jensen

1882    Jens Jensen Baunsgaard     1887 skifteretten  enken  Maren Nielsen

1894    Rasmus Madsen      1919 Oluf Berthelsen   1919    Peder Christian Christensen (brændte 26/1 1927)  1934 Magnus Christensen

1949  Harald . Hald   1958 Kristian  Hald (1981)  Kim Nielsen

 

Nr. 5    matr   1l   (Ålbæk)  Ålbæk Mølle

      Svenningsen     Spøttrup Kommune

1977  Jens og Eivind Christensen Campingplads

 

Nr. 5A   matr    1a   18a 9b Ålbæk Mølle  ( hvor toiletbygningen ligger)

(1781)    Jørgen Nielsen     1837 Christen Kjeldsen   (1861  + matr nr. 18)

1870    Søren Jørgensen     1916 skifteretten  enken  Karen  f. Poulsen 1916    Karl Knudsen      1916 J.Thomsen , Fr. Brunsgaard, Lars Hedegaard     1917    skifteretten  som adkomst  Vilhelmine Marie Jørgensen   1910  Laurits Nielsen.  Indrettet til campingplads i 1972.Kommunen havde i forvejen købt ejendommen

 

Nr. 7   matr.            (bagved Ålbæk Mølle)

              Ejvind Christensen (1981)         

  

Nr.  9                (bagved Ålbæk Mølle)

              Jens Johan Christensen (1981)

 

Nr. 22    matr 5f 5m (Ålbæk)

1963 fisker Osvald Jensen   1978  Herman Hansen   1979  Dorthe Østergaard Børsting

1987   Henrik Hansen  1989 Sonja Pagh

 1993   Hans Rytter

Der må have ligget en ejendom ved Ålbæk Strandvej, øst for, hvor sommerhusene ligger,

 

 (matr  nr.  5b 5d 9b 18a (Ålbæk)

(1780)   Søren Larsen       1837  Chresten Kjeldsen     1870  Søren Jørgensen

1916    enken Karen F. Poulsen     1916  Karl Knudsen    1916    Jens Thomsen , Fr. Bering , Lars Hedegaard   1917    Vilhelmine Marie Jørgensen for 1/3 del   1917 Laurits Nielsen

1930  Aage Svenningsen     Sigvard Mikkelsen

 

Ålbækparken Nr. 158  2e 2f (Ålbæk)      

1859    Jørgen Sørensen     1873 Jacob Christian Jørgensen    1910    Jacob Jørgensen ( kørte taxa med 4 pers. Ford)

 

 nr159   matr  2d. 9o (Ålbæk)

1863     Peder Laursen Plejdrup    1876 Hans Christian Sørensen  1901  Anders Østergaard Jensen    1902 Mikkel Kristian Olesen

1905  Laust Laursen Godsk    1935 Viggo Nielsen   1939  Jens Svejgaard

1945 Anna Svejgaard   1945 Viggo Johansen             Børge Nielsen Bo

 

matr 5f 5m (Ålbæk)

1895  Rasmus Madsen til Søren From Sørensen,     1895 Mads Peder Jensen,

1902  Jens Kjærsgaard,    1903 Niels Peder Nielsen,    1904 Christian Christensen,

1905  skifteretten Inger Marie Jensen,    1918 auktionsskøde Peder Kjeldsen,

1920  Peder Christian Christensen,    1931  Anthon Pedersen,

 

matr nr. 5g  (Ålbæk)

1896  fra Rasmus Madsen til Peder Jensen Olsen,    1899 Malene Mortensen,

1908  Bodil Marie Andersen,    1913 Christen Jeppesen,    1926 enken Mette Marie Jeppesen,

1926  Andreas Johannes Maul,    1928 skifte Jens Hedegård og Chresten Østergaard

1929  Niels Christian Pedersen   1951 Clara Dorthea Pedersen    1960 L.C-Johansen

 1960  Jens Thorsen  1962   Niels Pedersen

 

Nr.18      matr 18c (Ålbæk)

1904  fra Peder Jensen til Jens Hunnerup Andersen Nielsen, fiskehandler   1906  Jens Nielsen Kjærsgaard,    1910 Niels Christian Nielsen,  1917  Laurits Andersen,    1939 Otto Marius Pedersen , 2000? Peter Jensen

 

 

 

                              Vadumvej 

 

Nr. 1    matr  11a   (Ålbæk)

(1781)   Jens Larsen

før nedennævnte, boede der en Jens Thomsen, der oprettede en aftægtskontrakt ” på livstid”  med Christen Pedersen, da denne overtog gården   1838    Christen Pedersen Thybo      1875 Lars Jørgensen  1898 fra Kristen Jørgensen til Christen Jørgensen   1906 Jørgen Christiansen  1921  Hans Kr. Hansen Denne ejendom var den første, der i 1954 blev nedlagt som landbrugsejendom i 1950 var der i Lihme 150  landbrug med køer og grise i 2000 var der 5  ”fem” tilbage Gården var en overgang indretning til butik der solgte alt muligt  ” Æ Lå-gartner” 1981 auktionsskøde til ” F.N. Bagerimaskiner”   Nu er der indrettet 5 ferieboliger  11a 11d 11e 11f 11g  de er alle solgt til et ejendomsfirma

1988 ,11e til Bent Dahl  11 f. til Emma Jensen

11g til Knud Jensen  11a til Marianne Jensen

 

Nr. 2    matr  10 b  (Ålbæk)    ( Zimmer – Room)

(1815)   Jens Nielsen       1905 fra Kristian Larsen Nørgaard til Niels Peder Nielsen

1906   også  1e (Nørhede)      1915 Mads Jensen Madsen    1920    også  8m (Vejby)          1953  Rasmus Madsen          Max B. Poulsen 

 

Nr. 3    matr  5 c 9n   (Ålbæk)

1882     Jens Larsen      1883 skifteretten  Mette Johanne Andersen  1885     Lars Jørgensen       1900  Christian Jørgensen  1900     Andreas Johansen Maul    1926 Christian Jacobsen             Marius Dahl     1982   Jytte Dahl

 

Nr. 4    matr. nr. 1 g  1m (Nørhede)

1895  fra Kristian Larsen Nygaard til Niels Eskild Jensen  1899     Peder J Olesen      

1919 Bertel Jensen   1960  Henry Pedersen  1986 Karsten Sørensen

 

Nr. 5    matr  5e 5h  (Ålbæk)

1898    Lars Jørgensen     1898 arvingerne Anders Østergaard Jensen   1901    Hans Christensen Sørensen     1908 Søren Mikkelsen  1941   arveudlæg til Sigurd Mikkelsen 1972 Hardy E. Sørensen   1983  Palle Kjær 

1985 Dorthe Martinussen  1987   Ove Sørensen

 

Nr. 6    matr. 1f.   (Nørhede)  (Ålbæk Skole)   bygget 1888 Den første lærer  var Hans Thomasen, der virkede til 1891. Hans søn Jens Hansen efterfulgte ham, til 1899, hvor  han blev lærer i Håsum, her døde han  i 1934. Hans efterfølger i Ålbæk var Niels Andersen Dalberg , lærer fra 1899 til 1901, og fra 1902 til 1916 Jens Jensen Svendborg. ( han boede i Vadumvej 7). 1916 blev Niels Peder Engelbrecht Husted lærer i Ålbæk, hvor han virkede til skolen blev nedlagt i 1965. Han var gift med Klara Madsen fra Søborggaard i Vadum ( en af hans skoleelever)

 De gamle Nyheder, Skive Folkeblad 5/1 1907; ”I Vadum fandt den 23 december en sjælden begivenhed sted, idet Hans Thomasen fejrede sit 40 års jubilæum som skolelærer i Ålbæk skole. I den anledning overraktes han af beboerne i Vadum og Ålbæk en gave som anerkendelse for hans tro og opofrende virksomhed. Gaven bestod af et lommeur, en bibel, 6 teskeer, 6 sølvspiseskeer, samt knive, alt med inskription.

1889     fra Christian Larsen  til Lime Kommune    Ove Sørensen 1984     Lime Møbelfabrik

 

Nr. 7    matr  2k 1n 1q 2o   (Nørhede)

1907     fra Peder Christian Christensen til  Jens Jensen Svendborg 1918  Andreas Jacobsen        1919 Niels Th. Laursen Godsk   1923     Magnus Madsen  1998  Jørgen Peder Ærthøj

 

 Nr. 8    matr   1b 1c (Nørhede) 12b 13a     (Vadum by)

1853  Hans Thomsen,    1889 Thomas Hansen ,    1898 Niels Pedersen,    1922  Karl Jensen Mikkelsen     1936 Viggo Bertelsen   1944 Carlo og Emil Pedersen  1995 Jens Jørgen Pedersen          

 

Nr. 9     matr   2 i  (Nørhede)

1899  fra Jacob Christensen til Jens Christian Nielsen Dahl  1934  skifteretten , enken Laurine Nielsen   1934 Jakob Jørgensen    1949  Andreas Andersen   1983 Knud E. Andersen

 

Nr. 11    matr   1a   (Vadum by)   ”Vadum Møllegaard”

(1815)   Chresten Madsen     1850 Christen Jensen  (den eneste landstingsmand fra Lihme)

1882    Jeppe Christian Christensen  ( I en maskinsynsbog står der i 1923 " det forbydes at smøre møllen under gang"  )  1933 skifteretten selvskifte, Arne Christensen  1935    selvskifte til Jeppe Christian Christensen fra Esben Andersen Gedelykke,  Jens Christian Christensen og Iver Nielsen, som befuldmægtiget for   arvingerne

1945 skifteattest fru Inger Christensen f. Jacobsen Bak  1989 Arne Christensen

 

Nr. 12     matr.  1g   (Vadum by)

1934     Arne Nielsen Gjedde, byggede et ”statshusmandsbrug”, byggede selv, lavede   murstenene ( cementsten) nede ved stranden

1953      Christian Hansen, ( havde den kun i ca ¾ år)        1954    Tage Miltersen

 

Nr. 13    matr   9f   (Vadum by)

1945      Henry Jeppesen    1984 Johannes Sørensen      1985 Antje Maria Cordt

 

Nr. 14    matr  3b 9a (Vadum by)  “Højenborg”

1852    Lars Christian Godsk   1870 skifteretten   Maren Pedersdatter   1870  Laurs Laursen    1874  Peder Andersen     1910 fra Peder Grundvad til Mette Marie og Maren Kirstine Grundvad    1910    Peder Pedersen    

1914 Poul Christian Poulsen             

(1981) Eilif Peder Christian Poulsen        

        Henning Torp

 

Nr. 15     matr  10c 9b  (Vadum by)

1854     Anders Christensen   matr 9b      1875 Peder Christian Pedersen  matr  9b

1926     fra Poul Kr. Poulsen til Peder Jensen     1958   Bent Jensen     1984 Niels Knudsen

 

Nr. 16    matr  10a  3d (Vadum by)

(1844)   Jens Nielsen      1848 Anders Christensen     1875 Peder Christian Pedersen

1917    Laurids Jensen     1921 Rasmus Madsen     1927 Niels Jensen  1940    skifteretten   efter adkomst  Bertel Marius Jensen  1972

Finn Bakke   1978   Egon Hedstrøm   1992    David Nielsen    1996  Hugo Madsen

 

Nr. 17     matr   5b, 3g  (Vadum by)

1910   fra Jacob Møller Østergaard til Jørgen Jensen , 1972Helmer Rose-Hansen

1983 Jens K. Jørgensen  1988 Lars Milter Jensen

 

Nr. 18     matr   11b   (Vadum by)  “Vadum Smedie”

1935    fra Jeppe Christensen til  Hans  Dahl      2000  Jesper Dahl           

 

Nr. 20      matr 3n    (Vadum by)

1926     fra Peder Christian Nielsen til Mads Christensen 1948  Bent Guldbrandsen   (udstykket i 1945)   1986 Erik Jeppesen   

 

Nr. 22        matr 3a 3m 3r 9f  9c (Vadum By)   ”Stengaard”

1813  Jens Laursen   1880 Niels Jensen (3a), 

1894  enken  Frederikke Marie Pedersen,   1908 Peder Christian Nielsen,   1926  Mads Christensen  1945  fra Mads Christensen til Landbrugsministeriet 9c 3a (naboparceller)

1945 Arnold Mark   1965 Svend Christensen Mark    1993 3m 9f Anja Cordt

 

          matr 3l  (Vadum)

1944  fra Mads Christensen til Boelsmand Marinus Hougaard

 

Nr. 24       matr 4a  (Vadum by)

Ved udskiftningen I 1751  fik den navnet  “ Søborggaard”  Ludvig Jensen      1782 3/7  fæstebrev til Esper Ludvigsen  1822  Christen Espersen     1867 enken Dorthe Nielsdatter  1873     Niels Christensen  får hele gården     1895  fra arvingerne  Knud Christensen   1914 adkomst for enken Ane Elsebeth Nielsen f. Villadsen  1914  vielsesattest   Søren Madsen   1940   Laust Iversen købesum  90.000 kr.

1942 Th Brixen

 

Endvidere vedr. ”Vadumvej”  området omkring ”Furmose” matr nr. 3i 4d 1h 2h 8i 11c 8k 9b 9c 10b  , 1936 fra Mads Christensen til Lime Kommune

 

 

                 Lyngtoften  

 

Nr. 14    matr  6a   (Vadum by)  “Smedegaard”

(1815)  Jens Pedersen Dahl     1840 Peder Jensen Dahl  1870    Jens Christian Pedersen     1909 skifteretten  Bertel Peder Jensen  

1910    arveudlægsskøde fra Kirstine Jensen til Bertel Peder Jensen   (1981) Harald Dath         1986 Birthe Madsen         1987 Lis Tang

1988    Mikael Brixen  (smedeværksted)

 

Nr. 16    matr   1d  og 2f  (Vadum by)

1915   fra Jeppe Christian Christensen til Kristen Jensen Kristensen, fisker

1946   skifteretten   Fru Else Kristensen            1950   Jeppe Christensen  1984   Søren Vang

 

Nr.  18    matr   5a 3c 3h 4c   (Vadum by) “Østergaard”

1787  16/2 fæstebrev til Ebbe Eriksen Kudsk

1798    Chresten Berthelsen, køber garden til selveje     1840 Jens Jensen Dath  1895  fra Frederikke Pedersen til Jesper Kristensen  3q

1909    enke Christine Olesen   5a     1909 vielsesattest  Jesper Christensen

1909   skifteretten Christian Olesen     1909 skifteretten Jacob Møller Østergaard

1910    Jacob Otto Pedersen Tougaard     1915 Kristen Andersen  1981 Kathrine Andersen

1983   Arne Andersen

 

Nr.  19    matr  2h    (Nørhede)

1855     Peder Andersen      1866 Jens Kristian Pedersen Skjelsgaard    1876  mageskifte  Anders Christian Nielsen    1912 Peder Hundal Andersen

1918     Niels Knudsen     1921 Peder Møller,     1925 fogeden  Peder Sørensen Hougaard

(1981)  Steen Andersen      1981 Finn Jørgensen       1987 Mary Jørgensen

1988    Knud Langberg Pedersen    1998 Kim Nigaard Nielen     2010 Simon Sandberg.

 

Nr.   21    matr  ll 14a 6f 2cm  (Nørhede)

1898     Fra Thomas Hansen til Peder Plejdrup     1909 Niels Andreas Andersen  1910  Peder Christian Christensen  1913 Simon Peder Gravgaard   1920  Johannes Frank  1936 Hans Christian Hansen     1980 Børge Hansen

 

                   matr 6c (Vadum By)

1908  skifte, Bertel og Kirstine Jensen,   1908 Peder Kjeldsen, 1918 Sigvard Carlsen

1934  Fogeden , Arne M. Dahl,    1937 Anton Jensen     1947 Julius Andersen

 

      matr 6b 13b 6d 6g (Vadum)

1890   fra Jens Christian Pedersen til Morten Nielsen Dam og N.Kr. Mikkelsen,

1890   N. K. Mikkelsen,    1895 enken Malene Mortensen,  1898 Peder Sørensen, 1904  Jens Jensen Mehlsen,    1904 Poul Nielsen,    1904 Laurits Nielsen,   1937  Anders Nielsen,

1968 Kristian Nielsen

 

Nr. 25  matr 3c 3b 7a 8b 7d  og 15  (Vadum by)

(1815)   Lars Jensen      (1844)  Jens Larsen       1849 Thomas Pedersen  1894    Niels Thomsen       1922 Jens Andreas Jensen  1923 Niels Baunsgaard    1973 Hugo Frandsen

1985  Knud Ebbesgård Knudsen 

1997  Kirsten Munkesø  3b 9a 3e

 

Nr.   29    matr   6e 12a 3o   (Vadum by)    “Visit Farm”

1909   fra Bertel Peder Jensen til Niels Mikkelsen,    1914 Niels Mikkelsen

1920   Chr. Marinus Pedersen,    1930 fogeden til Viggo Trustrup  1925  fogeden til Søren Sørensen Hougaard  1934 Henning Lauge Jensen,  1936   Viggo Trustrup, 1940    Niels Peder Jensen,     1943  Jens Davidsen

1987  Mariane Andersen  1987 Henning Torp                

       Dan O. Andersen

 

                              Nørhede  

 

Nr. 1   matr.  5c   (Vadum by)

1914     fra Niels Nielsen  til A/S Gyldendal Teglværk      1916 Albert Pedersen

1925     Thomas Laursen Baunsgaard      1934 fogeden   til Alfred  Berthelsen

1940     Viggo Trustrup        1946 Kristian Sørensen (Krølle)      1983 Gerda Sørensen

1989  Robert Nielsen  1996  Anders Nielsen

 

Nr.  2    matr.  1 b 1c 12b 13a   (Vadum by)   

(1844)   Knud Sørensen    1853 Hans Thomsen       1863 Peder Laursen Plejdrup

1898     Niels Pedersen    1922  Karl Jensen Mikkelsen  1936  Viggo Bertelsen        Gustav Christensen ( Jerrig)   1979  Peder Kjærgaard

 1986  Mathilde Frandsen

 

matr. 1c (Vadum)

1853   Jørgen Sørensen    1889 Thomas Hansen

 

Nr. 3    matr  3k 6h m fl.  (Vadum by)

1937     fra Niels Pedersen og B.S. Jensen Dath  til Ernst Kjærsgaar   1978  Finn Albrechtsen        

          Robert Billeskov Nielsen

 

Nr.  5    matr  4b   (Vadum by)

1857    adkomst  Jens Christian Holmgaard    1878 mageskifte Jens Christian Pedersen

1896    fogedudlæg  Kristian Madsen      1899  Peder Pedersen 1918   Jens Bertelsen Simonsen      1925  Niels Kristian Sørensen   1975 Anders Nielsen    1995 Robert Billeskov Nielsen

 ( husene skal rages ned 2005 – 2006)

 

?      14a  (Vadum By)

1856    Lars Olesen     1881 Christian Nielsen   

1915    fra Berthel P Jensen Dath til Simon P Gravgaard   1920   Jens Frank    1936 Hans Chr. Hansen

 

¨                  Hedetoften   

 

Nr. 1  matr   1a  1i 1p 2a 2n.  (Nørhede)   ”Nørhedegaard” Søren Brunsgaard      (1815)  Søren Brunsgaards enke

1832     Knud Sørensen og Karen Kjeldsdatter     1855 Peder Andersen

1866     Jens Christian Pedersen Skjelsgaard

1876     mageskifte  Anders Christian Nielsen

1876     sælger matr 13a   til  Hans Thomasen      1899  mageskifte  Laust Christensen

1909     Anthon G. Jespersen og  Karl Brøndum      1910  Niels Kristensen Dalstrup

1912     Jørgen Brandt      1912 Lars Pedersen Bach     1913 Jens Martin Jensen

1916     Frederik Bering og  Jens Thomsen     1918 Jens Thomsen   hele gården

1919     Jens Christensen       1924  Frederik Nikolaj Sørensen    1930  Frederik Pinnerup Sørensen 1940 Holger Trærup  Aage Trærup

1990  Inger Marie Nielsen og Carsten Fredskilde    1992   Jørgen Dalsgaard 
Morten S. Hald

 

                              Kongelysvej  

 

Nr.  12A    matr  2d  (Vadum)

1889   overdragelsesdokument fra Marie Andersen til Jens Kristian Jensen

1902   fra Poul Kristian Andersen Jensen til Laust Laursen  1902   skifteretten (adkomst) Hans Pedersen Torps enke Marie Andersen 

1902   fra Jens Kristian Jensen til Laust Laursen    1904 Peder Kjeldsen    1906   Mads Mortensen      1910 Søren Kristian Kristiansen

1912   Niels Kristian Nielsen, fisker     1923   Th. Mogensen         Nanna Nielsen

 

Nr.  24    matr  8d 8e 8f (Vadum)

1899    fra Poul Christian Andersen Jensen til Jens Andersen Hunnerup Nielsen

1905    Andreas Christiansen, fisker      1946    murer Jacob Kristiansen  1970 Torben Olesen

 

Nr.   43    matr    8a 2æ 2i 9o 9p  2b (Vadum)

(1844)  Erik Larsen      1859 Christian Christensen     1895 Christian Andreas Jensen

1939    fra Poul Pinnerup  til  Peder Iversen Pedersen og hustru   1966  Johannes  Pedersen 

 

matr 3i 4d 1h 2h 8i 11e 8h 7b 9e 10b (Vadum), ” Lime Kommuneplantage”

1936  fra Søren Madsen, Jeppe Christensen og Poul Chr. Poulsen  til Lime Kommune.

 

Skive Folkeblad skriver 11/2 1915 ”  Bilruten Lime – Skive, kan nu betragtes som en Kendsgerning, Den nødvendige Kapital er tegnet og det nedsatte Udvalg har truffet forberedelse til at anskaffe et passende køretøj