Ferdinand Richards tegning fra 1856

Breinholts brændevinsbrænderi gjorde stor skade på bygningen til nord.

1876. Blyantstegning med hollændermøllen der skulle afvande Spøttrup sø om foråret

Spøttrup 1876

1891: Maleri af Johan Rohde

1892: Høsthold på Spøttrup Hovedgård

Spøttrup: Folkehold 1904

Toft og frue 1920

Spøttrup 1934: Sydfløjen

Spøttrup 1934: Bemærk hovedtrappen

Tårnhjørne 1920

Spøttrup 1908: Det gamle køkken

Slagtekælder 1908

Køkken 2 1908

1934 - do-

1934. Tjenestepiger posserer for engelsk fotograf

Spøttrup 1934: Køkkenet i sydfløjen

Gåseslagtning 1934

Spøttrup 1936; Tjenstepige posserer for engelsk pressefotograf, derfor de bare tæer

Spøttrup 1936: Tjenestepige posserer for engelsk pressefotograf, derfor bare tæer

Spøttrup 1934: Malkeholdet

Spøttrup 1934: Mejeriet i Nordfløjen af "slottet. Kølebassiner til mælken. Vandafkøling.

Familien Toft 5.10.1905: Den ældste datters konfirmation

Jagtselskab 1935

Personale 1935

Spøttrup 1937:Folkehold

Personale 1935

Folkeholdet 1935

Spøttrup 1936: Stue i sydfløjen

Spøttrup 1937: Avlsgården brænder

Spøttrup 1937; Avlsgården brænder

Spøttrup 1937:Brandtomten

Spøttrup 1938: Brandtomten

Spøttrup 1941: Nyrestaureret efter branden

1942: Opførsel af restaurant Borgen

Spøttrup 1966: Løgparken

Spøttrup

Spøttrup

Borgen 1934

Udgravning af voldgrav

Udgravning af voldgrav 2

Restaureringsarbejdere 1941

Under restaureringen

Ligger man inde med et billede der ikke findes i denne serie, bedes man kontakte arkivet eller sende en kopi eller original til arkivet ( husk at skrive evt. oplysninger om billedet: Årstal? Hvad det er? Hvem det er ?). Det gælder jo om at bevare for efterslægten.