Spøttrup lokal Arkiv
Postvognen Lihme Skive foran skomagerens forretning i Lem. 1917
Arkivet åbner en ny sæson tirsdag d. 6. sep. kl. 13 - 17.

Vi glæder os til at hjælpe jer med problemer inden for slægtsforskning. Vi  vejleder jer gerne i brug af diverse kilder på nettet. Har du arkivalier (personlige papirer, fotos m.m. som du ønsker gemt til kommende generationer, stiller Arkivet sig til rådighed.
Forespørgsler  bedes rettet til  arkivleder Ib Svenning sen:      Tlf:  24980098                                                                           Mail: ibsvenningsen@fiberpost.dk  eller  via             Arkiv.DkSpøttrup lokal Arkiv
Afd. under Museum Salling

(NB: Arkivet har fået navnet ændret til Spøttrup lokal Arkiv, men hedder stadig Spøttrup lokalhistorisk arkiv på nettet.)

Adresse:  Nørre Ramsingvej 21 , 7860 Spøttrup

"Ramsing skoles" vestfløj

Postadresse: Kåsvej 29 Lihme 

                7860 Spøttrup
    
Tlf. :        0045 24980098 

Åbningstider: 
Hver tirsd. kl.13.00-17.00 i skoleåret. NB: Lukket i skolernes ferieperiode.                    

 
Leder:
   Ib Svenningsen,  Kåsvej 29,  Lihme, 7860 Spøttrup
 

Hjemmeside: www.
spottrup-lokalhistorisk-arkiv.dk

Mail:

1: spottrup-lok-ark@fiberpost.dk

2.  ibsv@ skivekommune.dkMedarbejdere:

Egon Hørby, Rødding

Tage Larsen. Balling

Knud Mouritsen, Hvidbjerg

Svend Nøhr, Ramsing

Inge Lise Dahl, Ramsing

Tage Nielsen, Ramsing

Margrethe Christensen, Oddense - Otting


Status for 2017:
Gæster i Arkivet:                                    487
 Gæster ved foredrag                         527
Hjemmesidebesøg                            79395
Arkivdage                                                49
Medarbejdertimer i åbningstiden      1076

  Program for 2018:    
12. marts kl. 19.00: Generalforsamling med underholdning af Helge Stavnsbjerg
9. august: Udflugt til Thy med Bente Astrup som guide.
  Arkivet har lukket i november og december måned på grund af flytning til Ramsing skoles vestfløj . Vi glæder os til at se jer efter Nytår i de nye omgivelser.  
1. december: Mølposen udkommer
 Program for 2019:
12. januar var der indvielse af det nye Arkiv på Nørre Ramsingvej 21. Det blev en stor dag med omk. 150 gæster med Museum Salling som vært. Tak til alle som bakkede op om arrangementet.
Mandag d. 11. marts kl. 19.00: Generalforsamling i Lokalhistoriske forening på Arkivet i Ramsing. Foredrag  af Esben Graugaard om Nis Nissen og studegården Spøttrup.
Torsdag d. 8. august: Udflugt til Fiil sø og  Bunkermuseet Tirpitz ved Blåvand. Vi startede fra Pulsen kl. 9 . Hjemkomst kl. 18.00. 52 medlemmer deltog i turen. 
3. september starter vi på en ny sæson, med forhåbentligt mange forespørgsler og afleveringer. Som sædvanlig giver Lokalhistoriske forening kaffe og brød kl. 15.00. 
9. november 13 - 17: Arkivernes dag: Udstilling: Lægeurter. Inge Kjær - Museum Salling, fortællerom urterne samt Kloge mænd og kloge koner. Lokalhistorisk forening giver gratis kaffe.
Program for 2020:
12. marts: Generalforsamling i Lokalhistoriske forening: Udsættes på grund af Coronasmitte
Coronalukket marts - juni begge incl.  
Coronalukket efter 10 december - 1. juni 2021
Program for 2021
Coronalukket til 1. juni
5. august: Udflugt til Viborg med Ib og Kristian Buhl som guide. Flygtninge - kirkegården i Grove, Viborg by med domkirke m.m.
13. november: Arkivernes dag  med udstilling og foredrag af Ib om Livø og Gutterne.
Program for 2022
14. marts: Generalforsamling i Spøttrup Lokalhistoriske forening: Foredrag om sølvskatten fra Ejstrup.
 9. a ugust: Udflugt til Silkeborg højland med besøg på Gl. Ry kirke og "den  genfundne bro med spisning på Ålekroen.
20. august: Deltager i Skive slægtsforskningsforenings dag på Skive bibliotek. der har åben fra kl. 10 - 13, hvor Egon og Tage er behjælpelig.
  12. november: Arkivernes dag.              

Spøttrup Lokalhistorisk Arkiv

Afholder

”Arkivernes dag”

Lørdag d. 12. november kl. 13 – 17

Udstilling: ”Da der var arbejdsmænd til”

Program:

14.30: Præsentation af Arkivets nye leder Kaspar Tjalve pr. 1. jan. 2023 med mere.

Kaffe med brød

15.30: Ib fortæller om sin tid som historiker i Spøttrup - / Skive kommune i 50 år.

                                                                  På gensyn      


1940: Spøttrup borgs voldgrav genoprettes

Historik
Arkivet blev grundlagt i 1973 af Skoleinspektør Hans Frederik Eriksen, Lihme og Skoleinspektør Jens Peter Hansen, Ramsing samt Ib Svenningsen. Starten blev en billedindsamling med efterfølgende udstilling i Byrådssalen på Spøttrup kommunes Administrationsgård i Ramsing. På grund af pladsmangel i administrationen blev arkivet flyttet til gangarealet på Lihme skole i 1990. Nuværende adresse "Det gamle Apoteks" kælder i Balling, hvor arkivet råder over 105 m2. 1. januar 2008 blev Spøttrup lokalhistorisk arkiv en afdeling af "Museum Salling". 2009 ændres navnet til Spøttrup lokal Arkiv. 9. november 2013 fejredes 40 års jubilæum med 60 gæster.

2010 tog vores hjemmeside sin begyndelse, og har på nuværende tidspunkt over 100000 besøgende om året.

20. februar 2015 startede søgemaskinen arkiv dk  , hvor man kan søge på navne, steder m.m. i hele Danmark. Der er over 500 arkiver tilkoblet søgemaskinen.

22. september 2015 kunne vi tage vores nye lyslederkabler i brug, så vi nu kan servicere vores gæster hurtigere og mere effektivt. Desuden er der en hurtig trådløs dækning i Arkivet, hvis du ønsker at bruge din private bærbare.

Uge 41 - 52 - 2018: Arkivet flyttes til Ramsing skoles vestfløj, hvor der også er adgang for handicappede.

Nytår 2022 : Lederskifte: Ib Svenningsen afløses af Kasper